เวลาฉายภาพยนตร์
 

เมเจอร์ - เชียงใหม่

ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต 2 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100, เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่ - 053 283 939
    
วันศุกร์
‎2 ชั่วโมง10 นาที‎‎ - แอ๊คชั่น/เชิงคดี/ดราม่า/เขย่าขวัญ‎‎ - อังกฤษ‎
‎2 ชั่วโมง18 นาที‎‎ - ผจญภัย/ดราม่า‎‎ - อังกฤษ‎
12:20‎  ‎15:20‎  ‎16:20‎  ‎18:20‎  ‎21:20‎  ‎21:50‎
‎1 ชั่วโมง59 นาที‎‎ - แอ๊คชั่น/ดราม่า/นวนิยายวิทยาศาสตร์‎‎ - อังกฤษ‎
‎2 ชั่วโมง0 นาที‎‎ - ไทย‎
‎1 ชั่วโมง41 นาที‎‎ - ผจญภัย/อนิเมชั่น/ตลก/ครอบครัว‎‎ - อังกฤษ‎
‎2 ชั่วโมง16 นาที‎‎ - แอ๊คชั่น/ผจญภัย/นวนิยายวิทยาศาสตร์‎‎ - อังกฤษ‎
11:50‎  ‎13:20‎  ‎14:50‎  ‎17:50‎  ‎18:50‎  ‎20:50‎
‎1 ชั่วโมง18 นาที‎‎ - สารคดี‎‎ - Mandarin‎
last update:2014/04/18 13:00:07 JPT