Masa Tayangan
 

Golden Screen Cinemas - Dataran Pahlawan

F5-01 Dataran Pahlawan Melaka Megamall, Jalan Merdeka, Bandar Hilir, Melaka, Malacca - 03-7806 8888
   
Ahad
‎2:15‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎12:30‎  ‎13:00‎  ‎14:30‎  ‎15:30‎  ‎16:00‎  ‎17:30‎  ‎18:30‎  ‎19:00‎  ‎20:30‎  ‎21:30‎  ‎22:00‎  ‎23:35‎  ‎00:25‎
‎1:37‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:15‎  ‎15:15‎  ‎17:15‎  ‎19:15‎  ‎21:15‎
‎2:20‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Romance‎‎ - Tamil‎
11:30‎  ‎14:30‎  ‎17:30‎  ‎20:30‎  ‎23:35‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Horror‎‎ - Thai‎
11:30‎  ‎13:30‎  ‎15:30‎  ‎17:30‎  ‎19:30‎  ‎21:30‎  ‎23:45‎
‎2:27‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Superhero‎‎ - Inggeris‎
11:45‎  ‎14:30‎  ‎19:30‎  ‎22:15‎
‎1:56‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Mystery/Thriller‎‎ - Inggeris‎
11:50‎  ‎14:15‎  ‎16:40‎  ‎19:00‎  ‎21:35‎  ‎00:00‎
‎2:15‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎15:00‎  ‎18:00‎  ‎21:00‎  ‎00:05‎
‎1:41‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy/Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:45‎  ‎14:55‎  ‎17:05‎  ‎21:20‎  ‎23:30‎
‎1:38‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Thai‎
19:15‎
‎2:0‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Romance‎‎ - Indonesia‎
17:15‎
Isnin - Selasa
‎2:15‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎12:30‎  ‎13:00‎  ‎14:30‎  ‎15:30‎  ‎16:00‎  ‎17:30‎  ‎18:30‎  ‎19:00‎  ‎20:30‎  ‎21:30‎  ‎22:00‎
‎1:37‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:15‎  ‎15:15‎  ‎17:15‎  ‎19:15‎  ‎21:15‎
‎2:20‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Romance‎‎ - Tamil‎
11:30‎  ‎14:30‎  ‎17:30‎  ‎20:30‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Horror‎‎ - Thai‎
13:30‎  ‎15:30‎  ‎17:30‎  ‎19:30‎  ‎21:30‎
‎2:27‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Superhero‎‎ - Inggeris‎
11:45‎  ‎14:30‎  ‎19:30‎  ‎22:15‎
‎1:56‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Mystery/Thriller‎‎ - Inggeris‎
11:50‎  ‎14:15‎  ‎16:40‎  ‎19:00‎  ‎21:35‎
‎2:15‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎15:00‎  ‎18:00‎  ‎21:00‎
‎1:41‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy/Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:45‎  ‎14:55‎  ‎17:05‎  ‎21:20‎
‎1:38‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Thai‎
19:15‎
‎2:0‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Romance‎‎ - Indonesia‎
17:15‎
Rabu
‎2:15‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎12:30‎  ‎13:00‎  ‎14:30‎  ‎15:30‎  ‎16:00‎  ‎17:30‎  ‎18:30‎  ‎19:00‎  ‎20:30‎  ‎21:30‎  ‎22:00‎  ‎23:35‎  ‎00:25‎
‎1:37‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:15‎  ‎15:15‎  ‎17:15‎  ‎19:15‎  ‎21:15‎  ‎23:20‎
‎2:20‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Romance‎‎ - Tamil‎
11:30‎  ‎14:30‎  ‎17:30‎  ‎20:30‎  ‎23:35‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Horror‎‎ - Thai‎
11:30‎  ‎13:30‎  ‎15:30‎  ‎17:30‎  ‎19:30‎  ‎21:30‎  ‎23:45‎
‎2:27‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Superhero‎‎ - Inggeris‎
11:45‎  ‎14:30‎  ‎19:30‎  ‎22:15‎
‎1:56‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Mystery/Thriller‎‎ - Inggeris‎
11:50‎  ‎14:15‎  ‎16:40‎  ‎19:00‎  ‎21:35‎  ‎00:00‎
‎2:15‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎15:00‎  ‎18:00‎  ‎21:00‎  ‎00:05‎
‎1:41‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy/Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:45‎  ‎14:55‎  ‎17:05‎  ‎21:20‎  ‎23:30‎
‎1:38‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Thai‎
19:15‎
‎2:0‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Romance‎‎ - Indonesia‎
17:15‎
Khamis - Jumaat - Sabtu - 5 jun - 6 jun - 7 jun
‎1:55‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Comedy‎‎ - Inggeris‎
11:35‎  ‎14:00‎  ‎16:25‎  ‎18:50‎  ‎21:15‎  ‎23:40‎
last update:2016/05/29 09:00:09 JPT