Masa Tayangan
 

Golden Screen Cinemas - 1Borneo

Lot No. S-300, 2nd Floor 1 Borneo Hypermall, Jalan Sulaman, Kota Kinabalu, Kota Kinabalu, Sabah - 03-7806 8888
    
Jumaat - Sabtu - Ahad - Isnin - Selasa
‎2:5‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎14:00‎  ‎14:50‎  ‎16:30‎  ‎19:00‎  ‎19:30‎  ‎20:30‎  ‎21:30‎  ‎23:00‎  ‎00:00‎
‎1:42‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy/Animation‎‎ - Inggeris‎
12:10‎  ‎12:40‎  ‎14:20‎  ‎16:30‎  ‎17:20‎  ‎18:40‎  ‎20:50‎  ‎21:55‎  ‎23:00‎  ‎00:00‎
‎1:27‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Bahasa Melayu‎
11:45‎  ‎13:35‎  ‎15:25‎  ‎17:15‎  ‎19:05‎  ‎20:55‎  ‎22:45‎
‎2:49‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Science fiction‎‎ - Inggeris‎
12:30‎  ‎17:50‎
‎1:47‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy/Mystery‎‎ - Inggeris‎
16:00‎  ‎18:10‎  ‎21:10‎  ‎23:20‎
‎1:30‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller/Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎14:00‎  ‎20:20‎  ‎22:30‎
‎1:41‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
15:45‎
‎1:46‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Drama/Crime‎‎ - Inggeris‎
12:20‎  ‎14:30‎  ‎16:40‎  ‎18:50‎
‎2:15‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Jepun‎
12:15‎  ‎15:00‎  ‎17:45‎  ‎21:00‎  ‎23:40‎
Rabu
‎2:5‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎14:00‎  ‎14:50‎  ‎16:30‎  ‎19:00‎  ‎21:30‎  ‎00:00‎
‎1:42‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy/Animation‎‎ - Inggeris‎
12:10‎  ‎12:40‎  ‎14:20‎  ‎16:30‎  ‎17:20‎  ‎18:40‎  ‎20:50‎  ‎23:00‎
‎1:27‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Bahasa Melayu‎
11:45‎  ‎13:35‎  ‎15:25‎  ‎17:15‎  ‎19:05‎  ‎20:55‎  ‎22:45‎
‎2:49‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Science fiction‎‎ - Inggeris‎
12:30‎  ‎17:50‎
‎1:47‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy/Mystery‎‎ - Inggeris‎
16:00‎  ‎18:10‎  ‎21:10‎  ‎23:20‎
‎1:30‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller/Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎14:00‎  ‎20:20‎  ‎22:30‎
‎1:41‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
15:45‎
‎1:46‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Drama/Crime‎‎ - Inggeris‎
12:20‎  ‎14:30‎  ‎16:40‎  ‎18:50‎
‎2:15‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Jepun‎
12:15‎  ‎15:00‎  ‎21:00‎  ‎23:40‎
last update:2014/11/22 07:00:04 JPT