Masa Tayangan
 

Golden Screen Cinemas - Sunway Carnival

Lot No. S-27, 2nd Floor Sunway Carnival Mall, 3068 Jalan Todak, Pusat Bandar Seberang Jaya, Prai, Penang - 03-7806 8888
   
Khamis
‎1:30‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:45‎  ‎13:45‎  ‎15:45‎  ‎17:45‎  ‎19:45‎  ‎21:45‎  ‎00:10‎
‎1:57‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Family/Fantasy‎‎ - Inggeris‎
12:00‎  ‎17:00‎  ‎22:00‎
‎1:39‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Crime/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎13:40‎  ‎15:50‎  ‎18:00‎  ‎20:10‎  ‎22:20‎  ‎00:30‎
‎2:3‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎
11:40‎  ‎14:10‎  ‎19:10‎  ‎21:40‎  ‎00:15‎
‎1:58‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Cina‎
14:30‎  ‎19:30‎  ‎00:20‎
‎1:41‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:15‎  ‎13:15‎  ‎15:15‎  ‎17:15‎  ‎19:15‎  ‎21:15‎  ‎23:20‎
‎1:38‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Horror‎‎ - Jepun‎
11:30‎  ‎17:45‎  ‎22:15‎
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Drama‎‎ - Cina‎
15:30‎  ‎20:00‎
‎1:57‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Family/Fantasy‎‎ - Inggeris‎
14:00‎  ‎19:00‎  ‎00:00‎
‎1:58‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Cina‎
11:40‎  ‎16:30‎  ‎21:30‎
‎1:26‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller‎‎ - Inggeris‎
13:30‎
‎2:3‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎16:40‎  ‎00:15‎
Jumaat - Sabtu
‎1:30‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:45‎  ‎13:45‎  ‎15:45‎  ‎17:45‎  ‎19:45‎  ‎21:45‎  ‎00:10‎
‎1:57‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Family/Fantasy‎‎ - Inggeris‎
12:00‎  ‎17:00‎  ‎22:00‎
‎1:39‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Crime/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎13:40‎  ‎15:50‎  ‎18:00‎  ‎20:10‎  ‎22:20‎  ‎00:30‎
‎2:3‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎
11:40‎  ‎14:10‎  ‎19:10‎  ‎21:40‎  ‎00:15‎
‎1:58‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Cina‎
14:30‎  ‎19:30‎  ‎00:20‎
‎1:41‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:15‎  ‎13:15‎  ‎15:15‎  ‎17:15‎  ‎19:15‎  ‎21:15‎  ‎23:20‎
‎1:38‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Horror‎‎ - Jepun‎
11:30‎  ‎17:45‎  ‎22:15‎
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Drama‎‎ - Cina‎
15:30‎  ‎20:00‎
‎1:57‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Family/Fantasy‎‎ - Inggeris‎
14:00‎  ‎19:00‎  ‎00:00‎
‎1:58‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Cina‎
11:40‎  ‎16:30‎  ‎21:30‎
‎1:26‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller‎‎ - Inggeris‎
13:30‎
‎2:3‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
16:40‎  ‎00:15‎
Ahad
‎1:30‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:45‎  ‎13:45‎  ‎15:45‎  ‎17:45‎  ‎19:45‎  ‎21:45‎
‎1:57‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Family/Fantasy‎‎ - Inggeris‎
12:00‎  ‎17:00‎  ‎22:00‎
‎1:39‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Crime/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎13:40‎  ‎15:50‎  ‎18:00‎  ‎20:10‎  ‎22:20‎
‎2:3‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎
11:40‎  ‎14:10‎  ‎19:10‎  ‎21:40‎
‎1:58‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Cina‎
14:30‎  ‎19:30‎
‎1:41‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:15‎  ‎13:15‎  ‎15:15‎  ‎17:15‎  ‎19:15‎  ‎21:15‎
‎1:38‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Horror‎‎ - Jepun‎
11:30‎  ‎17:45‎  ‎22:15‎
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Drama‎‎ - Cina‎
15:30‎  ‎20:00‎
‎1:57‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Family/Fantasy‎‎ - Inggeris‎
14:00‎  ‎19:00‎
‎1:58‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Cina‎
11:40‎  ‎16:30‎  ‎21:30‎
‎1:26‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller‎‎ - Inggeris‎
13:30‎
‎2:3‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
16:40‎
Isnin
‎1:30‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:45‎  ‎13:45‎  ‎15:45‎  ‎17:45‎  ‎19:45‎  ‎21:45‎
‎1:57‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Family/Fantasy‎‎ - Inggeris‎
12:00‎  ‎17:00‎  ‎22:00‎
‎1:39‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Crime/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎13:40‎  ‎15:50‎  ‎18:00‎  ‎20:10‎  ‎22:20‎
‎2:3‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎
11:40‎  ‎14:10‎  ‎19:10‎  ‎21:40‎
‎1:58‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Cina‎
14:30‎  ‎19:30‎
‎1:41‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:15‎  ‎15:15‎  ‎17:15‎  ‎19:15‎  ‎21:15‎
‎1:38‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Horror‎‎ - Jepun‎
11:30‎  ‎17:45‎  ‎22:15‎
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Drama‎‎ - Cina‎
15:30‎  ‎20:00‎
‎1:57‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Family/Fantasy‎‎ - Inggeris‎
14:00‎  ‎19:00‎
‎1:58‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Cina‎
11:40‎  ‎16:30‎  ‎21:30‎
‎1:26‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller‎‎ - Inggeris‎
13:30‎
‎2:3‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
16:40‎
Selasa
‎1:30‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:45‎  ‎13:45‎  ‎15:45‎  ‎17:45‎  ‎19:45‎  ‎21:45‎  ‎00:10‎
‎1:57‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Family/Fantasy‎‎ - Inggeris‎
12:00‎  ‎17:00‎  ‎22:00‎
‎1:39‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Crime/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎13:40‎  ‎15:50‎  ‎18:00‎  ‎20:10‎  ‎22:20‎  ‎00:30‎
‎2:3‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎
11:40‎  ‎14:10‎  ‎19:10‎  ‎21:40‎  ‎00:15‎
‎1:58‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Cina‎
14:30‎  ‎19:30‎  ‎00:20‎
‎1:41‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:50‎  ‎13:50‎  ‎15:50‎  ‎17:50‎  ‎20:00‎  ‎22:00‎  ‎23:20‎
‎1:38‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Horror‎‎ - Jepun‎
11:30‎  ‎17:45‎  ‎22:15‎
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Drama‎‎ - Cina‎
15:30‎  ‎20:00‎
‎1:57‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Family/Fantasy‎‎ - Inggeris‎
14:00‎  ‎19:00‎  ‎00:00‎
‎1:58‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Cina‎
11:40‎  ‎16:30‎  ‎21:30‎
‎1:26‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller‎‎ - Inggeris‎
13:30‎
‎2:3‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
16:40‎  ‎00:15‎
Rabu
‎1:30‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:45‎  ‎13:45‎  ‎15:45‎  ‎17:45‎  ‎19:45‎  ‎21:45‎  ‎00:10‎
‎1:57‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Family/Fantasy‎‎ - Inggeris‎
12:00‎  ‎17:00‎  ‎22:00‎
‎1:39‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Crime/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎13:40‎  ‎15:50‎  ‎18:00‎  ‎20:10‎  ‎22:20‎  ‎00:30‎
‎2:3‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎
11:40‎  ‎14:10‎  ‎19:10‎  ‎21:40‎  ‎00:15‎
‎1:58‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Cina‎
14:30‎  ‎19:30‎  ‎00:20‎
‎1:41‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:15‎  ‎13:15‎  ‎15:15‎  ‎17:15‎  ‎19:15‎  ‎21:15‎  ‎23:20‎
‎1:38‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Horror‎‎ - Jepun‎
11:30‎  ‎17:45‎  ‎22:15‎
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Drama‎‎ - Cina‎
15:30‎  ‎20:00‎
‎1:57‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Family/Fantasy‎‎ - Inggeris‎
14:00‎  ‎19:00‎  ‎00:00‎
‎1:58‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Cina‎
11:40‎  ‎16:30‎  ‎21:30‎
‎1:26‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller‎‎ - Inggeris‎
13:30‎
‎2:3‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
16:40‎  ‎00:15‎
last update:2016/08/25 09:00:10 JPT