Masa Tayangan
 

Golden Screen Cinemas - Suria Sabah

Level 8 Suria Sabah Shopping Mall, Jalan Tun Fuad Stephen, Kota Kinabalu, Sabah - 03-7806 8888
    
Jumaat - Sabtu - Ahad
‎1:38‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Thriller/Crime‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎12:40‎  ‎14:15‎  ‎14:55‎  ‎16:30‎  ‎17:10‎  ‎18:45‎  ‎19:25‎  ‎21:00‎  ‎21:40‎  ‎23:15‎  ‎23:55‎
‎1:42‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Adventure/Animation‎‎ - Inggeris‎
11:50‎  ‎14:00‎  ‎16:10‎  ‎18:20‎  ‎20:30‎  ‎22:40‎
‎1:28‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Horror‎‎ - Cina‎
11:45‎  ‎15:50‎  ‎17:45‎  ‎21:50‎  ‎23:45‎
‎1:46‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Science fiction‎‎ - Inggeris‎
12:15‎  ‎14:30‎  ‎19:10‎  ‎21:25‎  ‎23:40‎
‎1:39‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy‎‎ - Inggeris‎
12:20‎  ‎17:10‎  ‎19:20‎  ‎21:30‎  ‎23:40‎
‎1:45‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Cina‎
11:40‎  ‎13:55‎  ‎16:10‎  ‎21:15‎  ‎23:25‎
‎2:12‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:30‎  ‎18:30‎
‎1:57‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Comedy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
22:20‎
‎1:42‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror/Mystery‎‎ - Cina‎
13:40‎  ‎15:50‎  ‎18:00‎  ‎20:10‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Science fiction/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎
‎1:44‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Animation‎‎ - Jepun‎
13:40‎  ‎19:40‎
‎1:57‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Comedy‎‎ - Inggeris‎
16:45‎
Isnin
‎1:38‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Thriller/Crime‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎12:40‎  ‎14:15‎  ‎14:55‎  ‎16:30‎  ‎17:10‎  ‎18:45‎  ‎19:25‎  ‎21:00‎  ‎21:40‎
‎1:42‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Adventure/Animation‎‎ - Inggeris‎
11:50‎  ‎14:00‎  ‎16:10‎  ‎18:20‎  ‎20:30‎
‎1:28‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Horror‎‎ - Cina‎
11:45‎  ‎15:50‎  ‎17:45‎  ‎21:50‎
‎1:46‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Science fiction‎‎ - Inggeris‎
12:15‎  ‎14:30‎  ‎19:10‎
‎1:39‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy‎‎ - Inggeris‎
12:20‎  ‎17:10‎  ‎19:20‎  ‎21:30‎
‎1:45‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Cina‎
11:40‎  ‎13:55‎  ‎16:10‎  ‎21:15‎
‎2:12‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:30‎  ‎18:30‎
‎1:57‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Comedy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
21:25‎
‎1:42‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror/Mystery‎‎ - Cina‎
13:40‎  ‎15:50‎  ‎18:00‎  ‎20:10‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Science fiction/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎
‎1:44‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Animation‎‎ - Jepun‎
13:40‎  ‎19:40‎
‎1:57‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Comedy‎‎ - Inggeris‎
16:45‎
Selasa
‎1:38‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Thriller/Crime‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎12:40‎  ‎14:15‎  ‎14:55‎  ‎16:30‎  ‎17:10‎  ‎18:45‎  ‎19:25‎  ‎21:40‎
‎1:42‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Adventure/Animation‎‎ - Inggeris‎
11:50‎  ‎14:00‎  ‎16:10‎  ‎18:20‎
‎1:28‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Horror‎‎ - Cina‎
11:45‎  ‎15:50‎  ‎17:45‎  ‎21:50‎
‎1:46‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Science fiction‎‎ - Inggeris‎
12:15‎  ‎14:30‎  ‎19:10‎
‎1:39‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy‎‎ - Inggeris‎
12:20‎  ‎14:30‎  ‎16:40‎  ‎18:50‎
‎1:45‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Cina‎
11:40‎  ‎13:55‎  ‎16:10‎  ‎21:15‎
‎2:12‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
18:30‎
‎1:57‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Comedy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
21:25‎
‎1:42‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror/Mystery‎‎ - Cina‎
13:40‎  ‎15:50‎  ‎18:00‎  ‎20:10‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Science fiction/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎
‎1:44‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Animation‎‎ - Jepun‎
13:40‎  ‎19:40‎
‎1:57‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Comedy‎‎ - Inggeris‎
16:45‎
Rabu
‎1:38‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Thriller/Crime‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎12:40‎  ‎14:15‎  ‎14:55‎  ‎16:30‎  ‎17:10‎  ‎18:45‎  ‎19:25‎  ‎21:40‎  ‎23:55‎
‎1:42‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Adventure/Animation‎‎ - Inggeris‎
11:50‎  ‎14:00‎  ‎16:10‎  ‎18:20‎  ‎20:30‎  ‎22:40‎
‎1:28‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Horror‎‎ - Cina‎
11:45‎  ‎15:50‎  ‎17:45‎  ‎21:50‎  ‎23:45‎
‎1:46‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Science fiction‎‎ - Inggeris‎
12:15‎  ‎14:30‎  ‎19:10‎
‎1:39‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy‎‎ - Inggeris‎
12:20‎  ‎17:10‎  ‎19:20‎  ‎21:30‎  ‎23:40‎
‎1:45‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Cina‎
11:40‎  ‎13:55‎  ‎16:10‎  ‎21:15‎  ‎23:25‎
‎2:12‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:30‎  ‎18:30‎
‎1:57‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Comedy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
22:20‎
‎1:42‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror/Mystery‎‎ - Cina‎
13:40‎  ‎15:50‎  ‎18:00‎  ‎20:10‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Science fiction/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎
‎1:44‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Animation‎‎ - Jepun‎
13:40‎  ‎19:40‎
‎1:57‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Comedy‎‎ - Inggeris‎
16:45‎
last update:2015/08/29 07:00:21 JPT