Masa Tayangan
 

Golden Screen Cinemas - 1 Utama

E-403, 4th Floor 1 Utama Shopping Centre (New Wing), Lebuh Bandar Utama, Petaling Jaya, Selangor - 03-7806 8888
   
Jumaat
‎1:49‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
10:50‎  ‎11:30‎  ‎12:20‎  ‎13:10‎  ‎14:00‎  ‎14:40‎  ‎15:30‎  ‎16:20‎  ‎16:50‎  ‎17:50‎  ‎18:40‎  ‎19:10‎  ‎19:30‎  ‎20:10‎  ‎21:00‎  ‎21:30‎  ‎22:30‎  ‎23:20‎  ‎23:50‎  ‎00:30‎  ‎00:50‎
‎2:1‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:00‎  ‎12:15‎  ‎13:00‎  ‎13:30‎  ‎13:45‎  ‎15:30‎  ‎16:00‎  ‎17:00‎  ‎18:00‎  ‎18:30‎  ‎18:40‎  ‎20:30‎  ‎21:15‎  ‎22:00‎  ‎23:00‎  ‎23:45‎
‎2:9‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:10‎  ‎13:50‎  ‎18:50‎  ‎21:30‎  ‎00:10‎
‎2:11‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:00‎  ‎13:45‎  ‎16:30‎  ‎19:15‎  ‎22:00‎  ‎00:45‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Adventure/Animation/Comedy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:45‎  ‎14:00‎  ‎16:15‎  ‎21:30‎
‎1:48‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:20‎  ‎16:15‎  ‎21:10‎  ‎23:30‎
‎1:28‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Crime/Thriller‎‎ - Cina‎
11:10‎  ‎15:40‎  ‎20:10‎  ‎22:10‎  ‎00:10‎
‎1:38‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Cina‎
11:20‎  ‎15:50‎  ‎20:20‎  ‎22:30‎  ‎00:40‎
‎1:49‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
16:50‎  ‎21:45‎  ‎00:15‎
‎2:3‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:10‎  ‎17:40‎
‎2:1‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:45‎  ‎14:15‎  ‎19:15‎
‎1:49‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
16:50‎  ‎21:45‎  ‎00:15‎
‎1:44‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:30‎  ‎16:30‎  ‎18:00‎
‎2:1‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:45‎  ‎14:15‎  ‎19:15‎
‎2:15‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
18:30‎  ‎23:45‎
Sabtu
‎1:49‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
10:50‎  ‎11:30‎  ‎12:20‎  ‎13:10‎  ‎14:00‎  ‎14:40‎  ‎15:30‎  ‎16:20‎  ‎16:50‎  ‎17:50‎  ‎18:40‎  ‎19:10‎  ‎19:30‎  ‎20:10‎  ‎21:00‎  ‎21:30‎  ‎22:30‎  ‎23:20‎  ‎23:50‎  ‎00:30‎  ‎00:50‎
‎2:1‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
10:30‎  ‎11:00‎  ‎12:15‎  ‎13:00‎  ‎13:30‎  ‎13:45‎  ‎15:30‎  ‎16:00‎  ‎17:00‎  ‎18:00‎  ‎18:30‎  ‎18:40‎  ‎20:30‎  ‎21:15‎  ‎22:00‎  ‎23:00‎  ‎23:45‎
‎2:9‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:10‎  ‎13:50‎  ‎18:50‎  ‎21:30‎  ‎00:10‎
‎2:11‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:00‎  ‎13:45‎  ‎16:30‎  ‎19:15‎  ‎22:00‎  ‎00:45‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Adventure/Animation/Comedy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:45‎  ‎14:00‎  ‎16:15‎  ‎21:30‎
‎1:48‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:20‎  ‎16:15‎  ‎21:10‎  ‎23:30‎
‎1:28‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Crime/Thriller‎‎ - Cina‎
11:10‎  ‎15:40‎  ‎20:10‎  ‎22:10‎  ‎00:10‎
‎1:38‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Cina‎
11:20‎  ‎15:50‎  ‎20:20‎  ‎22:30‎  ‎00:40‎
‎1:49‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
16:50‎  ‎21:45‎  ‎00:15‎
‎2:3‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:10‎  ‎17:40‎
‎2:1‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:45‎  ‎14:15‎  ‎19:15‎
‎1:49‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
16:50‎  ‎21:45‎  ‎00:15‎
‎1:44‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:30‎  ‎16:30‎  ‎18:00‎
‎2:1‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:45‎  ‎14:15‎  ‎19:15‎
‎2:15‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
18:30‎  ‎23:45‎
Ahad
‎1:49‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
10:50‎  ‎11:30‎  ‎12:20‎  ‎13:10‎  ‎14:00‎  ‎14:40‎  ‎15:30‎  ‎16:20‎  ‎16:50‎  ‎17:50‎  ‎18:40‎  ‎19:10‎  ‎19:30‎  ‎20:10‎  ‎21:00‎  ‎21:30‎  ‎22:30‎  ‎23:20‎  ‎23:50‎  ‎00:30‎
‎2:1‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
10:30‎  ‎11:00‎  ‎12:15‎  ‎13:00‎  ‎13:30‎  ‎13:45‎  ‎15:30‎  ‎16:00‎  ‎17:00‎  ‎18:00‎  ‎18:30‎  ‎18:40‎  ‎20:30‎  ‎21:15‎  ‎22:00‎  ‎23:00‎  ‎23:45‎
‎2:9‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:10‎  ‎13:50‎  ‎18:50‎  ‎21:30‎  ‎00:10‎
‎2:11‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:00‎  ‎13:45‎  ‎16:30‎  ‎19:15‎  ‎22:00‎  ‎00:45‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Adventure/Animation/Comedy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:45‎  ‎14:00‎  ‎16:15‎  ‎21:30‎
‎1:48‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:20‎  ‎16:15‎  ‎21:10‎  ‎23:30‎
‎1:28‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Crime/Thriller‎‎ - Cina‎
11:10‎  ‎15:40‎  ‎20:10‎  ‎22:10‎  ‎00:10‎
‎1:38‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Cina‎
11:20‎  ‎15:50‎  ‎20:20‎  ‎22:30‎  ‎00:40‎
‎1:49‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
16:50‎  ‎21:45‎  ‎00:15‎
‎2:3‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:10‎  ‎17:40‎
‎2:1‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:45‎  ‎14:15‎  ‎19:15‎
‎1:49‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
16:50‎  ‎21:45‎  ‎00:15‎
‎1:44‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:30‎  ‎16:30‎  ‎18:00‎
‎2:1‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:45‎  ‎14:15‎  ‎19:15‎
‎2:15‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
18:30‎  ‎23:45‎
Isnin
‎1:49‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
10:50‎  ‎11:20‎  ‎12:20‎  ‎13:10‎  ‎13:40‎  ‎14:40‎  ‎15:30‎  ‎16:00‎  ‎16:50‎  ‎17:50‎  ‎18:20‎  ‎19:10‎  ‎19:30‎  ‎21:30‎  ‎22:50‎  ‎23:20‎  ‎23:50‎  ‎00:30‎
‎2:1‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:00‎  ‎12:15‎  ‎13:00‎  ‎13:30‎  ‎13:45‎  ‎15:30‎  ‎16:00‎  ‎17:00‎  ‎18:00‎  ‎18:30‎  ‎18:40‎  ‎22:00‎  ‎23:30‎  ‎23:45‎
‎2:9‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:10‎  ‎13:50‎  ‎18:50‎  ‎21:30‎  ‎00:10‎
‎2:11‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:00‎  ‎13:45‎  ‎16:30‎  ‎19:15‎  ‎22:00‎  ‎00:45‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Adventure/Animation/Comedy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:15‎  ‎13:30‎  ‎15:45‎
‎1:48‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:20‎  ‎16:15‎  ‎21:10‎  ‎23:30‎
‎1:28‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Crime/Thriller‎‎ - Cina‎
11:10‎  ‎15:40‎  ‎20:10‎  ‎22:10‎  ‎00:10‎
‎1:38‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Cina‎
12:20‎  ‎16:50‎  ‎19:00‎  ‎00:40‎
‎1:49‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
16:50‎  ‎23:50‎
‎2:3‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:10‎  ‎17:40‎
‎2:1‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:45‎  ‎14:15‎
‎1:49‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
16:50‎  ‎23:50‎
‎1:44‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:30‎  ‎16:30‎
‎2:1‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:45‎  ‎14:15‎
‎2:15‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
18:00‎  ‎23:45‎
Selasa
‎1:49‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
10:50‎  ‎11:00‎  ‎11:30‎  ‎13:10‎  ‎13:20‎  ‎14:00‎  ‎14:40‎  ‎15:30‎  ‎15:40‎  ‎16:20‎  ‎17:50‎  ‎18:40‎  ‎19:30‎  ‎20:10‎  ‎21:00‎  ‎22:30‎  ‎23:20‎  ‎00:30‎  ‎00:50‎
‎2:1‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:00‎  ‎12:15‎  ‎13:00‎  ‎13:30‎  ‎13:45‎  ‎15:30‎  ‎16:00‎  ‎17:00‎  ‎18:00‎  ‎18:40‎  ‎20:30‎  ‎22:00‎  ‎23:00‎
‎2:9‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:10‎  ‎13:50‎  ‎18:50‎  ‎21:30‎  ‎00:10‎
‎2:11‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:00‎  ‎13:45‎  ‎16:30‎  ‎19:15‎  ‎22:00‎  ‎00:45‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Adventure/Animation/Comedy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:45‎  ‎14:00‎  ‎16:15‎  ‎21:30‎
‎1:48‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:20‎  ‎16:15‎
‎1:28‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Crime/Thriller‎‎ - Cina‎
11:10‎  ‎15:40‎  ‎20:10‎  ‎22:10‎  ‎00:10‎
‎1:38‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Cina‎
11:20‎  ‎15:50‎  ‎20:20‎  ‎22:30‎  ‎00:40‎
‎1:49‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
16:50‎  ‎00:15‎
‎2:3‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:10‎  ‎17:40‎
‎2:1‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:45‎  ‎14:15‎
‎1:49‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
16:50‎  ‎00:15‎
‎1:44‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:30‎  ‎16:30‎  ‎18:00‎
‎2:1‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:45‎  ‎14:15‎
‎2:15‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
18:30‎  ‎23:45‎
Rabu
‎1:49‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
10:50‎  ‎11:30‎  ‎13:10‎  ‎14:40‎  ‎15:30‎  ‎17:50‎  ‎19:30‎  ‎20:10‎  ‎22:30‎  ‎00:30‎  ‎00:50‎
‎2:1‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
10:30‎  ‎12:15‎  ‎13:00‎  ‎13:45‎  ‎15:30‎  ‎17:00‎  ‎18:00‎  ‎18:40‎  ‎20:30‎  ‎22:00‎  ‎23:00‎
‎2:9‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:10‎  ‎13:50‎  ‎18:50‎  ‎21:30‎  ‎00:10‎
‎2:11‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:00‎  ‎13:45‎  ‎16:30‎  ‎19:15‎  ‎22:00‎  ‎00:45‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Adventure/Animation/Comedy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:45‎  ‎14:00‎  ‎16:15‎  ‎21:30‎
‎1:48‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:20‎  ‎16:15‎
‎1:28‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Crime/Thriller‎‎ - Cina‎
11:10‎  ‎15:40‎  ‎20:10‎  ‎22:10‎  ‎00:10‎
‎1:38‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Cina‎
11:20‎  ‎15:50‎  ‎20:20‎  ‎22:30‎  ‎00:40‎
‎1:49‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
16:50‎  ‎00:15‎
‎2:3‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:10‎  ‎17:40‎
‎2:1‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:45‎  ‎19:15‎
‎1:49‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
16:50‎  ‎00:15‎
‎1:44‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:30‎  ‎16:30‎  ‎18:00‎
‎2:1‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:45‎  ‎19:15‎
‎2:15‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
18:30‎  ‎23:45‎
last update:2016/07/01 09:00:09 JPT