Masa Tayangan
 

Golden Screen Cinemas - Dataran Pahlawan

F5-01 Dataran Pahlawan Melaka Megamall, Jalan Merdeka, Bandar Hilir, Melaka, Malacca - 03-7806 8888
   
Selasa
‎2:27‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Superhero‎‎ - Inggeris‎
11:00‎  ‎11:30‎  ‎12:00‎  ‎13:20‎  ‎14:00‎  ‎14:30‎  ‎15:00‎  ‎16:20‎  ‎17:00‎  ‎17:30‎  ‎18:00‎  ‎19:20‎  ‎20:00‎  ‎20:30‎  ‎21:00‎  ‎22:20‎  ‎23:05‎  ‎23:35‎  ‎00:05‎  ‎00:40‎
‎2:0‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Romance‎‎ - Indonesia‎
11:30‎  ‎14:00‎  ‎16:30‎  ‎17:15‎  ‎19:00‎  ‎21:30‎  ‎22:00‎  ‎00:00‎
‎1:46‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Drama/Fantasy‎‎ - Inggeris‎
11:15‎  ‎14:15‎  ‎16:10‎  ‎19:40‎  ‎22:35‎
‎1:54‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:40‎  ‎15:00‎  ‎16:20‎  ‎20:20‎
‎2:27‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Superhero‎‎ - Inggeris‎
12:15‎  ‎15:15‎  ‎21:15‎
‎2:27‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Superhero‎‎ - Inggeris‎
12:30‎  ‎15:30‎  ‎18:30‎  ‎21:30‎  ‎00:35‎
‎1:42‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Drama/Thriller/War‎‎ - Inggeris‎
14:15‎  ‎18:20‎
‎1:25‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Bahasa Melayu‎
12:30‎  ‎18:35‎
‎2:31‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Superhero‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
18:15‎
‎1:51‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama‎‎ - Cina‎
12:00‎
Rabu
‎2:27‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Superhero‎‎ - Inggeris‎
11:00‎  ‎11:30‎  ‎12:00‎  ‎13:20‎  ‎14:00‎  ‎14:30‎  ‎15:00‎  ‎16:20‎  ‎17:00‎  ‎17:30‎  ‎18:00‎  ‎19:20‎  ‎20:00‎  ‎20:30‎  ‎21:00‎  ‎22:20‎  ‎23:05‎  ‎23:35‎  ‎00:05‎  ‎00:20‎  ‎00:40‎
‎2:0‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Romance‎‎ - Indonesia‎
11:30‎  ‎14:00‎  ‎16:30‎  ‎17:15‎  ‎19:00‎  ‎21:30‎  ‎22:00‎  ‎00:00‎
‎1:46‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Drama/Fantasy‎‎ - Inggeris‎
11:15‎  ‎14:15‎  ‎16:10‎  ‎19:40‎  ‎22:35‎
‎1:54‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:40‎  ‎15:00‎  ‎16:20‎  ‎20:20‎
‎2:27‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Superhero‎‎ - Inggeris‎
12:15‎  ‎15:15‎  ‎21:15‎
‎2:27‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Superhero‎‎ - Inggeris‎
12:30‎  ‎15:30‎  ‎18:30‎  ‎21:30‎  ‎00:35‎
‎1:42‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Drama/Thriller/War‎‎ - Inggeris‎
14:15‎  ‎18:20‎
‎1:25‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Bahasa Melayu‎
12:30‎  ‎18:35‎
‎2:31‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Superhero‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
18:15‎
‎1:51‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama‎‎ - Cina‎
12:00‎
Khamis
‎2:27‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Superhero‎‎ - Inggeris‎
11:00‎  ‎11:30‎  ‎12:30‎  ‎14:00‎  ‎14:30‎  ‎15:30‎  ‎16:00‎  ‎17:00‎  ‎17:30‎  ‎18:30‎  ‎20:00‎  ‎20:30‎  ‎21:30‎  ‎22:00‎  ‎23:05‎  ‎23:35‎  ‎00:35‎  ‎00:50‎
‎2:0‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Romance‎‎ - Indonesia‎
11:30‎  ‎14:00‎  ‎16:30‎  ‎19:00‎  ‎21:30‎  ‎00:00‎
‎1:46‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Drama/Fantasy‎‎ - Inggeris‎
11:00‎  ‎14:45‎  ‎19:30‎
‎1:54‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:15‎  ‎17:00‎  ‎21:45‎  ‎00:20‎
‎2:27‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Superhero‎‎ - Inggeris‎
13:05‎  ‎19:00‎
‎2:27‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Superhero‎‎ - Inggeris‎
12:00‎  ‎15:00‎  ‎18:00‎  ‎21:00‎  ‎00:05‎
‎1:30‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎
12:00‎  ‎14:00‎  ‎16:00‎  ‎18:00‎  ‎20:00‎  ‎22:00‎  ‎00:15‎
‎1:25‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Bahasa Melayu‎
11:30‎  ‎13:20‎  ‎15:10‎  ‎17:00‎  ‎18:50‎  ‎20:40‎  ‎22:30‎  ‎00:40‎
Jumaat
‎2:27‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Superhero‎‎ - Inggeris‎
11:00‎  ‎11:30‎  ‎12:30‎  ‎14:00‎  ‎14:30‎  ‎15:30‎  ‎16:00‎  ‎17:00‎  ‎17:30‎  ‎18:30‎  ‎20:00‎  ‎20:30‎  ‎21:30‎  ‎22:00‎  ‎23:05‎  ‎23:35‎  ‎00:35‎  ‎00:50‎
‎2:0‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Romance‎‎ - Indonesia‎
11:30‎  ‎14:00‎  ‎16:30‎  ‎19:00‎  ‎21:30‎  ‎00:00‎
‎1:46‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Drama/Fantasy‎‎ - Inggeris‎
11:00‎  ‎13:40‎  ‎18:20‎
‎1:54‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:15‎  ‎16:00‎  ‎23:45‎
‎2:27‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Superhero‎‎ - Inggeris‎
13:05‎  ‎19:00‎
‎2:27‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Superhero‎‎ - Inggeris‎
12:00‎  ‎15:00‎  ‎18:00‎  ‎21:00‎  ‎00:05‎
‎1:30‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎
12:00‎  ‎14:00‎  ‎16:00‎  ‎18:00‎  ‎20:00‎  ‎22:00‎  ‎00:15‎
‎1:25‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Bahasa Melayu‎
11:30‎  ‎13:20‎  ‎15:10‎  ‎17:00‎  ‎18:50‎  ‎20:40‎  ‎22:30‎  ‎00:40‎
Sabtu
‎2:27‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Superhero‎‎ - Inggeris‎
11:00‎  ‎11:30‎  ‎12:30‎  ‎14:00‎  ‎14:30‎  ‎15:30‎  ‎16:00‎  ‎17:00‎  ‎17:30‎  ‎18:30‎  ‎20:00‎  ‎20:30‎  ‎21:30‎  ‎22:00‎  ‎23:05‎  ‎23:35‎  ‎00:35‎  ‎00:50‎
‎2:0‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Romance‎‎ - Indonesia‎
11:30‎  ‎14:00‎  ‎16:30‎  ‎19:00‎  ‎21:30‎  ‎00:00‎
‎1:46‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Drama/Fantasy‎‎ - Inggeris‎
11:00‎  ‎14:45‎  ‎19:30‎
‎1:54‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:15‎  ‎17:00‎  ‎21:45‎  ‎00:20‎
‎2:27‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Superhero‎‎ - Inggeris‎
13:05‎  ‎19:00‎
‎2:27‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Superhero‎‎ - Inggeris‎
12:00‎  ‎15:00‎  ‎18:00‎  ‎21:00‎  ‎00:05‎
‎1:30‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎
12:00‎  ‎14:00‎  ‎16:00‎  ‎18:00‎  ‎20:00‎  ‎22:00‎  ‎00:15‎
‎1:25‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Bahasa Melayu‎
11:30‎  ‎13:20‎  ‎15:10‎  ‎17:00‎  ‎18:50‎  ‎20:40‎  ‎22:30‎  ‎00:40‎
Ahad - Isnin - 10 mei - 11 mei
‎2:27‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Superhero‎‎ - Inggeris‎
11:00‎  ‎11:30‎  ‎12:30‎  ‎14:00‎  ‎14:30‎  ‎15:30‎  ‎16:00‎  ‎17:00‎  ‎17:30‎  ‎18:30‎  ‎20:00‎  ‎20:30‎  ‎21:30‎  ‎22:00‎  ‎23:05‎  ‎23:35‎  ‎00:50‎
‎2:0‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Romance‎‎ - Indonesia‎
11:30‎  ‎14:00‎  ‎16:30‎  ‎19:00‎  ‎21:30‎  ‎00:00‎
‎1:46‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Drama/Fantasy‎‎ - Inggeris‎
11:00‎  ‎14:45‎  ‎19:30‎
‎1:54‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:15‎  ‎17:00‎  ‎21:45‎
‎2:27‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Superhero‎‎ - Inggeris‎
13:05‎  ‎19:00‎
‎2:27‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Superhero‎‎ - Inggeris‎
12:00‎  ‎15:00‎  ‎18:00‎  ‎21:00‎  ‎00:05‎
‎1:30‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎
12:00‎  ‎14:00‎  ‎16:00‎  ‎18:00‎  ‎20:00‎  ‎22:00‎  ‎00:15‎
‎1:25‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Bahasa Melayu‎
11:30‎  ‎13:20‎  ‎15:10‎  ‎17:00‎  ‎18:50‎  ‎20:40‎
last update:2016/05/03 09:00:09 JPT