Masa Tayangan
 

Golden Screen Cinemas - Gurney Plaza

170-07-01 Plaza Gurney, Persiaran Gurney, Georgetown, Penang - 03-7806 8888
    
Ahad
‎1:54‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller/Science fiction/Mystery‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎11:50‎  ‎12:20‎  ‎14:00‎  ‎14:20‎  ‎14:50‎  ‎16:30‎  ‎16:50‎  ‎17:20‎  ‎19:00‎  ‎19:20‎  ‎19:50‎  ‎21:30‎  ‎21:50‎  ‎22:20‎
‎1:54‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:45‎  ‎14:15‎  ‎16:45‎  ‎19:15‎  ‎21:45‎
‎1:23‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎13:30‎  ‎17:30‎  ‎21:30‎
‎1:43‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller/Horror‎‎ - Inggeris‎
12:30‎  ‎14:45‎  ‎19:15‎  ‎21:30‎
‎1:44‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Romance‎‎ - Cina‎
12:00‎  ‎16:40‎  ‎19:00‎  ‎21:20‎
‎1:53‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Horror‎‎ - Thai‎
11:40‎  ‎14:10‎  ‎16:40‎  ‎19:10‎  ‎21:40‎
‎1:37‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Fantasy/Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎15:50‎  ‎20:20‎  ‎22:30‎
‎1:30‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎
22:30‎
‎1:59‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Drama/Romance‎‎ - Cina‎
12:00‎  ‎14:30‎  ‎19:40‎  ‎22:10‎
‎1:33‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller/Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
17:00‎
‎1:23‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
15:30‎  ‎19:30‎
‎1:2‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Anime‎‎ - Jepun‎
11:30‎  ‎18:40‎  ‎22:15‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Comedy/Animation‎‎ - Inggeris‎
16:50‎
‎1:33‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Anime‎‎ - Jepun‎
13:00‎  ‎20:10‎
‎2:2‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:20‎  ‎18:00‎
‎1:37‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama/Science fiction/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:40‎
‎2:9‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama‎‎ - Jepun‎
17:00‎
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Comedy/Drama‎‎ - Jepun‎
12:00‎
‎2:18‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy‎‎ - Jepun‎
19:40‎
‎1:51‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Comedy/Drama/Sports‎‎ - Jepun‎
14:30‎
Isnin
‎1:54‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller/Science fiction/Mystery‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎11:50‎  ‎12:20‎  ‎14:00‎  ‎14:20‎  ‎14:50‎  ‎16:30‎  ‎16:50‎  ‎17:20‎  ‎19:00‎  ‎19:20‎  ‎19:50‎  ‎21:30‎  ‎21:50‎  ‎22:20‎
‎1:54‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:45‎  ‎14:15‎  ‎16:45‎  ‎19:15‎  ‎21:45‎
‎1:23‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎13:30‎  ‎17:30‎  ‎21:30‎
‎1:43‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller/Horror‎‎ - Inggeris‎
12:30‎  ‎14:45‎  ‎19:15‎  ‎21:30‎
‎1:44‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Romance‎‎ - Cina‎
12:00‎  ‎16:40‎  ‎19:00‎  ‎21:20‎
‎1:53‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Horror‎‎ - Thai‎
11:40‎  ‎14:10‎  ‎16:40‎  ‎19:10‎  ‎21:40‎
‎1:37‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Fantasy/Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎15:50‎  ‎20:20‎  ‎22:30‎
‎1:30‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎
12:00‎  ‎14:00‎  ‎18:10‎  ‎22:20‎
‎1:59‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Drama/Romance‎‎ - Cina‎
12:00‎  ‎14:30‎  ‎17:00‎  ‎19:30‎  ‎22:00‎
‎1:33‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller/Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
17:00‎
‎1:23‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
15:30‎  ‎19:30‎
‎1:2‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Anime‎‎ - Jepun‎
11:30‎  ‎15:05‎  ‎18:40‎  ‎22:15‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Comedy/Animation‎‎ - Inggeris‎
16:00‎  ‎20:10‎
‎1:33‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Anime‎‎ - Jepun‎
13:00‎  ‎16:35‎  ‎20:10‎
‎2:2‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:20‎  ‎18:00‎
‎1:37‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama/Science fiction/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:40‎
Selasa
‎1:54‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller/Science fiction/Mystery‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:50‎  ‎12:20‎  ‎13:00‎  ‎14:20‎  ‎14:50‎  ‎15:30‎  ‎16:50‎  ‎17:20‎  ‎18:00‎  ‎19:20‎  ‎19:50‎  ‎20:30‎  ‎21:50‎  ‎22:20‎
‎1:54‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:45‎  ‎14:15‎  ‎16:45‎  ‎19:15‎  ‎21:45‎
‎1:23‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎13:30‎  ‎17:30‎  ‎21:30‎
‎1:43‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller/Horror‎‎ - Inggeris‎
12:30‎  ‎14:45‎  ‎19:15‎  ‎21:30‎
‎1:44‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Romance‎‎ - Cina‎
12:00‎  ‎16:40‎  ‎19:00‎  ‎21:20‎
‎1:53‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Horror‎‎ - Thai‎
11:40‎  ‎14:10‎  ‎16:40‎  ‎19:10‎  ‎21:40‎
‎1:37‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Fantasy/Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎15:50‎  ‎20:20‎  ‎22:30‎
‎1:30‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎
12:00‎  ‎14:00‎  ‎18:10‎  ‎22:20‎
‎1:59‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Drama/Romance‎‎ - Cina‎
12:00‎  ‎14:30‎  ‎17:00‎  ‎19:30‎  ‎22:00‎
‎1:33‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller/Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
17:00‎
‎1:23‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
15:30‎  ‎19:30‎
‎1:2‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Anime‎‎ - Jepun‎
11:30‎  ‎15:05‎  ‎18:40‎  ‎22:15‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Comedy/Animation‎‎ - Inggeris‎
16:00‎  ‎20:10‎
‎1:33‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Anime‎‎ - Jepun‎
13:00‎  ‎16:35‎  ‎20:10‎
‎2:2‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:20‎  ‎18:00‎
‎1:37‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama/Science fiction/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:40‎
Rabu
‎1:54‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller/Science fiction/Mystery‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎11:50‎  ‎12:20‎  ‎14:00‎  ‎14:20‎  ‎14:50‎  ‎16:30‎  ‎16:50‎  ‎17:20‎  ‎19:00‎  ‎19:20‎  ‎19:50‎  ‎21:30‎  ‎21:50‎  ‎22:20‎  ‎00:00‎  ‎00:20‎  ‎00:50‎
‎1:54‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:45‎  ‎14:15‎  ‎16:45‎  ‎19:15‎  ‎21:45‎  ‎00:15‎
‎1:23‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎13:30‎  ‎17:30‎  ‎21:30‎  ‎23:35‎
‎1:43‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller/Horror‎‎ - Inggeris‎
12:30‎  ‎14:45‎  ‎19:15‎  ‎21:30‎  ‎23:45‎
‎1:44‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Romance‎‎ - Cina‎
12:00‎  ‎16:40‎  ‎19:00‎  ‎21:20‎  ‎23:40‎
‎1:53‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Horror‎‎ - Thai‎
11:40‎  ‎14:10‎  ‎16:40‎  ‎19:10‎  ‎21:40‎  ‎00:10‎
‎1:37‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Fantasy/Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎15:50‎  ‎20:20‎  ‎22:30‎  ‎00:40‎
‎1:30‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎
12:00‎  ‎14:00‎  ‎18:10‎  ‎22:20‎  ‎00:20‎
‎1:59‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Drama/Romance‎‎ - Cina‎
12:00‎  ‎14:30‎  ‎17:00‎  ‎19:30‎  ‎22:00‎  ‎00:30‎
‎1:33‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller/Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
17:00‎
‎1:23‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
15:30‎  ‎19:30‎
‎1:2‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Anime‎‎ - Jepun‎
11:30‎  ‎15:05‎  ‎18:40‎  ‎22:15‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Comedy/Animation‎‎ - Inggeris‎
16:00‎  ‎20:10‎
‎1:33‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Anime‎‎ - Jepun‎
13:00‎  ‎16:35‎  ‎20:10‎
‎2:2‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:20‎  ‎18:00‎
‎1:37‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama/Science fiction/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:40‎  ‎23:45‎
last update:2014/09/21 07:00:04 JPT