Masa Tayangan
 

Golden Screen Cinemas - Gurney Plaza

170-07-01, Plaza Gurney, Persiaran Gurney, Georgetown, Penang - 03-7806 8888
    
Khamis
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎12:20‎  ‎12:40‎  ‎13:00‎  ‎14:20‎  ‎14:40‎  ‎15:00‎  ‎15:20‎  ‎16:40‎  ‎17:00‎  ‎17:20‎  ‎17:40‎  ‎19:00‎  ‎19:20‎  ‎19:40‎  ‎20:00‎  ‎21:20‎  ‎21:40‎  ‎22:00‎  ‎22:20‎  ‎23:40‎  ‎00:00‎  ‎00:20‎  ‎00:40‎
‎2:10‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Science fiction/Mystery‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎13:00‎  ‎14:30‎  ‎15:30‎  ‎17:00‎  ‎18:00‎  ‎19:30‎  ‎20:30‎  ‎22:00‎  ‎23:00‎  ‎00:30‎
‎1:56‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy‎‎ - Inggeris‎
11:50‎  ‎14:20‎  ‎16:40‎  ‎19:05‎  ‎21:30‎  ‎23:55‎
‎2:0‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Adventure/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:40‎  ‎14:15‎  ‎14:20‎  ‎00:15‎
‎1:55‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Musical‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:50‎  ‎13:25‎  ‎16:50‎  ‎19:20‎  ‎21:50‎  ‎00:20‎
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:35‎  ‎16:25‎  ‎21:00‎
‎2:25‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
19:25‎
‎1:30‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy/Romance‎‎ - Inggeris‎
11:35‎  ‎15:45‎  ‎17:35‎  ‎22:10‎  ‎00:00‎
‎2:16‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Korea‎
16:40‎  ‎19:15‎
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:00‎  ‎18:45‎  ‎21:05‎  ‎23:25‎
‎2:10‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Science fiction/Mystery‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎
‎1:56‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy‎‎ - Inggeris‎
16:10‎
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:00‎  ‎18:45‎  ‎21:05‎  ‎23:25‎
‎2:10‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Science fiction/Mystery‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama/Romance‎‎ - Cina‎
13:55‎  ‎18:35‎  ‎23:15‎
Jumaat
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎12:20‎  ‎12:40‎  ‎13:00‎  ‎14:20‎  ‎14:40‎  ‎15:00‎  ‎15:20‎  ‎16:40‎  ‎17:00‎  ‎17:20‎  ‎17:40‎  ‎19:00‎  ‎19:20‎  ‎19:40‎  ‎20:00‎  ‎21:20‎  ‎21:40‎  ‎22:00‎  ‎22:20‎  ‎23:40‎  ‎00:00‎  ‎00:20‎  ‎00:40‎
‎2:10‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Science fiction/Mystery‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎13:00‎  ‎14:30‎  ‎15:30‎  ‎17:00‎  ‎18:00‎  ‎19:30‎  ‎20:30‎  ‎22:00‎  ‎23:00‎  ‎00:30‎
‎1:56‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy‎‎ - Inggeris‎
11:50‎  ‎14:20‎  ‎16:40‎  ‎19:05‎  ‎21:30‎  ‎23:55‎
‎2:0‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Adventure/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:40‎  ‎14:15‎  ‎00:15‎
‎1:55‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Musical‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:25‎  ‎21:50‎
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:35‎  ‎16:25‎  ‎21:00‎
‎2:25‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
19:25‎
‎1:30‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy/Romance‎‎ - Inggeris‎
11:35‎  ‎15:45‎  ‎17:35‎  ‎22:10‎  ‎00:00‎
‎2:16‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Korea‎
16:40‎  ‎19:15‎
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:00‎  ‎18:45‎  ‎21:05‎  ‎23:25‎
‎2:10‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Science fiction/Mystery‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎
‎1:56‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy‎‎ - Inggeris‎
16:10‎
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:00‎  ‎18:45‎  ‎21:05‎  ‎23:25‎
‎2:10‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Science fiction/Mystery‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama/Romance‎‎ - Cina‎
13:55‎  ‎18:35‎  ‎23:15‎
Sabtu - Ahad - Isnin - Selasa
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:20‎  ‎14:40‎  ‎17:00‎  ‎19:20‎  ‎21:40‎  ‎00:00‎
‎2:10‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Science fiction/Mystery‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎14:30‎  ‎17:00‎  ‎19:30‎  ‎22:00‎  ‎00:30‎
‎1:56‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy‎‎ - Inggeris‎
11:50‎  ‎14:20‎  ‎16:40‎  ‎19:05‎  ‎21:30‎  ‎23:55‎
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:00‎  ‎18:45‎  ‎21:05‎  ‎23:25‎
‎2:10‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Science fiction/Mystery‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎
‎1:56‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy‎‎ - Inggeris‎
16:10‎
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:00‎  ‎18:45‎  ‎21:05‎  ‎23:25‎
‎2:10‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Science fiction/Mystery‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎
Rabu
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:20‎  ‎14:40‎  ‎17:00‎  ‎19:20‎  ‎21:40‎  ‎00:00‎
‎2:10‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Science fiction/Mystery‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎14:30‎  ‎17:00‎  ‎19:30‎  ‎22:00‎  ‎00:30‎
‎1:56‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy‎‎ - Inggeris‎
11:50‎  ‎14:20‎  ‎16:40‎  ‎19:05‎  ‎21:30‎  ‎21:50‎  ‎23:55‎
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:00‎  ‎18:45‎  ‎21:05‎  ‎23:25‎
‎2:10‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Science fiction/Mystery‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎
‎1:56‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy‎‎ - Inggeris‎
16:10‎
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:00‎  ‎18:45‎  ‎21:05‎  ‎23:25‎
‎2:10‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Science fiction/Mystery‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎
last update:2015/05/29 07:00:19 JPT