Masa Tayangan
 

Golden Screen Cinemas - 1Borneo

Lot No. S-300, 2nd Floor 1 Borneo Hypermall, Jalan Sulaman, Kota Kinabalu, Kota Kinabalu, Sabah - 03-7806 8888
   
Ahad
‎2:1‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎12:00‎  ‎13:55‎  ‎14:25‎  ‎16:20‎  ‎16:50‎  ‎18:45‎  ‎19:15‎  ‎21:10‎  ‎21:40‎  ‎23:35‎  ‎00:05‎
‎2:11‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:40‎  ‎13:40‎  ‎15:40‎  ‎18:55‎  ‎20:35‎  ‎21:15‎  ‎23:40‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Adventure/Animation/Comedy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎16:30‎  ‎18:40‎  ‎20:50‎  ‎23:00‎
‎2:9‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:30‎  ‎13:00‎  ‎15:05‎  ‎17:40‎  ‎20:15‎  ‎22:50‎  ‎23:20‎
‎1:48‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:50‎  ‎14:10‎  ‎16:35‎  ‎18:20‎  ‎21:25‎  ‎23:45‎
‎2:3‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:20‎  ‎16:15‎  ‎18:45‎  ‎21:35‎  ‎00:05‎
‎2:1‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:10‎  ‎19:00‎
‎1:44‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
16:40‎
‎1:52‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Comedy‎‎ - Inggeris‎
14:20‎
Isnin - Selasa
‎2:1‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎12:00‎  ‎13:55‎  ‎14:25‎  ‎16:20‎  ‎16:50‎  ‎18:45‎  ‎19:15‎  ‎21:10‎  ‎21:40‎  ‎23:35‎
‎2:11‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:40‎  ‎13:40‎  ‎18:55‎  ‎21:15‎  ‎23:40‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Adventure/Animation/Comedy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎16:30‎  ‎18:40‎  ‎20:50‎
‎2:9‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:30‎  ‎15:05‎  ‎17:40‎  ‎20:15‎  ‎22:50‎
‎1:48‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:50‎  ‎14:10‎  ‎16:35‎  ‎21:25‎  ‎23:45‎
‎2:3‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:20‎  ‎16:15‎  ‎18:45‎  ‎21:35‎  ‎00:05‎
‎2:1‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:10‎  ‎19:00‎
‎1:44‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
16:40‎
‎1:52‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Comedy‎‎ - Inggeris‎
14:20‎
Rabu
‎2:1‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎12:00‎  ‎13:55‎  ‎14:25‎  ‎16:20‎  ‎16:50‎  ‎18:45‎  ‎19:15‎  ‎21:10‎  ‎21:40‎  ‎23:35‎  ‎00:05‎
‎2:11‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:40‎  ‎13:40‎  ‎18:55‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Adventure/Animation/Comedy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎16:30‎  ‎18:40‎  ‎20:50‎
‎2:9‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:30‎  ‎15:05‎  ‎17:40‎  ‎20:15‎  ‎22:50‎
‎1:48‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:50‎  ‎14:10‎  ‎16:35‎  ‎21:25‎  ‎23:45‎
‎2:3‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:20‎  ‎16:15‎  ‎18:45‎
‎2:1‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:10‎  ‎19:00‎
‎1:44‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
16:40‎
‎1:52‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Comedy‎‎ - Inggeris‎
14:20‎
Khamis - Jumaat - Sabtu - 3 jul - 4 jul - 5 jul
‎2:1‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:40‎  ‎14:05‎  ‎16:30‎  ‎18:55‎  ‎21:20‎  ‎23:45‎
‎1:49‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:45‎  ‎14:00‎  ‎16:15‎  ‎18:30‎  ‎20:45‎  ‎23:00‎
last update:2016/06/26 09:00:06 JPT