Masa Tayangan
 

Golden Screen Cinemas - Sunway Carnival

Lot No. S-27, 2nd Floor Sunway Carnival Mall, 3068 Jalan Todak, Pusat Bandar Seberang Jaya, Prai, Penang - 03-7806 8888
    
Khamis
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:20‎  ‎11:55‎  ‎13:30‎  ‎14:05‎  ‎14:15‎  ‎14:45‎  ‎15:50‎  ‎16:15‎  ‎16:30‎  ‎18:00‎  ‎18:25‎  ‎20:10‎  ‎20:35‎  ‎21:40‎  ‎22:20‎  ‎22:45‎  ‎23:50‎  ‎00:30‎
‎2:10‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Science fiction/Mystery‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎14:00‎  ‎16:30‎  ‎19:00‎  ‎21:30‎  ‎00:00‎
‎1:56‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy‎‎ - Inggeris‎
12:45‎  ‎15:00‎  ‎17:20‎  ‎19:40‎  ‎21:30‎  ‎22:00‎  ‎23:50‎  ‎00:20‎
‎2:0‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Adventure/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
22:00‎
‎1:55‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Musical‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎19:15‎
‎1:28‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Horror‎‎ - Bahasa Melayu‎
11:50‎  ‎13:50‎  ‎15:50‎  ‎17:50‎  ‎19:50‎  ‎21:50‎  ‎23:45‎
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:30‎  ‎17:00‎  ‎19:15‎
‎1:37‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Animation/Musical‎‎ - Bahasa Melayu‎
11:30‎  ‎13:15‎  ‎15:00‎  ‎16:45‎  ‎18:30‎  ‎20:15‎
Jumaat - Sabtu
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:20‎  ‎13:30‎  ‎14:15‎  ‎14:45‎  ‎15:50‎  ‎16:30‎  ‎18:00‎  ‎20:10‎  ‎21:40‎  ‎22:20‎  ‎23:50‎  ‎00:30‎
‎2:10‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Science fiction/Mystery‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎14:00‎  ‎16:30‎  ‎19:00‎  ‎21:30‎  ‎00:00‎
‎1:56‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy‎‎ - Inggeris‎
12:45‎  ‎15:00‎  ‎17:20‎  ‎19:40‎  ‎21:30‎  ‎22:00‎  ‎23:50‎  ‎00:20‎
‎2:0‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Adventure/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
22:00‎
‎1:55‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Musical‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎19:15‎
‎1:28‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Horror‎‎ - Bahasa Melayu‎
11:50‎  ‎13:50‎  ‎15:50‎  ‎17:50‎  ‎19:50‎  ‎21:50‎  ‎23:45‎
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:30‎  ‎17:00‎  ‎19:15‎
‎1:37‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Animation/Musical‎‎ - Bahasa Melayu‎
11:30‎  ‎13:15‎  ‎15:00‎  ‎16:45‎  ‎18:30‎  ‎20:15‎
Ahad
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:20‎  ‎13:30‎  ‎14:15‎  ‎14:45‎  ‎15:50‎  ‎16:30‎  ‎18:00‎  ‎20:10‎  ‎21:40‎  ‎22:20‎  ‎23:50‎  ‎00:30‎
‎2:10‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Science fiction/Mystery‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎14:00‎  ‎16:30‎  ‎19:00‎  ‎21:30‎  ‎00:00‎
‎1:56‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy‎‎ - Inggeris‎
12:45‎  ‎15:00‎  ‎17:20‎  ‎19:40‎  ‎21:30‎  ‎22:00‎  ‎23:50‎  ‎00:20‎
‎2:0‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Adventure/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
22:00‎
‎1:55‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Musical‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎19:15‎
‎1:28‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Horror‎‎ - Bahasa Melayu‎
11:50‎  ‎13:50‎  ‎15:50‎  ‎17:50‎  ‎19:50‎  ‎21:50‎
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:30‎  ‎17:00‎  ‎19:15‎
‎1:37‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Animation/Musical‎‎ - Bahasa Melayu‎
11:30‎  ‎13:15‎  ‎15:00‎  ‎16:45‎  ‎18:30‎  ‎20:15‎
Isnin - Selasa - Rabu
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:20‎  ‎13:30‎  ‎14:15‎  ‎14:45‎  ‎15:50‎  ‎16:30‎  ‎18:00‎  ‎20:10‎  ‎21:40‎  ‎22:20‎  ‎23:50‎  ‎00:30‎
‎2:10‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Science fiction/Mystery‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎14:00‎  ‎16:30‎  ‎19:00‎  ‎21:30‎  ‎00:00‎
‎1:56‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy‎‎ - Inggeris‎
12:45‎  ‎15:00‎  ‎17:20‎  ‎19:40‎  ‎21:30‎  ‎22:00‎  ‎23:50‎  ‎00:20‎
‎2:0‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Adventure/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
22:00‎
‎1:55‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Musical‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎19:15‎
‎2:32‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Horror‎‎ - Tamil‎
11:35‎  ‎14:40‎  ‎17:45‎  ‎20:50‎  ‎23:55‎
‎1:28‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Horror‎‎ - Bahasa Melayu‎
11:50‎  ‎13:50‎  ‎15:50‎  ‎17:50‎  ‎19:50‎  ‎21:50‎
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:30‎  ‎17:00‎  ‎19:15‎
‎1:37‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Animation/Musical‎‎ - Bahasa Melayu‎
11:30‎  ‎13:15‎  ‎15:00‎  ‎16:45‎  ‎18:30‎  ‎20:15‎
4 jun - 5 jun - 6 jun
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:20‎  ‎13:30‎  ‎15:50‎  ‎18:00‎  ‎20:10‎  ‎22:20‎  ‎00:30‎
last update:2015/05/29 07:00:19 JPT