Masa Tayangan
 

TGV Cinemas - Sunway Pyramid

Level R Sunway Pyramid Shopping Centre, No. 3 Jalan PJS 11/15, Bandar Sunway, Petaling Jaya, Selangor - 1-300-22-2848
    
Jumaat
‎2:25‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:00‎  ‎11:20‎  ‎11:55‎  ‎13:00‎  ‎13:20‎  ‎14:10‎  ‎14:30‎  ‎15:00‎  ‎16:10‎  ‎16:30‎  ‎18:05‎  ‎19:45‎  ‎20:05‎  ‎20:30‎  ‎21:10‎  ‎22:45‎  ‎23:00‎  ‎23:10‎  ‎00:15‎
‎2:55‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Thriller‎‎ - Tamil‎
14:10‎
‎1:38‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Comedy/Family‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
23:30‎
‎1:45‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy‎‎ - Bahasa Melayu‎
11:15‎  ‎13:45‎  ‎18:30‎  ‎21:00‎
‎1:39‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Family‎‎ - Cina‎
13:50‎  ‎16:10‎  ‎18:30‎  ‎23:20‎
‎1:42‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Comedy/Romance‎‎ - Bahasa Melayu‎
11:45‎  ‎19:00‎  ‎21:30‎  ‎23:55‎
‎1:35‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Comedy/Family‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎16:10‎  ‎21:00‎
‎1:36‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Drama‎‎ - Bahasa Melayu‎
11:00‎  ‎16:15‎  ‎21:40‎  ‎23:55‎
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎
12:00‎  ‎23:10‎
‎2:25‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:10‎  ‎18:30‎
‎1:42‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy/Animation‎‎ - Inggeris‎
17:40‎
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Adventure/Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:10‎
‎2:29‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller/Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
17:15‎  ‎23:40‎
‎1:21‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Family‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
17:45‎
‎2:25‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎14:30‎  ‎17:30‎  ‎20:30‎  ‎23:30‎
‎1:49‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Adventure/Animation‎‎ - Inggeris‎
16:30‎
Sabtu
‎2:25‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:00‎  ‎11:20‎  ‎11:55‎  ‎12:20‎  ‎14:10‎  ‎14:30‎  ‎15:00‎  ‎17:15‎  ‎18:05‎  ‎20:00‎  ‎20:05‎  ‎20:20‎  ‎21:10‎  ‎23:05‎  ‎23:10‎  ‎23:30‎  ‎00:15‎
‎2:55‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Thriller‎‎ - Tamil‎
13:40‎  ‎19:20‎
‎1:38‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Comedy/Family‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:05‎  ‎17:40‎  ‎23:30‎
‎1:45‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy‎‎ - Bahasa Melayu‎
11:15‎  ‎13:45‎  ‎18:30‎  ‎21:00‎
‎1:39‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Family‎‎ - Cina‎
13:50‎  ‎16:10‎  ‎18:30‎  ‎23:20‎
‎1:42‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Comedy/Romance‎‎ - Bahasa Melayu‎
11:45‎  ‎19:00‎  ‎21:30‎  ‎23:55‎
‎1:35‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Comedy/Family‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎16:10‎  ‎21:00‎
‎1:36‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Drama‎‎ - Bahasa Melayu‎
11:00‎  ‎16:15‎  ‎21:40‎  ‎23:55‎
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎
11:30‎  ‎23:00‎
‎2:25‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:10‎  ‎18:30‎
‎1:42‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy/Animation‎‎ - Inggeris‎
17:40‎
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Adventure/Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:10‎
‎2:29‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller/Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
15:15‎  ‎00:30‎
‎1:21‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Family‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
17:15‎
‎2:25‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎14:30‎  ‎17:30‎  ‎20:30‎  ‎23:30‎
‎1:49‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Adventure/Animation‎‎ - Inggeris‎
16:30‎
Ahad
‎2:25‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:00‎  ‎11:20‎  ‎11:55‎  ‎12:20‎  ‎14:10‎  ‎14:30‎  ‎15:00‎  ‎17:15‎  ‎18:05‎  ‎20:00‎  ‎20:05‎  ‎20:20‎  ‎21:10‎  ‎23:05‎  ‎23:10‎  ‎23:30‎  ‎00:15‎
‎2:55‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Thriller‎‎ - Tamil‎
13:40‎  ‎19:20‎
‎1:38‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Comedy/Family‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:05‎  ‎17:40‎
‎1:45‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy‎‎ - Bahasa Melayu‎
11:15‎  ‎13:45‎  ‎18:30‎  ‎21:00‎
‎1:39‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Family‎‎ - Cina‎
13:50‎  ‎16:10‎  ‎18:30‎  ‎23:20‎
‎1:42‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Comedy/Romance‎‎ - Bahasa Melayu‎
11:45‎  ‎19:00‎  ‎21:30‎  ‎23:55‎
‎1:35‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Comedy/Family‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎16:10‎  ‎21:00‎  ‎23:30‎
‎1:36‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Drama‎‎ - Bahasa Melayu‎
11:00‎  ‎16:15‎  ‎21:40‎  ‎23:55‎
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎
11:30‎  ‎23:00‎
‎2:25‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:10‎  ‎18:30‎
‎1:42‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy/Animation‎‎ - Inggeris‎
17:40‎
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Adventure/Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:10‎
‎2:29‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller/Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
15:15‎  ‎00:30‎
‎1:21‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Family‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
17:15‎
‎2:25‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎14:30‎  ‎17:30‎  ‎20:30‎  ‎23:30‎
‎1:49‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Adventure/Animation‎‎ - Inggeris‎
16:30‎
Isnin - Selasa
‎2:25‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:00‎  ‎11:20‎  ‎11:55‎  ‎12:05‎  ‎12:20‎  ‎14:10‎  ‎14:30‎  ‎15:00‎  ‎15:10‎  ‎17:15‎  ‎18:05‎  ‎18:15‎  ‎20:05‎  ‎20:20‎  ‎21:10‎  ‎21:20‎  ‎23:10‎  ‎23:30‎  ‎00:15‎  ‎00:30‎
‎2:55‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Thriller‎‎ - Tamil‎
13:40‎  ‎19:20‎
‎1:45‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy‎‎ - Bahasa Melayu‎
11:15‎  ‎13:45‎  ‎18:30‎  ‎21:00‎
‎1:39‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Family‎‎ - Cina‎
13:50‎  ‎16:10‎  ‎18:30‎  ‎23:20‎
‎1:42‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Comedy/Romance‎‎ - Bahasa Melayu‎
11:45‎  ‎19:00‎  ‎21:30‎  ‎23:55‎
‎1:35‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Comedy/Family‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎16:10‎  ‎21:00‎  ‎23:30‎
‎1:36‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Drama‎‎ - Bahasa Melayu‎
11:00‎  ‎16:15‎  ‎21:40‎  ‎23:55‎
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎
11:30‎  ‎23:00‎
‎2:25‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:10‎  ‎18:30‎
‎1:42‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy/Animation‎‎ - Inggeris‎
17:40‎
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Adventure/Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:10‎
‎2:29‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller/Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
15:15‎  ‎00:30‎
‎1:21‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Family‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
17:15‎
‎2:25‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎14:30‎  ‎17:30‎  ‎20:30‎  ‎23:30‎
‎1:49‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Adventure/Animation‎‎ - Inggeris‎
16:30‎
Rabu
‎2:25‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:00‎  ‎11:20‎  ‎11:55‎  ‎12:20‎  ‎13:00‎  ‎14:10‎  ‎14:30‎  ‎15:00‎  ‎17:15‎  ‎18:05‎  ‎20:20‎  ‎21:10‎  ‎22:40‎  ‎23:30‎  ‎00:15‎
‎2:55‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Thriller‎‎ - Tamil‎
13:40‎  ‎19:20‎
‎1:38‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Comedy/Family‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
16:05‎  ‎18:30‎  ‎20:05‎  ‎21:00‎  ‎23:20‎
‎1:45‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy‎‎ - Bahasa Melayu‎
11:15‎  ‎13:45‎  ‎18:30‎  ‎21:00‎
‎1:39‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Family‎‎ - Cina‎
13:50‎  ‎16:10‎  ‎18:30‎  ‎23:20‎
‎1:42‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Comedy/Romance‎‎ - Bahasa Melayu‎
11:45‎  ‎19:00‎  ‎21:30‎  ‎23:55‎
‎1:35‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Comedy/Family‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎16:10‎  ‎21:00‎  ‎23:30‎
‎1:36‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Drama‎‎ - Bahasa Melayu‎
11:00‎  ‎16:15‎  ‎21:40‎  ‎23:55‎
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎
11:30‎  ‎23:00‎
‎2:25‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:10‎  ‎18:30‎
‎1:42‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy/Animation‎‎ - Inggeris‎
17:40‎
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Adventure/Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:10‎
‎2:29‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller/Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
15:15‎  ‎00:30‎
‎1:21‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Family‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
17:15‎
‎2:25‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎14:30‎  ‎17:30‎  ‎20:30‎  ‎23:30‎
‎1:49‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Adventure/Animation‎‎ - Inggeris‎
16:30‎
last update:2014/12/20 07:00:11 JPT