Masa Tayangan
 

Golden Screen Cinemas - Sunway Carnival

Lot No. S-27, 2nd Floor Sunway Carnival Mall, 3068 Jalan Todak, Pusat Bandar Seberang Jaya, Prai, Penang - 03-7806 8888
    
Sabtu
‎1:44‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy/Fantasy/3D‎‎ - Cina‎
12:00‎  ‎14:05‎  ‎16:10‎  ‎18:15‎  ‎20:20‎  ‎21:30‎  ‎22:25‎  ‎23:50‎  ‎00:30‎
‎2:0‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Drama/Science fiction‎‎ - Inggeris‎
12:10‎  ‎14:30‎  ‎16:50‎  ‎19:10‎  ‎21:45‎  ‎00:05‎
‎1:41‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Adventure/Comedy/Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎13:30‎  ‎15:30‎  ‎17:30‎  ‎19:30‎  ‎21:30‎  ‎23:35‎
‎2:15‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Superhero‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎14:30‎  ‎17:00‎  ‎19:30‎  ‎22:00‎  ‎00:30‎
‎1:45‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller/Horror‎‎ - Inggeris‎
11:45‎  ‎13:45‎  ‎15:45‎  ‎17:45‎  ‎19:45‎  ‎22:10‎  ‎00:15‎
‎1:46‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Bahasa Melayu‎
11:55‎  ‎14:00‎  ‎16:05‎  ‎18:10‎  ‎20:15‎
‎1:43‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Romance‎‎ - Cina‎
11:40‎  ‎13:40‎  ‎17:40‎  ‎21:40‎  ‎23:40‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Thriller/Drama‎‎ - Inggeris‎
17:00‎  ‎22:20‎  ‎00:25‎
‎2:30‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Comedy‎‎ - Tamil‎
14:00‎  ‎19:10‎
‎1:37‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy/Romance‎‎ - Cina‎
12:00‎  ‎15:40‎  ‎19:40‎
Ahad - Isnin - Selasa
‎1:44‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy/Fantasy/3D‎‎ - Cina‎
12:00‎  ‎14:05‎  ‎16:10‎  ‎18:15‎  ‎20:20‎  ‎21:30‎  ‎22:25‎
‎2:0‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Drama/Science fiction‎‎ - Inggeris‎
12:10‎  ‎14:30‎  ‎16:50‎  ‎19:10‎  ‎21:45‎
‎1:41‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Adventure/Comedy/Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎13:30‎  ‎15:30‎  ‎17:30‎  ‎19:30‎  ‎21:30‎
‎2:15‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Superhero‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎14:30‎  ‎17:00‎  ‎19:30‎  ‎22:00‎
‎1:45‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller/Horror‎‎ - Inggeris‎
11:45‎  ‎13:45‎  ‎15:45‎  ‎17:45‎  ‎19:45‎  ‎22:10‎
‎1:46‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Bahasa Melayu‎
11:55‎  ‎14:00‎  ‎16:05‎  ‎18:10‎  ‎20:15‎
‎1:43‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Romance‎‎ - Cina‎
11:40‎  ‎13:40‎  ‎17:40‎  ‎21:40‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Thriller/Drama‎‎ - Inggeris‎
17:00‎  ‎22:20‎
‎2:30‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Comedy‎‎ - Tamil‎
14:00‎  ‎19:10‎
‎1:37‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy/Romance‎‎ - Cina‎
12:00‎  ‎15:40‎  ‎19:40‎
Rabu
‎1:44‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy/Fantasy/3D‎‎ - Cina‎
12:00‎  ‎14:05‎  ‎16:10‎  ‎18:15‎  ‎20:20‎  ‎21:30‎  ‎22:25‎  ‎23:50‎  ‎00:30‎
‎2:0‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Drama/Science fiction‎‎ - Inggeris‎
12:10‎  ‎14:30‎  ‎16:50‎  ‎19:10‎  ‎21:45‎  ‎00:05‎
‎1:41‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Adventure/Comedy/Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎13:30‎  ‎15:30‎  ‎17:30‎  ‎19:30‎  ‎21:30‎  ‎23:35‎
‎2:15‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Superhero‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎14:30‎  ‎17:00‎  ‎19:30‎  ‎22:00‎  ‎00:30‎
‎1:45‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller/Horror‎‎ - Inggeris‎
11:45‎  ‎13:45‎  ‎15:45‎  ‎17:45‎  ‎19:45‎  ‎22:10‎  ‎00:15‎
‎1:46‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Bahasa Melayu‎
11:55‎  ‎14:00‎  ‎16:05‎  ‎18:10‎  ‎20:15‎
‎1:43‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Romance‎‎ - Cina‎
11:40‎  ‎13:40‎  ‎17:40‎  ‎21:40‎  ‎23:40‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Thriller/Drama‎‎ - Inggeris‎
17:00‎  ‎22:20‎  ‎00:25‎
‎2:30‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Comedy‎‎ - Tamil‎
14:00‎  ‎19:10‎
‎1:37‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy/Romance‎‎ - Cina‎
12:00‎  ‎15:40‎  ‎19:40‎
Khamis - Jumaat - 26 apr
‎1:44‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy/Fantasy/3D‎‎ - Cina‎
12:00‎  ‎14:20‎  ‎16:40‎  ‎19:00‎  ‎21:20‎  ‎23:45‎
27 apr - 28 apr
‎1:44‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy/Fantasy/3D‎‎ - Cina‎
12:00‎  ‎14:20‎  ‎16:40‎  ‎19:00‎  ‎21:20‎
last update:2014/04/19 07:00:06 JPT