Masa Tayangan
 

Golden Screen Cinemas - 1Borneo

Lot No. S-300, 2nd Floor 1 Borneo Hypermall, Jalan Sulaman, Kota Kinabalu, Kota Kinabalu, Sabah - 03-7806 8888
    
Khamis - Jumaat
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Drama‎‎ - Cina‎
11:40‎  ‎12:30‎  ‎13:40‎  ‎14:35‎  ‎15:40‎  ‎16:40‎  ‎17:40‎  ‎18:45‎  ‎19:40‎  ‎20:50‎  ‎21:40‎  ‎22:55‎  ‎23:40‎
‎1:32‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎
12:10‎  ‎14:05‎  ‎16:00‎  ‎17:55‎  ‎19:50‎  ‎21:45‎  ‎23:40‎
‎1:14‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Bahasa Melayu‎
11:45‎  ‎13:40‎  ‎15:35‎  ‎17:30‎  ‎19:25‎  ‎21:20‎  ‎23:15‎
‎2:40‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Tamil‎
13:25‎  ‎18:20‎  ‎23:15‎
‎1:38‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎
12:30‎  ‎14:30‎  ‎16:30‎  ‎18:30‎  ‎20:30‎  ‎22:30‎
‎1:35‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Animation‎‎ - Inggeris‎
11:30‎  ‎16:25‎  ‎21:20‎
‎1:32‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama/Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:45‎  ‎16:40‎  ‎18:35‎  ‎20:45‎  ‎22:45‎
‎1:35‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:50‎  ‎16:40‎  ‎20:30‎  ‎22:30‎
‎1:52‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Horror‎‎ - Thai‎
12:15‎  ‎14:30‎  ‎18:30‎
Sabtu
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Drama‎‎ - Cina‎
11:40‎  ‎12:30‎  ‎13:40‎  ‎14:35‎  ‎15:40‎  ‎16:40‎  ‎17:40‎  ‎18:45‎  ‎19:40‎  ‎20:50‎  ‎21:40‎  ‎22:55‎  ‎23:40‎
‎1:32‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎
12:10‎  ‎14:05‎  ‎16:00‎  ‎17:55‎  ‎19:50‎  ‎21:45‎  ‎23:40‎
‎1:14‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Bahasa Melayu‎
11:45‎  ‎13:40‎  ‎15:35‎  ‎17:30‎  ‎19:25‎  ‎21:20‎  ‎23:15‎
‎2:40‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Tamil‎
13:25‎  ‎18:20‎  ‎23:15‎
‎1:38‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎
11:45‎  ‎13:45‎  ‎15:45‎  ‎17:45‎  ‎19:45‎  ‎21:45‎  ‎23:45‎
‎1:35‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Animation‎‎ - Inggeris‎
11:30‎  ‎16:25‎  ‎21:20‎
‎1:32‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama/Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:45‎  ‎16:40‎  ‎18:35‎  ‎20:45‎  ‎22:45‎
‎1:35‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:50‎  ‎16:40‎  ‎20:30‎  ‎22:30‎
‎1:52‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Horror‎‎ - Thai‎
12:15‎  ‎14:30‎  ‎18:30‎
Ahad
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Drama‎‎ - Cina‎
11:40‎  ‎12:30‎  ‎13:40‎  ‎14:35‎  ‎15:40‎  ‎16:40‎  ‎17:40‎  ‎18:45‎  ‎19:40‎  ‎20:50‎  ‎21:40‎  ‎22:55‎  ‎23:40‎
‎1:32‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎
12:10‎  ‎14:05‎  ‎16:00‎  ‎17:55‎  ‎19:50‎  ‎21:45‎  ‎23:40‎
‎1:14‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Bahasa Melayu‎
11:45‎  ‎13:40‎  ‎15:35‎  ‎17:30‎  ‎19:25‎  ‎21:20‎
‎2:40‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Tamil‎
13:25‎  ‎18:20‎
‎1:38‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎
11:45‎  ‎13:45‎  ‎15:45‎  ‎17:45‎  ‎19:45‎  ‎21:45‎  ‎23:45‎
‎1:35‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Animation‎‎ - Inggeris‎
11:30‎  ‎16:25‎  ‎21:20‎
‎1:32‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama/Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:45‎  ‎16:40‎  ‎18:35‎  ‎20:45‎  ‎22:45‎
‎1:35‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:50‎  ‎16:40‎  ‎20:30‎  ‎22:30‎
‎1:52‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Horror‎‎ - Thai‎
12:15‎  ‎14:30‎  ‎18:30‎
Isnin - Selasa
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Drama‎‎ - Cina‎
11:40‎  ‎12:30‎  ‎13:40‎  ‎14:35‎  ‎15:40‎  ‎16:40‎  ‎17:40‎  ‎18:45‎  ‎19:40‎  ‎20:50‎  ‎21:40‎
‎1:32‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎
12:10‎  ‎14:05‎  ‎16:00‎  ‎17:55‎  ‎19:50‎  ‎21:45‎
‎1:14‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Bahasa Melayu‎
11:45‎  ‎13:40‎  ‎15:35‎  ‎17:30‎  ‎19:25‎  ‎21:20‎
‎2:40‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Tamil‎
13:25‎  ‎18:20‎
‎1:38‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎
12:30‎  ‎14:30‎  ‎16:30‎  ‎18:30‎  ‎20:30‎
‎1:35‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Animation‎‎ - Inggeris‎
11:30‎  ‎16:25‎  ‎21:20‎
‎1:32‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama/Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:45‎  ‎16:40‎  ‎18:35‎  ‎20:45‎
‎1:35‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:50‎  ‎16:40‎  ‎20:30‎
‎1:52‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Horror‎‎ - Thai‎
12:15‎  ‎14:30‎  ‎18:30‎
Rabu
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Drama‎‎ - Cina‎
11:40‎  ‎12:30‎  ‎13:40‎  ‎14:35‎  ‎15:40‎  ‎16:40‎  ‎17:40‎  ‎18:45‎  ‎19:40‎  ‎20:50‎  ‎21:40‎  ‎23:40‎
‎1:32‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎
12:10‎  ‎14:05‎  ‎16:00‎  ‎17:55‎  ‎19:50‎  ‎21:45‎  ‎23:40‎
‎1:14‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Bahasa Melayu‎
11:45‎  ‎13:40‎  ‎15:35‎  ‎17:30‎  ‎19:25‎  ‎21:20‎  ‎23:15‎
‎2:40‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Tamil‎
13:25‎  ‎18:20‎  ‎23:15‎
‎1:38‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎
12:30‎  ‎14:30‎  ‎16:30‎  ‎18:30‎  ‎20:30‎  ‎22:30‎
‎1:35‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Animation‎‎ - Inggeris‎
11:30‎  ‎16:25‎  ‎21:20‎
‎1:32‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama/Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:45‎  ‎16:40‎  ‎18:35‎  ‎20:45‎  ‎22:45‎
‎1:35‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:50‎  ‎16:40‎  ‎20:30‎  ‎22:30‎
‎1:52‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Horror‎‎ - Thai‎
12:15‎  ‎14:30‎  ‎18:30‎
last update:2014/10/31 07:00:17 JPT