Masa Tayangan
 

TGV Cinemas - Mines

Level 2 The Mines Shopping Fair, Jalan Dulang, Off Jalan Balakong, The Mines City, Seri Kembangan, Selangor - 1-300-22-2848
   
Sabtu
‎2:27‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Superhero‎‎ - Inggeris‎
10:45‎  ‎11:00‎  ‎11:15‎  ‎14:15‎  ‎14:30‎  ‎17:30‎  ‎17:45‎  ‎19:00‎  ‎20:45‎  ‎21:00‎  ‎21:30‎  ‎23:40‎  ‎23:55‎  ‎00:05‎
‎2:0‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Romance‎‎ - Indonesia‎
11:45‎  ‎13:00‎  ‎15:00‎  ‎17:45‎  ‎18:45‎  ‎20:30‎
‎1:46‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Drama/Fantasy‎‎ - Inggeris‎
13:50‎
‎1:54‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
16:15‎  ‎00:35‎
‎2:27‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Superhero‎‎ - Inggeris‎
15:45‎  ‎22:15‎
Ahad
‎2:27‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Superhero‎‎ - Inggeris‎
11:00‎  ‎11:15‎  ‎14:15‎  ‎14:30‎  ‎15:40‎  ‎17:30‎  ‎17:45‎  ‎18:00‎  ‎19:00‎  ‎20:45‎  ‎21:00‎  ‎21:15‎  ‎21:30‎  ‎23:55‎  ‎00:05‎
‎2:0‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Romance‎‎ - Indonesia‎
11:45‎  ‎15:00‎  ‎18:45‎  ‎00:20‎
‎1:46‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Drama/Fantasy‎‎ - Inggeris‎
13:15‎
‎1:54‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
10:45‎  ‎00:35‎
‎2:27‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Superhero‎‎ - Inggeris‎
12:30‎  ‎15:45‎  ‎22:15‎
Isnin - Selasa - Rabu
‎2:27‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Superhero‎‎ - Inggeris‎
11:00‎  ‎11:15‎  ‎14:15‎  ‎14:30‎  ‎15:40‎  ‎17:30‎  ‎17:45‎  ‎19:00‎  ‎20:30‎  ‎20:45‎  ‎21:00‎  ‎21:30‎  ‎23:55‎  ‎00:05‎
‎2:0‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Romance‎‎ - Indonesia‎
11:45‎  ‎13:00‎  ‎15:00‎  ‎17:45‎  ‎18:45‎  ‎23:45‎
‎1:46‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Drama/Fantasy‎‎ - Inggeris‎
13:15‎
‎1:54‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
10:45‎  ‎00:35‎
‎2:27‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Superhero‎‎ - Inggeris‎
15:45‎  ‎22:15‎
last update:2016/04/30 09:00:09 JPT