Masa Tayangan
 

Golden Screen Cinemas - Sunway Carnival

Lot No. S-27, 2nd Floor Sunway Carnival Mall, 3068 Jalan Todak, Pusat Bandar Seberang Jaya, Prai, Penang - 03-7806 8888
   
Sabtu
‎2:27‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Superhero‎‎ - Inggeris‎
11:00‎  ‎11:30‎  ‎12:30‎  ‎14:00‎  ‎14:30‎  ‎14:45‎  ‎15:30‎  ‎17:00‎  ‎17:30‎  ‎17:45‎  ‎18:30‎  ‎20:00‎  ‎20:30‎  ‎20:45‎  ‎21:30‎  ‎23:05‎  ‎23:35‎  ‎23:50‎  ‎00:15‎  ‎00:35‎
‎2:0‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Romance‎‎ - Indonesia‎
12:15‎  ‎13:45‎  ‎18:30‎  ‎21:00‎
‎1:46‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Drama/Fantasy‎‎ - Inggeris‎
22:00‎
‎1:54‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
00:25‎
‎2:27‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Superhero‎‎ - Inggeris‎
12:15‎  ‎15:15‎  ‎18:15‎  ‎21:15‎
‎2:27‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Superhero‎‎ - Inggeris‎
12:00‎  ‎15:00‎  ‎18:00‎  ‎21:00‎  ‎00:05‎
‎1:42‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy/Crime‎‎ - Cina‎
11:40‎  ‎16:15‎  ‎23:30‎
‎1:25‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Bahasa Melayu‎
11:00‎  ‎12:50‎  ‎14:40‎  ‎16:30‎  ‎18:20‎  ‎20:10‎
Ahad - Isnin
‎2:27‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Superhero‎‎ - Inggeris‎
11:00‎  ‎11:30‎  ‎11:45‎  ‎12:30‎  ‎14:00‎  ‎14:30‎  ‎14:45‎  ‎15:30‎  ‎17:00‎  ‎17:30‎  ‎17:45‎  ‎18:30‎  ‎20:00‎  ‎20:30‎  ‎20:45‎  ‎21:30‎  ‎23:05‎  ‎23:35‎  ‎23:50‎  ‎00:15‎  ‎00:35‎
‎2:0‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Romance‎‎ - Indonesia‎
13:45‎  ‎18:30‎  ‎21:00‎
‎2:27‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Superhero‎‎ - Inggeris‎
12:15‎  ‎15:15‎  ‎18:15‎  ‎21:15‎
‎2:27‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Superhero‎‎ - Inggeris‎
12:00‎  ‎15:00‎  ‎18:00‎  ‎21:00‎  ‎00:05‎
‎1:42‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy/Crime‎‎ - Cina‎
11:40‎  ‎16:15‎  ‎23:30‎
Selasa - Rabu
‎2:27‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Superhero‎‎ - Inggeris‎
11:00‎  ‎11:30‎  ‎11:45‎  ‎12:30‎  ‎14:00‎  ‎14:30‎  ‎14:45‎  ‎15:30‎  ‎17:00‎  ‎17:30‎  ‎17:45‎  ‎18:30‎  ‎20:00‎  ‎20:30‎  ‎20:45‎  ‎21:30‎  ‎23:05‎  ‎23:35‎  ‎23:50‎  ‎00:15‎  ‎00:35‎
‎2:0‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Romance‎‎ - Indonesia‎
13:45‎  ‎18:30‎  ‎21:00‎
‎1:46‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Drama/Fantasy‎‎ - Inggeris‎
11:45‎
‎2:27‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Superhero‎‎ - Inggeris‎
12:15‎  ‎15:15‎  ‎18:15‎  ‎21:15‎
‎2:27‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Superhero‎‎ - Inggeris‎
12:00‎  ‎15:00‎  ‎18:00‎  ‎21:00‎  ‎00:05‎
‎1:42‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy/Crime‎‎ - Cina‎
11:40‎  ‎16:15‎  ‎23:30‎
Khamis - Jumaat - 7 mei
‎2:27‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Superhero‎‎ - Inggeris‎
12:10‎  ‎15:10‎  ‎18:10‎  ‎21:10‎  ‎00:15‎
‎2:27‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Superhero‎‎ - Inggeris‎
11:50‎  ‎14:50‎  ‎20:50‎
‎2:27‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Superhero‎‎ - Inggeris‎
11:30‎  ‎14:30‎  ‎17:30‎  ‎20:30‎  ‎23:35‎
8 mei
‎2:27‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Superhero‎‎ - Inggeris‎
12:10‎  ‎15:10‎  ‎18:10‎  ‎21:10‎  ‎00:15‎
‎2:27‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Superhero‎‎ - Inggeris‎
11:50‎  ‎14:50‎  ‎20:50‎
‎2:27‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Superhero‎‎ - Inggeris‎
14:30‎  ‎17:30‎  ‎20:30‎  ‎23:35‎
9 mei
‎2:27‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Superhero‎‎ - Inggeris‎
12:10‎  ‎15:10‎  ‎18:10‎  ‎21:10‎  ‎00:15‎
‎2:27‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Superhero‎‎ - Inggeris‎
11:50‎  ‎14:50‎  ‎20:50‎
‎2:27‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Superhero‎‎ - Inggeris‎
11:30‎  ‎14:30‎  ‎17:30‎  ‎20:30‎  ‎23:35‎
last update:2016/04/30 09:00:09 JPT