Masa Tayangan
 

Golden Screen Cinemas - Sunway Carnival

Lot No. S-27, 2nd Floor Sunway Carnival Mall, 3068 Jalan Todak, Pusat Bandar Seberang Jaya, Prai, Penang - 03-7806 8888
   
Rabu
‎1:46‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Science fiction/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:45‎  ‎22:00‎  ‎22:30‎  ‎00:15‎  ‎00:45‎  ‎01:20‎
‎1:34‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Fantasy/Science fiction‎‎ - Cina‎
11:30‎  ‎12:00‎  ‎13:30‎  ‎15:30‎  ‎17:30‎  ‎19:30‎  ‎21:30‎  ‎23:35‎  ‎01:35‎
‎1:53‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Cina‎
11:15‎  ‎13:35‎  ‎15:55‎  ‎18:15‎  ‎20:35‎  ‎22:55‎  ‎01:15‎
‎1:59‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Cina‎
11:30‎  ‎13:50‎  ‎16:10‎  ‎18:30‎  ‎20:50‎  ‎23:10‎  ‎01:30‎
‎1:53‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Drama/Sports‎‎ - na‎
12:30‎  ‎14:45‎  ‎17:00‎  ‎19:30‎  ‎22:00‎
‎1:54‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy‎‎ - Cina‎
00:30‎
‎1:36‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy‎‎ - Cina‎
11:40‎  ‎16:20‎  ‎21:00‎  ‎23:20‎
‎1:34‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Cina‎
14:00‎  ‎16:00‎  ‎18:00‎  ‎20:00‎
‎2:15‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Horror‎‎ - Tamil‎
13:40‎  ‎18:20‎
‎1:53‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Cina‎
13:20‎  ‎15:40‎  ‎18:00‎  ‎20:20‎  ‎22:40‎  ‎01:00‎
‎1:22‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Bahasa Melayu‎
14:00‎  ‎15:40‎  ‎17:20‎  ‎19:00‎  ‎20:40‎
‎1:53‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Drama/Sports‎‎ - na‎
11:00‎
Khamis - Jumaat - Sabtu
‎1:46‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Science fiction/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:15‎  ‎13:20‎  ‎15:25‎  ‎17:30‎  ‎19:35‎  ‎21:45‎  ‎00:00‎
‎1:34‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Fantasy/Science fiction‎‎ - Cina‎
12:00‎  ‎14:00‎  ‎16:00‎  ‎18:00‎  ‎20:00‎  ‎22:00‎  ‎00:10‎
‎1:53‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Cina‎
11:00‎  ‎13:15‎  ‎15:30‎  ‎17:45‎  ‎20:00‎  ‎21:00‎  ‎22:15‎  ‎23:30‎  ‎00:30‎
‎1:59‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Cina‎
11:30‎  ‎13:50‎  ‎16:10‎  ‎18:30‎  ‎20:50‎  ‎23:10‎
‎1:53‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Drama/Sports‎‎ - na‎
12:30‎
‎1:54‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy‎‎ - Cina‎
11:20‎  ‎13:35‎  ‎15:50‎  ‎18:05‎  ‎20:20‎  ‎22:35‎  ‎00:50‎
‎1:36‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy‎‎ - Cina‎
12:00‎  ‎22:20‎  ‎00:20‎
‎1:34‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Cina‎
15:00‎  ‎17:00‎  ‎19:00‎
‎1:46‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Science fiction/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:45‎  ‎13:50‎  ‎18:15‎  ‎20:20‎  ‎22:25‎  ‎00:40‎
‎1:53‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Cina‎
16:00‎  ‎18:10‎
‎1:22‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Bahasa Melayu‎
14:00‎  ‎15:40‎  ‎17:20‎  ‎19:00‎  ‎20:40‎
Ahad
‎1:46‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Science fiction/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:15‎  ‎13:20‎  ‎15:25‎  ‎17:30‎  ‎19:35‎  ‎21:45‎  ‎00:00‎
‎1:34‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Fantasy/Science fiction‎‎ - Cina‎
12:00‎  ‎18:00‎  ‎20:00‎  ‎22:00‎  ‎00:10‎
‎1:53‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Cina‎
11:00‎  ‎13:15‎  ‎15:30‎  ‎17:45‎  ‎20:00‎  ‎21:00‎  ‎22:15‎  ‎23:30‎  ‎00:30‎
‎1:59‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Cina‎
11:30‎  ‎13:50‎  ‎16:10‎  ‎18:30‎  ‎20:50‎  ‎23:10‎
‎1:53‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Drama/Sports‎‎ - na‎
12:30‎
‎1:54‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy‎‎ - Cina‎
11:20‎  ‎13:35‎  ‎15:50‎  ‎18:05‎  ‎20:20‎  ‎22:35‎
‎1:36‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy‎‎ - Cina‎
12:00‎  ‎22:20‎  ‎00:20‎
‎1:34‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Cina‎
15:00‎  ‎17:00‎  ‎19:00‎
‎1:46‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Science fiction/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:45‎  ‎13:50‎  ‎18:15‎  ‎20:20‎  ‎22:25‎  ‎00:30‎
‎1:53‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Cina‎
16:00‎  ‎18:10‎
‎1:22‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Bahasa Melayu‎
14:00‎  ‎15:40‎  ‎17:20‎  ‎19:00‎  ‎20:40‎
Isnin - Selasa
‎1:46‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Science fiction/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:15‎  ‎13:20‎  ‎15:25‎  ‎17:30‎  ‎19:35‎  ‎21:45‎  ‎00:00‎
‎1:34‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Fantasy/Science fiction‎‎ - Cina‎
12:00‎  ‎14:00‎  ‎16:00‎  ‎18:00‎  ‎20:00‎  ‎22:00‎  ‎00:10‎
‎1:53‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Cina‎
11:00‎  ‎13:15‎  ‎15:30‎  ‎17:45‎  ‎20:00‎  ‎21:00‎  ‎22:15‎  ‎23:30‎  ‎00:30‎
‎1:59‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Cina‎
11:30‎  ‎13:50‎  ‎16:10‎  ‎18:30‎  ‎20:50‎  ‎23:10‎
‎1:53‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Drama/Sports‎‎ - na‎
12:30‎
‎1:54‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy‎‎ - Cina‎
11:20‎  ‎13:35‎  ‎15:50‎  ‎18:05‎  ‎20:20‎  ‎22:35‎
‎1:36‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy‎‎ - Cina‎
12:00‎  ‎22:20‎  ‎00:20‎
‎1:34‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Cina‎
15:00‎  ‎17:00‎  ‎19:00‎
‎1:46‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Science fiction/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:45‎  ‎13:50‎  ‎18:15‎  ‎20:20‎  ‎22:25‎  ‎00:30‎
‎1:53‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Cina‎
16:00‎  ‎18:10‎
‎1:22‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Bahasa Melayu‎
14:00‎  ‎15:40‎  ‎17:20‎  ‎19:00‎  ‎20:40‎
17 feb
‎1:46‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Science fiction/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:15‎  ‎13:20‎  ‎15:25‎  ‎17:30‎  ‎19:35‎  ‎21:45‎  ‎00:00‎
‎1:34‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Fantasy/Science fiction‎‎ - Cina‎
12:00‎  ‎14:00‎  ‎16:00‎  ‎18:00‎  ‎20:00‎  ‎22:00‎  ‎00:10‎
‎1:53‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Cina‎
11:00‎  ‎13:15‎  ‎15:30‎  ‎17:45‎  ‎20:00‎  ‎21:00‎  ‎22:15‎  ‎23:30‎  ‎00:30‎
‎1:59‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Cina‎
11:30‎  ‎13:50‎  ‎16:10‎  ‎18:30‎  ‎20:50‎  ‎23:10‎
‎1:53‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Drama/Sports‎‎ - na‎
12:30‎
‎1:54‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy‎‎ - Cina‎
11:20‎  ‎13:35‎  ‎15:50‎  ‎18:05‎  ‎20:20‎  ‎22:35‎  ‎00:50‎
‎1:36‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy‎‎ - Cina‎
12:00‎  ‎22:20‎  ‎00:20‎
‎1:34‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Cina‎
15:00‎  ‎17:00‎  ‎19:00‎
‎1:46‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Science fiction/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:45‎  ‎13:50‎  ‎18:15‎  ‎20:20‎  ‎22:25‎  ‎00:30‎
‎1:53‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Cina‎
16:00‎  ‎18:10‎
‎1:22‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Bahasa Melayu‎
14:00‎  ‎15:40‎  ‎17:20‎  ‎19:00‎  ‎20:40‎
last update:2016/02/10 09:00:08 JPT