Masa Tayangan
 

Golden Screen Cinemas - Dataran Pahlawan

F5-01 Dataran Pahlawan Melaka Megamall, Jalan Merdeka, Bandar Hilir, Melaka, Malacca - 03-7806 8888
    
Sabtu
‎2:5‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:45‎  ‎12:45‎  ‎14:10‎  ‎15:10‎  ‎16:15‎  ‎16:35‎  ‎17:35‎  ‎19:00‎  ‎20:00‎  ‎20:40‎  ‎21:25‎  ‎22:25‎  ‎23:05‎  ‎23:50‎  ‎00:50‎
‎1:42‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy/Animation‎‎ - Inggeris‎
11:30‎  ‎12:45‎  ‎13:35‎  ‎14:50‎  ‎15:40‎  ‎16:55‎  ‎17:45‎  ‎19:00‎  ‎19:50‎  ‎21:05‎  ‎21:55‎  ‎23:10‎  ‎00:00‎
‎1:27‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Bahasa Melayu‎
11:30‎  ‎13:20‎  ‎15:10‎  ‎17:00‎  ‎18:50‎  ‎20:40‎  ‎22:30‎  ‎00:20‎
‎1:24‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Cina‎
12:00‎  ‎13:45‎  ‎15:30‎  ‎17:15‎  ‎19:00‎  ‎20:45‎  ‎22:30‎  ‎00:15‎
‎2:49‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Science fiction‎‎ - Inggeris‎
12:30‎  ‎15:40‎  ‎18:50‎  ‎22:00‎  ‎23:20‎
‎2:0‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Drama/Fantasy/Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎14:20‎  ‎18:40‎  ‎21:00‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Drama‎‎ - Cina‎
12:00‎  ‎18:40‎
‎1:41‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:00‎
‎1:46‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Drama/Crime‎‎ - Inggeris‎
11:40‎  ‎15:50‎  ‎18:00‎  ‎22:10‎  ‎00:20‎
‎1:32‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama/Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:50‎  ‎16:40‎  ‎20:10‎
Ahad - Isnin - Selasa
‎2:5‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:45‎  ‎12:45‎  ‎14:10‎  ‎15:10‎  ‎16:15‎  ‎16:35‎  ‎17:35‎  ‎19:00‎  ‎20:00‎  ‎20:40‎  ‎21:25‎  ‎22:25‎  ‎23:05‎  ‎23:50‎  ‎00:50‎
‎1:42‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy/Animation‎‎ - Inggeris‎
11:30‎  ‎12:45‎  ‎13:35‎  ‎14:50‎  ‎15:40‎  ‎16:55‎  ‎17:45‎  ‎19:00‎  ‎19:50‎  ‎21:05‎  ‎21:55‎  ‎23:10‎  ‎00:00‎
‎1:27‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Bahasa Melayu‎
11:30‎  ‎13:20‎  ‎15:10‎  ‎17:00‎  ‎18:50‎  ‎20:40‎
‎1:24‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Cina‎
12:00‎  ‎13:45‎  ‎15:30‎  ‎17:15‎  ‎19:00‎  ‎20:45‎
‎2:49‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Science fiction‎‎ - Inggeris‎
12:30‎  ‎15:40‎  ‎18:50‎  ‎22:00‎  ‎22:30‎
‎2:0‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Drama/Fantasy/Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎14:20‎  ‎18:40‎  ‎21:00‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Drama‎‎ - Cina‎
12:00‎  ‎18:40‎  ‎23:05‎
‎1:41‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:00‎
‎1:46‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Drama/Crime‎‎ - Inggeris‎
11:40‎  ‎15:50‎  ‎18:00‎  ‎22:10‎  ‎00:20‎
‎1:32‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama/Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:50‎  ‎16:40‎  ‎20:10‎  ‎23:20‎
Rabu
‎2:5‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:45‎  ‎12:45‎  ‎14:10‎  ‎15:10‎  ‎16:15‎  ‎16:35‎  ‎17:35‎  ‎19:00‎  ‎20:00‎  ‎21:25‎  ‎22:25‎  ‎22:40‎  ‎23:50‎  ‎00:50‎
‎1:42‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy/Animation‎‎ - Inggeris‎
11:30‎  ‎12:45‎  ‎13:35‎  ‎14:50‎  ‎15:40‎  ‎16:55‎  ‎17:45‎  ‎19:00‎  ‎19:50‎  ‎21:05‎  ‎21:55‎  ‎23:10‎  ‎00:00‎
‎1:27‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Bahasa Melayu‎
11:30‎  ‎13:20‎  ‎15:10‎  ‎17:00‎  ‎18:40‎  ‎20:40‎
‎1:24‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Cina‎
12:00‎  ‎14:00‎  ‎16:00‎  ‎18:00‎  ‎20:10‎
‎2:49‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Science fiction‎‎ - Inggeris‎
12:30‎  ‎15:40‎  ‎18:50‎  ‎22:00‎
‎2:0‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Drama/Fantasy/Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎14:20‎  ‎18:40‎  ‎21:00‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Drama‎‎ - Cina‎
12:00‎
‎1:41‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:00‎
‎1:46‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Drama/Crime‎‎ - Inggeris‎
11:40‎  ‎15:50‎  ‎22:10‎  ‎00:20‎
‎1:32‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama/Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:50‎  ‎16:40‎  ‎23:20‎
Khamis - Jumaat - 29 nov - 30 nov - 1 dis
‎2:5‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:45‎  ‎14:10‎  ‎16:35‎  ‎19:00‎  ‎21:25‎  ‎23:50‎
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Adventure/Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:30‎  ‎14:30‎  ‎16:30‎  ‎18:30‎  ‎20:30‎  ‎22:30‎  ‎00:35‎
last update:2014/11/23 07:00:04 JPT