Masa Tayangan
 

Golden Screen Cinemas - Gurney Plaza

170-07-01, Plaza Gurney, Persiaran Gurney, Georgetown, Penang - 03-7806 8888
    
Isnin - Selasa
‎1:31‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Animation/Family‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:40‎  ‎11:50‎  ‎13:40‎  ‎13:50‎  ‎15:40‎  ‎15:50‎  ‎17:40‎  ‎17:50‎  ‎19:40‎  ‎19:50‎  ‎21:40‎  ‎21:50‎  ‎23:40‎  ‎23:50‎
‎2:5‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:20‎  ‎12:30‎  ‎12:50‎  ‎14:05‎  ‎15:25‎  ‎16:40‎  ‎18:00‎  ‎19:15‎  ‎20:35‎  ‎21:30‎  ‎21:45‎  ‎23:10‎  ‎23:50‎  ‎00:00‎  ‎00:20‎
‎2:0‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Drama/Crime‎‎ - Cina‎
11:45‎  ‎14:05‎  ‎16:25‎  ‎18:45‎  ‎21:05‎  ‎23:25‎
‎1:56‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:25‎  ‎14:40‎  ‎16:55‎  ‎19:10‎  ‎21:25‎  ‎23:40‎
‎1:34‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller/Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:45‎  ‎13:45‎  ‎15:45‎  ‎17:45‎  ‎19:45‎  ‎21:45‎  ‎00:05‎
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Drama‎‎ - Cina‎
12:50‎  ‎14:40‎  ‎16:30‎  ‎18:20‎  ‎20:10‎  ‎22:00‎
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:45‎  ‎18:05‎  ‎22:30‎
‎1:53‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller‎‎ - Inggeris‎
11:30‎  ‎15:50‎  ‎20:15‎  ‎00:35‎
‎1:31‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Animation/Family‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:40‎  ‎15:45‎  ‎19:50‎
‎1:31‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Animation/Family‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
15:00‎  ‎17:00‎  ‎19:00‎
‎1:58‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Science fiction‎‎ - Jepun‎
13:30‎  ‎17:50‎  ‎22:10‎
‎1:36‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy/Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎15:50‎  ‎20:10‎  ‎00:30‎
‎1:36‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Family‎‎ - Cina‎
11:40‎  ‎17:50‎  ‎21:55‎
‎2:5‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:30‎  ‎21:30‎  ‎00:00‎
‎1:31‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Animation/Family‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
15:00‎  ‎17:00‎  ‎19:00‎
Rabu
‎1:31‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Animation/Family‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:40‎  ‎12:30‎  ‎13:40‎  ‎14:30‎  ‎15:40‎  ‎16:30‎  ‎17:40‎  ‎19:40‎  ‎21:40‎  ‎23:40‎
‎2:5‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:20‎  ‎12:30‎  ‎12:50‎  ‎14:05‎  ‎15:25‎  ‎16:40‎  ‎22:00‎  ‎22:30‎
‎2:0‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Drama/Crime‎‎ - Cina‎
11:45‎  ‎14:05‎  ‎16:25‎  ‎18:45‎  ‎21:05‎  ‎23:25‎
‎1:56‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:25‎  ‎14:40‎  ‎16:55‎  ‎19:10‎  ‎21:25‎  ‎23:40‎
‎1:34‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller/Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:45‎  ‎13:45‎  ‎15:45‎  ‎17:45‎  ‎19:45‎  ‎21:45‎  ‎00:05‎
‎2:6‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
18:05‎  ‎18:30‎  ‎19:15‎  ‎20:35‎  ‎21:00‎  ‎21:50‎  ‎23:05‎  ‎23:30‎  ‎00:25‎
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Drama‎‎ - Cina‎
12:50‎  ‎14:40‎  ‎16:30‎  ‎18:20‎  ‎20:10‎
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:45‎  ‎18:05‎
‎1:53‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller‎‎ - Inggeris‎
11:30‎  ‎15:50‎  ‎20:15‎
‎1:31‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Animation/Family‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:40‎  ‎15:45‎  ‎19:50‎
‎2:6‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
19:00‎  ‎21:30‎  ‎00:00‎
‎1:31‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Animation/Family‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
15:00‎  ‎17:00‎
‎1:58‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Science fiction‎‎ - Jepun‎
13:30‎  ‎17:50‎  ‎22:10‎
‎2:6‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
19:00‎  ‎21:30‎  ‎00:00‎
‎1:36‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy/Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎15:50‎  ‎20:10‎  ‎00:30‎
‎1:36‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Family‎‎ - Cina‎
11:40‎  ‎17:50‎  ‎21:55‎
‎2:5‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:30‎
‎1:31‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Animation/Family‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
15:00‎  ‎17:00‎
Khamis - Jumaat - Sabtu - Ahad - 6 jul - 7 jul - 8 jul
‎1:56‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:25‎  ‎14:40‎  ‎16:55‎  ‎19:10‎  ‎21:25‎  ‎23:40‎
‎2:6‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:20‎  ‎14:50‎  ‎17:20‎  ‎19:50‎  ‎22:20‎  ‎00:50‎
‎2:6‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:20‎  ‎14:50‎  ‎17:20‎  ‎19:50‎  ‎22:20‎  ‎00:50‎
last update:2015/06/30 07:00:10 JPT