Masa Tayangan
 

Golden Screen Cinemas - 1Borneo

Lot No. S-300, 2nd Floor 1 Borneo Hypermall, Jalan Sulaman, Kota Kinabalu, Kota Kinabalu, Sabah - 03-7806 8888
    
Isnin - Selasa
‎2:20‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Thriller/Crime‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:45‎  ‎12:30‎  ‎14:30‎  ‎15:15‎  ‎16:00‎  ‎17:15‎  ‎18:00‎  ‎20:00‎  ‎20:45‎  ‎21:30‎
‎1:38‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Drama/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:10‎  ‎14:20‎  ‎18:40‎  ‎20:50‎
‎1:37‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy‎‎ - Bahasa Melayu‎
12:30‎  ‎19:20‎
‎1:31‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Horror‎‎ - Bahasa Melayu‎
14:45‎  ‎16:45‎  ‎19:00‎  ‎21:00‎
‎1:34‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Adventure/Fantasy/Animation‎‎ - Inggeris‎
16:30‎
‎2:17‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller/Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:40‎  ‎15:25‎  ‎20:45‎
‎1:41‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:20‎  ‎16:30‎  ‎21:10‎
‎2:20‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Thriller/Crime‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:15‎  ‎18:45‎
‎2:0‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:15‎  ‎14:30‎  ‎16:55‎  ‎18:15‎  ‎21:20‎
‎1:52‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Fantasy/Romance‎‎ - Inggeris‎
14:20‎  ‎18:50‎
Rabu
‎2:20‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Thriller/Crime‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:30‎  ‎13:00‎  ‎15:15‎  ‎15:45‎  ‎16:00‎  ‎18:00‎  ‎18:30‎  ‎20:45‎  ‎21:15‎  ‎21:30‎  ‎23:00‎
‎2:25‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
00:05‎
‎1:38‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Drama/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:10‎  ‎14:20‎  ‎18:40‎  ‎20:50‎  ‎23:00‎
‎1:37‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy‎‎ - Bahasa Melayu‎
12:30‎  ‎19:20‎
‎1:31‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Horror‎‎ - Bahasa Melayu‎
14:45‎  ‎16:45‎  ‎19:00‎  ‎21:00‎
‎1:34‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Adventure/Fantasy/Animation‎‎ - Inggeris‎
16:30‎
‎2:17‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller/Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:40‎  ‎15:25‎  ‎20:45‎
‎1:41‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:20‎  ‎16:30‎  ‎21:10‎
‎2:20‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Thriller/Crime‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:15‎  ‎18:45‎
‎2:0‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:15‎  ‎14:30‎  ‎16:55‎  ‎18:15‎  ‎21:20‎
‎1:52‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Fantasy/Romance‎‎ - Inggeris‎
14:20‎  ‎18:50‎
‎2:25‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
00:10‎
Khamis
‎2:25‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
10:45‎  ‎14:00‎  ‎17:15‎  ‎00:00‎
Jumaat - Sabtu - Ahad - 27 apr - 28 apr - 29 apr
‎2:25‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:10‎  ‎14:25‎  ‎17:40‎  ‎20:55‎  ‎00:10‎
last update:2015/04/21 07:00:08 JPT