Masa Tayangan
 

Golden Screen Cinemas - 1 Utama (New Wing)

E-403, 4th Floor 1 Utama Shopping Centre (New Wing), Lebuh Bandar Utama, Petaling Jaya, Selangor - 03-7806 8888
    
Ahad
‎1:38‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Thriller/Crime‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:00‎  ‎12:00‎  ‎12:20‎  ‎14:15‎  ‎14:30‎  ‎16:30‎  ‎16:40‎  ‎18:45‎  ‎18:50‎  ‎21:00‎  ‎21:40‎  ‎23:15‎  ‎23:20‎  ‎23:50‎
‎1:42‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Adventure/Animation‎‎ - Inggeris‎
11:15‎  ‎12:50‎  ‎13:25‎  ‎15:35‎  ‎17:10‎  ‎17:45‎  ‎19:55‎  ‎22:05‎  ‎00:15‎
‎1:37‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:40‎  ‎15:50‎  ‎18:00‎  ‎20:10‎  ‎22:20‎  ‎00:30‎
‎1:28‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Horror‎‎ - Cina‎
12:00‎  ‎16:10‎  ‎20:20‎  ‎22:20‎  ‎00:20‎
‎1:46‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Science fiction‎‎ - Inggeris‎
14:20‎  ‎19:10‎  ‎00:10‎
‎1:39‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy‎‎ - Inggeris‎
11:30‎  ‎13:20‎  ‎17:40‎  ‎22:00‎  ‎00:20‎
‎1:39‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Science fiction‎‎ - Jepun‎
10:40‎  ‎12:00‎  ‎15:00‎  ‎18:30‎  ‎19:20‎  ‎21:30‎  ‎23:40‎
‎1:45‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Cina‎
10:50‎  ‎15:10‎  ‎17:20‎  ‎21:40‎  ‎23:50‎
‎2:12‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:40‎  ‎16:30‎  ‎21:20‎
‎1:57‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Comedy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
17:30‎  ‎22:00‎
‎1:33‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Romance‎‎ - Inggeris‎
11:30‎  ‎13:30‎  ‎15:30‎  ‎20:00‎  ‎00:30‎
‎1:42‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror/Mystery‎‎ - Cina‎
13:00‎  ‎15:10‎  ‎17:20‎  ‎19:30‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Science fiction/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:00‎  ‎19:30‎
‎1:44‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Animation‎‎ - Jepun‎
11:10‎  ‎15:30‎  ‎19:50‎
‎1:42‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Adventure/Animation‎‎ - Inggeris‎
14:00‎  ‎18:10‎
‎1:42‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Adventure/Animation‎‎ - Inggeris‎
14:10‎  ‎20:40‎  ‎23:00‎
‎1:57‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Comedy‎‎ - Inggeris‎
17:30‎  ‎00:20‎
‎1:32‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎
11:00‎  ‎13:10‎  ‎15:20‎  ‎20:00‎  ‎22:10‎
‎1:46‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Science fiction‎‎ - Inggeris‎
16:20‎
‎1:39‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Science fiction‎‎ - Jepun‎
12:00‎  ‎18:30‎
‎1:46‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Science fiction‎‎ - Inggeris‎
16:20‎
Isnin - Selasa
‎1:38‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Thriller/Crime‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:00‎  ‎12:00‎  ‎12:20‎  ‎14:15‎  ‎14:30‎  ‎16:30‎  ‎16:40‎  ‎18:45‎  ‎18:50‎  ‎21:00‎  ‎21:40‎  ‎23:15‎  ‎23:20‎  ‎23:50‎
‎1:42‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Adventure/Animation‎‎ - Inggeris‎
11:15‎  ‎12:50‎  ‎13:25‎  ‎15:35‎  ‎17:10‎  ‎17:45‎  ‎19:55‎  ‎22:05‎  ‎00:15‎
‎1:37‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:40‎  ‎15:50‎  ‎18:00‎  ‎20:10‎  ‎22:20‎  ‎00:30‎
‎1:28‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Horror‎‎ - Cina‎
12:00‎  ‎16:10‎  ‎20:20‎  ‎22:20‎  ‎00:20‎
‎1:46‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Science fiction‎‎ - Inggeris‎
14:20‎  ‎19:10‎  ‎00:10‎
‎1:39‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy‎‎ - Inggeris‎
11:30‎  ‎13:20‎  ‎17:40‎  ‎22:00‎  ‎00:20‎
‎1:39‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Science fiction‎‎ - Jepun‎
12:00‎  ‎15:00‎  ‎18:30‎  ‎19:20‎  ‎21:30‎  ‎23:40‎
‎1:45‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Cina‎
10:50‎  ‎15:10‎  ‎17:20‎  ‎21:40‎  ‎23:50‎
‎2:12‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:40‎  ‎16:30‎  ‎21:20‎
‎1:57‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Comedy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
17:30‎  ‎22:00‎
‎1:33‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Romance‎‎ - Inggeris‎
11:30‎  ‎13:30‎  ‎15:30‎  ‎20:00‎  ‎00:30‎
‎1:42‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror/Mystery‎‎ - Cina‎
13:00‎  ‎15:10‎  ‎17:20‎  ‎19:30‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Science fiction/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:00‎  ‎19:30‎
‎1:44‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Animation‎‎ - Jepun‎
11:10‎  ‎15:30‎  ‎19:50‎
‎1:42‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Adventure/Animation‎‎ - Inggeris‎
14:00‎  ‎18:10‎
‎1:42‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Adventure/Animation‎‎ - Inggeris‎
14:10‎  ‎20:40‎  ‎23:00‎
‎1:57‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Comedy‎‎ - Inggeris‎
17:30‎  ‎00:20‎
‎1:32‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎
11:00‎  ‎13:10‎  ‎15:20‎  ‎20:00‎  ‎22:10‎
‎1:46‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Science fiction‎‎ - Inggeris‎
16:20‎
‎1:39‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Science fiction‎‎ - Jepun‎
12:00‎  ‎18:30‎
‎1:46‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Science fiction‎‎ - Inggeris‎
16:20‎
Rabu
‎1:38‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Thriller/Crime‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:00‎  ‎12:00‎  ‎12:20‎  ‎14:15‎  ‎14:30‎  ‎16:30‎  ‎16:40‎  ‎18:45‎  ‎18:50‎  ‎21:40‎  ‎23:50‎
‎1:42‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Adventure/Animation‎‎ - Inggeris‎
11:15‎  ‎12:50‎  ‎13:25‎  ‎15:35‎  ‎17:10‎  ‎17:45‎  ‎19:55‎
‎1:37‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:40‎  ‎15:50‎  ‎18:00‎  ‎20:10‎  ‎22:20‎  ‎00:30‎
‎Kategori tontonan NA‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
21:00‎  ‎22:05‎  ‎23:15‎  ‎23:20‎  ‎00:15‎
‎1:28‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Horror‎‎ - Cina‎
12:00‎  ‎16:10‎  ‎20:20‎  ‎22:20‎  ‎00:20‎
‎1:46‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Science fiction‎‎ - Inggeris‎
14:00‎  ‎18:50‎
‎1:39‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy‎‎ - Inggeris‎
11:30‎  ‎13:20‎  ‎17:40‎  ‎22:00‎  ‎00:20‎
‎1:39‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Science fiction‎‎ - Jepun‎
12:00‎  ‎15:00‎  ‎18:30‎  ‎19:20‎  ‎21:30‎  ‎23:40‎
‎1:45‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Cina‎
10:50‎  ‎15:10‎  ‎17:20‎  ‎21:40‎  ‎23:50‎
‎2:12‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:20‎  ‎16:10‎
‎1:57‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Comedy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
17:30‎  ‎22:00‎
‎1:33‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Romance‎‎ - Inggeris‎
11:30‎  ‎13:30‎  ‎15:30‎  ‎20:00‎  ‎00:30‎
‎1:42‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror/Mystery‎‎ - Cina‎
13:00‎  ‎15:10‎  ‎17:20‎  ‎19:30‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Science fiction/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:00‎  ‎19:30‎
‎1:44‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Animation‎‎ - Jepun‎
11:10‎  ‎15:30‎  ‎19:50‎
‎1:42‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Adventure/Animation‎‎ - Inggeris‎
14:00‎  ‎18:10‎
‎1:42‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Adventure/Animation‎‎ - Inggeris‎
14:10‎  ‎20:40‎  ‎23:00‎
‎1:57‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Comedy‎‎ - Inggeris‎
17:30‎  ‎00:20‎
‎1:32‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎
11:00‎  ‎13:10‎  ‎15:20‎  ‎20:00‎  ‎22:10‎
‎1:46‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Science fiction‎‎ - Inggeris‎
16:20‎
‎1:39‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Science fiction‎‎ - Jepun‎
12:00‎  ‎18:30‎
‎Kategori tontonan 18‎‎ - Horror/Thriller‎‎ - Inggeris‎
23:30‎
‎1:46‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Science fiction‎‎ - Inggeris‎
16:20‎
Khamis
‎Kategori tontonan NA‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎14:10‎  ‎16:20‎  ‎18:30‎  ‎20:40‎  ‎23:00‎
Jumaat
‎1:42‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Adventure/Animation‎‎ - Inggeris‎
20:30‎
‎Kategori tontonan NA‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎14:10‎  ‎16:20‎  ‎18:30‎  ‎20:40‎  ‎23:00‎
Sabtu - 6 sep - 7 sep
‎Kategori tontonan NA‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎14:10‎  ‎16:20‎  ‎18:30‎  ‎20:40‎  ‎23:00‎
8 sep
‎Kategori tontonan NA‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎14:10‎  ‎16:20‎  ‎18:30‎  ‎23:30‎
last update:2015/08/31 07:00:29 JPT