Masa Tayangan
 

Golden Screen Cinemas - Sunway Carnival

Lot No. S-27, 2nd Floor Sunway Carnival Mall, 3068 Jalan Todak, Pusat Bandar Seberang Jaya, Prai, Penang - 03-7806 8888
   
Isnin
‎2:30‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Tamil‎
12:15‎  ‎14:30‎  ‎15:20‎  ‎16:15‎  ‎18:20‎  ‎19:10‎  ‎19:30‎  ‎20:30‎  ‎21:20‎  ‎22:30‎  ‎23:30‎  ‎23:50‎  ‎00:00‎  ‎00:20‎  ‎00:40‎
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎
12:40‎  ‎14:20‎  ‎19:30‎  ‎21:10‎  ‎22:50‎
‎1:47‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:15‎  ‎13:30‎  ‎15:45‎  ‎18:00‎  ‎20:15‎  ‎22:30‎  ‎00:45‎
‎2:2‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:45‎  ‎14:15‎  ‎16:45‎  ‎22:00‎  ‎00:25‎
‎1:56‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎14:00‎  ‎16:30‎  ‎19:00‎  ‎21:30‎
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Crime/Thriller‎‎ - Cina‎
11:45‎  ‎15:15‎  ‎21:45‎
‎1:35‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Animation/Comedy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
17:25‎
‎1:53‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎
13:00‎
‎1:21‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Bahasa Melayu‎
14:00‎  ‎16:00‎  ‎18:00‎  ‎20:00‎
‎1:56‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎17:30‎
Selasa
‎2:30‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Tamil‎
12:15‎  ‎15:20‎  ‎16:15‎  ‎18:20‎  ‎19:10‎  ‎19:30‎  ‎21:20‎  ‎22:30‎  ‎23:50‎  ‎00:00‎  ‎00:20‎  ‎00:40‎
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎
12:40‎  ‎14:20‎  ‎19:30‎  ‎21:10‎  ‎22:50‎
‎1:47‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:15‎  ‎13:30‎  ‎15:45‎  ‎18:00‎  ‎20:15‎  ‎22:30‎  ‎00:45‎
‎2:2‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:45‎  ‎14:15‎  ‎16:45‎  ‎19:15‎  ‎22:00‎  ‎00:20‎
‎1:56‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎14:00‎  ‎16:30‎  ‎19:00‎  ‎21:30‎
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Crime/Thriller‎‎ - Cina‎
11:45‎  ‎15:15‎  ‎21:45‎
‎1:35‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Animation/Comedy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
17:25‎
‎1:53‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎
13:00‎
‎1:21‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Bahasa Melayu‎
14:00‎  ‎16:00‎  ‎18:00‎  ‎20:00‎
‎1:56‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎17:30‎
Rabu
‎2:30‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Tamil‎
12:15‎  ‎15:20‎  ‎16:15‎  ‎18:20‎  ‎19:10‎  ‎19:30‎  ‎21:20‎  ‎22:30‎  ‎23:50‎  ‎00:00‎  ‎00:20‎  ‎00:40‎
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎
11:00‎  ‎12:40‎  ‎14:20‎  ‎19:30‎  ‎21:10‎  ‎22:50‎
‎1:47‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:15‎  ‎13:30‎  ‎15:45‎  ‎18:00‎  ‎20:15‎  ‎22:30‎  ‎00:45‎
‎2:2‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:45‎  ‎14:15‎  ‎16:45‎  ‎19:15‎  ‎22:00‎  ‎00:20‎
‎1:56‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎14:00‎  ‎16:30‎  ‎19:00‎  ‎21:30‎
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Crime/Thriller‎‎ - Cina‎
11:45‎  ‎15:15‎  ‎21:45‎
‎1:35‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Animation/Comedy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:00‎  ‎17:25‎
‎1:53‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎
13:00‎
‎1:21‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Bahasa Melayu‎
14:00‎  ‎16:00‎  ‎18:00‎  ‎20:00‎
‎1:56‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎17:30‎
Khamis - Jumaat - Sabtu
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎
11:00‎  ‎12:40‎  ‎16:40‎  ‎20:40‎  ‎22:20‎  ‎00:00‎
‎1:47‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎16:45‎  ‎19:00‎  ‎21:15‎  ‎23:45‎
‎2:2‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:45‎  ‎14:15‎  ‎16:45‎  ‎19:15‎  ‎21:45‎  ‎00:15‎
‎2:3‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎14:30‎  ‎17:00‎  ‎19:30‎  ‎22:00‎  ‎00:30‎
Ahad
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎
11:00‎  ‎12:40‎  ‎16:40‎  ‎20:40‎  ‎22:20‎
‎1:47‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎16:45‎  ‎19:00‎  ‎21:15‎
‎2:2‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:45‎  ‎14:15‎  ‎16:45‎  ‎19:15‎  ‎21:45‎
‎2:3‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎14:30‎  ‎17:00‎  ‎19:30‎  ‎22:00‎
1 ogos - 2 ogos
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎
12:40‎  ‎16:40‎  ‎20:40‎  ‎22:20‎
‎1:47‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎16:45‎  ‎19:00‎  ‎21:15‎
‎2:2‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:45‎  ‎14:15‎  ‎16:45‎  ‎19:15‎  ‎21:45‎
‎2:3‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎14:30‎  ‎17:00‎  ‎19:30‎  ‎22:00‎
3 ogos
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎
11:00‎  ‎12:40‎  ‎16:40‎  ‎20:40‎  ‎22:20‎
‎1:47‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎16:45‎  ‎19:00‎  ‎21:15‎  ‎23:45‎
‎2:2‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:45‎  ‎14:15‎  ‎16:45‎  ‎19:15‎  ‎21:45‎  ‎00:15‎
‎2:3‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎14:30‎  ‎17:00‎  ‎19:30‎  ‎22:00‎  ‎00:30‎
last update:2016/07/25 09:00:09 JPT