Masa Tayangan
 

Golden Screen Cinemas - Suria Sabah

Level 8 Suria Sabah Shopping Mall, Jalan Tun Fuad Stephen, Kota Kinabalu, Sabah - 03-7806 8888
   
Isnin
‎1:39‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Crime/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎13:35‎  ‎15:40‎  ‎17:45‎  ‎19:50‎  ‎21:55‎
‎1:30‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:45‎  ‎13:45‎  ‎14:35‎  ‎15:45‎  ‎17:45‎  ‎19:45‎  ‎21:25‎  ‎21:45‎
‎1:57‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Family/Fantasy‎‎ - Inggeris‎
14:20‎  ‎16:40‎
‎2:3‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎
11:30‎  ‎14:00‎  ‎16:30‎  ‎19:00‎  ‎21:30‎
‎1:41‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎14:15‎  ‎16:35‎  ‎18:40‎  ‎20:45‎
‎1:58‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Cina‎
12:00‎  ‎14:20‎  ‎19:00‎  ‎21:20‎
‎1:48‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Horror‎‎ - Cina‎
12:20‎  ‎16:50‎  ‎19:05‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Romance‎‎ - Cina‎
12:10‎  ‎16:40‎  ‎21:10‎
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Drama‎‎ - Cina‎
14:35‎  ‎18:50‎
‎1:57‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Family/Fantasy‎‎ - Inggeris‎
12:10‎  ‎19:00‎
‎1:58‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Cina‎
16:35‎
‎1:30‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:35‎  ‎21:25‎
‎1:57‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Family/Fantasy‎‎ - Inggeris‎
12:10‎  ‎19:00‎
Selasa
‎1:39‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Crime/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎13:35‎  ‎15:40‎  ‎17:45‎  ‎21:30‎  ‎23:40‎
‎1:30‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:45‎  ‎13:45‎  ‎14:35‎  ‎15:45‎  ‎17:45‎  ‎19:45‎  ‎21:25‎  ‎21:45‎  ‎23:25‎  ‎23:45‎
‎1:57‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Family/Fantasy‎‎ - Inggeris‎
14:20‎  ‎16:40‎  ‎21:20‎
‎2:3‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎
11:30‎  ‎14:00‎  ‎16:30‎  ‎19:00‎
‎1:41‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎14:15‎  ‎16:35‎  ‎18:40‎  ‎20:45‎  ‎22:50‎
‎1:58‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Cina‎
12:00‎  ‎14:20‎  ‎19:00‎  ‎21:20‎  ‎23:20‎
‎1:48‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Horror‎‎ - Cina‎
12:20‎  ‎16:50‎  ‎19:05‎  ‎23:40‎
‎1:43‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Adventure/Family‎‎ - Inggeris‎
19:10‎  ‎19:50‎  ‎21:55‎  ‎00:00‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Romance‎‎ - Cina‎
12:10‎  ‎16:40‎  ‎21:10‎
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Drama‎‎ - Cina‎
14:35‎  ‎18:50‎
‎1:57‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Family/Fantasy‎‎ - Inggeris‎
12:10‎
‎1:58‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Cina‎
16:35‎
‎1:30‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:35‎  ‎21:25‎  ‎23:25‎
‎1:57‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Family/Fantasy‎‎ - Inggeris‎
12:10‎
‎1:43‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Adventure/Family‎‎ - Inggeris‎
19:10‎
Rabu
‎1:39‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Crime/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎13:35‎  ‎15:40‎  ‎17:45‎  ‎19:50‎  ‎21:55‎  ‎00:00‎
‎1:30‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:45‎  ‎13:45‎  ‎14:35‎  ‎15:45‎  ‎17:45‎  ‎19:45‎  ‎21:25‎  ‎21:45‎  ‎23:45‎
‎1:57‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Family/Fantasy‎‎ - Inggeris‎
14:20‎  ‎16:40‎  ‎21:20‎  ‎23:40‎
‎2:3‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎
14:20‎  ‎19:00‎  ‎23:40‎
‎1:41‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎14:15‎  ‎16:35‎  ‎18:40‎  ‎20:45‎  ‎22:50‎
‎1:58‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Cina‎
12:00‎  ‎19:00‎  ‎21:20‎
‎1:48‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Horror‎‎ - Cina‎
12:20‎  ‎16:50‎  ‎19:05‎  ‎23:40‎
‎1:43‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Adventure/Family‎‎ - Inggeris‎
11:20‎  ‎13:30‎  ‎15:40‎  ‎17:50‎  ‎19:10‎  ‎20:00‎  ‎22:10‎  ‎23:25‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Romance‎‎ - Cina‎
12:10‎  ‎16:50‎  ‎21:30‎
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Drama‎‎ - Cina‎
14:35‎
‎1:57‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Family/Fantasy‎‎ - Inggeris‎
12:10‎
‎1:58‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Cina‎
16:35‎
‎1:30‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:35‎  ‎21:25‎
‎1:57‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Family/Fantasy‎‎ - Inggeris‎
12:10‎
‎1:43‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Adventure/Family‎‎ - Inggeris‎
19:10‎  ‎23:25‎
last update:2016/08/29 09:00:10 JPT