Masa Tayangan
 

Golden Screen Cinemas - 1 Utama

E-403, 4th Floor 1 Utama Shopping Centre (New Wing), Lebuh Bandar Utama, Petaling Jaya, Selangor - 03-7806 8888
   
Khamis
‎2:15‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:00‎  ‎11:20‎  ‎11:30‎  ‎12:00‎  ‎13:55‎  ‎14:25‎  ‎14:30‎  ‎14:50‎  ‎16:50‎  ‎17:20‎  ‎17:30‎  ‎17:45‎  ‎19:45‎  ‎20:15‎  ‎20:30‎  ‎20:45‎  ‎22:50‎  ‎23:10‎  ‎23:30‎  ‎23:50‎
‎1:37‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
10:40‎  ‎12:50‎  ‎15:00‎  ‎17:10‎  ‎19:20‎  ‎21:30‎  ‎23:40‎
‎2:27‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Superhero‎‎ - Inggeris‎
11:30‎  ‎14:30‎  ‎17:30‎  ‎20:30‎  ‎23:30‎
‎1:45‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Action/Adventure/Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
10:50‎  ‎13:05‎  ‎15:20‎  ‎17:35‎  ‎19:50‎  ‎22:00‎  ‎00:10‎
‎2:15‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:30‎  ‎15:25‎  ‎18:20‎  ‎21:15‎  ‎00:10‎
‎1:56‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Mystery/Thriller‎‎ - Inggeris‎
11:40‎  ‎14:10‎  ‎16:40‎  ‎19:10‎  ‎21:40‎  ‎00:10‎
‎1:31‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy‎‎ - Inggeris‎
13:00‎  ‎15:00‎  ‎17:00‎  ‎00:00‎
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama/Family‎‎ - na‎
14:00‎  ‎16:10‎  ‎18:25‎  ‎20:35‎
‎2:15‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:00‎  ‎18:20‎
‎1:41‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy/Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:10‎  ‎14:20‎  ‎16:30‎  ‎18:40‎  ‎20:50‎  ‎23:10‎
‎2:15‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:30‎  ‎15:25‎  ‎18:20‎  ‎21:15‎  ‎00:10‎
‎2:0‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Romance‎‎ - Indonesia‎
11:30‎  ‎22:45‎
‎2:0‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama/Musical/Romance‎‎ - Inggeris‎
15:50‎  ‎21:20‎  ‎00:00‎
‎2:11‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller‎‎ - Perancis‎
21:20‎
‎1:51‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy/Drama/Romance‎‎ - Perancis‎
19:00‎
Jumaat
‎2:15‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:00‎  ‎11:20‎  ‎11:30‎  ‎12:00‎  ‎13:55‎  ‎14:25‎  ‎14:30‎  ‎14:50‎  ‎16:50‎  ‎17:20‎  ‎17:30‎  ‎17:45‎  ‎19:45‎  ‎20:15‎  ‎20:30‎  ‎20:45‎  ‎22:50‎  ‎23:10‎  ‎23:30‎  ‎23:50‎
‎1:37‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
10:40‎  ‎12:50‎  ‎15:00‎  ‎17:10‎  ‎19:20‎  ‎21:30‎  ‎23:40‎
‎2:27‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Superhero‎‎ - Inggeris‎
11:30‎  ‎14:30‎  ‎17:30‎  ‎20:30‎  ‎23:30‎
‎1:45‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Action/Adventure/Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
10:50‎  ‎13:05‎  ‎15:20‎  ‎17:35‎  ‎19:50‎  ‎22:00‎  ‎00:10‎
‎2:15‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:30‎  ‎15:25‎  ‎18:20‎  ‎21:15‎  ‎00:10‎
‎1:56‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Mystery/Thriller‎‎ - Inggeris‎
11:40‎  ‎14:10‎  ‎16:40‎  ‎19:10‎  ‎21:40‎  ‎00:10‎
‎1:31‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy‎‎ - Inggeris‎
13:00‎  ‎15:00‎  ‎17:00‎  ‎00:00‎
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama/Family‎‎ - na‎
14:00‎  ‎16:10‎  ‎18:25‎  ‎20:35‎
‎2:15‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:00‎  ‎18:20‎
‎1:41‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy/Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:10‎  ‎14:20‎  ‎16:30‎  ‎18:40‎  ‎20:50‎  ‎23:10‎
‎2:15‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:30‎  ‎15:25‎  ‎18:20‎  ‎21:15‎  ‎00:10‎
‎2:0‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Romance‎‎ - Indonesia‎
11:30‎  ‎22:45‎
‎2:0‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama/Musical/Romance‎‎ - Inggeris‎
15:50‎  ‎21:20‎  ‎00:00‎
‎1:56‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Drama‎‎ - Perancis‎
21:10‎
‎1:41‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy‎‎ - Perancis‎ - Petikan
19:00‎
Sabtu
‎2:15‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:00‎  ‎11:20‎  ‎11:30‎  ‎12:00‎  ‎13:55‎  ‎14:25‎  ‎14:50‎  ‎16:50‎  ‎17:20‎  ‎17:45‎  ‎19:45‎  ‎20:15‎  ‎20:45‎  ‎22:50‎  ‎23:10‎  ‎23:45‎  ‎23:50‎
‎1:37‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
10:40‎  ‎12:50‎  ‎19:20‎  ‎21:30‎  ‎23:40‎
‎2:27‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Superhero‎‎ - Inggeris‎
11:30‎  ‎14:30‎  ‎17:30‎  ‎20:30‎  ‎23:30‎
‎1:45‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Action/Adventure/Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:15‎  ‎14:30‎  ‎16:45‎  ‎19:00‎  ‎00:00‎
‎2:15‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:30‎  ‎15:25‎  ‎18:20‎  ‎21:15‎  ‎00:10‎
‎1:56‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Mystery/Thriller‎‎ - Inggeris‎
11:40‎  ‎14:10‎  ‎16:40‎  ‎19:10‎  ‎21:40‎  ‎00:10‎
‎1:31‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy‎‎ - Inggeris‎
21:20‎  ‎23:30‎
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama/Family‎‎ - na‎
13:30‎  ‎15:40‎  ‎17:50‎  ‎22:20‎  ‎00:30‎
‎2:15‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:00‎  ‎18:20‎
‎1:41‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy/Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:10‎  ‎14:20‎  ‎16:30‎  ‎18:40‎  ‎20:50‎  ‎23:10‎
‎2:15‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:30‎  ‎15:25‎  ‎18:20‎  ‎21:15‎  ‎00:10‎
‎2:0‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Romance‎‎ - Indonesia‎
11:00‎
‎2:0‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama/Musical/Romance‎‎ - Inggeris‎
15:50‎  ‎21:20‎  ‎00:00‎
‎1:37‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Drama‎‎ - Perancis‎
12:00‎
‎1:46‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama‎‎ - Perancis‎
14:10‎
‎2:10‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Musical‎‎ - Perancis‎
16:30‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Romance‎‎ - Perancis‎
19:10‎
‎2:1‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure‎‎ - Cina‎
21:20‎
Ahad
‎2:15‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:20‎  ‎11:30‎  ‎12:00‎  ‎13:55‎  ‎14:25‎  ‎14:30‎  ‎14:50‎  ‎16:50‎  ‎17:20‎  ‎17:30‎  ‎17:45‎  ‎19:45‎  ‎20:15‎  ‎20:30‎  ‎20:45‎  ‎22:50‎  ‎23:10‎  ‎23:30‎  ‎23:50‎
‎1:37‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
10:40‎  ‎12:50‎  ‎15:00‎  ‎17:10‎  ‎19:20‎  ‎21:30‎  ‎23:40‎
‎2:27‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Superhero‎‎ - Inggeris‎
11:30‎  ‎14:30‎  ‎17:30‎  ‎20:30‎  ‎23:30‎
‎1:45‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Action/Adventure/Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:45‎  ‎16:20‎  ‎18:35‎  ‎21:00‎  ‎23:15‎
‎2:15‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:30‎  ‎15:25‎  ‎18:20‎  ‎21:15‎  ‎00:10‎
‎1:56‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Mystery/Thriller‎‎ - Inggeris‎
11:40‎  ‎14:10‎  ‎16:40‎  ‎19:10‎  ‎21:40‎  ‎00:10‎
‎1:31‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy‎‎ - Inggeris‎
14:10‎  ‎23:30‎
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama/Family‎‎ - na‎
13:30‎  ‎15:40‎  ‎17:50‎  ‎20:00‎  ‎22:20‎
‎2:15‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:00‎  ‎18:20‎
‎1:41‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy/Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:10‎  ‎14:20‎  ‎16:30‎  ‎18:40‎  ‎20:50‎  ‎23:10‎
‎2:15‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:30‎  ‎15:25‎  ‎18:20‎  ‎21:15‎  ‎00:10‎
‎2:0‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Romance‎‎ - Indonesia‎
11:00‎  ‎00:30‎
‎2:0‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama/Musical/Romance‎‎ - Inggeris‎
15:50‎  ‎21:20‎  ‎00:00‎
‎1:32‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Drama‎‎ - Perancis‎
12:00‎
‎2:11‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller‎‎ - Perancis‎
20:50‎
‎1:42‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama‎‎ - Perancis‎
18:40‎
‎1:51‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy/Drama/Romance‎‎ - Perancis‎
16:20‎
‎1:48‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Animation/Kids‎‎ - Perancis‎
14:00‎
Isnin
‎2:15‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:00‎  ‎11:20‎  ‎11:30‎  ‎12:00‎  ‎13:55‎  ‎14:25‎  ‎14:30‎  ‎14:50‎  ‎16:50‎  ‎17:20‎  ‎17:30‎  ‎17:45‎  ‎20:15‎  ‎20:30‎  ‎20:45‎  ‎22:50‎  ‎23:10‎  ‎23:30‎  ‎23:50‎
‎1:37‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
10:40‎  ‎12:50‎  ‎15:00‎  ‎17:10‎  ‎23:40‎
‎2:27‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Superhero‎‎ - Inggeris‎
11:30‎  ‎14:30‎  ‎17:30‎  ‎20:30‎  ‎23:30‎
‎1:45‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Action/Adventure/Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎13:45‎  ‎16:00‎  ‎18:15‎  ‎23:15‎
‎2:15‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:30‎  ‎15:25‎  ‎18:20‎  ‎21:15‎  ‎00:10‎
‎1:56‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Mystery/Thriller‎‎ - Inggeris‎
11:40‎  ‎14:10‎  ‎16:40‎  ‎19:10‎  ‎21:40‎  ‎00:10‎
‎1:31‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy‎‎ - Inggeris‎
13:00‎  ‎15:00‎  ‎17:00‎  ‎19:00‎  ‎21:00‎  ‎23:00‎
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama/Family‎‎ - na‎
14:00‎  ‎16:10‎  ‎18:25‎  ‎20:35‎
‎2:15‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:00‎  ‎18:20‎
‎1:41‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy/Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:10‎  ‎14:20‎  ‎16:30‎  ‎18:40‎  ‎23:10‎
‎2:15‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:30‎  ‎15:25‎  ‎18:20‎  ‎21:15‎  ‎00:10‎
‎2:0‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Romance‎‎ - Indonesia‎
11:30‎  ‎22:45‎
‎2:0‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama/Musical/Romance‎‎ - Inggeris‎
15:50‎  ‎21:20‎  ‎00:00‎
Selasa
‎2:15‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:00‎  ‎11:20‎  ‎11:30‎  ‎12:00‎  ‎13:55‎  ‎14:25‎  ‎14:30‎  ‎14:50‎  ‎16:50‎  ‎17:20‎  ‎17:30‎  ‎17:45‎  ‎19:45‎  ‎20:15‎  ‎20:30‎  ‎20:45‎  ‎22:50‎  ‎23:10‎  ‎23:30‎  ‎23:50‎
‎1:37‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
10:40‎  ‎12:50‎  ‎15:00‎  ‎17:10‎  ‎19:20‎  ‎21:30‎  ‎23:40‎
‎2:27‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Superhero‎‎ - Inggeris‎
11:30‎  ‎14:30‎  ‎17:30‎  ‎20:30‎  ‎23:30‎
‎1:45‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Action/Adventure/Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
10:50‎  ‎13:05‎  ‎15:20‎  ‎17:35‎  ‎19:50‎  ‎22:00‎  ‎00:10‎
‎2:15‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:30‎  ‎15:25‎  ‎18:20‎  ‎21:15‎  ‎00:10‎
‎1:56‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Mystery/Thriller‎‎ - Inggeris‎
11:40‎  ‎14:10‎  ‎16:40‎  ‎19:10‎  ‎21:40‎  ‎00:10‎
‎1:31‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy‎‎ - Inggeris‎
13:00‎  ‎15:00‎  ‎17:00‎  ‎19:00‎  ‎21:00‎  ‎23:00‎
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama/Family‎‎ - na‎
14:00‎  ‎16:10‎  ‎18:25‎  ‎20:35‎
‎2:15‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:00‎  ‎18:20‎
‎1:41‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy/Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:10‎  ‎14:20‎  ‎16:30‎  ‎18:40‎  ‎20:50‎  ‎23:10‎
‎2:15‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:30‎  ‎15:25‎  ‎18:20‎  ‎21:15‎  ‎00:10‎
‎2:0‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Romance‎‎ - Indonesia‎
11:30‎  ‎22:45‎
‎2:0‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama/Musical/Romance‎‎ - Inggeris‎
15:50‎  ‎21:20‎  ‎00:00‎
Rabu
‎2:15‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:00‎  ‎11:20‎  ‎11:30‎  ‎12:00‎  ‎13:55‎  ‎14:25‎  ‎14:30‎  ‎14:50‎  ‎16:50‎  ‎17:20‎  ‎17:30‎  ‎17:45‎  ‎20:30‎  ‎23:10‎  ‎23:30‎  ‎23:50‎  ‎00:00‎
‎1:37‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
10:40‎  ‎12:50‎  ‎15:00‎  ‎17:10‎
‎2:27‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Superhero‎‎ - Inggeris‎
11:30‎  ‎14:30‎  ‎17:30‎  ‎23:30‎
‎1:45‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Action/Adventure/Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎13:45‎  ‎16:00‎  ‎18:15‎  ‎23:15‎
‎2:15‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:30‎  ‎15:25‎  ‎18:20‎  ‎21:15‎  ‎00:10‎
‎1:56‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Mystery/Thriller‎‎ - Inggeris‎
11:00‎  ‎13:30‎  ‎16:00‎  ‎18:30‎  ‎00:10‎
‎1:31‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy‎‎ - Inggeris‎
13:00‎  ‎15:00‎  ‎17:00‎  ‎23:00‎
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama/Family‎‎ - na‎
13:30‎  ‎15:40‎  ‎17:50‎  ‎23:15‎
‎2:15‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:00‎  ‎18:20‎
‎1:41‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy/Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:10‎  ‎14:20‎  ‎16:30‎  ‎18:40‎  ‎23:10‎
‎2:15‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:30‎  ‎15:25‎  ‎18:20‎  ‎21:15‎  ‎00:10‎
‎2:0‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Romance‎‎ - Indonesia‎
11:00‎
‎2:0‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama/Musical/Romance‎‎ - Inggeris‎
15:50‎  ‎00:00‎
last update:2016/05/26 09:00:08 JPT