Masa Tayangan
 

Golden Screen Cinemas - Dataran Pahlawan

F5-01 Dataran Pahlawan Melaka Megamall, Jalan Merdeka, Bandar Hilir, Melaka, Malacca - 03-7806 8888
   
Rabu
‎2:13‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Adventure/Western‎‎ - Inggeris‎
12:00‎  ‎15:00‎  ‎18:00‎  ‎19:30‎  ‎22:15‎  ‎00:20‎
‎1:26‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Animation/Comedy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:00‎  ‎15:00‎  ‎17:00‎  ‎19:00‎  ‎21:00‎  ‎23:00‎
‎1:47‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Drama/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
21:15‎  ‎23:35‎  ‎00:10‎
‎1:58‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Drama/Thriller‎‎ - Korea‎
13:00‎  ‎15:30‎  ‎18:00‎  ‎20:40‎  ‎23:15‎
‎1:54‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Historical‎‎ - Inggeris‎
12:00‎  ‎14:25‎  ‎19:15‎  ‎21:45‎
‎2:0‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Drama‎‎ - Jepun‎
11:45‎  ‎14:25‎  ‎17:05‎  ‎19:35‎  ‎22:05‎  ‎00:30‎
‎1:35‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Thriller‎‎ - Cina‎
13:30‎  ‎17:50‎  ‎22:20‎
‎1:31‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
15:40‎  ‎19:50‎
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Horror/Thriller‎‎ - Inggeris‎
12:50‎  ‎15:00‎  ‎22:00‎
‎2:15‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Romance‎‎ - Tamil‎
12:40‎  ‎18:15‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Bahasa Melayu‎
17:10‎  ‎20:00‎
‎1:43‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Adventure/Family‎‎ - Inggeris‎
12:00‎
‎1:59‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Drama/Horror/Mystery‎‎ - Jerman‎ - Petikan
14:00‎  ‎16:30‎  ‎21:30‎
‎2:2‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama‎‎ - Thai‎
11:30‎  ‎19:00‎  ‎00:00‎
‎2:0‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Anime‎‎ - Jepun‎
16:50‎
‎1:30‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
15:30‎  ‎16:50‎  ‎21:00‎
‎2:3‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎
14:15‎
Khamis - Jumaat - Sabtu
‎2:13‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Adventure/Western‎‎ - Inggeris‎
12:45‎  ‎15:30‎  ‎18:15‎  ‎21:00‎  ‎23:50‎
‎1:26‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Animation/Comedy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:00‎  ‎15:00‎  ‎19:00‎  ‎21:00‎  ‎23:00‎
‎1:47‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Drama/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎13:50‎  ‎16:20‎  ‎18:50‎  ‎21:10‎  ‎23:40‎
‎2:7‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎
12:30‎  ‎15:10‎  ‎18:00‎  ‎20:40‎  ‎23:20‎
‎1:58‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Drama/Thriller‎‎ - Korea‎
14:10‎  ‎15:30‎  ‎21:30‎  ‎23:55‎
‎1:54‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Historical‎‎ - Inggeris‎
13:00‎  ‎18:00‎  ‎23:00‎
‎2:0‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Drama‎‎ - Jepun‎
11:40‎  ‎16:40‎  ‎19:05‎
‎1:31‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
17:00‎
‎1:59‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Drama/Horror/Mystery‎‎ - Jerman‎ - Petikan
14:00‎  ‎16:30‎  ‎21:30‎
‎2:2‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama‎‎ - Thai‎
11:30‎  ‎19:00‎  ‎00:00‎
‎1:30‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
16:10‎  ‎20:30‎
Ahad
‎2:13‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Adventure/Western‎‎ - Inggeris‎
12:45‎  ‎15:30‎  ‎18:15‎  ‎21:00‎  ‎23:50‎
‎1:26‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Animation/Comedy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:00‎  ‎15:00‎  ‎19:00‎  ‎21:00‎  ‎23:00‎
‎1:47‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Drama/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎13:50‎  ‎16:20‎  ‎18:50‎  ‎21:10‎
‎2:7‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎
12:30‎  ‎15:10‎  ‎18:00‎  ‎20:40‎
‎1:58‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Drama/Thriller‎‎ - Korea‎
14:10‎  ‎15:30‎  ‎21:30‎  ‎23:55‎
‎1:54‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Historical‎‎ - Inggeris‎
13:00‎  ‎18:00‎  ‎23:00‎
‎2:0‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Drama‎‎ - Jepun‎
11:40‎  ‎16:40‎  ‎19:05‎
‎1:31‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
17:00‎
‎1:59‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Drama/Horror/Mystery‎‎ - Jerman‎ - Petikan
14:00‎  ‎16:30‎  ‎21:30‎
‎2:2‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama‎‎ - Thai‎
11:30‎  ‎19:00‎  ‎00:00‎
‎1:30‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
16:10‎  ‎20:30‎
Isnin - Selasa
‎2:13‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Adventure/Western‎‎ - Inggeris‎
12:45‎  ‎15:30‎  ‎18:15‎  ‎21:00‎
‎1:26‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Animation/Comedy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:00‎  ‎15:00‎  ‎19:00‎  ‎21:00‎
‎1:47‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Drama/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎13:50‎  ‎16:20‎  ‎18:50‎  ‎21:10‎
‎2:7‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎
12:30‎  ‎15:10‎  ‎18:00‎  ‎20:40‎
‎1:58‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Drama/Thriller‎‎ - Korea‎
14:10‎  ‎15:30‎  ‎21:30‎
‎1:54‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Historical‎‎ - Inggeris‎
13:00‎  ‎18:00‎
‎2:0‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Drama‎‎ - Jepun‎
11:40‎  ‎16:40‎  ‎19:05‎
‎1:31‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
17:00‎
‎1:59‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Drama/Horror/Mystery‎‎ - Jerman‎ - Petikan
14:00‎  ‎16:30‎  ‎21:30‎
‎2:2‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama‎‎ - Thai‎
11:30‎  ‎19:00‎
‎1:30‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
16:10‎  ‎20:30‎
5 okt
‎1:47‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Drama/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎13:50‎  ‎16:20‎  ‎18:50‎  ‎21:10‎  ‎23:40‎
‎2:7‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎
12:30‎  ‎15:10‎  ‎18:00‎  ‎20:40‎  ‎23:20‎
last update:2016/09/28 09:00:08 JPT