Golden Screen Cinemas - Pavilion KL

Lot No. C5.02, Level 5 and Lot No. C6.01, Level 6 Pavilion Kuala Lumpur, 168 Jalan Bukit Bintang, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan - 03-7806 8888
   
Jumaat
‎1:58‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎14:30‎  ‎16:40‎  ‎17:00‎  ‎17:20‎  ‎18:20‎  ‎19:30‎  ‎21:30‎  ‎22:00‎  ‎22:20‎  ‎22:30‎  ‎00:30‎  ‎01:00‎
‎2:2‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Mystery/Thriller‎‎ - Inggeris‎
12:00‎  ‎12:20‎  ‎14:30‎  ‎14:50‎  ‎17:00‎  ‎19:30‎  ‎19:50‎  ‎22:00‎  ‎00:30‎  ‎00:50‎
‎2:8‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Thriller‎‎ - Inggeris‎
11:30‎  ‎14:10‎  ‎16:50‎  ‎19:30‎  ‎22:10‎  ‎00:50‎
‎1:30‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎
12:30‎  ‎14:40‎  ‎16:50‎  ‎19:00‎  ‎21:10‎  ‎23:20‎
‎1:48‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Drama‎‎ - Cina‎
11:30‎  ‎13:45‎  ‎16:00‎  ‎18:15‎  ‎20:30‎  ‎22:45‎  ‎01:00‎
‎2:7‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎
11:30‎  ‎14:10‎  ‎16:50‎  ‎19:30‎  ‎22:10‎  ‎00:50‎
‎2:30‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Horror/Thriller‎‎ - Korea‎
12:00‎  ‎15:10‎  ‎20:50‎  ‎00:00‎
‎1:47‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Drama/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:40‎  ‎14:00‎  ‎16:20‎
‎1:45‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Cina‎
12:20‎  ‎14:30‎  ‎19:10‎
‎1:58‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:00‎  ‎16:30‎  ‎21:30‎  ‎00:00‎
‎2:4‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Crime‎‎ - Cina‎
16:30‎  ‎19:10‎
‎2:2‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Mystery/Thriller‎‎ - Inggeris‎
11:30‎  ‎19:00‎
‎1:53‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Mystery/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
23:50‎
‎1:58‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:00‎  ‎16:30‎  ‎21:30‎  ‎00:00‎
‎1:44‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Biography/Drama‎‎ - Inggeris‎
12:00‎  ‎14:15‎  ‎21:50‎  ‎00:10‎
‎2:2‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Mystery/Thriller‎‎ - Inggeris‎
11:30‎  ‎19:00‎
‎2:13‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Adventure/Western‎‎ - Inggeris‎
23:55‎
‎2:0‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama‎‎ - Perancis‎
19:00‎
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller‎‎ - Jerman‎
21:30‎
Sabtu
‎1:58‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎12:30‎  ‎14:30‎  ‎15:00‎  ‎16:40‎  ‎17:00‎  ‎17:20‎  ‎17:30‎  ‎18:20‎  ‎19:30‎  ‎20:00‎  ‎21:30‎  ‎22:00‎  ‎22:20‎  ‎22:30‎  ‎00:30‎  ‎01:00‎
‎2:2‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Mystery/Thriller‎‎ - Inggeris‎
12:00‎  ‎12:20‎  ‎14:30‎  ‎14:50‎  ‎17:00‎  ‎19:30‎  ‎19:50‎  ‎22:00‎  ‎00:30‎  ‎00:50‎
‎2:8‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Thriller‎‎ - Inggeris‎
11:30‎  ‎14:10‎  ‎16:50‎  ‎19:30‎  ‎22:10‎  ‎00:50‎
‎1:30‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎
12:00‎  ‎16:30‎  ‎18:40‎  ‎23:50‎
‎1:48‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Drama‎‎ - Cina‎
11:30‎  ‎13:45‎  ‎16:00‎  ‎18:15‎  ‎20:30‎  ‎22:45‎  ‎01:00‎
‎2:7‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎
11:30‎  ‎14:10‎  ‎16:50‎  ‎19:30‎  ‎22:10‎  ‎00:50‎
‎2:30‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Horror/Thriller‎‎ - Korea‎
12:00‎  ‎15:10‎  ‎20:50‎  ‎00:00‎
‎1:47‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Drama/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:15‎  ‎21:30‎
‎1:45‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Cina‎
12:20‎  ‎14:30‎  ‎19:10‎
‎1:58‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:00‎  ‎16:30‎  ‎21:30‎  ‎00:00‎
‎2:4‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Crime‎‎ - Cina‎
16:30‎  ‎19:10‎
‎2:2‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Mystery/Thriller‎‎ - Inggeris‎
11:30‎  ‎19:00‎
‎1:53‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Mystery/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
23:50‎
‎1:58‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:00‎  ‎16:30‎  ‎21:30‎  ‎00:00‎
‎1:44‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Biography/Drama‎‎ - Inggeris‎
12:00‎  ‎14:15‎  ‎21:50‎  ‎00:10‎
‎2:2‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Mystery/Thriller‎‎ - Inggeris‎
11:30‎  ‎19:00‎
‎2:13‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Adventure/Western‎‎ - Inggeris‎
23:55‎
‎2:3‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Drama/Romance‎‎ - Greek‎
16:45‎
‎1:45‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Family‎‎ - Jerman‎
12:00‎
‎1:38‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Adventure/Drama/Family‎‎ - Inggeris‎
21:30‎
‎1:51‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller‎‎ - na‎
14:15‎
Ahad
‎1:58‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎12:30‎  ‎14:30‎  ‎15:00‎  ‎16:40‎  ‎17:00‎  ‎17:20‎  ‎17:30‎  ‎18:20‎  ‎19:30‎  ‎20:00‎  ‎21:30‎  ‎22:00‎  ‎22:20‎  ‎22:30‎  ‎00:30‎  ‎01:00‎
‎2:2‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Mystery/Thriller‎‎ - Inggeris‎
12:00‎  ‎12:20‎  ‎14:30‎  ‎14:50‎  ‎17:00‎  ‎19:30‎  ‎19:50‎  ‎22:00‎  ‎00:30‎  ‎00:50‎
‎2:8‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Thriller‎‎ - Inggeris‎
11:30‎  ‎14:10‎  ‎16:50‎  ‎19:30‎  ‎22:10‎  ‎00:50‎
‎1:30‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎
12:00‎  ‎14:10‎  ‎16:30‎  ‎18:30‎  ‎20:30‎  ‎22:30‎  ‎00:30‎
‎1:48‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Drama‎‎ - Cina‎
11:30‎  ‎13:45‎  ‎16:00‎  ‎18:15‎  ‎20:30‎  ‎22:45‎  ‎01:00‎
‎2:7‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎
11:30‎  ‎14:10‎  ‎16:50‎  ‎19:30‎  ‎22:10‎  ‎00:50‎
‎2:30‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Horror/Thriller‎‎ - Korea‎
12:00‎  ‎15:10‎  ‎20:50‎  ‎00:00‎
‎1:47‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Drama/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
22:20‎
‎1:45‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Cina‎
12:20‎  ‎14:30‎  ‎19:10‎
‎1:58‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:00‎  ‎16:30‎  ‎21:30‎  ‎00:00‎
‎2:4‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Crime‎‎ - Cina‎
16:30‎  ‎19:10‎
‎2:2‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Mystery/Thriller‎‎ - Inggeris‎
11:30‎  ‎19:00‎
‎1:53‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Mystery/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
00:40‎
‎1:58‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:00‎  ‎16:30‎  ‎21:30‎  ‎00:00‎
‎1:44‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Biography/Drama‎‎ - Inggeris‎
12:00‎  ‎14:15‎  ‎21:50‎  ‎00:10‎
‎2:2‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Mystery/Thriller‎‎ - Inggeris‎
11:30‎  ‎19:00‎
‎2:13‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Adventure/Western‎‎ - Inggeris‎
23:55‎
‎1:30‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Family‎‎ - Belanda‎
14:30‎
‎1:15‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Documentary‎‎ - Inggeris‎
20:20‎
‎1:27‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Drama‎‎ - Inggeris‎
16:30‎
Isnin
‎1:58‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎12:30‎  ‎14:30‎  ‎15:00‎  ‎16:40‎  ‎17:00‎  ‎17:20‎  ‎17:30‎  ‎18:20‎  ‎19:30‎  ‎20:00‎  ‎21:30‎  ‎22:00‎  ‎22:20‎  ‎22:30‎  ‎00:30‎  ‎01:00‎
‎2:2‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Mystery/Thriller‎‎ - Inggeris‎
12:00‎  ‎12:20‎  ‎14:30‎  ‎14:50‎  ‎17:00‎  ‎19:30‎  ‎19:50‎  ‎22:00‎  ‎00:30‎  ‎00:50‎
‎2:8‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Thriller‎‎ - Inggeris‎
11:30‎  ‎14:10‎  ‎16:50‎  ‎19:30‎  ‎22:10‎  ‎00:50‎
‎1:30‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎
12:30‎  ‎14:40‎  ‎16:50‎  ‎19:00‎  ‎21:10‎  ‎23:20‎
‎1:48‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Drama‎‎ - Cina‎
11:30‎  ‎13:45‎  ‎16:00‎  ‎18:15‎  ‎20:30‎  ‎22:45‎  ‎01:00‎
‎2:7‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎
11:30‎  ‎14:10‎  ‎16:50‎  ‎19:30‎  ‎22:10‎  ‎00:50‎
‎2:30‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Horror/Thriller‎‎ - Korea‎
12:00‎  ‎15:10‎  ‎20:50‎  ‎00:00‎
‎1:47‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Drama/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:40‎  ‎14:00‎  ‎16:20‎
‎1:45‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Cina‎
12:20‎  ‎14:30‎  ‎19:10‎
‎1:58‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:00‎  ‎16:30‎  ‎21:30‎  ‎00:00‎
‎2:4‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Crime‎‎ - Cina‎
16:30‎  ‎19:10‎
‎2:2‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Mystery/Thriller‎‎ - Inggeris‎
11:30‎  ‎19:00‎
‎1:53‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Mystery/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
23:50‎
‎1:58‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:00‎  ‎16:30‎  ‎21:30‎  ‎00:00‎
‎1:44‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Biography/Drama‎‎ - Inggeris‎
12:00‎  ‎14:15‎  ‎21:50‎  ‎00:10‎
‎2:2‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Mystery/Thriller‎‎ - Inggeris‎
11:30‎  ‎19:00‎
‎2:13‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Adventure/Western‎‎ - Inggeris‎
23:55‎
‎2:3‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Drama/Romance‎‎ - Greek‎
19:00‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy‎‎ - Czech‎
21:30‎
Selasa
‎1:58‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎13:00‎  ‎14:30‎  ‎15:30‎  ‎16:40‎  ‎17:00‎  ‎17:20‎  ‎18:00‎  ‎18:20‎  ‎19:30‎  ‎21:30‎  ‎22:00‎  ‎22:20‎  ‎00:20‎  ‎00:30‎
‎2:2‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Mystery/Thriller‎‎ - Inggeris‎
12:00‎  ‎12:20‎  ‎14:30‎  ‎14:50‎  ‎17:00‎  ‎19:30‎  ‎19:50‎  ‎22:00‎  ‎00:30‎  ‎00:50‎
‎2:8‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Thriller‎‎ - Inggeris‎
11:30‎  ‎14:10‎  ‎16:50‎  ‎19:30‎  ‎22:10‎  ‎00:50‎
‎1:30‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎
12:30‎  ‎14:40‎  ‎16:50‎  ‎19:00‎  ‎21:10‎  ‎23:20‎
‎1:48‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Drama‎‎ - Cina‎
11:30‎  ‎13:45‎  ‎16:00‎  ‎18:15‎  ‎20:30‎  ‎22:45‎  ‎01:00‎
‎2:7‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎
11:30‎  ‎14:10‎  ‎16:50‎  ‎19:30‎  ‎22:10‎  ‎00:50‎
‎2:30‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Horror/Thriller‎‎ - Korea‎
12:00‎  ‎15:10‎  ‎20:50‎  ‎00:00‎
‎1:47‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Drama/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:40‎  ‎14:00‎  ‎16:20‎
‎1:45‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Cina‎
12:20‎  ‎14:30‎  ‎19:10‎
‎1:58‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:00‎  ‎16:30‎  ‎21:30‎  ‎00:00‎
‎2:4‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Crime‎‎ - Cina‎
16:30‎  ‎19:10‎
‎2:2‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Mystery/Thriller‎‎ - Inggeris‎
11:30‎  ‎19:00‎
‎1:53‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Mystery/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
23:50‎
‎1:58‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:00‎  ‎16:30‎  ‎21:30‎  ‎00:00‎
‎1:44‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Biography/Drama‎‎ - Inggeris‎
12:00‎  ‎14:15‎  ‎21:50‎  ‎00:10‎
‎2:2‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Mystery/Thriller‎‎ - Inggeris‎
11:30‎  ‎19:00‎
‎2:13‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Adventure/Western‎‎ - Inggeris‎
23:55‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Drama‎‎ - Denmark‎
19:00‎
‎2:0‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama‎‎ - Perancis‎
21:10‎
Rabu
‎1:58‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎12:30‎  ‎14:30‎  ‎15:00‎  ‎16:40‎  ‎17:00‎  ‎17:30‎  ‎19:30‎  ‎20:00‎  ‎21:30‎  ‎21:45‎  ‎00:15‎
‎2:2‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Mystery/Thriller‎‎ - Inggeris‎
12:00‎  ‎12:20‎  ‎14:30‎  ‎14:50‎  ‎17:00‎  ‎17:20‎  ‎19:30‎  ‎19:50‎  ‎22:10‎  ‎00:40‎
‎2:8‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Thriller‎‎ - Inggeris‎
11:30‎  ‎14:10‎  ‎16:50‎  ‎19:30‎  ‎21:50‎  ‎00:40‎
‎1:30‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎
12:30‎  ‎14:40‎  ‎16:50‎  ‎19:00‎  ‎21:10‎
‎1:48‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Drama‎‎ - Cina‎
12:45‎  ‎15:00‎  ‎17:15‎  ‎19:30‎
‎2:7‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎
11:30‎  ‎14:10‎  ‎16:50‎  ‎19:30‎
‎2:30‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Horror/Thriller‎‎ - Korea‎
12:00‎  ‎15:10‎  ‎18:20‎  ‎21:30‎
‎1:47‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Drama/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:40‎  ‎14:00‎  ‎16:20‎
‎Kategori tontonan NA‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎
22:00‎  ‎22:10‎  ‎22:20‎  ‎22:30‎  ‎23:20‎  ‎00:30‎  ‎00:40‎  ‎00:50‎  ‎00:55‎
‎1:45‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Cina‎
12:20‎  ‎14:30‎  ‎19:10‎
‎1:58‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:00‎  ‎16:30‎
‎2:4‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Crime‎‎ - Cina‎
16:30‎  ‎19:10‎
‎2:2‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Mystery/Thriller‎‎ - Inggeris‎
11:30‎  ‎19:00‎
‎1:53‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Mystery/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
23:50‎
‎1:58‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:00‎  ‎16:30‎
‎1:44‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Biography/Drama‎‎ - Inggeris‎
12:00‎  ‎14:15‎  ‎00:30‎
‎Kategori tontonan NA‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎
21:30‎  ‎23:55‎
‎2:2‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Mystery/Thriller‎‎ - Inggeris‎
11:30‎  ‎19:00‎
‎2:13‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Adventure/Western‎‎ - Inggeris‎
23:55‎
‎Kategori tontonan NA‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎
21:30‎  ‎23:55‎
‎1:45‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Family‎‎ - Jerman‎
19:00‎
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller‎‎ - Jerman‎
21:20‎
Khamis
‎1:58‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:15‎  ‎14:45‎  ‎17:15‎  ‎19:45‎  ‎22:15‎  ‎00:45‎
‎Kategori tontonan NA‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎
12:00‎  ‎14:30‎  ‎17:00‎  ‎19:30‎  ‎22:00‎  ‎00:30‎
‎1:58‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎16:30‎
‎1:58‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎16:30‎
‎Kategori tontonan NA‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎
14:00‎  ‎22:30‎  ‎01:00‎
‎Kategori tontonan NA‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎
14:00‎  ‎22:30‎  ‎01:00‎
‎2:3‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Drama/Romance‎‎ - Greek‎
19:00‎
28 okt
‎1:58‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:15‎  ‎14:45‎  ‎17:15‎  ‎19:45‎  ‎22:15‎  ‎00:45‎
‎Kategori tontonan NA‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎
12:00‎  ‎14:30‎  ‎17:00‎  ‎19:30‎  ‎22:00‎  ‎00:30‎
‎1:58‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎16:30‎
‎1:58‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎16:30‎
‎Kategori tontonan NA‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎
14:00‎  ‎19:00‎  ‎21:30‎  ‎00:00‎
‎Kategori tontonan NA‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎
14:00‎  ‎19:00‎  ‎21:30‎  ‎00:00‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Drama‎‎ - Denmark‎
21:00‎
‎1:30‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Family‎‎ - Belanda‎
19:00‎
29 okt
‎1:58‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:15‎  ‎14:45‎  ‎17:15‎  ‎19:45‎  ‎22:15‎  ‎00:45‎
‎Kategori tontonan NA‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎
12:00‎  ‎14:30‎  ‎17:00‎  ‎19:30‎  ‎22:00‎  ‎00:30‎
‎1:58‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎16:30‎
‎1:58‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎16:30‎
‎Kategori tontonan NA‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎
14:00‎  ‎19:00‎  ‎21:30‎  ‎00:00‎
‎Kategori tontonan NA‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎
14:00‎  ‎19:00‎  ‎21:30‎  ‎00:00‎
‎2:0‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama‎‎ - Perancis‎
12:00‎
‎1:25‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama‎‎ - Belanda‎
16:45‎
‎1:45‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Family‎‎ - na‎
14:30‎
30 okt
‎1:58‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:45‎  ‎17:15‎  ‎19:45‎  ‎22:15‎  ‎00:45‎
‎Kategori tontonan NA‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎
12:00‎  ‎14:30‎  ‎17:00‎  ‎19:30‎  ‎22:00‎  ‎00:30‎
‎1:58‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎16:30‎
‎1:58‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎16:30‎
‎Kategori tontonan NA‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎
14:00‎  ‎19:00‎  ‎21:30‎  ‎00:00‎
‎Kategori tontonan NA‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎
14:00‎  ‎19:00‎  ‎21:30‎  ‎00:00‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Drama‎‎ - Denmark‎
20:20‎
‎1:30‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Family‎‎ - Belanda‎
12:00‎
‎1:51‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller‎‎ - na‎
14:10‎
‎1:20‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama‎‎ - Sweden‎
16:30‎
last update:2016/10/21 08:20:08 JPT