Masa Tayangan
 

Golden Screen Cinemas - Berjaya Times Square

03-109, 3rd Floor Berjaya Times Square, 1 Jalan Imbi, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan - 03-7806 8888
    
Rabu
‎2:20‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Thriller/Crime‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
18:00‎  ‎18:15‎  ‎19:00‎  ‎19:10‎  ‎19:20‎  ‎20:20‎  ‎20:50‎  ‎21:15‎  ‎21:50‎  ‎22:00‎  ‎22:10‎  ‎23:10‎  ‎23:40‎  ‎00:20‎  ‎00:40‎  ‎00:50‎  ‎01:00‎
‎1:34‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Adventure/Fantasy/Animation‎‎ - Inggeris‎
11:45‎  ‎13:50‎  ‎15:55‎  ‎19:30‎  ‎21:40‎
‎2:0‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎14:00‎  ‎16:30‎  ‎22:10‎  ‎00:35‎
‎1:52‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Fantasy/Romance‎‎ - Inggeris‎
12:15‎  ‎14:30‎  ‎16:50‎
‎2:20‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Thriller/Crime‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
18:30‎  ‎21:20‎  ‎22:30‎  ‎00:10‎
‎2:11‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy/Drama‎‎ - Cina‎
12:30‎  ‎15:30‎  ‎23:50‎
‎1:26‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Bahasa Melayu‎
12:15‎  ‎14:10‎  ‎16:05‎
‎1:26‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller/Drama/Horror/Mystery‎‎ - Inggeris‎
12:15‎  ‎16:15‎  ‎20:15‎
‎1:26‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller/Horror‎‎ - Inggeris‎
11:40‎  ‎16:00‎  ‎18:00‎
‎1:32‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Drama/Romance‎‎ - Bahasa Melayu‎
12:10‎  ‎14:10‎  ‎16:10‎  ‎18:10‎  ‎20:10‎
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Drama/Crime‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:40‎
‎2:0‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎14:30‎
‎2:1‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Bahasa Melayu‎
17:00‎
‎1:35‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller/Horror‎‎ - Inggeris‎
14:15‎  ‎18:15‎
‎2:9‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎14:10‎
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Cina‎
16:50‎
Khamis - Jumaat - Sabtu
‎2:20‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Thriller/Crime‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎12:00‎  ‎12:15‎  ‎12:45‎  ‎14:30‎  ‎15:00‎  ‎15:15‎  ‎15:45‎  ‎17:30‎  ‎18:00‎  ‎18:15‎  ‎18:45‎  ‎20:30‎  ‎21:00‎  ‎21:15‎  ‎21:45‎  ‎22:15‎  ‎23:30‎  ‎00:00‎  ‎00:15‎  ‎00:45‎
‎1:34‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Adventure/Fantasy/Animation‎‎ - Inggeris‎
12:15‎  ‎14:15‎  ‎16:15‎  ‎18:15‎  ‎20:15‎
‎2:0‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎16:30‎  ‎21:00‎  ‎00:30‎
‎1:52‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Fantasy/Romance‎‎ - Inggeris‎
12:00‎  ‎17:00‎  ‎22:00‎
‎2:20‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Thriller/Crime‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:45‎  ‎12:30‎  ‎14:45‎  ‎15:30‎  ‎17:45‎  ‎18:30‎  ‎20:45‎  ‎21:30‎  ‎23:45‎  ‎00:30‎
‎1:26‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller/Drama/Horror/Mystery‎‎ - Inggeris‎
14:30‎  ‎19:00‎  ‎23:30‎
‎2:0‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:30‎
‎2:9‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
19:30‎
Ahad
‎2:20‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Thriller/Crime‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎12:00‎  ‎12:15‎  ‎12:45‎  ‎14:30‎  ‎15:00‎  ‎15:15‎  ‎15:45‎  ‎17:30‎  ‎18:00‎  ‎18:15‎  ‎18:45‎  ‎20:30‎  ‎21:00‎  ‎21:15‎  ‎21:45‎  ‎22:15‎  ‎23:30‎  ‎00:00‎  ‎00:15‎  ‎00:45‎
‎1:34‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Adventure/Fantasy/Animation‎‎ - Inggeris‎
12:15‎  ‎14:15‎  ‎16:15‎  ‎18:15‎  ‎20:15‎
‎2:0‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎16:30‎  ‎21:00‎  ‎00:30‎
‎1:52‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Fantasy/Romance‎‎ - Inggeris‎
12:00‎  ‎17:00‎  ‎22:00‎
‎2:20‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Thriller/Crime‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:45‎  ‎12:30‎  ‎14:45‎  ‎15:30‎  ‎17:45‎  ‎18:30‎  ‎20:45‎  ‎21:30‎  ‎23:45‎  ‎00:30‎
‎1:26‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller/Drama/Horror/Mystery‎‎ - Inggeris‎
14:30‎  ‎19:00‎  ‎23:30‎
‎2:0‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:30‎  ‎19:30‎
Isnin - Selasa - 8 apr
‎2:20‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Thriller/Crime‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎12:00‎  ‎12:15‎  ‎12:45‎  ‎14:30‎  ‎15:00‎  ‎15:15‎  ‎15:45‎  ‎17:30‎  ‎18:00‎  ‎18:15‎  ‎18:45‎  ‎20:30‎  ‎21:00‎  ‎21:15‎  ‎21:45‎  ‎22:15‎  ‎23:30‎  ‎00:00‎  ‎00:15‎  ‎00:45‎
‎1:34‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Adventure/Fantasy/Animation‎‎ - Inggeris‎
12:15‎  ‎14:15‎  ‎16:15‎  ‎18:15‎  ‎20:15‎
‎2:0‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎16:30‎  ‎21:00‎  ‎00:30‎
‎1:52‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Fantasy/Romance‎‎ - Inggeris‎
12:00‎  ‎17:00‎  ‎22:00‎
‎2:20‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Thriller/Crime‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:45‎  ‎12:30‎  ‎14:45‎  ‎15:30‎  ‎17:45‎  ‎18:30‎  ‎20:45‎  ‎21:30‎  ‎23:45‎  ‎00:30‎
‎1:26‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller/Drama/Horror/Mystery‎‎ - Inggeris‎
14:30‎  ‎19:00‎  ‎23:30‎
‎2:0‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:30‎
‎2:9‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
19:30‎
last update:2015/04/02 07:00:14 JPT