Masa Tayangan
 

Golden Screen Cinemas - Suria Sabah

Level 8 Suria Sabah Shopping Mall, Jalan Tun Fuad Stephen, Kota Kinabalu, Sabah - 03-7806 8888
   
Isnin - Selasa
‎2:15‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:00‎  ‎12:30‎  ‎13:00‎  ‎13:55‎  ‎15:20‎  ‎16:00‎  ‎16:50‎  ‎18:10‎  ‎19:00‎  ‎19:45‎  ‎21:00‎  ‎22:00‎  ‎22:40‎  ‎23:50‎
‎1:37‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎13:40‎  ‎14:30‎  ‎15:50‎  ‎18:00‎  ‎20:10‎
‎1:45‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Action/Adventure/Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:50‎  ‎14:05‎  ‎19:20‎  ‎21:35‎
‎2:27‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Superhero‎‎ - Inggeris‎
16:20‎  ‎22:20‎  ‎23:55‎
‎2:15‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:45‎  ‎14:40‎  ‎17:35‎  ‎20:30‎  ‎23:25‎
‎1:41‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy/Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎13:35‎  ‎17:40‎  ‎21:45‎  ‎23:50‎
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama/Family‎‎ - na‎
16:35‎  ‎18:50‎
‎1:31‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy‎‎ - Inggeris‎
12:20‎  ‎15:40‎  ‎19:45‎  ‎21:10‎  ‎23:10‎
‎2:15‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:45‎  ‎14:40‎  ‎17:35‎  ‎20:30‎  ‎23:25‎
Rabu
‎2:15‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:00‎  ‎12:30‎  ‎13:00‎  ‎13:55‎  ‎15:20‎  ‎16:00‎  ‎16:50‎  ‎18:10‎  ‎19:00‎  ‎19:45‎  ‎21:00‎  ‎22:00‎  ‎22:40‎  ‎23:50‎
‎1:37‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎13:40‎  ‎14:30‎  ‎15:50‎  ‎18:00‎  ‎20:10‎
‎1:45‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Action/Adventure/Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:50‎  ‎14:05‎  ‎19:20‎  ‎21:35‎
‎2:27‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Superhero‎‎ - Inggeris‎
16:20‎  ‎22:20‎  ‎23:50‎
‎2:15‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:45‎  ‎14:40‎  ‎17:35‎  ‎20:30‎  ‎23:25‎
‎1:41‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy/Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎13:35‎  ‎17:40‎  ‎21:45‎  ‎23:50‎
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama/Family‎‎ - na‎
16:35‎  ‎18:50‎
‎1:31‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy‎‎ - Inggeris‎
12:20‎  ‎15:40‎  ‎19:45‎  ‎21:10‎  ‎23:10‎
‎2:15‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:45‎  ‎14:40‎  ‎17:35‎  ‎20:30‎  ‎23:25‎
Khamis - Jumaat - Sabtu - Ahad - 6 jun - 7 jun
‎1:55‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Comedy‎‎ - Inggeris‎
11:40‎  ‎14:00‎  ‎16:20‎  ‎18:40‎  ‎21:00‎  ‎23:20‎
‎1:55‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Comedy‎‎ - Inggeris‎
12:20‎  ‎14:40‎  ‎17:00‎  ‎19:20‎  ‎21:40‎  ‎00:00‎
‎1:55‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Comedy‎‎ - Inggeris‎
12:20‎  ‎14:40‎  ‎17:00‎  ‎19:20‎  ‎21:40‎  ‎00:00‎
8 jun
‎1:55‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Comedy‎‎ - Inggeris‎
11:40‎  ‎14:00‎  ‎16:20‎  ‎18:40‎  ‎21:00‎  ‎23:20‎
‎1:55‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Comedy‎‎ - Inggeris‎
12:20‎  ‎14:40‎  ‎17:00‎  ‎19:20‎
‎1:55‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Comedy‎‎ - Inggeris‎
12:20‎  ‎14:40‎  ‎17:00‎  ‎19:20‎
last update:2016/05/30 09:00:09 JPT