Masa Tayangan
 

TGV Cinemas - Mines

Level 2 The Mines Shopping Fair, Jalan Dulang, Off Jalan Balakong, The Mines City, Seri Kembangan, Selangor - 1-300-22-2848
    
Sabtu - Ahad
‎1:30‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎
11:00‎  ‎13:10‎  ‎14:00‎  ‎15:15‎  ‎17:20‎  ‎19:30‎  ‎21:40‎  ‎23:45‎  ‎00:45‎
‎2:6‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Adventure/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:15‎  ‎16:10‎  ‎19:00‎  ‎21:45‎  ‎00:30‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Comedy/Animation‎‎ - Inggeris‎
10:45‎  ‎15:10‎  ‎17:30‎  ‎19:45‎
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:00‎  ‎22:00‎
‎2:45‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Romance‎‎ - Tamil‎
17:00‎  ‎00:10‎
‎1:30‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Bahasa Melayu‎
11:00‎  ‎13:00‎  ‎15:00‎  ‎20:30‎  ‎22:40‎
‎2:15‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
17:20‎  ‎00:20‎
‎1:23‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Horror‎‎ - Bahasa Melayu‎
11:20‎  ‎13:20‎  ‎15:20‎  ‎20:00‎  ‎22:20‎
Isnin - Selasa - Rabu
‎1:30‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎
11:00‎  ‎13:10‎  ‎15:15‎  ‎17:20‎  ‎19:30‎  ‎21:40‎  ‎23:45‎  ‎00:45‎
‎2:6‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Adventure/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:45‎  ‎14:30‎  ‎17:30‎  ‎20:15‎  ‎00:05‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Comedy/Animation‎‎ - Inggeris‎
10:45‎  ‎15:10‎  ‎17:30‎  ‎21:50‎
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:00‎  ‎19:45‎
‎2:45‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Romance‎‎ - Tamil‎
17:00‎  ‎23:00‎
‎1:30‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Bahasa Melayu‎
11:00‎  ‎13:00‎  ‎15:00‎  ‎20:30‎  ‎22:40‎
‎2:15‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:10‎  ‎17:50‎  ‎00:30‎
‎1:23‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Horror‎‎ - Bahasa Melayu‎
13:50‎  ‎15:50‎  ‎20:30‎  ‎22:30‎
last update:2014/08/23 07:00:05 JPT