Masa Tayangan
 

TGV Cinemas - Kinta City

Kinta City Shopping Centre, No. 2 Jalan Teh Lean Swee, Ipoh, Perak - 1-300-22-2848
    
Jumaat
‎2:25‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:05‎  ‎11:45‎  ‎12:05‎  ‎14:10‎  ‎14:50‎  ‎15:10‎  ‎16:00‎  ‎17:15‎  ‎17:55‎  ‎18:15‎  ‎20:20‎  ‎21:00‎  ‎21:20‎  ‎00:05‎  ‎00:30‎
‎1:38‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Comedy/Family‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
23:30‎
‎1:45‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy‎‎ - Bahasa Melayu‎
11:30‎  ‎14:00‎  ‎16:30‎  ‎19:00‎  ‎21:30‎  ‎00:00‎
‎1:42‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Comedy/Romance‎‎ - Bahasa Melayu‎
11:00‎  ‎13:30‎  ‎19:10‎  ‎21:40‎  ‎00:10‎
‎1:36‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Drama‎‎ - Bahasa Melayu‎
15:30‎  ‎22:20‎
‎1:33‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Science fiction/Horror‎‎ - Inggeris‎
11:00‎  ‎13:15‎  ‎17:40‎  ‎20:00‎  ‎00:30‎
Sabtu
‎2:25‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎11:45‎  ‎12:05‎  ‎14:40‎  ‎14:50‎  ‎15:10‎  ‎16:00‎  ‎17:55‎  ‎18:15‎  ‎20:10‎  ‎21:00‎  ‎21:20‎  ‎23:25‎  ‎23:45‎  ‎00:05‎  ‎00:30‎
‎1:38‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Comedy/Family‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:20‎  ‎17:20‎  ‎17:45‎  ‎00:10‎
‎1:45‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy‎‎ - Bahasa Melayu‎
13:45‎  ‎16:15‎  ‎18:45‎  ‎21:15‎  ‎23:45‎
‎1:42‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Comedy/Romance‎‎ - Bahasa Melayu‎
11:00‎  ‎13:30‎  ‎19:10‎  ‎21:40‎  ‎00:30‎
‎1:36‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Drama‎‎ - Bahasa Melayu‎
15:30‎  ‎20:00‎
‎1:33‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Science fiction/Horror‎‎ - Inggeris‎
11:00‎  ‎13:15‎  ‎17:45‎  ‎22:15‎
‎Kategori tontonan NA‎‎ - Comedy‎‎ - Perancis‎
11:20‎  ‎13:20‎  ‎15:20‎  ‎19:45‎  ‎21:45‎
Ahad
‎2:25‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎11:55‎  ‎12:50‎  ‎13:15‎  ‎14:40‎  ‎15:00‎  ‎16:20‎  ‎17:45‎  ‎18:05‎  ‎18:15‎  ‎20:50‎  ‎21:15‎  ‎21:20‎
‎1:38‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Comedy/Family‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:00‎  ‎15:55‎  ‎16:20‎
‎1:45‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy‎‎ - Bahasa Melayu‎
11:45‎  ‎14:15‎  ‎16:45‎  ‎19:15‎  ‎21:45‎
‎1:42‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Comedy/Romance‎‎ - Bahasa Melayu‎
11:20‎  ‎13:50‎  ‎19:30‎  ‎22:00‎
‎1:36‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Drama‎‎ - Bahasa Melayu‎
15:40‎  ‎20:05‎
‎1:33‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Science fiction/Horror‎‎ - Inggeris‎
13:20‎  ‎17:50‎  ‎22:15‎
‎Kategori tontonan NA‎‎ - Comedy‎‎ - Perancis‎
11:15‎  ‎18:45‎  ‎20:45‎  ‎22:45‎
Isnin - Selasa
‎2:25‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎11:55‎  ‎12:05‎  ‎14:40‎  ‎15:00‎  ‎15:10‎  ‎15:45‎  ‎17:45‎  ‎18:05‎  ‎18:15‎  ‎18:45‎  ‎20:50‎  ‎21:15‎
‎1:45‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy‎‎ - Bahasa Melayu‎
11:45‎  ‎14:15‎  ‎16:45‎  ‎19:15‎  ‎21:45‎
‎1:42‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Comedy/Romance‎‎ - Bahasa Melayu‎
11:20‎  ‎13:45‎  ‎16:15‎  ‎21:55‎
‎1:36‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Drama‎‎ - Bahasa Melayu‎
15:45‎  ‎20:15‎
‎1:33‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Science fiction/Horror‎‎ - Inggeris‎
11:15‎  ‎13:30‎  ‎17:55‎  ‎22:30‎
‎Kategori tontonan NA‎‎ - Comedy‎‎ - Perancis‎
11:45‎  ‎13:45‎  ‎18:50‎  ‎20:50‎  ‎22:50‎
Rabu
‎2:25‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:45‎  ‎12:05‎  ‎12:15‎  ‎13:30‎  ‎14:50‎  ‎15:10‎  ‎17:35‎  ‎17:55‎  ‎18:15‎  ‎20:40‎  ‎21:00‎  ‎21:20‎  ‎00:05‎  ‎00:30‎
‎1:38‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Comedy/Family‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
15:20‎  ‎18:40‎  ‎19:05‎  ‎21:00‎  ‎23:20‎  ‎23:45‎
‎1:45‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy‎‎ - Bahasa Melayu‎
11:05‎  ‎16:40‎  ‎21:30‎  ‎23:55‎
‎1:42‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Comedy/Romance‎‎ - Bahasa Melayu‎
11:00‎  ‎13:30‎  ‎16:00‎  ‎18:30‎
‎1:36‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Drama‎‎ - Bahasa Melayu‎
16:30‎  ‎21:00‎
‎1:33‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Science fiction/Horror‎‎ - Inggeris‎
11:55‎  ‎14:10‎  ‎23:10‎
‎Kategori tontonan NA‎‎ - Comedy‎‎ - Perancis‎
11:20‎  ‎13:20‎  ‎17:40‎  ‎19:45‎  ‎21:45‎
Khamis
‎1:38‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Comedy/Family‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:00‎  ‎13:20‎  ‎15:40‎  ‎18:05‎  ‎20:30‎  ‎22:50‎
26 dis - 27 dis
‎1:38‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Comedy/Family‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:45‎  ‎14:10‎  ‎16:30‎  ‎18:50‎  ‎21:10‎  ‎23:30‎
28 dis
‎1:38‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Comedy/Family‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:00‎  ‎13:20‎  ‎15:40‎  ‎18:05‎  ‎20:30‎  ‎22:50‎
last update:2014/12/20 07:00:11 JPT