Masa Tayangan
 

Golden Screen Cinemas - Gurney Plaza

170-07-01, Plaza Gurney, Persiaran Gurney, Georgetown, Penang - 03-7806 8888
    
Jumaat
‎1:41‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:45‎  ‎12:10‎  ‎12:30‎  ‎13:50‎  ‎14:15‎  ‎14:40‎  ‎15:55‎  ‎16:50‎  ‎18:00‎  ‎19:00‎  ‎20:05‎  ‎20:40‎  ‎21:10‎  ‎23:20‎
‎2:17‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:15‎  ‎15:15‎  ‎18:15‎  ‎21:15‎  ‎00:15‎
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:35‎  ‎12:35‎  ‎13:45‎  ‎14:45‎  ‎15:55‎  ‎16:55‎  ‎18:05‎  ‎18:25‎  ‎19:05‎  ‎20:15‎  ‎21:15‎  ‎22:25‎  ‎23:25‎  ‎00:35‎  ‎00:50‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Cina‎
12:20‎  ‎14:35‎  ‎16:50‎  ‎19:00‎  ‎21:15‎  ‎23:35‎
‎2:30‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Crime‎‎ - Inggeris‎
12:10‎  ‎15:10‎  ‎20:15‎  ‎23:15‎
‎2:1‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller/Crime‎‎ - Cina‎
12:00‎  ‎14:30‎  ‎17:00‎  ‎19:30‎  ‎22:00‎  ‎00:30‎
‎1:41‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎14:05‎  ‎19:00‎
‎1:44‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Romance‎‎ - Cina‎
14:30‎  ‎19:00‎  ‎23:30‎
‎1:54‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Romance‎‎ - Cina‎
12:10‎  ‎16:40‎  ‎21:10‎
‎1:41‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎13:35‎  ‎15:40‎  ‎17:45‎  ‎19:50‎  ‎21:55‎  ‎00:00‎
‎2:15‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Drama/Romance‎‎ - Cina‎ - Petikan
16:10‎  ‎21:05‎  ‎23:55‎
‎1:47‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
22:10‎  ‎00:25‎
‎1:36‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Anime‎‎ - Jepun‎
18:10‎
Sabtu - Ahad
‎1:41‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:45‎  ‎12:30‎  ‎13:50‎  ‎14:40‎  ‎15:55‎  ‎16:50‎  ‎18:00‎  ‎19:00‎  ‎20:05‎  ‎21:10‎  ‎23:35‎
‎2:17‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:15‎  ‎15:15‎  ‎18:15‎  ‎21:15‎  ‎00:15‎
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:35‎  ‎12:35‎  ‎13:45‎  ‎14:45‎  ‎15:55‎  ‎16:55‎  ‎18:05‎  ‎19:05‎  ‎20:15‎  ‎21:15‎  ‎22:25‎  ‎23:25‎  ‎00:35‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Cina‎
12:20‎  ‎14:35‎  ‎16:50‎  ‎19:00‎  ‎21:15‎  ‎23:35‎
‎2:30‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Crime‎‎ - Inggeris‎
12:10‎  ‎15:10‎  ‎20:15‎  ‎23:15‎
‎2:1‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller/Crime‎‎ - Cina‎
12:00‎  ‎14:30‎  ‎17:00‎  ‎19:30‎  ‎22:00‎  ‎00:30‎
‎1:44‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Romance‎‎ - Cina‎
14:30‎  ‎19:00‎  ‎23:30‎
‎1:54‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Romance‎‎ - Cina‎
12:10‎  ‎16:40‎  ‎21:10‎
‎1:41‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎13:35‎  ‎15:40‎  ‎17:45‎  ‎19:50‎  ‎21:55‎  ‎00:00‎
‎2:15‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Drama/Romance‎‎ - Cina‎ - Petikan
16:10‎  ‎21:05‎  ‎23:55‎
‎1:47‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
22:10‎  ‎00:25‎
‎1:36‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Anime‎‎ - Jepun‎
18:10‎
Isnin
‎1:41‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:45‎  ‎12:30‎  ‎13:50‎  ‎14:40‎  ‎15:55‎  ‎16:50‎  ‎18:00‎  ‎19:00‎  ‎20:05‎  ‎21:10‎  ‎23:20‎
‎2:17‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:15‎  ‎15:15‎  ‎18:15‎  ‎21:15‎  ‎00:15‎
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:35‎  ‎12:35‎  ‎13:45‎  ‎14:45‎  ‎15:55‎  ‎18:05‎  ‎20:15‎  ‎22:25‎  ‎23:25‎  ‎00:35‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Cina‎
12:20‎  ‎14:35‎  ‎16:50‎  ‎19:00‎  ‎21:15‎  ‎23:35‎
‎2:30‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Crime‎‎ - Inggeris‎
12:10‎  ‎15:10‎  ‎20:15‎  ‎23:15‎
‎2:1‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller/Crime‎‎ - Cina‎
12:00‎  ‎14:30‎  ‎17:00‎  ‎19:30‎  ‎22:00‎  ‎00:30‎
‎1:44‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Romance‎‎ - Cina‎
14:30‎  ‎19:00‎  ‎23:30‎
‎1:54‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Romance‎‎ - Cina‎
12:10‎  ‎16:40‎  ‎21:10‎
‎1:41‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎13:35‎  ‎15:40‎  ‎17:45‎  ‎19:50‎  ‎21:55‎  ‎00:00‎
‎2:15‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Drama/Romance‎‎ - Cina‎ - Petikan
16:10‎  ‎21:05‎  ‎23:55‎
‎1:47‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
22:10‎  ‎00:25‎
‎1:36‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Anime‎‎ - Jepun‎
18:10‎
Selasa
‎1:41‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:45‎  ‎12:30‎  ‎13:50‎  ‎14:40‎  ‎15:55‎  ‎16:50‎  ‎18:00‎  ‎19:00‎  ‎20:05‎  ‎21:10‎  ‎23:20‎
‎2:17‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:15‎  ‎15:15‎  ‎18:15‎  ‎21:15‎  ‎00:15‎
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:35‎  ‎12:35‎  ‎13:45‎  ‎14:45‎  ‎15:55‎  ‎16:55‎  ‎18:05‎  ‎19:05‎  ‎20:15‎  ‎21:15‎  ‎22:25‎  ‎23:25‎  ‎00:35‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Cina‎
12:20‎  ‎14:35‎  ‎16:50‎  ‎19:00‎  ‎21:15‎  ‎23:35‎
‎2:30‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Crime‎‎ - Inggeris‎
12:10‎  ‎15:10‎  ‎20:15‎  ‎23:15‎
‎2:1‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller/Crime‎‎ - Cina‎
12:00‎  ‎14:30‎  ‎17:00‎  ‎19:30‎  ‎22:00‎  ‎00:30‎
‎1:44‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Romance‎‎ - Cina‎
14:30‎  ‎19:00‎  ‎23:30‎
‎1:54‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Romance‎‎ - Cina‎
12:10‎  ‎16:40‎  ‎21:10‎
‎1:41‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎13:35‎  ‎15:40‎  ‎17:45‎  ‎19:50‎  ‎21:55‎  ‎00:00‎
‎2:15‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Drama/Romance‎‎ - Cina‎ - Petikan
16:10‎  ‎21:05‎  ‎23:55‎
‎1:47‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
22:10‎  ‎00:25‎
‎1:36‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Anime‎‎ - Jepun‎
18:10‎
Rabu
‎1:41‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:45‎  ‎12:30‎  ‎13:50‎  ‎14:40‎  ‎15:55‎  ‎16:50‎  ‎18:00‎  ‎19:00‎  ‎20:05‎  ‎21:10‎  ‎23:20‎
‎2:17‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:15‎  ‎15:15‎  ‎18:15‎  ‎21:15‎  ‎00:15‎
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:05‎  ‎12:35‎  ‎14:15‎  ‎14:45‎  ‎16:25‎  ‎16:55‎  ‎18:35‎  ‎19:05‎  ‎21:15‎  ‎23:25‎  ‎00:00‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Cina‎
12:20‎  ‎14:35‎  ‎16:50‎  ‎19:00‎  ‎21:15‎  ‎23:35‎
‎2:30‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Crime‎‎ - Inggeris‎
12:10‎  ‎15:10‎  ‎20:15‎  ‎23:15‎
‎2:1‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller/Crime‎‎ - Cina‎
12:00‎  ‎14:30‎  ‎17:00‎  ‎19:30‎  ‎22:00‎  ‎00:30‎
‎1:44‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Romance‎‎ - Cina‎
14:30‎  ‎19:00‎  ‎23:30‎
‎1:54‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Romance‎‎ - Cina‎
12:10‎  ‎16:40‎  ‎21:10‎
‎1:41‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎13:35‎  ‎15:40‎  ‎17:45‎  ‎19:50‎  ‎21:55‎  ‎00:00‎
‎2:15‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Drama/Romance‎‎ - Cina‎ - Petikan
16:10‎  ‎21:05‎  ‎23:55‎
‎1:47‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
22:10‎  ‎00:25‎
‎1:36‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Anime‎‎ - Jepun‎
18:10‎
last update:2015/11/28 07:00:18 JPT