Masa Tayangan
 

Golden Screen Cinemas - Dataran Pahlawan

F5-01 Dataran Pahlawan Melaka Megamall, Jalan Merdeka, Bandar Hilir, Melaka, Malacca - 03-7806 8888
   
Khamis - Jumaat - Sabtu
‎1:49‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:40‎  ‎12:45‎  ‎14:10‎  ‎15:15‎  ‎16:40‎  ‎17:45‎  ‎19:10‎  ‎20:15‎  ‎21:40‎  ‎22:45‎  ‎00:15‎
‎2:1‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎13:00‎  ‎14:00‎  ‎15:30‎  ‎16:30‎  ‎18:00‎  ‎19:00‎  ‎21:30‎  ‎23:00‎  ‎00:00‎
‎2:9‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:40‎  ‎14:15‎  ‎15:55‎  ‎19:10‎  ‎20:30‎  ‎00:05‎
‎2:11‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎14:10‎  ‎16:50‎  ‎18:30‎  ‎21:50‎  ‎00:30‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Adventure/Animation/Comedy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:20‎  ‎14:45‎  ‎17:00‎  ‎19:10‎  ‎21:45‎
‎1:48‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
16:50‎  ‎19:30‎  ‎21:45‎  ‎23:55‎
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama‎‎ - Cina‎
14:30‎  ‎19:15‎  ‎23:25‎
‎2:3‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:20‎
‎1:49‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎17:00‎  ‎22:00‎  ‎00:30‎
‎1:48‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:30‎  ‎16:55‎  ‎21:20‎  ‎23:35‎
‎2:1‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:30‎  ‎19:30‎
‎1:49‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:40‎  ‎21:15‎
Ahad
‎1:49‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:40‎  ‎12:45‎  ‎14:10‎  ‎15:15‎  ‎16:40‎  ‎17:45‎  ‎19:10‎  ‎20:15‎  ‎21:40‎  ‎22:45‎  ‎00:15‎
‎2:1‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎13:00‎  ‎14:00‎  ‎15:30‎  ‎16:30‎  ‎18:00‎  ‎19:00‎  ‎21:30‎  ‎23:00‎  ‎00:00‎
‎2:9‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:40‎  ‎14:15‎  ‎15:55‎  ‎19:10‎  ‎20:30‎  ‎00:05‎
‎2:11‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎14:10‎  ‎16:50‎  ‎18:30‎  ‎21:50‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Adventure/Animation/Comedy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:20‎  ‎14:45‎  ‎17:00‎  ‎19:10‎  ‎21:45‎
‎1:48‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
16:50‎  ‎19:30‎  ‎21:45‎  ‎23:55‎
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama‎‎ - Cina‎
14:30‎  ‎19:15‎  ‎23:25‎
‎2:3‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:20‎
‎1:49‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎17:00‎  ‎22:00‎
‎1:48‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:30‎  ‎16:55‎  ‎21:20‎  ‎23:35‎
‎2:1‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:30‎  ‎19:30‎
‎1:49‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:40‎  ‎21:15‎
Isnin
‎1:49‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:40‎  ‎12:45‎  ‎14:10‎  ‎15:15‎  ‎16:40‎  ‎17:45‎  ‎19:10‎  ‎20:15‎  ‎21:40‎  ‎22:45‎
‎2:1‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎13:00‎  ‎14:00‎  ‎15:30‎  ‎16:30‎  ‎18:00‎  ‎19:00‎  ‎21:30‎  ‎23:00‎
‎2:9‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:40‎  ‎14:15‎  ‎15:55‎  ‎19:10‎  ‎20:30‎
‎2:11‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎14:10‎  ‎16:50‎  ‎18:30‎  ‎21:50‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Adventure/Animation/Comedy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:20‎  ‎14:45‎  ‎17:00‎  ‎19:10‎  ‎21:45‎
‎1:48‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
16:50‎  ‎19:30‎  ‎21:45‎
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama‎‎ - Cina‎
14:30‎  ‎19:15‎
‎2:3‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:20‎
‎1:49‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎17:00‎  ‎22:00‎
‎1:48‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:30‎  ‎16:55‎  ‎21:20‎
‎2:1‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:30‎  ‎19:30‎
‎1:49‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:40‎  ‎21:15‎
Selasa
‎1:49‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:40‎  ‎12:45‎  ‎14:10‎  ‎15:15‎  ‎16:40‎  ‎17:45‎  ‎19:10‎  ‎20:15‎  ‎21:40‎  ‎22:45‎  ‎00:15‎
‎2:1‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎13:00‎  ‎14:00‎  ‎15:30‎  ‎16:30‎  ‎18:00‎  ‎23:00‎
‎2:9‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:40‎  ‎14:15‎  ‎15:55‎  ‎19:10‎  ‎20:30‎  ‎00:05‎
‎2:11‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎14:10‎  ‎16:50‎  ‎18:30‎  ‎21:50‎  ‎00:30‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Adventure/Animation/Comedy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:20‎  ‎14:45‎  ‎17:00‎  ‎19:10‎  ‎21:45‎
‎1:48‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
16:50‎  ‎19:30‎  ‎21:45‎  ‎23:55‎
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama‎‎ - Cina‎
14:30‎  ‎19:15‎  ‎23:25‎
‎2:3‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:20‎
‎1:49‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎17:00‎
‎1:48‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:30‎  ‎16:55‎  ‎21:20‎  ‎23:35‎
‎2:1‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:30‎  ‎19:30‎
‎1:49‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:40‎  ‎21:15‎
Rabu
‎1:49‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:40‎  ‎12:45‎  ‎14:10‎  ‎16:40‎  ‎19:10‎  ‎21:40‎  ‎00:15‎
‎2:1‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎14:00‎  ‎16:30‎  ‎19:00‎  ‎21:30‎  ‎00:00‎
‎2:9‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:40‎  ‎14:15‎  ‎19:10‎  ‎00:05‎
‎1:49‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎22:00‎
‎2:1‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:30‎  ‎19:30‎
last update:2016/06/30 09:00:07 JPT