Masa Tayangan
 

Golden Screen Cinemas - Dataran Pahlawan

F5-01 Dataran Pahlawan Melaka Megamall, Jalan Merdeka, Bandar Hilir, Melaka, Malacca - 03-7806 8888
    
Jumaat
‎2:25‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎12:45‎  ‎14:25‎  ‎15:30‎  ‎17:20‎  ‎18:15‎  ‎20:15‎  ‎21:00‎  ‎21:20‎  ‎23:10‎  ‎23:45‎  ‎00:15‎
‎2:55‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Thriller‎‎ - Tamil‎
11:45‎  ‎15:00‎  ‎18:15‎  ‎21:30‎
‎1:38‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Comedy/Family‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
00:05‎
‎1:42‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Comedy/Romance‎‎ - Bahasa Melayu‎
13:50‎  ‎15:55‎  ‎18:00‎  ‎20:05‎  ‎22:10‎
‎1:35‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Comedy/Family‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:45‎  ‎17:45‎  ‎21:45‎  ‎23:45‎
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎
12:20‎  ‎20:10‎
‎1:37‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Cina‎
11:30‎  ‎13:30‎  ‎15:30‎  ‎17:30‎  ‎19:30‎  ‎21:30‎  ‎23:40‎
‎1:33‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Science fiction/Horror‎‎ - Inggeris‎
11:30‎  ‎15:40‎  ‎19:50‎  ‎00:20‎
‎2:25‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎15:00‎  ‎18:00‎
‎1:42‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy/Animation‎‎ - Inggeris‎
11:45‎  ‎14:10‎  ‎22:00‎
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Adventure/Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:45‎  ‎19:45‎
‎1:43‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller/Horror‎‎ - Thai‎
13:30‎  ‎15:40‎  ‎17:40‎  ‎21:50‎
‎2:30‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Drama‎‎ - Hindi‎
12:00‎  ‎15:00‎  ‎18:00‎  ‎21:00‎  ‎00:05‎
‎1:21‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Family‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
18:15‎
‎1:34‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎
16:15‎
Sabtu
‎2:25‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎12:45‎  ‎14:25‎  ‎15:30‎  ‎17:20‎  ‎18:15‎  ‎20:15‎  ‎21:00‎  ‎21:20‎  ‎23:10‎  ‎23:45‎  ‎00:15‎
‎2:55‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Thriller‎‎ - Tamil‎
11:45‎  ‎15:00‎  ‎18:15‎  ‎21:30‎
‎1:38‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Comedy/Family‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎17:30‎  ‎00:05‎
‎1:42‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Comedy/Romance‎‎ - Bahasa Melayu‎
13:50‎  ‎15:55‎  ‎18:00‎  ‎20:05‎  ‎22:10‎
‎1:35‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Comedy/Family‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:45‎  ‎17:45‎  ‎21:45‎  ‎23:45‎
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎
12:20‎  ‎20:10‎
‎1:37‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Cina‎
13:30‎  ‎15:30‎  ‎19:30‎  ‎21:30‎  ‎23:40‎
‎1:33‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Science fiction/Horror‎‎ - Inggeris‎
11:30‎  ‎15:40‎  ‎19:50‎  ‎00:20‎
‎2:25‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎15:00‎  ‎18:00‎
‎1:42‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy/Animation‎‎ - Inggeris‎
11:45‎  ‎14:10‎  ‎22:00‎
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Adventure/Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:45‎  ‎19:45‎
‎1:43‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller/Horror‎‎ - Thai‎
13:30‎  ‎15:40‎  ‎17:40‎  ‎21:50‎
‎2:30‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Drama‎‎ - Hindi‎
12:00‎  ‎15:00‎  ‎18:00‎  ‎21:00‎  ‎00:05‎
‎1:21‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Family‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
18:15‎
‎1:34‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎
16:15‎
Ahad
‎2:25‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎12:45‎  ‎14:25‎  ‎15:30‎  ‎17:20‎  ‎18:15‎  ‎20:15‎  ‎21:00‎  ‎21:20‎  ‎23:10‎  ‎23:45‎  ‎00:15‎
‎2:55‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Thriller‎‎ - Tamil‎
11:45‎  ‎15:00‎  ‎18:15‎  ‎21:30‎
‎1:38‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Comedy/Family‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎17:30‎
‎1:42‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Comedy/Romance‎‎ - Bahasa Melayu‎
13:50‎  ‎15:55‎  ‎18:00‎  ‎20:05‎  ‎22:10‎
‎1:35‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Comedy/Family‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:45‎  ‎17:45‎  ‎21:45‎  ‎23:45‎
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎
12:20‎  ‎20:10‎
‎1:37‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Cina‎
13:30‎  ‎15:30‎  ‎19:30‎  ‎21:30‎  ‎23:40‎
‎1:33‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Science fiction/Horror‎‎ - Inggeris‎
11:30‎  ‎15:40‎  ‎19:50‎  ‎00:20‎
‎2:25‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎15:00‎  ‎18:00‎
‎1:42‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy/Animation‎‎ - Inggeris‎
11:45‎  ‎14:10‎  ‎22:00‎
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Adventure/Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:45‎  ‎19:45‎
‎1:43‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller/Horror‎‎ - Thai‎
13:30‎  ‎15:40‎  ‎17:40‎  ‎21:50‎
‎2:30‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Drama‎‎ - Hindi‎
12:00‎  ‎15:00‎  ‎18:00‎  ‎21:00‎  ‎00:05‎
‎1:21‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Family‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
18:15‎
‎1:34‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎
16:15‎
Isnin - Selasa
‎2:25‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎12:45‎  ‎14:25‎  ‎15:30‎  ‎17:20‎  ‎18:15‎  ‎20:15‎  ‎21:00‎  ‎21:20‎
‎2:55‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Thriller‎‎ - Tamil‎
11:45‎  ‎15:00‎  ‎18:15‎  ‎21:30‎
‎1:42‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Comedy/Romance‎‎ - Bahasa Melayu‎
13:50‎  ‎15:55‎  ‎18:00‎  ‎20:05‎  ‎22:10‎
‎1:35‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Comedy/Family‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:45‎  ‎17:45‎  ‎21:45‎
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎
12:20‎  ‎20:10‎
‎1:37‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Cina‎
11:30‎  ‎13:30‎  ‎15:30‎  ‎17:30‎  ‎19:30‎  ‎21:30‎
‎1:33‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Science fiction/Horror‎‎ - Inggeris‎
11:30‎  ‎15:40‎  ‎19:50‎
‎2:25‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎15:00‎  ‎18:00‎
‎1:42‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy/Animation‎‎ - Inggeris‎
11:45‎  ‎14:10‎  ‎22:00‎
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Adventure/Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:45‎  ‎19:45‎
‎1:43‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller/Horror‎‎ - Thai‎
13:30‎  ‎15:40‎  ‎17:40‎  ‎21:50‎
‎2:30‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Drama‎‎ - Hindi‎
12:00‎  ‎15:00‎  ‎18:00‎  ‎21:00‎
‎1:21‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Family‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
18:15‎
‎1:34‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎
16:15‎
Rabu
‎2:25‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎12:45‎  ‎14:25‎  ‎15:30‎  ‎17:20‎  ‎18:15‎  ‎20:15‎  ‎21:00‎  ‎23:10‎  ‎23:45‎  ‎00:15‎
‎2:55‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Thriller‎‎ - Tamil‎
11:45‎  ‎15:00‎  ‎18:15‎  ‎21:30‎
‎1:38‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Comedy/Family‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
15:30‎  ‎19:30‎  ‎21:20‎  ‎22:00‎  ‎23:45‎
‎1:42‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Comedy/Romance‎‎ - Bahasa Melayu‎
13:50‎  ‎15:55‎  ‎18:00‎  ‎20:05‎  ‎22:10‎
‎1:35‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Comedy/Family‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:45‎  ‎17:45‎  ‎21:45‎  ‎23:45‎
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎
12:20‎  ‎20:10‎
‎1:37‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Cina‎
11:30‎  ‎13:30‎  ‎17:30‎  ‎21:30‎  ‎23:40‎
‎1:33‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Science fiction/Horror‎‎ - Inggeris‎
11:30‎  ‎15:40‎  ‎19:50‎  ‎00:20‎
‎2:25‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎15:00‎  ‎18:00‎
‎1:42‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy/Animation‎‎ - Inggeris‎
11:45‎  ‎14:10‎
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Adventure/Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:45‎  ‎19:45‎
‎1:43‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller/Horror‎‎ - Thai‎
13:30‎  ‎15:40‎  ‎17:40‎  ‎21:50‎
‎2:30‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Drama‎‎ - Hindi‎
12:00‎  ‎15:00‎  ‎18:00‎  ‎21:00‎  ‎00:05‎
‎1:21‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Family‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
18:15‎
‎1:34‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎
16:15‎
Khamis - 26 dis - 27 dis - 28 dis
‎2:25‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:30‎  ‎15:25‎  ‎18:20‎  ‎21:20‎  ‎00:15‎
‎1:38‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Comedy/Family‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎13:40‎  ‎15:50‎  ‎18:00‎  ‎20:10‎  ‎22:20‎  ‎00:40‎
last update:2014/12/20 07:00:11 JPT