Masa Tayangan
 

Golden Screen Cinemas - Sunway Carnival

Lot No. S-27, 2nd Floor Sunway Carnival Mall, 3068 Jalan Todak, Pusat Bandar Seberang Jaya, Prai, Penang - 03-7806 8888
   
Rabu
‎2:13‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Adventure/Western‎‎ - Inggeris‎
11:15‎  ‎13:50‎  ‎16:30‎  ‎17:10‎  ‎19:10‎  ‎21:50‎  ‎00:30‎
‎1:26‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Animation/Comedy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:20‎  ‎13:20‎  ‎15:10‎  ‎17:00‎  ‎18:50‎  ‎20:40‎
‎1:47‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Drama/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
21:00‎  ‎22:00‎  ‎23:20‎  ‎00:20‎
‎2:18‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Romance/Thriller‎‎ - Tamil‎
11:30‎  ‎14:35‎  ‎17:40‎  ‎22:30‎
‎1:58‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Drama/Thriller‎‎ - Korea‎
12:30‎  ‎15:00‎  ‎17:20‎  ‎19:40‎  ‎00:00‎
‎1:54‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Historical‎‎ - Inggeris‎
11:30‎  ‎13:45‎  ‎19:00‎  ‎21:30‎  ‎00:00‎
‎1:24‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Bahasa Melayu‎
11:20‎  ‎13:10‎  ‎15:00‎  ‎16:50‎  ‎18:40‎  ‎20:30‎  ‎22:20‎
‎1:35‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Thriller‎‎ - Cina‎
11:20‎  ‎13:15‎  ‎19:45‎  ‎21:45‎  ‎23:45‎
‎1:31‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎15:15‎
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Horror/Thriller‎‎ - Inggeris‎
13:30‎  ‎15:30‎  ‎19:50‎  ‎22:10‎
‎2:34‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Science fiction/Thriller‎‎ - Tamil‎
16:00‎
‎2:0‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Anime‎‎ - Jepun‎
17:30‎
Khamis
‎2:13‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Adventure/Western‎‎ - Inggeris‎
11:20‎  ‎13:55‎  ‎16:30‎  ‎19:05‎  ‎21:40‎  ‎00:15‎
‎1:26‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Animation/Comedy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎16:30‎  ‎19:50‎  ‎21:30‎  ‎23:40‎
‎1:47‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Drama/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:15‎  ‎13:30‎  ‎15:40‎  ‎17:50‎  ‎20:00‎  ‎22:10‎  ‎00:20‎
‎2:7‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎
12:00‎  ‎14:30‎  ‎17:00‎  ‎19:30‎  ‎22:00‎  ‎00:30‎
‎2:18‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Romance/Thriller‎‎ - Tamil‎
13:20‎  ‎18:20‎  ‎21:45‎
‎1:54‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Historical‎‎ - Inggeris‎
15:30‎
‎1:24‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Bahasa Melayu‎
14:00‎  ‎16:00‎  ‎18:00‎  ‎20:00‎
‎1:35‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Thriller‎‎ - Cina‎
12:00‎
‎2:7‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎
11:30‎  ‎16:15‎  ‎21:00‎
Jumaat
‎2:13‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Adventure/Western‎‎ - Inggeris‎
11:20‎  ‎13:55‎  ‎16:30‎  ‎19:05‎  ‎21:40‎  ‎00:15‎
‎1:26‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Animation/Comedy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎16:30‎  ‎21:30‎  ‎23:40‎
‎1:47‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Drama/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:15‎  ‎13:30‎  ‎15:40‎  ‎17:50‎  ‎22:10‎  ‎00:20‎
‎2:7‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎
12:00‎  ‎14:30‎  ‎17:00‎  ‎19:30‎  ‎22:00‎  ‎00:30‎
‎2:18‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Romance/Thriller‎‎ - Tamil‎
13:20‎  ‎18:20‎  ‎21:45‎
‎1:24‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Bahasa Melayu‎
14:00‎  ‎16:00‎  ‎18:00‎  ‎20:00‎
‎1:35‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Thriller‎‎ - Cina‎
12:00‎
‎2:7‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎
11:30‎  ‎16:15‎  ‎21:00‎
Sabtu
‎2:13‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Adventure/Western‎‎ - Inggeris‎
11:20‎  ‎13:55‎  ‎16:30‎  ‎19:05‎  ‎21:40‎  ‎00:15‎
‎1:26‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Animation/Comedy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎16:30‎  ‎21:30‎  ‎23:40‎
‎1:47‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Drama/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:15‎  ‎13:30‎  ‎15:40‎  ‎17:50‎  ‎20:00‎  ‎22:10‎  ‎00:20‎
‎2:7‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎
15:00‎  ‎17:25‎  ‎19:50‎  ‎22:20‎  ‎00:50‎
‎2:18‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Romance/Thriller‎‎ - Tamil‎
13:20‎  ‎18:20‎  ‎21:45‎
‎1:24‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Bahasa Melayu‎
14:00‎  ‎16:00‎  ‎18:00‎  ‎20:00‎
‎2:7‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎
16:15‎  ‎21:00‎
Ahad
‎2:13‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Adventure/Western‎‎ - Inggeris‎
11:20‎  ‎13:55‎  ‎16:30‎  ‎19:05‎  ‎21:40‎  ‎00:15‎
‎1:26‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Animation/Comedy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎16:30‎  ‎21:30‎  ‎23:40‎
‎1:47‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Drama/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:15‎  ‎13:30‎  ‎15:40‎  ‎17:50‎  ‎20:00‎  ‎22:10‎  ‎00:20‎
‎2:7‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎
12:00‎  ‎14:30‎  ‎17:00‎  ‎19:30‎  ‎22:00‎  ‎00:30‎
‎2:18‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Romance/Thriller‎‎ - Tamil‎
13:20‎  ‎18:20‎  ‎21:45‎
‎1:24‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Bahasa Melayu‎
14:00‎  ‎16:00‎  ‎18:00‎  ‎20:00‎
‎2:7‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎
11:30‎  ‎16:15‎  ‎21:00‎
Isnin - Selasa
‎2:13‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Adventure/Western‎‎ - Inggeris‎
11:20‎  ‎13:55‎  ‎16:30‎  ‎19:05‎  ‎21:40‎
‎1:26‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Animation/Comedy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎16:30‎  ‎21:30‎
‎1:47‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Drama/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:15‎  ‎13:30‎  ‎15:40‎  ‎17:50‎  ‎20:00‎  ‎22:10‎
‎2:7‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎
12:00‎  ‎14:30‎  ‎17:00‎  ‎19:30‎  ‎22:00‎
‎2:18‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Romance/Thriller‎‎ - Tamil‎
13:20‎  ‎18:20‎  ‎21:45‎
‎1:24‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Bahasa Melayu‎
14:00‎  ‎16:00‎  ‎18:00‎  ‎20:00‎
‎1:35‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Thriller‎‎ - Cina‎
12:00‎
‎2:7‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎
11:30‎  ‎16:15‎  ‎21:00‎
5 okt
‎2:13‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Adventure/Western‎‎ - Inggeris‎
11:20‎  ‎13:55‎  ‎16:30‎  ‎19:05‎  ‎21:40‎  ‎00:15‎
‎1:26‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Animation/Comedy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎16:30‎  ‎21:30‎  ‎23:40‎
‎1:47‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Drama/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:15‎  ‎13:30‎  ‎15:40‎  ‎17:50‎  ‎20:00‎  ‎22:10‎  ‎00:20‎
‎2:7‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎
12:00‎  ‎14:30‎  ‎17:00‎  ‎19:30‎  ‎22:00‎  ‎00:30‎
‎2:18‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Romance/Thriller‎‎ - Tamil‎
13:20‎  ‎18:20‎  ‎21:45‎
‎1:24‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Bahasa Melayu‎
14:00‎  ‎16:00‎  ‎18:00‎  ‎20:00‎
‎1:35‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Thriller‎‎ - Cina‎
12:00‎
‎2:7‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎
11:30‎  ‎16:15‎  ‎21:00‎
last update:2016/09/28 09:00:08 JPT