Masa Tayangan
 

Golden Screen Cinemas - Sunway Carnival

Lot No. S-27, 2nd Floor Sunway Carnival Mall, 3068 Jalan Todak, Pusat Bandar Seberang Jaya, Prai, Penang - 03-7806 8888
    
Ahad
‎1:38‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Thriller/Crime‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:30‎  ‎14:30‎  ‎15:20‎  ‎16:30‎  ‎18:30‎  ‎20:30‎  ‎21:50‎  ‎22:30‎  ‎00:00‎  ‎00:35‎
‎1:42‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Adventure/Animation‎‎ - Inggeris‎
11:30‎  ‎13:35‎  ‎15:40‎  ‎17:35‎  ‎19:40‎  ‎21:45‎
‎1:37‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎14:00‎  ‎16:00‎  ‎18:00‎  ‎20:00‎  ‎22:00‎  ‎00:10‎
‎1:18‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Drama/Family/Sports‎‎ - Bahasa Melayu‎
11:40‎  ‎13:30‎  ‎15:20‎  ‎17:10‎  ‎19:00‎  ‎20:50‎  ‎22:40‎
‎1:28‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Horror‎‎ - Cina‎
14:30‎  ‎16:30‎  ‎18:30‎  ‎20:20‎  ‎22:10‎  ‎00:00‎
‎1:46‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Science fiction‎‎ - Inggeris‎
12:50‎  ‎17:20‎  ‎23:45‎
‎1:45‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Cina‎
12:40‎  ‎14:50‎  ‎17:30‎  ‎19:40‎  ‎21:50‎  ‎00:15‎
‎2:12‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:30‎  ‎15:10‎  ‎17:50‎  ‎20:40‎  ‎23:30‎
‎1:57‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Comedy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:15‎  ‎19:30‎
Isnin
‎1:38‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Thriller/Crime‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:30‎  ‎14:30‎  ‎15:20‎  ‎16:30‎  ‎18:30‎  ‎20:30‎  ‎21:50‎  ‎22:30‎
‎1:42‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Adventure/Animation‎‎ - Inggeris‎
11:30‎  ‎13:35‎  ‎15:40‎  ‎17:35‎  ‎19:40‎  ‎21:45‎
‎1:37‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎14:00‎  ‎16:00‎  ‎18:00‎  ‎20:00‎  ‎22:00‎
‎1:18‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Drama/Family/Sports‎‎ - Bahasa Melayu‎
11:40‎  ‎13:30‎  ‎15:20‎  ‎17:10‎  ‎19:00‎  ‎20:50‎
‎1:28‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Horror‎‎ - Cina‎
14:30‎  ‎16:30‎  ‎18:30‎  ‎20:20‎  ‎22:10‎
‎1:46‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Science fiction‎‎ - Inggeris‎
12:50‎  ‎17:20‎
‎1:45‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Cina‎
12:40‎  ‎14:50‎  ‎17:30‎  ‎19:40‎  ‎21:50‎
‎2:12‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:30‎  ‎15:10‎  ‎17:50‎  ‎20:40‎
‎1:57‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Comedy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:15‎  ‎19:30‎
Selasa
‎1:38‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Thriller/Crime‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:30‎  ‎14:30‎  ‎16:30‎  ‎18:30‎  ‎20:30‎  ‎22:30‎
‎1:42‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Adventure/Animation‎‎ - Inggeris‎
11:30‎  ‎15:40‎  ‎17:35‎  ‎19:40‎  ‎21:45‎
‎1:37‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎14:00‎  ‎16:00‎  ‎18:00‎  ‎20:00‎  ‎22:00‎
‎1:18‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Drama/Family/Sports‎‎ - Bahasa Melayu‎
11:40‎  ‎13:30‎  ‎15:20‎  ‎17:10‎  ‎19:00‎  ‎20:50‎
‎1:28‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Horror‎‎ - Cina‎
14:30‎  ‎18:30‎  ‎20:20‎  ‎22:10‎
‎1:46‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Science fiction‎‎ - Inggeris‎
13:35‎  ‎16:20‎
‎1:45‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Cina‎
12:40‎  ‎17:30‎  ‎19:40‎  ‎21:50‎
‎2:12‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:50‎
‎1:57‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Comedy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:15‎
Rabu
‎1:38‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Thriller/Crime‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:30‎  ‎13:35‎  ‎14:30‎  ‎16:30‎  ‎18:30‎  ‎20:30‎  ‎22:30‎  ‎00:35‎
‎1:42‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Adventure/Animation‎‎ - Inggeris‎
11:30‎  ‎15:40‎  ‎17:35‎  ‎19:40‎
‎1:37‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎14:00‎  ‎16:00‎  ‎18:00‎  ‎20:00‎  ‎22:00‎  ‎00:10‎
‎1:18‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Drama/Family/Sports‎‎ - Bahasa Melayu‎
11:30‎  ‎13:20‎  ‎15:10‎  ‎17:00‎  ‎18:50‎  ‎20:40‎
‎1:28‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Horror‎‎ - Cina‎
14:30‎  ‎18:30‎  ‎20:20‎  ‎22:10‎  ‎00:00‎
‎1:46‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Science fiction‎‎ - Inggeris‎
16:20‎
‎1:45‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Cina‎
12:40‎  ‎17:30‎  ‎19:40‎  ‎21:50‎  ‎00:15‎
‎2:12‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:50‎
‎1:57‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Comedy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:15‎
last update:2015/08/31 07:00:29 JPT