Masa Tayangan
 

Golden Screen Cinemas - Pavilion KL

Lot No. C5.02, Level 5 and Lot No. C6.01, Level 6 Pavilion Kuala Lumpur, 168 Jalan Bukit Bintang, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan - 03-7806 8888
    
Isnin - Selasa
‎1:57‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Comedy‎‎ - Inggeris‎
12:00‎  ‎12:30‎  ‎14:30‎  ‎15:00‎  ‎17:00‎  ‎17:30‎  ‎19:30‎  ‎20:00‎  ‎22:00‎  ‎22:30‎  ‎00:30‎  ‎01:00‎
‎1:31‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller/Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎14:10‎  ‎16:20‎  ‎18:30‎  ‎20:40‎  ‎22:50‎  ‎01:00‎
‎2:6‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:45‎  ‎18:45‎  ‎21:20‎  ‎00:40‎
‎1:31‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Jepun‎
12:00‎  ‎16:40‎  ‎23:55‎
‎1:49‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎14:30‎  ‎17:00‎  ‎19:30‎  ‎22:00‎  ‎00:30‎
‎1:28‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Cina‎
11:40‎  ‎13:50‎  ‎16:00‎  ‎18:10‎  ‎20:20‎  ‎22:30‎
‎1:54‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Romance‎‎ - Cina‎
12:00‎  ‎14:30‎  ‎17:00‎  ‎19:30‎  ‎22:00‎  ‎00:30‎
‎1:51‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy‎‎ - Cina‎
13:40‎  ‎20:20‎  ‎22:40‎  ‎01:00‎
‎1:57‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Comedy‎‎ - Inggeris‎
14:10‎  ‎18:50‎
‎1:31‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Animation/Family‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎16:50‎  ‎19:00‎
‎2:5‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:10‎  ‎21:10‎  ‎23:50‎
‎1:57‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Comedy‎‎ - Inggeris‎
11:30‎  ‎14:00‎  ‎16:30‎  ‎19:00‎  ‎21:30‎  ‎00:00‎
‎2:40‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Hindi‎
11:30‎  ‎14:40‎  ‎17:50‎  ‎21:00‎  ‎00:15‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Anime‎‎ - Jepun‎
11:30‎  ‎16:00‎  ‎18:10‎
‎1:57‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Comedy‎‎ - Inggeris‎
11:30‎  ‎14:00‎  ‎16:30‎  ‎19:00‎  ‎21:30‎  ‎00:00‎
‎1:42‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy/Drama‎‎ - Inggeris‎
11:30‎  ‎16:30‎  ‎21:30‎  ‎23:45‎
Rabu
‎1:57‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Comedy‎‎ - Inggeris‎
12:00‎  ‎12:30‎  ‎12:55‎  ‎14:30‎  ‎15:00‎  ‎15:30‎  ‎17:00‎  ‎17:30‎  ‎18:00‎  ‎19:30‎  ‎20:00‎  ‎22:00‎
‎2:12‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
23:00‎  ‎23:50‎  ‎23:55‎  ‎00:15‎  ‎00:30‎  ‎00:40‎  ‎01:00‎
‎1:31‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller/Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎14:10‎  ‎16:20‎  ‎18:30‎  ‎20:40‎  ‎22:50‎
‎2:6‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:45‎  ‎18:45‎  ‎21:20‎
‎1:31‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Jepun‎
12:00‎  ‎16:40‎
‎1:49‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎14:30‎  ‎17:00‎  ‎19:30‎  ‎22:00‎
‎1:28‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Cina‎
11:40‎  ‎13:50‎  ‎16:00‎  ‎18:10‎  ‎20:20‎  ‎22:30‎
‎1:54‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Romance‎‎ - Cina‎
12:00‎  ‎14:30‎  ‎17:00‎  ‎19:30‎  ‎22:00‎
‎1:51‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy‎‎ - Cina‎
13:40‎  ‎20:20‎  ‎22:40‎
‎1:57‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Comedy‎‎ - Inggeris‎
14:10‎  ‎18:50‎
‎1:31‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Animation/Family‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎16:50‎  ‎19:00‎
‎2:5‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:10‎  ‎21:10‎
‎1:57‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Comedy‎‎ - Inggeris‎
11:30‎  ‎14:00‎  ‎16:30‎  ‎19:00‎  ‎21:30‎
‎2:40‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Hindi‎
11:30‎  ‎14:40‎  ‎17:50‎  ‎21:00‎
‎2:12‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
00:00‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Anime‎‎ - Jepun‎
11:30‎  ‎16:00‎  ‎18:10‎
‎2:12‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
00:00‎
‎1:57‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Comedy‎‎ - Inggeris‎
11:30‎  ‎14:00‎  ‎16:30‎  ‎19:00‎  ‎21:30‎
‎1:42‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy/Drama‎‎ - Inggeris‎
11:30‎  ‎16:30‎  ‎21:30‎  ‎23:45‎
Khamis
‎2:12‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎11:40‎  ‎12:30‎  ‎13:00‎  ‎14:10‎  ‎14:20‎  ‎15:10‎  ‎15:45‎  ‎16:50‎  ‎17:00‎  ‎17:50‎  ‎18:30‎  ‎19:30‎  ‎20:30‎  ‎21:15‎  ‎22:10‎  ‎23:00‎  ‎23:15‎  ‎00:00‎  ‎00:50‎
‎2:12‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:00‎  ‎13:40‎  ‎16:20‎  ‎19:00‎  ‎21:40‎  ‎00:20‎
‎2:12‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:00‎  ‎13:40‎  ‎16:20‎  ‎19:00‎  ‎21:40‎  ‎00:20‎
Jumaat - Sabtu
‎2:12‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎14:10‎  ‎16:50‎  ‎19:30‎  ‎22:10‎  ‎00:50‎
‎2:12‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:00‎  ‎13:40‎  ‎16:20‎  ‎19:00‎  ‎21:40‎  ‎00:20‎
‎2:12‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:00‎  ‎13:40‎  ‎16:20‎  ‎19:00‎  ‎21:40‎  ‎00:20‎
Ahad
‎2:12‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:30‎  ‎15:10‎  ‎22:30‎  ‎01:10‎
‎2:12‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:10‎  ‎14:50‎  ‎22:30‎  ‎01:10‎
‎2:12‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:10‎  ‎14:50‎  ‎22:30‎  ‎01:10‎
3 ogos
‎2:12‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎14:10‎  ‎16:50‎  ‎19:30‎  ‎22:10‎  ‎00:45‎
‎2:12‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:00‎  ‎13:40‎  ‎16:20‎  ‎19:00‎  ‎21:40‎  ‎00:20‎
‎2:12‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:00‎  ‎13:40‎  ‎16:20‎  ‎19:00‎  ‎21:40‎  ‎00:20‎
4 ogos
‎2:12‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎14:10‎  ‎16:50‎  ‎19:30‎  ‎22:10‎  ‎00:50‎
‎2:12‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎14:40‎  ‎17:20‎  ‎00:20‎
‎2:12‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎14:40‎  ‎17:20‎  ‎00:20‎
5 ogos
‎2:12‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎14:10‎  ‎16:50‎
‎2:12‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:00‎  ‎13:40‎  ‎16:20‎  ‎19:00‎
‎2:12‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:00‎  ‎13:40‎  ‎16:20‎  ‎19:00‎
last update:2015/07/28 07:00:28 JPT