Masa Tayangan
 

Golden Screen Cinemas - 1Borneo

Lot No. S-300, 2nd Floor 1 Borneo Hypermall, Jalan Sulaman, Kota Kinabalu, Kota Kinabalu, Sabah - 03-7806 8888
    
Jumaat - Sabtu - Ahad
‎1:30‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎
11:35‎  ‎15:35‎  ‎19:35‎  ‎21:25‎  ‎23:15‎
‎1:41‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:10‎  ‎14:20‎  ‎16:30‎  ‎18:40‎  ‎20:50‎  ‎23:00‎
‎1:18‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Bahasa Melayu‎
12:45‎  ‎14:30‎  ‎16:15‎  ‎18:00‎  ‎19:40‎  ‎21:25‎  ‎23:15‎
‎2:4‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Drama/Romance‎‎ - Bahasa Melayu‎
11:30‎  ‎13:55‎  ‎16:20‎  ‎18:45‎  ‎21:10‎
‎1:35‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Horror‎‎ - Thai‎
11:40‎  ‎13:35‎  ‎17:40‎  ‎19:35‎  ‎21:35‎  ‎23:40‎
‎1:49‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:25‎  ‎15:30‎  ‎17:25‎  ‎21:25‎  ‎23:40‎
‎1:34‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Thriller‎‎ - Inggeris‎
12:45‎  ‎14:45‎  ‎16:45‎  ‎18:45‎  ‎20:45‎  ‎22:45‎
‎1:46‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Adventure/Comedy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:20‎  ‎17:05‎  ‎19:15‎  ‎23:35‎
‎2:12‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Drama/Crime‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:30‎  ‎20:35‎  ‎23:10‎
‎1:45‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:10‎  ‎14:15‎  ‎18:30‎
‎1:38‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Comedy/Family‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
16:20‎
Isnin - Selasa
‎1:30‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎
11:35‎  ‎15:35‎  ‎19:35‎  ‎21:25‎
‎1:41‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:10‎  ‎14:20‎  ‎16:30‎  ‎18:40‎  ‎20:50‎
‎1:18‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Bahasa Melayu‎
12:45‎  ‎14:30‎  ‎16:15‎  ‎18:00‎  ‎19:40‎  ‎21:25‎
‎2:4‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Drama/Romance‎‎ - Bahasa Melayu‎
11:30‎  ‎13:55‎  ‎16:20‎  ‎18:45‎  ‎21:10‎
‎1:35‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Horror‎‎ - Thai‎
11:40‎  ‎13:35‎  ‎17:40‎  ‎19:35‎  ‎21:35‎
‎1:49‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:25‎  ‎15:30‎  ‎17:25‎  ‎21:25‎
‎1:34‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Thriller‎‎ - Inggeris‎
12:45‎  ‎14:45‎  ‎16:45‎  ‎18:45‎  ‎20:45‎
‎1:46‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Adventure/Comedy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:20‎  ‎17:05‎  ‎19:15‎
‎2:12‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Drama/Crime‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:30‎  ‎20:35‎
‎1:45‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:10‎  ‎14:15‎  ‎18:30‎
‎1:38‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Comedy/Family‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
16:20‎
Rabu
‎1:30‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎
11:35‎  ‎15:35‎  ‎19:35‎  ‎21:25‎  ‎23:15‎
‎1:41‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:10‎  ‎14:20‎  ‎16:30‎  ‎18:40‎  ‎21:25‎  ‎23:35‎
‎1:18‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Bahasa Melayu‎
12:45‎  ‎14:30‎  ‎16:15‎  ‎18:00‎  ‎19:40‎
‎2:4‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Drama/Romance‎‎ - Bahasa Melayu‎
11:30‎  ‎13:55‎  ‎16:20‎  ‎18:45‎  ‎21:10‎
‎1:35‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Horror‎‎ - Thai‎
11:40‎  ‎13:35‎  ‎17:40‎  ‎19:35‎  ‎21:35‎  ‎23:40‎
‎1:49‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:25‎  ‎15:30‎  ‎17:25‎  ‎21:25‎  ‎23:40‎
‎1:34‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Thriller‎‎ - Inggeris‎
12:45‎  ‎14:45‎  ‎16:45‎  ‎18:45‎  ‎20:45‎
‎1:46‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Adventure/Comedy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:20‎  ‎17:05‎  ‎19:15‎
‎2:12‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Drama/Crime‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:30‎  ‎20:35‎  ‎23:10‎
‎1:45‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:10‎  ‎14:15‎  ‎18:30‎
‎1:38‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Comedy/Family‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
16:20‎
last update:2015/01/31 07:00:07 JPT