Masa Tayangan
 

Golden Screen Cinemas - Dataran Pahlawan

F5-01 Dataran Pahlawan Melaka Megamall, Jalan Merdeka, Bandar Hilir, Melaka, Malacca - 03-7806 8888
   
Sabtu
‎2:3‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎14:05‎  ‎16:40‎  ‎19:15‎  ‎21:50‎  ‎23:15‎  ‎00:25‎
‎1:26‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller‎‎ - Inggeris‎
12:00‎  ‎14:00‎  ‎16:00‎  ‎18:00‎  ‎20:00‎  ‎22:00‎  ‎00:15‎
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎
12:30‎  ‎14:30‎  ‎16:30‎  ‎18:30‎  ‎20:30‎  ‎22:30‎  ‎00:35‎
‎1:47‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:40‎  ‎14:00‎  ‎16:20‎  ‎18:40‎  ‎21:00‎  ‎23:20‎
‎2:30‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Tamil‎
12:00‎  ‎15:00‎  ‎18:00‎  ‎21:00‎  ‎00:05‎
‎2:2‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:50‎  ‎14:15‎  ‎16:40‎  ‎19:05‎  ‎21:30‎  ‎23:55‎
‎1:37‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Drama‎‎ - Bahasa Melayu‎
11:40‎  ‎13:50‎  ‎16:00‎  ‎18:10‎  ‎20:20‎  ‎22:30‎  ‎00:40‎
‎1:56‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:00‎  ‎18:25‎  ‎20:50‎
‎1:44‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Horror/Thriller‎‎ - Inggeris‎
15:20‎  ‎17:35‎  ‎22:10‎  ‎00:30‎
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Crime/Thriller‎‎ - Cina‎
14:45‎  ‎21:20‎  ‎23:40‎
‎1:49‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:00‎  ‎19:50‎
‎1:35‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Animation/Comedy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:45‎  ‎19:20‎
‎1:53‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎
17:00‎
Ahad
‎2:3‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎14:05‎  ‎16:40‎  ‎19:15‎  ‎21:50‎  ‎23:15‎
‎1:26‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller‎‎ - Inggeris‎
12:00‎  ‎14:00‎  ‎16:00‎  ‎18:00‎  ‎20:00‎  ‎22:00‎  ‎00:15‎
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎
12:30‎  ‎14:30‎  ‎16:30‎  ‎18:30‎  ‎20:30‎  ‎22:30‎  ‎00:35‎
‎1:47‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:40‎  ‎14:00‎  ‎16:20‎  ‎18:40‎  ‎21:00‎  ‎23:20‎
‎2:30‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Tamil‎
12:00‎  ‎15:00‎  ‎18:00‎  ‎21:00‎
‎2:2‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:50‎  ‎14:15‎  ‎16:40‎  ‎19:05‎  ‎21:30‎  ‎23:55‎
‎1:37‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Drama‎‎ - Bahasa Melayu‎
11:40‎  ‎13:50‎  ‎16:00‎  ‎18:10‎  ‎20:20‎  ‎22:30‎
‎1:56‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:00‎  ‎18:25‎  ‎20:50‎
‎1:44‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Horror/Thriller‎‎ - Inggeris‎
15:20‎  ‎17:35‎  ‎22:10‎
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Crime/Thriller‎‎ - Cina‎
14:45‎  ‎21:20‎  ‎23:40‎
‎1:49‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:00‎  ‎19:50‎
‎1:35‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Animation/Comedy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:45‎  ‎19:20‎
‎1:53‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎
17:00‎
Isnin
‎2:3‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎14:05‎  ‎16:40‎  ‎19:15‎  ‎21:50‎
‎1:26‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller‎‎ - Inggeris‎
12:00‎  ‎14:00‎  ‎16:00‎  ‎18:00‎  ‎20:00‎  ‎22:00‎
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎
12:30‎  ‎14:30‎  ‎16:30‎  ‎18:30‎  ‎20:30‎  ‎22:30‎
‎1:47‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:40‎  ‎14:00‎  ‎16:20‎  ‎18:40‎  ‎21:00‎
‎2:30‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Tamil‎
12:00‎  ‎15:00‎  ‎18:00‎  ‎21:00‎
‎2:2‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:50‎  ‎14:15‎  ‎16:40‎  ‎19:05‎  ‎21:30‎
‎1:37‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Drama‎‎ - Bahasa Melayu‎
11:40‎  ‎13:50‎  ‎16:00‎  ‎18:10‎  ‎20:20‎
‎1:56‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:00‎  ‎18:25‎  ‎20:50‎
‎1:44‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Horror/Thriller‎‎ - Inggeris‎
15:20‎  ‎17:35‎  ‎22:10‎
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Crime/Thriller‎‎ - Cina‎
14:45‎  ‎21:20‎
‎1:49‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:00‎  ‎19:50‎
‎1:35‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Animation/Comedy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:45‎  ‎19:20‎
‎1:53‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎
17:00‎
Selasa
‎2:3‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎14:05‎  ‎16:40‎  ‎19:15‎  ‎21:50‎
‎1:26‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller‎‎ - Inggeris‎
12:00‎  ‎14:00‎  ‎16:00‎  ‎18:00‎  ‎20:00‎  ‎22:00‎
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎
12:30‎  ‎14:30‎  ‎16:30‎  ‎18:30‎  ‎20:30‎  ‎22:30‎
‎1:47‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:40‎  ‎14:00‎  ‎16:20‎  ‎18:40‎  ‎21:00‎
‎2:30‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Tamil‎
12:00‎  ‎15:00‎  ‎18:00‎  ‎21:00‎
‎2:2‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:50‎  ‎14:45‎  ‎16:40‎  ‎19:05‎  ‎21:30‎
‎1:37‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Drama‎‎ - Bahasa Melayu‎
11:40‎  ‎13:50‎  ‎16:00‎  ‎18:10‎  ‎20:20‎
‎1:56‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:00‎  ‎18:25‎  ‎20:50‎
‎1:44‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Horror/Thriller‎‎ - Inggeris‎
15:20‎  ‎17:35‎  ‎22:10‎
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Crime/Thriller‎‎ - Cina‎
21:20‎
‎1:49‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:00‎  ‎19:50‎
‎1:35‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Animation/Comedy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:45‎  ‎19:20‎
‎1:53‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎
17:00‎
Rabu
‎2:3‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎14:05‎  ‎16:40‎  ‎19:15‎
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎
12:30‎  ‎14:30‎  ‎16:30‎  ‎18:30‎  ‎20:30‎  ‎22:30‎  ‎00:35‎
‎1:47‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:40‎  ‎14:00‎  ‎16:20‎  ‎18:40‎  ‎23:30‎
‎2:30‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Tamil‎
12:00‎  ‎15:00‎  ‎18:00‎  ‎21:20‎  ‎00:20‎
‎2:2‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:50‎  ‎14:15‎  ‎16:40‎  ‎19:05‎  ‎21:30‎  ‎23:55‎
Khamis - Jumaat - 6 ogos - 7 ogos
‎2:3‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎14:05‎  ‎16:40‎  ‎19:15‎  ‎21:50‎  ‎00:25‎
‎2:3‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎
12:50‎  ‎15:25‎  ‎18:00‎  ‎20:35‎  ‎23:15‎
8 ogos
‎2:3‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎14:05‎  ‎16:40‎  ‎19:15‎  ‎21:50‎
‎2:3‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎
12:50‎  ‎15:25‎  ‎18:00‎  ‎20:35‎
last update:2016/07/30 09:00:09 JPT