Masa Tayangan
 

Golden Screen Cinemas - Suria Sabah

Level 8 Suria Sabah Shopping Mall, Jalan Tun Fuad Stephen, Kota Kinabalu, Sabah - 03-7806 8888
    
Sabtu
‎2:15‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎12:00‎  ‎14:00‎  ‎14:25‎  ‎16:30‎  ‎18:50‎  ‎19:00‎  ‎21:15‎  ‎21:30‎  ‎23:40‎  ‎00:00‎
‎1:38‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎
11:40‎  ‎13:45‎  ‎15:50‎  ‎16:50‎  ‎17:55‎  ‎20:00‎  ‎22:05‎  ‎00:10‎
‎1:52‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama/Romance/Musical‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:10‎  ‎14:25‎  ‎19:15‎  ‎21:35‎  ‎23:55‎
‎1:30‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Jepun‎
14:55‎  ‎15:05‎  ‎16:50‎  ‎17:40‎  ‎18:45‎  ‎22:50‎
‎2:15‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:20‎  ‎13:50‎  ‎16:20‎  ‎18:50‎  ‎21:20‎  ‎23:50‎
‎2:5‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Drama/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:30‎  ‎16:45‎  ‎20:15‎
‎1:31‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:35‎  ‎16:35‎  ‎21:10‎  ‎23:05‎
‎2:5‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Drama/Romance‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎18:40‎
‎2:45‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:45‎  ‎20:40‎  ‎23:50‎
Ahad - Isnin
‎2:15‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎12:00‎  ‎14:00‎  ‎14:25‎  ‎16:30‎  ‎18:50‎  ‎19:00‎  ‎21:15‎  ‎21:30‎  ‎23:40‎  ‎00:00‎
‎1:38‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎
11:40‎  ‎13:45‎  ‎15:50‎  ‎16:50‎  ‎17:55‎  ‎20:00‎  ‎22:05‎  ‎00:10‎
‎1:52‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama/Romance/Musical‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:10‎  ‎14:25‎  ‎19:15‎  ‎21:35‎  ‎23:55‎
‎1:30‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Jepun‎
14:55‎  ‎15:15‎  ‎16:50‎  ‎17:10‎  ‎18:45‎  ‎19:05‎  ‎21:00‎  ‎23:00‎
‎2:15‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:20‎  ‎13:50‎  ‎16:20‎  ‎18:50‎  ‎21:20‎  ‎23:50‎
‎2:5‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Drama/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:30‎  ‎16:45‎
‎1:31‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:35‎  ‎16:35‎  ‎21:10‎  ‎23:05‎
‎2:5‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Drama/Romance‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎18:40‎
‎2:45‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:45‎  ‎20:40‎  ‎23:50‎
Selasa
‎2:15‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎12:00‎  ‎14:00‎  ‎14:25‎  ‎16:30‎  ‎18:50‎  ‎19:00‎  ‎21:15‎  ‎21:30‎  ‎23:40‎  ‎00:00‎
‎1:38‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎
11:40‎  ‎13:45‎  ‎15:50‎  ‎16:50‎  ‎17:55‎  ‎20:00‎  ‎22:05‎  ‎00:10‎
‎1:52‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama/Romance/Musical‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:10‎  ‎14:25‎  ‎19:15‎  ‎21:35‎  ‎23:55‎
‎1:30‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Jepun‎
14:55‎  ‎15:15‎  ‎16:50‎  ‎17:10‎  ‎18:45‎  ‎19:05‎  ‎23:00‎
‎2:15‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:20‎  ‎13:50‎  ‎16:20‎  ‎18:50‎  ‎21:20‎  ‎23:50‎
‎2:5‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Drama/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:30‎  ‎16:45‎
‎1:31‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:35‎  ‎16:35‎  ‎21:10‎  ‎23:05‎
‎2:5‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Drama/Romance‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎18:40‎
‎2:45‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:45‎  ‎20:40‎  ‎23:50‎
Rabu
‎2:15‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎12:00‎  ‎14:00‎  ‎14:25‎  ‎16:30‎  ‎18:50‎  ‎21:15‎  ‎23:40‎
‎1:38‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎
11:40‎  ‎13:45‎  ‎15:50‎  ‎16:50‎  ‎17:55‎  ‎20:00‎
‎1:52‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama/Romance/Musical‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:10‎  ‎14:25‎  ‎19:15‎  ‎21:35‎  ‎23:55‎
‎1:30‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Jepun‎
14:55‎  ‎15:15‎  ‎16:50‎  ‎17:10‎  ‎18:45‎  ‎19:05‎  ‎21:00‎  ‎23:00‎
‎2:15‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:20‎  ‎13:50‎  ‎16:20‎  ‎18:50‎  ‎21:20‎
‎2:5‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Drama/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:30‎  ‎16:45‎
‎1:31‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:35‎  ‎16:35‎  ‎21:10‎  ‎23:05‎
‎2:5‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Drama/Romance‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎18:40‎
‎2:45‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:45‎  ‎20:40‎  ‎23:50‎
Khamis - Jumaat - 9 ogos - 10 ogos - 11 ogos
‎2:15‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎14:00‎  ‎16:30‎  ‎19:00‎  ‎21:30‎  ‎00:00‎
last update:2014/08/02 07:00:04 JPT