Masa Tayangan
 

Golden Screen Cinemas - 1 Utama

E-403, 4th Floor 1 Utama Shopping Centre (New Wing), Lebuh Bandar Utama, Petaling Jaya, Selangor - 03-7806 8888
   
Sabtu
‎2:3‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎14:00‎  ‎14:30‎  ‎16:30‎  ‎17:00‎  ‎19:00‎  ‎21:30‎  ‎22:00‎  ‎00:00‎  ‎00:30‎
‎1:26‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller‎‎ - Inggeris‎
12:40‎  ‎14:40‎  ‎16:30‎  ‎18:00‎  ‎20:50‎  ‎22:40‎  ‎00:30‎
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎
11:15‎  ‎13:15‎  ‎15:15‎  ‎17:15‎  ‎18:15‎  ‎19:15‎  ‎21:15‎  ‎22:30‎  ‎23:15‎  ‎00:15‎
‎1:47‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:45‎  ‎13:40‎  ‎14:15‎  ‎16:50‎  ‎18:20‎  ‎19:00‎  ‎20:10‎  ‎21:30‎  ‎23:00‎  ‎23:50‎
‎2:30‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Tamil‎
12:15‎  ‎15:15‎  ‎20:30‎  ‎23:40‎
‎2:2‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:00‎  ‎13:30‎  ‎15:00‎  ‎16:00‎  ‎16:30‎  ‎18:30‎  ‎21:00‎  ‎23:30‎
‎1:49‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Fantasy‎‎ - Cina‎
12:10‎  ‎14:30‎  ‎16:50‎  ‎19:10‎  ‎21:30‎  ‎23:50‎
‎1:56‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:10‎  ‎12:30‎  ‎16:10‎  ‎21:10‎  ‎23:45‎
‎1:41‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:00‎  ‎15:10‎  ‎19:20‎  ‎21:25‎  ‎23:40‎
‎1:44‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Horror/Thriller‎‎ - Inggeris‎
13:40‎  ‎18:40‎
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Crime/Thriller‎‎ - Cina‎
11:20‎  ‎16:00‎  ‎20:40‎
‎2:3‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:30‎  ‎17:00‎  ‎22:00‎  ‎00:30‎
‎1:49‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
18:35‎
‎1:35‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Animation/Comedy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:05‎  ‎17:15‎
‎2:2‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎19:30‎
‎2:2‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎19:30‎
Ahad
‎2:3‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎12:30‎  ‎14:00‎  ‎14:30‎  ‎15:30‎  ‎16:30‎  ‎17:00‎  ‎19:00‎  ‎21:30‎  ‎22:00‎  ‎22:30‎  ‎00:00‎  ‎00:30‎
‎1:26‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller‎‎ - Inggeris‎
12:40‎  ‎14:40‎  ‎16:30‎  ‎20:50‎  ‎22:40‎  ‎00:30‎
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎
11:15‎  ‎13:15‎  ‎15:15‎  ‎17:15‎  ‎18:30‎  ‎19:15‎  ‎21:15‎  ‎23:15‎  ‎00:00‎
‎1:47‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:45‎  ‎13:40‎  ‎14:15‎  ‎16:50‎  ‎18:20‎  ‎19:00‎  ‎21:30‎  ‎23:00‎  ‎23:50‎
‎2:30‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Tamil‎
12:15‎  ‎15:30‎  ‎18:15‎  ‎20:30‎
‎2:2‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:00‎  ‎13:30‎  ‎16:00‎  ‎16:30‎  ‎18:30‎  ‎21:00‎  ‎23:30‎
‎1:49‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Fantasy‎‎ - Cina‎
12:10‎  ‎14:30‎  ‎16:50‎  ‎19:10‎  ‎21:30‎  ‎23:50‎
‎1:56‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:10‎  ‎16:10‎  ‎21:10‎  ‎23:45‎
‎1:41‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:00‎  ‎15:10‎  ‎19:20‎  ‎21:25‎  ‎23:40‎
‎1:44‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Horror/Thriller‎‎ - Inggeris‎
13:40‎  ‎18:40‎
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Crime/Thriller‎‎ - Cina‎
11:20‎  ‎16:00‎  ‎20:40‎
‎2:3‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:30‎  ‎17:00‎  ‎22:00‎  ‎00:30‎
‎1:49‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
18:35‎
‎1:35‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Animation/Comedy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:05‎  ‎17:15‎
‎2:2‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎19:30‎
‎2:2‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎19:30‎
Isnin
‎2:3‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎14:00‎  ‎14:30‎  ‎16:30‎  ‎17:00‎  ‎19:00‎  ‎21:30‎  ‎22:00‎  ‎00:00‎  ‎00:30‎
‎1:26‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller‎‎ - Inggeris‎
11:20‎  ‎12:40‎  ‎14:40‎  ‎16:30‎  ‎20:50‎  ‎22:40‎  ‎00:30‎
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎
11:15‎  ‎13:15‎  ‎15:15‎  ‎17:15‎  ‎19:15‎  ‎20:00‎  ‎21:15‎  ‎22:15‎  ‎23:15‎  ‎00:15‎
‎1:47‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:45‎  ‎12:30‎  ‎13:40‎  ‎14:15‎  ‎16:50‎  ‎18:20‎  ‎19:00‎  ‎21:30‎  ‎23:00‎  ‎23:50‎
‎2:30‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Tamil‎
12:15‎  ‎15:15‎  ‎18:15‎  ‎21:15‎
‎2:2‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:00‎  ‎13:30‎  ‎14:45‎  ‎16:00‎  ‎16:30‎  ‎17:15‎  ‎18:30‎  ‎21:00‎  ‎23:30‎  ‎00:20‎
‎1:49‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Fantasy‎‎ - Cina‎
12:10‎  ‎14:30‎  ‎15:40‎  ‎16:50‎  ‎19:10‎  ‎21:30‎  ‎23:50‎
‎1:56‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:10‎  ‎16:10‎  ‎21:10‎  ‎23:45‎
‎1:41‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:00‎  ‎15:10‎  ‎19:20‎  ‎21:25‎  ‎23:40‎
‎1:44‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Horror/Thriller‎‎ - Inggeris‎
13:40‎  ‎18:40‎
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Crime/Thriller‎‎ - Cina‎
11:20‎  ‎16:00‎  ‎20:40‎
‎2:3‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:30‎  ‎17:00‎  ‎22:00‎  ‎00:30‎
‎1:49‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
18:35‎
‎1:35‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Animation/Comedy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:05‎  ‎17:15‎
‎2:2‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎19:30‎
‎2:2‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎19:30‎
Selasa
‎2:3‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎14:00‎  ‎14:30‎  ‎16:30‎  ‎17:00‎  ‎19:00‎  ‎21:30‎  ‎22:00‎  ‎00:00‎  ‎00:30‎
‎1:26‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller‎‎ - Inggeris‎
11:20‎  ‎12:40‎  ‎14:40‎  ‎16:30‎  ‎20:50‎  ‎22:40‎  ‎00:30‎
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎
11:15‎  ‎13:15‎  ‎15:15‎  ‎17:15‎  ‎19:15‎  ‎21:15‎  ‎21:50‎  ‎22:15‎  ‎23:15‎  ‎23:40‎  ‎00:15‎
‎1:47‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:45‎  ‎12:30‎  ‎13:40‎  ‎14:15‎  ‎16:50‎  ‎18:20‎  ‎19:00‎  ‎21:30‎  ‎23:00‎  ‎23:50‎
‎2:30‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Tamil‎
12:15‎  ‎15:30‎  ‎18:50‎  ‎21:15‎
‎2:2‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:00‎  ‎13:30‎  ‎15:00‎  ‎16:00‎  ‎16:30‎  ‎17:40‎  ‎18:30‎  ‎21:00‎  ‎23:30‎  ‎00:20‎
‎1:49‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Fantasy‎‎ - Cina‎
12:10‎  ‎14:30‎  ‎16:50‎  ‎19:10‎  ‎21:30‎  ‎23:50‎
‎1:56‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:10‎  ‎16:10‎  ‎21:10‎  ‎23:45‎
‎1:41‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:00‎  ‎15:10‎  ‎19:20‎  ‎21:25‎  ‎23:40‎
‎1:44‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Horror/Thriller‎‎ - Inggeris‎
13:40‎  ‎18:40‎
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Crime/Thriller‎‎ - Cina‎
11:20‎  ‎16:00‎  ‎20:40‎
‎2:3‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:30‎  ‎17:00‎  ‎22:00‎  ‎00:30‎
‎1:49‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
18:35‎
‎1:35‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Animation/Comedy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:05‎  ‎17:15‎
‎2:2‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎19:30‎
‎2:2‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎19:30‎
Rabu
‎2:3‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎14:00‎  ‎14:30‎  ‎16:30‎  ‎17:00‎  ‎19:00‎  ‎21:30‎  ‎22:00‎  ‎00:00‎  ‎00:30‎
‎1:26‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller‎‎ - Inggeris‎
11:30‎  ‎12:40‎  ‎14:40‎  ‎15:50‎  ‎16:30‎  ‎20:50‎  ‎22:40‎  ‎00:30‎
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎
11:15‎  ‎13:00‎  ‎13:15‎  ‎14:50‎  ‎15:15‎  ‎16:40‎  ‎17:15‎  ‎18:30‎  ‎19:15‎  ‎20:15‎  ‎21:15‎  ‎23:15‎  ‎00:15‎
‎1:47‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:45‎  ‎13:00‎  ‎13:40‎  ‎14:15‎  ‎16:50‎  ‎18:20‎  ‎19:00‎  ‎23:00‎
‎2:30‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Tamil‎
12:15‎  ‎15:15‎  ‎18:15‎  ‎21:15‎
‎2:2‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:00‎  ‎13:30‎  ‎15:10‎  ‎16:00‎  ‎16:30‎  ‎17:40‎  ‎18:30‎  ‎21:30‎  ‎00:00‎
‎2:3‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎
21:00‎  ‎21:30‎  ‎21:45‎  ‎23:30‎  ‎00:00‎  ‎00:15‎
‎1:49‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Fantasy‎‎ - Cina‎
12:10‎  ‎13:30‎  ‎14:30‎  ‎16:50‎  ‎18:15‎  ‎19:10‎  ‎21:10‎  ‎23:45‎
‎1:56‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:10‎  ‎16:10‎
‎1:41‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:00‎  ‎15:10‎  ‎19:20‎  ‎21:25‎  ‎23:40‎
‎2:3‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎
22:00‎  ‎00:30‎
‎1:44‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Horror/Thriller‎‎ - Inggeris‎
13:40‎  ‎18:40‎
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Crime/Thriller‎‎ - Cina‎
11:20‎  ‎16:00‎  ‎20:40‎
‎2:3‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:30‎  ‎17:00‎  ‎22:00‎  ‎00:30‎
‎1:49‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
18:35‎
‎1:35‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Animation/Comedy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:05‎  ‎17:15‎
‎2:2‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎19:30‎
‎2:3‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎
22:00‎  ‎00:30‎
‎2:2‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎19:30‎
Khamis - Jumaat - 6 ogos - 7 ogos - 8 ogos
‎2:3‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎14:30‎  ‎17:00‎  ‎19:30‎  ‎22:00‎  ‎00:30‎
‎2:3‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎
11:00‎  ‎13:30‎  ‎16:00‎  ‎18:30‎  ‎21:00‎  ‎23:30‎
last update:2016/07/30 09:00:09 JPT