Masa Tayangan
 

TGV Cinemas - Mines

Level 2 The Mines Shopping Fair, Jalan Dulang, Off Jalan Balakong, The Mines City, Seri Kembangan, Selangor - 1-300-22-2848
    
Khamis
‎2:12‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎12:45‎  ‎14:20‎  ‎15:30‎  ‎15:40‎  ‎17:10‎  ‎18:30‎  ‎20:00‎  ‎21:00‎  ‎21:20‎
‎1:57‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Comedy‎‎ - Inggeris‎
11:00‎  ‎12:30‎  ‎13:40‎  ‎15:10‎  ‎17:45‎  ‎18:20‎  ‎20:30‎  ‎21:00‎
‎2:6‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
18:20‎
‎1:28‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Cina‎
11:15‎  ‎13:20‎
‎1:31‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Animation/Family‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
16:15‎
Jumaat - Sabtu
‎2:12‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎12:45‎  ‎14:20‎  ‎15:30‎  ‎15:40‎  ‎17:10‎  ‎18:30‎  ‎20:00‎  ‎21:00‎  ‎21:20‎  ‎23:00‎  ‎23:50‎  ‎00:10‎
‎1:57‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Comedy‎‎ - Inggeris‎
11:00‎  ‎12:30‎  ‎13:40‎  ‎15:10‎  ‎17:45‎  ‎18:20‎  ‎20:30‎  ‎21:00‎  ‎23:35‎
‎2:6‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
18:20‎  ‎23:05‎
‎1:28‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Cina‎
11:15‎  ‎13:20‎
‎1:31‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Animation/Family‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
16:15‎
Ahad - Isnin - Selasa
‎2:12‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎12:45‎  ‎14:20‎  ‎15:40‎  ‎16:00‎  ‎17:10‎  ‎18:30‎  ‎20:00‎  ‎21:20‎  ‎21:30‎
‎1:57‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Comedy‎‎ - Inggeris‎
11:00‎  ‎12:30‎  ‎13:40‎  ‎15:10‎  ‎17:45‎  ‎18:20‎  ‎20:30‎  ‎21:00‎
‎2:6‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:15‎  ‎18:50‎
‎1:28‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Cina‎
13:55‎
‎1:31‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Animation/Family‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
16:15‎
Rabu
‎2:12‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎12:45‎  ‎14:30‎  ‎15:40‎  ‎16:45‎  ‎18:30‎  ‎21:20‎  ‎23:30‎  ‎00:10‎
‎1:57‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Comedy‎‎ - Inggeris‎
11:00‎  ‎11:45‎  ‎12:30‎  ‎13:40‎  ‎15:10‎  ‎18:20‎  ‎21:00‎  ‎23:35‎
‎2:6‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
17:45‎
‎1:28‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Cina‎
14:30‎
‎1:31‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Animation/Family‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
16:15‎
last update:2015/07/31 07:00:20 JPT