Masa Tayangan
 

Golden Screen Cinemas - 1 Utama (New Wing)

E-403, 4th Floor 1 Utama Shopping Centre (New Wing), Lebuh Bandar Utama, Petaling Jaya, Selangor - 03-7806 8888
    
Sabtu - Ahad - Isnin - Selasa
‎1:30‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Animation/Family‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:00‎  ‎12:10‎  ‎13:00‎  ‎14:10‎  ‎16:10‎  ‎18:10‎  ‎20:10‎  ‎22:10‎  ‎00:20‎
‎2:22‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
10:30‎  ‎11:30‎  ‎13:20‎  ‎14:30‎  ‎16:10‎  ‎17:30‎  ‎19:00‎  ‎20:30‎  ‎21:50‎  ‎23:40‎  ‎00:40‎
‎2:32‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Tamil‎
11:30‎  ‎14:30‎  ‎17:30‎  ‎20:30‎  ‎23:40‎
‎2:0‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Bahasa Melayu‎
11:50‎  ‎14:20‎  ‎19:00‎  ‎23:40‎
‎2:2‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Drama‎‎ - Inggeris‎
11:20‎  ‎13:50‎  ‎16:20‎  ‎18:50‎  ‎21:20‎  ‎23:50‎
‎1:47‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Thriller‎‎ - Cina‎
11:10‎  ‎15:30‎  ‎17:40‎  ‎20:00‎  ‎00:20‎
‎2:9‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Mystery/Science fiction/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:30‎  ‎15:15‎  ‎18:00‎  ‎20:45‎  ‎23:30‎
‎1:35‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Horror/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎16:00‎  ‎18:00‎  ‎22:30‎  ‎00:30‎
‎2:1‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy‎‎ - Inggeris‎
11:40‎  ‎14:10‎  ‎16:40‎  ‎21:40‎  ‎00:10‎
‎1:28‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Science fiction‎‎ - Jepun‎
16:50‎  ‎22:00‎
‎2:22‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎17:20‎  ‎22:40‎
‎1:54‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy‎‎ - Cina‎
13:30‎  ‎20:00‎
‎2:2‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Drama‎‎ - Inggeris‎
14:50‎  ‎20:10‎
‎1:42‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Adventure/Animation‎‎ - Inggeris‎
16:50‎  ‎21:30‎
‎2:22‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
15:00‎  ‎20:20‎  ‎23:10‎
‎1:34‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎
13:30‎  ‎22:20‎
‎2:2‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Drama‎‎ - Inggeris‎
17:50‎
‎2:11‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Drama/War‎‎ - Cina‎
11:30‎  ‎14:10‎  ‎19:20‎  ‎00:30‎
‎1:30‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Animation/Family‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:00‎  ‎13:00‎
‎1:55‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama/Biography‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
19:10‎
Rabu
‎1:30‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Animation/Family‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:10‎  ‎13:00‎  ‎14:10‎  ‎16:10‎  ‎18:10‎  ‎20:10‎  ‎22:10‎  ‎00:20‎
‎2:22‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
10:30‎  ‎11:30‎  ‎13:20‎  ‎14:30‎  ‎16:10‎  ‎17:30‎
‎2:32‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Tamil‎
11:30‎  ‎14:30‎  ‎17:30‎  ‎20:30‎  ‎23:40‎
‎2:0‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Bahasa Melayu‎
11:50‎  ‎14:20‎  ‎19:00‎
‎2:2‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Drama‎‎ - Inggeris‎
11:20‎  ‎13:50‎  ‎16:20‎
‎1:47‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Thriller‎‎ - Cina‎
11:10‎  ‎15:30‎  ‎17:40‎  ‎20:00‎
‎2:9‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Mystery/Science fiction/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:30‎  ‎15:15‎  ‎18:00‎  ‎20:45‎  ‎23:30‎
‎1:35‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Horror/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎16:00‎  ‎18:00‎  ‎22:30‎  ‎00:30‎
‎2:1‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy‎‎ - Inggeris‎
11:40‎  ‎14:10‎  ‎16:40‎  ‎21:40‎  ‎00:10‎
‎1:28‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Science fiction‎‎ - Jepun‎
16:50‎  ‎22:00‎
‎2:22‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎17:20‎  ‎22:40‎
‎1:54‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy‎‎ - Cina‎
13:30‎  ‎20:00‎
‎2:2‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Drama‎‎ - Inggeris‎
14:50‎  ‎20:10‎
‎1:42‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Adventure/Animation‎‎ - Inggeris‎
16:50‎  ‎21:30‎
‎2:22‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
15:00‎  ‎20:20‎  ‎23:10‎
‎1:34‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎
13:30‎  ‎22:20‎
‎2:2‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Drama‎‎ - Inggeris‎
17:50‎
‎2:11‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Drama/War‎‎ - Cina‎
11:30‎  ‎14:10‎  ‎19:20‎  ‎00:30‎
‎1:30‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Animation/Family‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:00‎
‎1:55‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama/Biography‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
19:10‎
last update:2015/10/04 07:00:13 JPT