Golden Screen Cinemas - Dataran Pahlawan

F5-01 Dataran Pahlawan Melaka Megamall, Jalan Merdeka, Bandar Hilir, Melaka, Malacca - 03-7806 8888
   
Ahad - Isnin - Selasa
‎1:58‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:45‎  ‎15:25‎  ‎18:05‎  ‎20:45‎
‎1:32‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:35‎  ‎13:40‎  ‎15:45‎  ‎17:50‎  ‎20:00‎  ‎22:05‎
‎2:2‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Mystery/Thriller‎‎ - Inggeris‎
13:00‎  ‎15:40‎  ‎18:20‎  ‎21:00‎
‎2:8‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Thriller‎‎ - Inggeris‎
12:45‎  ‎15:25‎  ‎18:05‎  ‎20:45‎
‎2:7‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎
14:20‎  ‎16:40‎  ‎19:30‎
‎2:3‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Drama‎‎ - Inggeris‎
12:10‎  ‎14:45‎  ‎20:00‎
‎1:47‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Drama/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎22:10‎
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎
13:15‎  ‎15:15‎  ‎17:15‎  ‎19:15‎  ‎21:15‎
‎1:58‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:15‎  ‎16:45‎  ‎21:45‎
‎2:4‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Crime‎‎ - Cina‎
16:55‎
‎2:2‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Mystery/Thriller‎‎ - Inggeris‎
11:45‎  ‎19:15‎
‎1:44‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Biography/Drama‎‎ - Inggeris‎
12:20‎  ‎14:30‎  ‎19:35‎  ‎22:00‎
‎2:13‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Adventure/Western‎‎ - Inggeris‎
17:20‎
Rabu
‎1:58‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:45‎  ‎15:25‎  ‎18:05‎
‎1:32‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:35‎  ‎13:40‎  ‎15:45‎  ‎17:50‎
‎2:2‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Mystery/Thriller‎‎ - Inggeris‎
13:00‎  ‎15:40‎  ‎18:20‎  ‎21:00‎  ‎23:40‎
‎2:8‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Thriller‎‎ - Inggeris‎
12:45‎  ‎15:25‎  ‎18:05‎  ‎20:45‎  ‎23:45‎
‎2:7‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎
14:20‎  ‎16:40‎  ‎19:30‎
‎2:3‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Drama‎‎ - Inggeris‎
12:10‎  ‎14:45‎  ‎20:00‎  ‎22:40‎
‎1:47‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Drama/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎22:10‎
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎
13:15‎  ‎15:15‎  ‎17:15‎  ‎19:15‎  ‎21:15‎  ‎23:15‎
‎1:58‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:15‎  ‎16:45‎  ‎21:45‎  ‎00:15‎
‎2:4‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Crime‎‎ - Cina‎
16:55‎
‎2:2‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Mystery/Thriller‎‎ - Inggeris‎
11:45‎  ‎19:15‎
‎1:44‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Biography/Drama‎‎ - Inggeris‎
12:20‎  ‎14:30‎  ‎19:35‎
‎2:13‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Adventure/Western‎‎ - Inggeris‎
17:20‎
Khamis - Jumaat - Sabtu
‎1:58‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:00‎  ‎15:40‎  ‎18:20‎  ‎21:00‎  ‎23:45‎
‎Kategori tontonan NA‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎
13:00‎  ‎15:30‎  ‎18:00‎  ‎20:30‎  ‎23:30‎
30 okt - 31 okt - 1 nov
‎1:58‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:00‎  ‎15:40‎  ‎18:20‎  ‎21:00‎
‎Kategori tontonan NA‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎
13:00‎  ‎15:30‎  ‎18:00‎  ‎20:30‎
last update:2016/10/23 06:52:16 JPT