Golden Screen Cinemas - 1Borneo

Lot No. S-300, 2nd Floor 1 Borneo Hypermall, Jalan Sulaman, Kota Kinabalu, Kota Kinabalu, Sabah - 03-7806 8888
   
Ahad
‎1:58‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:40‎  ‎13:00‎  ‎14:05‎  ‎15:25‎  ‎16:30‎  ‎17:50‎  ‎18:55‎  ‎20:15‎  ‎21:20‎  ‎22:40‎  ‎23:45‎
‎2:2‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Mystery/Thriller‎‎ - Inggeris‎
12:20‎  ‎14:50‎  ‎17:20‎  ‎19:50‎  ‎22:30‎
‎2:8‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Thriller‎‎ - Inggeris‎
12:30‎  ‎15:05‎  ‎17:40‎  ‎20:30‎  ‎23:10‎
‎1:30‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎
12:40‎  ‎14:40‎  ‎16:40‎  ‎18:40‎  ‎20:40‎  ‎22:40‎
‎2:7‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎
14:15‎  ‎16:40‎  ‎19:15‎
‎2:3‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Drama‎‎ - Inggeris‎
12:10‎  ‎16:30‎  ‎21:00‎  ‎23:25‎
‎1:47‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Drama/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:50‎
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎
12:50‎  ‎14:50‎  ‎16:50‎  ‎18:50‎  ‎20:50‎  ‎22:50‎
‎1:21‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎
14:40‎  ‎19:00‎  ‎21:50‎  ‎23:40‎
Isnin - Selasa
‎1:58‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:00‎  ‎15:25‎  ‎17:50‎  ‎18:55‎  ‎20:15‎  ‎21:20‎
‎2:2‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Mystery/Thriller‎‎ - Inggeris‎
12:20‎  ‎14:50‎  ‎17:20‎  ‎19:50‎
‎2:8‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Thriller‎‎ - Inggeris‎
12:30‎  ‎15:05‎  ‎17:40‎  ‎20:30‎
‎1:30‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎
12:40‎  ‎14:40‎  ‎16:40‎  ‎18:40‎  ‎20:40‎
‎2:7‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎
14:15‎  ‎19:15‎
‎2:3‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Drama‎‎ - Inggeris‎
12:10‎  ‎16:30‎  ‎21:00‎
‎1:47‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Drama/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:50‎  ‎16:40‎
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎
12:50‎  ‎14:50‎  ‎16:50‎  ‎18:50‎  ‎20:50‎
‎1:21‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎
14:40‎  ‎19:00‎  ‎21:50‎
Rabu
‎1:58‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:40‎  ‎13:00‎  ‎14:05‎  ‎15:25‎  ‎16:30‎  ‎17:50‎  ‎18:55‎  ‎20:15‎  ‎22:40‎
‎2:2‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Mystery/Thriller‎‎ - Inggeris‎
12:20‎  ‎14:50‎  ‎17:20‎  ‎19:50‎
‎2:8‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Thriller‎‎ - Inggeris‎
12:30‎  ‎15:05‎  ‎17:40‎  ‎22:20‎
‎1:30‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎
12:40‎  ‎14:40‎  ‎16:40‎  ‎18:40‎  ‎20:40‎  ‎22:40‎
‎2:7‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎
14:15‎
‎2:3‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Drama‎‎ - Inggeris‎
12:10‎  ‎16:30‎  ‎21:00‎  ‎23:25‎
‎1:47‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Drama/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:50‎  ‎16:40‎
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎
12:50‎  ‎14:50‎  ‎16:50‎  ‎18:50‎  ‎20:50‎  ‎22:50‎
‎1:21‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎
14:40‎  ‎19:00‎
Khamis - Jumaat - Sabtu - 30 okt
‎1:58‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:40‎  ‎14:05‎  ‎16:30‎  ‎18:55‎  ‎21:20‎  ‎23:45‎
‎Kategori tontonan NA‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎
11:30‎  ‎13:50‎  ‎16:10‎  ‎18:30‎  ‎20:50‎  ‎23:10‎
31 okt - 1 nov
‎1:58‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:40‎  ‎14:05‎  ‎16:30‎  ‎18:55‎  ‎21:20‎
‎Kategori tontonan NA‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎
11:30‎  ‎13:50‎  ‎16:10‎  ‎18:30‎  ‎20:50‎
last update:2016/10/23 06:52:16 JPT