เวลาฉายภาพยนตร์
 

เมเจอร์ - สุขุมวิท

1221/39 ถนน สุขุมวิท คลองตันเหนือ แขวงวัฒนา, คลองเตย, กรุงเทพมหานคร - 0
    
วันศุกร์
‎2 ชั่วโมง10 นาที‎‎ - แอ๊คชั่น/เชิงคดี/ดราม่า/เขย่าขวัญ‎‎ - อังกฤษ‎
11:30‎  ‎14:30‎  ‎17:30‎  ‎20:30‎  ‎23:20‎
‎2 ชั่วโมง18 นาที‎‎ - ผจญภัย/ดราม่า‎‎ - อังกฤษ‎
11:10‎  ‎14:10‎  ‎17:10‎  ‎20:10‎  ‎23:10‎
‎1 ชั่วโมง59 นาที‎‎ - แอ๊คชั่น/ดราม่า/นวนิยายวิทยาศาสตร์‎‎ - อังกฤษ‎
14:40‎  ‎16:05‎  ‎21:15‎  ‎22:40‎  ‎23:50‎
‎2 ชั่วโมง0 นาที‎‎ - ไทย‎
‎1 ชั่วโมง30 นาที‎‎ - สยองขวัญ‎‎ - ไทย‎
‎1 ชั่วโมง41 นาที‎‎ - ผจญภัย/อนิเมชั่น/ตลก/ครอบครัว‎‎ - อังกฤษ‎
‎2 ชั่วโมง16 นาที‎‎ - แอ๊คชั่น/ผจญภัย/นวนิยายวิทยาศาสตร์‎‎ - อังกฤษ‎
10:50‎  ‎13:50‎  ‎16:50‎  ‎19:50‎  ‎22:50‎
‎1 ชั่วโมง18 นาที‎‎ - สารคดี‎‎ - Mandarin‎
10:50‎  ‎12:00‎  ‎13:30‎  ‎17:20‎  ‎18:40‎  ‎20:00‎
‎1 ชั่วโมง25 นาที‎‎ - ผจญภัย/อนิเมชั่น/ครอบครัว‎‎ - อังกฤษ‎
‎1 ชั่วโมง30 นาที‎‎ - ดราม่า‎‎ - ไทย‎
‎1 ชั่วโมง30 นาที‎‎ - ตลก/ดราม่า/สยองขวัญ‎‎ - ฮินดี‎
last update:2014/04/18 13:00:07 JPT