Masa Tayangan
 

MBO - Harbour Place

Lot 7.01, Level 9/7th Floor, Harbour Place Shopping Centre, Lot 6683, Persiaran Raja Muda Musa, Klang, Selangor - 0
   
Rabu
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎
10:00‎  ‎11:50‎  ‎13:40‎  ‎15:30‎  ‎17:20‎  ‎19:10‎  ‎21:00‎  ‎22:50‎  ‎00:40‎
‎1:47‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
10:00‎  ‎11:00‎  ‎13:15‎  ‎15:30‎  ‎17:45‎  ‎20:00‎  ‎22:15‎  ‎00:30‎
‎2:30‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Tamil‎
10:40‎  ‎10:50‎  ‎11:00‎  ‎11:30‎  ‎12:10‎  ‎12:40‎  ‎13:40‎  ‎13:50‎  ‎14:00‎  ‎14:30‎  ‎15:40‎  ‎16:15‎  ‎16:40‎  ‎17:00‎  ‎17:30‎  ‎19:45‎  ‎20:00‎  ‎20:30‎  ‎21:00‎  ‎21:30‎  ‎21:45‎  ‎22:45‎  ‎23:00‎  ‎23:30‎  ‎00:00‎  ‎00:30‎  ‎00:45‎
‎2:2‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
10:20‎  ‎12:50‎  ‎15:20‎  ‎17:50‎  ‎20:20‎  ‎22:50‎
‎1:56‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
10:35‎  ‎13:00‎  ‎15:25‎  ‎17:50‎  ‎20:15‎  ‎22:40‎
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Crime/Thriller‎‎ - Cina‎
10:20‎  ‎18:40‎
‎1:35‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Animation/Comedy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
19:40‎
‎1:49‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:35‎  ‎13:55‎  ‎19:15‎
‎1:53‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎
15:05‎  ‎17:25‎
‎2:14‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Horror‎‎ - Tamil‎
16:50‎
Khamis
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎
10:10‎  ‎11:55‎  ‎15:50‎  ‎16:50‎  ‎18:35‎  ‎21:55‎
‎1:47‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:40‎  ‎17:35‎  ‎19:45‎  ‎23:40‎
‎2:30‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Tamil‎
10:05‎  ‎10:35‎  ‎11:20‎  ‎12:00‎  ‎12:30‎  ‎13:00‎  ‎13:30‎  ‎14:15‎  ‎14:55‎  ‎15:25‎  ‎15:55‎  ‎16:25‎  ‎17:10‎  ‎17:50‎  ‎18:20‎  ‎18:50‎  ‎19:20‎  ‎20:05‎  ‎20:45‎  ‎21:15‎  ‎21:45‎  ‎22:15‎  ‎23:00‎  ‎23:40‎  ‎00:10‎
‎2:2‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎14:25‎  ‎20:20‎  ‎22:45‎
‎2:3‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
10:50‎  ‎13:15‎  ‎15:40‎  ‎18:05‎  ‎20:30‎  ‎22:55‎
‎1:26‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller‎‎ - Inggeris‎
10:25‎  ‎12:20‎  ‎14:15‎  ‎16:10‎  ‎18:05‎  ‎20:00‎  ‎21:55‎  ‎23:50‎
‎1:56‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
10:10‎  ‎12:30‎  ‎14:50‎  ‎17:10‎  ‎19:30‎  ‎21:50‎  ‎00:15‎
‎1:37‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Drama‎‎ - Bahasa Melayu‎
10:10‎  ‎12:10‎  ‎14:10‎  ‎16:10‎  ‎18:10‎  ‎20:10‎
‎2:30‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Bahasa Melayu‎
22:30‎
Jumaat - Sabtu - Ahad
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎
10:10‎  ‎11:55‎  ‎15:50‎  ‎16:50‎  ‎18:35‎  ‎21:55‎
‎1:47‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:40‎  ‎17:35‎  ‎19:45‎  ‎23:40‎
‎2:30‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Tamil‎
10:05‎  ‎10:35‎  ‎11:20‎  ‎12:00‎  ‎12:30‎  ‎13:00‎  ‎13:30‎  ‎14:15‎  ‎14:55‎  ‎15:25‎  ‎15:55‎  ‎16:25‎  ‎17:10‎  ‎17:50‎  ‎18:20‎  ‎18:50‎  ‎19:20‎  ‎20:05‎  ‎20:45‎  ‎21:15‎  ‎21:45‎  ‎22:15‎  ‎23:00‎  ‎23:40‎  ‎00:10‎  ‎00:40‎
‎2:2‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎14:25‎  ‎20:20‎  ‎22:45‎
‎2:3‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
10:50‎  ‎13:15‎  ‎15:40‎  ‎18:05‎  ‎20:30‎  ‎22:55‎
‎1:26‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller‎‎ - Inggeris‎
10:25‎  ‎12:20‎  ‎14:15‎  ‎16:10‎  ‎18:05‎  ‎20:00‎  ‎21:55‎  ‎23:50‎
‎1:56‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
15:00‎
‎1:37‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Drama‎‎ - Bahasa Melayu‎
10:10‎  ‎12:10‎  ‎14:10‎  ‎16:10‎  ‎18:10‎  ‎20:10‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Adventure/Animation/Comedy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
10:40‎  ‎12:50‎  ‎17:20‎  ‎19:30‎  ‎21:40‎  ‎23:50‎
‎2:30‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Bahasa Melayu‎
22:30‎
last update:2016/07/27 09:00:09 JPT