Masa Tayangan
 

Golden Screen Cinemas - Suria Sabah

Level 8 Suria Sabah Shopping Mall, Jalan Tun Fuad Stephen, Kota Kinabalu, Sabah - 03-7806 8888
    
Rabu
‎2:40‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Thriller‎‎ - Tamil‎
12:00‎  ‎14:55‎  ‎17:50‎  ‎20:45‎  ‎23:40‎
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy‎‎ - Cina‎
11:45‎  ‎13:45‎  ‎15:45‎  ‎17:45‎  ‎19:45‎  ‎21:45‎  ‎23:25‎  ‎23:45‎
‎1:35‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎14:00‎  ‎16:00‎  ‎18:00‎  ‎20:00‎  ‎22:00‎  ‎00:00‎
‎1:32‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama/Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎13:30‎  ‎15:30‎  ‎17:30‎  ‎19:30‎  ‎21:30‎  ‎23:30‎
‎1:39‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller/Horror‎‎ - Cina‎
12:00‎  ‎14:10‎  ‎16:20‎  ‎18:30‎  ‎20:40‎  ‎22:50‎
‎1:47‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Science fiction‎‎ - Inggeris‎
12:00‎  ‎14:15‎  ‎16:30‎  ‎19:00‎  ‎21:15‎  ‎23:30‎
‎2:6‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Thriller/Crime‎‎ - Cina‎
11:30‎  ‎14:00‎  ‎18:50‎  ‎21:20‎  ‎23:50‎
‎1:31‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Documentary‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:45‎  ‎14:45‎  ‎16:45‎  ‎21:25‎
‎1:54‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller/Science fiction/Mystery‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
16:30‎
‎2:12‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller‎‎ - Inggeris‎
18:45‎
Khamis - Jumaat
‎2:40‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Thriller‎‎ - Tamil‎
11:45‎  ‎14:45‎  ‎17:45‎  ‎20:45‎  ‎23:45‎
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy‎‎ - Cina‎
12:00‎  ‎13:55‎  ‎15:50‎  ‎17:45‎  ‎19:40‎  ‎21:35‎  ‎23:30‎
‎1:35‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:40‎  ‎15:40‎  ‎21:40‎
‎1:32‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama/Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:15‎  ‎13:35‎  ‎17:40‎  ‎19:45‎  ‎23:40‎
‎1:39‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller/Horror‎‎ - Cina‎
14:20‎  ‎16:30‎  ‎18:40‎  ‎20:50‎  ‎23:00‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan NA‎‎ - Thriller/Horror‎‎ - Cina‎
12:15‎  ‎14:25‎  ‎16:35‎  ‎18:50‎  ‎21:00‎  ‎23:10‎
‎1:47‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Science fiction‎‎ - Inggeris‎
16:30‎  ‎21:15‎  ‎23:35‎
‎1:41‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Romance‎‎ - Inggeris‎
11:30‎  ‎15:35‎  ‎17:40‎  ‎21:45‎  ‎23:50‎
‎1:31‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Documentary‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:40‎  ‎19:40‎
‎1:54‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller/Science fiction/Mystery‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:10‎  ‎18:45‎
‎2:12‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller‎‎ - Inggeris‎
11:30‎
Sabtu - Ahad
‎2:40‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Thriller‎‎ - Tamil‎
11:45‎  ‎14:45‎  ‎17:45‎  ‎20:45‎  ‎23:45‎
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy‎‎ - Cina‎
12:00‎  ‎13:55‎  ‎15:50‎  ‎17:45‎  ‎19:40‎  ‎21:35‎  ‎23:30‎
‎1:35‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:40‎  ‎15:40‎  ‎21:40‎
‎1:32‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama/Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:15‎  ‎13:35‎  ‎17:40‎  ‎19:45‎  ‎23:40‎
‎1:39‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller/Horror‎‎ - Cina‎
14:20‎  ‎16:30‎  ‎18:40‎  ‎20:50‎  ‎23:00‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan NA‎‎ - Thriller/Horror‎‎ - Cina‎
12:15‎  ‎14:25‎  ‎16:35‎  ‎18:50‎  ‎21:00‎  ‎23:10‎
‎1:47‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Science fiction‎‎ - Inggeris‎
21:15‎  ‎23:35‎
‎1:41‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Romance‎‎ - Inggeris‎
11:30‎  ‎15:35‎  ‎17:40‎  ‎21:45‎  ‎23:50‎
‎1:31‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Documentary‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:40‎  ‎19:40‎
‎1:54‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller/Science fiction/Mystery‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
18:45‎
‎2:12‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller‎‎ - Inggeris‎
11:20‎
Isnin - Selasa
‎2:40‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Thriller‎‎ - Tamil‎
11:45‎  ‎14:45‎  ‎17:45‎  ‎20:45‎
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy‎‎ - Cina‎
12:00‎  ‎13:55‎  ‎15:50‎  ‎17:45‎  ‎19:40‎  ‎21:35‎
‎1:35‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:40‎  ‎15:40‎  ‎21:40‎
‎1:32‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama/Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:15‎  ‎13:35‎  ‎17:40‎  ‎19:45‎
‎1:39‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller/Horror‎‎ - Cina‎
14:20‎  ‎16:30‎  ‎18:40‎  ‎20:50‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan NA‎‎ - Thriller/Horror‎‎ - Cina‎
12:15‎  ‎14:25‎  ‎16:35‎  ‎18:50‎  ‎21:00‎
‎1:47‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Science fiction‎‎ - Inggeris‎
16:30‎  ‎21:15‎
‎1:41‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Romance‎‎ - Inggeris‎
11:30‎  ‎15:35‎  ‎17:40‎  ‎21:45‎
‎1:31‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Documentary‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:40‎  ‎19:40‎
‎1:54‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller/Science fiction/Mystery‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:10‎  ‎18:45‎
‎2:12‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller‎‎ - Inggeris‎
11:30‎
29 okt
‎2:40‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Thriller‎‎ - Tamil‎
11:45‎  ‎14:45‎  ‎17:45‎  ‎20:45‎  ‎23:45‎
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy‎‎ - Cina‎
12:00‎  ‎13:55‎  ‎15:50‎  ‎17:45‎  ‎19:40‎  ‎21:35‎  ‎23:30‎
‎1:35‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:40‎  ‎15:40‎  ‎21:40‎
‎1:32‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama/Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:15‎  ‎13:35‎  ‎17:40‎  ‎19:45‎  ‎23:40‎
‎1:39‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller/Horror‎‎ - Cina‎
14:20‎  ‎16:30‎  ‎18:40‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan NA‎‎ - Thriller/Horror‎‎ - Cina‎
12:15‎  ‎14:25‎  ‎16:35‎  ‎18:50‎  ‎21:00‎  ‎23:30‎
‎1:47‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Science fiction‎‎ - Inggeris‎
16:30‎  ‎21:15‎  ‎23:35‎
‎1:41‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Romance‎‎ - Inggeris‎
11:30‎  ‎15:35‎  ‎17:40‎  ‎21:45‎  ‎23:50‎
‎1:31‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Documentary‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:40‎  ‎19:40‎
‎1:54‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller/Science fiction/Mystery‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:10‎  ‎18:45‎
‎2:12‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller‎‎ - Inggeris‎
11:30‎
last update:2014/10/23 07:00:10 JPT