Masa Tayangan
 

Golden Screen Cinemas - Pavilion KL

Lot No. C5.02, Level 5 and Lot No. C6.01, Level 6 Pavilion Kuala Lumpur, 168 Jalan Bukit Bintang, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan - 03-7806 8888
    
Jumaat
‎2:25‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎14:10‎  ‎15:00‎  ‎17:20‎  ‎18:00‎  ‎19:30‎  ‎19:45‎  ‎20:30‎  ‎21:00‎  ‎23:40‎  ‎00:00‎
‎2:55‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Thriller‎‎ - Tamil‎
13:00‎  ‎16:15‎
‎1:39‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Family‎‎ - Cina‎
13:40‎  ‎15:50‎  ‎18:00‎  ‎20:10‎  ‎22:20‎
‎1:42‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Comedy/Romance‎‎ - Bahasa Melayu‎
11:40‎  ‎13:50‎  ‎16:00‎  ‎18:10‎  ‎20:20‎
‎1:35‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Comedy/Family‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎13:40‎  ‎16:00‎
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎
01:00‎
‎1:37‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Cina‎
11:30‎  ‎15:00‎  ‎18:40‎  ‎00:30‎
‎1:33‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Science fiction/Horror‎‎ - Inggeris‎
13:45‎  ‎18:15‎  ‎20:30‎  ‎22:45‎
‎1:42‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy/Animation‎‎ - Inggeris‎
10:45‎
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Adventure/Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎
‎2:25‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:10‎  ‎15:30‎  ‎20:50‎  ‎00:10‎
‎2:29‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller/Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎15:00‎
‎1:37‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Drama‎‎ - Cina‎ - Petikan
11:30‎  ‎15:50‎  ‎00:00‎
‎1:21‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Family‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
22:30‎
‎2:59‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama‎‎ - Cina‎ - Petikan
11:30‎  ‎21:00‎  ‎00:20‎
‎2:25‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎14:30‎
‎2:5‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
23:00‎
‎2:8‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Drama/War/Romance‎‎ - Cina‎
00:40‎
‎2:25‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎14:30‎
Sabtu
‎2:25‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎14:10‎  ‎15:00‎  ‎17:20‎  ‎18:00‎  ‎20:30‎  ‎21:00‎  ‎23:40‎  ‎00:00‎
‎2:55‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Thriller‎‎ - Tamil‎
14:15‎  ‎17:45‎  ‎21:15‎
‎1:39‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Family‎‎ - Cina‎
13:40‎  ‎15:50‎  ‎18:00‎  ‎20:10‎  ‎22:20‎
‎1:42‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Comedy/Romance‎‎ - Bahasa Melayu‎
11:40‎  ‎13:50‎  ‎16:00‎  ‎18:10‎  ‎20:20‎
‎1:35‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Comedy/Family‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎13:40‎  ‎16:00‎  ‎18:00‎
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎
01:00‎
‎1:37‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Cina‎
11:30‎  ‎18:30‎  ‎18:40‎  ‎22:20‎  ‎00:30‎
‎1:33‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Science fiction/Horror‎‎ - Inggeris‎
13:45‎  ‎20:30‎  ‎22:45‎
‎1:42‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy/Animation‎‎ - Inggeris‎
12:00‎
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Adventure/Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎
‎2:25‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
15:30‎  ‎20:50‎  ‎00:10‎
‎2:29‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller/Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎15:00‎  ‎18:00‎  ‎21:00‎
‎1:37‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Drama‎‎ - Cina‎ - Petikan
11:30‎  ‎15:50‎  ‎20:10‎  ‎00:30‎
‎2:30‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Drama‎‎ - Hindi‎
11:30‎  ‎14:45‎  ‎18:00‎  ‎21:15‎  ‎00:30‎
‎1:21‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Family‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
22:30‎
‎2:59‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama‎‎ - Cina‎ - Petikan
11:30‎  ‎20:40‎  ‎00:10‎
‎2:25‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎14:30‎
‎2:5‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
00:00‎
‎2:8‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Drama/War/Romance‎‎ - Cina‎
00:40‎
‎2:25‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎14:30‎
Ahad
‎2:25‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎14:10‎  ‎15:00‎  ‎17:20‎  ‎18:00‎  ‎20:30‎  ‎21:00‎  ‎23:40‎  ‎00:00‎
‎2:55‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Thriller‎‎ - Tamil‎
14:15‎  ‎17:45‎  ‎21:15‎  ‎00:45‎
‎1:39‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Family‎‎ - Cina‎
13:40‎  ‎15:50‎  ‎18:00‎  ‎20:10‎  ‎22:20‎
‎1:42‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Comedy/Romance‎‎ - Bahasa Melayu‎
11:40‎  ‎13:50‎  ‎16:00‎  ‎18:10‎  ‎20:20‎
‎1:35‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Comedy/Family‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎13:40‎  ‎16:00‎  ‎18:00‎
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎
01:00‎
‎1:37‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Cina‎
11:30‎  ‎15:00‎  ‎18:40‎  ‎22:20‎  ‎00:30‎
‎1:33‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Science fiction/Horror‎‎ - Inggeris‎
13:45‎  ‎20:30‎  ‎22:45‎
‎1:42‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy/Animation‎‎ - Inggeris‎
12:00‎
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Adventure/Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎
‎2:25‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
15:30‎  ‎20:50‎  ‎00:10‎
‎2:29‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller/Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎15:00‎  ‎18:00‎  ‎21:00‎
‎1:37‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Drama‎‎ - Cina‎ - Petikan
11:30‎  ‎15:50‎  ‎20:10‎  ‎00:30‎
‎2:30‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Drama‎‎ - Hindi‎
11:30‎  ‎14:45‎  ‎18:00‎  ‎21:15‎  ‎00:30‎
‎1:21‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Family‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
22:30‎
‎2:59‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama‎‎ - Cina‎ - Petikan
11:30‎  ‎17:10‎  ‎20:40‎  ‎00:10‎
‎2:25‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
21:00‎  ‎00:00‎
‎2:5‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
00:00‎
‎2:8‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Drama/War/Romance‎‎ - Cina‎
00:40‎
‎2:25‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
21:00‎  ‎00:00‎
Isnin
‎2:25‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎14:10‎  ‎15:00‎  ‎17:20‎  ‎18:00‎  ‎19:30‎  ‎20:30‎  ‎21:00‎  ‎23:00‎  ‎23:40‎  ‎00:00‎
‎2:55‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Thriller‎‎ - Tamil‎
14:15‎  ‎17:45‎  ‎21:15‎  ‎00:45‎
‎1:39‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Family‎‎ - Cina‎
13:40‎  ‎15:50‎  ‎18:00‎  ‎20:10‎  ‎22:20‎
‎1:42‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Comedy/Romance‎‎ - Bahasa Melayu‎
11:40‎  ‎13:50‎  ‎16:00‎  ‎18:10‎  ‎20:20‎
‎1:35‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Comedy/Family‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎13:40‎  ‎16:00‎  ‎18:00‎
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎
01:00‎
‎1:37‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Cina‎
11:30‎  ‎15:00‎  ‎18:40‎  ‎22:20‎  ‎00:30‎
‎1:33‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Science fiction/Horror‎‎ - Inggeris‎
13:45‎  ‎18:15‎  ‎20:30‎  ‎22:45‎
‎1:42‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy/Animation‎‎ - Inggeris‎
12:00‎
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Adventure/Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎
‎2:25‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:10‎  ‎15:30‎  ‎20:50‎  ‎00:10‎
‎2:29‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller/Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎15:00‎  ‎18:00‎  ‎21:00‎
‎1:37‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Drama‎‎ - Cina‎ - Petikan
11:30‎  ‎15:50‎  ‎20:10‎  ‎00:30‎
‎2:30‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Drama‎‎ - Hindi‎
11:30‎  ‎14:45‎  ‎18:00‎  ‎21:15‎  ‎00:30‎
‎1:21‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Family‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
22:30‎
‎2:59‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama‎‎ - Cina‎ - Petikan
11:30‎  ‎17:10‎  ‎20:40‎  ‎00:10‎
‎2:25‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:30‎  ‎15:40‎  ‎19:30‎  ‎22:45‎
‎2:5‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
00:00‎
‎2:8‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Drama/War/Romance‎‎ - Cina‎
00:40‎
‎2:25‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:30‎  ‎15:40‎  ‎19:30‎  ‎22:45‎
Selasa
‎2:25‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎14:10‎  ‎15:00‎  ‎17:20‎  ‎18:00‎  ‎20:30‎  ‎21:00‎  ‎23:40‎  ‎00:00‎
‎2:55‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Thriller‎‎ - Tamil‎
14:15‎  ‎17:45‎  ‎21:15‎  ‎00:45‎
‎1:39‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Family‎‎ - Cina‎
13:40‎  ‎15:50‎  ‎18:00‎  ‎20:10‎  ‎22:20‎
‎1:42‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Comedy/Romance‎‎ - Bahasa Melayu‎
11:40‎  ‎13:50‎  ‎16:00‎  ‎18:10‎  ‎20:20‎
‎1:35‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Comedy/Family‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎13:40‎  ‎16:00‎  ‎18:00‎
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎
01:00‎
‎1:37‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Cina‎
11:30‎  ‎15:00‎  ‎16:45‎  ‎22:20‎  ‎00:30‎
‎1:33‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Science fiction/Horror‎‎ - Inggeris‎
13:45‎  ‎18:15‎  ‎20:30‎  ‎22:45‎
‎1:42‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy/Animation‎‎ - Inggeris‎
12:00‎
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Adventure/Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎
‎2:25‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
10:45‎  ‎13:45‎  ‎22:00‎  ‎01:00‎
‎2:29‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller/Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎15:00‎  ‎18:00‎  ‎21:00‎
‎1:37‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Drama‎‎ - Cina‎ - Petikan
11:30‎  ‎15:50‎  ‎20:10‎  ‎00:30‎
‎2:30‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Drama‎‎ - Hindi‎
11:30‎  ‎14:45‎  ‎18:00‎  ‎21:15‎  ‎00:30‎
‎1:21‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Family‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
22:30‎
‎2:59‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama‎‎ - Cina‎ - Petikan
11:30‎  ‎17:10‎  ‎20:40‎  ‎00:10‎
‎2:25‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎14:40‎  ‎17:50‎  ‎21:00‎  ‎00:10‎
‎2:5‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
00:00‎
‎2:8‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Drama/War/Romance‎‎ - Cina‎
00:40‎
‎2:25‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎14:40‎  ‎17:50‎  ‎21:00‎  ‎00:10‎
Rabu
‎2:25‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎15:00‎  ‎18:00‎  ‎21:00‎  ‎00:00‎
‎2:55‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Thriller‎‎ - Tamil‎
14:15‎  ‎17:45‎  ‎21:15‎
‎1:39‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Family‎‎ - Cina‎
13:40‎  ‎15:50‎  ‎18:00‎  ‎20:10‎  ‎22:20‎
‎1:42‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Comedy/Romance‎‎ - Bahasa Melayu‎
11:40‎  ‎13:50‎  ‎16:00‎  ‎18:10‎  ‎20:20‎
‎1:35‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Comedy/Family‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎13:40‎  ‎16:00‎  ‎18:00‎
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎
01:00‎
‎1:37‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Cina‎
11:30‎  ‎15:00‎  ‎18:40‎  ‎22:20‎  ‎00:30‎
‎1:33‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Science fiction/Horror‎‎ - Inggeris‎
13:45‎  ‎18:15‎  ‎20:30‎  ‎22:45‎
‎1:42‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy/Animation‎‎ - Inggeris‎
12:00‎
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Adventure/Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:45‎
‎2:25‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:10‎  ‎15:30‎  ‎20:50‎  ‎00:10‎
‎2:29‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller/Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎15:00‎  ‎18:00‎  ‎21:00‎
‎1:37‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Drama‎‎ - Cina‎ - Petikan
11:30‎  ‎15:50‎  ‎20:10‎  ‎00:30‎
‎2:30‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Drama‎‎ - Hindi‎
11:30‎  ‎14:45‎  ‎18:00‎  ‎21:15‎  ‎00:30‎
‎1:21‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Family‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
22:30‎
‎2:59‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama‎‎ - Cina‎ - Petikan
11:30‎  ‎17:10‎  ‎20:40‎  ‎00:10‎
‎2:25‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎14:40‎  ‎17:50‎  ‎21:00‎  ‎00:10‎
‎2:5‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
00:00‎
‎2:8‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Drama/War/Romance‎‎ - Cina‎
00:40‎
‎2:25‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎14:40‎  ‎17:50‎  ‎21:00‎  ‎00:10‎
last update:2014/12/20 07:00:11 JPT