Masa Tayangan
 

Golden Screen Cinemas - 1 Utama (New Wing)

E-403, 4th Floor 1 Utama Shopping Centre (New Wing), Lebuh Bandar Utama, Petaling Jaya, Selangor - 03-7806 8888
    
Jumaat
‎2:0‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Adventure/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:00‎  ‎11:40‎  ‎12:10‎  ‎13:20‎  ‎14:00‎  ‎16:30‎  ‎16:50‎  ‎18:00‎  ‎18:50‎  ‎20:30‎  ‎21:20‎  ‎21:30‎  ‎23:10‎  ‎23:50‎
‎2:10‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Science fiction/Mystery‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:00‎  ‎11:20‎  ‎12:20‎  ‎13:40‎  ‎13:50‎  ‎15:00‎  ‎16:20‎  ‎17:40‎  ‎19:00‎  ‎20:20‎  ‎21:40‎  ‎23:00‎  ‎00:20‎
‎1:56‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy‎‎ - Inggeris‎
12:00‎  ‎14:30‎  ‎15:10‎  ‎17:00‎  ‎19:30‎  ‎22:00‎  ‎00:30‎
‎1:55‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Musical‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎13:50‎  ‎16:10‎  ‎18:30‎  ‎21:00‎  ‎23:30‎
‎2:25‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:30‎  ‎18:20‎  ‎23:20‎
‎1:34‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:20‎  ‎17:00‎
‎2:0‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Adventure/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:30‎  ‎19:10‎
‎1:48‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Comedy/Drama‎‎ - Cina‎
11:20‎  ‎16:10‎  ‎21:00‎
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama/Romance‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:10‎  ‎15:20‎  ‎17:30‎  ‎19:40‎  ‎21:50‎  ‎00:00‎
‎2:16‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Korea‎
12:30‎  ‎18:50‎  ‎21:30‎  ‎00:10‎
‎1:58‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller/Crime‎‎ - Cina‎
15:40‎  ‎23:50‎
‎1:33‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Animation‎‎ - Jepun‎
11:00‎  ‎13:00‎  ‎15:00‎  ‎23:30‎
‎2:0‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Adventure/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
15:50‎  ‎23:40‎
‎2:10‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Science fiction/Mystery‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:10‎  ‎20:50‎
‎1:56‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy‎‎ - Inggeris‎
10:50‎  ‎18:20‎
‎2:0‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Adventure/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
15:50‎  ‎23:40‎
‎2:10‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Science fiction/Mystery‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:10‎  ‎20:50‎
‎2:2‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Drama/Historical‎‎ - Perancis‎ - Petikan
20:50‎
‎1:15‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Animation‎‎ - Perancis‎
19:00‎
Ahad
‎2:0‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Adventure/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:00‎  ‎11:40‎  ‎12:10‎  ‎13:20‎  ‎14:00‎  ‎16:30‎  ‎16:50‎  ‎18:00‎  ‎18:50‎  ‎20:30‎  ‎21:20‎  ‎21:30‎  ‎23:10‎  ‎23:50‎
‎2:10‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Science fiction/Mystery‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:00‎  ‎11:20‎  ‎12:20‎  ‎13:40‎  ‎13:50‎  ‎15:00‎  ‎16:20‎  ‎17:40‎  ‎19:00‎  ‎20:20‎  ‎21:40‎  ‎23:00‎  ‎00:20‎
‎1:56‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy‎‎ - Inggeris‎
12:00‎  ‎14:30‎  ‎15:10‎  ‎17:00‎  ‎19:30‎  ‎22:00‎  ‎00:30‎
‎1:55‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Musical‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎13:50‎  ‎16:10‎  ‎18:30‎  ‎21:00‎  ‎23:30‎
‎2:25‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:30‎  ‎18:20‎  ‎23:20‎
‎1:34‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:20‎
‎2:0‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Adventure/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:30‎  ‎19:10‎
‎1:48‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Comedy/Drama‎‎ - Cina‎
11:20‎  ‎16:10‎  ‎21:00‎
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama/Romance‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:10‎  ‎15:20‎  ‎17:30‎  ‎19:40‎  ‎21:50‎  ‎00:00‎
‎2:16‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Korea‎
12:30‎  ‎18:50‎  ‎21:30‎  ‎00:10‎
‎1:58‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller/Crime‎‎ - Cina‎
15:40‎  ‎23:50‎
‎1:33‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Animation‎‎ - Jepun‎
23:30‎
‎2:0‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Adventure/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
15:50‎  ‎23:40‎
‎2:10‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Science fiction/Mystery‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:10‎  ‎20:50‎
‎1:56‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy‎‎ - Inggeris‎
10:50‎  ‎18:20‎
‎2:0‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Adventure/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
15:50‎  ‎23:40‎
‎2:10‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Science fiction/Mystery‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:10‎  ‎20:50‎
‎1:53‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy‎‎ - Perancis‎
12:00‎
‎1:34‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Drama/Romance‎‎ - Perancis‎
16:30‎
‎1:30‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama‎‎ - Perancis‎
21:00‎
‎1:25‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Family‎‎ - Perancis‎
14:30‎
‎1:54‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Fantasy/Romance‎‎ - Perancis‎
18:30‎
Isnin
‎2:0‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Adventure/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:00‎  ‎11:40‎  ‎12:10‎  ‎13:20‎  ‎14:00‎  ‎16:30‎  ‎16:50‎  ‎18:00‎  ‎18:50‎  ‎20:30‎  ‎21:20‎  ‎21:30‎  ‎23:10‎  ‎23:50‎
‎2:10‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Science fiction/Mystery‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:00‎  ‎11:20‎  ‎12:20‎  ‎13:40‎  ‎13:50‎  ‎15:00‎  ‎16:20‎  ‎17:40‎  ‎19:00‎  ‎20:20‎  ‎21:40‎  ‎23:00‎  ‎00:20‎
‎1:56‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy‎‎ - Inggeris‎
12:00‎  ‎14:30‎  ‎15:10‎  ‎17:00‎  ‎19:30‎  ‎22:00‎  ‎00:30‎
‎1:55‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Musical‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎13:50‎  ‎16:10‎  ‎18:30‎  ‎23:30‎
‎2:25‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:30‎  ‎18:20‎  ‎23:20‎
‎1:34‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:20‎  ‎17:00‎
‎2:0‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Adventure/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:30‎  ‎19:10‎
‎1:48‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Comedy/Drama‎‎ - Cina‎
11:20‎  ‎16:10‎  ‎21:00‎
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama/Romance‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:10‎  ‎15:20‎  ‎17:30‎  ‎19:40‎  ‎21:50‎  ‎00:00‎
‎2:16‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Korea‎
12:30‎  ‎18:50‎  ‎21:30‎  ‎00:10‎
‎1:58‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller/Crime‎‎ - Cina‎
15:40‎  ‎23:50‎
‎1:33‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Animation‎‎ - Jepun‎
11:00‎  ‎13:00‎  ‎15:00‎  ‎23:30‎
‎2:0‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Adventure/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
15:50‎  ‎23:40‎
‎2:10‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Science fiction/Mystery‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:10‎  ‎20:50‎
‎1:56‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy‎‎ - Inggeris‎
10:50‎  ‎18:20‎
‎2:0‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Adventure/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
15:50‎  ‎23:40‎
‎2:10‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Science fiction/Mystery‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:10‎  ‎20:50‎
‎1:33‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy‎‎ - Perancis‎
21:20‎
‎1:46‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy‎‎ - Perancis‎
19:00‎
Selasa
‎2:0‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Adventure/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:00‎  ‎11:40‎  ‎12:10‎  ‎13:20‎  ‎14:00‎  ‎16:30‎  ‎16:50‎  ‎18:00‎  ‎18:50‎  ‎21:30‎  ‎23:10‎  ‎23:50‎
‎2:10‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Science fiction/Mystery‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:00‎  ‎11:20‎  ‎12:20‎  ‎13:30‎  ‎13:50‎  ‎15:00‎  ‎16:00‎  ‎16:20‎  ‎17:40‎  ‎18:30‎  ‎19:00‎  ‎21:40‎  ‎23:00‎  ‎00:20‎
‎1:56‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy‎‎ - Inggeris‎
11:00‎  ‎13:30‎  ‎14:40‎  ‎16:00‎  ‎18:30‎  ‎23:30‎
‎1:55‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Musical‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎13:50‎  ‎16:10‎  ‎18:30‎  ‎23:30‎
‎2:25‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:30‎  ‎18:20‎  ‎23:20‎
‎1:34‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:20‎  ‎17:00‎
‎2:0‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Adventure/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:30‎  ‎19:10‎
‎1:48‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Comedy/Drama‎‎ - Cina‎
11:20‎  ‎16:10‎
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama/Romance‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:10‎  ‎15:20‎  ‎17:30‎  ‎00:00‎
‎2:16‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Korea‎
12:00‎  ‎17:20‎  ‎00:10‎
‎1:58‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller/Crime‎‎ - Cina‎
15:40‎  ‎23:50‎
‎1:33‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Animation‎‎ - Jepun‎
11:00‎  ‎13:00‎  ‎15:00‎  ‎23:30‎
‎2:0‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Adventure/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
15:50‎  ‎23:40‎
‎2:10‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Science fiction/Mystery‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:10‎  ‎20:50‎
‎1:56‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy‎‎ - Inggeris‎
10:50‎  ‎18:20‎
‎2:0‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Adventure/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
15:50‎  ‎23:40‎
‎2:10‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Science fiction/Mystery‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:10‎  ‎20:50‎
‎2:2‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Drama/Historical‎‎ - Perancis‎ - Petikan
19:00‎
‎1:22‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Science fiction/Other‎‎ - Perancis‎
21:30‎
last update:2015/05/23 07:00:10 JPT