Masa Tayangan
 

Golden Screen Cinemas - Sunway Carnival

Lot No. S-27, 2nd Floor Sunway Carnival Mall, 3068 Jalan Todak, Pusat Bandar Seberang Jaya, Prai, Penang - 03-7806 8888
    
Selasa
‎2:17‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎12:30‎  ‎14:10‎  ‎15:10‎  ‎16:50‎  ‎17:50‎  ‎19:30‎  ‎20:30‎  ‎21:30‎  ‎22:10‎
‎2:30‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Crime‎‎ - Inggeris‎
12:15‎  ‎15:20‎  ‎18:20‎  ‎21:20‎
‎1:44‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Romance‎‎ - Cina‎
11:40‎  ‎13:40‎  ‎15:40‎  ‎17:40‎  ‎19:40‎  ‎21:40‎
‎2:32‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Tamil‎
12:10‎  ‎15:15‎  ‎18:15‎  ‎21:15‎
‎2:15‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Drama/Romance‎‎ - Cina‎ - Petikan
12:10‎  ‎14:45‎  ‎19:20‎  ‎21:50‎
‎2:7‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller‎‎ - Tamil‎
12:00‎  ‎16:50‎
‎1:47‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:20‎  ‎17:50‎
‎2:46‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Family/Romance‎‎ - Hindi‎ - Petikan
14:30‎  ‎20:10‎
‎1:36‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Anime‎‎ - Jepun‎
14:45‎  ‎17:15‎  ‎19:30‎
Rabu
‎2:17‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎12:30‎  ‎14:10‎  ‎15:10‎  ‎16:50‎  ‎17:50‎  ‎19:30‎  ‎20:30‎  ‎21:30‎  ‎22:10‎  ‎23:20‎  ‎00:50‎
‎2:30‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Crime‎‎ - Inggeris‎
12:15‎  ‎15:20‎  ‎18:20‎  ‎21:20‎  ‎00:20‎
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
20:10‎  ‎22:20‎  ‎00:30‎
‎1:44‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Romance‎‎ - Cina‎
11:40‎  ‎13:40‎  ‎15:40‎  ‎17:40‎  ‎19:40‎  ‎21:40‎  ‎23:45‎
‎2:32‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Tamil‎
12:00‎  ‎15:00‎  ‎22:00‎
‎2:15‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Drama/Romance‎‎ - Cina‎ - Petikan
12:10‎  ‎14:45‎  ‎19:20‎
‎2:7‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller‎‎ - Tamil‎
12:00‎  ‎16:50‎
‎1:47‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:20‎  ‎17:50‎
‎2:46‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Family/Romance‎‎ - Hindi‎ - Petikan
14:30‎  ‎20:10‎  ‎23:45‎
‎1:36‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Anime‎‎ - Jepun‎
14:45‎  ‎17:15‎  ‎19:30‎  ‎00:10‎
Khamis - Jumaat - Sabtu
‎2:17‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:00‎  ‎13:40‎  ‎16:15‎  ‎19:00‎  ‎21:45‎  ‎00:30‎
‎1:41‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:10‎  ‎14:15‎  ‎16:15‎  ‎18:15‎  ‎20:15‎  ‎22:15‎  ‎00:15‎
‎2:30‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Crime‎‎ - Inggeris‎
19:00‎  ‎22:00‎
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:20‎  ‎13:30‎  ‎15:40‎  ‎17:50‎  ‎20:00‎  ‎22:10‎  ‎00:20‎
‎1:44‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Romance‎‎ - Cina‎
14:30‎
‎2:15‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Drama/Romance‎‎ - Cina‎ - Petikan
12:00‎  ‎16:30‎
‎1:41‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎13:30‎  ‎15:30‎  ‎17:30‎  ‎19:30‎  ‎21:30‎  ‎23:35‎
Ahad - Isnin - 1 dis
‎2:17‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:00‎  ‎13:40‎  ‎16:15‎  ‎19:00‎  ‎21:45‎
‎1:41‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:10‎  ‎14:15‎  ‎16:15‎  ‎18:15‎  ‎20:15‎  ‎22:15‎
‎2:30‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Crime‎‎ - Inggeris‎
19:00‎  ‎22:00‎
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:20‎  ‎13:30‎  ‎15:40‎  ‎17:50‎  ‎20:00‎  ‎22:10‎
‎1:44‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Romance‎‎ - Cina‎
14:30‎
‎2:15‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Drama/Romance‎‎ - Cina‎ - Petikan
12:00‎  ‎16:30‎
‎1:41‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎13:30‎  ‎15:30‎  ‎17:30‎  ‎19:30‎  ‎21:30‎
2 dis
‎2:17‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:00‎  ‎13:40‎  ‎16:15‎  ‎19:00‎  ‎21:45‎  ‎00:30‎
‎1:41‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:10‎  ‎14:15‎  ‎16:15‎  ‎18:15‎  ‎20:15‎  ‎22:15‎  ‎00:15‎
‎2:30‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Crime‎‎ - Inggeris‎
19:00‎  ‎22:00‎
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:20‎  ‎13:30‎  ‎15:40‎  ‎17:50‎  ‎20:00‎  ‎22:10‎  ‎00:20‎
‎1:44‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Romance‎‎ - Cina‎
14:30‎
‎2:15‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Drama/Romance‎‎ - Cina‎ - Petikan
12:00‎  ‎16:30‎
‎1:41‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎13:30‎  ‎15:30‎  ‎17:30‎  ‎19:30‎  ‎21:30‎  ‎23:35‎
last update:2015/11/25 07:00:08 JPT