Masa Tayangan
 

Golden Screen Cinemas - 1Borneo

Lot No. S-300, 2nd Floor 1 Borneo Hypermall, Jalan Sulaman, Kota Kinabalu, Kota Kinabalu, Sabah - 03-7806 8888
    
Khamis
‎2:25‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎12:15‎  ‎14:20‎  ‎15:05‎  ‎17:10‎  ‎18:00‎  ‎20:00‎  ‎20:50‎  ‎22:50‎  ‎23:40‎
‎2:55‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Thriller‎‎ - Tamil‎
13:45‎  ‎17:05‎  ‎20:25‎
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎
15:40‎  ‎21:40‎  ‎23:40‎
‎1:42‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Comedy/Romance‎‎ - Bahasa Melayu‎
13:40‎  ‎15:40‎  ‎17:40‎  ‎19:40‎
‎1:35‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Comedy/Family‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:45‎  ‎17:40‎  ‎21:40‎  ‎23:35‎
‎1:45‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy‎‎ - Bahasa Melayu‎
12:20‎  ‎14:30‎  ‎16:40‎  ‎18:50‎  ‎21:00‎  ‎23:10‎
‎1:36‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Drama‎‎ - Bahasa Melayu‎
12:10‎  ‎14:05‎  ‎16:00‎  ‎17:55‎  ‎19:50‎  ‎21:45‎
‎1:42‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy/Animation‎‎ - Inggeris‎
11:40‎  ‎13:40‎  ‎19:40‎
‎1:33‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Science fiction/Horror‎‎ - Inggeris‎
11:50‎  ‎16:25‎  ‎23:40‎
‎2:25‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:40‎  ‎18:15‎  ‎21:00‎  ‎23:50‎
‎1:21‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Family‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎23:45‎
Jumaat
‎2:25‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎12:15‎  ‎14:20‎  ‎15:05‎  ‎17:10‎  ‎18:00‎  ‎20:00‎  ‎20:50‎  ‎22:50‎  ‎23:40‎
‎2:55‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Thriller‎‎ - Tamil‎
13:45‎  ‎17:05‎  ‎20:25‎
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎
15:40‎  ‎21:40‎
‎1:42‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Comedy/Romance‎‎ - Bahasa Melayu‎
13:40‎  ‎15:40‎  ‎17:40‎  ‎19:40‎
‎1:38‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Comedy/Family‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
23:40‎
‎1:35‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Comedy/Family‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:45‎  ‎17:40‎  ‎21:40‎  ‎23:35‎
‎1:45‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy‎‎ - Bahasa Melayu‎
12:20‎  ‎14:30‎  ‎16:40‎  ‎18:50‎  ‎21:00‎  ‎23:10‎
‎1:36‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Drama‎‎ - Bahasa Melayu‎
12:10‎  ‎14:05‎  ‎16:00‎  ‎17:55‎  ‎19:50‎  ‎21:45‎
‎1:42‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy/Animation‎‎ - Inggeris‎
11:40‎  ‎13:40‎  ‎19:40‎
‎1:33‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Science fiction/Horror‎‎ - Inggeris‎
11:50‎  ‎16:25‎  ‎23:40‎
‎2:25‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:40‎  ‎18:15‎  ‎21:00‎  ‎23:50‎
‎1:21‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Family‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎23:45‎
Sabtu
‎2:25‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎12:15‎  ‎14:20‎  ‎15:05‎  ‎17:10‎  ‎18:00‎  ‎20:00‎  ‎20:50‎  ‎22:50‎  ‎23:40‎
‎2:55‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Thriller‎‎ - Tamil‎
13:45‎  ‎17:05‎  ‎20:25‎
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎
21:40‎
‎1:42‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Comedy/Romance‎‎ - Bahasa Melayu‎
13:40‎  ‎15:40‎  ‎17:40‎  ‎19:40‎
‎1:38‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Comedy/Family‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:40‎  ‎17:40‎  ‎23:40‎
‎1:35‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Comedy/Family‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:45‎  ‎15:40‎  ‎21:40‎  ‎23:35‎
‎1:45‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy‎‎ - Bahasa Melayu‎
12:20‎  ‎14:30‎  ‎16:40‎  ‎18:50‎  ‎21:00‎  ‎23:10‎
‎1:36‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Drama‎‎ - Bahasa Melayu‎
12:10‎  ‎14:05‎  ‎16:00‎  ‎17:55‎  ‎19:50‎  ‎21:45‎
‎1:42‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy/Animation‎‎ - Inggeris‎
13:40‎  ‎19:40‎
‎1:33‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Science fiction/Horror‎‎ - Inggeris‎
11:50‎  ‎16:25‎  ‎23:40‎
‎2:25‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:40‎  ‎18:15‎  ‎21:00‎  ‎23:50‎
‎1:21‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Family‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎23:45‎
Ahad
‎2:25‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎12:15‎  ‎14:20‎  ‎15:05‎  ‎17:10‎  ‎18:00‎  ‎20:00‎  ‎20:50‎  ‎22:50‎  ‎23:40‎
‎2:55‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Thriller‎‎ - Tamil‎
13:45‎  ‎17:05‎  ‎20:25‎
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎
21:40‎  ‎23:40‎
‎1:42‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Comedy/Romance‎‎ - Bahasa Melayu‎
13:40‎  ‎15:40‎  ‎17:40‎  ‎19:40‎
‎1:38‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Comedy/Family‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:40‎  ‎17:40‎
‎1:35‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Comedy/Family‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:45‎  ‎15:40‎  ‎21:40‎  ‎23:35‎
‎1:45‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy‎‎ - Bahasa Melayu‎
12:20‎  ‎14:30‎  ‎16:40‎  ‎18:50‎  ‎21:00‎  ‎23:10‎
‎1:36‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Drama‎‎ - Bahasa Melayu‎
12:10‎  ‎14:05‎  ‎16:00‎  ‎17:55‎  ‎19:50‎  ‎21:45‎
‎1:42‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy/Animation‎‎ - Inggeris‎
13:40‎  ‎19:40‎
‎1:33‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Science fiction/Horror‎‎ - Inggeris‎
11:50‎  ‎16:25‎  ‎23:40‎
‎2:25‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:40‎  ‎18:15‎  ‎21:00‎  ‎23:50‎
‎1:21‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Family‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎23:45‎
Isnin - Selasa
‎2:25‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎12:15‎  ‎14:20‎  ‎15:05‎  ‎17:10‎  ‎18:00‎  ‎20:00‎  ‎20:50‎  ‎22:50‎  ‎23:40‎
‎2:55‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Thriller‎‎ - Tamil‎
13:45‎  ‎17:05‎  ‎20:25‎
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎
15:40‎  ‎21:40‎  ‎23:40‎
‎1:42‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Comedy/Romance‎‎ - Bahasa Melayu‎
13:40‎  ‎15:40‎  ‎17:40‎  ‎19:40‎
‎1:35‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Comedy/Family‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:45‎  ‎17:40‎  ‎21:40‎  ‎23:35‎
‎1:45‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy‎‎ - Bahasa Melayu‎
12:20‎  ‎14:30‎  ‎16:40‎  ‎18:50‎  ‎21:00‎  ‎23:10‎
‎1:36‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Drama‎‎ - Bahasa Melayu‎
12:10‎  ‎14:05‎  ‎16:00‎  ‎17:55‎  ‎19:50‎  ‎21:45‎
‎1:42‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy/Animation‎‎ - Inggeris‎
11:40‎  ‎13:40‎  ‎19:40‎
‎1:33‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Science fiction/Horror‎‎ - Inggeris‎
11:50‎  ‎16:25‎  ‎23:40‎
‎2:25‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:40‎  ‎18:15‎  ‎21:00‎  ‎23:50‎
‎1:21‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Family‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎23:45‎
Rabu
‎2:25‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:45‎  ‎12:15‎  ‎15:05‎  ‎18:00‎  ‎20:50‎  ‎23:40‎
‎2:55‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Thriller‎‎ - Tamil‎
13:45‎  ‎17:05‎  ‎20:25‎
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎
15:40‎  ‎21:40‎  ‎23:40‎
‎1:42‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Comedy/Romance‎‎ - Bahasa Melayu‎
13:40‎  ‎15:40‎  ‎17:40‎  ‎19:40‎
‎1:38‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Comedy/Family‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
15:15‎  ‎17:20‎  ‎19:25‎  ‎21:30‎  ‎23:35‎
‎1:35‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Comedy/Family‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:45‎  ‎17:40‎  ‎21:40‎  ‎23:35‎
‎1:45‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy‎‎ - Bahasa Melayu‎
12:20‎  ‎14:30‎  ‎16:40‎  ‎18:50‎  ‎21:00‎  ‎23:10‎
‎1:36‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Drama‎‎ - Bahasa Melayu‎
12:10‎  ‎14:05‎  ‎16:00‎  ‎17:55‎  ‎19:50‎  ‎21:45‎
‎1:42‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy/Animation‎‎ - Inggeris‎
11:40‎  ‎13:40‎  ‎19:40‎
‎1:33‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Science fiction/Horror‎‎ - Inggeris‎
11:50‎  ‎16:25‎  ‎23:40‎
‎2:25‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:40‎  ‎18:15‎  ‎21:00‎  ‎23:50‎
‎1:21‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Family‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎23:45‎
last update:2014/12/19 07:00:15 JPT