Masa Tayangan
 

Golden Screen Cinemas - Dataran Pahlawan

F5-01 Dataran Pahlawan Melaka Megamall, Jalan Merdeka, Bandar Hilir, Melaka, Malacca - 03-7806 8888
    
Ahad
‎1:20‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy/Drama‎‎ - Cina‎ - Petikan
11:30‎  ‎13:30‎  ‎15:30‎  ‎17:30‎  ‎19:30‎  ‎21:30‎  ‎23:20‎  ‎00:45‎
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy‎‎ - na‎
11:45‎  ‎14:05‎  ‎15:30‎  ‎16:25‎  ‎18:45‎  ‎21:05‎  ‎21:35‎  ‎22:20‎  ‎23:30‎
‎2:9‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:30‎  ‎15:10‎  ‎17:50‎  ‎20:30‎  ‎23:10‎  ‎23:50‎
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Cina‎
12:45‎  ‎15:05‎  ‎15:45‎  ‎17:25‎  ‎19:45‎  ‎22:05‎  ‎22:35‎  ‎23:40‎  ‎00:25‎
‎2:6‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Martial arts/Epic‎‎ - na‎
12:00‎  ‎14:30‎  ‎17:00‎  ‎19:30‎  ‎22:00‎  ‎00:30‎
‎1:39‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Comedy‎‎ - Cina‎
12:50‎  ‎15:00‎  ‎17:10‎  ‎19:20‎  ‎21:30‎
‎1:28‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy‎‎ - na‎
12:35‎  ‎14:35‎  ‎16:35‎  ‎18:35‎  ‎20:35‎
‎1:28‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Cina‎
13:40‎  ‎19:40‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Drama‎‎ - na‎
11:30‎  ‎13:40‎  ‎18:00‎  ‎20:10‎  ‎00:40‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama‎‎ - Cina‎ - Petikan
11:40‎
Isnin
‎1:20‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy/Drama‎‎ - Cina‎ - Petikan
11:30‎  ‎13:30‎  ‎15:30‎  ‎17:30‎  ‎19:30‎  ‎21:30‎  ‎23:20‎  ‎00:45‎
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy‎‎ - na‎
11:45‎  ‎14:05‎  ‎15:30‎  ‎16:25‎  ‎18:45‎  ‎21:05‎  ‎21:35‎  ‎22:20‎  ‎23:30‎
‎2:9‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:30‎  ‎15:10‎  ‎17:50‎  ‎20:30‎  ‎23:10‎  ‎23:50‎
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Cina‎
12:45‎  ‎15:05‎  ‎15:45‎  ‎17:25‎  ‎19:45‎  ‎22:05‎  ‎22:35‎  ‎23:40‎  ‎00:25‎
‎2:6‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Martial arts/Epic‎‎ - na‎
12:00‎  ‎14:30‎  ‎17:00‎  ‎19:30‎  ‎22:00‎  ‎00:30‎
‎1:39‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Comedy‎‎ - Cina‎
12:50‎  ‎15:00‎  ‎17:10‎  ‎19:20‎  ‎21:30‎
‎1:28‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy‎‎ - na‎
12:35‎  ‎14:35‎  ‎16:35‎  ‎18:35‎  ‎20:35‎
‎1:28‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Cina‎
13:40‎  ‎19:40‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Drama‎‎ - na‎
11:30‎  ‎13:40‎  ‎18:00‎  ‎20:10‎  ‎00:40‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama‎‎ - Cina‎ - Petikan
11:40‎  ‎17:40‎
Selasa
‎1:20‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy/Drama‎‎ - Cina‎ - Petikan
11:30‎  ‎13:30‎  ‎15:30‎  ‎17:30‎  ‎19:30‎  ‎21:30‎  ‎23:20‎  ‎00:45‎
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy‎‎ - na‎
11:45‎  ‎14:05‎  ‎15:30‎  ‎16:25‎  ‎18:45‎  ‎21:05‎  ‎21:35‎  ‎22:20‎  ‎23:30‎
‎2:9‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:30‎  ‎15:10‎  ‎17:50‎  ‎20:30‎  ‎23:10‎  ‎23:50‎
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Cina‎
12:45‎  ‎15:05‎  ‎15:45‎  ‎17:25‎  ‎19:45‎  ‎22:05‎  ‎22:35‎  ‎23:40‎  ‎00:25‎
‎2:6‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Martial arts/Epic‎‎ - na‎
12:00‎  ‎14:30‎  ‎17:00‎  ‎19:30‎  ‎22:00‎  ‎00:30‎
‎1:39‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Comedy‎‎ - Cina‎
12:50‎  ‎15:00‎  ‎17:10‎  ‎19:20‎  ‎21:30‎
‎1:41‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Cina‎
12:20‎  ‎14:30‎  ‎16:40‎  ‎18:50‎  ‎21:00‎  ‎23:15‎
‎1:28‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy‎‎ - na‎
12:35‎  ‎14:35‎  ‎16:35‎  ‎18:35‎  ‎20:35‎
‎1:28‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Cina‎
13:40‎  ‎19:40‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Drama‎‎ - na‎
11:30‎  ‎13:40‎  ‎18:00‎  ‎20:10‎  ‎00:40‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama‎‎ - Cina‎ - Petikan
11:40‎  ‎17:40‎
Rabu
‎1:20‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy/Drama‎‎ - Cina‎ - Petikan
11:30‎  ‎13:30‎  ‎15:30‎  ‎17:30‎  ‎19:30‎  ‎21:30‎  ‎23:20‎  ‎00:45‎
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy‎‎ - na‎
11:45‎  ‎14:05‎  ‎15:30‎  ‎16:25‎  ‎18:45‎  ‎21:05‎  ‎21:35‎  ‎22:20‎  ‎23:30‎  ‎01:05‎
‎2:9‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:30‎  ‎15:10‎  ‎17:50‎  ‎20:30‎  ‎23:10‎  ‎23:50‎
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Cina‎
12:45‎  ‎15:05‎  ‎15:45‎  ‎17:25‎  ‎19:45‎  ‎22:05‎  ‎22:35‎  ‎23:40‎  ‎00:25‎
‎2:6‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Martial arts/Epic‎‎ - na‎
12:00‎  ‎14:30‎  ‎17:00‎  ‎19:30‎  ‎22:00‎  ‎00:30‎
‎1:39‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Comedy‎‎ - Cina‎
12:50‎  ‎15:00‎  ‎17:10‎  ‎19:20‎  ‎21:30‎
‎1:41‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Cina‎
12:20‎  ‎14:30‎  ‎16:40‎  ‎18:50‎  ‎21:00‎  ‎23:15‎
‎1:28‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy‎‎ - na‎
12:35‎  ‎14:35‎  ‎16:35‎  ‎18:35‎  ‎20:35‎
‎1:28‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Cina‎
13:40‎  ‎19:40‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Drama‎‎ - na‎
11:30‎  ‎13:40‎  ‎18:00‎  ‎20:10‎  ‎00:40‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama‎‎ - Cina‎ - Petikan
11:40‎  ‎17:40‎
last update:2015/03/02 07:00:09 JPT