Masa Tayangan
 

Golden Screen Cinemas - Dataran Pahlawan

F5-01 Dataran Pahlawan Melaka Megamall, Jalan Merdeka, Bandar Hilir, Melaka, Malacca - 03-7806 8888
   
Isnin
‎1:53‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Cina‎
11:45‎  ‎12:30‎  ‎14:15‎  ‎15:00‎  ‎16:45‎  ‎17:30‎  ‎19:15‎  ‎20:00‎  ‎21:45‎  ‎22:30‎  ‎00:15‎  ‎01:00‎
‎1:34‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Fantasy/Science fiction‎‎ - Cina‎
12:15‎  ‎14:45‎  ‎17:15‎  ‎19:45‎  ‎22:15‎  ‎00:45‎
‎1:46‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Science fiction/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
00:10‎
‎1:59‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Cina‎
11:30‎  ‎14:00‎  ‎16:30‎  ‎19:05‎  ‎21:30‎
‎1:53‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Drama/Sports‎‎ - na‎
12:00‎  ‎14:30‎  ‎17:00‎  ‎19:30‎  ‎22:00‎  ‎00:30‎
‎1:36‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy‎‎ - Cina‎
11:15‎  ‎13:20‎  ‎19:35‎  ‎21:40‎
‎2:36‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎
11:20‎  ‎14:40‎  ‎17:40‎  ‎20:40‎  ‎23:50‎
‎1:22‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Bahasa Melayu‎
14:30‎  ‎16:30‎  ‎18:30‎  ‎20:30‎  ‎22:30‎
‎1:53‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Cina‎
13:30‎  ‎18:30‎  ‎21:00‎  ‎23:30‎
‎1:53‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Drama/Sports‎‎ - na‎
11:00‎  ‎16:00‎
Selasa
‎1:53‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Cina‎
11:45‎  ‎14:15‎  ‎16:45‎  ‎19:15‎  ‎21:45‎  ‎00:15‎
‎1:34‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Fantasy/Science fiction‎‎ - Cina‎
11:50‎  ‎13:55‎  ‎15:25‎  ‎16:00‎  ‎18:05‎  ‎20:10‎  ‎21:35‎  ‎22:15‎  ‎23:40‎  ‎00:30‎
‎1:46‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Science fiction/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:15‎  ‎14:30‎  ‎16:45‎  ‎19:00‎  ‎21:15‎  ‎23:30‎
‎1:59‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Cina‎
11:30‎  ‎14:00‎  ‎16:30‎  ‎19:05‎  ‎21:30‎  ‎00:00‎
‎1:53‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Drama/Sports‎‎ - na‎
12:00‎  ‎14:30‎  ‎17:00‎  ‎19:30‎  ‎22:00‎  ‎00:30‎
‎1:36‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy‎‎ - Cina‎
11:15‎  ‎13:20‎  ‎17:30‎  ‎19:35‎
‎2:36‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎
11:20‎  ‎14:40‎  ‎17:40‎  ‎20:40‎  ‎23:50‎
‎1:22‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Bahasa Melayu‎
14:30‎  ‎16:30‎  ‎18:30‎  ‎20:30‎  ‎22:30‎
‎1:53‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Cina‎
13:30‎  ‎18:30‎  ‎21:00‎  ‎23:30‎
‎1:53‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Drama/Sports‎‎ - na‎
11:00‎
Rabu
‎1:53‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Cina‎
11:45‎  ‎14:15‎  ‎16:45‎  ‎19:15‎  ‎21:45‎  ‎00:15‎
‎1:34‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Fantasy/Science fiction‎‎ - Cina‎
11:50‎  ‎13:55‎  ‎16:00‎  ‎18:05‎  ‎20:10‎  ‎22:15‎  ‎00:30‎
‎1:46‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Science fiction/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:15‎  ‎14:30‎  ‎16:45‎  ‎19:00‎  ‎21:15‎  ‎23:30‎
‎1:59‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Cina‎
11:30‎  ‎14:00‎  ‎16:30‎  ‎19:05‎  ‎21:30‎  ‎00:00‎
‎1:53‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Drama/Sports‎‎ - na‎
12:00‎  ‎14:30‎  ‎17:00‎  ‎19:30‎  ‎22:00‎  ‎00:30‎
‎1:36‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy‎‎ - Cina‎
11:15‎  ‎13:20‎  ‎17:30‎  ‎19:35‎
‎1:54‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy‎‎ - Cina‎
21:40‎  ‎23:50‎
‎2:36‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎
11:20‎  ‎14:40‎  ‎17:40‎  ‎20:40‎  ‎23:50‎
‎1:22‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Bahasa Melayu‎
14:30‎  ‎16:30‎  ‎18:30‎  ‎20:30‎  ‎22:30‎
‎1:53‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Cina‎
13:30‎  ‎18:30‎  ‎21:00‎  ‎23:30‎
‎1:53‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Drama/Sports‎‎ - na‎
11:00‎
Khamis - Jumaat
‎1:53‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Cina‎
12:00‎  ‎14:30‎  ‎17:00‎  ‎19:30‎  ‎22:00‎  ‎00:30‎
‎1:34‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Fantasy/Science fiction‎‎ - Cina‎
12:20‎  ‎14:50‎  ‎17:20‎  ‎19:50‎  ‎22:20‎  ‎00:40‎
‎1:46‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Science fiction/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:45‎  ‎15:05‎  ‎17:25‎  ‎19:45‎  ‎22:05‎  ‎00:25‎
‎1:59‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Cina‎
12:00‎  ‎14:30‎  ‎17:00‎  ‎19:30‎  ‎22:00‎  ‎00:30‎
‎1:53‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Drama/Sports‎‎ - na‎
21:45‎  ‎00:20‎
‎1:36‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy‎‎ - Cina‎
11:40‎  ‎16:50‎  ‎22:00‎  ‎00:10‎
‎1:54‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy‎‎ - Cina‎
11:30‎  ‎14:00‎  ‎16:30‎  ‎19:00‎  ‎21:30‎  ‎00:00‎
‎2:36‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎
13:50‎  ‎19:00‎
‎1:22‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Bahasa Melayu‎
14:00‎  ‎16:00‎  ‎18:00‎  ‎20:00‎
‎1:53‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Cina‎
11:30‎  ‎18:30‎
‎1:46‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Science fiction/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:50‎  ‎16:10‎  ‎20:50‎  ‎23:10‎
Sabtu
‎1:53‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Cina‎
12:00‎  ‎14:30‎  ‎17:00‎  ‎19:30‎  ‎22:00‎  ‎00:30‎
‎1:34‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Fantasy/Science fiction‎‎ - Cina‎
12:20‎  ‎14:50‎  ‎17:20‎  ‎19:50‎  ‎22:20‎  ‎00:40‎
‎1:46‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Science fiction/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:45‎  ‎15:05‎  ‎17:25‎  ‎19:45‎  ‎22:05‎  ‎00:25‎
‎1:59‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Cina‎
12:00‎  ‎14:30‎  ‎17:00‎  ‎19:30‎  ‎22:00‎  ‎00:30‎
‎1:53‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Drama/Sports‎‎ - na‎
21:45‎  ‎00:20‎
‎1:36‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy‎‎ - Cina‎
11:40‎  ‎16:50‎  ‎22:00‎  ‎00:10‎
‎1:54‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy‎‎ - Cina‎
11:30‎  ‎14:00‎  ‎16:30‎  ‎19:00‎  ‎21:30‎  ‎00:00‎
‎2:36‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎
13:50‎  ‎19:00‎
‎1:22‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Bahasa Melayu‎
14:00‎  ‎16:00‎  ‎18:00‎  ‎20:00‎
‎1:53‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Cina‎
11:30‎
‎1:46‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Science fiction/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:50‎  ‎16:10‎  ‎20:50‎  ‎23:10‎
Ahad - 15 feb - 16 feb - 17 feb
‎1:53‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Cina‎
12:00‎  ‎14:30‎  ‎17:00‎  ‎19:30‎  ‎22:00‎  ‎00:30‎
‎1:34‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Fantasy/Science fiction‎‎ - Cina‎
11:50‎  ‎12:20‎  ‎14:00‎  ‎14:50‎  ‎16:05‎  ‎17:20‎  ‎18:10‎  ‎19:50‎  ‎20:15‎  ‎22:20‎  ‎00:15‎  ‎00:40‎
‎1:46‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Science fiction/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:45‎  ‎15:05‎  ‎17:25‎  ‎19:45‎  ‎22:05‎  ‎00:25‎
‎1:59‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Cina‎
12:00‎  ‎14:30‎  ‎17:00‎  ‎19:30‎  ‎22:00‎  ‎00:30‎
‎1:53‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Drama/Sports‎‎ - na‎
21:45‎  ‎00:20‎
‎1:36‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy‎‎ - Cina‎
11:40‎  ‎16:50‎  ‎22:00‎  ‎00:10‎
‎1:54‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy‎‎ - Cina‎
11:30‎  ‎14:00‎  ‎16:30‎  ‎19:00‎  ‎21:30‎  ‎00:00‎
‎2:36‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎
13:50‎  ‎19:00‎
‎1:22‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Bahasa Melayu‎
14:00‎  ‎16:00‎  ‎18:00‎  ‎20:00‎
‎1:53‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Cina‎
11:30‎  ‎18:30‎
‎1:46‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Science fiction/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:50‎  ‎16:10‎  ‎20:50‎  ‎23:10‎
last update:2016/02/08 09:00:08 JPT