Masa Tayangan
 

Golden Screen Cinemas - Suria Sabah

Level 8 Suria Sabah Shopping Mall, Jalan Tun Fuad Stephen, Kota Kinabalu, Sabah - 03-7806 8888
    
Sabtu - Ahad - Isnin - Selasa
‎2:5‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎12:30‎  ‎14:00‎  ‎15:00‎  ‎16:30‎  ‎17:30‎  ‎19:00‎  ‎20:00‎  ‎21:30‎  ‎22:30‎  ‎00:00‎
‎1:42‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy/Animation‎‎ - Inggeris‎
11:50‎  ‎12:30‎  ‎14:00‎  ‎14:40‎  ‎16:50‎  ‎19:00‎  ‎20:30‎  ‎21:10‎  ‎23:20‎
‎1:24‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Cina‎
12:00‎  ‎13:50‎  ‎15:40‎  ‎17:30‎  ‎19:20‎  ‎21:10‎  ‎23:00‎
‎2:49‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Science fiction‎‎ - Inggeris‎
12:20‎  ‎15:35‎  ‎18:50‎  ‎22:10‎
‎1:54‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Romance‎‎ - Cina‎
14:15‎  ‎18:30‎  ‎20:50‎  ‎23:10‎
‎1:42‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy/Animation‎‎ - Inggeris‎
16:10‎  ‎18:20‎  ‎22:40‎
‎2:0‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Drama/Fantasy/Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:15‎  ‎16:45‎  ‎19:10‎  ‎23:45‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Drama‎‎ - Cina‎
12:10‎  ‎14:40‎  ‎21:40‎
‎1:23‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Cina‎
16:35‎
Rabu
‎2:5‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎12:30‎  ‎14:00‎  ‎15:00‎  ‎16:30‎  ‎17:30‎  ‎19:00‎  ‎21:30‎  ‎00:00‎
‎1:42‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy/Animation‎‎ - Inggeris‎
11:50‎  ‎12:30‎  ‎14:00‎  ‎14:40‎  ‎16:50‎  ‎19:00‎  ‎21:10‎  ‎23:20‎
‎1:24‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Cina‎
12:00‎  ‎13:50‎  ‎15:40‎  ‎17:30‎  ‎19:20‎  ‎21:10‎  ‎23:00‎
‎2:49‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Science fiction‎‎ - Inggeris‎
11:15‎  ‎14:30‎  ‎17:45‎
‎1:54‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Romance‎‎ - Cina‎
14:15‎  ‎18:30‎  ‎20:50‎  ‎23:10‎
‎1:42‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy/Animation‎‎ - Inggeris‎
16:10‎
‎2:0‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Drama/Fantasy/Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:15‎  ‎16:45‎  ‎19:10‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Drama‎‎ - Cina‎
12:10‎  ‎14:40‎
‎1:23‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Cina‎
16:35‎
last update:2014/11/23 07:00:04 JPT