Masa Tayangan
 

Golden Screen Cinemas - Suria Sabah

Level 8 Suria Sabah Shopping Mall, Jalan Tun Fuad Stephen, Kota Kinabalu, Sabah - 03-7806 8888
    
Isnin - Selasa
‎2:10‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Science fiction/Mystery‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:10‎  ‎13:00‎  ‎14:45‎  ‎15:35‎  ‎17:20‎  ‎18:10‎  ‎19:55‎  ‎20:45‎  ‎22:30‎  ‎23:20‎
‎1:56‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy‎‎ - Inggeris‎
11:50‎  ‎14:10‎  ‎16:30‎  ‎18:50‎  ‎21:10‎  ‎23:30‎
‎2:0‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Adventure/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:40‎  ‎14:05‎  ‎16:30‎  ‎18:55‎  ‎21:20‎  ‎23:20‎
‎1:55‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Musical‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎12:10‎  ‎14:30‎  ‎16:15‎  ‎16:50‎  ‎19:10‎  ‎21:00‎  ‎21:30‎
‎2:25‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
16:15‎  ‎21:00‎
‎2:0‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Adventure/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:50‎  ‎18:35‎
‎1:34‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:15‎  ‎19:00‎
‎1:48‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Comedy/Drama‎‎ - Cina‎
16:45‎  ‎21:15‎
‎2:20‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Thriller/Crime‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎
‎1:58‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller/Crime‎‎ - Cina‎
12:20‎
‎1:33‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Animation‎‎ - Jepun‎
14:45‎  ‎19:10‎
Rabu
‎2:10‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Science fiction/Mystery‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:10‎  ‎13:00‎  ‎14:45‎  ‎15:35‎  ‎17:20‎  ‎19:55‎  ‎22:30‎
‎1:56‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy‎‎ - Inggeris‎
11:50‎  ‎14:10‎  ‎16:30‎  ‎18:50‎  ‎21:10‎  ‎23:30‎
‎Kategori tontonan NA‎‎ - Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
19:00‎  ‎21:15‎  ‎23:30‎
‎2:0‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Adventure/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:40‎  ‎14:05‎  ‎16:30‎  ‎18:55‎  ‎21:20‎  ‎23:20‎  ‎23:45‎
‎1:55‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Musical‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎12:10‎  ‎14:30‎  ‎16:15‎  ‎16:50‎  ‎19:10‎  ‎21:00‎  ‎21:30‎  ‎23:50‎
‎2:25‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
16:15‎  ‎21:00‎  ‎23:45‎
‎2:0‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Adventure/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:50‎  ‎18:35‎
‎1:34‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:15‎  ‎19:00‎
‎1:48‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Comedy/Drama‎‎ - Cina‎
16:45‎  ‎21:15‎  ‎23:30‎
‎2:20‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Thriller/Crime‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎
‎1:58‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller/Crime‎‎ - Cina‎
12:20‎
‎1:33‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Animation‎‎ - Jepun‎
14:45‎  ‎19:10‎
Khamis - Jumaat - Sabtu - Ahad - 1 jun - 2 jun - 3 jun
‎2:10‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Science fiction/Mystery‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:05‎  ‎13:40‎  ‎16:15‎  ‎18:50‎  ‎21:25‎  ‎00:00‎
‎1:56‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy‎‎ - Inggeris‎
11:45‎  ‎14:10‎  ‎16:35‎  ‎19:00‎  ‎21:25‎  ‎23:50‎
‎Kategori tontonan NA‎‎ - Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:10‎  ‎14:25‎  ‎16:40‎  ‎18:55‎  ‎21:10‎  ‎23:25‎
last update:2015/05/26 07:00:44 JPT