Masa Tayangan
 

MBO - Harbour Place

Lot 7.01, Level 9/7th Floor, Harbour Place Shopping Centre, Lot 6683, Persiaran Raja Muda Musa, Klang, Selangor - 0
    
Isnin
‎1:35‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:05‎  ‎11:30‎  ‎13:00‎  ‎13:25‎  ‎14:55‎  ‎15:20‎  ‎16:50‎  ‎17:15‎  ‎18:45‎  ‎19:10‎  ‎20:40‎  ‎21:05‎  ‎22:35‎  ‎23:00‎
‎1:32‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama/Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
10:35‎  ‎10:40‎  ‎12:25‎  ‎12:30‎  ‎14:15‎  ‎14:20‎  ‎16:05‎  ‎16:10‎  ‎17:55‎  ‎18:00‎  ‎19:45‎  ‎19:50‎  ‎21:35‎  ‎21:40‎
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy‎‎ - Cina‎
11:15‎  ‎13:00‎  ‎14:45‎  ‎16:30‎  ‎16:50‎  ‎18:15‎  ‎18:35‎  ‎20:00‎  ‎20:20‎  ‎21:45‎  ‎22:05‎
‎1:39‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller/Horror‎‎ - Cina‎
10:50‎  ‎12:45‎  ‎14:40‎  ‎16:35‎  ‎18:30‎  ‎20:25‎  ‎22:20‎
‎1:47‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Science fiction‎‎ - Inggeris‎
11:20‎  ‎13:25‎  ‎15:30‎  ‎17:35‎  ‎19:00‎  ‎19:40‎  ‎21:05‎  ‎21:45‎
‎1:52‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Horror‎‎ - Thai‎
10:30‎  ‎12:40‎  ‎14:50‎  ‎16:10‎  ‎17:00‎  ‎18:20‎  ‎19:10‎  ‎20:30‎  ‎21:20‎
‎2:6‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Thriller/Crime‎‎ - Cina‎
12:55‎  ‎17:05‎  ‎21:15‎
‎1:25‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Horror‎‎ - Bahasa Melayu‎
10:40‎  ‎11:40‎  ‎12:20‎  ‎13:20‎  ‎14:00‎  ‎15:00‎  ‎15:40‎  ‎16:40‎  ‎17:20‎  ‎18:20‎  ‎20:00‎  ‎21:40‎
‎1:25‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎
11:45‎  ‎13:30‎  ‎15:15‎  ‎17:00‎  ‎18:45‎  ‎20:30‎  ‎22:15‎
‎1:28‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:10‎  ‎15:20‎  ‎19:30‎
Selasa
‎1:35‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:05‎  ‎11:30‎  ‎13:00‎  ‎13:25‎  ‎14:55‎  ‎15:20‎  ‎16:50‎
‎1:32‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama/Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
10:35‎  ‎10:40‎  ‎12:25‎  ‎12:30‎  ‎14:15‎  ‎14:20‎  ‎16:05‎  ‎16:10‎
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy‎‎ - Cina‎
11:15‎  ‎13:00‎  ‎14:45‎  ‎16:30‎
‎1:39‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller/Horror‎‎ - Cina‎
10:50‎  ‎12:50‎  ‎14:50‎  ‎16:50‎
‎1:47‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Science fiction‎‎ - Inggeris‎
11:20‎  ‎13:25‎  ‎15:30‎
‎1:52‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Horror‎‎ - Thai‎
10:30‎  ‎12:40‎  ‎14:50‎
‎2:6‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Thriller/Crime‎‎ - Cina‎
12:55‎
‎1:25‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Horror‎‎ - Bahasa Melayu‎
11:40‎  ‎13:20‎  ‎15:00‎  ‎16:40‎
‎1:25‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎
11:45‎  ‎13:30‎  ‎15:15‎  ‎17:00‎
‎1:28‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:10‎  ‎15:20‎
Rabu
‎1:35‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:20‎  ‎13:15‎
‎1:32‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama/Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
10:30‎  ‎12:20‎  ‎14:10‎
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy‎‎ - Cina‎
11:10‎  ‎12:55‎  ‎14:40‎  ‎16:25‎  ‎18:10‎  ‎19:55‎  ‎21:40‎  ‎23:25‎
‎1:39‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller/Horror‎‎ - Cina‎
10:30‎  ‎14:10‎
‎1:52‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Horror‎‎ - Thai‎
10:20‎  ‎14:15‎  ‎18:10‎
‎1:25‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Horror‎‎ - Bahasa Melayu‎
12:30‎
‎1:25‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎
12:30‎  ‎16:25‎  ‎20:20‎
last update:2014/10/21 07:00:10 JPT