Masa Tayangan
 

Golden Screen Cinemas - Dataran Pahlawan

F5-01 Dataran Pahlawan Melaka Megamall, Jalan Merdeka, Bandar Hilir, Melaka, Malacca - 03-7806 8888
    
Jumaat
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy‎‎ - Cina‎
12:00‎  ‎13:50‎  ‎15:40‎  ‎17:30‎  ‎19:20‎  ‎21:10‎  ‎23:00‎
‎1:21‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller‎‎ - Bahasa Melayu‎
11:30‎  ‎13:15‎  ‎15:00‎  ‎16:45‎  ‎18:30‎  ‎20:15‎  ‎22:00‎  ‎23:45‎
‎1:38‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎
12:20‎  ‎14:20‎  ‎16:20‎  ‎18:20‎  ‎20:20‎  ‎22:20‎  ‎00:25‎
‎1:35‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:30‎  ‎17:30‎  ‎21:30‎
‎2:40‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Tamil‎
11:30‎  ‎14:40‎  ‎17:50‎  ‎21:00‎  ‎00:10‎
‎1:32‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama/Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:15‎  ‎15:30‎  ‎19:30‎
‎1:39‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller/Horror‎‎ - Cina‎
11:40‎  ‎13:40‎  ‎15:40‎  ‎17:40‎  ‎19:40‎  ‎21:40‎  ‎23:45‎
‎1:52‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Horror‎‎ - Thai‎
12:00‎  ‎16:30‎  ‎18:45‎  ‎21:00‎
‎1:41‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Romance‎‎ - Inggeris‎
11:45‎  ‎13:45‎  ‎15:45‎  ‎17:45‎  ‎19:45‎  ‎21:45‎  ‎23:50‎
‎2:15‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Drama/War‎‎ - Inggeris‎
12:15‎  ‎14:50‎  ‎17:25‎  ‎20:00‎  ‎22:35‎  ‎23:35‎
Sabtu
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy‎‎ - Cina‎
12:00‎  ‎13:50‎  ‎15:40‎  ‎17:30‎  ‎19:20‎  ‎21:10‎  ‎23:00‎
‎1:21‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller‎‎ - Bahasa Melayu‎
11:30‎  ‎13:15‎  ‎15:00‎  ‎16:45‎  ‎18:30‎  ‎20:15‎  ‎22:00‎  ‎23:45‎
‎1:38‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎
12:20‎  ‎14:20‎  ‎16:20‎  ‎18:20‎  ‎20:20‎  ‎22:20‎  ‎00:25‎
‎1:35‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎20:30‎
‎2:40‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Tamil‎
11:30‎  ‎14:40‎  ‎17:50‎  ‎21:00‎  ‎00:10‎
‎1:32‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama/Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:15‎  ‎18:30‎  ‎22:30‎
‎1:39‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller/Horror‎‎ - Cina‎
11:40‎  ‎13:40‎  ‎15:40‎  ‎17:40‎  ‎19:40‎  ‎21:40‎  ‎23:45‎
‎1:52‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Horror‎‎ - Thai‎
12:00‎  ‎16:30‎  ‎18:45‎  ‎21:00‎
‎1:41‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Romance‎‎ - Inggeris‎
11:45‎  ‎13:45‎  ‎15:45‎  ‎17:45‎  ‎19:45‎  ‎21:45‎  ‎23:50‎
‎2:15‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Drama/War‎‎ - Inggeris‎
12:15‎  ‎14:50‎  ‎17:25‎  ‎20:00‎  ‎22:35‎  ‎00:35‎
‎2:30‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Romance‎‎ - Hindi‎
11:30‎  ‎15:00‎  ‎18:30‎  ‎22:00‎  ‎23:15‎
Ahad
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy‎‎ - Cina‎
12:00‎  ‎13:50‎  ‎15:40‎  ‎17:30‎  ‎19:20‎  ‎21:10‎  ‎23:00‎
‎1:21‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller‎‎ - Bahasa Melayu‎
13:15‎  ‎15:00‎  ‎16:45‎  ‎18:30‎  ‎20:15‎  ‎22:00‎  ‎23:45‎
‎1:38‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎
12:20‎  ‎14:20‎  ‎16:20‎  ‎18:20‎  ‎20:20‎  ‎22:20‎  ‎00:25‎
‎1:35‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎20:30‎
‎2:40‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Tamil‎
11:30‎  ‎14:40‎  ‎17:50‎  ‎21:00‎  ‎00:10‎
‎1:32‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama/Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:15‎  ‎18:30‎  ‎22:30‎
‎1:39‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller/Horror‎‎ - Cina‎
11:40‎  ‎13:40‎  ‎15:40‎  ‎17:40‎  ‎19:40‎  ‎21:40‎  ‎23:45‎
‎1:52‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Horror‎‎ - Thai‎
12:00‎  ‎16:30‎  ‎18:45‎  ‎21:00‎
‎1:41‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Romance‎‎ - Inggeris‎
11:45‎  ‎13:45‎  ‎15:45‎  ‎17:45‎  ‎19:45‎  ‎21:45‎  ‎23:50‎
‎2:15‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Drama/War‎‎ - Inggeris‎
12:15‎  ‎14:50‎  ‎17:25‎  ‎20:00‎  ‎22:35‎  ‎00:35‎
‎2:30‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Romance‎‎ - Hindi‎
11:30‎  ‎15:00‎  ‎18:30‎  ‎22:00‎  ‎23:15‎
Isnin - Selasa
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy‎‎ - Cina‎
12:00‎  ‎13:50‎  ‎15:40‎  ‎17:30‎  ‎19:20‎  ‎21:10‎
‎1:21‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller‎‎ - Bahasa Melayu‎
13:15‎  ‎15:00‎  ‎16:45‎  ‎18:30‎  ‎20:15‎  ‎22:00‎
‎1:38‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎
12:20‎  ‎14:20‎  ‎16:20‎  ‎18:20‎  ‎20:20‎  ‎22:20‎
‎1:35‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:30‎  ‎17:30‎  ‎21:30‎
‎2:40‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Tamil‎
11:30‎  ‎14:40‎  ‎17:50‎  ‎21:00‎
‎1:32‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama/Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:15‎  ‎15:30‎  ‎19:30‎
‎1:39‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller/Horror‎‎ - Cina‎
11:40‎  ‎13:40‎  ‎15:40‎  ‎17:40‎  ‎19:40‎  ‎21:40‎
‎1:52‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Horror‎‎ - Thai‎
12:00‎  ‎16:30‎  ‎18:45‎  ‎21:00‎
‎1:41‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Romance‎‎ - Inggeris‎
11:45‎  ‎13:45‎  ‎15:45‎  ‎17:45‎  ‎19:45‎  ‎21:45‎
‎2:15‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Drama/War‎‎ - Inggeris‎
12:15‎  ‎14:50‎  ‎17:25‎  ‎20:00‎  ‎22:35‎
‎2:30‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Romance‎‎ - Hindi‎
11:30‎  ‎15:00‎  ‎18:30‎  ‎22:00‎
Rabu
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy‎‎ - Cina‎
12:00‎  ‎13:50‎  ‎15:40‎  ‎17:30‎  ‎19:20‎  ‎21:10‎  ‎23:00‎
‎1:21‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller‎‎ - Bahasa Melayu‎
13:15‎  ‎15:00‎  ‎16:45‎  ‎18:30‎  ‎20:15‎  ‎22:00‎  ‎23:45‎
‎1:38‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎
12:20‎  ‎14:20‎  ‎16:20‎  ‎18:20‎  ‎20:20‎  ‎22:20‎  ‎00:25‎
‎1:35‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:30‎  ‎17:30‎  ‎21:30‎
‎2:40‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Tamil‎
11:30‎  ‎14:40‎  ‎17:50‎  ‎21:00‎  ‎00:10‎
‎1:32‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama/Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:15‎  ‎15:30‎  ‎19:30‎
‎1:39‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller/Horror‎‎ - Cina‎
11:40‎  ‎13:40‎  ‎15:40‎  ‎17:40‎  ‎19:40‎  ‎21:40‎  ‎23:45‎
‎1:52‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Horror‎‎ - Thai‎
12:00‎  ‎16:30‎  ‎18:45‎  ‎21:00‎
‎1:41‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Romance‎‎ - Inggeris‎
11:45‎  ‎13:45‎  ‎15:45‎  ‎17:45‎  ‎19:45‎  ‎21:45‎  ‎23:50‎
‎2:15‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Drama/War‎‎ - Inggeris‎
12:15‎  ‎14:50‎  ‎17:25‎  ‎20:00‎  ‎22:35‎  ‎23:35‎
‎2:30‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Romance‎‎ - Hindi‎
11:30‎  ‎15:00‎  ‎18:30‎  ‎22:00‎  ‎23:15‎
last update:2014/10/25 07:00:11 JPT