Masa Tayangan
 

Golden Screen Cinemas - Pavilion KL

Lot No. C5.02, Level 5 and Lot No. C6.01, Level 6 Pavilion Kuala Lumpur, 168 Jalan Bukit Bintang, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan - 03-7806 8888
    
Rabu
‎2:17‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:00‎  ‎11:30‎  ‎12:00‎  ‎12:30‎  ‎13:00‎  ‎13:45‎  ‎14:10‎  ‎14:50‎  ‎15:15‎  ‎15:50‎  ‎16:30‎  ‎16:50‎  ‎18:00‎  ‎19:30‎  ‎20:45‎  ‎22:10‎
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
18:00‎  ‎18:40‎  ‎19:15‎  ‎20:20‎  ‎21:00‎  ‎21:20‎  ‎21:40‎
‎2:30‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Crime‎‎ - Inggeris‎
11:30‎  ‎12:00‎  ‎14:40‎  ‎15:10‎  ‎17:50‎  ‎18:20‎  ‎21:00‎  ‎21:30‎
‎1:44‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Romance‎‎ - Cina‎
12:00‎  ‎14:10‎  ‎16:20‎  ‎18:30‎  ‎20:40‎
‎2:32‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Tamil‎
12:00‎  ‎18:10‎
‎1:54‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Romance‎‎ - Cina‎
12:00‎  ‎14:30‎  ‎19:10‎  ‎21:30‎
‎2:15‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Drama/Romance‎‎ - Cina‎ - Petikan
12:00‎  ‎16:50‎  ‎19:30‎
‎1:31‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror/Thriller‎‎ - Thai‎
14:40‎  ‎22:10‎
‎2:46‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Family/Romance‎‎ - Hindi‎ - Petikan
14:30‎  ‎17:45‎  ‎21:00‎
‎1:36‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Anime‎‎ - Jepun‎
12:20‎  ‎17:00‎
‎2:21‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
15:10‎
Khamis
‎2:17‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎12:30‎  ‎14:30‎  ‎15:00‎  ‎15:30‎  ‎18:00‎  ‎18:30‎  ‎19:45‎  ‎21:00‎  ‎21:30‎  ‎00:00‎  ‎00:30‎  ‎00:50‎
‎1:41‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎12:45‎  ‎13:45‎  ‎15:00‎  ‎17:15‎  ‎18:15‎  ‎19:30‎  ‎20:30‎  ‎21:45‎  ‎22:45‎  ‎23:55‎  ‎01:00‎
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎12:15‎  ‎13:00‎  ‎14:20‎  ‎14:45‎  ‎15:30‎  ‎16:40‎  ‎17:15‎  ‎18:00‎  ‎19:00‎  ‎19:45‎  ‎20:30‎  ‎21:20‎  ‎22:15‎  ‎23:00‎  ‎23:40‎  ‎00:45‎
‎2:30‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Crime‎‎ - Inggeris‎
12:00‎  ‎15:10‎  ‎18:20‎  ‎21:30‎  ‎00:40‎
‎1:44‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Romance‎‎ - Cina‎
17:00‎  ‎22:30‎
‎1:54‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Romance‎‎ - Cina‎
12:00‎  ‎17:15‎  ‎22:25‎
‎1:41‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:00‎  ‎16:00‎  ‎21:00‎  ‎23:15‎
‎2:15‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Drama/Romance‎‎ - Cina‎ - Petikan
13:15‎  ‎18:15‎
‎1:41‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎14:15‎  ‎16:30‎  ‎18:45‎  ‎21:00‎  ‎23:15‎
‎1:36‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Anime‎‎ - Jepun‎
16:00‎
Jumaat
‎2:17‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎12:30‎  ‎14:30‎  ‎15:00‎  ‎15:30‎  ‎18:00‎  ‎18:30‎  ‎19:45‎  ‎21:00‎  ‎21:30‎  ‎00:00‎  ‎00:30‎  ‎00:50‎
‎1:41‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎12:45‎  ‎13:45‎  ‎15:00‎  ‎17:15‎  ‎18:15‎  ‎19:30‎  ‎20:30‎  ‎21:45‎  ‎22:45‎  ‎23:55‎  ‎01:00‎
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎12:15‎  ‎14:20‎  ‎14:45‎  ‎16:40‎  ‎17:15‎  ‎19:00‎  ‎19:45‎  ‎21:20‎  ‎22:15‎  ‎23:40‎  ‎00:45‎
‎2:30‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Crime‎‎ - Inggeris‎
12:00‎  ‎15:10‎  ‎18:20‎  ‎21:30‎  ‎00:40‎
‎1:44‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Romance‎‎ - Cina‎
17:00‎  ‎22:30‎
‎1:54‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Romance‎‎ - Cina‎
12:00‎  ‎17:15‎  ‎22:25‎
‎1:41‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:00‎  ‎16:00‎  ‎21:00‎  ‎23:15‎
‎2:15‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Drama/Romance‎‎ - Cina‎ - Petikan
13:15‎  ‎18:15‎
‎1:41‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎14:15‎  ‎16:30‎  ‎18:45‎  ‎21:00‎  ‎23:15‎
‎1:36‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Anime‎‎ - Jepun‎
16:00‎
Sabtu
‎2:17‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎12:30‎  ‎14:30‎  ‎15:00‎  ‎15:30‎  ‎18:00‎  ‎18:30‎  ‎19:45‎  ‎21:00‎  ‎21:30‎  ‎00:00‎  ‎00:30‎  ‎00:50‎
‎1:41‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎12:45‎  ‎13:45‎  ‎15:00‎  ‎17:15‎  ‎18:15‎  ‎19:30‎  ‎20:30‎  ‎21:45‎  ‎22:45‎  ‎23:55‎  ‎01:00‎
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎12:15‎  ‎14:20‎  ‎14:45‎  ‎16:40‎  ‎17:15‎  ‎19:00‎  ‎19:45‎  ‎21:20‎  ‎22:15‎  ‎23:40‎  ‎00:45‎
‎2:30‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Crime‎‎ - Inggeris‎
12:05‎  ‎15:10‎  ‎18:20‎  ‎21:30‎  ‎00:40‎
‎1:44‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Romance‎‎ - Cina‎
17:00‎  ‎22:30‎
‎1:54‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Romance‎‎ - Cina‎
12:00‎  ‎17:15‎  ‎22:25‎
‎1:41‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:00‎  ‎16:00‎  ‎21:00‎  ‎23:15‎
‎2:15‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Drama/Romance‎‎ - Cina‎ - Petikan
13:15‎  ‎18:15‎
‎1:41‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎14:15‎  ‎16:30‎  ‎18:45‎  ‎21:00‎  ‎23:15‎
‎1:36‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Anime‎‎ - Jepun‎
16:00‎
Ahad
‎2:17‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎12:30‎  ‎14:30‎  ‎15:00‎  ‎15:30‎  ‎18:00‎  ‎18:30‎  ‎19:45‎  ‎21:00‎  ‎21:30‎  ‎00:00‎  ‎00:30‎  ‎00:50‎
‎1:41‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎12:45‎  ‎13:45‎  ‎15:00‎  ‎17:15‎  ‎18:15‎  ‎19:30‎  ‎20:30‎  ‎21:45‎  ‎22:45‎  ‎23:55‎  ‎01:00‎
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎12:15‎  ‎14:20‎  ‎14:45‎  ‎16:40‎  ‎17:15‎  ‎19:00‎  ‎19:45‎  ‎21:20‎  ‎22:15‎  ‎23:40‎  ‎00:45‎
‎2:30‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Crime‎‎ - Inggeris‎
12:00‎  ‎15:10‎  ‎18:20‎  ‎21:30‎  ‎00:40‎
‎1:44‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Romance‎‎ - Cina‎
17:00‎  ‎22:30‎
‎1:54‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Romance‎‎ - Cina‎
12:00‎  ‎17:15‎  ‎22:25‎
‎1:41‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:00‎  ‎16:00‎  ‎21:00‎  ‎23:15‎
‎2:15‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Drama/Romance‎‎ - Cina‎ - Petikan
13:15‎  ‎18:15‎
‎1:41‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎14:15‎  ‎16:30‎  ‎18:45‎  ‎21:00‎  ‎23:15‎
‎1:36‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Anime‎‎ - Jepun‎
16:00‎
Isnin
‎2:17‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎12:30‎  ‎14:30‎  ‎15:00‎  ‎15:30‎  ‎18:00‎  ‎18:30‎  ‎19:45‎  ‎21:00‎  ‎21:30‎  ‎00:10‎  ‎00:30‎  ‎00:50‎
‎1:41‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎12:45‎  ‎13:45‎  ‎15:00‎  ‎17:15‎  ‎18:15‎  ‎19:30‎  ‎20:30‎  ‎21:45‎  ‎22:45‎  ‎23:55‎  ‎01:00‎
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:15‎  ‎12:45‎  ‎14:45‎  ‎15:15‎  ‎17:15‎  ‎19:45‎  ‎20:30‎  ‎22:15‎  ‎23:00‎  ‎00:45‎
‎2:30‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Crime‎‎ - Inggeris‎
12:00‎  ‎15:10‎  ‎18:20‎  ‎21:30‎  ‎00:40‎
‎1:44‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Romance‎‎ - Cina‎
17:00‎  ‎22:30‎
‎1:54‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Romance‎‎ - Cina‎
12:00‎  ‎17:15‎  ‎22:25‎
‎1:41‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:00‎  ‎16:00‎  ‎21:00‎  ‎23:15‎
‎2:15‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Drama/Romance‎‎ - Cina‎ - Petikan
13:15‎  ‎18:15‎
‎1:41‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎14:15‎  ‎16:30‎  ‎18:45‎  ‎21:00‎  ‎23:15‎
‎1:36‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Anime‎‎ - Jepun‎
16:00‎
Selasa - 2 dis
‎2:17‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎12:30‎  ‎14:30‎  ‎15:00‎  ‎15:30‎  ‎18:00‎  ‎18:30‎  ‎19:45‎  ‎21:00‎  ‎21:30‎  ‎00:00‎  ‎00:30‎  ‎00:50‎
‎1:41‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎12:45‎  ‎13:45‎  ‎15:00‎  ‎17:15‎  ‎18:15‎  ‎19:30‎  ‎20:30‎  ‎21:45‎  ‎22:45‎  ‎23:55‎  ‎01:00‎
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎12:15‎  ‎14:20‎  ‎14:45‎  ‎16:40‎  ‎17:15‎  ‎19:00‎  ‎19:45‎  ‎21:20‎  ‎22:15‎  ‎23:40‎  ‎00:45‎
‎2:30‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Crime‎‎ - Inggeris‎
12:00‎  ‎15:10‎  ‎18:20‎  ‎21:30‎  ‎00:40‎
‎1:44‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Romance‎‎ - Cina‎
17:00‎  ‎22:30‎
‎1:54‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Romance‎‎ - Cina‎
12:00‎  ‎17:15‎  ‎22:25‎
‎1:41‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:00‎  ‎16:00‎  ‎21:00‎  ‎23:15‎
‎2:15‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Drama/Romance‎‎ - Cina‎ - Petikan
13:15‎  ‎18:15‎
‎1:41‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎14:15‎  ‎16:30‎  ‎18:45‎  ‎21:00‎  ‎23:15‎
‎1:36‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Anime‎‎ - Jepun‎
16:00‎
last update:2015/11/26 07:00:13 JPT