Masa Tayangan
 

Golden Screen Cinemas - Berjaya Times Square

03-109, 3rd Floor Berjaya Times Square, 1 Jalan Imbi, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan - 03-7806 8888
    
Jumaat
‎1:41‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎13:40‎  ‎15:50‎  ‎18:00‎  ‎20:10‎  ‎22:45‎
‎2:17‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:30‎  ‎15:20‎  ‎18:10‎  ‎21:00‎  ‎23:50‎
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:20‎  ‎14:15‎  ‎14:40‎  ‎17:00‎  ‎19:20‎  ‎21:00‎  ‎21:40‎  ‎23:20‎  ‎00:00‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Cina‎
11:40‎  ‎13:50‎  ‎16:00‎  ‎18:10‎  ‎20:20‎  ‎22:20‎  ‎00:30‎
‎2:30‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Crime‎‎ - Inggeris‎
12:45‎  ‎23:30‎  ‎00:15‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Dance/Musical/Romance‎‎ - Bahasa Melayu‎
11:30‎  ‎13:40‎  ‎15:50‎  ‎18:00‎  ‎20:10‎  ‎22:20‎  ‎00:30‎
‎1:20‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Bahasa Melayu‎
12:00‎  ‎14:00‎  ‎16:00‎  ‎18:00‎  ‎20:00‎  ‎22:00‎  ‎00:00‎
‎1:37‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:45‎  ‎15:55‎  ‎20:05‎  ‎22:10‎
‎1:44‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Romance‎‎ - Cina‎
22:20‎  ‎00:30‎
‎1:41‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎16:35‎  ‎18:50‎
‎1:44‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Horror‎‎ - Bahasa Melayu‎
13:40‎  ‎15:50‎  ‎18:00‎  ‎20:10‎
‎1:31‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror/Thriller‎‎ - Thai‎
11:30‎  ‎18:00‎
‎1:47‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
15:45‎  ‎21:15‎
‎1:36‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Anime‎‎ - Jepun‎
13:50‎
Sabtu
‎1:41‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎13:40‎  ‎15:50‎  ‎18:00‎  ‎20:10‎  ‎22:45‎
‎2:17‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:30‎  ‎15:20‎  ‎18:10‎  ‎21:00‎  ‎23:50‎
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:20‎  ‎14:15‎  ‎14:40‎  ‎17:00‎  ‎19:20‎  ‎21:00‎  ‎21:40‎  ‎23:20‎  ‎00:00‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Cina‎
11:40‎  ‎13:50‎  ‎16:00‎  ‎18:10‎  ‎20:20‎  ‎22:20‎  ‎00:30‎
‎2:30‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Crime‎‎ - Inggeris‎
12:15‎  ‎17:30‎  ‎22:45‎  ‎00:15‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Dance/Musical/Romance‎‎ - Bahasa Melayu‎
11:30‎  ‎13:40‎  ‎15:50‎  ‎18:00‎  ‎20:10‎  ‎22:20‎  ‎00:30‎
‎1:20‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Bahasa Melayu‎
12:00‎  ‎14:00‎  ‎16:00‎  ‎18:00‎  ‎20:00‎  ‎22:00‎  ‎00:00‎
‎1:37‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:45‎  ‎15:55‎  ‎20:05‎  ‎22:10‎
‎1:44‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Romance‎‎ - Cina‎
22:20‎  ‎00:30‎
‎1:41‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎16:35‎  ‎18:50‎
‎1:44‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Horror‎‎ - Bahasa Melayu‎
13:40‎  ‎15:50‎  ‎18:00‎  ‎20:10‎
‎1:31‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror/Thriller‎‎ - Thai‎
11:30‎  ‎18:00‎
‎1:47‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
15:15‎  ‎20:30‎
‎1:36‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Anime‎‎ - Jepun‎
13:50‎
Ahad
‎1:41‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎13:40‎  ‎15:50‎  ‎18:00‎  ‎20:10‎  ‎22:45‎
‎2:17‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:30‎  ‎15:20‎  ‎18:10‎  ‎21:00‎  ‎00:10‎
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:20‎  ‎14:15‎  ‎14:40‎  ‎17:00‎  ‎19:20‎  ‎21:00‎  ‎21:40‎  ‎00:30‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Cina‎
11:40‎  ‎13:50‎  ‎16:00‎  ‎18:10‎  ‎20:20‎  ‎22:20‎  ‎00:15‎
‎2:30‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Crime‎‎ - Inggeris‎
12:15‎  ‎17:30‎  ‎22:45‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Dance/Musical/Romance‎‎ - Bahasa Melayu‎
11:30‎  ‎13:40‎  ‎15:50‎  ‎18:00‎  ‎20:10‎  ‎22:20‎
‎1:20‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Bahasa Melayu‎
12:00‎  ‎14:00‎  ‎16:00‎  ‎18:00‎  ‎20:05‎  ‎22:10‎
‎1:37‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:45‎  ‎15:55‎  ‎22:10‎
‎1:44‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Romance‎‎ - Cina‎
22:20‎
‎1:41‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎16:35‎  ‎18:50‎
‎1:44‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Horror‎‎ - Bahasa Melayu‎
13:40‎  ‎15:50‎  ‎18:00‎  ‎20:10‎
‎1:31‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror/Thriller‎‎ - Thai‎
11:30‎  ‎18:00‎
‎1:47‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
15:15‎  ‎20:30‎
‎1:36‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Anime‎‎ - Jepun‎
13:50‎
Isnin - Selasa
‎1:41‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎13:40‎  ‎15:50‎  ‎18:00‎  ‎20:10‎  ‎22:45‎
‎2:17‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:30‎  ‎15:20‎  ‎18:10‎  ‎21:00‎  ‎00:00‎
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:20‎  ‎14:15‎  ‎14:40‎  ‎17:00‎  ‎19:20‎  ‎21:00‎  ‎21:40‎  ‎00:30‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Cina‎
11:40‎  ‎13:50‎  ‎16:00‎  ‎18:10‎  ‎20:20‎  ‎22:20‎
‎2:30‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Crime‎‎ - Inggeris‎
12:15‎  ‎17:30‎  ‎22:45‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Dance/Musical/Romance‎‎ - Bahasa Melayu‎
11:30‎  ‎13:40‎  ‎15:50‎  ‎18:00‎  ‎20:10‎  ‎22:20‎
‎1:20‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Bahasa Melayu‎
12:00‎  ‎14:00‎  ‎16:00‎  ‎18:00‎  ‎20:00‎  ‎22:00‎
‎1:37‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:45‎  ‎15:55‎  ‎20:05‎  ‎22:10‎
‎1:44‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Romance‎‎ - Cina‎
22:20‎
‎1:41‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎16:35‎  ‎18:50‎
‎1:44‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Horror‎‎ - Bahasa Melayu‎
13:40‎  ‎15:50‎  ‎18:00‎  ‎20:10‎
‎1:31‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror/Thriller‎‎ - Thai‎
11:30‎  ‎18:00‎
‎1:47‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
15:15‎  ‎20:30‎
‎1:36‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Anime‎‎ - Jepun‎
13:50‎
Rabu
‎1:41‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎13:40‎  ‎15:50‎  ‎18:00‎  ‎20:10‎  ‎22:45‎
‎2:17‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:30‎  ‎15:20‎  ‎18:10‎  ‎21:00‎  ‎00:00‎
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:20‎  ‎14:15‎  ‎14:40‎  ‎17:00‎  ‎19:20‎  ‎21:00‎  ‎21:40‎  ‎00:30‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Cina‎
11:40‎  ‎13:50‎  ‎16:00‎  ‎18:10‎  ‎20:20‎  ‎22:20‎  ‎00:15‎
‎2:30‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Crime‎‎ - Inggeris‎
12:15‎  ‎17:30‎  ‎22:45‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Dance/Musical/Romance‎‎ - Bahasa Melayu‎
11:30‎  ‎13:40‎  ‎15:50‎  ‎18:00‎  ‎20:10‎  ‎22:20‎
‎1:20‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Bahasa Melayu‎
12:00‎  ‎14:00‎  ‎16:00‎  ‎18:00‎  ‎20:00‎  ‎22:00‎
‎1:37‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:45‎  ‎15:55‎  ‎20:05‎  ‎22:10‎
‎1:44‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Romance‎‎ - Cina‎
22:20‎
‎1:41‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎16:35‎  ‎18:50‎
‎1:44‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Horror‎‎ - Bahasa Melayu‎
13:40‎  ‎15:50‎  ‎18:00‎  ‎20:10‎
‎1:31‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror/Thriller‎‎ - Thai‎
18:00‎
‎1:47‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
15:15‎  ‎20:30‎
‎1:36‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Anime‎‎ - Jepun‎
13:50‎
last update:2015/11/28 07:00:18 JPT