Masa Tayangan
 

Golden Screen Cinemas - 1Borneo

Lot No. S-300, 2nd Floor 1 Borneo Hypermall, Jalan Sulaman, Kota Kinabalu, Kota Kinabalu, Sabah - 03-7806 8888
    
Khamis - Jumaat - Sabtu - Ahad
‎1:38‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎
11:30‎  ‎12:15‎  ‎13:35‎  ‎14:25‎  ‎15:40‎  ‎16:35‎  ‎17:45‎  ‎18:55‎  ‎19:50‎  ‎21:05‎  ‎21:55‎  ‎23:15‎  ‎00:00‎
‎2:5‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Drama/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎14:00‎  ‎16:30‎  ‎19:00‎  ‎21:30‎  ‎00:00‎
‎2:5‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Drama/Romance‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:45‎  ‎14:15‎  ‎18:50‎  ‎21:20‎  ‎23:50‎
‎1:52‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎14:10‎  ‎16:20‎  ‎18:30‎  ‎20:40‎  ‎22:50‎
‎2:45‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:30‎  ‎15:40‎  ‎18:50‎  ‎22:00‎
‎1:30‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Science fiction‎‎ - Inggeris‎
12:30‎  ‎16:40‎  ‎20:50‎  ‎23:00‎
‎1:59‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Crime/Horror‎‎ - Inggeris‎
12:00‎  ‎14:20‎  ‎16:40‎  ‎19:00‎  ‎21:20‎  ‎23:40‎
‎1:42‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:30‎  ‎16:45‎  ‎18:40‎
Isnin - Selasa
‎1:38‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎
11:30‎  ‎12:15‎  ‎13:35‎  ‎14:25‎  ‎15:40‎  ‎16:35‎  ‎17:45‎  ‎18:55‎  ‎19:50‎  ‎21:05‎  ‎21:55‎  ‎23:15‎  ‎00:00‎
‎2:5‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Drama/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎14:00‎  ‎16:30‎  ‎19:00‎  ‎21:30‎  ‎00:00‎
‎2:5‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Drama/Romance‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:45‎  ‎14:15‎  ‎18:50‎  ‎21:20‎  ‎23:50‎
‎1:52‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎14:10‎  ‎18:40‎  ‎20:50‎  ‎23:00‎
‎2:45‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎16:40‎  ‎23:50‎
‎1:27‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Romance‎‎ - Bahasa Melayu‎
11:45‎  ‎13:40‎  ‎15:35‎  ‎17:30‎  ‎19:25‎  ‎21:20‎  ‎23:15‎
‎1:30‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Science fiction‎‎ - Inggeris‎
14:40‎  ‎19:50‎  ‎21:50‎
‎1:59‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Crime/Horror‎‎ - Inggeris‎
16:20‎
‎1:42‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
16:45‎
Rabu
‎1:38‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎
11:30‎  ‎12:15‎  ‎13:35‎  ‎14:25‎  ‎15:40‎  ‎16:35‎  ‎17:45‎  ‎18:55‎  ‎19:50‎  ‎21:05‎  ‎21:55‎  ‎23:15‎
‎2:5‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Drama/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎14:00‎  ‎16:30‎  ‎19:00‎  ‎21:30‎
‎2:5‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Drama/Romance‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:45‎  ‎14:15‎  ‎18:50‎  ‎21:20‎  ‎23:50‎
‎1:52‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎14:10‎  ‎18:40‎  ‎20:50‎
‎2:45‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎16:40‎
‎1:27‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Romance‎‎ - Bahasa Melayu‎
11:45‎  ‎13:40‎  ‎15:35‎  ‎17:30‎  ‎19:25‎  ‎21:20‎  ‎23:15‎
‎1:30‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Science fiction‎‎ - Inggeris‎
14:40‎  ‎19:50‎  ‎21:50‎
‎1:59‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Crime/Horror‎‎ - Inggeris‎
16:20‎
‎1:42‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
16:45‎
last update:2014/07/25 07:00:06 JPT