Golden Screen Cinemas - 1 Utama

E-403, 4th Floor 1 Utama Shopping Centre (New Wing), Lebuh Bandar Utama, Petaling Jaya, Selangor - 03-7806 8888
   
Jumaat
‎1:55‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎
11:00‎  ‎11:45‎  ‎12:00‎  ‎13:30‎  ‎14:15‎  ‎14:30‎  ‎16:00‎  ‎16:45‎  ‎17:00‎  ‎18:30‎  ‎19:15‎  ‎19:30‎  ‎21:00‎  ‎21:45‎  ‎22:00‎  ‎23:30‎  ‎00:15‎  ‎00:30‎
‎1:58‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:10‎  ‎13:40‎  ‎16:10‎  ‎18:40‎  ‎21:10‎  ‎23:40‎
‎2:8‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Thriller‎‎ - Inggeris‎
11:30‎  ‎16:40‎  ‎19:15‎  ‎21:50‎  ‎00:30‎
‎1:59‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Drama‎‎ - Bahasa Melayu‎
11:20‎  ‎12:10‎  ‎13:50‎  ‎16:20‎  ‎18:50‎  ‎21:20‎  ‎23:50‎  ‎00:20‎
‎2:2‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Mystery/Thriller‎‎ - Inggeris‎
12:00‎  ‎16:45‎
‎1:48‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Drama‎‎ - Cina‎
11:30‎  ‎14:35‎  ‎15:45‎  ‎20:00‎  ‎00:15‎
‎1:30‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎
13:45‎  ‎18:00‎  ‎22:15‎
‎1:32‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Animation/Comedy/Musical‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
21:50‎  ‎00:00‎
‎1:55‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎
14:10‎  ‎19:20‎
‎1:55‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎
11:30‎  ‎16:30‎  ‎21:30‎  ‎00:00‎
‎2:7‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎
17:30‎
‎1:58‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:00‎  ‎19:00‎
‎1:55‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎
11:30‎  ‎16:30‎  ‎21:30‎  ‎00:00‎
‎1:47‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Drama/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:30‎  ‎16:45‎
‎1:58‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:00‎  ‎19:00‎
‎2:0‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama‎‎ - Perancis‎
21:30‎
‎1:54‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Historical/Romance‎‎ - Hungary‎
19:00‎
Sabtu
‎1:55‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎
11:00‎  ‎11:45‎  ‎12:00‎  ‎13:30‎  ‎14:15‎  ‎14:30‎  ‎16:00‎  ‎16:45‎  ‎17:00‎  ‎18:30‎  ‎19:15‎  ‎19:30‎  ‎21:00‎  ‎21:45‎  ‎22:00‎  ‎23:30‎  ‎00:15‎  ‎00:30‎
‎1:58‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:10‎  ‎13:40‎  ‎16:10‎  ‎18:40‎  ‎21:10‎  ‎23:40‎
‎2:8‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Thriller‎‎ - Inggeris‎
11:30‎  ‎16:40‎  ‎19:15‎  ‎21:50‎  ‎00:30‎
‎1:59‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Drama‎‎ - Bahasa Melayu‎
11:20‎  ‎13:50‎  ‎16:20‎  ‎18:50‎  ‎21:20‎  ‎23:50‎
‎2:2‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Mystery/Thriller‎‎ - Inggeris‎
12:00‎  ‎16:45‎  ‎21:50‎
‎1:48‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Drama‎‎ - Cina‎
15:45‎  ‎20:00‎  ‎00:15‎
‎1:30‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎
13:45‎  ‎22:15‎
‎1:32‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Animation/Comedy/Musical‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:45‎  ‎18:00‎  ‎00:20‎
‎1:55‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎
14:10‎  ‎19:20‎
‎1:55‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎
11:30‎  ‎16:30‎  ‎21:30‎  ‎00:00‎
‎2:7‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎
17:30‎
‎1:58‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:00‎  ‎19:00‎
‎1:55‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎
11:30‎  ‎16:30‎  ‎21:30‎  ‎00:00‎
‎1:47‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Drama/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:30‎
‎1:58‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:00‎  ‎19:00‎
‎1:45‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Family‎‎ - Jerman‎
14:20‎
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller‎‎ - Jerman‎
12:00‎
‎1:38‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Adventure/Drama/Family‎‎ - Inggeris‎
16:40‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy‎‎ - Czech‎
20:50‎
‎1:31‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Biography/Documentary/Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
18:50‎
Ahad
‎1:55‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎
11:00‎  ‎11:45‎  ‎12:00‎  ‎13:30‎  ‎14:15‎  ‎14:30‎  ‎16:00‎  ‎16:45‎  ‎17:00‎  ‎18:30‎  ‎19:15‎  ‎19:30‎  ‎21:00‎  ‎21:45‎  ‎22:00‎  ‎23:30‎  ‎00:15‎  ‎00:30‎
‎1:58‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:10‎  ‎13:40‎  ‎16:10‎  ‎18:40‎  ‎21:10‎  ‎23:40‎
‎2:8‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Thriller‎‎ - Inggeris‎
11:30‎  ‎16:40‎  ‎19:15‎  ‎21:50‎  ‎00:30‎
‎1:59‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Drama‎‎ - Bahasa Melayu‎
11:20‎  ‎13:50‎  ‎16:20‎  ‎18:50‎  ‎21:20‎  ‎23:50‎
‎2:2‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Mystery/Thriller‎‎ - Inggeris‎
12:00‎  ‎16:45‎  ‎21:50‎  ‎00:20‎
‎1:48‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Drama‎‎ - Cina‎
15:45‎  ‎20:00‎  ‎00:15‎
‎1:30‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎
13:45‎  ‎22:15‎
‎1:32‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Animation/Comedy/Musical‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:45‎  ‎18:00‎
‎1:55‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎
14:10‎  ‎19:20‎
‎1:55‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎
16:30‎  ‎21:30‎  ‎00:00‎
‎2:7‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎
16:00‎
‎1:58‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:00‎  ‎19:00‎
‎1:55‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎
16:30‎  ‎21:30‎  ‎00:00‎
‎1:47‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Drama/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:30‎
‎1:58‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:00‎  ‎19:00‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Drama‎‎ - Denmark‎
12:00‎
‎2:3‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Drama/Romance‎‎ - Greek‎
21:10‎
‎1:45‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Family‎‎ - Jerman‎
14:10‎
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller‎‎ - Jerman‎
18:45‎
‎1:45‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Drama‎‎ - Sepanyol‎
16:30‎
Isnin - Selasa
‎1:55‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎
11:00‎  ‎11:45‎  ‎12:00‎  ‎13:30‎  ‎14:15‎  ‎14:30‎  ‎16:00‎  ‎16:45‎  ‎17:00‎  ‎18:30‎  ‎19:15‎  ‎19:30‎  ‎21:00‎  ‎21:45‎  ‎22:00‎  ‎23:30‎  ‎00:15‎  ‎00:30‎
‎1:58‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:10‎  ‎13:40‎  ‎16:10‎  ‎18:40‎  ‎21:10‎  ‎23:40‎
‎2:8‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Thriller‎‎ - Inggeris‎
11:30‎  ‎16:40‎  ‎19:15‎  ‎21:50‎  ‎00:30‎
‎1:59‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Drama‎‎ - Bahasa Melayu‎
11:20‎  ‎13:50‎  ‎16:20‎  ‎18:50‎  ‎21:20‎  ‎23:50‎
‎2:2‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Mystery/Thriller‎‎ - Inggeris‎
12:00‎  ‎16:45‎  ‎21:50‎  ‎00:20‎
‎1:48‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Drama‎‎ - Cina‎
11:30‎  ‎15:45‎  ‎20:00‎  ‎00:15‎
‎1:30‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎
13:45‎  ‎18:00‎  ‎22:15‎
‎1:55‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎
14:10‎  ‎19:20‎
‎1:55‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎
11:30‎  ‎16:30‎  ‎21:30‎  ‎00:00‎
‎2:7‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎
17:30‎
‎1:58‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:00‎  ‎19:00‎
‎1:55‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎
11:30‎  ‎16:30‎  ‎21:30‎  ‎00:00‎
‎1:47‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Drama/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:30‎  ‎16:30‎
‎1:58‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:00‎  ‎19:00‎
Rabu
‎1:55‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎
11:30‎  ‎11:45‎  ‎12:00‎  ‎14:00‎  ‎14:15‎  ‎14:30‎  ‎16:30‎  ‎16:45‎  ‎17:00‎  ‎19:00‎  ‎19:15‎  ‎19:30‎  ‎21:30‎  ‎21:45‎  ‎22:00‎  ‎00:00‎  ‎00:15‎  ‎00:30‎
‎1:58‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:10‎  ‎13:40‎  ‎16:10‎  ‎18:40‎  ‎23:40‎
‎2:8‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Thriller‎‎ - Inggeris‎
11:30‎  ‎16:40‎  ‎19:15‎  ‎21:50‎  ‎00:30‎
‎1:59‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Drama‎‎ - Bahasa Melayu‎
11:20‎  ‎13:50‎  ‎16:20‎  ‎18:50‎  ‎21:20‎  ‎23:50‎
‎2:2‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Mystery/Thriller‎‎ - Inggeris‎
12:00‎  ‎16:45‎  ‎21:50‎  ‎00:20‎
‎1:48‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Drama‎‎ - Cina‎
12:30‎  ‎16:45‎  ‎00:15‎
‎1:30‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎
14:45‎  ‎19:00‎
‎1:55‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎
14:10‎  ‎19:20‎
‎1:55‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎
11:00‎  ‎16:00‎  ‎23:30‎
‎2:7‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎
17:30‎
‎1:58‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:30‎  ‎18:30‎
‎1:55‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎
11:00‎  ‎16:00‎  ‎23:30‎
‎1:47‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Drama/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:30‎  ‎16:30‎
‎1:58‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:30‎  ‎18:30‎
last update:2016/10/28 04:12:54 JPT