Masa Tayangan
 

Golden Screen Cinemas - Dataran Pahlawan

F5-01 Dataran Pahlawan Melaka Megamall, Jalan Merdeka, Bandar Hilir, Melaka, Malacca - 03-7806 8888
    
Isnin
‎2:6‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:45‎  ‎12:45‎  ‎13:15‎  ‎14:20‎  ‎15:20‎  ‎15:50‎  ‎16:55‎  ‎17:55‎  ‎18:25‎  ‎19:30‎  ‎20:30‎  ‎21:00‎  ‎22:05‎
‎1:31‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Animation/Family‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎14:30‎  ‎16:40‎  ‎21:20‎
‎2:0‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Drama/Crime‎‎ - Cina‎
12:00‎  ‎17:00‎  ‎19:30‎  ‎22:00‎
‎2:5‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:20‎  ‎14:05‎  ‎18:45‎
‎3:0‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller/Drama‎‎ - Tamil‎
13:45‎  ‎17:05‎  ‎20:25‎
‎1:56‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:55‎  ‎17:20‎  ‎19:45‎  ‎22:15‎
‎1:28‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy/Horror/Romance‎‎ - Inggeris‎
11:30‎  ‎15:30‎  ‎19:30‎  ‎21:30‎
‎2:6‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:15‎  ‎14:50‎  ‎17:25‎  ‎20:00‎  ‎22:35‎
‎1:34‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller/Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:30‎
‎1:24‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Horror‎‎ - Tamil‎
11:30‎  ‎13:30‎  ‎15:30‎  ‎17:30‎  ‎19:30‎  ‎21:30‎  ‎23:40‎
‎1:25‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Vietnam‎
11:45‎  ‎17:30‎
Selasa
‎2:6‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:45‎  ‎12:45‎  ‎13:15‎  ‎14:20‎  ‎15:20‎  ‎15:50‎  ‎16:55‎  ‎17:55‎  ‎18:25‎  ‎19:30‎  ‎20:30‎  ‎21:00‎  ‎22:05‎
‎1:31‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Animation/Family‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎14:30‎  ‎16:40‎  ‎21:20‎
‎2:0‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Drama/Crime‎‎ - Cina‎
12:00‎  ‎17:00‎  ‎19:30‎  ‎22:00‎
‎2:5‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:20‎  ‎14:05‎  ‎18:45‎
‎3:0‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller/Drama‎‎ - Tamil‎
13:45‎  ‎17:05‎  ‎20:25‎
‎1:56‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:55‎  ‎17:20‎  ‎19:45‎  ‎22:15‎
‎1:28‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy/Horror/Romance‎‎ - Inggeris‎
11:30‎  ‎15:30‎  ‎19:30‎  ‎21:30‎
‎2:6‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:15‎  ‎14:50‎  ‎17:25‎  ‎20:00‎  ‎22:35‎
‎1:34‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller/Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:30‎
‎1:24‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Horror‎‎ - Tamil‎
11:30‎  ‎13:30‎  ‎15:30‎  ‎17:30‎  ‎19:30‎  ‎21:30‎
‎1:25‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Vietnam‎
11:45‎  ‎17:30‎
Rabu
‎2:6‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:45‎  ‎12:45‎  ‎13:15‎  ‎14:20‎  ‎15:20‎  ‎15:50‎  ‎16:55‎  ‎17:55‎  ‎18:25‎  ‎19:30‎  ‎20:30‎  ‎21:00‎  ‎22:05‎  ‎23:05‎  ‎23:35‎  ‎00:40‎
‎1:31‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Animation/Family‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎14:30‎  ‎16:40‎  ‎21:20‎
‎2:0‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Drama/Crime‎‎ - Cina‎
12:00‎  ‎17:00‎  ‎19:30‎  ‎22:00‎  ‎00:30‎
‎2:5‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:20‎  ‎14:05‎  ‎18:45‎  ‎23:50‎
‎3:0‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller/Drama‎‎ - Tamil‎
13:45‎  ‎17:05‎  ‎20:25‎  ‎23:45‎
‎1:56‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:55‎  ‎17:20‎  ‎19:45‎  ‎22:15‎  ‎00:40‎
‎1:28‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy/Horror/Romance‎‎ - Inggeris‎
11:30‎  ‎15:30‎  ‎19:30‎  ‎21:30‎
‎2:6‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:15‎  ‎14:50‎  ‎17:25‎  ‎20:00‎  ‎22:35‎
‎1:34‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller/Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:30‎
‎1:24‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Horror‎‎ - Tamil‎
11:30‎  ‎13:30‎  ‎15:30‎  ‎17:30‎  ‎19:30‎  ‎21:30‎  ‎23:40‎
‎1:25‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Vietnam‎
11:45‎  ‎17:30‎  ‎23:30‎
Khamis - Jumaat - Sabtu - Ahad
‎2:6‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎14:05‎  ‎16:40‎  ‎19:15‎  ‎21:50‎  ‎00:25‎
13 jul - 14 jul
‎2:6‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎14:05‎  ‎16:40‎  ‎19:15‎  ‎21:50‎
15 jul
‎2:6‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎14:05‎  ‎16:40‎  ‎19:15‎  ‎21:50‎  ‎00:25‎
last update:2015/07/07 07:00:19 JPT