Masa Tayangan
 

Golden Screen Cinemas - Dataran Pahlawan

F5-01 Dataran Pahlawan Melaka Megamall, Jalan Merdeka, Bandar Hilir, Melaka, Malacca - 03-7806 8888
    
Ahad
‎2:0‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎14:00‎  ‎16:30‎  ‎19:00‎  ‎21:30‎  ‎00:00‎
‎1:34‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Adventure/Fantasy/Animation‎‎ - Inggeris‎
11:30‎  ‎13:30‎  ‎15:30‎  ‎17:30‎  ‎19:30‎  ‎21:30‎  ‎23:30‎
‎1:52‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Fantasy/Romance‎‎ - Inggeris‎
14:30‎  ‎16:10‎  ‎21:30‎  ‎22:05‎
‎1:26‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller/Horror‎‎ - Inggeris‎
14:00‎  ‎16:05‎  ‎22:05‎  ‎00:15‎
‎2:11‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy/Drama‎‎ - Cina‎
12:45‎  ‎15:35‎  ‎18:25‎  ‎21:15‎  ‎00:00‎
‎1:26‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Bahasa Melayu‎
12:45‎  ‎14:45‎  ‎16:45‎  ‎18:45‎  ‎20:45‎  ‎22:45‎  ‎00:50‎
‎1:32‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller‎‎ - Inggeris‎
12:00‎  ‎14:05‎  ‎18:15‎  ‎20:20‎  ‎00:45‎
‎1:26‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller/Drama/Horror/Mystery‎‎ - Inggeris‎
12:20‎  ‎14:15‎  ‎18:35‎  ‎20:30‎  ‎22:25‎  ‎00:20‎
‎1:32‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Drama/Romance‎‎ - Bahasa Melayu‎
14:30‎  ‎16:30‎  ‎18:30‎  ‎20:35‎  ‎22:35‎  ‎00:35‎
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Drama/Crime‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
19:10‎
‎1:58‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Fantasy‎‎ - Cina‎
12:45‎  ‎15:05‎  ‎17:25‎  ‎19:45‎  ‎00:30‎
‎2:0‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:10‎  ‎16:50‎  ‎23:50‎
‎1:34‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Comedy/Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:30‎
‎1:35‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller/Horror‎‎ - Inggeris‎
12:00‎  ‎16:10‎  ‎18:05‎  ‎22:25‎
‎1:35‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy‎‎ - na‎
20:05‎
Isnin - Selasa
‎2:0‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎14:00‎  ‎16:30‎  ‎19:00‎  ‎21:30‎
‎1:34‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Adventure/Fantasy/Animation‎‎ - Inggeris‎
11:30‎  ‎13:30‎  ‎15:30‎  ‎17:30‎  ‎19:30‎  ‎21:30‎
‎1:52‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Fantasy/Romance‎‎ - Inggeris‎
14:30‎  ‎16:10‎  ‎21:30‎  ‎22:05‎
‎1:26‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller/Horror‎‎ - Inggeris‎
14:00‎  ‎16:05‎  ‎22:05‎
‎2:11‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy/Drama‎‎ - Cina‎
12:45‎  ‎15:35‎  ‎18:25‎  ‎21:15‎
‎1:26‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Bahasa Melayu‎
12:45‎  ‎14:45‎  ‎16:45‎  ‎18:45‎  ‎20:45‎  ‎22:45‎
‎1:32‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller‎‎ - Inggeris‎
12:00‎  ‎14:05‎  ‎18:15‎  ‎20:20‎
‎1:26‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller/Drama/Horror/Mystery‎‎ - Inggeris‎
12:20‎  ‎14:15‎  ‎18:35‎  ‎20:30‎  ‎22:25‎
‎1:32‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Drama/Romance‎‎ - Bahasa Melayu‎
14:30‎  ‎16:30‎  ‎18:30‎  ‎20:35‎  ‎22:35‎
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Drama/Crime‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
19:10‎
‎1:58‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Fantasy‎‎ - Cina‎
12:45‎  ‎15:05‎  ‎17:25‎  ‎19:45‎
‎2:0‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:10‎  ‎16:50‎
‎1:34‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Comedy/Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:30‎
‎1:35‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller/Horror‎‎ - Inggeris‎
12:00‎  ‎16:10‎  ‎18:05‎  ‎22:25‎
‎1:35‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy‎‎ - na‎
20:05‎
Rabu
‎2:20‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Thriller/Crime‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
18:30‎  ‎18:50‎  ‎21:10‎  ‎21:40‎  ‎23:50‎  ‎00:30‎
‎2:0‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎14:00‎  ‎16:30‎  ‎19:45‎  ‎22:05‎  ‎00:30‎
‎1:34‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Adventure/Fantasy/Animation‎‎ - Inggeris‎
11:30‎  ‎13:30‎  ‎15:30‎  ‎17:30‎  ‎19:30‎
‎1:52‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Fantasy/Romance‎‎ - Inggeris‎
13:50‎  ‎16:10‎
‎1:26‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller/Horror‎‎ - Inggeris‎
14:00‎  ‎16:05‎  ‎22:05‎
‎2:11‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy/Drama‎‎ - Cina‎
12:45‎  ‎15:35‎  ‎18:25‎  ‎21:15‎  ‎00:00‎
‎1:26‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Bahasa Melayu‎
12:45‎  ‎14:45‎  ‎16:45‎  ‎18:45‎  ‎20:45‎
‎1:32‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller‎‎ - Inggeris‎
12:00‎  ‎14:05‎  ‎18:15‎  ‎20:20‎  ‎00:55‎
‎1:26‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller/Drama/Horror/Mystery‎‎ - Inggeris‎
12:20‎  ‎14:15‎  ‎18:35‎  ‎20:30‎  ‎22:25‎  ‎00:20‎
‎1:32‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Drama/Romance‎‎ - Bahasa Melayu‎
14:30‎  ‎16:30‎  ‎18:30‎  ‎20:35‎  ‎22:35‎
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Drama/Crime‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
16:10‎
‎1:58‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Fantasy‎‎ - Cina‎
12:45‎  ‎15:05‎  ‎17:25‎  ‎22:25‎
‎2:0‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎
‎1:34‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Comedy/Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:30‎
‎1:35‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller/Horror‎‎ - Inggeris‎
12:00‎  ‎16:10‎  ‎18:05‎
‎1:35‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy‎‎ - na‎
20:05‎
Khamis - Jumaat - Sabtu - 5 apr - 6 apr - 7 apr
‎2:20‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Thriller/Crime‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:40‎  ‎15:30‎  ‎18:20‎  ‎21:10‎  ‎00:00‎
last update:2015/03/30 07:00:06 JPT