Masa Tayangan
 

Golden Screen Cinemas - Sunway Carnival

Lot No. S-27, 2nd Floor Sunway Carnival Mall, 3068 Jalan Todak, Pusat Bandar Seberang Jaya, Prai, Penang - 03-7806 8888
    
Ahad
‎2:22‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:15‎  ‎15:00‎  ‎17:50‎  ‎20:40‎  ‎22:30‎
‎1:30‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Animation/Family‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎13:30‎  ‎15:30‎  ‎19:30‎  ‎21:30‎
‎2:32‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Tamil‎
12:00‎  ‎15:00‎  ‎18:00‎  ‎21:00‎  ‎22:10‎  ‎22:45‎
‎2:0‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Bahasa Melayu‎
12:30‎  ‎13:40‎  ‎14:50‎  ‎16:00‎  ‎17:20‎  ‎19:40‎  ‎22:00‎
‎2:2‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Drama‎‎ - Inggeris‎
12:00‎  ‎14:30‎  ‎17:00‎  ‎19:35‎  ‎22:15‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Horror‎‎ - Bahasa Melayu‎
11:40‎  ‎12:20‎  ‎14:20‎  ‎16:20‎  ‎18:20‎  ‎20:20‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller‎‎ - Bahasa Melayu‎
12:10‎  ‎14:10‎  ‎16:10‎  ‎18:10‎  ‎20:10‎
‎1:39‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Horror‎‎ - Thai‎
17:30‎
Isnin - Selasa
‎2:22‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:15‎  ‎15:00‎  ‎17:50‎  ‎20:40‎  ‎22:30‎
‎1:30‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Animation/Family‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:30‎  ‎15:30‎  ‎19:30‎  ‎21:30‎
‎2:32‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Tamil‎
12:00‎  ‎15:00‎  ‎18:00‎  ‎21:00‎  ‎22:10‎  ‎22:45‎
‎2:0‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Bahasa Melayu‎
11:50‎  ‎22:00‎
‎2:2‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Drama‎‎ - Inggeris‎
12:00‎  ‎14:30‎  ‎17:00‎  ‎19:35‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Horror‎‎ - Bahasa Melayu‎
12:20‎  ‎14:20‎  ‎16:20‎  ‎18:20‎  ‎20:20‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller‎‎ - Bahasa Melayu‎
14:10‎  ‎16:10‎  ‎18:10‎  ‎20:10‎
‎1:39‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Horror‎‎ - Thai‎
11:30‎  ‎17:30‎
Rabu
‎2:22‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:15‎  ‎15:00‎  ‎17:50‎  ‎20:40‎  ‎23:30‎
‎1:30‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Animation/Family‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:30‎  ‎15:30‎  ‎19:30‎  ‎21:30‎  ‎23:35‎
‎2:32‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Tamil‎
12:00‎  ‎15:00‎  ‎22:10‎
‎2:0‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Bahasa Melayu‎
11:50‎
‎2:2‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Drama‎‎ - Inggeris‎
12:00‎  ‎14:30‎  ‎17:00‎  ‎19:35‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Horror‎‎ - Bahasa Melayu‎
12:20‎  ‎14:20‎  ‎16:20‎  ‎18:20‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller‎‎ - Bahasa Melayu‎
14:10‎  ‎16:10‎  ‎18:10‎  ‎20:10‎  ‎22:00‎
‎1:39‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Horror‎‎ - Thai‎
11:30‎  ‎17:30‎
Khamis - Jumaat
‎2:22‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎14:50‎  ‎17:40‎  ‎20:30‎  ‎23:20‎
‎1:52‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Fantasy‎‎ - Inggeris‎
12:00‎  ‎14:20‎  ‎16:40‎  ‎19:00‎  ‎21:20‎  ‎23:40‎
Sabtu
‎2:22‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎14:50‎  ‎17:40‎  ‎20:30‎  ‎23:20‎
‎1:52‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Fantasy‎‎ - Inggeris‎
15:00‎  ‎17:20‎  ‎19:40‎  ‎22:00‎  ‎00:15‎
11 okt - 12 okt
‎2:22‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎14:50‎  ‎17:40‎  ‎20:30‎
‎1:52‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Fantasy‎‎ - Inggeris‎
12:00‎  ‎14:20‎  ‎16:40‎  ‎19:00‎  ‎21:20‎
13 okt
‎2:22‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎14:50‎  ‎17:40‎  ‎20:30‎  ‎23:20‎
‎1:52‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Fantasy‎‎ - Inggeris‎
12:00‎  ‎14:20‎  ‎16:40‎  ‎19:00‎  ‎21:20‎  ‎23:40‎
last update:2015/10/05 07:00:09 JPT