Masa Tayangan
 

Lotus Five Star - Bukit Jambul Penang

3A-5-06 Komplex Bukit Jambul, Jalan Rumbia, Penang - 04-640 1515
    
Jumaat
‎1:30‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎
12:30‎  ‎16:00‎  ‎17:45‎  ‎21:15‎  ‎23:20‎
‎1:18‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Bahasa Melayu‎
13:00‎  ‎14:35‎  ‎16:10‎  ‎17:45‎  ‎21:40‎  ‎23:15‎
‎2:4‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Drama/Romance‎‎ - Bahasa Melayu‎
12:10‎  ‎16:30‎  ‎18:50‎  ‎19:20‎
‎2:54‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Thriller/Romance‎‎ - Tamil‎
12:00‎  ‎14:30‎  ‎17:45‎  ‎21:00‎  ‎00:15‎
‎1:23‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror/Documentary‎‎ - Bahasa Melayu‎
12:40‎  ‎19:00‎
‎2:27‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Tamil‎
13:15‎  ‎18:15‎
‎1:36‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller/Horror/Mystery‎‎ - Vietnam‎
14:10‎  ‎19:30‎
‎3:10‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller/Musical‎‎ - Tamil‎
21:00‎  ‎00:30‎
‎2:2‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Horror‎‎ - Hindi‎
12:15‎  ‎14:30‎  ‎16:45‎  ‎20:45‎  ‎23:00‎
‎1:38‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy‎‎ - Hindi‎
14:30‎  ‎21:30‎  ‎23:45‎
Sabtu
‎1:30‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎
12:30‎  ‎16:00‎  ‎17:45‎  ‎21:15‎  ‎23:20‎
‎1:18‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Bahasa Melayu‎
13:00‎  ‎14:35‎  ‎16:10‎  ‎17:45‎  ‎21:40‎  ‎23:15‎
‎2:4‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Drama/Romance‎‎ - Bahasa Melayu‎
12:10‎  ‎16:30‎  ‎18:50‎  ‎19:20‎
‎2:54‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Thriller/Romance‎‎ - Tamil‎
12:00‎  ‎14:30‎  ‎17:45‎  ‎21:00‎  ‎00:15‎
‎1:23‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror/Documentary‎‎ - Bahasa Melayu‎
12:40‎  ‎19:00‎
‎2:27‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Tamil‎
18:45‎
‎1:36‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller/Horror/Mystery‎‎ - Vietnam‎
14:10‎  ‎19:30‎
‎3:10‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller/Musical‎‎ - Tamil‎
15:15‎  ‎21:30‎
‎2:2‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Horror‎‎ - Hindi‎
12:15‎  ‎14:30‎  ‎16:45‎  ‎20:45‎  ‎23:00‎
‎1:38‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy‎‎ - Hindi‎
14:30‎  ‎21:30‎  ‎23:45‎
Ahad
‎1:30‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎
12:30‎  ‎16:00‎  ‎17:45‎  ‎21:15‎
‎1:18‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Bahasa Melayu‎
13:00‎  ‎14:35‎  ‎16:10‎  ‎17:45‎  ‎21:40‎
‎2:4‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Drama/Romance‎‎ - Bahasa Melayu‎
12:10‎  ‎16:30‎  ‎18:50‎  ‎19:20‎
‎2:54‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Thriller/Romance‎‎ - Tamil‎
12:00‎  ‎14:30‎  ‎17:45‎  ‎21:00‎
‎1:23‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror/Documentary‎‎ - Bahasa Melayu‎
12:40‎  ‎19:00‎
‎2:27‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Tamil‎
18:45‎
‎1:36‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller/Horror/Mystery‎‎ - Vietnam‎
14:10‎  ‎19:30‎
‎3:10‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller/Musical‎‎ - Tamil‎
15:15‎  ‎21:30‎
‎2:2‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Horror‎‎ - Hindi‎
12:15‎  ‎14:30‎  ‎16:45‎  ‎20:45‎
‎1:38‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy‎‎ - Hindi‎
14:30‎  ‎21:30‎
Isnin
‎1:30‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎
12:30‎  ‎16:00‎  ‎17:45‎  ‎21:15‎  ‎23:20‎
‎1:18‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Bahasa Melayu‎
13:00‎  ‎14:35‎  ‎16:10‎  ‎17:45‎  ‎21:40‎  ‎23:15‎
‎2:4‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Drama/Romance‎‎ - Bahasa Melayu‎
12:10‎  ‎16:30‎  ‎18:50‎  ‎19:20‎
‎2:54‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Thriller/Romance‎‎ - Tamil‎
12:00‎  ‎14:30‎  ‎17:45‎  ‎21:00‎  ‎00:15‎
‎1:23‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror/Documentary‎‎ - Bahasa Melayu‎
12:40‎  ‎19:00‎
‎2:27‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Tamil‎
18:45‎
‎1:36‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller/Horror/Mystery‎‎ - Vietnam‎
14:10‎  ‎19:30‎
‎3:10‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller/Musical‎‎ - Tamil‎
15:15‎  ‎21:30‎
‎2:2‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Horror‎‎ - Hindi‎
12:15‎  ‎14:30‎  ‎16:45‎  ‎20:45‎  ‎23:00‎
‎1:38‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy‎‎ - Hindi‎
14:30‎  ‎21:30‎  ‎23:45‎
Selasa
‎1:30‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎
12:30‎  ‎16:00‎  ‎17:45‎  ‎21:15‎
‎1:18‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Bahasa Melayu‎
13:00‎  ‎14:35‎  ‎16:10‎  ‎17:45‎  ‎21:40‎
‎2:4‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Drama/Romance‎‎ - Bahasa Melayu‎
12:10‎  ‎16:30‎  ‎18:50‎  ‎19:20‎
‎2:54‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Thriller/Romance‎‎ - Tamil‎
12:00‎  ‎14:30‎  ‎17:45‎  ‎21:00‎
‎1:23‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror/Documentary‎‎ - Bahasa Melayu‎
12:40‎  ‎19:00‎
‎2:27‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Tamil‎
18:45‎
‎1:36‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller/Horror/Mystery‎‎ - Vietnam‎
14:10‎  ‎19:30‎
‎3:10‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller/Musical‎‎ - Tamil‎
15:15‎  ‎21:30‎
‎2:2‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Horror‎‎ - Hindi‎
12:15‎  ‎14:30‎  ‎16:45‎  ‎20:45‎
‎1:38‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy‎‎ - Hindi‎
14:30‎  ‎21:30‎
Rabu
‎1:30‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎
12:30‎  ‎16:00‎  ‎17:45‎  ‎21:15‎
‎1:18‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Bahasa Melayu‎
13:00‎  ‎14:35‎  ‎16:10‎  ‎17:45‎  ‎21:40‎
‎2:4‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Drama/Romance‎‎ - Bahasa Melayu‎
12:10‎  ‎16:30‎  ‎18:50‎  ‎19:20‎
‎2:54‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Thriller/Romance‎‎ - Tamil‎
12:00‎  ‎14:30‎  ‎17:45‎  ‎21:00‎
‎1:23‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror/Documentary‎‎ - Bahasa Melayu‎
12:40‎  ‎19:00‎
‎Kategori tontonan NA‎‎ - Action/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
21:10‎
‎2:27‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Tamil‎
18:45‎
‎1:36‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller/Horror/Mystery‎‎ - Vietnam‎
14:10‎  ‎19:30‎
‎3:10‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller/Musical‎‎ - Tamil‎
15:15‎  ‎21:30‎
‎2:2‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Horror‎‎ - Hindi‎
12:15‎  ‎14:30‎  ‎16:45‎
‎1:38‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy‎‎ - Hindi‎
14:30‎  ‎21:30‎
last update:2015/01/31 07:00:07 JPT