Masa Tayangan
 

TGV Cinemas - Mines

Level 2 The Mines Shopping Fair, Jalan Dulang, Off Jalan Balakong, The Mines City, Seri Kembangan, Selangor - 1-300-22-2848
    
Khamis
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Drama‎‎ - Cina‎
11:00‎  ‎13:15‎  ‎15:00‎  ‎15:30‎  ‎17:45‎  ‎19:00‎  ‎20:00‎  ‎22:15‎  ‎23:00‎
‎2:40‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Thriller‎‎ - Tamil‎
12:15‎  ‎15:30‎  ‎18:45‎  ‎22:00‎
‎1:14‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Bahasa Melayu‎
11:20‎  ‎13:10‎  ‎17:15‎  ‎21:20‎  ‎23:15‎
‎1:21‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller‎‎ - Bahasa Melayu‎
11:00‎  ‎13:00‎  ‎15:00‎  ‎17:00‎  ‎19:00‎  ‎21:00‎
‎1:35‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Animation‎‎ - Inggeris‎
11:15‎  ‎18:10‎
‎1:41‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Romance‎‎ - Inggeris‎
13:30‎  ‎15:50‎  ‎20:20‎  ‎22:40‎
Jumaat - Sabtu
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Drama‎‎ - Cina‎
11:00‎  ‎13:15‎  ‎14:45‎  ‎15:30‎  ‎17:45‎  ‎18:45‎  ‎19:30‎  ‎20:00‎  ‎22:15‎  ‎23:45‎  ‎00:30‎
‎2:40‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Thriller‎‎ - Tamil‎
11:45‎  ‎13:45‎  ‎17:00‎  ‎20:15‎  ‎23:30‎
‎1:14‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Bahasa Melayu‎
11:10‎  ‎13:00‎  ‎17:00‎  ‎21:00‎  ‎22:50‎  ‎00:40‎
‎1:21‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller‎‎ - Bahasa Melayu‎
11:30‎  ‎13:30‎  ‎15:30‎  ‎17:30‎  ‎21:45‎
‎1:35‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Animation‎‎ - Inggeris‎
11:30‎  ‎19:45‎
‎1:41‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Romance‎‎ - Inggeris‎
15:00‎  ‎17:20‎  ‎22:00‎  ‎00:20‎
Ahad
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Drama‎‎ - Cina‎
10:50‎  ‎13:00‎  ‎14:45‎  ‎15:15‎  ‎17:30‎  ‎19:45‎  ‎20:00‎  ‎22:00‎
‎2:40‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Thriller‎‎ - Tamil‎
11:15‎  ‎14:30‎  ‎17:45‎  ‎21:00‎
‎1:14‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Bahasa Melayu‎
11:00‎  ‎14:55‎  ‎16:40‎  ‎20:40‎  ‎22:30‎
‎1:21‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller‎‎ - Bahasa Melayu‎
12:05‎  ‎14:00‎  ‎16:00‎  ‎18:00‎  ‎22:15‎
‎1:35‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Animation‎‎ - Inggeris‎
12:45‎  ‎18:30‎
‎1:41‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Romance‎‎ - Inggeris‎
12:20‎  ‎17:15‎  ‎19:40‎  ‎22:00‎
Isnin - Selasa
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Drama‎‎ - Cina‎
10:50‎  ‎13:00‎  ‎15:15‎  ‎16:40‎  ‎17:30‎  ‎19:30‎  ‎19:45‎  ‎22:00‎
‎2:40‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Thriller‎‎ - Tamil‎
11:15‎  ‎14:30‎  ‎17:45‎  ‎21:00‎
‎1:14‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Bahasa Melayu‎
14:30‎  ‎16:20‎  ‎20:20‎  ‎22:10‎
‎1:21‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller‎‎ - Bahasa Melayu‎
11:30‎  ‎13:30‎  ‎15:30‎  ‎17:30‎  ‎21:45‎
‎1:35‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Animation‎‎ - Inggeris‎
12:20‎  ‎18:10‎
‎1:41‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Romance‎‎ - Inggeris‎
12:00‎  ‎14:20‎  ‎19:00‎  ‎21:20‎
Rabu
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Drama‎‎ - Cina‎
11:30‎  ‎13:45‎  ‎14:45‎  ‎16:00‎  ‎18:15‎  ‎18:45‎  ‎20:30‎  ‎22:45‎
‎2:40‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Thriller‎‎ - Tamil‎
11:45‎  ‎15:00‎  ‎18:15‎  ‎21:30‎
‎1:14‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Bahasa Melayu‎
11:00‎  ‎12:50‎  ‎17:00‎  ‎21:00‎  ‎23:00‎
‎1:21‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller‎‎ - Bahasa Melayu‎
12:05‎  ‎14:00‎  ‎16:00‎  ‎18:00‎  ‎20:00‎
‎1:35‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Animation‎‎ - Inggeris‎
11:20‎  ‎18:10‎
‎1:41‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Romance‎‎ - Inggeris‎
13:30‎  ‎15:50‎  ‎20:20‎  ‎22:40‎
last update:2014/10/31 07:00:17 JPT