Masa Tayangan
 

Golden Screen Cinemas - 1Borneo

Lot No. S-300, 2nd Floor 1 Borneo Hypermall, Jalan Sulaman, Kota Kinabalu, Kota Kinabalu, Sabah - 03-7806 8888
    
Rabu
‎2:17‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:45‎  ‎12:30‎  ‎13:30‎  ‎14:30‎  ‎15:15‎  ‎16:00‎  ‎16:15‎  ‎17:15‎  ‎18:00‎  ‎19:00‎  ‎20:00‎  ‎20:30‎  ‎20:45‎  ‎22:45‎  ‎23:30‎
‎2:30‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Crime‎‎ - Inggeris‎
11:50‎  ‎13:00‎  ‎14:45‎  ‎17:40‎  ‎20:35‎  ‎22:00‎  ‎23:40‎
‎2:32‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Tamil‎
12:20‎  ‎17:30‎  ‎20:30‎
‎1:31‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror/Thriller‎‎ - Thai‎
12:45‎  ‎14:45‎  ‎16:45‎  ‎18:45‎  ‎20:45‎  ‎22:45‎  ‎23:30‎
‎1:44‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Horror‎‎ - Bahasa Melayu‎
11:30‎  ‎18:35‎
‎1:47‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:15‎  ‎18:35‎  ‎23:00‎
‎1:43‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Comedy‎‎ - Inggeris‎
15:20‎
‎1:36‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Anime‎‎ - Jepun‎
12:10‎  ‎20:50‎
‎1:28‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
16:30‎
Khamis
‎2:17‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:35‎  ‎15:10‎  ‎17:50‎  ‎20:30‎  ‎23:10‎
‎1:41‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎14:10‎  ‎16:20‎  ‎18:30‎  ‎20:40‎  ‎22:50‎
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:20‎  ‎14:30‎  ‎16:40‎  ‎19:10‎  ‎21:30‎  ‎23:40‎
Jumaat
‎2:17‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:35‎  ‎15:10‎  ‎17:50‎  ‎20:30‎  ‎23:10‎
‎1:41‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎14:10‎  ‎16:20‎  ‎18:30‎  ‎20:50‎  ‎22:50‎
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:20‎  ‎14:30‎  ‎16:40‎  ‎19:10‎  ‎21:30‎  ‎23:40‎
Sabtu - Ahad - Isnin - Selasa - 2 dis
‎2:17‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:35‎  ‎15:10‎  ‎17:50‎  ‎20:30‎  ‎23:10‎
‎1:41‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎14:10‎  ‎16:20‎  ‎18:30‎  ‎20:40‎  ‎22:50‎
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:20‎  ‎14:30‎  ‎16:40‎  ‎19:10‎  ‎21:30‎  ‎23:40‎
last update:2015/11/26 07:00:13 JPT