Masa Tayangan
 

TGV Cinemas - Mines

Level 2 The Mines Shopping Fair, Jalan Dulang, Off Jalan Balakong, The Mines City, Seri Kembangan, Selangor - 1-300-22-2848
    
Isnin - Selasa
‎2:25‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎12:15‎  ‎14:30‎  ‎15:15‎  ‎17:30‎  ‎18:15‎  ‎20:30‎  ‎21:15‎  ‎22:20‎  ‎23:30‎  ‎00:15‎
‎2:55‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Thriller‎‎ - Tamil‎
13:20‎  ‎16:50‎  ‎20:20‎  ‎23:50‎
‎1:42‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Comedy/Romance‎‎ - Bahasa Melayu‎
11:45‎  ‎14:10‎  ‎16:30‎  ‎21:20‎  ‎23:40‎
‎1:45‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy‎‎ - Bahasa Melayu‎
13:00‎  ‎20:00‎
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎
19:00‎
‎1:42‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy/Animation‎‎ - Inggeris‎
10:40‎  ‎15:20‎  ‎17:40‎
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Adventure/Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:10‎
Rabu
‎2:25‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎12:15‎  ‎14:30‎  ‎17:30‎  ‎20:30‎  ‎23:30‎
‎1:38‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Comedy/Family‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
15:15‎  ‎16:30‎  ‎17:40‎  ‎21:00‎  ‎22:20‎  ‎23:30‎  ‎00:30‎
‎2:55‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Thriller‎‎ - Tamil‎
14:00‎  ‎17:30‎  ‎23:15‎
‎1:42‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Comedy/Romance‎‎ - Bahasa Melayu‎
11:45‎  ‎14:10‎  ‎18:45‎  ‎23:15‎
‎1:45‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy‎‎ - Bahasa Melayu‎
13:00‎  ‎20:00‎
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎
21:10‎
‎1:42‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy/Animation‎‎ - Inggeris‎
10:40‎  ‎15:20‎
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Adventure/Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:45‎
last update:2014/12/23 07:00:11 JPT