Masa Tayangan
 

Golden Screen Cinemas - Pavilion KL

Lot No. C5.02, Level 5 and Lot No. C6.01, Level 6 Pavilion Kuala Lumpur, 168 Jalan Bukit Bintang, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan - 03-7806 8888
   
Rabu
‎2:1‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:00‎  ‎11:30‎  ‎12:00‎  ‎12:30‎  ‎13:30‎  ‎14:00‎  ‎14:30‎  ‎15:00‎  ‎16:00‎  ‎16:30‎  ‎17:00‎  ‎17:10‎  ‎17:30‎  ‎18:30‎  ‎19:00‎  ‎19:15‎  ‎19:30‎  ‎19:40‎  ‎20:00‎  ‎21:45‎  ‎22:10‎  ‎22:30‎  ‎00:40‎  ‎01:00‎
‎1:49‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
21:00‎  ‎21:20‎  ‎21:30‎  ‎22:00‎  ‎23:30‎  ‎23:50‎  ‎00:30‎  ‎00:40‎
‎2:9‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎14:10‎  ‎16:50‎  ‎19:30‎  ‎22:10‎  ‎00:50‎
‎2:11‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:30‎  ‎15:30‎  ‎18:30‎  ‎21:30‎  ‎00:30‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Adventure/Animation/Comedy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:40‎  ‎14:50‎  ‎17:00‎  ‎19:10‎
‎1:48‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:10‎  ‎14:40‎  ‎17:10‎  ‎19:40‎  ‎22:10‎
‎1:28‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Crime/Thriller‎‎ - Cina‎
00:20‎
‎2:3‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎17:00‎
‎1:38‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Cina‎
20:00‎  ‎22:10‎  ‎00:20‎
‎2:1‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎14:30‎  ‎17:00‎  ‎19:30‎
‎1:49‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
22:00‎  ‎00:30‎
‎2:1‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:15‎  ‎16:45‎
‎1:44‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:40‎
‎2:1‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎14:30‎  ‎17:00‎  ‎19:30‎
‎1:49‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
22:00‎  ‎00:30‎
‎1:52‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Comedy‎‎ - Inggeris‎
12:00‎  ‎14:30‎
‎2:15‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎15:00‎  ‎18:00‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Adventure/Animation/Comedy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎
Khamis - Jumaat
‎2:1‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎12:00‎  ‎12:30‎  ‎14:00‎  ‎14:30‎  ‎15:00‎  ‎16:30‎  ‎17:00‎  ‎17:30‎  ‎19:00‎  ‎19:30‎  ‎20:00‎  ‎21:30‎  ‎22:00‎  ‎22:30‎  ‎00:00‎  ‎00:30‎  ‎01:00‎
‎1:49‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎12:00‎  ‎13:50‎  ‎14:30‎  ‎16:10‎  ‎17:00‎  ‎18:30‎  ‎19:30‎  ‎20:50‎  ‎22:00‎  ‎23:15‎  ‎00:30‎
‎2:9‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:45‎  ‎17:30‎  ‎20:15‎  ‎23:00‎
‎2:11‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎14:15‎  ‎19:20‎  ‎22:00‎  ‎00:45‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Adventure/Animation/Comedy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎13:50‎  ‎16:35‎  ‎18:15‎
‎1:48‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:15‎  ‎18:50‎  ‎21:10‎  ‎23:30‎
‎1:28‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Crime/Thriller‎‎ - Cina‎
11:30‎  ‎16:10‎  ‎20:50‎  ‎22:50‎  ‎00:50‎
‎2:3‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:30‎  ‎18:10‎
‎1:38‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Cina‎
11:40‎  ‎16:05‎  ‎20:30‎  ‎22:40‎  ‎00:50‎
‎2:1‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:00‎  ‎16:00‎  ‎21:00‎
‎1:49‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:30‎  ‎18:30‎  ‎23:30‎
‎2:1‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:15‎
‎1:44‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
17:00‎
‎2:1‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:00‎  ‎16:00‎  ‎21:00‎
‎1:49‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:30‎  ‎18:30‎  ‎23:30‎
Sabtu
‎2:1‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎12:00‎  ‎12:30‎  ‎14:00‎  ‎14:30‎  ‎15:00‎  ‎16:30‎  ‎17:00‎  ‎17:30‎  ‎19:00‎  ‎19:30‎  ‎20:00‎  ‎21:30‎  ‎22:00‎  ‎22:30‎  ‎00:00‎  ‎00:30‎  ‎01:00‎
‎1:49‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎12:00‎  ‎13:50‎  ‎14:30‎  ‎16:10‎  ‎17:00‎  ‎18:30‎  ‎19:30‎  ‎20:50‎  ‎22:00‎  ‎23:15‎  ‎00:30‎
‎2:9‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:45‎  ‎17:30‎  ‎20:15‎  ‎23:00‎
‎2:11‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎14:15‎  ‎19:20‎  ‎22:00‎  ‎00:45‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Adventure/Animation/Comedy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎13:50‎  ‎16:35‎  ‎18:15‎
‎1:48‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:15‎  ‎18:50‎  ‎21:10‎  ‎23:30‎
‎1:28‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Crime/Thriller‎‎ - Cina‎
11:30‎  ‎16:10‎  ‎20:50‎  ‎22:50‎  ‎00:50‎
‎2:3‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:30‎  ‎18:10‎
‎1:38‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Cina‎
11:40‎  ‎16:00‎  ‎20:30‎  ‎22:40‎  ‎00:50‎
‎2:1‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:00‎  ‎16:00‎  ‎21:00‎
‎1:49‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:30‎  ‎18:30‎  ‎23:30‎
‎2:1‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:15‎
‎1:44‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
17:00‎
‎2:1‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:00‎  ‎16:00‎  ‎21:00‎
‎1:49‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:30‎  ‎18:30‎  ‎23:30‎
Ahad
‎2:1‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎12:00‎  ‎12:30‎  ‎14:00‎  ‎14:30‎  ‎15:00‎  ‎16:30‎  ‎17:00‎  ‎17:30‎  ‎19:00‎  ‎19:30‎  ‎20:00‎  ‎21:30‎  ‎22:00‎  ‎22:30‎  ‎00:00‎  ‎00:30‎  ‎01:00‎
‎1:49‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎12:00‎  ‎13:50‎  ‎14:30‎  ‎16:10‎  ‎17:00‎  ‎18:30‎  ‎19:30‎  ‎20:50‎  ‎22:00‎  ‎23:15‎  ‎00:30‎
‎2:9‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:45‎  ‎17:30‎  ‎20:15‎  ‎23:00‎
‎2:11‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎14:15‎  ‎19:20‎  ‎22:00‎  ‎00:45‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Adventure/Animation/Comedy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎13:50‎  ‎16:35‎  ‎18:15‎
‎1:48‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:15‎  ‎18:50‎  ‎21:10‎  ‎23:30‎
‎1:28‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Crime/Thriller‎‎ - Cina‎
11:30‎  ‎16:10‎  ‎20:50‎  ‎22:50‎  ‎00:50‎
‎2:3‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:30‎  ‎18:10‎
‎1:38‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Cina‎
11:40‎  ‎16:05‎  ‎20:30‎  ‎22:40‎  ‎00:50‎
‎2:1‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:00‎  ‎16:00‎  ‎21:00‎
‎1:49‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:30‎  ‎18:30‎  ‎23:30‎
‎2:1‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:15‎
‎1:44‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
17:00‎
‎2:1‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:00‎  ‎16:00‎  ‎21:00‎
‎1:49‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:30‎  ‎18:30‎  ‎23:30‎
Isnin
‎2:1‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎12:00‎  ‎12:30‎  ‎14:00‎  ‎14:30‎  ‎15:00‎  ‎16:30‎  ‎17:00‎  ‎17:30‎  ‎21:30‎  ‎00:00‎  ‎00:15‎  ‎00:30‎
‎1:49‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎12:00‎  ‎13:50‎  ‎14:00‎  ‎14:30‎  ‎16:10‎  ‎17:00‎  ‎18:30‎  ‎19:00‎  ‎23:45‎  ‎00:00‎  ‎00:30‎
‎2:9‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:45‎  ‎17:30‎  ‎00:10‎
‎2:11‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎14:15‎  ‎00:00‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Adventure/Animation/Comedy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎13:50‎  ‎16:00‎  ‎18:15‎
‎1:48‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:40‎  ‎18:10‎  ‎00:10‎
‎1:28‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Crime/Thriller‎‎ - Cina‎
11:30‎  ‎16:10‎  ‎00:00‎
‎2:3‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:30‎  ‎18:10‎
‎1:38‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Cina‎
11:40‎  ‎16:05‎  ‎00:00‎
‎2:1‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:00‎  ‎16:00‎
‎1:49‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:30‎  ‎18:30‎  ‎00:15‎
‎2:1‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:15‎
‎1:44‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
17:00‎
‎2:1‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:00‎  ‎16:00‎
‎1:49‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:30‎  ‎18:30‎  ‎00:15‎
Selasa
‎2:1‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎12:00‎  ‎12:30‎  ‎14:00‎  ‎14:30‎  ‎15:00‎  ‎16:30‎  ‎17:00‎  ‎17:30‎  ‎19:00‎  ‎19:30‎  ‎20:00‎  ‎22:00‎  ‎22:30‎  ‎00:30‎
‎1:49‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎12:00‎  ‎13:50‎  ‎14:30‎  ‎16:10‎  ‎17:00‎  ‎18:30‎  ‎19:30‎  ‎20:50‎  ‎23:15‎  ‎00:30‎
‎2:9‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:45‎  ‎17:30‎  ‎00:50‎
‎2:11‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎14:15‎  ‎19:20‎  ‎22:00‎  ‎00:45‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Adventure/Animation/Comedy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎13:50‎  ‎16:35‎  ‎18:15‎
‎1:48‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:15‎  ‎18:50‎  ‎21:10‎  ‎23:30‎
‎1:28‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Crime/Thriller‎‎ - Cina‎
11:30‎  ‎16:10‎  ‎20:50‎  ‎22:50‎  ‎00:50‎
‎2:3‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:30‎  ‎18:10‎
‎1:38‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Cina‎
11:40‎  ‎16:05‎  ‎20:30‎  ‎22:40‎  ‎00:50‎
‎2:1‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:00‎  ‎16:00‎
‎1:49‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:30‎  ‎18:30‎
‎2:1‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:15‎
‎1:44‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
17:00‎
‎2:1‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:00‎  ‎16:00‎
‎1:49‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:30‎  ‎18:30‎
6 jul
‎2:1‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎12:00‎  ‎14:00‎  ‎14:30‎  ‎16:30‎  ‎17:00‎  ‎19:30‎  ‎22:00‎  ‎00:30‎
‎1:49‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎13:50‎  ‎14:30‎  ‎16:10‎  ‎18:30‎  ‎19:30‎  ‎20:50‎  ‎23:15‎  ‎00:30‎
‎2:9‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
19:00‎  ‎23:50‎
‎2:11‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎14:15‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Adventure/Animation/Comedy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎13:50‎  ‎16:35‎  ‎18:15‎
‎1:48‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:15‎
‎1:28‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Crime/Thriller‎‎ - Cina‎
11:30‎  ‎16:10‎  ‎20:50‎  ‎22:50‎  ‎00:50‎
‎2:3‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:30‎  ‎18:10‎
‎1:38‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Cina‎
11:40‎  ‎16:05‎  ‎20:30‎  ‎22:40‎  ‎00:50‎
‎2:1‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:00‎  ‎16:00‎
‎1:49‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:30‎  ‎18:30‎
‎2:1‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎
‎1:44‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
17:00‎
‎2:1‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:00‎  ‎16:00‎
‎1:49‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:30‎  ‎18:30‎
last update:2016/06/29 09:00:08 JPT