เวลาฉายภาพยนตร์
 

เมเจอร์ - สุขุมวิท

1221/39 ถนน สุขุมวิท คลองตันเหนือ แขวงวัฒนา, คลองเตย, กรุงเทพมหานคร - 0
    
วันพุธ
‎1 ชั่วโมง38 นาที‎‎ - แอ๊คชั่น/ผจญภัย‎‎ - อังกฤษ‎
11:40‎  ‎12:50‎  ‎14:00‎  ‎15:10‎  ‎16:20‎  ‎17:30‎  ‎18:40‎  ‎19:50‎  ‎21:00‎  ‎22:10‎  ‎23:20‎
‎1 ชั่วโมง52 นาที‎‎ - ตลก/ดราม่า/โรแมนซ์‎‎ - ไทย‎
11:20‎  ‎12:40‎  ‎13:40‎  ‎15:00‎  ‎16:00‎  ‎17:20‎  ‎18:20‎  ‎19:40‎  ‎20:40‎  ‎22:05‎  ‎23:00‎
‎1 ชั่วโมง52 นาที‎‎ - ดราม่า/เพลง - ดนตรี/โรแมนซ์‎‎ - อังกฤษ‎
13:10‎  ‎15:30‎  ‎17:50‎  ‎20:10‎  ‎22:30‎
‎2 ชั่วโมง5 นาที‎‎ - ดราม่า/โรแมนซ์‎‎ - อังกฤษ‎
12:30‎  ‎15:05‎  ‎17:50‎  ‎20:35‎  ‎23:15‎
‎1 ชั่วโมง43 นาที‎‎ - เชิงคดี/ดราม่า‎‎ - อังกฤษ‎
15:20‎  ‎21:40‎
‎2 ชั่วโมง10 นาที‎‎ - แอ๊คชั่น/ดราม่า/นวนิยายวิทยาศาสตร์‎‎ - อังกฤษ‎
12:35‎  ‎17:35‎  ‎20:20‎  ‎23:05‎
‎1 ชั่วโมง44 นาที‎‎ - ตลก/ดราม่า/เพลง - ดนตรี‎‎ - อังกฤษ‎
12:30‎  ‎14:40‎  ‎17:00‎  ‎19:20‎
last update:2014/07/30 13:00:07 JPT