Masa Tayangan
 

Golden Screen Cinemas - Suria Sabah

Level 8 Suria Sabah Shopping Mall, Jalan Tun Fuad Stephen, Kota Kinabalu, Sabah - 03-7806 8888
    
Khamis - Jumaat - Sabtu - Ahad
‎1:52‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Fantasy‎‎ - Inggeris‎
12:00‎  ‎14:20‎  ‎15:10‎  ‎16:40‎  ‎19:00‎  ‎20:00‎  ‎21:20‎  ‎23:40‎
‎2:22‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:30‎  ‎14:35‎  ‎15:20‎  ‎18:10‎  ‎20:15‎  ‎21:00‎  ‎23:05‎  ‎23:50‎
‎1:30‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Animation/Family‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
15:00‎  ‎17:00‎  ‎19:10‎  ‎21:10‎  ‎23:10‎
‎2:32‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Tamil‎
13:45‎  ‎19:00‎
‎1:47‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Thriller‎‎ - Cina‎
11:30‎  ‎16:45‎  ‎18:30‎  ‎22:00‎
‎1:38‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller/Horror‎‎ - Inggeris‎
12:15‎  ‎14:20‎  ‎16:25‎  ‎20:45‎  ‎22:50‎
‎2:2‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Drama‎‎ - Inggeris‎
12:45‎  ‎17:30‎  ‎22:15‎
‎1:27‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Horror‎‎ - Cina‎ - Petikan
12:10‎  ‎14:10‎  ‎19:15‎  ‎21:15‎  ‎23:15‎
‎2:9‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Mystery/Science fiction/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:20‎  ‎16:25‎
‎2:22‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:45‎  ‎17:25‎
Isnin
‎1:52‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Fantasy‎‎ - Inggeris‎
12:00‎  ‎14:20‎  ‎15:10‎  ‎16:40‎  ‎19:00‎  ‎20:00‎  ‎21:20‎
‎2:22‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:30‎  ‎14:35‎  ‎15:20‎  ‎18:10‎  ‎20:15‎  ‎21:00‎
‎1:30‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Animation/Family‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
15:00‎  ‎17:00‎  ‎19:10‎  ‎21:10‎
‎2:32‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Tamil‎
13:45‎  ‎19:00‎
‎1:47‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Thriller‎‎ - Cina‎
11:30‎  ‎16:45‎  ‎18:30‎  ‎22:00‎
‎1:38‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller/Horror‎‎ - Inggeris‎
12:15‎  ‎14:20‎  ‎16:25‎  ‎20:45‎
‎2:2‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Drama‎‎ - Inggeris‎
12:45‎  ‎17:30‎  ‎22:15‎
‎1:27‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Horror‎‎ - Cina‎ - Petikan
12:10‎  ‎14:10‎  ‎19:15‎  ‎21:15‎
‎2:9‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Mystery/Science fiction/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:20‎  ‎16:25‎
‎2:22‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:45‎  ‎17:25‎
Selasa
‎1:52‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Fantasy‎‎ - Inggeris‎
12:00‎  ‎14:20‎  ‎15:10‎  ‎16:40‎  ‎19:00‎  ‎20:00‎  ‎21:20‎  ‎23:40‎
‎2:22‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:30‎  ‎14:35‎  ‎15:20‎  ‎18:10‎  ‎20:15‎  ‎21:00‎  ‎23:05‎  ‎23:50‎
‎1:30‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Animation/Family‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
15:00‎  ‎17:00‎  ‎19:10‎  ‎21:10‎  ‎23:10‎
‎2:32‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Tamil‎
13:45‎  ‎19:00‎
‎1:47‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Thriller‎‎ - Cina‎
11:30‎  ‎16:45‎  ‎18:30‎  ‎22:00‎
‎1:38‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller/Horror‎‎ - Inggeris‎
12:15‎  ‎14:20‎  ‎16:25‎  ‎20:45‎  ‎22:50‎
‎2:2‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Drama‎‎ - Inggeris‎
12:45‎  ‎17:30‎  ‎22:15‎
‎1:27‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Horror‎‎ - Cina‎ - Petikan
12:10‎  ‎14:10‎  ‎19:15‎  ‎21:15‎  ‎23:15‎
‎2:9‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Mystery/Science fiction/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:20‎  ‎16:25‎
‎2:22‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:45‎  ‎17:25‎
Rabu
‎1:52‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Fantasy‎‎ - Inggeris‎
12:00‎  ‎14:20‎  ‎16:40‎  ‎19:00‎  ‎21:20‎  ‎23:40‎
‎2:22‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:30‎  ‎15:20‎  ‎18:10‎  ‎20:15‎  ‎21:00‎  ‎23:05‎  ‎23:50‎
‎1:30‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Animation/Family‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
15:00‎  ‎17:00‎  ‎19:10‎  ‎21:10‎  ‎23:10‎
‎2:32‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Tamil‎
13:45‎  ‎19:00‎
‎1:47‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Thriller‎‎ - Cina‎
11:30‎  ‎16:45‎  ‎18:30‎  ‎22:00‎
‎1:38‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller/Horror‎‎ - Inggeris‎
12:15‎  ‎14:20‎  ‎16:25‎  ‎20:45‎  ‎22:50‎
‎2:2‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Drama‎‎ - Inggeris‎
14:50‎
‎1:27‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Horror‎‎ - Cina‎ - Petikan
12:10‎  ‎14:10‎  ‎19:15‎  ‎21:15‎  ‎23:15‎
‎2:9‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Mystery/Science fiction/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:20‎  ‎16:25‎
‎2:22‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:45‎  ‎17:25‎
last update:2015/10/09 07:00:08 JPT