Masa Tayangan
 

TGV Cinemas - Sunway Pyramid

Level R Sunway Pyramid Shopping Centre, No. 3 Jalan PJS 11/15, Bandar Sunway, Petaling Jaya, Selangor - 1-300-22-2848
   
Ahad
‎2:15‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:15‎  ‎12:00‎  ‎13:45‎  ‎14:00‎  ‎14:15‎  ‎15:00‎  ‎16:45‎  ‎17:15‎  ‎17:30‎  ‎18:00‎  ‎19:45‎  ‎20:15‎  ‎21:00‎  ‎22:30‎  ‎22:45‎  ‎23:15‎  ‎23:55‎
‎1:37‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
10:45‎  ‎11:45‎  ‎13:00‎  ‎17:00‎  ‎17:35‎  ‎19:50‎  ‎22:05‎  ‎00:20‎
‎1:45‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Action/Adventure/Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:20‎  ‎18:40‎  ‎23:20‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Horror‎‎ - Thai‎
11:20‎  ‎16:00‎  ‎21:05‎  ‎23:20‎
‎2:27‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Superhero‎‎ - Inggeris‎
11:50‎  ‎19:15‎
‎1:56‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Mystery/Thriller‎‎ - Inggeris‎
11:10‎  ‎12:30‎  ‎15:10‎  ‎17:45‎  ‎20:30‎  ‎23:05‎  ‎00:05‎
‎1:44‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Animation‎‎ - Jepun‎
11:00‎  ‎15:15‎  ‎21:00‎
‎1:41‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy/Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:15‎  ‎14:35‎  ‎17:00‎  ‎21:45‎
‎1:48‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy‎‎ - Indonesia‎
15:00‎  ‎20:30‎  ‎23:00‎
‎1:31‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy‎‎ - Inggeris‎
19:30‎
‎2:15‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
15:40‎
‎1:38‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Thai‎
13:40‎
‎2:15‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:45‎  ‎14:45‎  ‎17:45‎  ‎20:45‎  ‎23:45‎
‎2:0‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Romance‎‎ - Indonesia‎
18:20‎
Isnin
‎2:15‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:15‎  ‎12:00‎  ‎13:50‎  ‎14:00‎  ‎14:15‎  ‎15:00‎  ‎16:50‎  ‎17:15‎  ‎17:30‎  ‎18:00‎  ‎20:15‎  ‎21:00‎  ‎22:30‎  ‎23:00‎  ‎23:15‎  ‎23:55‎
‎1:37‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
10:45‎  ‎11:45‎  ‎13:00‎  ‎17:00‎  ‎17:35‎  ‎19:50‎  ‎22:05‎  ‎00:20‎
‎1:45‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Action/Adventure/Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:20‎  ‎18:40‎  ‎23:20‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Horror‎‎ - Thai‎
11:20‎  ‎16:00‎  ‎21:05‎  ‎23:20‎
‎2:27‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Superhero‎‎ - Inggeris‎
11:50‎  ‎19:15‎
‎1:56‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Mystery/Thriller‎‎ - Inggeris‎
11:10‎  ‎12:30‎  ‎15:10‎  ‎17:45‎  ‎20:30‎  ‎23:10‎  ‎00:00‎
‎1:44‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Animation‎‎ - Jepun‎
11:00‎  ‎15:15‎  ‎21:00‎
‎1:41‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy/Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:15‎  ‎14:35‎  ‎17:00‎  ‎21:30‎
‎1:48‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy‎‎ - Indonesia‎
15:00‎  ‎20:30‎  ‎23:00‎
‎1:31‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy‎‎ - Inggeris‎
19:20‎
‎2:15‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
15:40‎
‎1:38‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Thai‎
13:40‎
‎2:15‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:45‎  ‎14:45‎  ‎17:45‎  ‎20:45‎  ‎23:45‎
‎2:0‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Romance‎‎ - Indonesia‎
18:20‎
Selasa
‎2:15‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:15‎  ‎12:00‎  ‎13:50‎  ‎14:00‎  ‎14:15‎  ‎15:00‎  ‎16:50‎  ‎17:15‎  ‎17:30‎  ‎17:55‎  ‎19:55‎  ‎20:15‎  ‎20:50‎  ‎22:30‎  ‎22:55‎  ‎23:15‎  ‎23:45‎
‎1:37‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
10:45‎  ‎11:45‎  ‎13:00‎  ‎17:00‎  ‎17:35‎  ‎19:50‎  ‎22:05‎
‎1:45‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Action/Adventure/Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:20‎  ‎18:40‎  ‎23:20‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Horror‎‎ - Thai‎
11:20‎  ‎16:00‎  ‎21:05‎  ‎23:20‎
‎2:27‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Superhero‎‎ - Inggeris‎
11:50‎  ‎19:15‎
‎1:56‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Mystery/Thriller‎‎ - Inggeris‎
11:10‎  ‎12:30‎  ‎15:10‎  ‎17:45‎  ‎20:30‎  ‎23:05‎  ‎00:00‎
‎1:44‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Animation‎‎ - Jepun‎
11:00‎  ‎15:15‎  ‎21:00‎
‎1:41‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy/Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:15‎  ‎14:35‎  ‎17:00‎  ‎21:25‎
‎1:48‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy‎‎ - Indonesia‎
15:00‎  ‎20:30‎  ‎23:00‎
‎1:31‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy‎‎ - Inggeris‎
19:20‎
‎2:15‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
15:40‎
‎1:38‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Thai‎
13:35‎
‎2:15‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:45‎  ‎14:45‎  ‎17:40‎  ‎20:35‎  ‎23:30‎
‎2:0‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Romance‎‎ - Indonesia‎
18:20‎
Rabu
‎2:15‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎12:15‎  ‎13:45‎  ‎14:00‎  ‎14:30‎  ‎15:15‎  ‎16:45‎  ‎17:30‎  ‎18:15‎  ‎19:45‎  ‎20:30‎  ‎22:30‎  ‎23:30‎  ‎23:45‎
‎1:37‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:45‎  ‎14:15‎  ‎16:30‎  ‎17:00‎  ‎18:45‎  ‎23:40‎
‎1:45‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Action/Adventure/Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:20‎  ‎18:40‎  ‎23:30‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Horror‎‎ - Thai‎
12:00‎  ‎16:30‎  ‎18:45‎  ‎23:30‎
‎2:27‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Superhero‎‎ - Inggeris‎
19:15‎
‎1:56‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Mystery/Thriller‎‎ - Inggeris‎
12:45‎  ‎15:20‎  ‎18:00‎  ‎20:45‎  ‎23:55‎
‎1:44‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Animation‎‎ - Jepun‎
11:00‎  ‎11:55‎
‎1:41‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy/Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎14:20‎  ‎16:45‎
‎1:48‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy‎‎ - Indonesia‎
14:00‎  ‎16:25‎  ‎18:50‎  ‎21:15‎
‎1:31‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy‎‎ - Inggeris‎
11:30‎  ‎19:15‎
‎2:15‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
15:40‎
‎1:38‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Thai‎
14:15‎
‎1:44‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
21:30‎  ‎22:45‎  ‎23:20‎  ‎23:45‎
‎2:15‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:45‎  ‎14:45‎  ‎17:45‎  ‎20:40‎  ‎23:35‎
‎2:0‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Romance‎‎ - Indonesia‎
11:15‎
Khamis - Jumaat - Sabtu
‎1:55‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Comedy‎‎ - Inggeris‎
11:30‎  ‎14:00‎  ‎16:30‎  ‎19:00‎  ‎21:30‎  ‎00:05‎
‎1:55‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Comedy‎‎ - Inggeris‎
11:00‎  ‎13:30‎  ‎16:00‎  ‎18:30‎  ‎21:00‎  ‎23:30‎
5 jun
‎1:55‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Comedy‎‎ - Inggeris‎
11:00‎  ‎13:30‎  ‎16:00‎  ‎18:30‎  ‎21:00‎
‎1:55‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Comedy‎‎ - Inggeris‎
11:30‎  ‎14:00‎  ‎16:30‎  ‎19:00‎  ‎21:30‎
last update:2016/05/29 09:00:09 JPT