Golden Screen Cinemas - Suria Sabah

Level 8 Suria Sabah Shopping Mall, Jalan Tun Fuad Stephen, Kota Kinabalu, Sabah - 03-7806 8888
   
Ahad
‎1:58‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:30‎  ‎15:00‎  ‎17:30‎  ‎20:00‎  ‎22:30‎
‎1:32‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎13:30‎  ‎15:30‎  ‎20:00‎  ‎22:00‎
‎2:2‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Mystery/Thriller‎‎ - Inggeris‎
12:15‎  ‎14:45‎  ‎17:15‎  ‎19:45‎  ‎22:15‎
‎2:8‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Thriller‎‎ - Inggeris‎
12:40‎  ‎15:15‎  ‎17:50‎  ‎20:30‎  ‎23:05‎
‎1:48‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Drama‎‎ - Cina‎
12:15‎  ‎14:30‎  ‎16:45‎  ‎19:00‎  ‎21:15‎  ‎23:30‎
‎2:7‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎
11:40‎  ‎16:30‎  ‎21:20‎
‎2:30‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Horror/Thriller‎‎ - Korea‎
14:20‎  ‎17:20‎  ‎20:20‎  ‎23:20‎
‎1:47‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Drama/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:15‎  ‎19:05‎  ‎23:55‎
‎1:58‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:00‎  ‎16:30‎  ‎21:30‎  ‎00:00‎
‎2:4‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Crime‎‎ - Cina‎
17:30‎
‎1:58‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:00‎  ‎16:30‎  ‎21:30‎  ‎00:00‎
‎2:2‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Mystery/Thriller‎‎ - Inggeris‎
11:30‎  ‎19:00‎
‎1:53‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Mystery/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎
‎2:2‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Mystery/Thriller‎‎ - Inggeris‎
11:30‎  ‎19:00‎
Isnin - Selasa
‎1:58‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:30‎  ‎15:00‎  ‎17:30‎  ‎20:00‎
‎1:32‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎13:30‎  ‎15:30‎  ‎20:00‎  ‎22:00‎
‎2:2‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Mystery/Thriller‎‎ - Inggeris‎
12:15‎  ‎14:45‎  ‎17:15‎  ‎19:45‎  ‎22:15‎
‎2:8‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Thriller‎‎ - Inggeris‎
12:40‎  ‎15:15‎  ‎17:50‎  ‎20:30‎
‎1:48‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Drama‎‎ - Cina‎
12:15‎  ‎14:30‎  ‎16:45‎  ‎19:00‎  ‎21:15‎
‎2:7‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎
11:40‎  ‎16:30‎  ‎21:20‎
‎2:30‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Horror/Thriller‎‎ - Korea‎
14:20‎  ‎17:20‎  ‎20:20‎
‎1:47‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Drama/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:15‎  ‎19:05‎
‎1:58‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:00‎  ‎16:30‎  ‎21:30‎
‎2:4‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Crime‎‎ - Cina‎
17:30‎
‎1:58‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:00‎  ‎16:30‎  ‎21:30‎
‎2:2‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Mystery/Thriller‎‎ - Inggeris‎
11:30‎  ‎19:00‎
‎1:53‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Mystery/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎
‎2:2‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Mystery/Thriller‎‎ - Inggeris‎
11:30‎  ‎19:00‎
Rabu
‎1:58‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:30‎  ‎15:00‎  ‎17:30‎
‎1:32‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎13:30‎  ‎15:30‎  ‎20:00‎  ‎22:00‎
‎2:2‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Mystery/Thriller‎‎ - Inggeris‎
12:15‎  ‎14:45‎  ‎17:15‎  ‎19:45‎
‎2:8‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Thriller‎‎ - Inggeris‎
12:40‎  ‎15:15‎  ‎17:50‎  ‎21:20‎  ‎23:55‎
‎Kategori tontonan NA‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎
21:00‎  ‎21:20‎  ‎21:40‎  ‎22:20‎  ‎23:25‎  ‎23:45‎  ‎00:05‎
‎1:48‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Drama‎‎ - Cina‎
12:15‎  ‎14:30‎  ‎16:45‎  ‎19:00‎  ‎00:00‎
‎2:7‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎
11:40‎  ‎16:30‎
‎2:30‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Horror/Thriller‎‎ - Korea‎
14:20‎  ‎17:20‎  ‎20:20‎  ‎23:20‎
‎1:47‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Drama/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:15‎  ‎19:05‎
‎1:58‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:00‎  ‎16:30‎  ‎21:30‎  ‎00:00‎
‎2:4‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Crime‎‎ - Cina‎
17:30‎
‎1:58‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:00‎  ‎16:30‎  ‎21:30‎  ‎00:00‎
‎2:2‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Mystery/Thriller‎‎ - Inggeris‎
11:30‎  ‎19:00‎
‎1:53‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Mystery/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎
‎2:2‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Mystery/Thriller‎‎ - Inggeris‎
11:30‎  ‎19:00‎
Khamis - Jumaat
‎1:58‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:00‎  ‎15:25‎  ‎17:50‎  ‎20:15‎  ‎22:40‎
‎Kategori tontonan NA‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎
11:20‎  ‎13:40‎  ‎16:00‎  ‎18:20‎  ‎20:40‎  ‎23:00‎
‎1:58‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎16:45‎
‎Kategori tontonan NA‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎
14:25‎  ‎19:10‎  ‎21:30‎  ‎23:50‎
‎1:58‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎16:45‎
‎Kategori tontonan NA‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎
14:25‎  ‎19:10‎  ‎21:30‎  ‎23:50‎
Sabtu - 30 okt
‎1:58‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:30‎  ‎15:55‎  ‎18:20‎  ‎20:45‎  ‎23:10‎
‎Kategori tontonan NA‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎
11:20‎  ‎13:40‎  ‎16:00‎  ‎18:20‎  ‎20:40‎  ‎23:00‎
‎1:58‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎16:45‎
‎Kategori tontonan NA‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎
14:25‎  ‎19:10‎  ‎21:30‎  ‎23:50‎
‎1:58‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎16:45‎
‎Kategori tontonan NA‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎
14:25‎  ‎19:10‎  ‎21:30‎  ‎23:50‎
31 okt - 1 nov
‎1:58‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:00‎  ‎15:25‎  ‎17:50‎  ‎20:15‎
‎Kategori tontonan NA‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎
11:20‎  ‎13:40‎  ‎16:00‎  ‎18:20‎  ‎20:40‎
‎1:58‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎16:45‎
‎Kategori tontonan NA‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎
14:25‎  ‎19:10‎  ‎21:30‎
‎1:58‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎16:45‎
‎Kategori tontonan NA‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎
14:25‎  ‎19:10‎  ‎21:30‎
last update:2016/10/23 06:52:16 JPT