Masa Tayangan
 

Lotus Five Star - Bukit Jambul Penang

3A-5-06 Komplex Bukit Jambul, Jalan Rumbia, Penang - 04-640 1515
    
Selasa
‎1:52‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Fantasy/Romance‎‎ - Inggeris‎
13:30‎  ‎15:45‎  ‎18:10‎  ‎20:25‎
‎1:26‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller/Horror‎‎ - Inggeris‎
13:35‎  ‎15:25‎  ‎17:15‎  ‎19:05‎  ‎20:55‎
‎1:26‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Bahasa Melayu‎
14:00‎  ‎15:45‎  ‎17:30‎  ‎19:15‎  ‎21:05‎
‎1:55‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Drama/Crime‎‎ - Inggeris‎
12:20‎  ‎14:35‎  ‎16:50‎  ‎19:05‎  ‎21:20‎
‎1:32‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Drama/Romance‎‎ - Bahasa Melayu‎
16:15‎  ‎19:00‎
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Drama/Crime‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:30‎  ‎21:15‎
‎2:35‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Romance‎‎ - Tamil‎
12:00‎  ‎15:00‎  ‎18:00‎  ‎21:00‎
Rabu
‎2:20‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Thriller/Crime‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
18:00‎  ‎19:00‎  ‎20:40‎  ‎21:40‎  ‎23:20‎  ‎00:20‎
‎1:52‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Fantasy/Romance‎‎ - Inggeris‎
13:30‎  ‎15:45‎  ‎22:40‎
‎1:26‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller/Horror‎‎ - Inggeris‎
13:35‎  ‎15:25‎  ‎17:15‎  ‎19:05‎  ‎20:55‎  ‎22:50‎
‎1:26‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Bahasa Melayu‎
13:30‎  ‎15:45‎  ‎18:10‎  ‎20:25‎
‎1:55‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Drama/Crime‎‎ - Inggeris‎
12:20‎  ‎14:35‎  ‎16:50‎  ‎19:00‎  ‎21:15‎  ‎23:30‎
‎1:32‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Drama/Romance‎‎ - Bahasa Melayu‎
16:15‎
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Drama/Crime‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:30‎
‎2:35‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Romance‎‎ - Tamil‎
12:00‎  ‎15:00‎  ‎18:00‎  ‎21:00‎  ‎00:00‎
last update:2015/04/01 07:00:12 JPT