โรงอื่นๆ - วิสต้า - กาดสวนแก้ว

กาดสวนแก้ว เซ็นเตอร์ ถนน หัวเฉียว, เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่ - 053 894 415
last update:2014/06/04 13:00:06 JPT