Masa Tayangan
 

Golden Screen Cinemas - Sunway Carnival

Lot No. S-27, 2nd Floor Sunway Carnival Mall, 3068 Jalan Todak, Pusat Bandar Seberang Jaya, Prai, Penang - 03-7806 8888
    
Isnin - Selasa
‎2:25‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:30‎  ‎12:50‎  ‎15:30‎  ‎16:00‎  ‎17:30‎  ‎18:30‎  ‎19:00‎  ‎21:30‎  ‎22:00‎  ‎23:40‎  ‎00:20‎
‎2:55‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Thriller‎‎ - Tamil‎
11:20‎  ‎16:20‎  ‎21:30‎
‎1:39‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Family‎‎ - Cina‎
12:15‎  ‎14:15‎  ‎16:15‎  ‎18:15‎  ‎20:15‎
‎1:42‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Comedy/Romance‎‎ - Bahasa Melayu‎
14:00‎  ‎16:05‎  ‎18:10‎  ‎20:15‎  ‎22:20‎
‎1:45‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy‎‎ - Bahasa Melayu‎
11:50‎  ‎13:55‎  ‎16:00‎  ‎18:05‎  ‎20:10‎  ‎22:15‎  ‎00:20‎
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎
00:25‎
‎1:36‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Drama‎‎ - Bahasa Melayu‎
13:45‎  ‎15:45‎  ‎17:45‎  ‎19:45‎  ‎21:45‎  ‎23:50‎
‎2:25‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎14:30‎  ‎20:30‎
‎1:42‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy/Animation‎‎ - Inggeris‎
11:40‎  ‎19:30‎
‎1:33‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Science fiction/Horror‎‎ - Inggeris‎
12:00‎  ‎22:15‎  ‎00:10‎
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Adventure/Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:30‎
Rabu
‎2:25‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:30‎  ‎12:50‎  ‎16:00‎  ‎17:30‎  ‎19:00‎  ‎22:00‎  ‎23:40‎  ‎01:00‎
‎2:55‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Thriller‎‎ - Tamil‎
11:20‎  ‎16:20‎  ‎21:30‎  ‎00:45‎
‎1:39‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Family‎‎ - Cina‎
12:15‎  ‎14:15‎  ‎16:15‎  ‎18:15‎  ‎20:15‎
‎1:42‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Comedy/Romance‎‎ - Bahasa Melayu‎
14:00‎  ‎16:05‎  ‎18:10‎  ‎20:15‎  ‎22:20‎
‎1:45‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy‎‎ - Bahasa Melayu‎
11:50‎  ‎13:55‎  ‎16:00‎  ‎18:05‎  ‎20:10‎  ‎22:15‎  ‎00:20‎
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎
00:25‎
‎1:36‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Drama‎‎ - Bahasa Melayu‎
13:45‎  ‎15:45‎  ‎17:45‎  ‎19:45‎  ‎21:45‎  ‎23:50‎
‎2:25‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎14:30‎  ‎20:30‎
‎1:42‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy/Animation‎‎ - Inggeris‎
11:40‎  ‎19:30‎
‎1:33‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Science fiction/Horror‎‎ - Inggeris‎
12:00‎  ‎22:15‎  ‎00:10‎
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Adventure/Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:30‎
Khamis - Jumaat - Sabtu - Ahad - 29 dis - 30 dis - 31 dis
‎2:25‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:10‎  ‎15:00‎  ‎17:50‎  ‎20:40‎  ‎23:30‎
‎1:38‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Comedy/Family‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:20‎  ‎14:20‎  ‎16:20‎  ‎18:20‎  ‎20:20‎  ‎22:20‎  ‎00:25‎
last update:2014/12/23 07:00:11 JPT