Masa Tayangan
 

Golden Screen Cinemas - Suria Sabah

Level 8 Suria Sabah Shopping Mall, Jalan Tun Fuad Stephen, Kota Kinabalu, Sabah - 03-7806 8888
    
Khamis - Jumaat - Sabtu - Ahad
‎1:30‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎
12:00‎  ‎13:55‎  ‎15:50‎  ‎17:45‎  ‎19:40‎  ‎21:35‎  ‎23:30‎
‎2:6‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Adventure/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎14:00‎  ‎16:30‎  ‎19:00‎  ‎21:30‎  ‎00:00‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Comedy/Animation‎‎ - Inggeris‎
12:15‎  ‎14:20‎  ‎16:25‎  ‎18:30‎  ‎20:40‎  ‎22:50‎
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:10‎  ‎21:00‎  ‎23:00‎
‎2:15‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:50‎  ‎16:20‎  ‎18:50‎
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Adventure/Martial arts‎‎ - Inggeris‎
11:50‎  ‎14:30‎  ‎16:30‎  ‎21:15‎  ‎23:15‎
‎1:45‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Romance‎‎ - Cina‎
12:20‎  ‎18:40‎  ‎20:50‎  ‎23:00‎
‎1:36‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Thai‎
13:00‎  ‎15:05‎  ‎17:10‎  ‎19:15‎  ‎21:20‎  ‎23:25‎
‎1:52‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama/Romance/Musical‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:10‎  ‎18:40‎  ‎23:00‎
‎1:30‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Jepun‎
12:00‎  ‎21:00‎
‎1:30‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Mystery/Anime‎‎ - Inggeris‎
14:00‎  ‎16:15‎  ‎18:35‎
‎1:38‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎
16:25‎
Isnin
‎1:30‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎
12:00‎  ‎13:55‎  ‎15:50‎  ‎17:45‎  ‎19:40‎  ‎21:35‎
‎2:6‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Adventure/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎14:00‎  ‎16:30‎  ‎19:00‎  ‎21:30‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Comedy/Animation‎‎ - Inggeris‎
12:15‎  ‎14:20‎  ‎16:25‎  ‎18:30‎  ‎20:40‎
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:10‎  ‎21:00‎
‎2:15‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:50‎  ‎16:20‎  ‎18:50‎
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Adventure/Martial arts‎‎ - Inggeris‎
11:50‎  ‎14:30‎  ‎16:30‎  ‎21:15‎
‎1:45‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Romance‎‎ - Cina‎
12:20‎  ‎18:40‎  ‎20:50‎
‎1:36‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Thai‎
13:00‎  ‎15:05‎  ‎17:10‎  ‎19:15‎  ‎21:20‎
‎1:52‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama/Romance/Musical‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:10‎  ‎18:40‎
‎1:30‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Jepun‎
12:00‎  ‎21:00‎
‎1:30‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Mystery/Anime‎‎ - Inggeris‎
14:00‎  ‎16:15‎  ‎18:35‎
‎1:38‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎
16:25‎
Selasa
‎1:30‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎
12:00‎  ‎13:55‎  ‎15:50‎  ‎17:45‎  ‎19:40‎  ‎21:35‎
‎2:6‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Adventure/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎14:00‎  ‎16:30‎  ‎19:00‎  ‎21:30‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Comedy/Animation‎‎ - Inggeris‎
12:15‎  ‎14:20‎  ‎16:25‎  ‎18:30‎  ‎20:40‎
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:10‎
‎2:15‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:50‎  ‎16:20‎  ‎18:50‎
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Adventure/Martial arts‎‎ - Inggeris‎
11:50‎  ‎14:30‎  ‎16:30‎  ‎21:15‎
‎1:45‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Romance‎‎ - Cina‎
12:20‎  ‎18:40‎  ‎20:50‎
‎1:36‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Thai‎
13:00‎  ‎15:05‎  ‎17:10‎  ‎19:15‎  ‎21:20‎
‎1:52‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama/Romance/Musical‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:10‎  ‎18:40‎
‎1:30‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Jepun‎
12:00‎  ‎21:00‎
‎1:30‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Mystery/Anime‎‎ - Inggeris‎
14:00‎  ‎16:15‎  ‎18:35‎
‎1:38‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎
16:25‎
Rabu
‎1:30‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎
12:00‎  ‎13:55‎  ‎15:50‎  ‎17:45‎  ‎19:40‎  ‎21:35‎  ‎23:30‎
‎2:6‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Adventure/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎14:00‎  ‎16:30‎  ‎19:00‎  ‎21:30‎  ‎00:00‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Comedy/Animation‎‎ - Inggeris‎
12:15‎  ‎14:20‎  ‎16:25‎  ‎18:30‎  ‎20:40‎  ‎22:50‎
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:10‎  ‎21:00‎
‎2:15‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:50‎  ‎16:20‎  ‎18:50‎
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Adventure/Martial arts‎‎ - Inggeris‎
11:50‎  ‎14:30‎  ‎16:30‎  ‎21:15‎
‎1:45‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Romance‎‎ - Cina‎
12:20‎  ‎18:40‎  ‎20:50‎
‎1:36‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Thai‎
13:00‎  ‎15:05‎  ‎17:10‎  ‎19:15‎  ‎21:20‎  ‎23:25‎
‎1:52‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama/Romance/Musical‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:10‎  ‎18:40‎  ‎23:00‎
‎1:30‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Jepun‎
12:00‎  ‎21:00‎
‎1:30‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Mystery/Anime‎‎ - Inggeris‎
14:00‎  ‎16:15‎  ‎18:35‎
‎1:38‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎
16:25‎
last update:2014/08/21 07:00:04 JPT