Masa Tayangan
 

Golden Screen Cinemas - 1Borneo

Lot No. S-300, 2nd Floor 1 Borneo Hypermall, Jalan Sulaman, Kota Kinabalu, Kota Kinabalu, Sabah - 03-7806 8888
   
Ahad
‎2:3‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎14:00‎  ‎16:30‎  ‎19:00‎  ‎21:30‎  ‎00:00‎
‎1:26‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller‎‎ - Inggeris‎
12:00‎  ‎13:55‎  ‎14:35‎  ‎15:50‎  ‎17:45‎  ‎19:40‎  ‎21:00‎  ‎21:35‎  ‎23:40‎
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎
11:50‎  ‎16:00‎  ‎17:45‎  ‎19:35‎  ‎21:25‎  ‎23:15‎
‎1:47‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:10‎  ‎14:20‎  ‎18:50‎  ‎21:00‎  ‎23:10‎
‎2:30‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Tamil‎
12:00‎  ‎17:50‎
‎2:2‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:40‎  ‎14:05‎  ‎16:30‎  ‎21:15‎  ‎23:45‎
‎1:37‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Drama‎‎ - Bahasa Melayu‎
12:30‎  ‎14:35‎  ‎16:40‎  ‎18:45‎  ‎19:00‎  ‎20:50‎  ‎22:55‎
‎1:56‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:35‎  ‎14:35‎  ‎16:30‎  ‎18:55‎
‎1:44‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Horror/Thriller‎‎ - Inggeris‎
19:05‎  ‎23:40‎
‎1:35‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Animation/Comedy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
17:00‎
‎1:49‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:15‎  ‎16:40‎  ‎21:20‎
‎2:30‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Bahasa Melayu‎
14:55‎  ‎20:45‎  ‎23:40‎
Isnin - Selasa
‎2:3‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎14:00‎  ‎16:30‎  ‎19:00‎  ‎21:30‎  ‎00:00‎
‎1:26‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller‎‎ - Inggeris‎
12:00‎  ‎13:55‎  ‎14:35‎  ‎15:50‎  ‎17:45‎  ‎19:40‎  ‎21:00‎  ‎21:35‎  ‎23:40‎
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎
11:50‎  ‎16:00‎  ‎17:45‎  ‎19:35‎  ‎21:25‎  ‎23:15‎
‎1:47‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:10‎  ‎14:20‎  ‎18:50‎  ‎21:00‎  ‎23:10‎
‎2:30‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Tamil‎
12:00‎  ‎17:50‎
‎2:2‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:40‎  ‎14:05‎  ‎16:30‎  ‎21:15‎  ‎23:45‎
‎1:37‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Drama‎‎ - Bahasa Melayu‎
12:30‎  ‎14:35‎  ‎16:40‎  ‎18:45‎  ‎19:00‎  ‎20:50‎
‎1:56‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:35‎  ‎14:35‎  ‎16:30‎  ‎18:55‎
‎1:44‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Horror/Thriller‎‎ - Inggeris‎
19:05‎
‎1:35‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Animation/Comedy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
17:00‎
‎1:49‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:15‎  ‎16:40‎  ‎21:20‎
‎2:30‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Bahasa Melayu‎
14:55‎  ‎20:45‎  ‎23:40‎
Rabu
‎2:3‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎14:00‎  ‎16:30‎  ‎19:00‎  ‎21:30‎  ‎00:00‎
‎1:26‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller‎‎ - Inggeris‎
12:00‎  ‎13:55‎  ‎14:35‎  ‎15:50‎  ‎17:45‎  ‎19:40‎  ‎21:00‎  ‎21:35‎  ‎23:40‎
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎
11:50‎  ‎16:00‎  ‎17:45‎  ‎19:35‎  ‎23:55‎
‎1:47‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:10‎  ‎14:20‎  ‎18:50‎  ‎21:00‎
‎2:30‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Tamil‎
12:00‎  ‎17:50‎
‎2:2‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:40‎  ‎14:05‎  ‎16:30‎  ‎21:15‎  ‎23:45‎
‎2:3‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎
21:25‎  ‎23:10‎
‎1:37‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Drama‎‎ - Bahasa Melayu‎
12:30‎  ‎14:35‎  ‎16:40‎  ‎18:45‎  ‎19:00‎  ‎20:50‎  ‎22:55‎
‎1:56‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:35‎  ‎14:35‎  ‎16:30‎  ‎18:55‎
‎1:44‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Horror/Thriller‎‎ - Inggeris‎
19:05‎  ‎23:40‎
‎1:35‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Animation/Comedy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
17:00‎
‎1:49‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:15‎  ‎16:40‎  ‎21:20‎
‎2:30‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Bahasa Melayu‎
14:55‎  ‎20:45‎  ‎23:40‎
Khamis - Jumaat - Sabtu - 7 ogos
‎2:3‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎14:30‎  ‎18:50‎  ‎21:20‎  ‎23:50‎
‎2:3‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎
11:30‎  ‎14:00‎  ‎16:30‎  ‎19:00‎  ‎21:30‎  ‎00:00‎
8 ogos - 9 ogos
‎2:3‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎14:30‎  ‎18:50‎  ‎21:20‎
‎2:3‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎
11:30‎  ‎14:00‎  ‎16:30‎  ‎19:00‎  ‎21:30‎
last update:2016/07/31 09:00:09 JPT