Masa Tayangan
 

Golden Screen Cinemas - Pavilion KL

Lot No. C5.02, Level 5 and Lot No. C6.01, Level 6 Pavilion Kuala Lumpur, 168 Jalan Bukit Bintang, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan - 03-7806 8888
   
Selasa
‎2:15‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎12:00‎  ‎12:15‎  ‎14:30‎  ‎15:00‎  ‎15:15‎  ‎17:30‎  ‎18:00‎  ‎18:15‎  ‎20:30‎  ‎21:00‎  ‎21:15‎  ‎23:30‎  ‎23:55‎  ‎00:00‎  ‎00:15‎
‎1:37‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:30‎  ‎14:45‎  ‎17:00‎  ‎19:15‎  ‎21:30‎  ‎23:45‎
‎2:27‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Superhero‎‎ - Inggeris‎
12:00‎  ‎15:00‎  ‎18:00‎  ‎21:00‎  ‎23:55‎
‎1:45‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Action/Adventure/Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:20‎  ‎14:30‎  ‎16:40‎  ‎18:50‎  ‎21:00‎
‎1:56‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Mystery/Thriller‎‎ - Inggeris‎
12:00‎  ‎14:30‎  ‎17:00‎  ‎19:30‎  ‎22:00‎  ‎00:30‎
‎1:41‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy/Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:30‎  ‎14:45‎  ‎17:00‎  ‎19:15‎  ‎21:30‎  ‎23:45‎
‎2:15‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:30‎  ‎15:30‎  ‎18:30‎  ‎21:30‎  ‎00:30‎
‎1:31‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy‎‎ - Inggeris‎
11:30‎  ‎13:40‎  ‎18:10‎  ‎20:20‎  ‎22:30‎  ‎00:40‎
‎1:46‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Drama/Fantasy‎‎ - Inggeris‎
12:00‎  ‎14:15‎  ‎15:50‎  ‎16:30‎  ‎18:45‎  ‎21:00‎
‎2:15‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
15:00‎
‎2:15‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:30‎  ‎15:30‎  ‎18:30‎  ‎21:30‎  ‎00:30‎
‎1:54‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
23:15‎
‎2:31‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Superhero‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎18:00‎  ‎23:15‎
Rabu
‎2:15‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎12:00‎  ‎12:15‎  ‎13:30‎  ‎14:30‎  ‎15:00‎  ‎15:15‎  ‎16:30‎  ‎17:30‎  ‎18:00‎  ‎18:15‎  ‎20:30‎  ‎21:00‎  ‎23:30‎  ‎00:00‎
‎1:37‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:45‎  ‎17:00‎  ‎00:00‎
‎2:27‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Superhero‎‎ - Inggeris‎
12:00‎  ‎15:00‎  ‎18:00‎  ‎21:00‎  ‎23:55‎
‎1:45‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Action/Adventure/Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:40‎  ‎13:50‎  ‎16:00‎  ‎18:10‎
‎1:44‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
21:00‎  ‎21:15‎  ‎23:45‎  ‎23:55‎
‎1:56‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Mystery/Thriller‎‎ - Inggeris‎
12:00‎  ‎14:30‎  ‎17:00‎  ‎00:30‎
‎1:41‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy/Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:30‎  ‎14:45‎  ‎17:00‎  ‎19:15‎  ‎21:30‎  ‎23:45‎
‎2:15‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:30‎  ‎15:30‎  ‎00:30‎
‎1:31‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy‎‎ - Inggeris‎
11:30‎  ‎13:40‎  ‎18:10‎  ‎20:20‎  ‎22:30‎  ‎00:40‎
‎1:46‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Drama/Fantasy‎‎ - Inggeris‎
12:00‎  ‎14:15‎  ‎15:50‎  ‎16:30‎  ‎18:45‎
‎2:15‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:30‎
‎2:15‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:30‎  ‎15:30‎  ‎00:30‎
‎1:54‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
23:30‎
‎2:31‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Superhero‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎17:30‎  ‎00:00‎
Khamis
‎2:15‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:00‎  ‎16:00‎  ‎23:00‎
‎1:55‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Comedy‎‎ - Inggeris‎
11:00‎  ‎11:30‎  ‎12:00‎  ‎13:00‎  ‎13:30‎  ‎14:00‎  ‎14:30‎  ‎15:30‎  ‎16:00‎  ‎16:30‎  ‎17:00‎  ‎18:00‎  ‎18:30‎  ‎19:00‎  ‎19:30‎  ‎20:30‎  ‎21:00‎  ‎21:30‎  ‎22:00‎  ‎22:20‎  ‎23:00‎  ‎23:30‎  ‎23:55‎  ‎00:30‎  ‎00:50‎
‎1:37‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:30‎  ‎17:00‎  ‎21:30‎
‎2:27‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Superhero‎‎ - Inggeris‎
12:00‎  ‎18:00‎  ‎23:55‎
‎1:45‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Action/Adventure/Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎13:40‎  ‎15:50‎  ‎18:00‎  ‎20:10‎
‎1:44‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:30‎  ‎14:50‎  ‎17:10‎  ‎19:30‎  ‎21:50‎  ‎00:10‎
‎1:55‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Comedy‎‎ - Inggeris‎
12:15‎  ‎14:45‎  ‎17:15‎  ‎19:45‎  ‎22:15‎  ‎00:45‎
‎1:56‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Mystery/Thriller‎‎ - Inggeris‎
12:00‎  ‎19:00‎  ‎21:30‎  ‎23:55‎
‎1:41‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy/Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎14:15‎  ‎22:00‎
‎1:55‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Comedy‎‎ - Inggeris‎
12:15‎  ‎14:45‎  ‎17:15‎  ‎19:45‎  ‎22:15‎  ‎00:45‎
‎1:31‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy‎‎ - Inggeris‎
23:45‎
‎1:46‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Drama/Fantasy‎‎ - Inggeris‎
14:30‎  ‎16:45‎
‎1:55‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Comedy‎‎ - Inggeris‎
15:00‎  ‎21:00‎
‎1:37‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Animation/Comedy‎‎ - Cina‎ - Petikan
14:45‎  ‎19:15‎
‎1:54‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
19:30‎
‎2:31‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Superhero‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
16:30‎  ‎00:15‎
Jumaat
‎2:15‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎15:00‎  ‎18:00‎  ‎21:00‎  ‎23:55‎
‎1:55‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Comedy‎‎ - Inggeris‎
11:00‎  ‎11:30‎  ‎12:00‎  ‎13:00‎  ‎13:30‎  ‎14:00‎  ‎14:30‎  ‎15:30‎  ‎16:00‎  ‎16:30‎  ‎17:00‎  ‎18:00‎  ‎18:30‎  ‎19:00‎  ‎19:30‎  ‎20:30‎  ‎21:00‎  ‎21:30‎  ‎22:00‎  ‎22:20‎  ‎23:00‎  ‎23:30‎  ‎23:55‎  ‎00:30‎  ‎00:50‎
‎1:37‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎21:15‎
‎2:27‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Superhero‎‎ - Inggeris‎
12:00‎  ‎18:00‎  ‎23:55‎
‎1:45‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Action/Adventure/Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎13:40‎  ‎15:50‎  ‎18:00‎  ‎20:10‎
‎1:44‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:30‎  ‎14:50‎  ‎17:10‎  ‎19:30‎  ‎21:50‎  ‎00:10‎
‎1:55‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Comedy‎‎ - Inggeris‎
12:15‎  ‎14:45‎  ‎17:15‎  ‎19:45‎  ‎22:15‎  ‎00:45‎
‎1:56‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Mystery/Thriller‎‎ - Inggeris‎
12:00‎  ‎19:00‎  ‎21:30‎  ‎23:55‎
‎1:41‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy/Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎14:15‎  ‎22:00‎
‎1:55‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Comedy‎‎ - Inggeris‎
12:15‎  ‎14:45‎  ‎17:15‎  ‎19:45‎  ‎22:15‎  ‎00:45‎
‎1:31‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy‎‎ - Inggeris‎
23:30‎
‎1:46‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Drama/Fantasy‎‎ - Inggeris‎
14:30‎  ‎16:45‎
‎1:55‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Comedy‎‎ - Inggeris‎
15:00‎  ‎21:00‎
‎1:37‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Animation/Comedy‎‎ - Cina‎ - Petikan
16:45‎  ‎19:00‎
‎1:54‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
19:30‎
‎2:31‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Superhero‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
16:30‎  ‎00:15‎
Sabtu
‎2:15‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎15:00‎  ‎18:00‎  ‎21:00‎  ‎00:00‎
‎1:55‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Comedy‎‎ - Inggeris‎
11:30‎  ‎12:00‎  ‎12:45‎  ‎13:00‎  ‎14:00‎  ‎14:30‎  ‎15:15‎  ‎15:30‎  ‎16:30‎  ‎17:00‎  ‎17:45‎  ‎18:00‎  ‎19:00‎  ‎19:30‎  ‎20:30‎  ‎21:30‎  ‎22:00‎  ‎22:20‎  ‎22:45‎  ‎23:00‎  ‎23:55‎  ‎00:30‎  ‎00:50‎  ‎01:10‎
‎1:37‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:30‎  ‎17:00‎  ‎21:30‎
‎2:27‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Superhero‎‎ - Inggeris‎
12:00‎  ‎18:00‎  ‎23:55‎
‎1:45‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Action/Adventure/Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎13:40‎  ‎15:50‎  ‎18:00‎  ‎20:10‎
‎1:44‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:30‎  ‎14:50‎  ‎17:10‎  ‎19:30‎  ‎21:50‎  ‎00:10‎
‎1:55‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Comedy‎‎ - Inggeris‎
12:15‎  ‎14:45‎  ‎17:15‎  ‎22:45‎  ‎01:10‎
‎1:56‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Mystery/Thriller‎‎ - Inggeris‎
12:00‎  ‎19:00‎  ‎21:30‎  ‎23:55‎
‎1:41‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy/Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎14:15‎  ‎22:00‎
‎1:55‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Comedy‎‎ - Inggeris‎
12:15‎  ‎14:45‎  ‎17:15‎  ‎22:45‎  ‎01:10‎
‎1:31‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy‎‎ - Inggeris‎
23:45‎
‎1:46‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Drama/Fantasy‎‎ - Inggeris‎
14:30‎  ‎16:45‎
‎1:55‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Comedy‎‎ - Inggeris‎
15:00‎  ‎21:00‎
‎1:37‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Animation/Comedy‎‎ - Cina‎ - Petikan
14:45‎  ‎19:15‎
‎1:54‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
19:30‎
‎2:31‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Superhero‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
16:30‎  ‎00:15‎
Ahad
‎2:15‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎15:00‎  ‎18:00‎  ‎21:00‎  ‎23:55‎
‎1:55‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Comedy‎‎ - Inggeris‎
11:00‎  ‎11:30‎  ‎12:00‎  ‎13:00‎  ‎13:30‎  ‎14:00‎  ‎14:30‎  ‎15:30‎  ‎16:00‎  ‎16:30‎  ‎17:00‎  ‎18:00‎  ‎18:30‎  ‎19:00‎  ‎19:30‎  ‎20:30‎  ‎21:00‎  ‎21:30‎  ‎22:00‎  ‎22:20‎  ‎23:00‎  ‎23:30‎  ‎23:55‎  ‎00:30‎  ‎00:50‎
‎1:37‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:30‎  ‎17:00‎  ‎21:30‎
‎2:27‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Superhero‎‎ - Inggeris‎
12:00‎  ‎18:00‎  ‎23:55‎
‎1:45‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Action/Adventure/Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎13:40‎  ‎15:50‎  ‎18:00‎  ‎20:10‎
‎1:44‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:30‎  ‎14:50‎  ‎17:10‎  ‎19:30‎  ‎21:50‎  ‎00:10‎
‎1:55‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Comedy‎‎ - Inggeris‎
12:15‎  ‎14:45‎  ‎17:15‎  ‎19:45‎  ‎22:15‎  ‎00:45‎
‎1:56‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Mystery/Thriller‎‎ - Inggeris‎
12:00‎  ‎19:00‎  ‎21:30‎  ‎23:55‎
‎1:41‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy/Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎14:15‎  ‎22:00‎
‎1:55‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Comedy‎‎ - Inggeris‎
12:15‎  ‎14:45‎  ‎17:15‎  ‎19:45‎  ‎22:15‎  ‎00:45‎
‎1:31‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy‎‎ - Inggeris‎
23:45‎
‎1:46‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Drama/Fantasy‎‎ - Inggeris‎
14:30‎  ‎16:45‎
‎1:55‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Comedy‎‎ - Inggeris‎
15:00‎  ‎21:00‎
‎1:37‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Animation/Comedy‎‎ - Cina‎ - Petikan
14:45‎  ‎19:15‎
‎1:54‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
19:30‎
‎2:31‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Superhero‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
16:30‎  ‎00:15‎
Isnin
‎2:15‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎15:00‎  ‎18:00‎  ‎21:00‎  ‎23:55‎
‎1:55‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Comedy‎‎ - Inggeris‎
11:00‎  ‎11:30‎  ‎12:00‎  ‎13:00‎  ‎13:30‎  ‎14:00‎  ‎14:30‎  ‎15:30‎  ‎16:00‎  ‎16:30‎  ‎17:00‎  ‎18:00‎  ‎18:30‎  ‎19:00‎  ‎19:30‎  ‎21:00‎  ‎21:30‎  ‎22:00‎  ‎22:20‎  ‎23:30‎  ‎23:55‎  ‎00:30‎  ‎00:50‎
‎1:37‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:30‎  ‎17:00‎  ‎21:30‎
‎2:27‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Superhero‎‎ - Inggeris‎
12:00‎  ‎18:00‎  ‎23:55‎
‎1:45‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Action/Adventure/Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎13:40‎  ‎15:50‎  ‎18:00‎  ‎20:10‎
‎1:44‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:30‎  ‎14:50‎  ‎17:10‎  ‎19:30‎  ‎21:50‎  ‎00:10‎
‎1:55‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Comedy‎‎ - Inggeris‎
12:15‎  ‎14:45‎  ‎17:15‎  ‎19:45‎  ‎22:15‎  ‎00:45‎
‎1:56‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Mystery/Thriller‎‎ - Inggeris‎
12:00‎  ‎19:00‎  ‎21:30‎  ‎23:55‎
‎1:41‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy/Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎14:15‎  ‎22:00‎
‎1:55‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Comedy‎‎ - Inggeris‎
12:15‎  ‎14:45‎  ‎17:15‎  ‎19:45‎  ‎22:15‎  ‎00:45‎
‎1:31‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy‎‎ - Inggeris‎
23:45‎
‎1:46‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Drama/Fantasy‎‎ - Inggeris‎
14:30‎  ‎16:45‎
‎1:55‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Comedy‎‎ - Inggeris‎
15:00‎  ‎21:00‎
‎1:37‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Animation/Comedy‎‎ - Cina‎ - Petikan
14:45‎  ‎19:15‎
‎1:54‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
19:30‎
‎2:31‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Superhero‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
16:30‎  ‎00:15‎
7 jun
‎2:15‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎15:00‎  ‎18:00‎  ‎21:00‎  ‎23:55‎
‎1:55‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Comedy‎‎ - Inggeris‎
11:00‎  ‎11:30‎  ‎12:00‎  ‎13:00‎  ‎13:30‎  ‎14:00‎  ‎14:30‎  ‎15:30‎  ‎16:00‎  ‎16:30‎  ‎17:00‎  ‎18:00‎  ‎18:30‎  ‎19:00‎  ‎19:30‎  ‎20:30‎  ‎21:00‎  ‎21:30‎  ‎22:00‎  ‎22:20‎  ‎23:00‎  ‎23:30‎  ‎23:55‎  ‎00:30‎  ‎00:50‎
‎1:37‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:30‎  ‎17:00‎  ‎21:30‎
‎2:27‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Superhero‎‎ - Inggeris‎
12:00‎  ‎18:00‎  ‎23:55‎
‎1:45‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Action/Adventure/Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎13:40‎  ‎15:50‎  ‎18:00‎  ‎20:10‎
‎1:44‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:30‎  ‎14:50‎  ‎17:10‎  ‎19:30‎  ‎21:50‎  ‎00:10‎
‎1:55‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Comedy‎‎ - Inggeris‎
12:15‎  ‎14:45‎  ‎17:15‎  ‎19:45‎  ‎22:15‎  ‎00:45‎
‎1:56‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Mystery/Thriller‎‎ - Inggeris‎
12:00‎  ‎19:00‎  ‎21:30‎  ‎23:55‎
‎1:41‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy/Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎14:15‎  ‎22:00‎
‎1:55‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Comedy‎‎ - Inggeris‎
12:15‎  ‎14:45‎  ‎17:15‎  ‎19:45‎  ‎22:15‎  ‎00:45‎
‎1:31‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy‎‎ - Inggeris‎
23:45‎
‎1:46‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Drama/Fantasy‎‎ - Inggeris‎
14:30‎  ‎16:45‎
‎1:55‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Comedy‎‎ - Inggeris‎
15:00‎  ‎21:00‎
‎1:37‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Animation/Comedy‎‎ - Cina‎ - Petikan
14:45‎  ‎19:15‎
‎1:54‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
19:30‎
‎2:31‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Superhero‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
16:30‎  ‎00:15‎
8 jun
‎2:15‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎15:00‎  ‎18:00‎
‎1:55‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Comedy‎‎ - Inggeris‎
11:00‎  ‎11:30‎  ‎12:00‎  ‎13:00‎  ‎13:30‎  ‎14:00‎  ‎14:30‎  ‎15:30‎  ‎16:00‎  ‎16:30‎  ‎17:00‎  ‎18:00‎  ‎18:30‎  ‎19:00‎  ‎20:30‎  ‎21:00‎  ‎23:30‎
‎1:37‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:30‎  ‎17:00‎  ‎21:30‎
‎2:27‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Superhero‎‎ - Inggeris‎
12:00‎  ‎18:00‎
‎1:45‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Action/Adventure/Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎13:40‎  ‎15:50‎
‎1:44‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:30‎  ‎14:50‎  ‎17:10‎  ‎19:30‎  ‎21:50‎  ‎00:10‎
‎1:55‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Comedy‎‎ - Inggeris‎
12:15‎  ‎14:45‎  ‎17:15‎  ‎19:45‎
‎1:56‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Mystery/Thriller‎‎ - Inggeris‎
12:00‎  ‎19:00‎  ‎21:30‎  ‎23:55‎
‎1:41‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy/Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎14:15‎  ‎22:00‎
‎1:55‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Comedy‎‎ - Inggeris‎
12:15‎  ‎14:45‎  ‎17:15‎  ‎19:45‎
‎1:31‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy‎‎ - Inggeris‎
23:45‎
‎1:46‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Drama/Fantasy‎‎ - Inggeris‎
14:30‎  ‎16:45‎
‎1:55‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Comedy‎‎ - Inggeris‎
15:00‎  ‎21:00‎
‎1:37‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Animation/Comedy‎‎ - Cina‎ - Petikan
14:45‎  ‎19:15‎
‎1:54‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
19:30‎
‎2:31‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Superhero‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
16:30‎
last update:2016/05/31 09:00:08 JPT