Masa Tayangan
 

Golden Screen Cinemas - 1 Utama (New Wing)

E-403, 4th Floor 1 Utama Shopping Centre (New Wing), Lebuh Bandar Utama, Petaling Jaya, Selangor - 03-7806 8888
    
Jumaat
‎2:9‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:00‎  ‎12:10‎  ‎13:50‎  ‎15:00‎  ‎16:30‎  ‎17:50‎  ‎19:10‎  ‎20:40‎  ‎21:50‎  ‎23:30‎  ‎00:30‎
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Cina‎
11:00‎  ‎13:20‎  ‎15:40‎  ‎18:10‎  ‎20:30‎  ‎22:50‎  ‎01:10‎
‎1:20‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy/Drama‎‎ - Cina‎ - Petikan
12:20‎  ‎14:10‎  ‎16:00‎  ‎17:50‎  ‎19:40‎  ‎21:30‎  ‎23:20‎  ‎01:20‎
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy‎‎ - na‎
10:40‎  ‎13:00‎  ‎15:20‎  ‎17:40‎  ‎20:00‎  ‎22:20‎  ‎00:40‎
‎2:6‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Martial arts/Epic‎‎ - na‎
10:50‎  ‎13:30‎  ‎16:10‎  ‎19:00‎  ‎21:40‎  ‎23:40‎  ‎00:20‎
‎1:39‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Comedy‎‎ - Cina‎
11:30‎  ‎13:40‎  ‎15:50‎  ‎18:00‎  ‎20:10‎
‎1:44‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy/Drama/Crime‎‎ - Inggeris‎
11:10‎  ‎13:30‎  ‎15:50‎  ‎18:10‎  ‎20:40‎  ‎23:00‎  ‎01:20‎
‎1:28‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy‎‎ - na‎
10:50‎  ‎12:50‎  ‎14:50‎  ‎15:50‎  ‎16:50‎  ‎18:50‎  ‎19:50‎  ‎20:50‎  ‎22:20‎  ‎23:00‎  ‎00:20‎  ‎01:00‎
‎1:41‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Cina‎
12:40‎  ‎14:50‎  ‎17:00‎  ‎19:10‎  ‎21:20‎
‎1:28‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Cina‎
11:50‎  ‎13:50‎  ‎17:50‎  ‎22:00‎  ‎00:00‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Drama‎‎ - na‎
11:50‎  ‎14:00‎  ‎16:10‎  ‎20:30‎  ‎22:40‎  ‎01:00‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama‎‎ - Cina‎ - Petikan
18:20‎
‎2:9‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
21:10‎  ‎23:50‎
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Cina‎
11:30‎  ‎13:50‎  ‎16:20‎  ‎18:40‎
‎2:9‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
21:10‎  ‎23:50‎
Sabtu
‎2:9‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:00‎  ‎12:10‎  ‎13:50‎  ‎15:00‎  ‎16:30‎  ‎17:50‎  ‎19:10‎  ‎20:40‎  ‎21:50‎  ‎23:30‎  ‎00:30‎
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Cina‎
11:00‎  ‎13:20‎  ‎15:40‎  ‎18:10‎  ‎20:30‎  ‎22:50‎  ‎01:10‎
‎1:20‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy/Drama‎‎ - Cina‎ - Petikan
12:20‎  ‎14:10‎  ‎16:00‎  ‎17:50‎  ‎19:40‎  ‎21:30‎  ‎23:20‎  ‎01:20‎
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy‎‎ - na‎
10:40‎  ‎13:00‎  ‎15:20‎  ‎17:40‎  ‎20:00‎  ‎22:20‎  ‎00:40‎
‎2:6‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Martial arts/Epic‎‎ - na‎
10:50‎  ‎13:30‎  ‎16:10‎  ‎19:00‎  ‎21:40‎  ‎23:40‎  ‎00:20‎
‎1:39‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Comedy‎‎ - Cina‎
11:30‎  ‎13:40‎  ‎15:50‎  ‎18:00‎  ‎20:10‎
‎1:44‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy/Drama/Crime‎‎ - Inggeris‎
11:10‎  ‎13:30‎  ‎15:50‎  ‎18:10‎  ‎20:40‎  ‎23:00‎  ‎01:20‎
‎1:28‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy‎‎ - na‎
10:50‎  ‎12:50‎  ‎14:50‎  ‎15:50‎  ‎16:50‎  ‎18:50‎  ‎19:50‎  ‎20:50‎  ‎22:20‎  ‎23:00‎  ‎00:20‎  ‎01:00‎
‎1:41‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Cina‎
10:30‎  ‎12:40‎  ‎14:50‎  ‎17:00‎  ‎19:10‎  ‎21:20‎
‎1:28‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Cina‎
11:50‎  ‎17:50‎  ‎22:00‎  ‎00:00‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Drama‎‎ - na‎
11:50‎  ‎14:00‎  ‎16:10‎  ‎20:30‎  ‎22:40‎  ‎01:00‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama‎‎ - Cina‎ - Petikan
18:20‎
‎2:9‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
21:10‎  ‎23:50‎
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Cina‎
11:30‎  ‎13:50‎  ‎16:20‎  ‎18:40‎
‎2:9‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
21:10‎  ‎23:50‎
‎1:15‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Anime‎‎ - Jepun‎
13:50‎
Ahad
‎2:9‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:00‎  ‎12:10‎  ‎13:50‎  ‎15:00‎  ‎16:30‎  ‎17:50‎  ‎19:10‎  ‎20:40‎  ‎21:50‎  ‎23:30‎  ‎00:30‎
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Cina‎
11:00‎  ‎13:20‎  ‎15:40‎  ‎18:10‎  ‎20:30‎  ‎22:50‎
‎1:20‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy/Drama‎‎ - Cina‎ - Petikan
12:20‎  ‎14:10‎  ‎16:00‎  ‎17:50‎  ‎19:40‎  ‎21:30‎  ‎23:20‎
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy‎‎ - na‎
10:40‎  ‎13:00‎  ‎15:20‎  ‎17:40‎  ‎20:00‎  ‎22:20‎  ‎00:40‎
‎2:6‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Martial arts/Epic‎‎ - na‎
10:50‎  ‎13:30‎  ‎16:10‎  ‎19:00‎  ‎21:40‎  ‎23:40‎  ‎00:20‎
‎1:39‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Comedy‎‎ - Cina‎
11:30‎  ‎13:40‎  ‎15:50‎  ‎18:00‎  ‎20:10‎
‎1:44‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy/Drama/Crime‎‎ - Inggeris‎
11:10‎  ‎13:30‎  ‎15:50‎  ‎18:10‎  ‎20:40‎  ‎23:00‎
‎1:28‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy‎‎ - na‎
10:50‎  ‎12:50‎  ‎14:50‎  ‎15:50‎  ‎16:50‎  ‎18:50‎  ‎19:50‎  ‎20:50‎  ‎22:20‎  ‎23:00‎  ‎00:20‎
‎1:41‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Cina‎
10:30‎  ‎12:40‎  ‎14:50‎  ‎17:00‎  ‎19:10‎  ‎21:20‎
‎1:28‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Cina‎
11:50‎  ‎17:50‎  ‎22:00‎  ‎00:00‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Drama‎‎ - na‎
11:50‎  ‎14:00‎  ‎16:10‎  ‎20:30‎  ‎22:40‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama‎‎ - Cina‎ - Petikan
18:20‎
‎2:9‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
21:10‎  ‎23:50‎
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Cina‎
11:30‎  ‎13:50‎  ‎16:20‎  ‎18:40‎
‎2:9‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
21:10‎  ‎23:50‎
‎1:15‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Anime‎‎ - Jepun‎
13:50‎
Isnin
‎2:9‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:00‎  ‎12:10‎  ‎13:50‎  ‎15:00‎  ‎16:30‎  ‎17:50‎  ‎19:10‎  ‎20:40‎  ‎21:50‎  ‎23:30‎  ‎00:30‎
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Cina‎
11:00‎  ‎13:20‎  ‎15:40‎  ‎18:10‎  ‎20:30‎  ‎22:50‎
‎1:20‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy/Drama‎‎ - Cina‎ - Petikan
12:20‎  ‎14:10‎  ‎16:00‎  ‎17:50‎  ‎19:40‎  ‎21:30‎  ‎23:20‎
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy‎‎ - na‎
10:40‎  ‎13:00‎  ‎15:20‎  ‎17:40‎  ‎20:00‎  ‎22:20‎  ‎00:40‎
‎2:6‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Martial arts/Epic‎‎ - na‎
10:50‎  ‎13:30‎  ‎16:10‎  ‎19:00‎  ‎21:40‎  ‎23:40‎  ‎00:20‎
‎1:39‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Comedy‎‎ - Cina‎
11:30‎  ‎13:40‎  ‎15:50‎  ‎18:00‎  ‎20:10‎
‎1:44‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy/Drama/Crime‎‎ - Inggeris‎
11:10‎  ‎13:30‎  ‎15:50‎  ‎18:10‎  ‎20:40‎  ‎23:00‎
‎1:28‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy‎‎ - na‎
10:50‎  ‎12:50‎  ‎14:50‎  ‎15:50‎  ‎16:50‎  ‎18:50‎  ‎19:50‎  ‎20:50‎  ‎22:20‎  ‎23:00‎  ‎00:20‎
‎1:41‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Cina‎
12:40‎  ‎14:50‎  ‎17:00‎  ‎19:10‎  ‎21:20‎
‎1:28‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Cina‎
11:50‎  ‎13:50‎  ‎17:50‎  ‎22:00‎  ‎00:00‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Drama‎‎ - na‎
11:50‎  ‎14:00‎  ‎16:10‎  ‎20:30‎  ‎22:40‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama‎‎ - Cina‎ - Petikan
18:20‎
‎2:9‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
21:10‎  ‎23:50‎
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Cina‎
11:30‎  ‎13:50‎  ‎16:20‎  ‎18:40‎
‎2:9‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
21:10‎  ‎23:50‎
Selasa
‎2:9‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:00‎  ‎12:10‎  ‎13:50‎  ‎16:30‎  ‎17:50‎  ‎19:10‎  ‎20:40‎  ‎21:50‎  ‎23:30‎  ‎00:30‎
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Cina‎
11:00‎  ‎13:20‎  ‎15:40‎  ‎18:10‎  ‎20:30‎  ‎22:50‎
‎1:20‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy/Drama‎‎ - Cina‎ - Petikan
12:20‎  ‎14:10‎  ‎16:00‎  ‎17:50‎  ‎19:40‎  ‎21:30‎  ‎23:20‎
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy‎‎ - na‎
12:00‎  ‎14:20‎  ‎16:40‎  ‎19:00‎  ‎00:00‎
‎2:6‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Martial arts/Epic‎‎ - na‎
12:20‎  ‎15:10‎  ‎17:50‎  ‎23:40‎  ‎00:20‎
‎1:39‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Comedy‎‎ - Cina‎
11:30‎  ‎13:40‎  ‎15:50‎  ‎18:00‎
‎1:44‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy/Drama/Crime‎‎ - Inggeris‎
11:10‎  ‎13:30‎  ‎15:50‎  ‎18:10‎  ‎20:40‎  ‎23:00‎
‎1:28‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy‎‎ - na‎
10:50‎  ‎12:50‎  ‎14:50‎  ‎15:50‎  ‎16:50‎  ‎18:50‎  ‎19:50‎  ‎20:50‎  ‎23:00‎  ‎23:40‎
‎1:41‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Cina‎
12:40‎  ‎14:50‎  ‎17:00‎  ‎19:10‎  ‎21:20‎
‎1:28‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Cina‎
11:50‎  ‎13:50‎  ‎17:50‎  ‎22:00‎  ‎00:00‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Drama‎‎ - na‎
11:50‎  ‎14:00‎  ‎16:10‎  ‎20:30‎  ‎22:40‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama‎‎ - Cina‎ - Petikan
18:20‎
‎2:9‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
23:50‎
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Cina‎
11:30‎  ‎13:50‎  ‎16:20‎  ‎18:40‎
‎2:9‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
23:50‎
Rabu
‎2:9‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:10‎  ‎12:30‎  ‎15:00‎  ‎15:10‎  ‎17:50‎  ‎18:00‎  ‎20:40‎  ‎23:30‎
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Cina‎
11:00‎  ‎13:20‎  ‎15:40‎  ‎18:10‎  ‎23:45‎
‎1:20‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy/Drama‎‎ - Cina‎ - Petikan
11:10‎  ‎13:00‎  ‎15:00‎  ‎17:00‎  ‎18:50‎  ‎23:40‎
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy‎‎ - na‎
12:00‎  ‎14:20‎  ‎16:40‎  ‎19:00‎  ‎00:00‎
‎2:6‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Martial arts/Epic‎‎ - na‎
12:20‎  ‎15:10‎  ‎17:50‎  ‎23:40‎  ‎00:20‎
‎1:39‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Comedy‎‎ - Cina‎
11:30‎  ‎13:40‎  ‎15:50‎  ‎18:00‎  ‎20:10‎
‎1:44‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy/Drama/Crime‎‎ - Inggeris‎
11:10‎  ‎13:30‎  ‎15:50‎  ‎18:10‎  ‎23:00‎
‎1:28‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy‎‎ - na‎
10:50‎  ‎12:50‎  ‎14:50‎  ‎15:50‎  ‎16:50‎  ‎18:50‎  ‎19:50‎  ‎20:50‎  ‎22:20‎  ‎23:00‎  ‎00:20‎
‎1:41‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Cina‎
12:40‎  ‎14:50‎  ‎17:00‎  ‎19:10‎  ‎21:20‎
‎1:28‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Cina‎
11:50‎  ‎13:50‎  ‎17:50‎  ‎22:00‎  ‎00:00‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Drama‎‎ - na‎
11:50‎  ‎14:00‎  ‎16:10‎  ‎23:00‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama‎‎ - Cina‎ - Petikan
18:20‎
‎2:9‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
23:50‎
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Cina‎
11:30‎  ‎13:50‎  ‎16:20‎  ‎18:40‎
‎2:9‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
23:50‎
last update:2015/02/28 07:00:09 JPT