Masa Tayangan
 

Golden Screen Cinemas - 1 Utama (New Wing)

E-403, 4th Floor 1 Utama Shopping Centre (New Wing), Lebuh Bandar Utama, Petaling Jaya, Selangor - 03-7806 8888
    
Ahad
‎2:0‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎12:30‎  ‎14:00‎  ‎15:00‎  ‎16:30‎  ‎17:30‎  ‎19:00‎  ‎20:00‎  ‎21:30‎  ‎22:30‎  ‎00:00‎
‎1:34‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Adventure/Fantasy/Animation‎‎ - Inggeris‎
11:30‎  ‎13:40‎  ‎15:50‎  ‎18:00‎  ‎20:30‎  ‎22:45‎
‎1:52‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Fantasy/Romance‎‎ - Inggeris‎
11:40‎  ‎14:00‎  ‎16:20‎  ‎18:40‎  ‎21:00‎  ‎23:20‎
‎1:26‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller/Horror‎‎ - Inggeris‎
13:00‎  ‎17:20‎  ‎21:40‎  ‎23:30‎
‎1:55‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Drama/Crime‎‎ - Inggeris‎
12:45‎  ‎15:15‎  ‎17:45‎  ‎20:15‎  ‎23:45‎
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Drama/Crime‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:40‎  ‎19:40‎  ‎00:30‎
‎1:58‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Fantasy‎‎ - Cina‎
11:50‎  ‎14:20‎  ‎16:50‎  ‎21:20‎  ‎00:00‎
‎1:53‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Drama‎‎ - Cina‎
12:30‎  ‎14:50‎  ‎19:40‎  ‎22:00‎  ‎00:20‎
‎2:0‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:50‎  ‎19:10‎
‎1:34‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Comedy/Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:10‎  ‎19:30‎
‎1:37‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Animation/Family‎‎ - Inggeris‎
12:10‎  ‎16:30‎  ‎20:50‎  ‎23:00‎
‎1:34‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Adventure/Fantasy/Animation‎‎ - Inggeris‎
13:10‎  ‎15:15‎  ‎17:20‎  ‎21:40‎  ‎23:50‎
‎2:9‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
17:00‎
‎1:45‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Romance‎‎ - Inggeris‎
12:00‎  ‎16:40‎  ‎21:20‎  ‎23:30‎
‎1:34‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Adventure/Fantasy/Animation‎‎ - Inggeris‎
12:20‎  ‎17:00‎  ‎21:30‎
‎2:2‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama‎‎ - Thai‎
12:10‎  ‎22:00‎
‎2:0‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:30‎  ‎19:00‎  ‎23:40‎
‎1:35‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy‎‎ - na‎
14:20‎  ‎18:40‎
‎2:0‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:30‎  ‎19:00‎  ‎23:40‎
‎1:56‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Drama/Biography‎‎ - Inggeris‎
14:10‎  ‎18:50‎
‎1:20‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy/Drama‎‎ - Cina‎ - Petikan
19:20‎
‎1:44‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy/Drama/Crime‎‎ - Inggeris‎
17:20‎
Isnin
‎2:0‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎12:30‎  ‎14:00‎  ‎15:00‎  ‎16:30‎  ‎17:30‎  ‎19:00‎  ‎20:00‎  ‎21:30‎  ‎22:30‎  ‎00:00‎
‎1:34‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Adventure/Fantasy/Animation‎‎ - Inggeris‎
11:30‎  ‎13:40‎  ‎15:50‎  ‎18:00‎  ‎20:30‎  ‎22:45‎
‎1:52‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Fantasy/Romance‎‎ - Inggeris‎
11:40‎  ‎14:00‎  ‎16:20‎  ‎18:40‎  ‎21:00‎  ‎23:20‎
‎1:26‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller/Horror‎‎ - Inggeris‎
13:00‎  ‎17:20‎  ‎19:10‎  ‎23:30‎
‎1:55‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Drama/Crime‎‎ - Inggeris‎
12:45‎  ‎15:15‎  ‎17:45‎  ‎22:00‎  ‎23:45‎
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Drama/Crime‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:40‎  ‎19:40‎  ‎00:30‎
‎1:58‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Fantasy‎‎ - Cina‎
11:50‎  ‎14:20‎  ‎16:50‎  ‎21:20‎  ‎00:00‎
‎1:53‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Drama‎‎ - Cina‎
12:30‎  ‎14:50‎  ‎19:40‎  ‎22:00‎  ‎00:20‎
‎2:0‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:50‎
‎1:34‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Comedy/Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:10‎  ‎19:30‎
‎1:37‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Animation/Family‎‎ - Inggeris‎
12:10‎  ‎16:30‎  ‎20:50‎  ‎23:00‎
‎1:34‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Adventure/Fantasy/Animation‎‎ - Inggeris‎
13:10‎  ‎15:15‎  ‎17:20‎  ‎21:40‎  ‎23:50‎
‎2:9‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
17:00‎
‎1:45‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Romance‎‎ - Inggeris‎
12:00‎  ‎16:40‎  ‎21:20‎  ‎23:30‎
‎1:34‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Adventure/Fantasy/Animation‎‎ - Inggeris‎
12:20‎  ‎17:00‎  ‎21:30‎
‎2:2‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama‎‎ - Thai‎
12:10‎
‎2:0‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:30‎  ‎19:00‎  ‎23:40‎
‎1:35‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy‎‎ - na‎
14:20‎  ‎18:40‎
‎2:0‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:30‎  ‎19:00‎  ‎23:40‎
‎1:56‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Drama/Biography‎‎ - Inggeris‎
14:10‎  ‎18:50‎
‎1:20‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy/Drama‎‎ - Cina‎ - Petikan
19:20‎
‎1:44‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy/Drama/Crime‎‎ - Inggeris‎
17:20‎
Selasa
‎2:0‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎12:30‎  ‎14:00‎  ‎15:00‎  ‎16:30‎  ‎17:30‎  ‎19:00‎  ‎20:00‎  ‎21:30‎  ‎22:30‎
‎1:34‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Adventure/Fantasy/Animation‎‎ - Inggeris‎
11:30‎  ‎13:40‎  ‎15:50‎  ‎18:00‎  ‎22:00‎
‎1:52‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Fantasy/Romance‎‎ - Inggeris‎
11:40‎  ‎14:00‎  ‎16:20‎  ‎18:40‎  ‎21:00‎
‎1:26‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller/Horror‎‎ - Inggeris‎
13:00‎  ‎17:20‎  ‎21:40‎
‎1:55‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Drama/Crime‎‎ - Inggeris‎
12:45‎  ‎15:15‎  ‎17:45‎  ‎22:00‎
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Drama/Crime‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:40‎  ‎19:40‎
‎1:58‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Fantasy‎‎ - Cina‎
11:50‎  ‎14:20‎  ‎16:50‎  ‎21:20‎
‎1:53‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Drama‎‎ - Cina‎
12:30‎  ‎14:50‎  ‎19:40‎
‎2:0‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:50‎  ‎19:10‎
‎1:34‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Comedy/Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:10‎
‎1:37‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Animation/Family‎‎ - Inggeris‎
12:10‎  ‎16:30‎
‎1:34‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Adventure/Fantasy/Animation‎‎ - Inggeris‎
13:10‎  ‎15:15‎  ‎17:20‎
‎2:9‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
17:00‎
‎1:45‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Romance‎‎ - Inggeris‎
12:00‎  ‎16:40‎  ‎21:20‎
‎1:34‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Adventure/Fantasy/Animation‎‎ - Inggeris‎
12:20‎  ‎17:00‎
‎2:2‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama‎‎ - Thai‎
12:10‎
‎2:0‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:30‎
‎1:35‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy‎‎ - na‎
14:20‎  ‎18:40‎
‎2:0‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:30‎
‎1:56‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Drama/Biography‎‎ - Inggeris‎
14:10‎  ‎18:50‎
‎1:20‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy/Drama‎‎ - Cina‎ - Petikan
19:20‎
‎1:44‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy/Drama/Crime‎‎ - Inggeris‎
17:20‎
Rabu
‎2:20‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Thriller/Crime‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
18:10‎  ‎19:10‎  ‎20:00‎  ‎20:15‎  ‎21:00‎  ‎21:30‎  ‎21:55‎  ‎23:00‎  ‎23:15‎  ‎00:00‎  ‎00:30‎  ‎00:40‎
‎2:0‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎12:30‎  ‎14:00‎  ‎15:00‎  ‎16:30‎  ‎17:30‎  ‎19:00‎  ‎23:30‎
‎1:34‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Adventure/Fantasy/Animation‎‎ - Inggeris‎
11:30‎  ‎13:40‎  ‎15:50‎  ‎18:00‎  ‎22:00‎
‎1:52‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Fantasy/Romance‎‎ - Inggeris‎
11:00‎  ‎13:20‎  ‎15:40‎
‎1:26‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller/Horror‎‎ - Inggeris‎
13:00‎  ‎17:20‎
‎1:55‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Drama/Crime‎‎ - Inggeris‎
12:45‎  ‎15:15‎  ‎17:45‎  ‎22:00‎
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Drama/Crime‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:40‎  ‎19:40‎  ‎00:30‎
‎1:58‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Fantasy‎‎ - Cina‎
11:50‎  ‎14:20‎  ‎16:50‎  ‎21:20‎  ‎00:00‎
‎1:53‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Drama‎‎ - Cina‎
12:30‎  ‎14:50‎  ‎19:40‎  ‎00:20‎
‎2:0‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:50‎
‎1:34‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Comedy/Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:10‎  ‎19:30‎
‎1:37‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Animation/Family‎‎ - Inggeris‎
12:10‎  ‎16:30‎  ‎20:50‎  ‎23:00‎
‎1:34‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Adventure/Fantasy/Animation‎‎ - Inggeris‎
13:10‎  ‎15:15‎  ‎17:20‎  ‎21:40‎  ‎23:50‎
‎2:9‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
17:00‎
‎1:45‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Romance‎‎ - Inggeris‎
12:00‎  ‎16:40‎  ‎21:20‎  ‎23:30‎
‎1:34‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Adventure/Fantasy/Animation‎‎ - Inggeris‎
12:20‎  ‎17:00‎  ‎21:30‎
‎2:2‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama‎‎ - Thai‎
12:10‎
‎2:0‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:30‎  ‎19:00‎  ‎23:40‎
‎1:35‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy‎‎ - na‎
14:20‎  ‎18:40‎
‎2:0‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:30‎  ‎19:00‎  ‎23:40‎
‎1:56‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Drama/Biography‎‎ - Inggeris‎
14:10‎  ‎18:50‎
‎1:20‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy/Drama‎‎ - Cina‎ - Petikan
19:20‎
‎1:44‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy/Drama/Crime‎‎ - Inggeris‎
17:20‎
Khamis
‎2:20‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Thriller/Crime‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:00‎  ‎11:40‎  ‎14:00‎  ‎14:30‎  ‎17:00‎  ‎17:30‎  ‎20:00‎  ‎20:30‎  ‎22:50‎  ‎23:30‎
Jumaat
‎2:20‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Thriller/Crime‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:00‎  ‎11:40‎  ‎14:00‎  ‎14:30‎  ‎17:00‎  ‎17:30‎  ‎20:30‎  ‎22:50‎  ‎23:30‎
Sabtu - 5 apr
‎2:20‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Thriller/Crime‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:00‎  ‎11:40‎  ‎14:00‎  ‎14:30‎  ‎17:00‎  ‎17:30‎  ‎20:00‎  ‎20:30‎  ‎22:50‎  ‎23:30‎
6 apr
‎2:20‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Thriller/Crime‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:00‎  ‎11:40‎  ‎14:30‎  ‎17:30‎  ‎20:30‎  ‎23:10‎  ‎23:30‎
7 apr
‎2:20‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Thriller/Crime‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:00‎  ‎11:40‎  ‎14:00‎  ‎14:30‎  ‎17:00‎  ‎17:30‎  ‎20:00‎  ‎20:30‎  ‎22:50‎  ‎23:30‎
last update:2015/03/30 07:00:06 JPT