Masa Tayangan
 

Golden Screen Cinemas - Dataran Pahlawan

F5-01 Dataran Pahlawan Melaka Megamall, Jalan Merdeka, Bandar Hilir, Melaka, Malacca - 03-7806 8888
    
Sabtu - Ahad
‎2:20‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Thriller/Crime‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎12:20‎  ‎12:40‎  ‎14:50‎  ‎15:10‎  ‎15:30‎  ‎17:40‎  ‎18:00‎  ‎18:20‎  ‎20:30‎  ‎20:50‎  ‎21:10‎  ‎21:45‎  ‎23:20‎  ‎23:40‎  ‎00:00‎  ‎00:30‎  ‎00:35‎
‎2:47‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Horror‎‎ - Tamil‎
11:30‎  ‎14:45‎  ‎18:00‎  ‎21:15‎  ‎00:30‎
‎1:37‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy‎‎ - Bahasa Melayu‎
12:30‎  ‎14:30‎  ‎16:30‎  ‎18:30‎  ‎20:30‎  ‎22:30‎  ‎00:50‎
‎1:46‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Vietnam‎
12:15‎  ‎14:30‎  ‎16:45‎  ‎19:00‎  ‎21:15‎  ‎23:30‎  ‎00:25‎
‎1:39‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller/Drama‎‎ - Cina‎
13:00‎  ‎15:00‎  ‎19:40‎  ‎00:20‎
‎1:47‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy/Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:45‎  ‎15:05‎  ‎17:25‎  ‎19:45‎  ‎22:05‎
‎1:41‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:50‎  ‎15:00‎  ‎19:35‎
‎2:3‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎14:05‎  ‎16:40‎  ‎19:15‎  ‎21:50‎
‎1:52‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Fantasy/Romance‎‎ - Inggeris‎
17:10‎
‎2:11‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy/Drama‎‎ - Cina‎
17:00‎  ‎21:40‎
Isnin - Selasa - Rabu
‎2:20‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Thriller/Crime‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎12:20‎  ‎12:40‎  ‎14:50‎  ‎15:10‎  ‎15:30‎  ‎17:40‎  ‎18:00‎  ‎18:20‎  ‎20:30‎  ‎20:50‎  ‎21:10‎  ‎21:45‎
‎2:47‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Horror‎‎ - Tamil‎
11:30‎  ‎14:45‎  ‎18:00‎  ‎21:15‎
‎1:37‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy‎‎ - Bahasa Melayu‎
12:30‎  ‎14:30‎  ‎16:30‎  ‎18:30‎  ‎20:30‎  ‎22:30‎
‎1:46‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Vietnam‎
12:15‎  ‎14:30‎  ‎16:45‎  ‎19:00‎  ‎21:15‎
‎1:39‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller/Drama‎‎ - Cina‎
13:00‎  ‎15:00‎  ‎19:40‎
‎1:47‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy/Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:45‎  ‎15:05‎  ‎17:25‎  ‎19:45‎  ‎22:05‎
‎1:41‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:50‎  ‎15:00‎  ‎19:35‎
‎2:3‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎14:05‎  ‎16:40‎  ‎19:15‎  ‎21:50‎
‎1:52‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Fantasy/Romance‎‎ - Inggeris‎
17:10‎
‎2:11‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy/Drama‎‎ - Cina‎
17:00‎  ‎21:40‎
Khamis - Jumaat - 25 apr - 26 apr - 27 apr
‎2:25‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎14:45‎  ‎18:00‎  ‎21:15‎  ‎00:30‎
last update:2015/04/19 07:00:08 JPT