Masa Tayangan
 

Golden Screen Cinemas - Sunway Carnival

Lot No. S-27, 2nd Floor Sunway Carnival Mall, 3068 Jalan Todak, Pusat Bandar Seberang Jaya, Prai, Penang - 03-7806 8888
    
Khamis - Jumaat - Sabtu
‎1:44‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy/Fantasy/3D‎‎ - Cina‎
12:00‎  ‎14:20‎  ‎16:40‎  ‎19:00‎  ‎21:20‎  ‎23:45‎
‎1:35‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Drama/Crime‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:15‎  ‎14:35‎  ‎16:55‎  ‎19:15‎  ‎21:35‎  ‎23:55‎
‎2:0‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Drama/Science fiction‎‎ - Inggeris‎
11:45‎  ‎16:35‎  ‎21:35‎  ‎23:55‎
‎1:41‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Adventure/Comedy/Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
15:00‎  ‎17:00‎  ‎19:00‎
‎1:30‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎
12:30‎  ‎14:20‎  ‎16:10‎  ‎18:00‎  ‎19:50‎  ‎21:40‎  ‎23:30‎
‎2:15‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Superhero‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:20‎  ‎14:05‎  ‎17:00‎  ‎19:05‎  ‎21:00‎  ‎23:40‎
‎1:23‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Bahasa Melayu‎
11:45‎  ‎13:30‎  ‎15:15‎  ‎17:00‎  ‎18:45‎  ‎20:30‎
‎1:51‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Thriller/Crime‎‎ - Cina‎
12:40‎  ‎14:50‎  ‎19:30‎  ‎21:40‎  ‎23:50‎
‎1:45‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller/Horror‎‎ - Inggeris‎
11:50‎  ‎22:10‎  ‎00:10‎
‎1:43‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Romance‎‎ - Cina‎
22:15‎  ‎00:20‎
‎1:46‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Bahasa Melayu‎
13:50‎  ‎15:55‎  ‎18:00‎  ‎20:05‎
Ahad - Isnin - Selasa
‎1:44‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy/Fantasy/3D‎‎ - Cina‎
12:00‎  ‎14:20‎  ‎16:40‎  ‎19:00‎  ‎21:20‎
‎1:35‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Drama/Crime‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:15‎  ‎14:35‎  ‎16:55‎  ‎19:15‎  ‎21:35‎
‎2:0‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Drama/Science fiction‎‎ - Inggeris‎
11:45‎  ‎16:35‎  ‎21:35‎
‎1:41‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Adventure/Comedy/Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
15:00‎  ‎17:00‎  ‎19:00‎
‎1:30‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎
12:30‎  ‎14:20‎  ‎16:10‎  ‎18:00‎  ‎19:50‎  ‎21:40‎
‎2:15‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Superhero‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:20‎  ‎14:05‎  ‎17:00‎  ‎19:05‎  ‎21:00‎
‎1:23‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Bahasa Melayu‎
11:45‎  ‎13:30‎  ‎15:15‎  ‎17:00‎  ‎18:45‎  ‎20:30‎
‎1:51‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Thriller/Crime‎‎ - Cina‎
12:40‎  ‎14:50‎  ‎19:30‎  ‎21:40‎
‎1:45‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller/Horror‎‎ - Inggeris‎
11:50‎  ‎22:10‎
‎1:43‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Romance‎‎ - Cina‎
22:15‎
‎1:46‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Bahasa Melayu‎
13:50‎  ‎15:55‎  ‎18:00‎  ‎20:05‎
Rabu
‎1:44‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy/Fantasy/3D‎‎ - Cina‎
12:00‎  ‎14:20‎  ‎16:40‎  ‎19:00‎  ‎21:35‎
‎1:35‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Drama/Crime‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:15‎  ‎14:35‎  ‎16:55‎  ‎19:15‎  ‎22:10‎  ‎00:10‎
‎2:0‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Drama/Science fiction‎‎ - Inggeris‎
11:45‎  ‎16:35‎  ‎19:05‎
‎1:41‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Adventure/Comedy/Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
15:00‎  ‎17:00‎  ‎19:00‎
‎1:30‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎
12:30‎  ‎14:20‎  ‎16:10‎  ‎18:00‎  ‎19:50‎  ‎22:30‎  ‎00:20‎
‎2:15‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Superhero‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:20‎  ‎14:05‎  ‎16:20‎
‎1:23‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Bahasa Melayu‎
11:45‎  ‎13:30‎  ‎15:15‎  ‎17:00‎  ‎18:45‎
‎1:51‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Thriller/Crime‎‎ - Cina‎
12:00‎  ‎14:10‎  ‎18:50‎  ‎21:00‎  ‎23:15‎
‎1:45‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller/Horror‎‎ - Inggeris‎
11:50‎
‎1:43‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Romance‎‎ - Cina‎
20:30‎
‎1:46‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Bahasa Melayu‎
13:50‎  ‎15:55‎  ‎18:00‎  ‎20:05‎
last update:2014/04/24 07:00:07 JPT