Masa Tayangan
 

Golden Screen Cinemas - Dataran Pahlawan

F5-01 Dataran Pahlawan Melaka Megamall, Jalan Merdeka, Bandar Hilir, Melaka, Malacca - 03-7806 8888
    
Selasa
‎2:54‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Thriller/Romance‎‎ - Tamil‎
11:40‎  ‎14:55‎  ‎18:10‎  ‎21:25‎
‎2:5‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Fantasy/Musical‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎14:05‎  ‎16:40‎  ‎19:15‎  ‎21:50‎
‎1:30‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎
11:45‎  ‎13:55‎  ‎16:05‎  ‎18:15‎  ‎20:25‎  ‎22:30‎
‎1:23‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror/Documentary‎‎ - Bahasa Melayu‎
14:15‎  ‎16:10‎  ‎18:05‎  ‎20:00‎  ‎22:00‎
‎1:49‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎14:15‎  ‎20:15‎
‎2:4‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Drama/Romance‎‎ - Bahasa Melayu‎
12:00‎  ‎14:35‎  ‎17:10‎  ‎19:45‎  ‎22:20‎
‎2:12‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Drama/Crime‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:45‎  ‎15:30‎  ‎18:15‎  ‎21:00‎
‎1:46‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Adventure/Comedy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:30‎  ‎14:45‎  ‎17:00‎  ‎19:15‎  ‎21:30‎
‎1:34‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Thriller‎‎ - Inggeris‎
12:30‎  ‎14:40‎  ‎16:50‎  ‎19:00‎  ‎21:10‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy‎‎ - na‎
11:30‎  ‎13:30‎  ‎15:30‎  ‎22:20‎
‎1:45‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
16:30‎  ‎21:00‎
‎1:38‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Comedy/Family‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
18:45‎
‎2:25‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
17:30‎
‎1:38‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller/Drama/Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎
Rabu
‎2:54‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Thriller/Romance‎‎ - Tamil‎
11:40‎  ‎14:55‎  ‎18:10‎  ‎21:25‎
‎2:5‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Fantasy/Musical‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎14:05‎  ‎16:40‎  ‎19:15‎  ‎21:50‎
‎1:30‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎
11:45‎  ‎13:55‎  ‎16:05‎  ‎18:15‎  ‎20:25‎  ‎22:30‎  ‎00:20‎
‎1:23‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror/Documentary‎‎ - Bahasa Melayu‎
14:15‎  ‎16:10‎  ‎18:05‎  ‎20:00‎  ‎22:00‎  ‎23:50‎
‎1:49‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎14:15‎  ‎20:15‎  ‎00:45‎
‎2:4‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Drama/Romance‎‎ - Bahasa Melayu‎
12:00‎  ‎14:35‎  ‎17:10‎  ‎19:45‎  ‎22:20‎  ‎00:45‎
‎2:12‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Drama/Crime‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:45‎  ‎15:30‎  ‎18:15‎  ‎21:00‎
‎1:46‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Adventure/Comedy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:30‎  ‎14:45‎  ‎17:00‎  ‎19:15‎  ‎21:30‎  ‎23:45‎
‎1:34‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Thriller‎‎ - Inggeris‎
12:30‎  ‎14:40‎  ‎16:50‎  ‎19:00‎  ‎21:10‎  ‎23:40‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy‎‎ - na‎
11:30‎  ‎13:30‎  ‎15:30‎  ‎22:20‎
‎1:45‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
16:30‎  ‎21:00‎  ‎23:15‎
‎1:38‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Comedy/Family‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
18:45‎
‎2:25‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
17:30‎
‎1:38‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller/Drama/Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎
last update:2015/01/28 07:00:06 JPT