Masa Tayangan
 

Golden Screen Cinemas - Sunway Carnival

Lot No. S-27, 2nd Floor Sunway Carnival Mall, 3068 Jalan Todak, Pusat Bandar Seberang Jaya, Prai, Penang - 03-7806 8888
   
Sabtu
‎2:1‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:20‎  ‎13:50‎  ‎14:10‎  ‎16:20‎  ‎18:50‎  ‎19:10‎  ‎21:20‎  ‎21:40‎  ‎23:50‎  ‎00:10‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Adventure/Animation/Comedy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:00‎  ‎13:10‎  ‎17:30‎  ‎19:40‎  ‎21:50‎
‎2:11‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:40‎  ‎16:20‎  ‎19:00‎  ‎21:40‎  ‎00:00‎  ‎00:20‎
‎2:9‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:45‎  ‎14:15‎  ‎16:45‎  ‎19:15‎  ‎21:45‎  ‎00:15‎
‎1:48‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:00‎  ‎13:15‎  ‎17:45‎  ‎20:00‎  ‎22:15‎  ‎00:30‎
‎2:3‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:00‎  ‎00:00‎
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama‎‎ - Cina‎
11:30‎  ‎16:30‎  ‎19:00‎  ‎21:30‎
‎2:1‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎14:30‎  ‎17:00‎  ‎19:30‎  ‎22:00‎  ‎00:30‎
‎2:1‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:40‎  ‎16:40‎
‎1:44‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
15:20‎
‎1:52‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Comedy‎‎ - Inggeris‎
15:30‎
Ahad
‎2:1‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:20‎  ‎13:50‎  ‎14:10‎  ‎16:20‎  ‎18:50‎  ‎19:10‎  ‎21:20‎  ‎21:40‎  ‎23:50‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Adventure/Animation/Comedy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:00‎  ‎13:10‎  ‎17:30‎  ‎19:40‎  ‎21:50‎
‎2:11‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:00‎  ‎13:40‎  ‎16:20‎  ‎19:00‎  ‎21:40‎  ‎00:00‎
‎2:9‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:45‎  ‎14:15‎  ‎16:45‎  ‎19:15‎  ‎21:45‎  ‎00:15‎
‎1:48‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:00‎  ‎13:15‎  ‎17:45‎  ‎20:00‎  ‎22:15‎
‎2:3‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:00‎  ‎00:00‎
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama‎‎ - Cina‎
11:30‎  ‎16:30‎  ‎19:00‎  ‎21:30‎  ‎00:10‎
‎2:1‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎14:30‎  ‎17:00‎  ‎19:30‎  ‎22:00‎  ‎00:30‎
‎2:1‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:40‎  ‎16:40‎
‎1:44‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
15:20‎
‎1:52‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Comedy‎‎ - Inggeris‎
15:30‎
Isnin - Selasa
‎2:1‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:20‎  ‎13:50‎  ‎14:10‎  ‎16:20‎  ‎18:50‎  ‎19:10‎  ‎21:20‎  ‎21:40‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Adventure/Animation/Comedy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:10‎  ‎17:30‎  ‎19:40‎  ‎21:50‎
‎2:11‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:40‎  ‎16:20‎  ‎19:00‎  ‎21:40‎
‎2:9‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:45‎  ‎14:15‎  ‎16:45‎  ‎19:15‎  ‎21:45‎
‎1:48‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:15‎  ‎17:45‎  ‎20:00‎  ‎22:15‎
‎2:3‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:00‎
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama‎‎ - Cina‎
11:30‎  ‎16:30‎  ‎19:00‎  ‎21:30‎
‎2:1‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎14:30‎  ‎17:00‎  ‎19:30‎  ‎22:00‎
‎2:1‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:40‎  ‎16:40‎
‎1:44‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
15:20‎
‎1:52‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Comedy‎‎ - Inggeris‎
15:30‎
Rabu
‎2:1‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:20‎  ‎13:50‎  ‎14:10‎  ‎16:20‎  ‎18:50‎  ‎19:10‎  ‎21:50‎  ‎00:20‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Adventure/Animation/Comedy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:00‎  ‎13:10‎  ‎17:30‎  ‎19:40‎  ‎21:50‎
‎2:11‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:00‎  ‎13:40‎  ‎16:20‎  ‎19:00‎  ‎00:00‎
‎2:9‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:45‎  ‎14:15‎  ‎16:45‎  ‎19:15‎  ‎22:10‎  ‎00:40‎
‎1:48‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:00‎  ‎13:15‎  ‎17:45‎  ‎20:00‎  ‎22:15‎  ‎00:30‎
‎2:3‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:00‎  ‎00:00‎
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama‎‎ - Cina‎
11:30‎  ‎16:30‎  ‎19:00‎  ‎21:30‎
‎2:1‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎14:30‎  ‎17:00‎  ‎19:30‎
‎2:1‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:40‎  ‎16:40‎
‎1:44‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
15:20‎
‎1:52‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Comedy‎‎ - Inggeris‎
15:30‎
Khamis - Jumaat - 2 jul
‎2:1‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:20‎  ‎13:50‎  ‎16:20‎  ‎18:50‎  ‎21:20‎  ‎23:50‎
‎1:49‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:00‎  ‎13:15‎  ‎15:30‎  ‎17:45‎  ‎20:00‎  ‎22:15‎  ‎00:30‎
3 jul
‎2:1‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:20‎  ‎13:50‎  ‎16:20‎  ‎18:50‎  ‎21:20‎
‎1:49‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:00‎  ‎13:15‎  ‎15:30‎  ‎17:45‎  ‎20:00‎  ‎22:15‎
4 jul
‎2:1‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:20‎  ‎13:50‎  ‎16:20‎  ‎18:50‎  ‎21:20‎
‎1:49‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:15‎  ‎15:30‎  ‎17:45‎  ‎20:00‎  ‎22:15‎
last update:2016/06/25 09:00:10 JPT