Masa Tayangan
 

Golden Screen Cinemas - Berjaya Times Square

03-109, 3rd Floor Berjaya Times Square, 1 Jalan Imbi, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan - 03-7806 8888
    
Sabtu
‎2:10‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Science fiction/Mystery‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:45‎  ‎12:50‎  ‎14:20‎  ‎15:30‎  ‎16:55‎  ‎18:10‎  ‎19:30‎  ‎20:50‎  ‎21:55‎  ‎23:30‎  ‎00:30‎
‎1:56‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy‎‎ - Inggeris‎
11:45‎  ‎14:15‎  ‎15:10‎  ‎16:45‎  ‎19:15‎  ‎21:45‎  ‎23:20‎  ‎00:15‎  ‎00:40‎
‎2:0‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Adventure/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎14:30‎  ‎17:00‎  ‎19:30‎  ‎22:00‎  ‎00:30‎
‎1:55‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Musical‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎14:30‎  ‎17:00‎  ‎19:30‎  ‎22:00‎  ‎00:30‎
‎1:34‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama/Romance‎‎ - Bahasa Melayu‎
12:00‎  ‎14:00‎  ‎16:00‎  ‎18:00‎  ‎20:00‎
‎1:31‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎
12:10‎  ‎17:00‎  ‎21:50‎  ‎23:50‎
‎2:25‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:10‎  ‎16:30‎  ‎19:00‎  ‎21:50‎
‎1:22‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller/Suspense‎‎ - Bahasa Melayu‎
11:30‎  ‎13:20‎  ‎15:10‎  ‎17:00‎  ‎18:50‎  ‎20:40‎  ‎22:30‎  ‎00:20‎
‎2:0‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Adventure/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎14:00‎  ‎19:20‎
‎2:20‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Thriller/Crime‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:20‎  ‎17:40‎  ‎20:30‎
‎1:38‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Thai‎
22:00‎  ‎00:10‎
Ahad
‎2:10‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Science fiction/Mystery‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:45‎  ‎12:50‎  ‎14:20‎  ‎15:30‎  ‎16:55‎  ‎18:10‎  ‎19:30‎  ‎20:50‎  ‎21:55‎  ‎23:30‎  ‎00:30‎
‎1:56‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy‎‎ - Inggeris‎
11:45‎  ‎14:15‎  ‎15:10‎  ‎16:45‎  ‎19:15‎  ‎21:45‎  ‎23:20‎  ‎00:15‎
‎2:0‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Adventure/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎14:30‎  ‎17:00‎  ‎19:30‎  ‎22:00‎  ‎00:30‎
‎1:55‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Musical‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎14:30‎  ‎17:00‎  ‎19:30‎  ‎22:00‎  ‎00:30‎
‎1:34‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama/Romance‎‎ - Bahasa Melayu‎
12:00‎  ‎14:00‎  ‎16:00‎  ‎18:00‎  ‎20:00‎
‎1:31‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎
12:10‎  ‎17:00‎  ‎21:50‎  ‎23:50‎
‎2:25‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:10‎  ‎16:30‎  ‎19:00‎  ‎21:50‎
‎1:22‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller/Suspense‎‎ - Bahasa Melayu‎
11:30‎  ‎13:20‎  ‎15:10‎  ‎17:00‎  ‎18:50‎  ‎20:40‎
‎2:0‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Adventure/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎14:00‎  ‎19:20‎
‎2:20‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Thriller/Crime‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:20‎  ‎17:40‎  ‎20:30‎  ‎22:30‎
‎1:38‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Thai‎
22:00‎  ‎00:10‎
Isnin
‎2:10‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Science fiction/Mystery‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:10‎  ‎12:50‎  ‎13:45‎  ‎15:30‎  ‎16:20‎  ‎18:10‎  ‎18:55‎  ‎20:50‎  ‎21:30‎
‎1:56‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy‎‎ - Inggeris‎
11:30‎  ‎14:00‎  ‎15:10‎  ‎16:30‎  ‎19:00‎  ‎21:30‎
‎2:0‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Adventure/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎14:00‎  ‎19:00‎  ‎21:30‎
‎1:55‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Musical‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:20‎  ‎13:50‎  ‎16:20‎  ‎18:50‎  ‎21:20‎
‎1:34‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama/Romance‎‎ - Bahasa Melayu‎
11:45‎  ‎13:45‎  ‎15:45‎  ‎17:45‎  ‎19:45‎
‎1:31‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎
11:50‎  ‎16:40‎  ‎21:30‎
‎2:25‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:50‎  ‎17:30‎  ‎18:40‎
‎1:22‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller/Suspense‎‎ - Bahasa Melayu‎
11:30‎  ‎13:20‎  ‎15:10‎  ‎17:00‎  ‎18:50‎  ‎20:40‎
‎2:0‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Adventure/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:30‎  ‎15:00‎  ‎20:20‎
‎2:20‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Thriller/Crime‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:20‎  ‎17:40‎  ‎20:30‎
‎1:38‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Thai‎
21:45‎
Selasa
‎2:10‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Science fiction/Mystery‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:45‎  ‎12:50‎  ‎14:20‎  ‎15:30‎  ‎16:55‎  ‎18:10‎  ‎19:30‎  ‎20:50‎  ‎21:55‎  ‎23:30‎  ‎00:30‎
‎1:56‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy‎‎ - Inggeris‎
11:45‎  ‎14:15‎  ‎15:10‎  ‎16:45‎  ‎19:15‎  ‎21:45‎  ‎23:20‎  ‎00:15‎
‎2:0‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Adventure/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎14:30‎  ‎17:00‎  ‎19:30‎  ‎22:00‎  ‎00:30‎
‎1:55‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Musical‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎14:30‎  ‎17:00‎  ‎19:30‎  ‎22:00‎  ‎00:30‎
‎1:34‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama/Romance‎‎ - Bahasa Melayu‎
12:00‎  ‎14:00‎  ‎16:00‎  ‎18:00‎  ‎20:00‎
‎1:31‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎
12:10‎  ‎17:00‎  ‎21:50‎  ‎23:50‎
‎2:25‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:10‎  ‎16:30‎  ‎19:00‎  ‎21:50‎
‎1:22‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller/Suspense‎‎ - Bahasa Melayu‎
11:30‎  ‎13:20‎  ‎15:10‎  ‎17:00‎  ‎18:50‎  ‎20:40‎
‎2:0‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Adventure/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎14:00‎  ‎19:20‎
‎2:20‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Thriller/Crime‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:20‎  ‎17:40‎  ‎20:30‎  ‎22:30‎
‎1:38‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Thai‎
22:00‎  ‎00:10‎
Rabu
‎2:10‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Science fiction/Mystery‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:45‎  ‎12:50‎  ‎14:20‎  ‎15:30‎  ‎16:55‎  ‎18:10‎  ‎20:50‎  ‎23:30‎
‎1:56‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy‎‎ - Inggeris‎
11:45‎  ‎14:15‎  ‎15:10‎  ‎16:45‎  ‎19:15‎  ‎21:45‎  ‎00:15‎
‎2:0‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Adventure/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎14:00‎  ‎16:30‎  ‎21:50‎  ‎00:20‎
‎1:55‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Musical‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎14:30‎  ‎17:00‎  ‎19:00‎  ‎22:00‎  ‎00:30‎
‎1:34‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama/Romance‎‎ - Bahasa Melayu‎
12:00‎  ‎14:00‎  ‎16:00‎  ‎18:00‎  ‎20:00‎
‎1:31‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎
12:10‎  ‎17:00‎  ‎21:50‎  ‎23:50‎
‎2:25‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:10‎  ‎16:30‎
‎1:22‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller/Suspense‎‎ - Bahasa Melayu‎
12:00‎  ‎14:00‎  ‎16:00‎  ‎18:00‎  ‎20:00‎
‎2:0‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Adventure/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎14:00‎  ‎19:20‎
‎2:20‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Thriller/Crime‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:20‎  ‎17:40‎
‎1:38‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Thai‎
22:00‎  ‎00:10‎
Khamis - Jumaat - 30 mei - 31 mei - 1 jun
‎2:10‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Science fiction/Mystery‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:45‎  ‎14:20‎  ‎16:55‎  ‎19:30‎  ‎21:55‎  ‎00:30‎
‎1:56‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy‎‎ - Inggeris‎
12:00‎  ‎14:30‎  ‎17:00‎  ‎19:30‎  ‎22:00‎  ‎00:30‎
‎Kategori tontonan NA‎‎ - Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:40‎  ‎15:00‎  ‎17:20‎  ‎19:40‎  ‎22:00‎  ‎00:20‎
last update:2015/05/24 07:00:25 JPT