Masa Tayangan
 

Golden Screen Cinemas - 1Borneo

Lot No. S-300, 2nd Floor 1 Borneo Hypermall, Jalan Sulaman, Kota Kinabalu, Kota Kinabalu, Sabah - 03-7806 8888
    
Selasa
‎1:30‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎
11:45‎  ‎12:45‎  ‎13:40‎  ‎14:40‎  ‎15:35‎  ‎16:35‎  ‎17:30‎  ‎18:30‎  ‎19:25‎  ‎20:25‎  ‎21:20‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Comedy/Animation‎‎ - Inggeris‎
12:20‎  ‎14:30‎  ‎16:40‎  ‎18:50‎  ‎21:00‎
‎1:59‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Drama/Romance‎‎ - Cina‎
14:25‎  ‎18:50‎  ‎21:20‎
‎1:27‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎
12:30‎  ‎14:20‎  ‎16:10‎  ‎18:00‎  ‎19:50‎  ‎21:40‎
‎1:35‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama/Family‎‎ - Bahasa Melayu‎
11:30‎  ‎13:30‎  ‎15:30‎  ‎17:30‎  ‎19:30‎  ‎21:30‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Romance‎‎ - Cina‎ - Petikan
13:45‎  ‎17:45‎  ‎19:15‎  ‎21:45‎
‎2:6‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Adventure/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:20‎  ‎21:20‎
‎2:15‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎16:50‎
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
16:50‎
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Adventure/Martial arts‎‎ - Inggeris‎
11:50‎  ‎15:50‎  ‎19:50‎
‎1:52‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama/Romance/Musical‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎
Rabu
‎1:30‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎
11:45‎  ‎12:45‎  ‎13:40‎  ‎14:40‎  ‎15:35‎  ‎16:35‎  ‎17:30‎  ‎18:30‎  ‎19:25‎  ‎20:25‎  ‎21:20‎  ‎22:30‎  ‎23:15‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Comedy/Animation‎‎ - Inggeris‎
12:20‎  ‎14:30‎  ‎16:40‎  ‎18:50‎  ‎21:00‎  ‎23:10‎
‎1:59‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Drama/Romance‎‎ - Cina‎
14:25‎  ‎18:50‎  ‎21:20‎
‎1:27‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎
12:30‎  ‎14:20‎  ‎16:10‎  ‎18:00‎  ‎19:50‎  ‎21:40‎  ‎23:30‎
‎1:35‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama/Family‎‎ - Bahasa Melayu‎
11:30‎  ‎13:30‎  ‎15:30‎  ‎17:30‎  ‎19:30‎  ‎21:30‎  ‎23:30‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Romance‎‎ - Cina‎ - Petikan
13:45‎  ‎17:45‎  ‎19:15‎  ‎21:45‎  ‎23:50‎
‎2:6‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Adventure/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:20‎  ‎21:20‎  ‎23:50‎
‎2:15‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎16:50‎  ‎23:45‎
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
16:50‎
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Adventure/Martial arts‎‎ - Inggeris‎
11:50‎  ‎15:50‎  ‎19:50‎
‎1:52‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama/Romance/Musical‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎
Khamis
‎1:30‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎
12:30‎  ‎14:30‎  ‎16:30‎  ‎18:30‎  ‎20:30‎  ‎22:30‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Comedy/Animation‎‎ - Inggeris‎
12:15‎  ‎16:45‎  ‎21:10‎  ‎23:15‎
‎1:59‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Drama/Romance‎‎ - Cina‎
11:40‎  ‎16:35‎  ‎21:30‎  ‎23:55‎
‎1:27‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎
11:35‎  ‎13:35‎  ‎17:35‎  ‎21:35‎  ‎23:35‎
‎1:35‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama/Family‎‎ - Bahasa Melayu‎
13:30‎  ‎15:30‎  ‎17:30‎  ‎19:30‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Romance‎‎ - Cina‎ - Petikan
11:30‎  ‎13:50‎  ‎17:50‎  ‎21:30‎
‎2:6‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Adventure/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:05‎  ‎19:00‎
‎2:15‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:20‎  ‎18:45‎  ‎23:35‎
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
15:35‎  ‎19:35‎
Jumaat
‎1:30‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎
12:30‎  ‎14:30‎  ‎16:30‎  ‎18:30‎  ‎20:30‎  ‎22:30‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Comedy/Animation‎‎ - Inggeris‎
12:15‎  ‎16:40‎  ‎21:05‎  ‎23:05‎
‎1:59‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Drama/Romance‎‎ - Cina‎
11:40‎  ‎16:35‎  ‎21:30‎  ‎23:55‎
‎1:27‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎
11:35‎  ‎13:35‎  ‎17:35‎  ‎21:35‎  ‎23:35‎
‎1:35‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama/Family‎‎ - Bahasa Melayu‎
13:30‎  ‎15:30‎  ‎17:30‎  ‎19:30‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Romance‎‎ - Cina‎ - Petikan
11:30‎  ‎13:50‎  ‎17:50‎  ‎21:30‎
‎2:6‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Adventure/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:05‎  ‎19:00‎
‎2:15‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:15‎  ‎18:40‎  ‎23:35‎
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
15:35‎  ‎19:35‎
Sabtu
‎1:30‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎
12:00‎  ‎14:00‎  ‎16:00‎  ‎18:00‎  ‎20:00‎  ‎22:00‎  ‎00:00‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Comedy/Animation‎‎ - Inggeris‎
12:15‎  ‎16:40‎  ‎21:05‎  ‎23:05‎
‎1:59‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Drama/Romance‎‎ - Cina‎
11:40‎  ‎16:35‎  ‎21:30‎  ‎23:55‎
‎1:27‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎
11:35‎  ‎13:35‎  ‎17:35‎  ‎21:35‎  ‎23:35‎
‎1:35‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama/Family‎‎ - Bahasa Melayu‎
13:30‎  ‎15:30‎  ‎17:30‎  ‎19:30‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Romance‎‎ - Cina‎ - Petikan
11:30‎  ‎13:50‎  ‎17:50‎  ‎21:30‎
‎2:6‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Adventure/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:05‎  ‎19:00‎
‎2:15‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:15‎  ‎18:40‎  ‎23:35‎
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
15:35‎  ‎19:35‎
Ahad
‎1:30‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎
12:00‎  ‎14:00‎  ‎16:00‎  ‎18:00‎  ‎20:00‎  ‎22:00‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Comedy/Animation‎‎ - Inggeris‎
12:15‎  ‎16:40‎  ‎21:05‎
‎1:59‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Drama/Romance‎‎ - Cina‎
11:40‎  ‎16:35‎  ‎21:30‎
‎1:27‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎
11:35‎  ‎13:35‎  ‎17:35‎  ‎21:35‎
‎1:35‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama/Family‎‎ - Bahasa Melayu‎
13:30‎  ‎15:30‎  ‎17:30‎  ‎19:30‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Romance‎‎ - Cina‎ - Petikan
11:30‎  ‎13:50‎  ‎17:50‎  ‎21:30‎
‎2:6‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Adventure/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:05‎  ‎19:00‎
‎2:15‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:15‎  ‎18:40‎
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
15:35‎  ‎19:35‎
Isnin - 9 sep
‎1:30‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎
12:30‎  ‎14:30‎  ‎16:30‎  ‎18:30‎  ‎20:30‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Comedy/Animation‎‎ - Inggeris‎
12:15‎  ‎16:40‎  ‎21:05‎
‎1:59‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Drama/Romance‎‎ - Cina‎
11:40‎  ‎16:35‎  ‎21:30‎
‎1:27‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎
11:35‎  ‎13:35‎  ‎17:35‎  ‎21:35‎
‎1:35‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama/Family‎‎ - Bahasa Melayu‎
13:30‎  ‎15:30‎  ‎17:30‎  ‎19:30‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Romance‎‎ - Cina‎ - Petikan
11:30‎  ‎13:50‎  ‎17:50‎  ‎21:30‎
‎2:6‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Adventure/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:05‎  ‎19:00‎
‎2:15‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:15‎  ‎18:40‎
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
15:35‎  ‎19:35‎
10 sep
‎1:30‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎
12:30‎  ‎14:30‎  ‎16:30‎  ‎18:30‎  ‎20:30‎  ‎22:30‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Comedy/Animation‎‎ - Inggeris‎
12:20‎  ‎16:55‎
‎1:59‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Drama/Romance‎‎ - Cina‎
11:40‎  ‎16:35‎  ‎21:30‎  ‎23:55‎
‎1:27‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎
11:35‎  ‎13:35‎  ‎17:35‎  ‎21:35‎  ‎23:30‎
‎1:35‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama/Family‎‎ - Bahasa Melayu‎
13:30‎  ‎15:30‎  ‎17:30‎  ‎19:30‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Romance‎‎ - Cina‎ - Petikan
11:30‎  ‎13:50‎  ‎17:50‎  ‎21:30‎
‎2:6‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Adventure/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:05‎  ‎19:00‎
‎2:15‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:25‎  ‎23:35‎
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
15:35‎
last update:2014/09/02 07:00:04 JPT