Masa Tayangan
 

Golden Screen Cinemas - Sunway Carnival

Lot No. S-27, 2nd Floor Sunway Carnival Mall, 3068 Jalan Todak, Pusat Bandar Seberang Jaya, Prai, Penang - 03-7806 8888
    
Rabu
‎1:35‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎
20:25‎  ‎21:30‎  ‎22:25‎  ‎23:35‎  ‎00:00‎  ‎00:25‎
‎2:12‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller‎‎ - Inggeris‎
11:40‎  ‎12:40‎  ‎14:15‎  ‎15:15‎  ‎16:50‎  ‎17:50‎  ‎19:25‎  ‎22:00‎  ‎00:35‎
‎1:54‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller/Science fiction/Mystery‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:30‎  ‎14:45‎  ‎17:00‎  ‎19:15‎  ‎22:15‎  ‎00:30‎
‎1:34‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎
11:50‎  ‎13:55‎  ‎18:00‎  ‎20:05‎  ‎22:10‎  ‎00:15‎
‎1:54‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:20‎  ‎14:35‎  ‎16:50‎  ‎19:05‎  ‎21:20‎
‎1:37‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Bahasa Melayu‎
12:15‎  ‎14:15‎  ‎16:15‎  ‎18:15‎  ‎20:15‎
‎1:44‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Romance‎‎ - Cina‎
11:30‎  ‎13:40‎  ‎15:50‎  ‎20:10‎  ‎22:20‎  ‎00:30‎
‎1:45‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller/Horror‎‎ - Bahasa Melayu‎
11:30‎  ‎13:40‎  ‎15:50‎  ‎18:00‎  ‎20:10‎
‎1:23‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
16:00‎
‎1:30‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎
22:20‎  ‎00:20‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Comedy/Animation‎‎ - Inggeris‎
18:00‎
Khamis
‎1:35‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎
11:40‎  ‎12:10‎  ‎13:40‎  ‎14:10‎  ‎15:40‎  ‎16:10‎  ‎17:40‎  ‎18:10‎  ‎19:40‎  ‎20:10‎  ‎21:40‎  ‎22:10‎  ‎23:40‎  ‎00:15‎
‎2:12‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller‎‎ - Inggeris‎
12:40‎  ‎15:15‎  ‎17:50‎  ‎20:25‎  ‎23:00‎
‎1:54‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller/Science fiction/Mystery‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:15‎  ‎14:25‎  ‎16:35‎  ‎18:45‎  ‎20:55‎  ‎23:05‎
‎1:34‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎
11:30‎  ‎15:15‎  ‎15:45‎  ‎18:50‎  ‎20:00‎  ‎20:45‎  ‎22:40‎  ‎00:30‎
‎1:44‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Romance‎‎ - Cina‎
13:10‎
‎1:23‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎17:10‎
Jumaat - Sabtu - Ahad
‎1:35‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎
11:40‎  ‎12:10‎  ‎13:40‎  ‎14:10‎  ‎15:40‎  ‎16:10‎  ‎17:40‎  ‎18:10‎  ‎19:40‎  ‎20:10‎  ‎21:40‎  ‎22:10‎  ‎23:40‎  ‎00:15‎
‎2:12‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller‎‎ - Inggeris‎
12:40‎  ‎15:15‎  ‎17:50‎  ‎20:25‎  ‎23:00‎
‎1:54‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller/Science fiction/Mystery‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:15‎  ‎13:30‎  ‎14:25‎  ‎16:35‎  ‎17:45‎  ‎18:45‎  ‎20:55‎  ‎22:15‎  ‎23:05‎
‎1:34‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎
11:30‎  ‎15:15‎  ‎15:45‎  ‎18:50‎  ‎20:00‎  ‎20:45‎  ‎22:40‎  ‎00:30‎
‎1:44‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Romance‎‎ - Cina‎
13:10‎
‎1:23‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎17:10‎
Isnin
‎1:35‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎
11:40‎  ‎12:10‎  ‎13:40‎  ‎14:10‎  ‎15:40‎  ‎16:10‎  ‎17:40‎  ‎18:10‎  ‎19:40‎  ‎20:10‎  ‎21:40‎  ‎22:10‎
‎2:12‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller‎‎ - Inggeris‎
12:40‎  ‎15:15‎  ‎17:50‎  ‎20:25‎
‎1:54‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller/Science fiction/Mystery‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:15‎  ‎13:30‎  ‎14:25‎  ‎16:35‎  ‎17:45‎  ‎18:45‎  ‎20:55‎  ‎21:50‎  ‎22:15‎
‎1:34‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎
11:30‎  ‎15:15‎  ‎15:45‎  ‎18:50‎  ‎20:00‎  ‎20:45‎  ‎22:40‎
‎1:44‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Romance‎‎ - Cina‎
13:10‎
‎1:23‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎17:10‎
Selasa
‎1:54‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller/Science fiction/Mystery‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:15‎  ‎13:30‎  ‎14:25‎  ‎16:35‎  ‎17:45‎  ‎18:45‎  ‎20:55‎  ‎21:50‎  ‎22:15‎
‎1:34‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎
11:30‎  ‎15:15‎  ‎15:45‎  ‎18:50‎  ‎20:00‎  ‎20:45‎  ‎22:40‎
‎1:44‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Romance‎‎ - Cina‎
13:10‎
‎1:23‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎17:10‎
8 okt
‎1:54‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller/Science fiction/Mystery‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:15‎  ‎13:30‎  ‎14:25‎  ‎16:35‎  ‎17:45‎  ‎18:45‎  ‎20:55‎  ‎21:50‎  ‎22:15‎  ‎23:05‎  ‎00:05‎
‎1:34‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎
11:30‎  ‎15:15‎  ‎15:45‎  ‎18:50‎  ‎20:00‎  ‎20:45‎  ‎22:40‎  ‎00:30‎
‎1:44‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Romance‎‎ - Cina‎
13:10‎
‎1:23‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎17:10‎
last update:2014/10/02 07:00:07 JPT