Masa Tayangan
 

Golden Screen Cinemas - 1Borneo

Lot No. S-300, 2nd Floor 1 Borneo Hypermall, Jalan Sulaman, Kota Kinabalu, Kota Kinabalu, Sabah - 03-7806 8888
    
Khamis
‎2:12‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:50‎  ‎12:30‎  ‎14:40‎  ‎15:20‎  ‎17:20‎  ‎18:10‎  ‎20:00‎  ‎21:00‎  ‎22:45‎  ‎23:40‎
‎1:57‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Comedy‎‎ - Inggeris‎
11:30‎  ‎13:55‎  ‎16:20‎  ‎18:45‎  ‎21:10‎  ‎23:45‎
‎1:51‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Cina‎
14:00‎  ‎16:25‎  ‎18:50‎  ‎23:10‎
‎1:31‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller/Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:40‎  ‎13:35‎  ‎19:00‎  ‎20:55‎  ‎22:50‎
‎1:24‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller‎‎ - Bahasa Melayu‎
12:20‎  ‎14:10‎  ‎16:00‎  ‎17:50‎  ‎19:40‎  ‎21:30‎  ‎23:20‎
‎1:21‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller/Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:10‎  ‎15:30‎  ‎17:15‎  ‎21:15‎  ‎23:35‎
‎2:6‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:00‎  ‎15:30‎  ‎18:00‎  ‎20:30‎  ‎23:15‎
‎1:31‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Jepun‎
14:45‎  ‎19:10‎
‎2:5‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
16:45‎  ‎21:10‎
‎1:31‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Animation/Family‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:45‎
Jumaat - Sabtu - Ahad
‎2:12‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:50‎  ‎12:30‎  ‎14:40‎  ‎15:20‎  ‎17:20‎  ‎18:10‎  ‎20:00‎  ‎21:00‎  ‎22:45‎  ‎23:40‎
‎1:57‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Comedy‎‎ - Inggeris‎
11:30‎  ‎13:55‎  ‎16:20‎  ‎18:45‎  ‎21:10‎  ‎23:45‎
‎1:51‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Cina‎
14:00‎  ‎16:25‎  ‎18:50‎  ‎23:10‎
‎1:31‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller/Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:40‎  ‎13:35‎  ‎19:00‎  ‎20:55‎  ‎22:50‎
‎1:24‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller‎‎ - Bahasa Melayu‎
12:20‎  ‎14:10‎  ‎16:00‎  ‎17:50‎  ‎19:40‎  ‎21:30‎  ‎23:20‎
‎1:21‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller/Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:10‎  ‎15:30‎  ‎17:15‎  ‎21:15‎  ‎23:35‎
‎2:6‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
21:10‎
‎1:31‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Jepun‎
14:45‎  ‎19:10‎
‎2:5‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
16:45‎
‎1:31‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Animation/Family‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:45‎
Isnin - Selasa
‎2:12‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:50‎  ‎12:30‎  ‎14:40‎  ‎15:20‎  ‎17:20‎  ‎18:10‎  ‎20:00‎  ‎21:00‎  ‎22:45‎
‎1:57‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Comedy‎‎ - Inggeris‎
11:30‎  ‎13:55‎  ‎16:20‎  ‎18:45‎  ‎21:10‎
‎1:51‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Cina‎
14:00‎  ‎16:25‎  ‎18:50‎
‎1:31‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller/Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:40‎  ‎13:35‎  ‎19:00‎  ‎20:55‎  ‎22:50‎
‎1:24‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller‎‎ - Bahasa Melayu‎
12:20‎  ‎14:10‎  ‎16:00‎  ‎17:50‎  ‎19:40‎  ‎21:30‎
‎1:21‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller/Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:10‎  ‎15:30‎  ‎17:15‎  ‎21:15‎
‎1:31‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Jepun‎
14:45‎  ‎19:10‎
‎2:5‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
16:45‎  ‎21:10‎
‎1:31‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Animation/Family‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:45‎
Rabu
‎2:12‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:50‎  ‎12:30‎  ‎14:40‎  ‎15:20‎  ‎17:20‎  ‎20:00‎  ‎22:45‎
‎1:57‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Comedy‎‎ - Inggeris‎
11:30‎  ‎13:55‎  ‎16:20‎
‎1:51‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Cina‎
13:50‎  ‎16:05‎  ‎18:40‎  ‎23:30‎
‎1:31‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller/Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:40‎  ‎13:35‎  ‎19:00‎  ‎20:55‎  ‎22:50‎
‎1:24‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller‎‎ - Bahasa Melayu‎
12:20‎  ‎14:10‎  ‎16:00‎  ‎17:50‎  ‎19:40‎  ‎21:30‎  ‎23:20‎
‎1:21‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller/Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎15:30‎  ‎17:15‎  ‎23:35‎
‎1:31‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Jepun‎
14:45‎  ‎19:10‎
‎2:5‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
16:45‎  ‎21:10‎
‎1:31‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Animation/Family‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:45‎
last update:2015/07/31 07:00:20 JPT