Masa Tayangan
 

Golden Screen Cinemas - Sunway Carnival

Lot No. S-27, 2nd Floor Sunway Carnival Mall, 3068 Jalan Todak, Pusat Bandar Seberang Jaya, Prai, Penang - 03-7806 8888
    
Selasa
‎1:54‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller/Science fiction/Mystery‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:45‎  ‎12:30‎  ‎14:00‎  ‎14:45‎  ‎16:15‎  ‎17:00‎  ‎18:30‎  ‎19:15‎  ‎20:45‎  ‎21:30‎
‎1:54‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:20‎  ‎14:35‎  ‎16:50‎  ‎19:05‎  ‎21:20‎
‎1:23‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:15‎  ‎16:10‎  ‎20:05‎  ‎22:00‎
‎1:45‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller/Horror‎‎ - Bahasa Melayu‎
11:50‎  ‎14:00‎  ‎16:10‎  ‎18:20‎  ‎20:30‎
‎1:44‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Romance‎‎ - Cina‎
12:00‎  ‎14:05‎  ‎16:10‎  ‎18:15‎  ‎20:20‎  ‎22:25‎
‎1:53‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama/Romance‎‎ - Bahasa Melayu‎
12:00‎  ‎14:20‎  ‎16:40‎  ‎19:00‎  ‎21:20‎
‎1:30‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎
14:10‎  ‎18:05‎  ‎22:30‎
‎1:33‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller/Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:55‎  ‎18:10‎  ‎22:15‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Comedy/Animation‎‎ - Inggeris‎
16:05‎  ‎20:10‎
‎1:46‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Romance‎‎ - Cina‎
13:55‎
Rabu
‎1:54‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller/Science fiction/Mystery‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:45‎  ‎12:30‎  ‎14:00‎  ‎14:45‎  ‎16:15‎  ‎17:00‎  ‎18:30‎  ‎19:15‎  ‎20:45‎  ‎21:30‎  ‎23:00‎  ‎23:45‎
‎1:54‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:20‎  ‎14:35‎  ‎16:50‎  ‎19:05‎  ‎21:20‎  ‎23:35‎
‎1:23‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:15‎  ‎16:10‎  ‎20:05‎  ‎22:00‎  ‎23:55‎
‎1:45‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller/Horror‎‎ - Bahasa Melayu‎
11:50‎  ‎14:00‎  ‎16:10‎  ‎18:20‎  ‎20:30‎
‎1:44‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Romance‎‎ - Cina‎
12:00‎  ‎14:05‎  ‎16:10‎  ‎18:15‎  ‎20:20‎  ‎22:25‎  ‎00:30‎
‎1:53‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama/Romance‎‎ - Bahasa Melayu‎
12:00‎  ‎14:20‎  ‎16:40‎  ‎19:00‎  ‎21:20‎  ‎23:40‎
‎1:30‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎
14:10‎  ‎18:05‎  ‎22:30‎  ‎00:20‎
‎1:33‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller/Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:55‎  ‎18:10‎  ‎22:15‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Comedy/Animation‎‎ - Inggeris‎
16:05‎  ‎20:10‎  ‎00:15‎
‎1:46‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Romance‎‎ - Cina‎
13:55‎
last update:2014/09/23 07:00:04 JPT