Masa Tayangan
 

Golden Screen Cinemas - Dataran Pahlawan

F5-01 Dataran Pahlawan Melaka Megamall, Jalan Merdeka, Bandar Hilir, Melaka, Malacca - 03-7806 8888
    
Jumaat
‎1:36‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:35‎  ‎12:45‎  ‎13:40‎  ‎14:45‎  ‎15:45‎  ‎17:20‎  ‎17:50‎  ‎19:15‎  ‎20:00‎  ‎21:10‎  ‎21:20‎  ‎22:00‎  ‎23:25‎  ‎00:05‎
‎1:38‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Thriller/Crime‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎14:05‎  ‎18:20‎  ‎20:20‎  ‎22:25‎  ‎00:30‎
‎1:37‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎13:40‎  ‎15:50‎  ‎18:00‎  ‎20:10‎  ‎22:20‎  ‎00:30‎
‎1:42‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Adventure/Animation‎‎ - Inggeris‎
12:15‎  ‎14:20‎  ‎18:45‎  ‎20:45‎
‎1:25‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Horror‎‎ - Bahasa Melayu‎
12:30‎  ‎14:30‎  ‎16:30‎  ‎18:30‎  ‎20:30‎  ‎22:30‎  ‎00:40‎
‎1:18‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Horror/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:30‎  ‎14:20‎  ‎16:10‎  ‎18:00‎  ‎19:50‎  ‎21:40‎  ‎23:40‎
‎1:46‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Science fiction‎‎ - Inggeris‎
12:00‎  ‎14:15‎  ‎16:30‎  ‎19:05‎
‎1:39‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Science fiction‎‎ - Jepun‎
13:00‎  ‎15:10‎  ‎19:30‎  ‎21:40‎  ‎23:50‎
‎2:12‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
16:25‎  ‎21:00‎  ‎22:45‎
‎1:57‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Comedy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:40‎  ‎18:35‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Science fiction/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:05‎  ‎23:40‎
‎1:57‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Comedy‎‎ - Inggeris‎
16:45‎  ‎23:15‎
‎1:42‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Adventure/Animation‎‎ - Inggeris‎
16:05‎
‎1:44‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Animation‎‎ - Jepun‎
16:20‎
Sabtu - Ahad
‎1:36‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:35‎  ‎12:45‎  ‎13:40‎  ‎14:45‎  ‎15:45‎  ‎17:20‎  ‎17:50‎  ‎19:15‎  ‎20:00‎  ‎21:10‎  ‎21:20‎  ‎22:00‎  ‎23:15‎  ‎23:25‎  ‎00:05‎
‎1:38‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Thriller/Crime‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎14:05‎  ‎18:20‎  ‎20:20‎  ‎22:25‎  ‎00:30‎
‎1:37‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎13:40‎  ‎15:50‎  ‎18:00‎  ‎20:10‎  ‎22:20‎  ‎00:30‎
‎1:42‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Adventure/Animation‎‎ - Inggeris‎
12:15‎  ‎14:20‎  ‎18:45‎  ‎20:45‎
‎1:25‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Horror‎‎ - Bahasa Melayu‎
12:30‎  ‎14:30‎  ‎16:30‎  ‎18:30‎  ‎20:30‎  ‎22:30‎  ‎00:40‎
‎1:18‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Horror/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:30‎  ‎14:20‎  ‎16:10‎  ‎18:00‎  ‎19:50‎  ‎21:40‎  ‎23:40‎
‎1:46‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Science fiction‎‎ - Inggeris‎
12:00‎  ‎14:15‎  ‎16:30‎  ‎19:05‎
‎1:39‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Science fiction‎‎ - Jepun‎
13:00‎  ‎15:10‎  ‎19:30‎  ‎21:40‎  ‎23:50‎
‎2:12‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
16:25‎  ‎21:00‎  ‎22:45‎
‎1:57‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Comedy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:40‎  ‎18:35‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Science fiction/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:05‎  ‎23:40‎
‎1:57‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Comedy‎‎ - Inggeris‎
16:45‎
‎1:42‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Adventure/Animation‎‎ - Inggeris‎
16:05‎
‎1:44‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Animation‎‎ - Jepun‎
16:20‎
Isnin - Selasa
‎1:36‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:35‎  ‎12:45‎  ‎13:40‎  ‎14:45‎  ‎15:45‎  ‎17:20‎  ‎17:50‎  ‎19:15‎  ‎20:00‎  ‎21:10‎  ‎21:20‎  ‎22:00‎
‎1:38‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Thriller/Crime‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎14:05‎  ‎18:20‎  ‎20:20‎  ‎22:25‎
‎1:37‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎13:40‎  ‎15:50‎  ‎18:00‎  ‎20:10‎  ‎22:20‎
‎1:42‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Adventure/Animation‎‎ - Inggeris‎
12:15‎  ‎14:20‎  ‎18:45‎  ‎20:45‎
‎1:25‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Horror‎‎ - Bahasa Melayu‎
12:30‎  ‎14:30‎  ‎16:30‎  ‎18:30‎  ‎20:30‎  ‎22:30‎
‎1:18‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Horror/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:30‎  ‎14:20‎  ‎16:10‎  ‎18:00‎  ‎19:50‎  ‎21:40‎
‎1:46‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Science fiction‎‎ - Inggeris‎
12:00‎  ‎14:15‎  ‎16:30‎  ‎19:05‎
‎1:39‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Science fiction‎‎ - Jepun‎
13:00‎  ‎15:10‎  ‎19:30‎  ‎21:40‎
‎2:12‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
16:25‎  ‎21:00‎
‎1:57‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Comedy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:40‎  ‎18:35‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Science fiction/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:05‎
‎1:57‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Comedy‎‎ - Inggeris‎
16:45‎
‎1:42‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Adventure/Animation‎‎ - Inggeris‎
16:05‎
‎1:44‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Animation‎‎ - Jepun‎
16:20‎
Rabu
‎1:36‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:45‎  ‎12:45‎  ‎13:50‎  ‎14:45‎  ‎16:00‎  ‎17:20‎  ‎19:15‎  ‎21:10‎  ‎21:20‎  ‎23:25‎
‎1:38‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Thriller/Crime‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎14:05‎  ‎18:20‎
‎1:37‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎13:40‎  ‎15:50‎  ‎18:35‎  ‎23:45‎
‎1:42‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Adventure/Animation‎‎ - Inggeris‎
12:15‎  ‎14:20‎  ‎18:45‎  ‎20:45‎
‎1:25‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Horror‎‎ - Bahasa Melayu‎
12:30‎  ‎14:30‎  ‎16:30‎  ‎18:30‎  ‎20:30‎
‎1:18‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Horror/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:30‎  ‎14:20‎  ‎16:10‎  ‎18:00‎  ‎19:50‎  ‎21:40‎
‎1:46‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Science fiction‎‎ - Inggeris‎
12:00‎  ‎14:15‎  ‎16:30‎  ‎19:05‎
‎1:39‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Science fiction‎‎ - Jepun‎
13:00‎  ‎15:10‎  ‎19:30‎  ‎21:40‎  ‎23:50‎
‎2:12‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
16:25‎  ‎21:00‎
‎1:57‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Comedy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:40‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Science fiction/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:05‎  ‎23:40‎
‎1:57‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Comedy‎‎ - Inggeris‎
16:45‎  ‎23:15‎
‎1:42‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Adventure/Animation‎‎ - Inggeris‎
16:05‎
‎1:44‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Animation‎‎ - Jepun‎
16:20‎
last update:2015/09/05 07:00:23 JPT