Masa Tayangan
 

Golden Screen Cinemas - Suria Sabah

Level 8 Suria Sabah Shopping Mall, Jalan Tun Fuad Stephen, Kota Kinabalu, Sabah - 03-7806 8888
    
Ahad
‎2:0‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:40‎  ‎14:05‎  ‎16:30‎  ‎18:55‎  ‎21:20‎  ‎23:45‎
‎1:34‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Adventure/Fantasy/Animation‎‎ - Inggeris‎
11:40‎  ‎13:40‎  ‎15:40‎  ‎17:40‎  ‎19:40‎  ‎21:40‎  ‎23:40‎
‎1:52‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Fantasy/Romance‎‎ - Inggeris‎
12:10‎  ‎14:30‎  ‎16:50‎  ‎19:10‎  ‎21:30‎  ‎23:50‎
‎1:26‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller/Horror‎‎ - Inggeris‎
11:30‎  ‎13:20‎  ‎17:35‎  ‎19:25‎  ‎23:40‎
‎2:11‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy/Drama‎‎ - Cina‎
12:15‎  ‎15:10‎  ‎18:00‎  ‎20:50‎  ‎23:40‎
‎1:55‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Drama/Crime‎‎ - Inggeris‎
11:50‎  ‎14:10‎  ‎16:30‎  ‎18:50‎  ‎21:10‎  ‎23:30‎
‎1:32‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller‎‎ - Inggeris‎
11:50‎  ‎13:50‎  ‎15:50‎  ‎17:50‎  ‎19:50‎  ‎21:50‎  ‎23:50‎
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Drama/Crime‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎23:20‎
‎1:53‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Drama‎‎ - Cina‎
14:20‎  ‎16:40‎  ‎21:00‎
‎2:0‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
15:10‎  ‎21:15‎
‎1:34‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Comedy/Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
19:00‎
Isnin - Selasa
‎2:0‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:40‎  ‎14:05‎  ‎16:30‎  ‎18:55‎  ‎21:20‎
‎1:34‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Adventure/Fantasy/Animation‎‎ - Inggeris‎
11:40‎  ‎13:40‎  ‎15:40‎  ‎17:40‎  ‎19:40‎  ‎21:40‎
‎1:52‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Fantasy/Romance‎‎ - Inggeris‎
12:10‎  ‎14:30‎  ‎16:50‎  ‎19:10‎  ‎21:30‎
‎1:26‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller/Horror‎‎ - Inggeris‎
11:30‎  ‎13:20‎  ‎17:35‎  ‎19:25‎
‎2:11‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy/Drama‎‎ - Cina‎
12:15‎  ‎15:10‎  ‎18:00‎  ‎20:50‎
‎1:55‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Drama/Crime‎‎ - Inggeris‎
11:50‎  ‎14:10‎  ‎16:30‎  ‎18:50‎  ‎21:10‎
‎1:32‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller‎‎ - Inggeris‎
11:50‎  ‎13:50‎  ‎15:50‎  ‎17:50‎  ‎19:50‎  ‎21:50‎
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Drama/Crime‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎
‎1:53‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Drama‎‎ - Cina‎
14:20‎  ‎16:40‎  ‎21:00‎
‎2:0‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
15:10‎  ‎21:15‎
‎1:34‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Comedy/Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
19:00‎
Rabu
‎2:20‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Thriller/Crime‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
18:05‎  ‎18:45‎  ‎20:50‎  ‎21:00‎  ‎21:10‎  ‎21:30‎  ‎23:35‎  ‎23:50‎  ‎23:55‎  ‎00:15‎
‎2:0‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎13:55‎  ‎16:20‎  ‎19:10‎  ‎21:35‎  ‎00:00‎
‎1:34‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Adventure/Fantasy/Animation‎‎ - Inggeris‎
11:40‎  ‎13:40‎  ‎15:40‎  ‎17:40‎  ‎19:40‎  ‎21:40‎  ‎23:40‎
‎1:52‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Fantasy/Romance‎‎ - Inggeris‎
12:10‎  ‎14:30‎  ‎16:50‎
‎1:26‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller/Horror‎‎ - Inggeris‎
11:30‎  ‎13:20‎  ‎17:35‎  ‎19:25‎
‎2:11‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy/Drama‎‎ - Cina‎
12:15‎  ‎15:10‎  ‎18:00‎  ‎21:15‎  ‎00:05‎
‎1:55‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Drama/Crime‎‎ - Inggeris‎
11:50‎  ‎14:10‎  ‎16:30‎  ‎18:50‎
‎1:32‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller‎‎ - Inggeris‎
11:50‎  ‎13:50‎  ‎15:50‎
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Drama/Crime‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎23:20‎
‎1:53‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Drama‎‎ - Cina‎
14:20‎  ‎16:40‎  ‎21:00‎
‎2:0‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
15:10‎
‎1:34‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Comedy/Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
19:00‎
Khamis - Jumaat - Sabtu - 5 apr - 6 apr - 7 apr
‎2:20‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Thriller/Crime‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:30‎  ‎15:20‎  ‎18:10‎  ‎21:00‎  ‎23:50‎
last update:2015/03/30 07:00:06 JPT