Masa Tayangan
 

Golden Screen Cinemas - 1 Utama (New Wing)

E-403, 4th Floor 1 Utama Shopping Centre (New Wing), Lebuh Bandar Utama, Petaling Jaya, Selangor - 03-7806 8888
    
Rabu
‎2:25‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
21:10‎  ‎21:15‎  ‎21:40‎  ‎22:30‎  ‎00:10‎  ‎00:15‎  ‎00:40‎
‎2:55‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Thriller‎‎ - Tamil‎
12:00‎  ‎15:30‎  ‎19:00‎  ‎22:30‎
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎
11:30‎  ‎13:30‎  ‎17:20‎  ‎22:40‎  ‎00:40‎
‎1:39‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Family‎‎ - Cina‎
11:45‎  ‎13:55‎  ‎16:05‎  ‎18:15‎  ‎20:25‎  ‎22:35‎  ‎00:45‎
‎1:42‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Comedy/Romance‎‎ - Bahasa Melayu‎
11:15‎  ‎13:30‎  ‎15:45‎  ‎18:00‎  ‎20:15‎
‎1:42‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy/Animation‎‎ - Inggeris‎
12:15‎  ‎14:30‎  ‎16:45‎  ‎19:00‎
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Adventure/Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:30‎  ‎14:35‎  ‎16:40‎  ‎18:45‎
‎1:33‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Science fiction/Horror‎‎ - Inggeris‎
11:45‎  ‎15:45‎  ‎19:45‎  ‎23:45‎
‎1:35‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Comedy/Family‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎16:05‎  ‎20:30‎  ‎22:35‎  ‎00:40‎
‎2:29‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller/Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:45‎  ‎12:40‎  ‎14:45‎  ‎15:40‎  ‎17:45‎  ‎18:40‎  ‎21:40‎  ‎00:40‎
‎1:37‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Drama‎‎ - Cina‎ - Petikan
12:10‎  ‎17:00‎  ‎21:50‎  ‎00:00‎
‎1:21‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Family‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:45‎  ‎15:30‎  ‎17:45‎  ‎21:45‎  ‎00:40‎
‎2:5‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:35‎
‎2:8‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Drama/War/Romance‎‎ - Cina‎
14:20‎  ‎19:10‎
‎2:6‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Drama/Martial arts‎‎ - Cina‎
22:00‎
‎1:48‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy‎‎ - Inggeris‎
18:10‎
‎52min‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Musical/Documentary‎‎ - Inggeris‎
11:30‎  ‎15:00‎  ‎18:30‎
‎2:49‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Science fiction‎‎ - Inggeris‎
19:20‎
‎1:30‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Comedy/Drama‎‎ - Inggeris‎
13:00‎  ‎16:30‎  ‎20:00‎
‎2:15‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Superhero‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:30‎  ‎22:30‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Comedy/Animation‎‎ - Inggeris‎
20:15‎
‎2:22‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
17:15‎
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
15:15‎
Khamis
‎2:25‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:00‎  ‎11:20‎  ‎12:20‎  ‎14:00‎  ‎14:20‎  ‎15:20‎  ‎17:00‎  ‎17:20‎  ‎18:20‎  ‎20:00‎  ‎20:30‎  ‎21:00‎  ‎21:20‎  ‎23:00‎  ‎23:30‎  ‎00:00‎  ‎00:20‎
‎2:55‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Thriller‎‎ - Tamil‎
13:40‎  ‎17:10‎  ‎22:50‎
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎
22:20‎  ‎00:20‎
‎1:39‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Family‎‎ - Cina‎
11:30‎  ‎13:40‎  ‎15:50‎  ‎18:00‎  ‎20:10‎
‎1:42‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Comedy/Romance‎‎ - Bahasa Melayu‎
11:10‎  ‎13:20‎  ‎15:35‎  ‎17:50‎  ‎20:05‎
‎1:42‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy/Animation‎‎ - Inggeris‎
11:30‎  ‎17:40‎  ‎20:40‎
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Adventure/Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
18:00‎
‎1:33‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Science fiction/Horror‎‎ - Inggeris‎
13:40‎  ‎18:00‎  ‎22:20‎
‎1:35‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Comedy/Family‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:15‎  ‎15:30‎  ‎19:45‎  ‎00:00‎
‎2:29‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller/Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:45‎  ‎14:45‎  ‎17:45‎  ‎00:45‎
‎1:37‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Cina‎
11:30‎  ‎15:50‎  ‎20:10‎  ‎00:30‎
‎2:25‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:40‎  ‎14:40‎  ‎20:00‎  ‎23:00‎
‎1:37‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Drama‎‎ - Cina‎ - Petikan
13:20‎  ‎17:35‎  ‎21:50‎
‎1:21‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Family‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
22:20‎  ‎00:10‎
‎2:59‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama‎‎ - Cina‎ - Petikan
11:00‎  ‎14:30‎  ‎20:00‎  ‎23:30‎
‎2:25‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:40‎
‎2:25‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:40‎
Jumaat
‎2:25‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:20‎  ‎11:40‎  ‎12:20‎  ‎14:20‎  ‎14:40‎  ‎15:20‎  ‎17:20‎  ‎17:40‎  ‎18:20‎  ‎20:20‎  ‎20:40‎  ‎21:00‎  ‎23:20‎  ‎23:40‎  ‎23:50‎
‎2:55‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Thriller‎‎ - Tamil‎
13:40‎  ‎17:10‎  ‎22:50‎
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎
22:20‎  ‎00:20‎
‎1:39‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Family‎‎ - Cina‎
11:30‎  ‎13:40‎  ‎15:50‎  ‎18:00‎  ‎20:10‎
‎1:42‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Comedy/Romance‎‎ - Bahasa Melayu‎
11:10‎  ‎13:20‎  ‎15:35‎  ‎17:50‎  ‎20:05‎
‎1:42‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy/Animation‎‎ - Inggeris‎
11:30‎  ‎17:00‎  ‎20:40‎
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Adventure/Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
18:00‎
‎1:33‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Science fiction/Horror‎‎ - Inggeris‎
13:40‎  ‎18:00‎  ‎22:20‎
‎1:35‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Comedy/Family‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:15‎  ‎15:30‎  ‎19:45‎  ‎00:00‎
‎1:30‎‎ - Kategori tontonan NA‎‎ - Adventure/Comedy/Family‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
22:30‎
‎2:29‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller/Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:45‎  ‎14:45‎  ‎17:45‎  ‎00:45‎
‎1:37‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Cina‎
11:30‎  ‎15:50‎  ‎20:10‎  ‎00:30‎
‎2:25‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:00‎  ‎14:00‎  ‎19:30‎
‎1:37‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Drama‎‎ - Cina‎ - Petikan
13:20‎  ‎17:35‎  ‎21:50‎
‎1:21‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Family‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
22:20‎  ‎00:10‎
‎2:59‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama‎‎ - Cina‎ - Petikan
11:00‎  ‎14:30‎  ‎20:00‎  ‎23:30‎
‎2:25‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎15:00‎
‎2:25‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎15:00‎
Sabtu
‎2:25‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:20‎  ‎14:00‎  ‎14:20‎  ‎15:20‎  ‎17:00‎  ‎18:20‎  ‎19:40‎  ‎20:00‎  ‎21:20‎  ‎22:40‎  ‎23:00‎  ‎00:20‎
‎2:55‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Thriller‎‎ - Tamil‎
13:40‎  ‎17:10‎  ‎22:50‎
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎
22:20‎  ‎00:20‎
‎1:39‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Family‎‎ - Cina‎
11:30‎  ‎13:40‎  ‎15:50‎  ‎18:00‎  ‎20:10‎
‎1:42‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Comedy/Romance‎‎ - Bahasa Melayu‎
11:10‎  ‎13:20‎  ‎15:35‎  ‎17:50‎  ‎20:05‎
‎1:42‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy/Animation‎‎ - Inggeris‎
11:30‎  ‎20:40‎
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Adventure/Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
18:00‎
‎1:33‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Science fiction/Horror‎‎ - Inggeris‎
13:40‎  ‎18:00‎  ‎22:20‎
‎1:35‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Comedy/Family‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:15‎  ‎15:30‎  ‎19:45‎  ‎00:00‎
‎1:30‎‎ - Kategori tontonan NA‎‎ - Adventure/Comedy/Family‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎17:20‎  ‎23:00‎
‎2:29‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller/Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:45‎  ‎14:45‎  ‎17:45‎  ‎20:45‎  ‎23:45‎
‎1:37‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Cina‎
11:30‎  ‎15:50‎  ‎20:10‎  ‎00:30‎
‎2:25‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:00‎  ‎17:00‎  ‎20:00‎
‎1:37‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Drama‎‎ - Cina‎ - Petikan
13:20‎  ‎17:35‎  ‎21:50‎
‎1:21‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Family‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
22:20‎  ‎00:10‎
‎2:59‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama‎‎ - Cina‎ - Petikan
11:00‎  ‎14:30‎  ‎20:00‎  ‎23:30‎
‎2:25‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
21:40‎  ‎00:40‎
‎2:25‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
21:40‎  ‎00:40‎
Ahad
‎2:25‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:20‎  ‎12:00‎  ‎14:00‎  ‎14:20‎  ‎15:00‎  ‎17:20‎  ‎18:00‎  ‎19:10‎  ‎20:20‎  ‎21:00‎  ‎22:30‎  ‎23:20‎  ‎00:00‎
‎2:55‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Thriller‎‎ - Tamil‎
13:40‎  ‎17:10‎  ‎22:50‎
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎
22:20‎  ‎00:20‎
‎1:39‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Family‎‎ - Cina‎
11:30‎  ‎13:40‎  ‎15:50‎  ‎18:00‎  ‎20:10‎
‎1:42‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Comedy/Romance‎‎ - Bahasa Melayu‎
11:10‎  ‎13:20‎  ‎15:35‎  ‎17:50‎  ‎20:05‎
‎1:42‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy/Animation‎‎ - Inggeris‎
11:30‎  ‎17:40‎  ‎20:40‎  ‎23:00‎  ‎00:30‎
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Adventure/Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
18:00‎
‎1:33‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Science fiction/Horror‎‎ - Inggeris‎
13:40‎  ‎18:00‎  ‎22:20‎
‎1:35‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Comedy/Family‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:15‎  ‎15:30‎  ‎19:45‎  ‎00:00‎
‎1:30‎‎ - Kategori tontonan NA‎‎ - Adventure/Comedy/Family‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:50‎  ‎17:00‎
‎2:29‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller/Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:45‎  ‎14:45‎  ‎15:00‎  ‎17:45‎  ‎18:00‎  ‎20:45‎  ‎21:00‎  ‎23:45‎  ‎00:00‎
‎1:37‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Cina‎
11:30‎  ‎15:50‎  ‎20:10‎  ‎00:30‎
‎2:25‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:40‎  ‎14:40‎  ‎20:00‎
‎1:37‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Drama‎‎ - Cina‎ - Petikan
13:20‎  ‎17:35‎  ‎21:50‎
‎1:21‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Family‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
22:20‎  ‎00:10‎
‎2:59‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama‎‎ - Cina‎ - Petikan
11:00‎  ‎14:30‎  ‎20:00‎  ‎23:30‎
‎2:25‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
21:40‎  ‎00:40‎
‎2:25‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
21:40‎  ‎00:40‎
Isnin
‎2:25‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:20‎  ‎11:40‎  ‎12:20‎  ‎14:20‎  ‎14:40‎  ‎15:20‎  ‎17:20‎  ‎17:40‎  ‎18:20‎  ‎20:20‎  ‎20:40‎  ‎21:20‎  ‎23:20‎  ‎23:40‎  ‎00:20‎
‎2:55‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Thriller‎‎ - Tamil‎
13:40‎  ‎17:10‎  ‎22:50‎
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎
22:20‎  ‎00:20‎
‎1:39‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Family‎‎ - Cina‎
11:30‎  ‎13:40‎  ‎15:50‎  ‎18:00‎  ‎20:10‎
‎1:42‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Comedy/Romance‎‎ - Bahasa Melayu‎
11:10‎  ‎13:20‎  ‎15:35‎  ‎17:50‎  ‎20:05‎
‎1:42‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy/Animation‎‎ - Inggeris‎
11:30‎  ‎17:00‎  ‎20:40‎
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Adventure/Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
18:00‎
‎1:33‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Science fiction/Horror‎‎ - Inggeris‎
13:40‎  ‎18:00‎  ‎22:20‎
‎1:35‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Comedy/Family‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:15‎  ‎15:30‎  ‎19:45‎  ‎00:00‎
‎2:29‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller/Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:45‎  ‎14:45‎  ‎17:45‎  ‎20:45‎  ‎23:45‎
‎1:37‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Cina‎
11:30‎  ‎15:50‎  ‎20:10‎  ‎00:30‎
‎2:25‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:00‎  ‎14:00‎  ‎20:00‎  ‎23:00‎
‎1:37‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Drama‎‎ - Cina‎ - Petikan
13:20‎  ‎17:35‎  ‎21:50‎
‎1:21‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Family‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
22:20‎  ‎00:10‎
‎2:59‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama‎‎ - Cina‎ - Petikan
11:00‎  ‎14:30‎  ‎20:00‎  ‎23:30‎
‎2:25‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎15:00‎  ‎18:00‎  ‎21:00‎  ‎00:00‎
‎2:25‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎15:00‎  ‎18:00‎  ‎21:00‎  ‎00:00‎
Selasa
‎2:25‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:00‎  ‎11:40‎  ‎12:20‎  ‎14:00‎  ‎14:40‎  ‎15:20‎  ‎17:00‎  ‎17:40‎  ‎18:20‎  ‎23:20‎  ‎23:40‎  ‎00:30‎
‎2:55‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Thriller‎‎ - Tamil‎
13:40‎  ‎17:10‎  ‎00:00‎
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎
00:20‎
‎1:39‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Family‎‎ - Cina‎
12:40‎  ‎14:50‎  ‎17:00‎  ‎19:10‎
‎1:42‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Comedy/Romance‎‎ - Bahasa Melayu‎
12:10‎  ‎14:20‎  ‎16:30‎  ‎18:40‎
‎1:42‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy/Animation‎‎ - Inggeris‎
11:30‎  ‎17:00‎  ‎23:30‎
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Adventure/Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
18:00‎
‎1:33‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Science fiction/Horror‎‎ - Inggeris‎
13:40‎  ‎18:00‎  ‎22:20‎
‎1:35‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Comedy/Family‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:15‎  ‎15:30‎  ‎19:45‎  ‎00:00‎
‎2:29‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller/Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:15‎  ‎14:15‎  ‎20:00‎  ‎22:45‎  ‎23:00‎
‎1:37‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Cina‎
11:30‎  ‎15:50‎  ‎20:10‎  ‎00:30‎
‎2:25‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:00‎  ‎14:00‎  ‎17:00‎
‎1:37‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Drama‎‎ - Cina‎ - Petikan
13:20‎  ‎17:35‎  ‎21:50‎
‎1:21‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Family‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
23:15‎
‎2:59‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama‎‎ - Cina‎ - Petikan
11:00‎  ‎14:30‎  ‎20:00‎  ‎23:30‎
‎2:25‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎15:00‎  ‎18:00‎  ‎00:00‎
‎2:25‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎15:00‎  ‎18:00‎  ‎00:00‎
24 dis
‎2:25‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:20‎  ‎11:40‎  ‎12:20‎  ‎14:20‎  ‎14:40‎  ‎17:20‎  ‎17:40‎  ‎19:40‎  ‎20:20‎  ‎20:40‎  ‎22:50‎  ‎23:20‎  ‎23:40‎
‎2:55‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Thriller‎‎ - Tamil‎
13:40‎  ‎17:10‎  ‎22:50‎
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎
22:20‎  ‎00:20‎
‎1:39‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Family‎‎ - Cina‎
11:30‎  ‎13:40‎  ‎15:50‎  ‎18:00‎  ‎20:10‎
‎1:42‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Comedy/Romance‎‎ - Bahasa Melayu‎
11:10‎  ‎13:20‎  ‎15:35‎  ‎17:50‎  ‎20:05‎
‎1:42‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy/Animation‎‎ - Inggeris‎
11:30‎  ‎17:00‎  ‎20:40‎
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Adventure/Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
18:00‎
‎1:33‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Science fiction/Horror‎‎ - Inggeris‎
13:40‎  ‎18:00‎  ‎22:20‎
‎1:35‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Comedy/Family‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:15‎  ‎15:30‎  ‎19:45‎  ‎00:00‎
‎1:30‎‎ - Kategori tontonan NA‎‎ - Adventure/Comedy/Family‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
15:20‎  ‎17:30‎  ‎20:00‎  ‎22:10‎  ‎00:20‎
‎2:29‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller/Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:45‎  ‎14:45‎  ‎17:45‎  ‎20:45‎  ‎23:45‎
‎1:37‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Cina‎
11:30‎  ‎15:50‎  ‎20:10‎  ‎00:30‎
‎2:25‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:00‎  ‎14:00‎  ‎17:00‎
‎1:37‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Drama‎‎ - Cina‎ - Petikan
13:20‎  ‎17:35‎  ‎21:50‎
‎1:21‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Family‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
22:20‎  ‎00:10‎
‎2:59‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama‎‎ - Cina‎ - Petikan
11:00‎  ‎14:30‎  ‎20:00‎  ‎23:30‎
‎2:25‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎15:00‎  ‎18:00‎  ‎21:00‎  ‎00:00‎
‎2:25‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎15:00‎  ‎18:00‎  ‎21:00‎  ‎00:00‎
last update:2014/12/18 07:00:11 JPT