Masa Tayangan
 

Lfs - Bukit Jambul Penang

3A-5-06 Komplex Bukit Jambul, Jalan Rumbia, Penang - 04-640 1515
   
Khamis
‎2:7‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎
13:00‎  ‎14:55‎  ‎18:10‎  ‎20:45‎
‎1:26‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Animation/Comedy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:30‎  ‎15:20‎  ‎17:10‎  ‎19:00‎
‎1:28‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Drama‎‎ - Bahasa Melayu‎
12:30‎  ‎14:20‎  ‎16:10‎  ‎20:50‎
‎2:18‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Romance/Thriller‎‎ - Tamil‎
11:45‎  ‎14:45‎  ‎17:55‎  ‎21:05‎  ‎00:15‎
‎1:54‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Historical‎‎ - Inggeris‎
15:35‎
‎1:24‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Bahasa Melayu‎
14:45‎  ‎16:30‎
‎2:15‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Romance‎‎ - Tamil‎
18:00‎  ‎20:35‎
‎2:30‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Drama‎‎ - Tamil‎
12:00‎  ‎18:15‎  ‎21:00‎
Jumaat - Sabtu
‎2:7‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎
13:00‎  ‎14:55‎  ‎18:10‎  ‎20:45‎  ‎23:20‎
‎1:26‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Animation/Comedy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:30‎  ‎15:20‎  ‎17:10‎  ‎19:00‎
‎1:28‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Drama‎‎ - Bahasa Melayu‎
12:30‎  ‎14:20‎  ‎16:10‎  ‎20:50‎  ‎22:50‎
‎2:18‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Romance/Thriller‎‎ - Tamil‎
11:45‎  ‎14:45‎  ‎17:55‎  ‎21:05‎  ‎00:15‎
‎1:54‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Historical‎‎ - Inggeris‎
15:35‎
‎1:24‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Bahasa Melayu‎
14:45‎  ‎16:30‎
‎2:15‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Romance‎‎ - Tamil‎
18:00‎  ‎20:35‎  ‎23:10‎
‎2:30‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Drama‎‎ - Tamil‎
12:00‎  ‎18:15‎  ‎21:00‎  ‎23:45‎
Ahad
‎2:7‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎
13:00‎  ‎14:55‎  ‎18:10‎  ‎20:45‎  ‎23:20‎
‎1:26‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Animation/Comedy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:30‎  ‎15:20‎  ‎17:10‎  ‎19:00‎
‎1:28‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Drama‎‎ - Bahasa Melayu‎
12:30‎  ‎14:20‎  ‎16:10‎  ‎20:50‎  ‎22:50‎
‎2:18‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Romance/Thriller‎‎ - Tamil‎
11:45‎  ‎14:45‎  ‎17:55‎  ‎21:05‎
‎1:54‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Historical‎‎ - Inggeris‎
15:35‎
‎1:24‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Bahasa Melayu‎
14:45‎  ‎16:30‎
‎2:15‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Romance‎‎ - Tamil‎
18:00‎  ‎20:35‎  ‎23:10‎
‎2:30‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Drama‎‎ - Tamil‎
12:00‎  ‎18:15‎  ‎21:00‎  ‎23:45‎
Isnin - Selasa - Rabu
‎2:7‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎
13:00‎  ‎14:55‎  ‎18:10‎  ‎20:45‎
‎1:26‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Animation/Comedy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:30‎  ‎15:20‎  ‎17:10‎  ‎19:00‎
‎1:28‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Drama‎‎ - Bahasa Melayu‎
12:30‎  ‎14:20‎  ‎16:10‎  ‎20:50‎
‎2:18‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Romance/Thriller‎‎ - Tamil‎
11:45‎  ‎14:45‎  ‎17:55‎  ‎21:05‎
‎1:54‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Historical‎‎ - Inggeris‎
15:35‎
‎1:24‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Bahasa Melayu‎
14:45‎  ‎16:30‎
‎2:15‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Romance‎‎ - Tamil‎
18:00‎  ‎20:35‎
‎2:30‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Drama‎‎ - Tamil‎
12:00‎  ‎18:15‎  ‎21:00‎
last update:2016/09/29 09:00:08 JPT