Masa Tayangan
 

Golden Screen Cinemas - Sunway Carnival

Lot No. S-27, 2nd Floor Sunway Carnival Mall, 3068 Jalan Todak, Pusat Bandar Seberang Jaya, Prai, Penang - 03-7806 8888
    
Ahad
‎2:54‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Thriller/Romance‎‎ - Tamil‎
11:30‎  ‎14:45‎  ‎18:00‎  ‎21:15‎  ‎22:35‎
‎2:5‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Fantasy/Musical‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:45‎  ‎14:10‎  ‎16:35‎  ‎21:10‎  ‎22:00‎
‎1:30‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎
11:45‎  ‎13:45‎  ‎15:45‎  ‎17:45‎  ‎19:45‎  ‎21:45‎
‎1:23‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror/Documentary‎‎ - Bahasa Melayu‎
13:50‎  ‎15:35‎  ‎17:20‎  ‎19:05‎  ‎20:50‎
‎1:49‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:40‎  ‎19:00‎
‎2:4‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Drama/Romance‎‎ - Bahasa Melayu‎
12:10‎  ‎14:35‎  ‎17:00‎  ‎19:25‎  ‎21:50‎
‎2:12‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Drama/Crime‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:50‎  ‎14:25‎  ‎19:00‎  ‎21:35‎
‎1:30‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:15‎  ‎14:15‎  ‎16:15‎  ‎18:15‎  ‎20:15‎
‎2:27‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Tamil‎
11:30‎  ‎14:30‎  ‎20:20‎
‎1:38‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Comedy/Family‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
17:00‎
‎2:25‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
17:30‎
Isnin - Selasa
‎2:54‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Thriller/Romance‎‎ - Tamil‎
11:30‎  ‎14:45‎  ‎18:00‎  ‎21:15‎  ‎22:35‎
‎2:5‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Fantasy/Musical‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:45‎  ‎14:10‎  ‎16:35‎  ‎21:10‎
‎1:30‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎
11:45‎  ‎13:45‎  ‎15:45‎  ‎17:45‎  ‎19:45‎  ‎21:45‎
‎1:23‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror/Documentary‎‎ - Bahasa Melayu‎
13:50‎  ‎15:35‎  ‎17:20‎  ‎19:05‎  ‎20:50‎
‎1:49‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:40‎  ‎19:00‎
‎2:4‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Drama/Romance‎‎ - Bahasa Melayu‎
12:10‎  ‎14:35‎  ‎17:00‎  ‎19:25‎  ‎21:50‎
‎2:12‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Drama/Crime‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:50‎  ‎14:25‎  ‎19:00‎  ‎21:35‎
‎1:30‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:15‎  ‎14:15‎  ‎16:15‎  ‎18:15‎  ‎20:15‎  ‎22:15‎
‎2:27‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Tamil‎
11:30‎  ‎14:30‎  ‎20:20‎
‎1:38‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Comedy/Family‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
17:00‎
‎2:25‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
17:30‎
Rabu
‎2:54‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Thriller/Romance‎‎ - Tamil‎
11:30‎  ‎14:45‎  ‎18:00‎  ‎21:15‎  ‎22:35‎  ‎23:35‎  ‎00:30‎
‎2:5‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Fantasy/Musical‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:45‎  ‎14:10‎  ‎16:35‎  ‎21:10‎  ‎00:10‎
‎1:30‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎
11:45‎  ‎13:45‎  ‎15:45‎  ‎17:45‎  ‎19:45‎  ‎21:45‎  ‎23:50‎
‎1:23‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror/Documentary‎‎ - Bahasa Melayu‎
13:50‎  ‎15:35‎  ‎17:20‎  ‎19:05‎  ‎20:50‎
‎1:49‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:40‎  ‎19:00‎  ‎23:40‎
‎2:4‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Drama/Romance‎‎ - Bahasa Melayu‎
12:10‎  ‎14:35‎  ‎17:00‎  ‎19:25‎  ‎21:50‎  ‎00:15‎
‎2:12‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Drama/Crime‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:50‎  ‎14:25‎  ‎19:00‎  ‎21:35‎
‎1:30‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:15‎  ‎14:15‎  ‎16:15‎  ‎18:15‎  ‎20:15‎  ‎22:15‎  ‎00:20‎
‎2:27‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Tamil‎
11:30‎  ‎14:30‎  ‎20:20‎
‎1:38‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Comedy/Family‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
17:00‎
‎2:25‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
17:30‎
last update:2015/01/26 07:00:06 JPT