Masa Tayangan
 

TGV Cinemas - Sunway Pyramid

Level R Sunway Pyramid Shopping Centre, No. 3 Jalan PJS 11/15, Bandar Sunway, Petaling Jaya, Selangor - 1-300-22-2848
    
Jumaat
‎2:9‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:15‎  ‎15:10‎  ‎18:05‎  ‎21:00‎  ‎23:55‎
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Cina‎
11:45‎  ‎14:15‎  ‎16:45‎  ‎19:15‎  ‎21:45‎  ‎00:15‎
‎1:20‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy/Drama‎‎ - Cina‎ - Petikan
11:00‎  ‎11:45‎  ‎13:45‎  ‎15:30‎  ‎15:45‎  ‎17:45‎  ‎19:45‎  ‎20:00‎  ‎21:45‎  ‎23:45‎
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy‎‎ - na‎
11:15‎  ‎13:00‎  ‎13:45‎  ‎15:20‎  ‎16:15‎  ‎17:30‎  ‎18:45‎  ‎21:15‎  ‎22:00‎  ‎22:10‎  ‎23:45‎  ‎00:30‎
‎2:6‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Martial arts/Epic‎‎ - na‎
11:00‎  ‎13:45‎  ‎19:00‎  ‎21:45‎
‎1:39‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Comedy‎‎ - Cina‎
11:55‎  ‎16:30‎  ‎19:00‎  ‎00:30‎
‎1:44‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy/Drama/Crime‎‎ - Inggeris‎
11:30‎  ‎14:00‎  ‎16:30‎  ‎21:20‎  ‎23:55‎
‎1:41‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Cina‎
14:15‎  ‎16:40‎  ‎21:30‎  ‎00:00‎
‎1:28‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Cina‎
11:45‎  ‎14:00‎  ‎19:10‎  ‎21:20‎
‎1:30‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Bahasa Melayu‎
11:00‎  ‎13:10‎  ‎17:50‎  ‎20:00‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama‎‎ - Cina‎ - Petikan
19:00‎  ‎00:40‎
‎2:8‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
16:15‎  ‎23:30‎
‎2:9‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:55‎  ‎14:40‎  ‎17:30‎  ‎20:15‎  ‎23:00‎
Sabtu
‎2:9‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:15‎  ‎16:15‎  ‎18:45‎  ‎21:35‎  ‎00:30‎
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Cina‎
14:15‎  ‎16:45‎  ‎19:15‎  ‎21:45‎  ‎00:15‎
‎1:20‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy/Drama‎‎ - Cina‎ - Petikan
11:00‎  ‎13:45‎  ‎15:30‎  ‎15:45‎  ‎17:45‎  ‎19:45‎  ‎20:00‎  ‎21:45‎  ‎23:45‎
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy‎‎ - na‎
11:15‎  ‎13:00‎  ‎13:45‎  ‎15:20‎  ‎16:15‎  ‎17:30‎  ‎18:45‎  ‎21:15‎  ‎22:00‎  ‎22:10‎  ‎23:45‎  ‎00:30‎
‎2:6‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Martial arts/Epic‎‎ - na‎
11:00‎  ‎13:45‎  ‎19:00‎  ‎21:45‎
‎1:39‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Comedy‎‎ - Cina‎
11:55‎  ‎16:30‎  ‎19:00‎  ‎00:30‎
‎1:44‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy/Drama/Crime‎‎ - Inggeris‎
11:30‎  ‎14:00‎  ‎16:30‎  ‎21:20‎  ‎23:55‎
‎1:41‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Cina‎
11:20‎  ‎14:15‎  ‎16:40‎  ‎21:30‎  ‎00:00‎
‎1:28‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Cina‎
11:45‎  ‎14:00‎  ‎19:15‎  ‎21:30‎
‎1:30‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Bahasa Melayu‎
11:00‎  ‎13:10‎  ‎17:50‎  ‎20:00‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama‎‎ - Cina‎ - Petikan
19:00‎  ‎00:40‎
‎2:8‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
23:40‎
‎2:9‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:55‎  ‎14:40‎  ‎17:30‎  ‎20:15‎  ‎23:00‎
Ahad
‎2:9‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:15‎  ‎15:10‎  ‎18:05‎  ‎21:00‎  ‎23:55‎
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Cina‎
11:45‎  ‎14:15‎  ‎16:45‎  ‎19:15‎  ‎21:45‎  ‎00:15‎
‎1:20‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy/Drama‎‎ - Cina‎ - Petikan
11:00‎  ‎11:45‎  ‎13:45‎  ‎15:30‎  ‎15:45‎  ‎17:45‎  ‎19:45‎  ‎20:00‎  ‎21:45‎  ‎23:45‎
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy‎‎ - na‎
11:15‎  ‎13:00‎  ‎13:45‎  ‎15:20‎  ‎16:15‎  ‎17:30‎  ‎18:45‎  ‎21:15‎  ‎22:00‎  ‎22:10‎  ‎23:45‎  ‎00:30‎
‎2:6‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Martial arts/Epic‎‎ - na‎
11:00‎  ‎13:45‎  ‎19:00‎  ‎21:45‎
‎1:39‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Comedy‎‎ - Cina‎
16:30‎  ‎19:00‎  ‎00:30‎
‎1:44‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy/Drama/Crime‎‎ - Inggeris‎
11:30‎  ‎14:00‎  ‎16:30‎  ‎21:20‎  ‎23:55‎
‎1:41‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Cina‎
11:50‎  ‎14:15‎  ‎16:40‎  ‎21:30‎  ‎00:00‎
‎1:28‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Cina‎
11:45‎  ‎14:00‎  ‎19:10‎  ‎21:20‎
‎1:30‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Bahasa Melayu‎
11:00‎  ‎13:10‎  ‎17:50‎  ‎20:00‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama‎‎ - Cina‎ - Petikan
19:00‎  ‎00:40‎
‎2:8‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
16:15‎  ‎23:30‎
‎2:9‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:55‎  ‎14:40‎  ‎17:30‎  ‎20:15‎  ‎23:00‎
Isnin - Selasa
‎2:9‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:15‎  ‎15:10‎  ‎18:05‎  ‎21:00‎  ‎23:55‎
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Cina‎
11:45‎  ‎14:15‎  ‎16:45‎  ‎19:15‎  ‎21:45‎  ‎00:15‎
‎1:20‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy/Drama‎‎ - Cina‎ - Petikan
11:00‎  ‎11:45‎  ‎13:45‎  ‎15:30‎  ‎15:45‎  ‎17:45‎  ‎19:45‎  ‎20:00‎  ‎21:45‎  ‎23:45‎
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy‎‎ - na‎
11:15‎  ‎13:00‎  ‎13:45‎  ‎15:20‎  ‎16:15‎  ‎17:30‎  ‎18:45‎  ‎21:15‎  ‎22:00‎  ‎22:10‎  ‎23:45‎  ‎00:30‎
‎2:6‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Martial arts/Epic‎‎ - na‎
11:00‎  ‎13:45‎  ‎19:00‎  ‎21:45‎
‎1:39‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Comedy‎‎ - Cina‎
11:55‎  ‎16:30‎  ‎19:00‎  ‎00:30‎
‎1:44‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy/Drama/Crime‎‎ - Inggeris‎
11:30‎  ‎14:00‎  ‎16:30‎  ‎21:20‎  ‎23:55‎
‎1:41‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Cina‎
14:15‎  ‎16:40‎  ‎21:30‎  ‎00:00‎
‎1:28‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Cina‎
11:45‎  ‎14:00‎  ‎19:10‎  ‎21:20‎
‎1:30‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Bahasa Melayu‎
11:00‎  ‎13:10‎  ‎17:50‎  ‎20:00‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama‎‎ - Cina‎ - Petikan
19:00‎  ‎00:40‎
‎2:8‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
16:15‎  ‎23:30‎
‎2:9‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:55‎  ‎14:40‎  ‎17:30‎  ‎20:15‎  ‎23:00‎
Rabu
‎2:9‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:30‎  ‎16:30‎  ‎19:30‎  ‎22:30‎
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Cina‎
11:45‎  ‎14:15‎  ‎16:45‎  ‎19:15‎  ‎21:45‎  ‎00:15‎
‎1:20‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy/Drama‎‎ - Cina‎ - Petikan
11:00‎  ‎11:30‎  ‎13:30‎  ‎15:30‎  ‎17:30‎  ‎19:30‎  ‎20:00‎  ‎21:30‎  ‎23:30‎
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy‎‎ - na‎
11:15‎  ‎13:00‎  ‎13:45‎  ‎15:20‎  ‎16:15‎  ‎17:30‎  ‎18:45‎  ‎21:15‎  ‎22:00‎  ‎22:10‎  ‎23:45‎  ‎00:30‎
‎2:6‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Martial arts/Epic‎‎ - na‎
11:00‎  ‎13:45‎  ‎19:00‎  ‎21:45‎
‎1:39‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Comedy‎‎ - Cina‎
11:55‎  ‎16:30‎  ‎19:00‎  ‎00:30‎
‎1:44‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy/Drama/Crime‎‎ - Inggeris‎
11:30‎  ‎14:00‎  ‎16:30‎  ‎21:20‎  ‎23:55‎
‎1:41‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Cina‎
14:15‎  ‎16:40‎  ‎21:30‎  ‎00:00‎
‎1:28‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Cina‎
11:45‎  ‎14:00‎  ‎19:10‎  ‎21:20‎
‎1:30‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Bahasa Melayu‎
11:00‎  ‎13:10‎  ‎17:50‎  ‎20:00‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama‎‎ - Cina‎ - Petikan
19:00‎  ‎00:40‎
‎2:8‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
16:15‎  ‎23:30‎
‎2:9‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:55‎  ‎14:40‎  ‎17:30‎  ‎20:15‎  ‎23:00‎
last update:2015/02/28 07:00:09 JPT