Masa Tayangan
 

Golden Screen Cinemas - Berjaya Times Square

03-109, 3rd Floor Berjaya Times Square, 1 Jalan Imbi, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan - 03-7806 8888
    
Ahad
‎2:5‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎12:00‎  ‎14:00‎  ‎14:30‎  ‎16:30‎  ‎17:00‎  ‎19:00‎  ‎19:30‎  ‎21:30‎  ‎22:00‎  ‎00:00‎  ‎00:30‎
‎1:42‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy/Animation‎‎ - Inggeris‎
11:30‎  ‎12:30‎  ‎13:40‎  ‎14:45‎  ‎15:50‎  ‎17:00‎  ‎18:00‎  ‎19:15‎  ‎20:10‎  ‎21:30‎  ‎22:20‎  ‎23:45‎  ‎00:30‎
‎1:27‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Bahasa Melayu‎
12:00‎  ‎14:00‎  ‎16:00‎  ‎18:00‎  ‎20:00‎
‎2:49‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Science fiction‎‎ - Inggeris‎
11:15‎  ‎14:30‎  ‎17:45‎  ‎21:00‎  ‎22:30‎  ‎00:15‎
‎1:47‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy/Mystery‎‎ - Inggeris‎
12:00‎  ‎14:30‎  ‎16:45‎  ‎19:00‎  ‎21:15‎  ‎23:30‎
‎1:30‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller/Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:15‎  ‎16:15‎  ‎20:15‎  ‎22:15‎  ‎00:15‎
‎2:0‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Drama/Fantasy/Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:45‎  ‎14:15‎  ‎18:45‎  ‎21:15‎  ‎23:45‎
‎1:32‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎
12:10‎  ‎16:45‎  ‎20:30‎  ‎22:00‎  ‎00:00‎
‎1:23‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Cina‎
14:15‎  ‎18:15‎
‎1:32‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama/Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:10‎  ‎18:30‎
‎1:54‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller/Science fiction/Mystery‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
16:10‎
Isnin
‎2:5‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎12:00‎  ‎14:00‎  ‎14:30‎  ‎16:30‎  ‎17:00‎  ‎19:00‎  ‎19:30‎  ‎21:30‎  ‎22:00‎  ‎00:00‎  ‎00:30‎
‎1:42‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy/Animation‎‎ - Inggeris‎
11:30‎  ‎12:30‎  ‎13:40‎  ‎14:45‎  ‎15:50‎  ‎17:00‎  ‎18:00‎  ‎19:15‎  ‎20:10‎  ‎21:30‎  ‎22:20‎  ‎23:45‎  ‎00:30‎
‎1:27‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Bahasa Melayu‎
12:00‎  ‎14:00‎  ‎16:00‎  ‎18:00‎  ‎20:00‎
‎2:49‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Science fiction‎‎ - Inggeris‎
11:15‎  ‎14:30‎  ‎17:45‎  ‎21:00‎  ‎22:30‎  ‎00:15‎
‎1:47‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy/Mystery‎‎ - Inggeris‎
12:00‎  ‎14:30‎  ‎16:45‎  ‎19:00‎  ‎21:15‎  ‎23:30‎
‎1:30‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller/Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:15‎  ‎16:15‎  ‎20:15‎  ‎22:15‎  ‎00:15‎
‎2:0‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Drama/Fantasy/Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:45‎  ‎14:15‎  ‎18:45‎  ‎21:15‎  ‎23:45‎
‎1:32‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎
12:10‎  ‎16:45‎  ‎20:30‎  ‎22:00‎  ‎00:00‎
‎1:23‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Cina‎
14:10‎  ‎18:15‎
‎1:32‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama/Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:10‎  ‎18:30‎
‎1:54‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller/Science fiction/Mystery‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
16:10‎
Selasa
‎2:5‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎12:00‎  ‎14:00‎  ‎14:30‎  ‎16:30‎  ‎17:00‎  ‎19:00‎  ‎19:30‎  ‎21:30‎  ‎22:00‎  ‎00:00‎  ‎00:30‎
‎1:42‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy/Animation‎‎ - Inggeris‎
11:30‎  ‎12:30‎  ‎13:40‎  ‎14:45‎  ‎15:50‎  ‎17:00‎  ‎18:00‎  ‎19:15‎  ‎20:10‎  ‎21:30‎  ‎22:20‎  ‎23:45‎  ‎00:30‎
‎1:27‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Bahasa Melayu‎
12:00‎  ‎14:00‎  ‎16:00‎  ‎18:00‎  ‎20:00‎
‎2:49‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Science fiction‎‎ - Inggeris‎
11:15‎  ‎14:30‎  ‎17:45‎  ‎21:00‎  ‎22:30‎  ‎00:15‎
‎1:47‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy/Mystery‎‎ - Inggeris‎
12:00‎  ‎14:30‎  ‎16:45‎  ‎19:00‎  ‎21:15‎  ‎23:30‎
‎1:30‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller/Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:15‎  ‎16:15‎  ‎20:15‎  ‎22:15‎  ‎00:15‎
‎2:0‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Drama/Fantasy/Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:45‎  ‎14:15‎  ‎18:45‎  ‎21:15‎  ‎23:45‎
‎1:32‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎
12:10‎  ‎16:45‎  ‎20:30‎  ‎22:00‎  ‎00:00‎
‎1:23‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Cina‎
14:15‎  ‎18:15‎
‎1:32‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama/Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:10‎  ‎18:30‎
‎1:54‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller/Science fiction/Mystery‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
16:10‎
Rabu
‎2:5‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎13:00‎  ‎14:00‎  ‎15:30‎  ‎16:30‎  ‎19:00‎  ‎21:30‎  ‎00:00‎
‎1:42‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy/Animation‎‎ - Inggeris‎
12:00‎  ‎12:30‎  ‎14:10‎  ‎14:45‎  ‎16:20‎  ‎17:00‎  ‎18:30‎  ‎20:40‎  ‎23:45‎
‎1:27‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Bahasa Melayu‎
12:00‎  ‎14:00‎  ‎16:00‎  ‎18:00‎  ‎20:00‎
‎2:49‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Science fiction‎‎ - Inggeris‎
11:15‎  ‎14:30‎  ‎17:45‎  ‎21:00‎  ‎22:30‎  ‎00:15‎
‎1:47‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy/Mystery‎‎ - Inggeris‎
12:00‎  ‎14:30‎  ‎16:45‎  ‎19:00‎  ‎21:15‎  ‎23:30‎
‎1:30‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller/Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:15‎  ‎16:15‎  ‎20:15‎  ‎22:15‎  ‎00:15‎
‎2:0‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Drama/Fantasy/Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:45‎  ‎14:15‎  ‎18:45‎  ‎21:15‎
‎1:32‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎
12:10‎  ‎16:45‎  ‎20:30‎
‎1:23‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Cina‎
14:15‎  ‎18:15‎
‎1:32‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama/Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:10‎  ‎18:30‎
‎1:54‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller/Science fiction/Mystery‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
16:10‎
Khamis - Jumaat - Sabtu - 30 nov - 1 dis - 2 dis
‎2:5‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:45‎  ‎12:00‎  ‎14:30‎  ‎16:30‎  ‎17:00‎  ‎19:30‎  ‎21:15‎  ‎22:00‎  ‎23:45‎  ‎00:30‎
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Adventure/Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:30‎  ‎14:15‎  ‎14:30‎  ‎16:30‎  ‎18:30‎  ‎19:00‎  ‎20:30‎  ‎22:30‎  ‎00:30‎
last update:2014/11/24 07:00:05 JPT