Masa Tayangan
 

Golden Screen Cinemas - Gurney Plaza

170-07-01, Plaza Gurney, Persiaran Gurney, Georgetown, Penang - 03-7806 8888
    
Isnin
‎1:35‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:45‎  ‎12:00‎  ‎13:45‎  ‎14:00‎  ‎14:10‎  ‎15:45‎  ‎16:00‎  ‎17:45‎  ‎18:00‎  ‎18:10‎  ‎19:45‎  ‎20:00‎  ‎21:45‎  ‎22:00‎
‎1:32‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama/Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎12:10‎  ‎13:30‎  ‎15:30‎  ‎16:10‎  ‎17:30‎  ‎19:30‎  ‎21:30‎
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy‎‎ - Cina‎
12:15‎  ‎14:15‎  ‎16:15‎  ‎18:15‎  ‎20:15‎  ‎22:15‎
‎1:39‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller/Horror‎‎ - Cina‎
11:40‎  ‎13:50‎  ‎16:00‎  ‎18:10‎  ‎20:20‎  ‎22:30‎
‎1:47‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Science fiction‎‎ - Inggeris‎
12:10‎  ‎14:30‎  ‎16:50‎  ‎19:10‎  ‎21:30‎
‎1:35‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Animation‎‎ - Inggeris‎
11:45‎  ‎13:50‎  ‎15:55‎  ‎18:00‎  ‎20:05‎  ‎22:10‎
‎2:6‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Thriller/Crime‎‎ - Cina‎
11:40‎  ‎16:40‎  ‎21:40‎
‎1:24‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy/Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:50‎  ‎15:40‎  ‎19:30‎  ‎21:20‎
‎2:12‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller‎‎ - Inggeris‎
13:50‎  ‎18:40‎
‎1:52‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Drama/Crime/Mystery‎‎ - Inggeris‎
11:30‎  ‎16:20‎  ‎21:10‎
‎1:54‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller/Science fiction/Mystery‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:10‎  ‎19:10‎
‎1:31‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Documentary‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:15‎  ‎16:25‎  ‎20:35‎  ‎22:40‎
‎1:35‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Animation‎‎ - Inggeris‎
14:20‎  ‎18:30‎
‎1:37‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Romance‎‎ - na‎ - Petikan
13:40‎  ‎17:30‎
Selasa
‎1:35‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:45‎  ‎12:00‎  ‎13:45‎  ‎14:00‎  ‎14:10‎  ‎15:45‎  ‎16:00‎  ‎17:45‎  ‎18:00‎  ‎18:10‎  ‎19:45‎  ‎20:00‎  ‎21:45‎  ‎22:00‎  ‎22:10‎  ‎23:45‎  ‎00:00‎
‎1:32‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama/Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎12:10‎  ‎13:30‎  ‎15:30‎  ‎16:10‎  ‎17:30‎  ‎19:30‎  ‎20:10‎  ‎21:30‎  ‎23:30‎  ‎00:10‎
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy‎‎ - Cina‎
12:15‎  ‎14:15‎  ‎16:15‎  ‎18:15‎  ‎20:15‎  ‎22:15‎  ‎00:15‎
‎1:39‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller/Horror‎‎ - Cina‎
11:40‎  ‎13:50‎  ‎16:00‎  ‎18:10‎  ‎20:20‎  ‎22:30‎  ‎00:40‎
‎1:47‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Science fiction‎‎ - Inggeris‎
12:10‎  ‎14:30‎  ‎16:50‎  ‎19:10‎  ‎21:30‎  ‎23:50‎
‎1:35‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Animation‎‎ - Inggeris‎
11:45‎  ‎13:50‎  ‎15:55‎  ‎18:00‎  ‎20:05‎  ‎22:10‎  ‎00:15‎
‎2:6‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Thriller/Crime‎‎ - Cina‎
11:40‎  ‎16:40‎  ‎21:40‎  ‎00:10‎
‎1:24‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy/Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:50‎  ‎15:40‎  ‎19:30‎  ‎21:20‎
‎2:12‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller‎‎ - Inggeris‎
13:50‎  ‎18:40‎  ‎23:40‎
‎1:52‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Drama/Crime/Mystery‎‎ - Inggeris‎
11:30‎  ‎16:20‎  ‎21:10‎
‎1:54‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller/Science fiction/Mystery‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:10‎  ‎19:10‎
‎1:31‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Documentary‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:15‎  ‎16:25‎  ‎20:35‎  ‎22:40‎  ‎00:45‎
‎1:35‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Animation‎‎ - Inggeris‎
14:20‎  ‎18:30‎
‎1:37‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Romance‎‎ - na‎ - Petikan
13:40‎  ‎17:30‎  ‎23:40‎
Rabu
‎1:35‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:45‎  ‎13:45‎  ‎14:10‎  ‎15:45‎  ‎17:45‎  ‎18:10‎  ‎19:45‎  ‎21:45‎  ‎22:10‎  ‎23:45‎
‎1:32‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama/Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎12:10‎  ‎13:30‎  ‎13:50‎  ‎15:30‎  ‎16:10‎  ‎17:30‎  ‎18:00‎  ‎19:30‎  ‎20:10‎  ‎21:30‎  ‎22:10‎  ‎23:30‎  ‎00:10‎
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy‎‎ - Cina‎
12:15‎  ‎14:15‎  ‎16:15‎  ‎18:15‎  ‎20:15‎  ‎22:15‎  ‎00:15‎
‎1:39‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller/Horror‎‎ - Cina‎
11:40‎  ‎13:50‎  ‎16:00‎  ‎18:10‎  ‎20:20‎  ‎22:30‎  ‎00:40‎
‎1:47‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Science fiction‎‎ - Inggeris‎
12:10‎  ‎14:30‎  ‎16:50‎  ‎19:10‎  ‎21:30‎  ‎23:50‎
‎1:35‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Animation‎‎ - Inggeris‎
11:45‎  ‎15:55‎  ‎20:05‎  ‎00:15‎
‎2:6‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Thriller/Crime‎‎ - Cina‎
11:40‎  ‎16:40‎  ‎21:40‎  ‎00:10‎
‎1:24‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy/Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:50‎  ‎15:40‎  ‎19:30‎  ‎21:20‎
‎2:12‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller‎‎ - Inggeris‎
13:50‎  ‎18:40‎  ‎23:40‎
‎1:52‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Drama/Crime/Mystery‎‎ - Inggeris‎
11:30‎  ‎16:20‎  ‎21:10‎
‎1:54‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller/Science fiction/Mystery‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:10‎  ‎19:10‎
‎1:31‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Documentary‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:15‎  ‎16:25‎  ‎20:35‎  ‎22:40‎  ‎00:45‎
‎1:35‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Animation‎‎ - Inggeris‎
14:20‎  ‎18:30‎
‎1:37‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Romance‎‎ - na‎ - Petikan
13:40‎  ‎17:30‎  ‎23:40‎
last update:2014/10/21 07:00:10 JPT