Masa Tayangan
 

TGV Cinemas - Mines

Level 2 The Mines Shopping Fair, Jalan Dulang, Off Jalan Balakong, The Mines City, Seri Kembangan, Selangor - 1-300-22-2848
    
Jumaat
‎1:35‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Drama/Crime‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:15‎  ‎13:30‎  ‎15:45‎  ‎18:00‎  ‎20:15‎  ‎22:30‎  ‎00:30‎
‎1:44‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy/Fantasy/3D‎‎ - Cina‎
11:30‎  ‎14:00‎  ‎16:15‎  ‎18:50‎  ‎21:10‎  ‎21:30‎  ‎23:30‎  ‎23:50‎
‎2:0‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Drama/Science fiction‎‎ - Inggeris‎
11:15‎  ‎13:55‎  ‎16:30‎  ‎19:05‎  ‎21:40‎  ‎00:15‎
‎1:41‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Adventure/Comedy/Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:45‎  ‎16:50‎  ‎19:10‎
‎1:23‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Bahasa Melayu‎
11:00‎  ‎13:10‎  ‎15:15‎  ‎17:20‎  ‎19:30‎  ‎21:40‎  ‎23:45‎
‎2:15‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Superhero‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:00‎
Sabtu
‎1:35‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Drama/Crime‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:20‎  ‎13:35‎  ‎15:50‎  ‎17:55‎  ‎20:00‎  ‎22:10‎  ‎00:20‎
‎1:44‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy/Fantasy/3D‎‎ - Cina‎
11:30‎  ‎14:00‎  ‎16:15‎  ‎18:50‎  ‎21:10‎  ‎21:30‎  ‎23:30‎  ‎23:50‎
‎2:0‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Drama/Science fiction‎‎ - Inggeris‎
11:15‎  ‎13:55‎  ‎16:30‎  ‎19:05‎  ‎21:40‎  ‎00:15‎
‎1:41‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Adventure/Comedy/Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:45‎  ‎16:50‎  ‎19:10‎
‎1:23‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Bahasa Melayu‎
11:00‎  ‎13:10‎  ‎15:15‎  ‎17:20‎  ‎19:30‎  ‎21:40‎  ‎23:45‎
‎2:15‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Superhero‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:00‎
Ahad - Isnin - Selasa
‎1:35‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Drama/Crime‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:35‎  ‎13:40‎  ‎15:45‎  ‎17:50‎  ‎19:55‎  ‎22:00‎
‎1:44‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy/Fantasy/3D‎‎ - Cina‎
11:10‎  ‎13:30‎  ‎15:50‎  ‎18:10‎  ‎20:30‎  ‎21:30‎
‎2:0‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Drama/Science fiction‎‎ - Inggeris‎
11:30‎  ‎14:10‎  ‎16:45‎  ‎19:20‎  ‎21:55‎
‎1:41‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Adventure/Comedy/Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:45‎  ‎16:50‎  ‎19:10‎
‎2:15‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Superhero‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:00‎
Rabu
‎1:35‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Drama/Crime‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:40‎  ‎13:45‎  ‎15:50‎  ‎17:55‎  ‎20:00‎  ‎23:45‎
‎1:44‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy/Fantasy/3D‎‎ - Cina‎
11:10‎  ‎13:30‎  ‎15:50‎  ‎18:10‎  ‎20:30‎  ‎23:00‎
‎2:0‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Drama/Science fiction‎‎ - Inggeris‎
11:00‎  ‎13:40‎  ‎16:15‎  ‎18:50‎
‎1:41‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Adventure/Comedy/Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
10:45‎  ‎15:50‎  ‎18:10‎  ‎20:20‎
‎2:15‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Superhero‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:00‎
last update:2014/04/25 07:00:07 JPT