Masa Tayangan
 

Golden Screen Cinemas - 1Borneo

Lot No. S-300, 2nd Floor 1 Borneo Hypermall, Jalan Sulaman, Kota Kinabalu, Kota Kinabalu, Sabah - 03-7806 8888
   
Khamis - Jumaat
‎1:34‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Fantasy/Science fiction‎‎ - Cina‎
11:30‎  ‎13:30‎  ‎15:30‎  ‎17:30‎  ‎19:30‎  ‎21:30‎  ‎23:30‎
‎1:46‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Science fiction/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:45‎  ‎12:45‎  ‎14:00‎  ‎15:00‎  ‎16:15‎  ‎17:15‎  ‎18:30‎  ‎19:30‎  ‎20:45‎  ‎21:45‎  ‎23:00‎  ‎00:00‎
‎1:53‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Cina‎
12:00‎  ‎14:20‎  ‎16:40‎  ‎19:00‎  ‎21:20‎  ‎23:40‎
‎1:59‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Cina‎
11:40‎  ‎14:05‎  ‎16:30‎  ‎18:55‎  ‎21:25‎  ‎23:50‎
‎1:53‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Drama/Sports‎‎ - na‎
12:20‎  ‎16:40‎  ‎19:00‎  ‎21:15‎  ‎23:30‎
‎1:54‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy‎‎ - Cina‎
11:30‎  ‎13:50‎  ‎16:10‎  ‎18:40‎  ‎21:00‎  ‎23:20‎
‎1:36‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy‎‎ - Cina‎
14:40‎
‎2:36‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎
11:50‎  ‎14:50‎  ‎17:50‎  ‎20:50‎  ‎23:50‎
Sabtu
‎1:34‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Fantasy/Science fiction‎‎ - Cina‎
11:30‎  ‎13:30‎  ‎15:30‎  ‎17:30‎  ‎19:30‎  ‎21:30‎  ‎23:30‎
‎1:46‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Science fiction/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:45‎  ‎12:45‎  ‎14:00‎  ‎15:00‎  ‎16:15‎  ‎17:15‎  ‎18:30‎  ‎19:30‎  ‎20:45‎  ‎21:45‎  ‎23:00‎  ‎00:00‎
‎1:53‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Cina‎
12:00‎  ‎14:20‎  ‎16:40‎  ‎19:00‎  ‎21:20‎  ‎23:40‎
‎1:59‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Cina‎
11:40‎  ‎14:05‎  ‎16:30‎  ‎18:55‎  ‎21:25‎  ‎23:50‎
‎1:53‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Drama/Sports‎‎ - na‎
12:20‎  ‎14:30‎  ‎16:40‎  ‎19:00‎  ‎23:30‎
‎1:54‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy‎‎ - Cina‎
11:30‎  ‎13:50‎  ‎16:10‎  ‎18:40‎  ‎21:00‎  ‎23:20‎
‎1:36‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy‎‎ - Cina‎
21:20‎
‎2:36‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎
11:50‎  ‎14:50‎  ‎17:50‎  ‎20:50‎  ‎23:50‎
Ahad - Isnin - Selasa - Rabu
‎1:34‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Fantasy/Science fiction‎‎ - Cina‎
11:30‎  ‎13:30‎  ‎15:30‎  ‎17:30‎  ‎19:30‎  ‎21:30‎  ‎23:30‎
‎1:46‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Science fiction/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:45‎  ‎12:45‎  ‎14:00‎  ‎15:00‎  ‎16:15‎  ‎17:15‎  ‎18:30‎  ‎19:30‎  ‎20:45‎  ‎21:45‎  ‎23:00‎  ‎00:00‎
‎1:53‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Cina‎
12:00‎  ‎14:20‎  ‎16:40‎  ‎19:00‎  ‎21:20‎  ‎23:40‎
‎1:59‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Cina‎
11:40‎  ‎14:05‎  ‎16:30‎  ‎18:55‎  ‎21:25‎  ‎23:50‎
‎1:53‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Drama/Sports‎‎ - na‎
12:20‎  ‎16:40‎  ‎19:00‎  ‎21:15‎  ‎23:30‎
‎1:54‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy‎‎ - Cina‎
11:30‎  ‎13:50‎  ‎16:10‎  ‎18:40‎  ‎21:00‎  ‎23:20‎
‎1:36‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy‎‎ - Cina‎
14:40‎
‎2:36‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎
11:50‎  ‎14:50‎  ‎17:50‎  ‎20:50‎  ‎23:50‎
last update:2016/02/11 09:00:14 JPT