Masa Tayangan
 

Golden Screen Cinemas - Dataran Pahlawan

F5-01 Dataran Pahlawan Melaka Megamall, Jalan Merdeka, Bandar Hilir, Melaka, Malacca - 03-7806 8888
    
Khamis - Jumaat - Sabtu
‎1:54‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller/Science fiction/Mystery‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:45‎  ‎12:30‎  ‎14:15‎  ‎15:00‎  ‎16:45‎  ‎17:30‎  ‎19:15‎  ‎20:00‎  ‎21:45‎  ‎22:25‎  ‎00:15‎  ‎00:45‎
‎1:54‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:15‎  ‎14:35‎  ‎16:55‎  ‎19:15‎  ‎21:35‎  ‎23:55‎
‎1:23‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎16:00‎  ‎18:00‎  ‎20:00‎  ‎23:15‎
‎1:53‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama/Romance‎‎ - Bahasa Melayu‎
12:00‎  ‎14:25‎  ‎16:50‎  ‎19:15‎  ‎21:40‎  ‎00:20‎
‎1:43‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller/Horror‎‎ - Inggeris‎
11:30‎  ‎13:40‎  ‎15:50‎  ‎18:00‎  ‎20:10‎  ‎22:20‎  ‎00:30‎
‎1:45‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller/Horror‎‎ - Bahasa Melayu‎
11:30‎  ‎13:35‎  ‎15:40‎  ‎17:45‎  ‎19:50‎  ‎21:55‎  ‎00:00‎
‎1:37‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Fantasy/Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:30‎  ‎16:30‎  ‎18:30‎  ‎20:30‎  ‎23:00‎
‎1:53‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Horror‎‎ - Thai‎
12:20‎  ‎14:35‎  ‎16:50‎  ‎20:55‎  ‎23:50‎
‎1:30‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎
14:00‎  ‎22:00‎
‎1:33‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller/Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:30‎
‎1:44‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller/Horror‎‎ - Thai‎
11:45‎  ‎18:35‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Comedy/Animation‎‎ - Inggeris‎
14:05‎  ‎20:55‎
‎1:37‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama/Science fiction/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
22:30‎  ‎00:35‎
‎1:27‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎
19:05‎
‎2:6‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Adventure/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
16:05‎
Ahad
‎1:54‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller/Science fiction/Mystery‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:45‎  ‎12:30‎  ‎14:15‎  ‎15:00‎  ‎16:45‎  ‎17:30‎  ‎19:15‎  ‎20:00‎  ‎21:45‎  ‎22:25‎  ‎00:15‎  ‎00:45‎
‎1:54‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:15‎  ‎14:35‎  ‎16:55‎  ‎19:15‎  ‎21:35‎  ‎23:55‎
‎1:23‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎16:00‎  ‎18:00‎  ‎20:00‎  ‎23:15‎
‎1:53‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama/Romance‎‎ - Bahasa Melayu‎
12:00‎  ‎14:25‎  ‎16:50‎  ‎19:15‎  ‎21:40‎  ‎00:20‎
‎1:43‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller/Horror‎‎ - Inggeris‎
11:30‎  ‎13:40‎  ‎15:50‎  ‎18:00‎  ‎20:10‎  ‎22:20‎  ‎00:30‎
‎1:45‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller/Horror‎‎ - Bahasa Melayu‎
13:35‎  ‎15:40‎  ‎17:45‎  ‎19:50‎  ‎21:55‎  ‎00:00‎
‎1:37‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Fantasy/Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:30‎  ‎16:30‎  ‎18:30‎  ‎20:30‎  ‎23:00‎
‎1:53‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Horror‎‎ - Thai‎
12:20‎  ‎14:35‎  ‎16:50‎  ‎20:55‎  ‎23:50‎
‎1:30‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎
14:00‎  ‎22:00‎
‎1:33‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller/Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:30‎
‎1:44‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller/Horror‎‎ - Thai‎
11:45‎  ‎18:35‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Comedy/Animation‎‎ - Inggeris‎
14:05‎  ‎20:55‎
‎1:37‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama/Science fiction/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
22:30‎  ‎00:35‎
‎1:27‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎
19:05‎
‎2:6‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Adventure/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
16:05‎
Isnin - Selasa
‎1:54‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller/Science fiction/Mystery‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:45‎  ‎12:30‎  ‎14:15‎  ‎15:00‎  ‎16:45‎  ‎17:30‎  ‎19:15‎  ‎20:00‎  ‎21:45‎  ‎22:25‎
‎1:54‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:15‎  ‎14:35‎  ‎16:55‎  ‎19:15‎  ‎21:35‎
‎1:23‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎16:00‎  ‎18:00‎  ‎20:00‎
‎1:53‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama/Romance‎‎ - Bahasa Melayu‎
12:00‎  ‎14:25‎  ‎16:50‎  ‎19:15‎  ‎21:40‎
‎1:43‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller/Horror‎‎ - Inggeris‎
11:30‎  ‎13:40‎  ‎15:50‎  ‎18:00‎  ‎20:10‎  ‎22:20‎
‎1:45‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller/Horror‎‎ - Bahasa Melayu‎
13:35‎  ‎15:40‎  ‎17:45‎  ‎19:50‎  ‎21:55‎
‎1:37‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Fantasy/Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:30‎  ‎16:30‎  ‎18:30‎  ‎20:30‎
‎1:53‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Horror‎‎ - Thai‎
12:20‎  ‎14:35‎  ‎16:50‎  ‎20:55‎
‎1:30‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎
14:00‎  ‎22:00‎
‎1:33‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller/Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:30‎
‎1:44‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller/Horror‎‎ - Thai‎
11:45‎  ‎18:35‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Comedy/Animation‎‎ - Inggeris‎
14:05‎  ‎20:55‎
‎1:37‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama/Science fiction/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
22:30‎
‎1:27‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎
19:05‎
‎2:6‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Adventure/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
16:05‎
Rabu
‎1:54‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller/Science fiction/Mystery‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:45‎  ‎12:30‎  ‎14:15‎  ‎15:00‎  ‎16:45‎  ‎17:30‎  ‎19:15‎  ‎20:00‎  ‎21:45‎  ‎22:25‎  ‎00:15‎  ‎00:45‎
‎1:54‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:15‎  ‎14:35‎  ‎16:55‎  ‎19:15‎  ‎21:35‎  ‎23:55‎
‎1:23‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎16:00‎  ‎18:00‎  ‎20:00‎  ‎23:15‎
‎1:53‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama/Romance‎‎ - Bahasa Melayu‎
12:00‎  ‎14:25‎  ‎16:50‎  ‎19:15‎  ‎21:40‎  ‎00:20‎
‎1:43‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller/Horror‎‎ - Inggeris‎
11:30‎  ‎13:40‎  ‎15:50‎  ‎18:00‎  ‎20:10‎  ‎22:20‎  ‎00:30‎
‎1:45‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller/Horror‎‎ - Bahasa Melayu‎
11:30‎  ‎13:35‎  ‎15:40‎  ‎17:45‎  ‎19:50‎  ‎21:55‎  ‎00:00‎
‎1:37‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Fantasy/Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:30‎  ‎16:30‎  ‎18:30‎  ‎20:30‎  ‎23:00‎
‎1:53‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Horror‎‎ - Thai‎
12:20‎  ‎14:35‎  ‎16:50‎  ‎20:55‎  ‎23:50‎
‎1:30‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎
14:00‎  ‎22:00‎
‎1:33‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller/Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:30‎
‎1:44‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller/Horror‎‎ - Thai‎
11:45‎  ‎18:35‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Comedy/Animation‎‎ - Inggeris‎
14:05‎  ‎20:55‎
‎1:37‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama/Science fiction/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
22:30‎  ‎00:35‎
‎1:27‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎
19:05‎
‎2:6‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Adventure/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
16:05‎
last update:2014/09/18 07:00:19 JPT