Masa Tayangan
 

Golden Screen Cinemas - Suria Sabah

Level 8 Suria Sabah Shopping Mall, Jalan Tun Fuad Stephen, Kota Kinabalu, Sabah - 03-7806 8888
    
Ahad
‎1:20‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy/Drama‎‎ - Cina‎ - Petikan
13:45‎  ‎15:30‎  ‎17:15‎  ‎19:00‎  ‎20:45‎  ‎22:30‎  ‎00:15‎
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy‎‎ - na‎
11:45‎  ‎14:10‎  ‎16:35‎  ‎18:50‎  ‎21:10‎  ‎23:30‎
‎2:9‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎14:05‎  ‎16:40‎  ‎21:20‎  ‎23:55‎
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Cina‎
12:10‎  ‎14:30‎  ‎16:50‎  ‎19:10‎  ‎21:30‎  ‎23:50‎
‎2:6‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Martial arts/Epic‎‎ - na‎
11:50‎  ‎14:20‎  ‎18:50‎  ‎21:25‎  ‎00:05‎
‎1:39‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Comedy‎‎ - Cina‎
11:30‎  ‎13:35‎  ‎15:40‎  ‎17:45‎
‎1:41‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Cina‎
11:40‎  ‎13:45‎  ‎15:50‎  ‎17:55‎  ‎20:00‎
‎1:28‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy‎‎ - na‎
11:50‎  ‎16:55‎  ‎19:15‎  ‎22:05‎  ‎00:10‎
‎1:28‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Cina‎
12:00‎  ‎20:10‎  ‎22:05‎  ‎00:00‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Drama‎‎ - na‎
13:55‎  ‎18:05‎  ‎21:30‎  ‎23:35‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama‎‎ - Cina‎ - Petikan
16:00‎
‎1:15‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Anime‎‎ - Jepun‎
19:50‎
Isnin - Selasa - Rabu
‎1:20‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy/Drama‎‎ - Cina‎ - Petikan
13:45‎  ‎15:30‎  ‎17:15‎  ‎19:00‎  ‎20:45‎  ‎22:30‎  ‎00:15‎
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy‎‎ - na‎
11:45‎  ‎14:10‎  ‎16:35‎  ‎18:50‎  ‎21:10‎  ‎23:30‎
‎2:9‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎14:05‎  ‎16:40‎  ‎21:20‎  ‎23:55‎
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Cina‎
12:10‎  ‎14:30‎  ‎16:50‎  ‎19:10‎  ‎21:30‎  ‎23:50‎
‎2:6‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Martial arts/Epic‎‎ - na‎
11:50‎  ‎14:20‎  ‎18:50‎  ‎21:25‎  ‎00:05‎
‎1:39‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Comedy‎‎ - Cina‎
11:30‎  ‎13:35‎  ‎15:40‎  ‎17:45‎  ‎19:50‎
‎1:41‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Cina‎
11:40‎  ‎13:45‎  ‎15:50‎  ‎17:55‎  ‎20:00‎
‎1:28‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy‎‎ - na‎
11:50‎  ‎16:55‎  ‎19:15‎  ‎22:05‎  ‎00:10‎
‎1:28‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Cina‎
12:00‎  ‎20:10‎  ‎22:05‎  ‎00:00‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Drama‎‎ - na‎
13:55‎  ‎18:05‎  ‎21:55‎  ‎00:00‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama‎‎ - Cina‎ - Petikan
16:00‎
Khamis
‎1:20‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy/Drama‎‎ - Cina‎ - Petikan
11:40‎  ‎13:25‎  ‎15:10‎  ‎16:55‎  ‎18:40‎  ‎20:25‎  ‎22:10‎  ‎23:55‎
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy‎‎ - na‎
12:00‎  ‎14:15‎  ‎16:30‎  ‎18:45‎  ‎21:00‎  ‎23:25‎
‎Kategori tontonan NA‎‎ - Action/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:50‎  ‎14:15‎  ‎16:40‎  ‎19:05‎  ‎21:30‎  ‎23:55‎
Jumaat - Sabtu - 8 mac
‎1:20‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy/Drama‎‎ - Cina‎ - Petikan
11:40‎  ‎13:25‎  ‎15:10‎  ‎16:55‎  ‎18:40‎  ‎20:25‎  ‎22:10‎  ‎23:55‎
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy‎‎ - na‎
12:00‎  ‎14:15‎  ‎16:30‎  ‎18:45‎  ‎21:00‎  ‎23:15‎
‎Kategori tontonan NA‎‎ - Action/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:50‎  ‎14:15‎  ‎16:40‎  ‎19:05‎  ‎21:30‎  ‎23:55‎
9 mac - 10 mac
‎1:20‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy/Drama‎‎ - Cina‎ - Petikan
11:40‎  ‎13:25‎  ‎15:10‎  ‎16:55‎  ‎18:40‎  ‎20:25‎  ‎22:10‎
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy‎‎ - na‎
12:00‎  ‎14:15‎  ‎16:30‎  ‎18:45‎  ‎21:00‎
‎Kategori tontonan NA‎‎ - Action/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:50‎  ‎14:15‎  ‎16:40‎  ‎19:05‎  ‎21:30‎
last update:2015/03/02 07:00:09 JPT