Masa Tayangan
 

Golden Screen Cinemas - Sunway Carnival

Lot No. S-27, 2nd Floor Sunway Carnival Mall, 3068 Jalan Todak, Pusat Bandar Seberang Jaya, Prai, Penang - 03-7806 8888
    
Ahad
‎1:35‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:10‎  ‎14:10‎  ‎16:10‎  ‎18:10‎  ‎20:10‎  ‎22:10‎
‎1:32‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama/Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:50‎  ‎13:50‎  ‎15:50‎  ‎17:50‎  ‎19:50‎  ‎21:50‎
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy‎‎ - Cina‎
12:30‎  ‎14:40‎  ‎16:50‎  ‎17:10‎  ‎19:00‎  ‎21:10‎  ‎21:40‎
‎1:39‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller/Horror‎‎ - Cina‎
11:35‎  ‎13:35‎  ‎15:35‎  ‎17:35‎  ‎19:35‎  ‎21:35‎
‎1:47‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Science fiction‎‎ - Inggeris‎
11:30‎  ‎18:40‎  ‎21:15‎
‎2:6‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Thriller/Crime‎‎ - Cina‎
12:00‎  ‎14:30‎  ‎17:00‎  ‎19:30‎  ‎22:00‎
‎2:12‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller‎‎ - Inggeris‎
12:40‎  ‎15:15‎  ‎17:50‎  ‎20:25‎
‎1:54‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller/Science fiction/Mystery‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:20‎  ‎14:35‎  ‎19:05‎
‎1:51‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Action/Animation/Comedy‎‎ - Inggeris‎
14:00‎
‎1:43‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
16:20‎
Isnin
‎1:35‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:10‎  ‎14:10‎  ‎16:10‎  ‎18:10‎  ‎20:10‎  ‎22:10‎
‎1:32‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama/Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:50‎  ‎13:50‎  ‎15:50‎  ‎17:50‎  ‎19:50‎  ‎21:50‎
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy‎‎ - Cina‎
12:30‎  ‎14:40‎  ‎16:50‎  ‎17:10‎  ‎19:00‎  ‎21:10‎  ‎21:40‎
‎1:39‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller/Horror‎‎ - Cina‎
11:35‎  ‎13:35‎  ‎15:35‎  ‎17:35‎  ‎19:35‎  ‎21:35‎
‎1:47‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Science fiction‎‎ - Inggeris‎
11:35‎  ‎14:10‎  ‎16:45‎  ‎19:20‎  ‎21:55‎
‎2:6‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Thriller/Crime‎‎ - Cina‎
12:00‎  ‎14:30‎  ‎17:00‎  ‎19:30‎  ‎22:00‎
‎2:12‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller‎‎ - Inggeris‎
12:40‎  ‎15:15‎  ‎17:50‎  ‎20:25‎
‎1:54‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller/Science fiction/Mystery‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:20‎  ‎14:35‎  ‎19:05‎
Selasa
‎1:35‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:10‎  ‎14:10‎  ‎16:10‎  ‎18:10‎  ‎20:10‎  ‎22:10‎  ‎00:15‎
‎1:32‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama/Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:50‎  ‎13:50‎  ‎15:50‎  ‎17:50‎  ‎19:50‎  ‎21:50‎  ‎23:55‎
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy‎‎ - Cina‎
12:30‎  ‎14:40‎  ‎16:50‎  ‎17:10‎  ‎19:00‎  ‎21:10‎  ‎21:40‎  ‎23:20‎
‎1:39‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller/Horror‎‎ - Cina‎
11:35‎  ‎13:35‎  ‎15:35‎  ‎17:35‎  ‎19:35‎  ‎21:35‎  ‎23:35‎
‎1:47‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Science fiction‎‎ - Inggeris‎
11:35‎  ‎14:10‎  ‎16:45‎  ‎19:20‎  ‎21:55‎  ‎00:30‎
‎2:6‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Thriller/Crime‎‎ - Cina‎
12:00‎  ‎14:30‎  ‎17:00‎  ‎19:30‎  ‎22:00‎  ‎00:30‎
‎2:12‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller‎‎ - Inggeris‎
12:40‎  ‎15:15‎  ‎17:50‎  ‎20:25‎  ‎23:00‎
‎1:54‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller/Science fiction/Mystery‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:20‎  ‎14:35‎  ‎19:05‎  ‎23:45‎
Rabu
‎1:35‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:10‎  ‎14:10‎  ‎16:10‎  ‎18:10‎  ‎20:10‎  ‎22:10‎  ‎00:15‎
‎1:32‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama/Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:50‎  ‎13:50‎  ‎15:50‎  ‎17:50‎
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy‎‎ - Cina‎
12:30‎  ‎14:40‎  ‎16:50‎  ‎17:10‎  ‎19:00‎  ‎19:05‎  ‎21:05‎  ‎21:10‎  ‎23:05‎  ‎23:20‎
‎1:39‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller/Horror‎‎ - Cina‎
11:35‎  ‎13:35‎  ‎15:35‎  ‎17:35‎  ‎19:35‎  ‎21:35‎  ‎23:35‎
‎1:47‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Science fiction‎‎ - Inggeris‎
14:30‎  ‎19:15‎  ‎00:00‎
‎2:6‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Thriller/Crime‎‎ - Cina‎
12:00‎  ‎16:45‎  ‎21:30‎
‎2:12‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller‎‎ - Inggeris‎
12:00‎
‎1:54‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller/Science fiction/Mystery‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:35‎
last update:2014/10/20 07:00:06 JPT