Masa Tayangan
 

Golden Screen Cinemas - 1 Utama (New Wing)

E-403, 4th Floor 1 Utama Shopping Centre (New Wing), Lebuh Bandar Utama, Petaling Jaya, Selangor - 03-7806 8888
    
Rabu
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy‎‎ - Cina‎
11:45‎  ‎13:45‎  ‎15:45‎  ‎17:45‎  ‎19:45‎  ‎21:45‎  ‎23:45‎
‎1:35‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎13:40‎  ‎16:30‎  ‎18:00‎  ‎21:00‎  ‎22:20‎
‎1:32‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama/Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:20‎  ‎15:40‎  ‎20:00‎  ‎00:20‎
‎1:32‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎
21:10‎  ‎23:40‎
‎1:35‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Animation‎‎ - Inggeris‎
20:30‎
‎1:39‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller/Horror‎‎ - Cina‎
12:00‎  ‎14:10‎  ‎16:20‎  ‎20:10‎  ‎22:40‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan NA‎‎ - Thriller/Horror‎‎ - Cina‎
23:20‎
‎1:47‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Science fiction‎‎ - Inggeris‎
11:40‎  ‎14:00‎  ‎14:10‎  ‎16:20‎  ‎18:40‎  ‎21:00‎  ‎23:10‎
‎1:41‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Romance‎‎ - Inggeris‎
23:50‎
‎2:6‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Thriller/Crime‎‎ - Cina‎
12:10‎  ‎14:50‎  ‎17:30‎  ‎22:20‎
‎1:25‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Horror‎‎ - Bahasa Melayu‎
11:00‎  ‎12:50‎  ‎14:40‎  ‎16:30‎  ‎18:20‎  ‎20:10‎  ‎22:00‎
‎1:24‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy/Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:50‎  ‎18:00‎  ‎22:10‎  ‎00:20‎
‎1:31‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Documentary‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎13:30‎  ‎17:40‎  ‎21:50‎  ‎00:00‎
‎1:54‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller/Science fiction/Mystery‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:40‎
‎2:12‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller‎‎ - Inggeris‎
16:00‎
‎1:52‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Drama/Crime/Mystery‎‎ - Inggeris‎
11:20‎  ‎13:40‎  ‎18:40‎  ‎21:00‎  ‎23:20‎
‎1:35‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Animation‎‎ - Inggeris‎
11:30‎  ‎15:30‎  ‎19:40‎
‎1:35‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Animation‎‎ - Inggeris‎
11:00‎  ‎13:10‎  ‎15:20‎  ‎17:30‎  ‎19:40‎  ‎21:50‎  ‎00:00‎
‎1:37‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Romance‎‎ - na‎ - Petikan
11:40‎  ‎15:50‎  ‎20:00‎
‎1:35‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Animation‎‎ - Inggeris‎
11:00‎  ‎13:10‎  ‎15:20‎  ‎17:30‎  ‎19:40‎  ‎21:50‎  ‎00:00‎
‎2:2‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
18:40‎
‎1:43‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller/Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
16:10‎
Khamis
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy‎‎ - Cina‎
12:15‎  ‎14:15‎  ‎16:15‎  ‎18:15‎  ‎20:15‎  ‎22:15‎  ‎00:15‎
‎1:35‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:10‎  ‎14:15‎  ‎16:20‎  ‎18:25‎  ‎20:30‎  ‎22:35‎  ‎00:40‎
‎1:32‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama/Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:00‎  ‎16:05‎  ‎18:10‎  ‎20:15‎  ‎22:20‎  ‎00:25‎
‎1:32‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎
12:00‎  ‎12:30‎  ‎14:05‎  ‎14:45‎  ‎16:10‎  ‎17:00‎  ‎18:15‎  ‎19:15‎  ‎20:20‎  ‎21:30‎  ‎22:25‎  ‎23:45‎  ‎00:30‎
‎1:39‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller/Horror‎‎ - Cina‎
13:45‎  ‎15:55‎  ‎18:05‎  ‎20:15‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan NA‎‎ - Thriller/Horror‎‎ - Cina‎
11:30‎  ‎13:40‎  ‎15:50‎  ‎18:00‎  ‎20:10‎  ‎22:20‎  ‎00:30‎
‎1:47‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Science fiction‎‎ - Inggeris‎
16:45‎
‎1:41‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Romance‎‎ - Inggeris‎
11:20‎  ‎13:30‎  ‎15:40‎  ‎17:50‎  ‎20:00‎  ‎22:10‎  ‎00:20‎
‎1:31‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Documentary‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:20‎  ‎15:30‎  ‎17:30‎  ‎21:40‎
‎1:54‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller/Science fiction/Mystery‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:20‎  ‎22:25‎  ‎00:50‎
‎2:12‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller‎‎ - Inggeris‎
12:30‎  ‎15:15‎  ‎18:00‎  ‎20:45‎  ‎23:30‎
‎1:35‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Animation‎‎ - Inggeris‎
13:20‎  ‎19:30‎  ‎23:40‎
‎1:35‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Animation‎‎ - Inggeris‎
11:50‎  ‎14:00‎  ‎16:10‎  ‎18:20‎  ‎20:30‎  ‎22:40‎
‎1:37‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Romance‎‎ - na‎ - Petikan
11:50‎
‎1:35‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Animation‎‎ - Inggeris‎
11:50‎  ‎14:00‎  ‎16:10‎  ‎18:20‎  ‎20:30‎  ‎22:40‎
Jumaat
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy‎‎ - Cina‎
12:15‎  ‎14:15‎  ‎16:15‎  ‎18:15‎  ‎20:15‎  ‎22:15‎  ‎00:15‎
‎1:35‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:10‎  ‎14:15‎  ‎16:20‎  ‎18:25‎  ‎20:30‎  ‎22:35‎  ‎00:40‎
‎1:32‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama/Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:00‎  ‎16:05‎  ‎18:10‎  ‎20:15‎  ‎22:20‎  ‎00:25‎
‎1:32‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎
12:00‎  ‎12:30‎  ‎14:05‎  ‎14:45‎  ‎16:10‎  ‎17:00‎  ‎18:15‎  ‎19:15‎  ‎20:20‎  ‎21:30‎  ‎22:25‎  ‎23:45‎  ‎00:30‎
‎1:39‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller/Horror‎‎ - Cina‎
13:45‎  ‎15:55‎  ‎18:05‎  ‎20:15‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan NA‎‎ - Thriller/Horror‎‎ - Cina‎
11:30‎  ‎13:40‎  ‎15:50‎  ‎18:00‎  ‎20:10‎  ‎22:20‎  ‎00:30‎
‎1:47‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Science fiction‎‎ - Inggeris‎
16:45‎
‎1:41‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Romance‎‎ - Inggeris‎
11:20‎  ‎13:30‎  ‎15:40‎  ‎17:50‎  ‎20:00‎  ‎22:10‎  ‎00:20‎
‎1:31‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Documentary‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:20‎  ‎18:15‎  ‎22:25‎
‎1:54‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller/Science fiction/Mystery‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:20‎  ‎22:25‎  ‎00:50‎
‎2:12‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller‎‎ - Inggeris‎
15:30‎  ‎00:30‎
‎1:35‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Animation‎‎ - Inggeris‎
13:20‎  ‎20:15‎
‎1:35‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Animation‎‎ - Inggeris‎
11:50‎  ‎14:00‎  ‎16:10‎  ‎18:20‎  ‎20:30‎  ‎22:40‎
‎1:37‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Romance‎‎ - na‎ - Petikan
11:50‎
‎1:35‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Animation‎‎ - Inggeris‎
11:50‎  ‎14:00‎  ‎16:10‎  ‎18:20‎  ‎20:30‎  ‎22:40‎
Sabtu
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy‎‎ - Cina‎
12:15‎  ‎14:15‎  ‎16:15‎  ‎18:15‎  ‎20:15‎  ‎22:15‎  ‎00:15‎
‎1:35‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:50‎  ‎18:30‎  ‎20:35‎  ‎22:40‎  ‎00:45‎
‎1:32‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama/Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:00‎  ‎16:05‎  ‎18:10‎  ‎20:15‎  ‎22:20‎  ‎00:25‎
‎1:32‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎
11:40‎  ‎12:30‎  ‎13:45‎  ‎14:45‎  ‎15:50‎  ‎17:00‎  ‎19:15‎  ‎20:45‎  ‎21:30‎  ‎22:50‎  ‎23:45‎  ‎00:55‎
‎1:39‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller/Horror‎‎ - Cina‎
13:45‎  ‎15:55‎  ‎18:05‎  ‎20:15‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan NA‎‎ - Thriller/Horror‎‎ - Cina‎
11:30‎  ‎13:40‎  ‎15:50‎  ‎18:00‎  ‎20:10‎  ‎22:20‎  ‎00:30‎
‎1:47‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Science fiction‎‎ - Inggeris‎
16:45‎
‎1:41‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Romance‎‎ - Inggeris‎
11:20‎  ‎13:30‎  ‎15:40‎  ‎17:50‎  ‎20:00‎  ‎22:10‎  ‎00:20‎
‎1:31‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Documentary‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:20‎  ‎18:15‎  ‎22:25‎
‎1:54‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller/Science fiction/Mystery‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:20‎  ‎22:25‎  ‎00:50‎
‎2:12‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller‎‎ - Inggeris‎
15:30‎  ‎00:30‎
‎1:35‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Animation‎‎ - Inggeris‎
13:20‎  ‎20:15‎
‎1:35‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Animation‎‎ - Inggeris‎
11:50‎  ‎14:00‎  ‎16:10‎  ‎18:20‎  ‎20:30‎  ‎22:40‎
‎1:37‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Romance‎‎ - na‎ - Petikan
11:50‎
‎1:35‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Animation‎‎ - Inggeris‎
11:50‎  ‎14:00‎  ‎16:10‎  ‎18:20‎  ‎20:30‎  ‎22:40‎
Ahad
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy‎‎ - Cina‎
12:15‎  ‎14:15‎  ‎16:15‎  ‎18:15‎  ‎20:15‎  ‎22:15‎  ‎00:15‎
‎1:35‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:50‎  ‎18:30‎  ‎20:35‎  ‎22:40‎  ‎00:45‎
‎1:32‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama/Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:00‎  ‎16:05‎  ‎18:10‎  ‎20:15‎  ‎22:20‎  ‎00:25‎
‎1:32‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎
12:00‎  ‎12:30‎  ‎14:05‎  ‎14:45‎  ‎16:10‎  ‎17:00‎  ‎18:15‎  ‎19:15‎  ‎20:20‎  ‎21:30‎  ‎22:25‎  ‎23:45‎  ‎00:30‎
‎1:39‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller/Horror‎‎ - Cina‎
13:45‎  ‎15:55‎  ‎18:05‎  ‎20:15‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan NA‎‎ - Thriller/Horror‎‎ - Cina‎
11:30‎  ‎13:40‎  ‎15:50‎  ‎18:00‎  ‎20:10‎  ‎22:20‎  ‎00:30‎
‎1:47‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Science fiction‎‎ - Inggeris‎
16:45‎
‎1:41‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Romance‎‎ - Inggeris‎
11:20‎  ‎13:30‎  ‎15:40‎  ‎17:50‎  ‎20:00‎  ‎22:10‎  ‎00:20‎
‎1:31‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Documentary‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:20‎  ‎18:15‎  ‎22:25‎
‎1:54‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller/Science fiction/Mystery‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:20‎  ‎22:25‎  ‎00:50‎
‎2:12‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller‎‎ - Inggeris‎
15:30‎  ‎00:30‎
‎1:35‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Animation‎‎ - Inggeris‎
13:20‎  ‎20:15‎
‎1:35‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Animation‎‎ - Inggeris‎
11:50‎  ‎14:00‎  ‎16:10‎  ‎18:20‎  ‎20:30‎  ‎22:40‎
‎1:37‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Romance‎‎ - na‎ - Petikan
11:50‎
‎1:35‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Animation‎‎ - Inggeris‎
11:50‎  ‎14:00‎  ‎16:10‎  ‎18:20‎  ‎20:30‎  ‎22:40‎
Isnin - Selasa
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy‎‎ - Cina‎
12:15‎  ‎14:15‎  ‎16:15‎  ‎18:15‎  ‎20:15‎  ‎22:15‎  ‎00:15‎
‎1:35‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:10‎  ‎14:15‎  ‎16:20‎  ‎18:25‎  ‎20:30‎  ‎22:35‎  ‎00:40‎
‎1:32‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama/Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:00‎  ‎16:05‎  ‎18:10‎  ‎20:15‎  ‎22:20‎  ‎00:25‎
‎1:32‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎
12:00‎  ‎12:30‎  ‎14:05‎  ‎14:45‎  ‎16:10‎  ‎17:00‎  ‎18:15‎  ‎19:15‎  ‎20:20‎  ‎21:30‎  ‎22:25‎  ‎23:45‎  ‎00:30‎
‎1:39‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller/Horror‎‎ - Cina‎
13:45‎  ‎15:55‎  ‎18:05‎  ‎20:15‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan NA‎‎ - Thriller/Horror‎‎ - Cina‎
11:30‎  ‎13:40‎  ‎15:50‎  ‎18:00‎  ‎20:10‎  ‎22:20‎  ‎00:30‎
‎1:47‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Science fiction‎‎ - Inggeris‎
16:45‎
‎1:41‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Romance‎‎ - Inggeris‎
11:20‎  ‎13:30‎  ‎15:40‎  ‎17:50‎  ‎20:00‎  ‎22:10‎  ‎00:20‎
‎1:31‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Documentary‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:20‎  ‎18:15‎  ‎22:25‎
‎1:54‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller/Science fiction/Mystery‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:20‎  ‎22:25‎  ‎00:50‎
‎2:12‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller‎‎ - Inggeris‎
15:30‎  ‎00:30‎
‎1:35‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Animation‎‎ - Inggeris‎
13:20‎  ‎20:15‎
‎1:35‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Animation‎‎ - Inggeris‎
11:50‎  ‎14:00‎  ‎16:10‎  ‎18:20‎  ‎20:30‎  ‎22:40‎
‎1:37‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Romance‎‎ - na‎ - Petikan
11:50‎
‎1:35‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Animation‎‎ - Inggeris‎
11:50‎  ‎14:00‎  ‎16:10‎  ‎18:20‎  ‎20:30‎  ‎22:40‎
29 okt
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy‎‎ - Cina‎
11:30‎  ‎13:30‎  ‎15:30‎  ‎17:30‎  ‎19:30‎  ‎00:15‎
‎1:35‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:10‎  ‎14:15‎  ‎16:20‎  ‎18:25‎
‎1:32‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama/Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:00‎  ‎16:05‎  ‎18:10‎  ‎20:15‎  ‎22:20‎  ‎00:25‎
‎1:32‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎
12:00‎  ‎12:30‎  ‎14:05‎  ‎14:45‎  ‎16:10‎  ‎17:00‎  ‎18:15‎  ‎19:15‎  ‎20:30‎  ‎21:30‎  ‎22:35‎  ‎23:45‎  ‎00:40‎
‎1:39‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller/Horror‎‎ - Cina‎
13:45‎  ‎15:55‎  ‎18:05‎  ‎20:15‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan NA‎‎ - Thriller/Horror‎‎ - Cina‎
12:30‎  ‎14:40‎  ‎16:50‎  ‎19:00‎  ‎23:30‎
‎1:47‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Science fiction‎‎ - Inggeris‎
16:45‎
‎1:41‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Romance‎‎ - Inggeris‎
12:20‎  ‎14:30‎  ‎16:40‎  ‎18:50‎  ‎22:25‎  ‎00:20‎
‎1:31‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Documentary‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:20‎  ‎18:15‎  ‎22:25‎
‎1:54‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller/Science fiction/Mystery‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:20‎  ‎00:35‎
‎2:12‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller‎‎ - Inggeris‎
15:30‎
‎1:35‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Animation‎‎ - Inggeris‎
13:20‎  ‎20:15‎
‎1:35‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Animation‎‎ - Inggeris‎
11:50‎  ‎14:00‎  ‎16:10‎  ‎18:20‎  ‎20:30‎  ‎22:40‎
‎1:37‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Romance‎‎ - na‎ - Petikan
11:50‎
‎1:35‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Animation‎‎ - Inggeris‎
11:50‎  ‎14:00‎  ‎16:10‎  ‎18:20‎  ‎20:30‎  ‎22:40‎
last update:2014/10/23 07:00:10 JPT