Masa Tayangan
 

Golden Screen Cinemas - Berjaya Times Square

03-109, 3rd Floor Berjaya Times Square, 1 Jalan Imbi, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan - 03-7806 8888
    
Jumaat
‎2:25‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎12:10‎  ‎12:50‎  ‎15:00‎  ‎15:40‎  ‎17:50‎  ‎18:30‎  ‎20:00‎  ‎20:40‎  ‎21:20‎  ‎23:30‎  ‎00:10‎
‎2:55‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Thriller‎‎ - Tamil‎
12:00‎  ‎15:20‎  ‎21:45‎  ‎00:20‎
‎1:38‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Comedy/Family‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
01:00‎
‎1:45‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy‎‎ - Bahasa Melayu‎
11:30‎  ‎13:40‎  ‎15:50‎  ‎18:00‎  ‎20:10‎  ‎22:20‎  ‎00:30‎
‎1:39‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Family‎‎ - Cina‎
11:45‎  ‎13:50‎  ‎15:55‎  ‎18:00‎  ‎20:05‎
‎1:42‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Comedy/Romance‎‎ - Bahasa Melayu‎
11:50‎  ‎13:55‎  ‎16:00‎  ‎18:05‎  ‎20:10‎
‎1:36‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Drama‎‎ - Bahasa Melayu‎
12:10‎  ‎14:10‎  ‎16:10‎  ‎18:10‎  ‎20:10‎  ‎22:10‎  ‎00:10‎
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎
20:10‎
‎1:33‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Science fiction/Horror‎‎ - Inggeris‎
13:50‎  ‎18:00‎  ‎22:10‎  ‎00:10‎
‎2:25‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:20‎  ‎17:10‎  ‎22:50‎
‎1:42‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy/Animation‎‎ - Inggeris‎
13:50‎  ‎18:00‎  ‎22:10‎
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Adventure/Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:50‎  ‎16:00‎
‎1:43‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller/Horror‎‎ - Thai‎
11:40‎  ‎15:50‎  ‎22:15‎  ‎00:25‎
‎2:49‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Science fiction‎‎ - Inggeris‎
20:00‎  ‎23:20‎
Sabtu
‎2:25‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎12:10‎  ‎12:50‎  ‎15:00‎  ‎15:40‎  ‎17:50‎  ‎18:30‎  ‎20:00‎  ‎20:40‎  ‎21:20‎  ‎23:30‎  ‎00:10‎
‎2:55‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Thriller‎‎ - Tamil‎
14:50‎  ‎20:20‎  ‎00:20‎
‎1:38‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Comedy/Family‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:40‎  ‎18:10‎  ‎23:45‎
‎1:45‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy‎‎ - Bahasa Melayu‎
11:30‎  ‎13:40‎  ‎15:50‎  ‎18:00‎  ‎20:10‎  ‎22:20‎  ‎00:30‎
‎1:39‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Family‎‎ - Cina‎
11:45‎  ‎13:50‎  ‎15:55‎  ‎18:00‎  ‎20:05‎
‎1:42‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Comedy/Romance‎‎ - Bahasa Melayu‎
11:50‎  ‎13:55‎  ‎16:00‎  ‎18:05‎  ‎20:10‎
‎1:36‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Drama‎‎ - Bahasa Melayu‎
12:10‎  ‎14:10‎  ‎16:10‎  ‎18:10‎  ‎20:10‎  ‎22:10‎  ‎00:10‎
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎
20:10‎
‎1:33‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Science fiction/Horror‎‎ - Inggeris‎
13:50‎  ‎18:00‎  ‎22:10‎  ‎00:10‎
‎2:25‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:20‎  ‎17:10‎  ‎22:50‎
‎1:42‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy/Animation‎‎ - Inggeris‎
13:50‎  ‎18:00‎  ‎22:10‎
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Adventure/Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:50‎  ‎16:00‎
‎1:43‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller/Horror‎‎ - Thai‎
11:40‎  ‎15:50‎  ‎22:15‎  ‎00:25‎
‎2:49‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Science fiction‎‎ - Inggeris‎
20:00‎  ‎23:20‎
Ahad
‎2:25‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎12:10‎  ‎12:50‎  ‎15:00‎  ‎15:40‎  ‎17:50‎  ‎18:30‎  ‎20:00‎  ‎20:40‎  ‎21:20‎  ‎23:30‎  ‎00:10‎
‎2:55‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Thriller‎‎ - Tamil‎
14:50‎  ‎20:20‎  ‎23:45‎
‎1:38‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Comedy/Family‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:40‎  ‎18:10‎
‎1:45‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy‎‎ - Bahasa Melayu‎
11:30‎  ‎13:40‎  ‎15:50‎  ‎18:00‎  ‎20:10‎
‎1:39‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Family‎‎ - Cina‎
11:45‎  ‎13:50‎  ‎15:55‎  ‎18:00‎  ‎20:05‎
‎1:42‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Comedy/Romance‎‎ - Bahasa Melayu‎
11:50‎  ‎13:55‎  ‎16:00‎  ‎18:05‎  ‎20:10‎
‎1:36‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Drama‎‎ - Bahasa Melayu‎
12:10‎  ‎14:10‎  ‎16:10‎  ‎18:10‎  ‎20:10‎
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎
20:10‎  ‎22:10‎  ‎00:20‎
‎1:33‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Science fiction/Horror‎‎ - Inggeris‎
13:50‎  ‎18:00‎  ‎22:10‎  ‎00:10‎
‎2:25‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:20‎  ‎17:10‎  ‎22:50‎
‎1:42‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy/Animation‎‎ - Inggeris‎
13:50‎  ‎18:00‎  ‎22:20‎  ‎00:30‎
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Adventure/Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:50‎  ‎16:00‎  ‎22:10‎  ‎00:10‎
‎1:43‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller/Horror‎‎ - Thai‎
11:40‎  ‎15:50‎  ‎22:15‎  ‎00:25‎
‎2:49‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Science fiction‎‎ - Inggeris‎
20:00‎  ‎23:20‎
Isnin
‎2:25‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎12:10‎  ‎12:50‎  ‎15:00‎  ‎15:40‎  ‎17:50‎  ‎18:10‎  ‎18:30‎  ‎20:00‎  ‎20:40‎  ‎21:20‎  ‎23:30‎  ‎00:10‎
‎2:55‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Thriller‎‎ - Tamil‎
11:30‎  ‎14:50‎  ‎21:00‎  ‎00:20‎
‎1:45‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy‎‎ - Bahasa Melayu‎
11:30‎  ‎13:40‎  ‎15:50‎  ‎18:00‎  ‎20:10‎
‎1:39‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Family‎‎ - Cina‎
11:45‎  ‎13:50‎  ‎15:55‎  ‎18:00‎  ‎20:05‎
‎1:42‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Comedy/Romance‎‎ - Bahasa Melayu‎
11:50‎  ‎13:55‎  ‎16:00‎  ‎18:05‎  ‎20:10‎
‎1:36‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Drama‎‎ - Bahasa Melayu‎
12:10‎  ‎14:10‎  ‎16:10‎  ‎18:10‎  ‎20:10‎
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎
20:10‎  ‎22:10‎  ‎00:20‎
‎1:33‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Science fiction/Horror‎‎ - Inggeris‎
13:50‎  ‎18:00‎  ‎22:10‎  ‎00:00‎
‎2:25‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:20‎  ‎17:10‎  ‎22:50‎
‎1:42‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy/Animation‎‎ - Inggeris‎
13:50‎  ‎18:00‎  ‎22:20‎  ‎00:30‎
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Adventure/Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:50‎  ‎16:00‎  ‎22:10‎  ‎00:10‎
‎1:43‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller/Horror‎‎ - Thai‎
11:40‎  ‎15:50‎  ‎22:15‎  ‎00:25‎
‎2:49‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Science fiction‎‎ - Inggeris‎
20:00‎  ‎23:20‎
Selasa
‎2:25‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎12:10‎  ‎12:50‎  ‎15:00‎  ‎15:40‎  ‎17:50‎  ‎18:10‎  ‎18:30‎  ‎20:00‎  ‎20:40‎  ‎21:20‎  ‎23:30‎  ‎00:10‎
‎2:55‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Thriller‎‎ - Tamil‎
11:30‎  ‎14:50‎  ‎21:00‎  ‎00:20‎
‎1:45‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy‎‎ - Bahasa Melayu‎
11:30‎  ‎13:40‎  ‎15:50‎  ‎18:00‎  ‎20:10‎
‎1:39‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Family‎‎ - Cina‎
11:45‎  ‎13:50‎  ‎15:55‎  ‎18:00‎  ‎20:05‎
‎1:42‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Comedy/Romance‎‎ - Bahasa Melayu‎
11:50‎  ‎13:55‎  ‎16:00‎  ‎18:05‎  ‎20:10‎
‎1:36‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Drama‎‎ - Bahasa Melayu‎
12:10‎  ‎14:10‎  ‎16:10‎  ‎18:10‎  ‎20:10‎
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎
20:10‎  ‎22:10‎  ‎00:20‎
‎1:33‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Science fiction/Horror‎‎ - Inggeris‎
13:50‎  ‎18:00‎  ‎22:10‎  ‎00:10‎
‎2:25‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:20‎  ‎17:10‎  ‎22:50‎
‎1:42‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy/Animation‎‎ - Inggeris‎
13:50‎  ‎18:00‎  ‎22:20‎  ‎00:30‎
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Adventure/Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:50‎  ‎16:00‎  ‎22:10‎  ‎00:10‎
‎1:43‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller/Horror‎‎ - Thai‎
11:40‎  ‎15:50‎  ‎22:15‎  ‎00:25‎
‎2:49‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Science fiction‎‎ - Inggeris‎
20:00‎  ‎23:20‎
Rabu
‎2:25‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎12:10‎  ‎12:50‎  ‎15:00‎  ‎15:40‎  ‎17:50‎  ‎18:10‎  ‎18:30‎  ‎20:00‎  ‎20:40‎  ‎21:20‎  ‎23:30‎  ‎00:10‎
‎2:55‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Thriller‎‎ - Tamil‎
11:30‎  ‎15:50‎  ‎19:10‎  ‎00:30‎
‎1:38‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Comedy/Family‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
15:10‎  ‎17:20‎  ‎19:30‎  ‎21:40‎  ‎23:50‎
‎1:45‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy‎‎ - Bahasa Melayu‎
11:30‎  ‎13:40‎  ‎15:50‎  ‎18:00‎  ‎20:10‎
‎1:39‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Family‎‎ - Cina‎
11:45‎  ‎13:50‎  ‎15:55‎  ‎18:00‎  ‎20:05‎
‎1:42‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Comedy/Romance‎‎ - Bahasa Melayu‎
11:50‎  ‎13:55‎  ‎16:00‎  ‎18:05‎  ‎20:10‎
‎1:36‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Drama‎‎ - Bahasa Melayu‎
12:10‎  ‎14:10‎  ‎16:10‎  ‎18:10‎  ‎20:10‎
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎
22:30‎
‎1:33‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Science fiction/Horror‎‎ - Inggeris‎
13:50‎  ‎18:00‎  ‎22:10‎  ‎00:10‎
‎2:25‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:20‎  ‎17:10‎  ‎22:50‎
‎1:42‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy/Animation‎‎ - Inggeris‎
13:40‎  ‎22:20‎  ‎00:30‎
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Adventure/Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:40‎  ‎22:10‎  ‎00:10‎
‎1:43‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller/Horror‎‎ - Thai‎
11:40‎  ‎15:50‎  ‎22:15‎  ‎00:25‎
‎2:49‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Science fiction‎‎ - Inggeris‎
20:00‎  ‎23:20‎
last update:2014/12/20 07:00:11 JPT