Masa Tayangan
 

TGV Cinemas - Kinta City

Kinta City Shopping Centre, No. 2 Jalan Teh Lean Swee, Ipoh, Perak - 1-300-22-2848
    
Ahad
‎1:35‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:40‎  ‎17:00‎  ‎19:20‎  ‎21:45‎
‎1:32‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama/Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
16:50‎  ‎22:00‎
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy‎‎ - Cina‎
11:20‎  ‎13:30‎  ‎15:40‎  ‎17:50‎  ‎19:10‎  ‎20:00‎  ‎21:35‎  ‎22:10‎
‎1:25‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Horror‎‎ - Bahasa Melayu‎
11:15‎  ‎13:20‎  ‎15:25‎  ‎17:30‎  ‎19:35‎
‎2:6‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Thriller/Crime‎‎ - Cina‎
11:00‎  ‎16:20‎  ‎21:45‎
‎1:24‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy/Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:00‎  ‎13:10‎  ‎15:20‎  ‎17:30‎  ‎19:40‎  ‎21:50‎
‎2:12‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller‎‎ - Inggeris‎
11:45‎  ‎13:55‎
‎1:54‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller/Science fiction/Mystery‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:45‎  ‎19:05‎
Isnin
‎1:35‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:15‎  ‎16:40‎  ‎19:00‎  ‎21:30‎
‎1:32‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama/Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:45‎  ‎16:50‎  ‎22:00‎
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy‎‎ - Cina‎
11:20‎  ‎13:30‎  ‎15:40‎  ‎17:50‎  ‎19:05‎  ‎20:00‎  ‎21:40‎  ‎22:10‎
‎1:25‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Horror‎‎ - Bahasa Melayu‎
11:15‎  ‎13:20‎  ‎15:25‎  ‎17:40‎  ‎19:40‎
‎2:6‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Thriller/Crime‎‎ - Cina‎
11:00‎  ‎16:20‎  ‎21:45‎
‎1:24‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy/Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:00‎  ‎13:10‎  ‎15:20‎  ‎17:30‎  ‎19:40‎  ‎21:50‎
‎2:12‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller‎‎ - Inggeris‎
11:20‎  ‎13:55‎
‎1:54‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller/Science fiction/Mystery‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:45‎  ‎19:05‎
Selasa
‎1:35‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:15‎  ‎16:40‎  ‎19:00‎  ‎21:20‎  ‎23:40‎
‎1:32‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama/Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:45‎  ‎16:50‎  ‎22:45‎  ‎00:55‎
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy‎‎ - Cina‎
11:20‎  ‎13:30‎  ‎15:40‎  ‎17:50‎  ‎18:55‎  ‎20:05‎  ‎20:50‎  ‎22:15‎  ‎23:40‎  ‎00:30‎
‎1:25‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Horror‎‎ - Bahasa Melayu‎
11:15‎  ‎13:20‎  ‎15:25‎  ‎17:30‎  ‎19:35‎  ‎21:40‎
‎2:6‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Thriller/Crime‎‎ - Cina‎
11:00‎  ‎16:20‎  ‎21:45‎  ‎00:30‎
‎1:24‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy/Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:00‎  ‎13:10‎  ‎15:20‎  ‎17:30‎  ‎19:40‎  ‎21:50‎
‎2:12‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller‎‎ - Inggeris‎
11:20‎  ‎13:55‎  ‎00:00‎
‎1:54‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller/Science fiction/Mystery‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:45‎  ‎19:05‎
Rabu
‎1:35‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:15‎  ‎16:40‎  ‎19:00‎  ‎21:30‎  ‎00:00‎
‎1:32‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama/Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:45‎  ‎18:05‎  ‎22:15‎  ‎00:25‎
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy‎‎ - Cina‎
11:05‎  ‎11:20‎  ‎13:30‎  ‎13:55‎  ‎15:40‎  ‎16:00‎  ‎17:50‎  ‎20:00‎  ‎20:15‎  ‎22:10‎  ‎00:20‎
‎1:25‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Horror‎‎ - Bahasa Melayu‎
13:20‎  ‎15:25‎  ‎17:30‎
‎2:6‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Thriller/Crime‎‎ - Cina‎
11:00‎  ‎16:20‎  ‎21:45‎  ‎00:30‎
‎1:24‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy/Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:00‎  ‎13:10‎  ‎15:20‎  ‎17:30‎  ‎19:40‎  ‎21:50‎
‎2:12‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller‎‎ - Inggeris‎
11:20‎  ‎00:00‎
‎1:54‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller/Science fiction/Mystery‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:45‎  ‎19:05‎
last update:2014/10/20 07:00:06 JPT