Masa Tayangan
 

Golden Screen Cinemas - Gurney Plaza

170-07-01, Plaza Gurney, Persiaran Gurney, Georgetown, Penang - 03-7806 8888
   
Sabtu - Ahad
‎2:15‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:40‎  ‎12:00‎  ‎12:20‎  ‎12:40‎  ‎14:25‎  ‎14:45‎  ‎15:05‎  ‎15:25‎  ‎17:10‎  ‎17:30‎  ‎17:50‎  ‎18:10‎  ‎19:55‎  ‎20:15‎  ‎20:35‎  ‎20:55‎  ‎22:45‎  ‎23:00‎  ‎23:20‎  ‎23:40‎
‎1:37‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:40‎  ‎13:40‎  ‎15:40‎  ‎17:40‎  ‎19:40‎  ‎21:40‎  ‎23:40‎
‎1:45‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Action/Adventure/Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:30‎  ‎14:40‎  ‎16:50‎  ‎20:05‎  ‎22:15‎  ‎00:25‎
‎2:20‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Romance‎‎ - Tamil‎
11:30‎  ‎14:30‎  ‎17:30‎  ‎20:30‎  ‎23:30‎
‎1:34‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Horror/Suspense‎‎ - Thai‎
12:00‎  ‎14:00‎  ‎16:00‎  ‎19:00‎  ‎21:10‎  ‎23:20‎
‎2:27‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Superhero‎‎ - Inggeris‎
12:00‎  ‎15:00‎  ‎18:00‎  ‎21:00‎  ‎00:00‎
‎1:56‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Mystery/Thriller‎‎ - Inggeris‎
11:30‎  ‎13:45‎  ‎18:00‎  ‎22:15‎  ‎00:30‎
‎2:15‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:00‎  ‎15:45‎  ‎18:30‎  ‎21:15‎  ‎00:00‎
‎1:41‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy/Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:45‎  ‎13:50‎  ‎18:00‎  ‎22:10‎  ‎00:15‎
‎1:31‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy‎‎ - Inggeris‎
16:00‎  ‎20:15‎
‎1:46‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Drama/Fantasy‎‎ - Inggeris‎
15:55‎  ‎18:00‎  ‎20:05‎
‎2:15‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:00‎  ‎15:45‎  ‎18:30‎  ‎21:15‎  ‎00:00‎
Isnin
‎2:15‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:40‎  ‎12:00‎  ‎12:20‎  ‎12:40‎  ‎14:25‎  ‎14:45‎  ‎15:05‎  ‎15:25‎  ‎17:10‎  ‎17:30‎  ‎17:50‎  ‎18:10‎  ‎19:55‎  ‎20:15‎  ‎20:35‎  ‎20:55‎  ‎22:45‎  ‎23:00‎  ‎23:20‎  ‎23:40‎
‎1:37‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:40‎  ‎13:40‎  ‎15:40‎  ‎17:40‎  ‎19:40‎  ‎21:40‎  ‎23:40‎
‎1:45‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Action/Adventure/Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:30‎  ‎14:40‎  ‎16:50‎  ‎20:05‎  ‎22:15‎  ‎00:25‎
‎2:20‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Romance‎‎ - Tamil‎
11:30‎  ‎14:30‎  ‎17:30‎  ‎20:30‎  ‎23:30‎
‎1:34‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Horror/Suspense‎‎ - Thai‎
12:00‎  ‎14:00‎  ‎16:00‎  ‎19:00‎  ‎21:10‎  ‎23:20‎
‎2:27‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Superhero‎‎ - Inggeris‎
12:00‎  ‎15:00‎  ‎18:00‎  ‎21:00‎  ‎00:00‎
‎1:56‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Mystery/Thriller‎‎ - Inggeris‎
11:30‎  ‎13:45‎  ‎18:00‎  ‎22:15‎  ‎00:30‎
‎2:15‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
15:45‎  ‎18:30‎  ‎21:15‎  ‎00:00‎
‎1:41‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy/Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:45‎  ‎13:50‎  ‎18:00‎  ‎22:10‎  ‎00:15‎
‎1:31‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy‎‎ - Inggeris‎
16:00‎  ‎20:15‎
‎1:46‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Drama/Fantasy‎‎ - Inggeris‎
15:55‎  ‎18:00‎  ‎20:05‎
‎2:15‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
15:45‎  ‎18:30‎  ‎21:15‎  ‎00:00‎
Selasa
‎2:15‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:40‎  ‎12:00‎  ‎12:20‎  ‎12:40‎  ‎14:25‎  ‎14:45‎  ‎15:05‎  ‎15:25‎  ‎17:10‎  ‎17:30‎  ‎17:50‎  ‎18:10‎  ‎19:55‎  ‎20:15‎  ‎20:35‎  ‎20:55‎  ‎22:45‎  ‎23:00‎  ‎23:20‎  ‎23:40‎
‎1:37‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:40‎  ‎13:40‎  ‎15:40‎  ‎17:40‎  ‎19:40‎  ‎21:40‎  ‎23:40‎
‎1:45‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Action/Adventure/Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:30‎  ‎14:40‎  ‎16:50‎  ‎20:05‎  ‎22:15‎  ‎00:25‎
‎2:20‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Romance‎‎ - Tamil‎
11:30‎  ‎14:30‎  ‎17:30‎  ‎20:30‎  ‎23:30‎
‎1:34‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Horror/Suspense‎‎ - Thai‎
12:00‎  ‎14:00‎  ‎16:00‎  ‎19:00‎  ‎21:10‎  ‎23:20‎
‎2:27‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Superhero‎‎ - Inggeris‎
12:00‎  ‎15:00‎  ‎18:00‎  ‎21:00‎  ‎00:00‎
‎1:56‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Mystery/Thriller‎‎ - Inggeris‎
11:30‎  ‎13:45‎  ‎18:00‎  ‎22:15‎  ‎00:30‎
‎2:15‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:00‎  ‎15:45‎  ‎18:30‎  ‎21:15‎  ‎00:00‎
‎1:41‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy/Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:45‎  ‎13:50‎  ‎18:00‎  ‎22:10‎  ‎00:15‎
‎1:31‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy‎‎ - Inggeris‎
16:00‎  ‎20:15‎
‎1:46‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Drama/Fantasy‎‎ - Inggeris‎
15:55‎  ‎18:00‎  ‎20:05‎
‎2:15‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:00‎  ‎15:45‎  ‎18:30‎  ‎21:15‎  ‎00:00‎
Rabu
‎2:15‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:40‎  ‎12:00‎  ‎12:20‎  ‎12:40‎  ‎14:45‎  ‎15:05‎  ‎15:25‎  ‎17:30‎  ‎17:50‎  ‎18:10‎  ‎20:15‎  ‎20:35‎  ‎20:55‎  ‎23:00‎  ‎23:20‎  ‎23:40‎
‎1:37‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:40‎  ‎13:40‎  ‎15:40‎  ‎17:40‎  ‎19:40‎  ‎21:40‎  ‎23:40‎
‎1:45‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Action/Adventure/Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:30‎  ‎14:40‎  ‎16:50‎  ‎20:05‎  ‎22:15‎
‎2:20‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Romance‎‎ - Tamil‎
11:30‎  ‎14:30‎  ‎17:30‎  ‎20:30‎  ‎23:30‎
‎1:34‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Horror/Suspense‎‎ - Thai‎
12:00‎  ‎14:00‎  ‎16:00‎  ‎19:00‎  ‎21:10‎  ‎23:20‎
‎2:27‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Superhero‎‎ - Inggeris‎
12:00‎  ‎15:00‎  ‎18:00‎  ‎21:00‎  ‎00:00‎
‎1:56‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Mystery/Thriller‎‎ - Inggeris‎
11:30‎  ‎13:45‎  ‎18:00‎  ‎22:15‎  ‎00:30‎
‎2:15‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:00‎  ‎15:45‎  ‎18:30‎  ‎21:15‎  ‎00:00‎
‎1:41‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy/Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:45‎  ‎13:50‎  ‎18:00‎  ‎20:05‎  ‎00:20‎
‎1:31‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy‎‎ - Inggeris‎
16:00‎  ‎20:15‎
‎1:46‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Drama/Fantasy‎‎ - Inggeris‎
15:55‎  ‎18:00‎
‎2:15‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:00‎  ‎15:45‎  ‎18:30‎  ‎21:15‎  ‎00:00‎
Khamis - Jumaat - 4 jun - 5 jun - 6 jun
‎1:55‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Comedy‎‎ - Inggeris‎
12:50‎  ‎15:10‎  ‎17:30‎  ‎19:50‎  ‎22:10‎  ‎00:30‎
‎1:55‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Comedy‎‎ - Inggeris‎
14:25‎  ‎19:25‎  ‎21:40‎  ‎00:10‎
‎1:55‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Comedy‎‎ - Inggeris‎
12:00‎  ‎16:30‎  ‎18:50‎  ‎21:10‎  ‎23:40‎
last update:2016/05/28 09:00:07 JPT