Masa Tayangan
 

Golden Screen Cinemas - 1 Utama (New Wing)

E-403, 4th Floor 1 Utama Shopping Centre (New Wing), Lebuh Bandar Utama, Petaling Jaya, Selangor - 03-7806 8888
    
Ahad
‎1:41‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:20‎  ‎12:00‎  ‎13:40‎  ‎14:00‎  ‎14:20‎  ‎16:00‎  ‎16:40‎  ‎18:20‎  ‎19:00‎  ‎19:30‎  ‎21:20‎  ‎21:50‎  ‎23:40‎  ‎00:10‎
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:30‎  ‎14:50‎  ‎17:10‎  ‎19:30‎  ‎21:50‎  ‎00:10‎
‎2:17‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:40‎  ‎12:00‎  ‎12:20‎  ‎14:35‎  ‎14:50‎  ‎15:10‎  ‎17:20‎  ‎17:40‎  ‎18:00‎  ‎20:20‎  ‎20:30‎  ‎21:00‎  ‎23:20‎  ‎23:30‎  ‎00:00‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Cina‎
12:00‎  ‎16:10‎  ‎18:20‎  ‎20:30‎  ‎22:40‎
‎2:30‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Crime‎‎ - Inggeris‎
11:00‎  ‎16:20‎  ‎20:40‎  ‎23:50‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Dance/Musical/Romance‎‎ - Bahasa Melayu‎
13:30‎  ‎15:40‎  ‎17:50‎  ‎20:10‎  ‎22:20‎  ‎00:30‎
‎2:1‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller/Crime‎‎ - Cina‎
11:10‎  ‎13:45‎  ‎16:15‎  ‎21:00‎  ‎23:45‎
‎1:41‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:50‎  ‎16:10‎  ‎21:30‎  ‎23:50‎
‎1:41‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:00‎  ‎15:20‎  ‎17:40‎  ‎20:00‎  ‎22:20‎  ‎00:40‎
‎1:44‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Romance‎‎ - Cina‎
18:45‎
‎1:54‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Romance‎‎ - Cina‎
11:50‎  ‎14:10‎  ‎18:50‎  ‎21:10‎
‎2:15‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Drama/Romance‎‎ - Cina‎ - Petikan
11:00‎  ‎18:30‎
‎1:31‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror/Thriller‎‎ - Thai‎
14:10‎
‎1:47‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
16:30‎  ‎23:30‎
Isnin - Selasa
‎1:41‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:20‎  ‎12:00‎  ‎13:40‎  ‎14:00‎  ‎14:20‎  ‎16:00‎  ‎16:40‎  ‎18:20‎  ‎19:00‎  ‎19:30‎  ‎21:20‎  ‎21:50‎  ‎23:40‎  ‎00:10‎
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:30‎  ‎14:50‎  ‎17:10‎  ‎19:30‎  ‎21:50‎  ‎00:10‎
‎2:17‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:40‎  ‎12:00‎  ‎12:20‎  ‎14:35‎  ‎14:50‎  ‎15:10‎  ‎17:20‎  ‎17:40‎  ‎18:00‎  ‎20:20‎  ‎20:30‎  ‎21:00‎  ‎23:20‎  ‎23:30‎  ‎00:00‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Cina‎
12:00‎  ‎16:10‎  ‎18:20‎  ‎20:30‎  ‎22:40‎
‎2:30‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Crime‎‎ - Inggeris‎
11:00‎  ‎16:20‎  ‎20:40‎  ‎23:50‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Dance/Musical/Romance‎‎ - Bahasa Melayu‎
11:20‎  ‎13:30‎  ‎15:40‎  ‎17:50‎  ‎20:10‎  ‎22:20‎  ‎00:30‎
‎2:1‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller/Crime‎‎ - Cina‎
11:10‎  ‎13:45‎  ‎16:15‎  ‎21:00‎  ‎23:45‎
‎1:41‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:50‎  ‎16:10‎  ‎21:30‎  ‎23:50‎
‎1:41‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
10:40‎  ‎13:00‎  ‎15:20‎  ‎17:40‎  ‎20:00‎  ‎22:20‎  ‎00:40‎
‎1:44‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Romance‎‎ - Cina‎
18:45‎
‎1:54‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Romance‎‎ - Cina‎
11:50‎  ‎14:10‎  ‎18:50‎  ‎21:10‎
‎2:15‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Drama/Romance‎‎ - Cina‎ - Petikan
11:00‎  ‎18:30‎
‎1:31‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror/Thriller‎‎ - Thai‎
14:10‎
‎1:47‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
16:30‎  ‎23:30‎
Rabu
‎1:41‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:20‎  ‎12:00‎  ‎13:40‎  ‎14:00‎  ‎14:20‎  ‎16:00‎  ‎16:20‎  ‎16:40‎  ‎18:20‎  ‎18:40‎  ‎23:40‎  ‎00:10‎
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:00‎  ‎13:20‎  ‎15:40‎  ‎18:00‎  ‎00:10‎
‎2:17‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:40‎  ‎12:00‎  ‎12:20‎  ‎14:35‎  ‎14:50‎  ‎15:10‎  ‎17:20‎  ‎17:40‎  ‎18:00‎  ‎20:30‎  ‎23:30‎  ‎00:00‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Cina‎
12:00‎  ‎16:10‎  ‎18:20‎  ‎00:20‎
‎2:30‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Crime‎‎ - Inggeris‎
11:00‎  ‎23:50‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Dance/Musical/Romance‎‎ - Bahasa Melayu‎
11:20‎  ‎13:30‎  ‎15:40‎  ‎17:50‎  ‎20:10‎  ‎22:20‎  ‎00:30‎
‎2:1‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller/Crime‎‎ - Cina‎
11:10‎  ‎13:45‎  ‎16:15‎  ‎23:45‎
‎1:41‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:50‎  ‎16:10‎  ‎00:20‎
‎1:41‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
10:40‎  ‎13:00‎  ‎15:20‎  ‎17:40‎  ‎20:00‎  ‎22:20‎  ‎00:40‎
‎1:44‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Romance‎‎ - Cina‎
18:45‎
‎1:54‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Romance‎‎ - Cina‎
11:00‎  ‎13:20‎  ‎15:40‎  ‎18:00‎
‎2:15‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Drama/Romance‎‎ - Cina‎ - Petikan
11:00‎  ‎18:30‎
‎1:31‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror/Thriller‎‎ - Thai‎
14:10‎
‎1:47‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
23:30‎
Khamis
‎1:41‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:40‎  ‎13:50‎  ‎16:10‎  ‎18:20‎  ‎20:40‎  ‎22:50‎
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:10‎  ‎15:30‎  ‎17:40‎  ‎20:30‎  ‎22:15‎
‎Kategori tontonan NA‎‎ - Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎13:30‎  ‎14:00‎  ‎16:00‎  ‎16:30‎  ‎18:30‎  ‎19:00‎  ‎21:00‎  ‎21:30‎  ‎23:40‎  ‎00:00‎
‎1:41‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:30‎  ‎19:30‎
‎Kategori tontonan NA‎‎ - Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎17:00‎  ‎22:00‎  ‎00:30‎
‎Kategori tontonan NA‎‎ - Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎17:00‎  ‎22:00‎  ‎00:30‎
Jumaat - Sabtu - 6 dis - 7 dis - 8 dis
‎1:41‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:40‎  ‎13:50‎  ‎16:10‎  ‎18:20‎  ‎20:40‎  ‎22:50‎
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:10‎  ‎15:30‎  ‎17:40‎  ‎20:30‎  ‎22:15‎
‎Kategori tontonan NA‎‎ - Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:00‎  ‎11:30‎  ‎13:30‎  ‎14:00‎  ‎16:00‎  ‎16:30‎  ‎18:30‎  ‎19:00‎  ‎21:00‎  ‎21:30‎  ‎23:40‎  ‎00:00‎
‎1:41‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:30‎  ‎19:30‎
‎Kategori tontonan NA‎‎ - Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎17:00‎  ‎22:00‎  ‎00:30‎
‎Kategori tontonan NA‎‎ - Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎17:00‎  ‎22:00‎  ‎00:30‎
last update:2015/11/30 07:00:08 JPT