Masa Tayangan
 

Golden Screen Cinemas - Pavilion KL

Lot No. C5.02, Level 5 and Lot No. C6.01, Level 6 Pavilion Kuala Lumpur, 168 Jalan Bukit Bintang, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan - 03-7806 8888
    
Ahad
‎1:20‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy/Drama‎‎ - Cina‎ - Petikan
12:10‎  ‎14:10‎  ‎16:10‎  ‎18:10‎  ‎20:10‎  ‎22:10‎  ‎00:10‎
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy‎‎ - na‎
11:30‎  ‎13:40‎  ‎15:50‎  ‎18:00‎  ‎20:10‎  ‎22:20‎  ‎00:45‎
‎2:9‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎14:10‎  ‎15:10‎  ‎16:50‎  ‎17:50‎  ‎19:30‎  ‎20:30‎  ‎22:10‎  ‎23:15‎  ‎00:50‎
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Cina‎
12:00‎  ‎14:30‎  ‎17:00‎  ‎19:30‎  ‎22:00‎  ‎00:30‎
‎2:6‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Martial arts/Epic‎‎ - na‎
11:30‎  ‎14:10‎  ‎16:50‎  ‎19:30‎  ‎22:10‎  ‎00:50‎
‎1:39‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Comedy‎‎ - Cina‎
11:50‎  ‎14:00‎  ‎16:10‎  ‎18:20‎  ‎20:30‎
‎1:44‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy/Drama/Crime‎‎ - Inggeris‎
11:45‎  ‎14:00‎  ‎16:10‎  ‎18:20‎  ‎20:30‎  ‎22:40‎  ‎00:50‎
‎1:41‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Cina‎
11:45‎  ‎14:00‎  ‎16:10‎  ‎18:20‎  ‎20:30‎  ‎22:40‎  ‎00:50‎
‎1:28‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy‎‎ - na‎
11:40‎  ‎13:50‎  ‎16:00‎  ‎18:10‎  ‎20:20‎  ‎22:30‎  ‎00:40‎
‎1:28‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Cina‎
12:00‎  ‎14:00‎  ‎16:00‎  ‎18:00‎  ‎20:00‎  ‎22:00‎  ‎00:00‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Drama‎‎ - na‎
14:10‎  ‎16:20‎  ‎18:30‎  ‎20:40‎  ‎22:50‎  ‎01:00‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama‎‎ - Cina‎ - Petikan
22:40‎  ‎00:50‎
‎2:9‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎16:30‎  ‎21:30‎  ‎00:10‎
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Cina‎
14:10‎  ‎19:10‎
‎1:15‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Anime‎‎ - Jepun‎
13:30‎
‎2:9‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎16:30‎  ‎21:30‎  ‎00:10‎
‎1:41‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎
Isnin - Selasa
‎1:20‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy/Drama‎‎ - Cina‎ - Petikan
12:10‎  ‎14:10‎  ‎16:10‎  ‎18:10‎  ‎20:10‎  ‎22:10‎  ‎00:10‎
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy‎‎ - na‎
11:30‎  ‎13:40‎  ‎15:50‎  ‎18:00‎  ‎20:10‎  ‎22:20‎  ‎00:45‎
‎2:9‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎12:30‎  ‎14:10‎  ‎15:10‎  ‎16:50‎  ‎17:50‎  ‎19:30‎  ‎20:30‎  ‎22:10‎  ‎23:15‎  ‎00:50‎
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Cina‎
12:00‎  ‎14:30‎  ‎17:00‎  ‎19:30‎  ‎22:00‎  ‎00:30‎
‎2:6‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Martial arts/Epic‎‎ - na‎
11:30‎  ‎14:10‎  ‎16:50‎  ‎19:30‎  ‎22:10‎  ‎00:50‎
‎1:39‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Comedy‎‎ - Cina‎
11:50‎  ‎14:00‎  ‎16:10‎  ‎18:20‎  ‎20:30‎
‎1:44‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy/Drama/Crime‎‎ - Inggeris‎
11:45‎  ‎14:00‎  ‎16:10‎  ‎18:20‎  ‎20:30‎  ‎22:40‎  ‎00:50‎
‎1:41‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Cina‎
11:45‎  ‎14:00‎  ‎16:10‎  ‎18:20‎  ‎20:30‎  ‎22:40‎  ‎00:50‎
‎1:28‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy‎‎ - na‎
11:40‎  ‎13:50‎  ‎16:00‎  ‎18:10‎  ‎20:20‎  ‎22:30‎  ‎00:40‎
‎1:28‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Cina‎
12:00‎  ‎14:00‎  ‎16:00‎  ‎18:00‎  ‎20:00‎  ‎22:00‎  ‎00:00‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Drama‎‎ - na‎
14:10‎  ‎16:20‎  ‎18:30‎  ‎20:40‎  ‎22:50‎  ‎01:00‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama‎‎ - Cina‎ - Petikan
22:40‎  ‎00:50‎
‎2:9‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎16:30‎  ‎21:30‎
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Cina‎
14:10‎  ‎19:10‎  ‎00:10‎
‎2:9‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎16:30‎  ‎21:30‎
‎1:41‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎
Rabu
‎1:20‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy/Drama‎‎ - Cina‎ - Petikan
12:10‎  ‎14:10‎  ‎16:10‎  ‎18:10‎  ‎20:10‎  ‎22:10‎  ‎00:10‎
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy‎‎ - na‎
11:30‎  ‎13:40‎  ‎15:50‎  ‎18:00‎  ‎20:10‎  ‎22:20‎  ‎00:45‎
‎2:9‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎12:30‎  ‎14:10‎  ‎15:10‎  ‎16:50‎  ‎17:50‎  ‎19:30‎  ‎20:30‎  ‎22:10‎  ‎23:15‎  ‎00:50‎
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Cina‎
12:00‎  ‎14:30‎  ‎17:00‎  ‎19:30‎  ‎22:00‎  ‎00:30‎
‎2:6‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Martial arts/Epic‎‎ - na‎
11:30‎  ‎14:10‎  ‎16:50‎  ‎19:30‎  ‎22:10‎  ‎00:40‎
‎1:39‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Comedy‎‎ - Cina‎
11:50‎  ‎14:00‎  ‎16:10‎  ‎18:20‎  ‎20:30‎
‎1:44‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy/Drama/Crime‎‎ - Inggeris‎
11:45‎  ‎14:00‎  ‎16:10‎  ‎18:20‎  ‎20:30‎  ‎22:40‎  ‎00:50‎
‎1:41‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Cina‎
11:45‎  ‎14:00‎  ‎16:10‎  ‎18:20‎  ‎20:30‎  ‎22:40‎  ‎00:50‎
‎1:28‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy‎‎ - na‎
11:40‎  ‎13:50‎  ‎16:00‎  ‎18:10‎  ‎20:20‎  ‎22:30‎  ‎00:40‎
‎1:28‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Cina‎
12:00‎  ‎14:00‎  ‎16:00‎  ‎18:00‎  ‎20:00‎  ‎22:00‎  ‎00:00‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Drama‎‎ - na‎
14:10‎  ‎16:20‎  ‎18:30‎  ‎20:40‎  ‎22:50‎  ‎01:00‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama‎‎ - Cina‎ - Petikan
22:40‎  ‎00:50‎
‎2:9‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎16:30‎  ‎21:30‎
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Cina‎
14:10‎  ‎19:10‎  ‎00:10‎
‎2:9‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎16:30‎  ‎21:30‎
‎1:41‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎
last update:2015/03/02 07:00:09 JPT