Masa Tayangan
 

Golden Screen Cinemas - Berjaya Times Square

03-109 3rd Floor Berjaya Times Square, 1 Jalan Imbi, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan - 03-7806 8888
    
Rabu
‎1:30‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎
12:45‎  ‎15:00‎  ‎17:15‎  ‎19:30‎  ‎21:45‎  ‎00:00‎
‎1:27‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎
12:00‎  ‎14:00‎  ‎16:00‎  ‎18:00‎  ‎20:00‎  ‎22:00‎  ‎00:10‎
‎1:59‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Drama/Romance‎‎ - Cina‎
12:00‎  ‎14:30‎  ‎17:00‎  ‎19:30‎  ‎22:00‎  ‎00:30‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Comedy/Animation‎‎ - Inggeris‎
12:30‎  ‎17:10‎  ‎21:50‎  ‎00:00‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Romance‎‎ - Cina‎ - Petikan
11:30‎  ‎15:50‎  ‎20:10‎  ‎22:20‎  ‎00:30‎
‎1:35‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama/Family‎‎ - Bahasa Melayu‎
12:00‎  ‎14:05‎  ‎16:10‎  ‎18:15‎  ‎20:20‎
‎2:6‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Adventure/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:20‎  ‎17:10‎  ‎00:30‎
‎2:15‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:40‎  ‎19:20‎  ‎22:00‎
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎17:10‎  ‎22:20‎  ‎00:20‎
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Adventure/Martial arts‎‎ - Inggeris‎
11:30‎  ‎15:40‎  ‎19:50‎
‎1:36‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Thai‎
13:30‎  ‎17:40‎  ‎21:50‎  ‎00:00‎
‎1:52‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama/Romance/Musical‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:40‎  ‎14:50‎  ‎19:40‎  ‎22:00‎  ‎00:20‎
‎1:30‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Bahasa Melayu‎
14:00‎  ‎16:00‎  ‎18:00‎  ‎20:00‎
‎1:38‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎
13:40‎  ‎18:00‎  ‎22:25‎  ‎00:30‎
‎2:45‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:00‎  ‎19:10‎
Khamis
‎1:30‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎
12:45‎  ‎15:00‎  ‎17:15‎  ‎19:30‎  ‎21:45‎  ‎00:00‎
‎1:27‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎
12:10‎  ‎14:10‎  ‎16:10‎  ‎18:10‎  ‎20:10‎  ‎22:10‎  ‎00:10‎
‎1:59‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Drama/Romance‎‎ - Cina‎
11:45‎  ‎14:15‎  ‎19:15‎  ‎21:45‎  ‎00:15‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Comedy/Animation‎‎ - Inggeris‎
12:20‎  ‎17:10‎  ‎22:00‎  ‎00:10‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Romance‎‎ - Cina‎ - Petikan
11:30‎  ‎15:50‎  ‎20:10‎  ‎22:20‎
‎1:35‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama/Family‎‎ - Bahasa Melayu‎
11:30‎  ‎13:35‎  ‎15:40‎  ‎17:45‎  ‎19:50‎
‎2:6‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Adventure/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
21:55‎  ‎00:30‎
‎2:15‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:30‎  ‎19:20‎  ‎00:30‎
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎17:15‎  ‎22:30‎  ‎00:30‎
‎1:46‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Romance‎‎ - Cina‎
12:20‎  ‎17:00‎  ‎21:40‎  ‎00:00‎
‎1:52‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama/Romance/Musical‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:40‎  ‎16:45‎  ‎19:20‎
‎1:38‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎
13:40‎  ‎18:00‎
‎2:45‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:00‎  ‎19:15‎
Jumaat
‎1:30‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎
12:45‎  ‎15:00‎  ‎17:15‎  ‎19:30‎  ‎21:45‎  ‎00:00‎
‎1:27‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎
12:10‎  ‎14:10‎  ‎16:10‎  ‎18:10‎  ‎20:10‎  ‎22:10‎  ‎00:10‎
‎1:59‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Drama/Romance‎‎ - Cina‎
11:45‎  ‎14:15‎  ‎19:15‎  ‎21:45‎  ‎00:15‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Comedy/Animation‎‎ - Inggeris‎
12:20‎  ‎17:10‎  ‎22:00‎  ‎00:10‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Romance‎‎ - Cina‎ - Petikan
11:30‎  ‎15:50‎  ‎20:10‎  ‎22:20‎
‎1:35‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama/Family‎‎ - Bahasa Melayu‎
11:30‎  ‎13:35‎  ‎15:40‎  ‎17:45‎  ‎19:50‎
‎2:6‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Adventure/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
21:55‎  ‎00:30‎
‎2:15‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:30‎  ‎19:20‎  ‎00:30‎
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎17:10‎  ‎22:20‎  ‎00:20‎
‎1:46‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Romance‎‎ - Cina‎
12:20‎  ‎17:00‎  ‎21:40‎  ‎00:00‎
‎1:52‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama/Romance/Musical‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:40‎  ‎16:45‎  ‎19:20‎
‎1:38‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎
13:40‎  ‎18:00‎  ‎00:30‎
‎2:45‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:00‎  ‎19:10‎
Sabtu
‎1:30‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎
12:00‎  ‎14:00‎  ‎16:00‎  ‎18:00‎  ‎20:00‎  ‎22:00‎  ‎00:00‎
‎1:27‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎
12:10‎  ‎14:10‎  ‎16:10‎  ‎18:10‎  ‎20:10‎  ‎22:10‎  ‎00:10‎
‎1:59‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Drama/Romance‎‎ - Cina‎
11:45‎  ‎14:15‎  ‎19:15‎  ‎21:45‎  ‎00:15‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Comedy/Animation‎‎ - Inggeris‎
12:20‎  ‎17:10‎  ‎22:00‎  ‎00:10‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Romance‎‎ - Cina‎ - Petikan
11:30‎  ‎15:50‎  ‎20:10‎  ‎22:20‎
‎1:35‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama/Family‎‎ - Bahasa Melayu‎
11:30‎  ‎13:35‎  ‎15:40‎  ‎17:45‎  ‎19:50‎
‎2:6‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Adventure/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
21:55‎  ‎00:30‎
‎2:15‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:30‎  ‎19:20‎  ‎00:30‎
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎17:10‎  ‎22:20‎  ‎00:20‎
‎1:46‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Romance‎‎ - Cina‎
12:20‎  ‎17:00‎  ‎21:40‎  ‎00:00‎
‎1:52‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama/Romance/Musical‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:40‎  ‎16:45‎  ‎19:20‎
‎1:38‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎
13:40‎  ‎18:00‎
‎2:45‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:00‎  ‎19:10‎
Ahad
‎1:30‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎
12:00‎  ‎14:00‎  ‎16:00‎  ‎18:00‎  ‎20:00‎  ‎22:00‎  ‎00:00‎
‎1:27‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎
13:00‎  ‎15:00‎  ‎17:00‎  ‎19:00‎  ‎21:00‎  ‎23:00‎
‎1:59‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Drama/Romance‎‎ - Cina‎
11:45‎  ‎14:15‎  ‎19:15‎  ‎21:45‎  ‎00:15‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Comedy/Animation‎‎ - Inggeris‎
12:20‎  ‎17:10‎  ‎22:00‎  ‎00:10‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Romance‎‎ - Cina‎ - Petikan
11:30‎  ‎15:50‎  ‎20:10‎  ‎22:20‎
‎1:35‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama/Family‎‎ - Bahasa Melayu‎
11:30‎  ‎13:35‎  ‎15:40‎  ‎17:45‎  ‎19:50‎
‎2:6‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Adventure/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
21:55‎  ‎00:30‎
‎2:15‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:30‎  ‎19:20‎  ‎21:40‎  ‎00:30‎
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎17:10‎  ‎22:20‎  ‎00:20‎
‎1:46‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Romance‎‎ - Cina‎
12:20‎  ‎17:00‎  ‎21:40‎  ‎00:00‎
‎1:52‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama/Romance/Musical‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:40‎  ‎16:45‎  ‎19:20‎  ‎00:20‎
‎1:38‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎
13:40‎  ‎18:00‎
‎2:45‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:00‎  ‎19:10‎
Isnin
‎1:30‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎
12:45‎  ‎15:00‎  ‎17:15‎  ‎19:30‎  ‎21:45‎  ‎00:00‎
‎1:27‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎
13:00‎  ‎15:00‎  ‎17:00‎  ‎19:00‎  ‎21:00‎  ‎23:00‎
‎1:59‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Drama/Romance‎‎ - Cina‎
11:45‎  ‎14:15‎  ‎19:15‎  ‎21:45‎  ‎00:15‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Comedy/Animation‎‎ - Inggeris‎
12:20‎  ‎17:10‎  ‎22:00‎  ‎00:10‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Romance‎‎ - Cina‎ - Petikan
11:30‎  ‎15:50‎  ‎20:10‎  ‎22:20‎
‎1:35‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama/Family‎‎ - Bahasa Melayu‎
11:30‎  ‎13:35‎  ‎15:40‎  ‎17:45‎  ‎19:50‎
‎2:6‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Adventure/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
21:55‎  ‎00:30‎
‎2:15‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:30‎  ‎19:20‎  ‎21:40‎  ‎00:30‎
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎17:10‎  ‎22:20‎  ‎00:20‎
‎1:46‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Romance‎‎ - Cina‎
12:20‎  ‎17:00‎  ‎21:40‎  ‎00:00‎
‎1:52‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama/Romance/Musical‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:40‎  ‎16:45‎  ‎19:20‎  ‎00:20‎
‎1:38‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎
13:40‎  ‎18:00‎
‎2:45‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:00‎  ‎19:10‎
Selasa
‎1:30‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎
12:45‎  ‎15:00‎  ‎17:15‎  ‎19:30‎  ‎21:45‎  ‎00:00‎
‎1:27‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎
12:00‎  ‎14:00‎  ‎16:00‎  ‎18:00‎  ‎22:30‎  ‎00:30‎
‎1:59‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Drama/Romance‎‎ - Cina‎
11:45‎  ‎14:15‎  ‎19:15‎  ‎21:45‎  ‎00:15‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Comedy/Animation‎‎ - Inggeris‎
12:20‎  ‎17:10‎  ‎22:00‎  ‎00:10‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Romance‎‎ - Cina‎ - Petikan
11:30‎  ‎15:50‎  ‎20:10‎  ‎22:20‎
‎1:35‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama/Family‎‎ - Bahasa Melayu‎
11:30‎  ‎13:35‎  ‎15:40‎  ‎17:45‎  ‎19:50‎
‎2:6‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Adventure/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
21:55‎  ‎00:30‎
‎2:15‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:30‎  ‎19:20‎  ‎21:40‎  ‎00:30‎
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎17:10‎  ‎22:20‎  ‎00:20‎
‎1:46‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Romance‎‎ - Cina‎
12:20‎  ‎17:00‎  ‎21:40‎  ‎00:00‎
‎1:52‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama/Romance/Musical‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:40‎  ‎16:45‎  ‎19:20‎  ‎00:20‎
‎1:38‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎
13:40‎  ‎18:00‎
‎2:45‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:00‎  ‎19:10‎
10 sep
‎1:30‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎
12:45‎  ‎15:00‎  ‎17:15‎  ‎22:20‎  ‎00:20‎
‎1:27‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎
12:00‎  ‎14:00‎  ‎16:00‎  ‎18:00‎  ‎22:20‎  ‎00:20‎
‎1:59‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Drama/Romance‎‎ - Cina‎
11:45‎  ‎14:15‎  ‎19:15‎  ‎21:45‎  ‎00:15‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Comedy/Animation‎‎ - Inggeris‎
12:20‎  ‎17:10‎  ‎22:00‎  ‎00:10‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Romance‎‎ - Cina‎ - Petikan
11:30‎  ‎15:50‎  ‎20:10‎
‎1:35‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama/Family‎‎ - Bahasa Melayu‎
11:30‎  ‎13:35‎  ‎15:40‎  ‎17:45‎  ‎19:50‎
‎2:6‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Adventure/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
21:55‎  ‎00:30‎
‎2:15‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:30‎  ‎21:40‎
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎17:10‎
‎1:46‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Romance‎‎ - Cina‎
12:20‎  ‎17:00‎  ‎21:40‎  ‎00:00‎
‎1:52‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama/Romance/Musical‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:40‎  ‎16:45‎  ‎19:20‎  ‎00:20‎
‎1:38‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎
13:40‎  ‎18:00‎
‎2:45‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:00‎  ‎19:10‎
last update:2014/09/03 07:00:04 JPT