Masa Tayangan
 

Lfs - Bukit Jambul Penang

3A-5-06 Komplex Bukit Jambul, Jalan Rumbia, Penang - 04-640 1515
   
Ahad
‎1:53‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Drama/Sports‎‎ - na‎
14:40‎  ‎21:55‎
‎2:15‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Horror‎‎ - Tamil‎
12:00‎  ‎15:00‎  ‎18:00‎  ‎21:00‎  ‎00:00‎
‎1:22‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Bahasa Melayu‎
13:00‎  ‎16:55‎  ‎18:35‎  ‎20:15‎
‎2:35‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy‎‎ - Tamil‎
12:00‎  ‎15:00‎  ‎18:00‎  ‎21:00‎  ‎00:00‎
‎1:51‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama/Sports‎‎ - Tamil‎
12:30‎  ‎14:45‎  ‎17:45‎  ‎20:45‎  ‎23:45‎
‎2:35‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Romance‎‎ - Hindi‎
12:20‎  ‎15:15‎  ‎18:15‎  ‎21:15‎  ‎00:15‎
Isnin
‎1:53‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Cina‎
12:20‎  ‎14:35‎  ‎16:50‎  ‎19:05‎  ‎19:30‎  ‎21:20‎  ‎21:45‎  ‎23:35‎  ‎00:00‎
‎1:53‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Drama/Sports‎‎ - na‎
14:40‎  ‎21:55‎
‎2:15‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Horror‎‎ - Tamil‎
12:00‎  ‎15:00‎  ‎18:00‎  ‎21:00‎  ‎00:00‎
‎1:22‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Bahasa Melayu‎
13:00‎  ‎16:55‎  ‎18:35‎  ‎20:15‎
‎2:35‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy‎‎ - Tamil‎
12:15‎  ‎14:45‎  ‎20:45‎  ‎23:45‎
‎1:51‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama/Sports‎‎ - Tamil‎
12:30‎  ‎17:45‎
‎2:35‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Romance‎‎ - Hindi‎
15:15‎  ‎18:15‎  ‎21:15‎  ‎00:15‎
Selasa - Rabu
‎1:53‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Cina‎
12:20‎  ‎14:35‎  ‎16:50‎  ‎19:05‎  ‎21:20‎  ‎23:35‎
‎1:46‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Science fiction/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
00:05‎
‎1:53‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Drama/Sports‎‎ - na‎
14:40‎  ‎21:55‎
‎2:15‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Horror‎‎ - Tamil‎
12:00‎  ‎15:00‎  ‎18:00‎  ‎21:00‎  ‎00:00‎
‎1:22‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Bahasa Melayu‎
13:00‎  ‎16:55‎  ‎18:35‎  ‎20:15‎
‎2:35‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy‎‎ - Tamil‎
12:15‎  ‎14:45‎  ‎20:45‎  ‎23:45‎
‎1:51‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama/Sports‎‎ - Tamil‎
12:30‎  ‎17:45‎
‎2:35‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Romance‎‎ - Hindi‎
15:15‎  ‎18:15‎  ‎21:15‎  ‎00:15‎
last update:2016/02/07 09:00:09 JPT