Masa Tayangan
 

Golden Screen Cinemas - Suria Sabah

Level 8 Suria Sabah Shopping Mall, Jalan Tun Fuad Stephen, Kota Kinabalu, Sabah - 03-7806 8888
    
Ahad
‎2:25‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:15‎  ‎12:00‎  ‎12:50‎  ‎14:00‎  ‎14:30‎  ‎14:50‎  ‎15:35‎  ‎17:00‎  ‎17:40‎  ‎17:45‎  ‎18:25‎  ‎19:15‎  ‎20:00‎  ‎20:30‎  ‎21:00‎  ‎21:15‎  ‎22:15‎  ‎22:50‎  ‎23:30‎  ‎00:05‎  ‎00:15‎
‎2:25‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:20‎  ‎15:10‎  ‎18:00‎  ‎20:50‎  ‎23:40‎
‎2:20‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Thriller/Crime‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:15‎  ‎15:00‎  ‎17:35‎  ‎20:20‎  ‎23:10‎
‎1:49‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Drama‎‎ - Cina‎
12:30‎  ‎14:45‎  ‎17:00‎
‎1:47‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy/Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:10‎  ‎20:50‎  ‎23:00‎
‎1:34‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Adventure/Fantasy/Animation‎‎ - Inggeris‎
16:45‎  ‎18:45‎
‎2:3‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:20‎
Isnin - Selasa
‎2:25‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
10:45‎  ‎11:15‎  ‎12:00‎  ‎12:50‎  ‎14:00‎  ‎14:30‎  ‎14:50‎  ‎15:35‎  ‎17:00‎  ‎17:40‎  ‎17:45‎  ‎18:25‎  ‎19:15‎  ‎20:00‎  ‎20:30‎  ‎21:00‎  ‎21:15‎  ‎22:15‎  ‎22:50‎  ‎23:30‎  ‎00:05‎  ‎00:15‎
‎2:25‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:20‎  ‎15:10‎  ‎18:00‎  ‎20:50‎  ‎23:40‎
‎2:20‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Thriller/Crime‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:15‎  ‎15:00‎  ‎17:35‎  ‎20:20‎  ‎23:10‎
‎1:49‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Drama‎‎ - Cina‎
12:30‎  ‎14:45‎  ‎17:00‎
‎1:47‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy/Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:10‎  ‎20:50‎  ‎23:00‎
‎1:34‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Adventure/Fantasy/Animation‎‎ - Inggeris‎
16:45‎  ‎18:45‎
‎2:3‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:20‎
Rabu
‎2:25‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
10:45‎  ‎11:15‎  ‎12:00‎  ‎12:50‎  ‎14:00‎  ‎14:30‎  ‎14:50‎  ‎15:35‎  ‎17:00‎  ‎17:40‎  ‎17:45‎  ‎18:15‎  ‎18:25‎  ‎20:00‎  ‎20:30‎  ‎21:00‎  ‎21:15‎  ‎22:50‎  ‎23:30‎  ‎00:05‎  ‎00:15‎
‎2:25‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:20‎  ‎15:10‎  ‎18:00‎  ‎20:50‎  ‎23:40‎
‎2:20‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Thriller/Crime‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:15‎  ‎15:00‎  ‎17:35‎  ‎20:20‎  ‎23:10‎
‎1:49‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Drama‎‎ - Cina‎
11:30‎  ‎13:45‎  ‎16:00‎
‎1:47‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy/Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:10‎  ‎20:50‎  ‎23:00‎
‎1:34‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Adventure/Fantasy/Animation‎‎ - Inggeris‎
16:45‎  ‎18:45‎
‎2:3‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:20‎
last update:2015/04/27 07:00:09 JPT