Masa Tayangan
 

Golden Screen Cinemas - 1Borneo

Lot No. S-300, 2nd Floor 1 Borneo Hypermall, Jalan Sulaman, Kota Kinabalu, Kota Kinabalu, Sabah - 03-7806 8888
    
Khamis
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Adventure/Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎13:30‎  ‎14:30‎  ‎15:30‎  ‎17:30‎  ‎19:30‎  ‎20:30‎  ‎21:30‎  ‎22:30‎  ‎23:30‎
‎2:5‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:40‎  ‎14:05‎  ‎16:30‎  ‎18:55‎  ‎21:20‎  ‎23:45‎
‎1:42‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy/Animation‎‎ - Inggeris‎
11:45‎  ‎16:35‎  ‎21:15‎
‎1:23‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Comedy‎‎ - Bahasa Melayu‎
11:30‎  ‎13:15‎  ‎15:00‎  ‎16:45‎  ‎18:30‎  ‎20:15‎  ‎22:00‎  ‎23:45‎
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:20‎  ‎14:30‎  ‎16:40‎  ‎18:50‎  ‎21:00‎  ‎23:10‎
‎1:33‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Drama‎‎ - Bahasa Melayu‎
12:00‎  ‎13:50‎  ‎15:40‎  ‎17:30‎  ‎19:20‎  ‎21:10‎  ‎23:00‎
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Adventure/Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:30‎  ‎16:30‎  ‎18:30‎
‎1:27‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Bahasa Melayu‎
13:50‎  ‎15:40‎  ‎17:30‎  ‎19:20‎
‎1:47‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy/Mystery‎‎ - Inggeris‎
23:50‎
‎2:15‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Jepun‎
13:50‎  ‎18:35‎  ‎21:10‎  ‎23:20‎
‎1:46‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Drama/Crime‎‎ - Inggeris‎
11:40‎
Jumaat
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Adventure/Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎13:30‎  ‎14:30‎  ‎15:30‎  ‎17:30‎  ‎19:30‎  ‎20:30‎  ‎21:30‎  ‎22:30‎  ‎23:30‎
‎2:5‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:40‎  ‎14:05‎  ‎16:30‎  ‎18:55‎  ‎21:20‎  ‎23:45‎
‎1:42‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy/Animation‎‎ - Inggeris‎
11:45‎  ‎16:35‎  ‎21:15‎
‎1:23‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Comedy‎‎ - Bahasa Melayu‎
11:30‎  ‎13:15‎  ‎15:00‎  ‎16:45‎  ‎18:30‎  ‎20:15‎  ‎22:00‎  ‎23:45‎
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:20‎  ‎14:30‎  ‎16:40‎  ‎18:50‎  ‎21:00‎  ‎23:10‎
‎1:33‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Drama‎‎ - Bahasa Melayu‎
12:00‎  ‎13:50‎  ‎15:40‎  ‎17:30‎  ‎19:20‎  ‎21:10‎  ‎23:00‎
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Adventure/Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:30‎  ‎16:30‎  ‎18:30‎
‎1:27‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Bahasa Melayu‎
13:50‎  ‎15:40‎  ‎17:30‎  ‎19:20‎
‎1:47‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy/Mystery‎‎ - Inggeris‎
23:50‎
‎2:15‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Jepun‎
13:50‎  ‎18:35‎  ‎23:20‎
‎1:46‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Drama/Crime‎‎ - Inggeris‎
11:40‎
Sabtu - Ahad - Isnin - Selasa - Rabu
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Adventure/Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎13:30‎  ‎14:30‎  ‎15:30‎  ‎17:30‎  ‎19:30‎  ‎20:30‎  ‎21:30‎  ‎22:30‎  ‎23:30‎
‎2:5‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:40‎  ‎14:05‎  ‎16:30‎  ‎18:55‎  ‎21:20‎  ‎23:45‎
‎1:42‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy/Animation‎‎ - Inggeris‎
11:45‎  ‎16:35‎  ‎21:15‎
‎1:23‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Comedy‎‎ - Bahasa Melayu‎
11:30‎  ‎13:15‎  ‎15:00‎  ‎16:45‎  ‎18:30‎  ‎20:15‎  ‎22:00‎  ‎23:45‎
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:20‎  ‎14:30‎  ‎16:40‎  ‎18:50‎  ‎21:00‎  ‎23:10‎
‎1:33‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Drama‎‎ - Bahasa Melayu‎
12:00‎  ‎13:50‎  ‎15:40‎  ‎17:30‎  ‎19:20‎  ‎21:10‎  ‎23:00‎
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Adventure/Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:30‎  ‎16:30‎  ‎18:30‎
‎1:27‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Bahasa Melayu‎
13:50‎  ‎15:40‎  ‎17:30‎  ‎19:20‎
‎1:47‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy/Mystery‎‎ - Inggeris‎
23:50‎
‎2:15‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Jepun‎
13:50‎  ‎18:35‎  ‎21:10‎  ‎23:20‎
‎1:46‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Drama/Crime‎‎ - Inggeris‎
11:40‎
last update:2014/11/28 07:00:12 JPT