Masa Tayangan
 

Golden Screen Cinemas - Sunway Carnival

Lot No. S-27, 2nd Floor Sunway Carnival Mall, 3068 Jalan Todak, Pusat Bandar Seberang Jaya, Prai, Penang - 03-7806 8888
    
Selasa
‎1:57‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Comedy‎‎ - Inggeris‎
11:30‎  ‎12:10‎  ‎13:50‎  ‎14:30‎  ‎16:10‎  ‎16:50‎  ‎18:30‎  ‎19:10‎  ‎20:50‎  ‎21:30‎  ‎23:10‎
‎1:31‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller/Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:15‎  ‎16:15‎  ‎18:15‎  ‎20:15‎  ‎22:15‎
‎1:51‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Cina‎
11:50‎  ‎14:30‎  ‎17:00‎  ‎19:30‎  ‎22:00‎
‎1:49‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:20‎  ‎14:40‎  ‎19:20‎  ‎21:45‎
‎2:6‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:50‎  ‎16:10‎  ‎18:30‎
‎2:18‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy/Romance‎‎ - Tamil‎ - Petikan
12:15‎  ‎15:15‎  ‎18:15‎  ‎21:15‎
‎2:40‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Tamil‎ - Petikan
20:50‎
‎1:57‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Comedy‎‎ - Inggeris‎
12:00‎  ‎17:00‎  ‎22:00‎
‎1:35‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Bahasa Melayu‎
12:10‎  ‎14:10‎  ‎16:10‎  ‎18:10‎  ‎20:10‎
‎1:35‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Romance‎‎ - Bahasa Melayu‎
14:10‎
Rabu
‎1:57‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Comedy‎‎ - Inggeris‎
11:30‎  ‎12:10‎  ‎13:50‎  ‎14:30‎  ‎16:10‎  ‎16:50‎  ‎18:30‎  ‎19:10‎  ‎20:50‎  ‎21:30‎  ‎00:30‎
‎2:12‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
23:50‎
‎1:31‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller/Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:15‎  ‎16:15‎  ‎18:15‎  ‎20:15‎  ‎22:15‎  ‎00:15‎
‎1:51‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Cina‎
11:50‎  ‎14:30‎  ‎17:00‎  ‎19:30‎  ‎22:00‎  ‎00:20‎
‎1:49‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:20‎  ‎14:40‎  ‎19:20‎  ‎21:45‎
‎2:6‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:50‎  ‎16:10‎  ‎18:30‎
‎2:18‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy/Romance‎‎ - Tamil‎ - Petikan
12:15‎  ‎15:15‎  ‎18:15‎  ‎21:15‎
‎2:40‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Tamil‎ - Petikan
20:50‎  ‎23:50‎
‎1:57‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Comedy‎‎ - Inggeris‎
12:00‎  ‎17:00‎  ‎22:00‎
‎1:35‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Bahasa Melayu‎
12:10‎  ‎14:10‎  ‎16:10‎  ‎18:10‎  ‎20:10‎
‎1:35‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Romance‎‎ - Bahasa Melayu‎
14:10‎
Khamis
‎1:57‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Comedy‎‎ - Inggeris‎
11:20‎  ‎17:40‎  ‎22:35‎  ‎00:50‎
‎2:12‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎14:00‎  ‎14:10‎  ‎16:00‎  ‎16:30‎  ‎16:45‎  ‎19:20‎  ‎20:00‎  ‎21:00‎  ‎22:00‎  ‎22:50‎  ‎23:30‎  ‎00:00‎  ‎00:40‎
‎1:31‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller/Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:30‎  ‎14:30‎  ‎19:05‎
‎1:51‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Cina‎
11:40‎  ‎13:50‎  ‎18:30‎  ‎20:40‎
‎1:49‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:50‎  ‎16:35‎  ‎19:00‎  ‎21:20‎
Jumaat - Sabtu
‎1:57‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Comedy‎‎ - Inggeris‎
16:00‎  ‎22:50‎
‎2:12‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎14:00‎  ‎14:10‎  ‎16:30‎  ‎16:45‎  ‎19:20‎  ‎21:00‎  ‎22:00‎  ‎23:30‎  ‎00:00‎  ‎00:40‎
‎1:31‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller/Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:30‎  ‎14:30‎  ‎19:05‎
‎1:51‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Cina‎
11:40‎  ‎13:50‎  ‎18:30‎  ‎20:40‎
‎1:49‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:50‎  ‎16:35‎  ‎19:00‎  ‎21:20‎
Ahad
‎1:57‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Comedy‎‎ - Inggeris‎
16:00‎  ‎22:50‎
‎2:12‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎14:00‎  ‎14:10‎  ‎16:30‎  ‎16:45‎  ‎19:20‎  ‎21:00‎  ‎22:00‎  ‎22:30‎  ‎23:30‎  ‎00:00‎
‎1:31‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller/Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:30‎  ‎14:30‎  ‎19:05‎
‎1:51‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Cina‎
11:40‎  ‎13:50‎  ‎18:30‎  ‎20:40‎
‎1:49‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:50‎  ‎16:35‎  ‎19:00‎  ‎21:20‎
Isnin - 4 ogos
‎1:57‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Comedy‎‎ - Inggeris‎
16:00‎  ‎22:50‎
‎2:12‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎14:00‎  ‎14:10‎  ‎16:30‎  ‎16:45‎  ‎19:20‎  ‎21:00‎  ‎22:00‎  ‎22:30‎  ‎23:30‎
‎1:31‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller/Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:30‎  ‎14:30‎  ‎19:05‎
‎1:51‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Cina‎
11:40‎  ‎13:50‎  ‎18:30‎  ‎20:40‎
‎1:49‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:50‎  ‎16:35‎  ‎19:00‎  ‎21:20‎
5 ogos
‎1:57‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Comedy‎‎ - Inggeris‎
16:00‎
‎2:12‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎13:40‎  ‎14:10‎  ‎16:30‎  ‎16:45‎  ‎19:20‎  ‎21:00‎  ‎22:00‎  ‎22:50‎  ‎00:00‎  ‎00:40‎
‎1:31‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller/Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:30‎  ‎14:30‎  ‎19:05‎
‎1:51‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Cina‎
11:40‎  ‎13:50‎  ‎18:30‎  ‎20:40‎
‎1:49‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎16:20‎  ‎18:50‎  ‎23:40‎
last update:2015/07/29 07:00:21 JPT