Masa Tayangan
 

Golden Screen Cinemas - 1Borneo

Lot No. S-300, 2nd Floor 1 Borneo Hypermall, Jalan Sulaman, Kota Kinabalu, Kota Kinabalu, Sabah - 03-7806 8888
    
Selasa
‎1:54‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller/Science fiction/Mystery‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:45‎  ‎14:05‎  ‎16:25‎  ‎18:45‎  ‎21:05‎  ‎21:30‎
‎1:54‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:15‎  ‎14:35‎  ‎16:55‎  ‎19:15‎  ‎21:35‎
‎1:23‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:20‎  ‎14:10‎  ‎16:00‎  ‎17:50‎  ‎19:40‎
‎1:45‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller/Horror‎‎ - Bahasa Melayu‎
11:40‎  ‎13:50‎  ‎16:00‎  ‎18:10‎  ‎20:20‎
‎1:53‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama/Romance‎‎ - Bahasa Melayu‎
11:45‎  ‎14:10‎  ‎16:35‎  ‎19:00‎  ‎21:25‎
‎1:53‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Horror‎‎ - Thai‎
12:00‎  ‎14:20‎  ‎16:40‎  ‎19:00‎  ‎21:20‎
‎1:37‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Fantasy/Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:45‎  ‎16:45‎  ‎18:45‎  ‎20:45‎
‎1:30‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎
18:25‎
‎1:59‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Drama/Romance‎‎ - Cina‎
12:20‎
‎1:33‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller/Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:15‎
‎1:44‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller/Horror‎‎ - Thai‎
12:05‎  ‎16:15‎  ‎20:25‎
Rabu
‎1:54‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller/Science fiction/Mystery‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:45‎  ‎14:05‎  ‎16:25‎  ‎18:45‎  ‎21:05‎  ‎21:30‎  ‎23:25‎  ‎23:50‎
‎1:54‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:15‎  ‎14:35‎  ‎16:55‎  ‎19:15‎  ‎21:35‎  ‎23:50‎
‎1:23‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:20‎  ‎14:10‎  ‎16:00‎  ‎17:50‎  ‎19:40‎
‎1:45‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller/Horror‎‎ - Bahasa Melayu‎
11:40‎  ‎13:50‎  ‎16:00‎  ‎18:10‎  ‎20:20‎
‎1:53‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama/Romance‎‎ - Bahasa Melayu‎
11:30‎  ‎13:50‎  ‎16:10‎  ‎18:35‎  ‎23:15‎
‎1:53‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Horror‎‎ - Thai‎
12:00‎  ‎14:20‎  ‎16:40‎  ‎19:00‎  ‎21:20‎  ‎23:40‎
‎1:37‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Fantasy/Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:45‎  ‎16:45‎  ‎18:45‎  ‎20:45‎  ‎22:45‎
‎1:30‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎
18:25‎  ‎22:35‎
‎1:59‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Drama/Romance‎‎ - Cina‎
12:20‎
‎1:33‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller/Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:15‎  ‎22:30‎
‎1:44‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller/Horror‎‎ - Thai‎
12:05‎  ‎16:15‎  ‎20:25‎
last update:2014/09/23 07:00:04 JPT