Masa Tayangan
 

Golden Screen Cinemas - Gurney Plaza

170-07-01 Plaza Gurney, Persiaran Gurney, Georgetown, Penang - 03-7806 8888
    
Rabu
‎2:5‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Drama/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎11:50‎  ‎12:00‎  ‎14:00‎  ‎14:20‎  ‎14:30‎  ‎16:30‎  ‎16:50‎  ‎17:00‎  ‎19:00‎  ‎19:20‎  ‎19:30‎  ‎21:30‎  ‎21:50‎  ‎22:00‎  ‎00:00‎
‎2:5‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Drama/Romance‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:50‎  ‎14:20‎  ‎16:50‎  ‎19:20‎  ‎21:50‎  ‎00:20‎
‎2:45‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎12:00‎  ‎14:40‎  ‎15:10‎  ‎17:50‎  ‎18:20‎  ‎21:00‎  ‎21:30‎
‎1:52‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:20‎  ‎14:50‎  ‎19:30‎  ‎22:00‎  ‎00:30‎
‎1:47‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Drama‎‎ - Cina‎
12:30‎  ‎14:45‎  ‎17:00‎  ‎19:15‎  ‎21:30‎  ‎00:00‎
‎1:22‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Cina‎
12:00‎  ‎14:00‎  ‎16:00‎  ‎18:00‎  ‎20:00‎  ‎22:00‎  ‎00:10‎
‎1:59‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Crime/Horror‎‎ - Inggeris‎
13:40‎  ‎20:10‎
‎2:5‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Drama/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:40‎  ‎18:30‎  ‎23:20‎
‎1:25‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller/Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:40‎  ‎16:10‎  ‎18:10‎  ‎22:40‎
‎1:42‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎16:20‎  ‎21:10‎
‎1:43‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Anime‎‎ - na‎ - Petikan
13:40‎  ‎15:50‎  ‎18:00‎  ‎20:10‎  ‎22:20‎  ‎00:30‎
‎1:38‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
17:20‎
‎1:35‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎
11:30‎
Khamis - Jumaat - Sabtu - Ahad - Isnin - Selasa
‎2:5‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Drama/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎12:00‎  ‎14:10‎  ‎16:50‎  ‎18:50‎  ‎19:30‎  ‎22:10‎  ‎23:40‎  ‎00:50‎
‎2:5‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Drama/Romance‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:45‎  ‎14:15‎  ‎16:45‎  ‎19:15‎  ‎21:45‎  ‎00:15‎
‎2:45‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎14:40‎  ‎17:50‎  ‎21:00‎  ‎00:10‎
‎1:52‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:10‎  ‎17:00‎  ‎19:30‎  ‎22:00‎  ‎00:30‎
‎1:47‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Drama‎‎ - Cina‎
12:00‎  ‎14:20‎  ‎18:50‎  ‎21:10‎  ‎23:30‎
‎1:22‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Cina‎
16:50‎
‎1:59‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Crime/Horror‎‎ - Inggeris‎
19:15‎
‎1:25‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller/Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:15‎  ‎18:15‎  ‎22:15‎
‎1:42‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:40‎  ‎16:40‎
‎1:43‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Anime‎‎ - na‎ - Petikan
12:30‎  ‎14:45‎  ‎17:00‎  ‎21:30‎  ‎23:45‎
‎1:38‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:40‎  ‎21:30‎
30 jul
‎2:5‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Drama/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎12:00‎  ‎14:10‎  ‎16:50‎  ‎18:50‎  ‎19:30‎  ‎22:10‎  ‎00:50‎
‎2:5‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Drama/Romance‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:45‎  ‎14:15‎  ‎16:45‎  ‎19:15‎  ‎21:45‎  ‎00:15‎
‎2:45‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎14:40‎  ‎17:50‎  ‎21:00‎  ‎23:40‎
‎1:52‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:10‎  ‎17:00‎  ‎19:30‎  ‎22:00‎  ‎00:30‎
‎1:47‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Drama‎‎ - Cina‎
12:00‎  ‎14:20‎  ‎18:50‎  ‎21:10‎  ‎23:30‎
‎1:22‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Cina‎
16:50‎
‎1:59‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Crime/Horror‎‎ - Inggeris‎
19:15‎
‎1:25‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller/Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:15‎  ‎18:15‎  ‎22:15‎
‎1:42‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:40‎  ‎16:40‎
‎1:43‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Anime‎‎ - na‎ - Petikan
12:30‎  ‎14:45‎  ‎17:00‎  ‎21:30‎  ‎23:45‎
‎1:38‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:40‎  ‎21:30‎
last update:2014/07/24 07:00:05 JPT