Masa Tayangan
 

Golden Screen Cinemas - Suria Sabah

Level 8 Suria Sabah Shopping Mall, Jalan Tun Fuad Stephen, Kota Kinabalu, Sabah - 03-7806 8888
    
Jumaat - Sabtu - Ahad - Isnin - Selasa
‎1:38‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎
11:40‎  ‎12:15‎  ‎13:45‎  ‎14:25‎  ‎15:50‎  ‎16:35‎  ‎17:55‎  ‎18:45‎  ‎20:00‎  ‎21:00‎  ‎22:05‎  ‎23:15‎  ‎00:10‎
‎2:5‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Drama/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎12:30‎  ‎14:00‎  ‎15:00‎  ‎17:30‎  ‎19:00‎  ‎20:00‎  ‎21:30‎  ‎22:30‎  ‎00:00‎
‎2:5‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Drama/Romance‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:40‎  ‎16:30‎  ‎21:20‎  ‎23:50‎
‎2:45‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:15‎  ‎14:25‎  ‎16:30‎  ‎17:35‎  ‎20:45‎  ‎23:55‎
‎1:31‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:20‎  ‎14:25‎  ‎19:40‎  ‎21:45‎  ‎23:50‎
‎1:47‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Drama‎‎ - Cina‎
14:40‎  ‎19:00‎  ‎23:20‎
‎1:59‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Crime/Horror‎‎ - Inggeris‎
14:10‎  ‎19:00‎
‎1:42‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:30‎  ‎16:50‎  ‎21:10‎
‎2:5‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Drama/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
16:30‎
Rabu
‎1:38‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎
11:40‎  ‎12:15‎  ‎13:45‎  ‎14:25‎  ‎15:50‎  ‎16:35‎  ‎17:55‎  ‎18:45‎  ‎20:00‎  ‎22:05‎  ‎23:30‎
‎2:5‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Drama/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:00‎  ‎12:30‎  ‎13:30‎  ‎15:00‎  ‎17:30‎  ‎18:30‎  ‎23:40‎
‎2:5‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Drama/Romance‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:40‎  ‎16:30‎  ‎21:20‎
‎2:45‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:15‎  ‎14:25‎  ‎16:30‎  ‎17:35‎
‎1:31‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:20‎  ‎14:25‎  ‎19:40‎  ‎21:45‎  ‎23:50‎
‎1:47‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Drama‎‎ - Cina‎
14:40‎  ‎19:00‎  ‎23:20‎
‎1:59‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Crime/Horror‎‎ - Inggeris‎
14:10‎  ‎19:00‎
‎1:42‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:30‎  ‎16:50‎  ‎21:10‎
‎2:5‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Drama/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
16:00‎
last update:2014/07/26 07:00:05 JPT