Masa Tayangan
 

MBO - Harbour Place

Lot 7.01, Level 9/7th Floor, Harbour Place Shopping Centre, Lot 6683, Persiaran Raja Muda Musa, Klang, Selangor - 0
   
Ahad
‎2:13‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Adventure/Western‎‎ - Inggeris‎
09:55‎  ‎12:30‎  ‎15:05‎  ‎17:00‎  ‎17:40‎  ‎20:15‎  ‎22:50‎  ‎23:45‎
‎1:26‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Animation/Comedy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
10:50‎  ‎12:40‎  ‎14:30‎  ‎16:20‎  ‎18:10‎  ‎20:00‎  ‎21:50‎
‎1:54‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Historical‎‎ - Inggeris‎
10:50‎  ‎15:00‎  ‎17:15‎  ‎21:30‎  ‎23:45‎
‎1:58‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Drama/Thriller‎‎ - Korea‎
10:25‎  ‎12:45‎  ‎15:05‎  ‎17:25‎  ‎19:45‎  ‎22:05‎
‎2:18‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Romance/Thriller‎‎ - Tamil‎
10:05‎  ‎11:15‎  ‎11:45‎  ‎12:15‎  ‎12:45‎  ‎13:15‎  ‎14:25‎  ‎14:55‎  ‎15:25‎  ‎15:55‎  ‎16:25‎  ‎17:35‎  ‎18:05‎  ‎18:35‎  ‎19:05‎  ‎19:35‎  ‎20:45‎  ‎21:15‎  ‎21:45‎  ‎22:45‎  ‎23:55‎
‎2:0‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Drama‎‎ - Jepun‎
12:10‎  ‎14:35‎  ‎22:20‎
‎1:31‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
10:45‎  ‎13:05‎  ‎19:30‎
‎2:15‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Romance‎‎ - Tamil‎
10:10‎  ‎12:50‎  ‎15:30‎  ‎19:40‎  ‎21:00‎  ‎22:15‎  ‎23:40‎
‎2:34‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Science fiction/Thriller‎‎ - Tamil‎
18:10‎
Isnin
‎2:13‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Adventure/Western‎‎ - Inggeris‎
09:55‎  ‎12:30‎  ‎15:05‎  ‎17:00‎  ‎17:40‎  ‎19:40‎  ‎20:15‎  ‎22:50‎
‎1:26‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Animation/Comedy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
10:50‎  ‎12:40‎  ‎14:30‎  ‎16:20‎  ‎18:10‎  ‎20:00‎  ‎21:50‎  ‎23:40‎
‎1:54‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Historical‎‎ - Inggeris‎
10:50‎  ‎15:00‎  ‎17:15‎  ‎21:30‎  ‎23:45‎
‎1:58‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Drama/Thriller‎‎ - Korea‎
10:25‎  ‎12:45‎  ‎15:05‎  ‎17:25‎  ‎19:45‎  ‎22:05‎  ‎00:25‎
‎2:18‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Romance/Thriller‎‎ - Tamil‎
10:05‎  ‎11:15‎  ‎11:45‎  ‎12:15‎  ‎12:45‎  ‎13:15‎  ‎14:25‎  ‎14:55‎  ‎15:25‎  ‎15:55‎  ‎16:25‎  ‎17:35‎  ‎18:05‎  ‎18:35‎  ‎19:05‎  ‎19:35‎  ‎20:45‎  ‎21:15‎  ‎21:45‎  ‎22:15‎  ‎22:45‎  ‎23:55‎  ‎00:30‎
‎2:0‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Drama‎‎ - Jepun‎
12:10‎  ‎14:35‎  ‎22:20‎
‎1:31‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:05‎  ‎19:30‎
‎2:15‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Romance‎‎ - Tamil‎
12:50‎  ‎15:30‎  ‎19:40‎  ‎21:00‎  ‎23:45‎
‎2:34‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Science fiction/Thriller‎‎ - Tamil‎
18:10‎  ‎23:40‎
Selasa - Rabu
‎2:13‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Adventure/Western‎‎ - Inggeris‎
09:55‎  ‎12:30‎  ‎15:05‎  ‎17:00‎  ‎17:40‎  ‎19:40‎  ‎20:15‎  ‎22:50‎
‎1:26‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Animation/Comedy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
10:50‎  ‎12:40‎  ‎14:30‎  ‎16:20‎  ‎18:10‎  ‎20:00‎  ‎21:50‎  ‎23:40‎
‎1:54‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Historical‎‎ - Inggeris‎
10:50‎  ‎15:00‎  ‎17:15‎  ‎21:30‎  ‎23:45‎
‎1:58‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Drama/Thriller‎‎ - Korea‎
10:25‎  ‎12:45‎  ‎15:05‎  ‎17:25‎  ‎19:45‎  ‎22:05‎  ‎00:25‎
‎2:18‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Romance/Thriller‎‎ - Tamil‎
10:05‎  ‎11:15‎  ‎11:45‎  ‎12:15‎  ‎12:45‎  ‎13:15‎  ‎14:25‎  ‎14:55‎  ‎15:25‎  ‎15:55‎  ‎16:25‎  ‎17:35‎  ‎18:05‎  ‎18:35‎  ‎19:05‎  ‎19:35‎  ‎20:45‎  ‎21:15‎  ‎21:45‎  ‎22:15‎  ‎22:45‎  ‎23:55‎  ‎00:30‎
‎2:0‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Drama‎‎ - Jepun‎
12:10‎  ‎14:35‎  ‎22:20‎
‎1:31‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:05‎  ‎19:30‎
‎2:15‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Romance‎‎ - Tamil‎
12:50‎  ‎15:30‎  ‎21:00‎
‎2:34‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Science fiction/Thriller‎‎ - Tamil‎
18:10‎  ‎23:40‎
last update:2016/09/25 09:00:08 JPT