Masa Tayangan
 

Golden Screen Cinemas - Berjaya Times Square

03-109, 3rd Floor Berjaya Times Square, 1 Jalan Imbi, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan - 03-7806 8888
   
Sabtu
‎2:3‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎14:25‎  ‎16:50‎  ‎19:15‎  ‎21:40‎  ‎00:05‎
‎1:26‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller‎‎ - Inggeris‎
11:40‎  ‎14:10‎  ‎16:00‎  ‎17:50‎  ‎20:20‎  ‎22:05‎  ‎00:00‎
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎
11:30‎  ‎13:20‎  ‎15:10‎  ‎17:00‎  ‎18:50‎  ‎20:40‎  ‎22:30‎  ‎00:15‎
‎1:47‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:30‎  ‎13:30‎  ‎15:40‎  ‎17:40‎  ‎19:40‎  ‎21:50‎  ‎23:10‎
‎2:30‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Tamil‎
12:30‎  ‎14:40‎  ‎17:50‎  ‎20:10‎  ‎23:50‎
‎2:2‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎14:25‎  ‎16:50‎  ‎19:15‎  ‎21:40‎  ‎00:05‎
‎1:49‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Fantasy‎‎ - Cina‎
12:00‎  ‎14:20‎  ‎16:40‎  ‎19:00‎  ‎21:20‎  ‎23:40‎
‎1:37‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Drama‎‎ - Bahasa Melayu‎
12:00‎  ‎14:00‎  ‎16:00‎  ‎18:00‎  ‎20:00‎  ‎22:00‎  ‎00:00‎
‎1:56‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:50‎  ‎15:30‎  ‎18:00‎  ‎20:50‎  ‎23:10‎
‎1:44‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Horror/Thriller‎‎ - Inggeris‎
12:10‎  ‎16:30‎  ‎20:50‎
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Crime/Thriller‎‎ - Cina‎
14:20‎  ‎18:40‎  ‎23:00‎
Ahad - Isnin - Selasa
‎2:3‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎14:25‎  ‎16:50‎  ‎19:15‎  ‎21:40‎  ‎00:05‎
‎1:26‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller‎‎ - Inggeris‎
11:40‎  ‎14:10‎  ‎16:00‎  ‎17:50‎  ‎20:20‎  ‎22:05‎  ‎00:00‎
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎
11:30‎  ‎13:20‎  ‎15:10‎  ‎17:00‎  ‎18:50‎  ‎20:40‎  ‎22:30‎  ‎00:15‎
‎1:47‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:30‎  ‎13:30‎  ‎15:40‎  ‎17:40‎  ‎19:40‎  ‎21:50‎  ‎23:10‎
‎2:30‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Tamil‎
12:30‎  ‎14:40‎  ‎17:50‎  ‎20:10‎
‎2:2‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎14:25‎  ‎16:50‎  ‎19:15‎  ‎21:40‎  ‎00:05‎
‎1:49‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Fantasy‎‎ - Cina‎
12:00‎  ‎14:20‎  ‎16:40‎  ‎19:00‎  ‎21:20‎  ‎23:40‎
‎1:37‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Drama‎‎ - Bahasa Melayu‎
12:00‎  ‎14:00‎  ‎16:00‎  ‎18:00‎  ‎20:00‎  ‎22:00‎
‎1:56‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:50‎  ‎15:30‎  ‎18:00‎  ‎20:50‎  ‎23:10‎
‎1:44‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Horror/Thriller‎‎ - Inggeris‎
12:10‎  ‎16:30‎  ‎20:50‎
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Crime/Thriller‎‎ - Cina‎
14:20‎  ‎18:40‎
Rabu
‎2:3‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎14:25‎  ‎16:50‎  ‎19:15‎  ‎21:40‎  ‎00:05‎
‎1:26‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller‎‎ - Inggeris‎
11:40‎  ‎14:10‎  ‎16:00‎  ‎17:50‎  ‎20:20‎  ‎22:05‎
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎
11:30‎  ‎13:20‎  ‎15:10‎  ‎17:00‎  ‎18:50‎  ‎20:40‎  ‎22:30‎  ‎00:15‎
‎1:47‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:30‎  ‎13:30‎  ‎15:40‎  ‎17:40‎  ‎19:40‎  ‎21:50‎
‎2:30‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Tamil‎
12:30‎  ‎14:40‎  ‎17:50‎  ‎23:50‎
‎2:2‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎14:25‎  ‎16:50‎  ‎19:15‎  ‎21:40‎  ‎00:05‎
‎2:3‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎
21:30‎  ‎22:00‎  ‎00:00‎  ‎00:30‎
‎1:49‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Fantasy‎‎ - Cina‎
12:00‎  ‎14:20‎  ‎16:40‎  ‎19:00‎  ‎21:00‎  ‎23:10‎
‎1:37‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Drama‎‎ - Bahasa Melayu‎
12:00‎  ‎14:00‎  ‎16:00‎  ‎18:00‎  ‎20:00‎
‎1:56‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:50‎  ‎15:30‎  ‎18:00‎
‎2:3‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎
21:00‎  ‎23:30‎
‎1:44‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Horror/Thriller‎‎ - Inggeris‎
12:10‎  ‎16:30‎  ‎20:50‎
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Crime/Thriller‎‎ - Cina‎
14:20‎  ‎18:40‎  ‎23:00‎
Khamis - Jumaat - 6 ogos
‎2:3‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎14:25‎  ‎16:50‎  ‎19:15‎  ‎21:40‎  ‎00:05‎
‎2:3‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎
12:25‎  ‎14:50‎  ‎17:15‎  ‎19:40‎  ‎22:05‎  ‎00:30‎
‎2:3‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎
11:30‎  ‎13:55‎  ‎16:20‎  ‎18:45‎  ‎21:10‎  ‎23:35‎
7 ogos - 8 ogos
‎2:3‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎14:25‎  ‎16:50‎  ‎19:15‎  ‎21:40‎  ‎00:05‎
‎2:3‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎
12:25‎  ‎14:50‎  ‎17:15‎  ‎19:40‎  ‎22:05‎
‎2:3‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎
11:30‎  ‎13:55‎  ‎16:20‎  ‎18:45‎  ‎21:10‎  ‎23:35‎
last update:2016/07/30 09:00:09 JPT