Masa Tayangan
 

Golden Screen Cinemas - Suria Sabah

Level 8 Suria Sabah Shopping Mall, Jalan Tun Fuad Stephen, Kota Kinabalu, Sabah - 03-7806 8888
    
Rabu
‎2:25‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
21:20‎  ‎21:30‎  ‎00:10‎  ‎00:20‎
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎
13:45‎  ‎15:45‎  ‎19:45‎  ‎21:45‎  ‎23:45‎
‎1:39‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Family‎‎ - Cina‎
11:05‎  ‎13:10‎  ‎15:15‎  ‎17:20‎  ‎19:25‎
‎1:42‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy/Animation‎‎ - Inggeris‎
12:10‎  ‎14:20‎  ‎19:00‎
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Adventure/Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:45‎  ‎13:00‎  ‎15:00‎  ‎17:45‎
‎1:33‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Science fiction/Horror‎‎ - Inggeris‎
11:20‎  ‎13:20‎  ‎15:20‎  ‎17:20‎  ‎19:20‎
‎2:29‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller/Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎14:55‎  ‎17:50‎  ‎20:45‎  ‎23:40‎
‎1:37‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Cina‎
23:00‎
‎2:25‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
21:10‎  ‎00:00‎
‎1:37‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Drama‎‎ - Cina‎ - Petikan
12:05‎  ‎16:40‎  ‎18:40‎  ‎20:50‎
‎2:5‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
15:20‎  ‎23:00‎
‎2:8‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Drama/War/Romance‎‎ - Cina‎
11:30‎  ‎20:30‎
‎2:6‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Drama/Martial arts‎‎ - Cina‎
16:30‎  ‎00:00‎
‎1:48‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy‎‎ - Inggeris‎
14:20‎
‎52min‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Musical/Documentary‎‎ - Inggeris‎
14:00‎  ‎17:50‎  ‎19:10‎
‎2:10‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama/Biography‎‎ - Perancis‎
19:00‎
‎1:51‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Drama‎‎ - Denmark‎
21:40‎
Khamis
‎2:25‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎12:15‎  ‎14:20‎  ‎15:05‎  ‎17:10‎  ‎18:00‎  ‎20:00‎  ‎20:50‎  ‎22:50‎  ‎23:50‎
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎
11:20‎  ‎16:10‎  ‎23:20‎
‎1:39‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Family‎‎ - Cina‎
13:40‎  ‎15:40‎  ‎17:40‎  ‎19:40‎  ‎21:40‎
‎1:42‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy/Animation‎‎ - Inggeris‎
12:30‎  ‎16:50‎  ‎21:10‎
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Adventure/Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:40‎  ‎19:00‎
‎1:33‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Science fiction/Horror‎‎ - Inggeris‎
11:45‎  ‎15:45‎  ‎19:45‎  ‎23:45‎
‎2:29‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller/Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:15‎  ‎18:05‎  ‎21:00‎  ‎23:55‎
‎1:37‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Cina‎
11:40‎  ‎13:45‎  ‎17:45‎  ‎21:45‎  ‎23:40‎
‎2:25‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎14:50‎  ‎17:40‎  ‎20:30‎  ‎23:20‎
‎1:37‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Drama‎‎ - Cina‎ - Petikan
14:20‎  ‎16:25‎  ‎21:10‎  ‎23:15‎
‎2:5‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:50‎
‎2:6‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Drama/Martial arts‎‎ - Cina‎
18:40‎
Jumaat
‎2:25‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎12:15‎  ‎14:20‎  ‎15:05‎  ‎17:10‎  ‎18:00‎  ‎20:00‎  ‎20:50‎  ‎22:50‎  ‎23:50‎
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎
11:20‎  ‎16:10‎
‎1:39‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Family‎‎ - Cina‎
13:40‎  ‎15:40‎  ‎17:40‎  ‎19:40‎  ‎21:40‎
‎1:42‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy/Animation‎‎ - Inggeris‎
12:30‎  ‎16:50‎  ‎21:10‎
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Adventure/Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:40‎  ‎19:00‎
‎1:33‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Science fiction/Horror‎‎ - Inggeris‎
11:45‎  ‎15:45‎  ‎19:45‎  ‎23:45‎
‎1:30‎‎ - Kategori tontonan NA‎‎ - Adventure/Comedy/Family‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
23:20‎
‎2:29‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller/Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:15‎  ‎18:05‎  ‎21:00‎  ‎23:55‎
‎1:37‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Cina‎
11:40‎  ‎13:45‎  ‎17:45‎  ‎21:45‎  ‎23:40‎
‎2:25‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎14:50‎  ‎17:40‎  ‎20:30‎  ‎23:20‎
‎1:37‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Drama‎‎ - Cina‎ - Petikan
14:20‎  ‎16:25‎  ‎21:10‎  ‎23:15‎
‎2:5‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:50‎
‎2:6‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Drama/Martial arts‎‎ - Cina‎
18:40‎
Sabtu
‎2:25‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎12:15‎  ‎14:20‎  ‎15:05‎  ‎17:10‎  ‎18:00‎  ‎20:00‎  ‎20:50‎  ‎22:50‎  ‎23:50‎
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎
11:10‎
‎1:39‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Family‎‎ - Cina‎
13:40‎  ‎15:40‎  ‎17:40‎  ‎19:40‎  ‎21:40‎
‎1:42‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy/Animation‎‎ - Inggeris‎
16:50‎  ‎21:10‎
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Adventure/Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:40‎  ‎19:00‎
‎1:33‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Science fiction/Horror‎‎ - Inggeris‎
11:45‎  ‎15:45‎  ‎19:45‎  ‎23:45‎
‎1:30‎‎ - Kategori tontonan NA‎‎ - Adventure/Comedy/Family‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:30‎  ‎16:00‎  ‎23:20‎
‎2:29‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller/Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:05‎  ‎18:05‎  ‎21:00‎  ‎23:55‎
‎1:37‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Cina‎
11:40‎  ‎13:45‎  ‎17:45‎  ‎21:45‎  ‎23:40‎
‎2:25‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎14:50‎  ‎17:40‎  ‎20:30‎  ‎23:20‎
‎1:37‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Drama‎‎ - Cina‎ - Petikan
14:20‎  ‎16:25‎  ‎21:10‎  ‎23:15‎
‎2:5‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:50‎
‎2:6‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Drama/Martial arts‎‎ - Cina‎
18:40‎
Ahad
‎2:25‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎12:15‎  ‎14:20‎  ‎15:05‎  ‎17:10‎  ‎18:00‎  ‎20:00‎  ‎20:50‎  ‎22:50‎  ‎23:50‎
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎
11:10‎  ‎23:20‎
‎1:39‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Family‎‎ - Cina‎
13:40‎  ‎15:40‎  ‎17:40‎  ‎19:40‎  ‎21:40‎
‎1:42‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy/Animation‎‎ - Inggeris‎
16:50‎  ‎21:10‎
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Adventure/Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:40‎  ‎19:00‎
‎1:33‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Science fiction/Horror‎‎ - Inggeris‎
11:45‎  ‎15:45‎  ‎19:45‎  ‎23:45‎
‎1:30‎‎ - Kategori tontonan NA‎‎ - Adventure/Comedy/Family‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:30‎  ‎16:00‎
‎2:29‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller/Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:05‎  ‎18:05‎  ‎21:00‎  ‎23:55‎
‎1:37‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Cina‎
11:40‎  ‎13:45‎  ‎17:45‎  ‎21:45‎  ‎23:40‎
‎2:25‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎14:50‎  ‎17:40‎  ‎20:30‎  ‎23:20‎
‎1:37‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Drama‎‎ - Cina‎ - Petikan
14:20‎  ‎16:25‎  ‎21:10‎  ‎23:15‎
‎2:5‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:50‎
‎2:6‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Drama/Martial arts‎‎ - Cina‎
18:40‎
Isnin - Selasa
‎2:25‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎12:15‎  ‎14:20‎  ‎15:05‎  ‎17:10‎  ‎18:00‎  ‎20:00‎  ‎20:50‎  ‎22:50‎  ‎23:50‎
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎
11:20‎  ‎16:10‎  ‎23:20‎
‎1:39‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Family‎‎ - Cina‎
13:40‎  ‎15:40‎  ‎17:40‎  ‎19:40‎  ‎21:40‎
‎1:42‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy/Animation‎‎ - Inggeris‎
12:30‎  ‎16:50‎  ‎21:10‎
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Adventure/Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:40‎  ‎19:00‎
‎1:33‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Science fiction/Horror‎‎ - Inggeris‎
11:45‎  ‎15:45‎  ‎19:45‎  ‎23:45‎
‎2:29‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller/Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:15‎  ‎18:05‎  ‎21:00‎  ‎23:55‎
‎1:37‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Cina‎
11:40‎  ‎13:45‎  ‎17:45‎  ‎21:45‎  ‎23:40‎
‎2:25‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎14:50‎  ‎17:40‎  ‎20:30‎  ‎23:20‎
‎1:37‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Drama‎‎ - Cina‎ - Petikan
14:20‎  ‎16:25‎  ‎21:10‎  ‎23:15‎
‎2:5‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:50‎
‎2:6‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Drama/Martial arts‎‎ - Cina‎
18:40‎
24 dis
‎2:25‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:45‎  ‎12:15‎  ‎15:05‎  ‎18:00‎  ‎20:50‎  ‎23:50‎
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎
11:20‎  ‎16:10‎  ‎23:20‎
‎1:39‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Family‎‎ - Cina‎
13:40‎  ‎15:40‎  ‎17:40‎  ‎19:40‎  ‎21:40‎
‎1:42‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy/Animation‎‎ - Inggeris‎
12:30‎  ‎16:50‎  ‎21:10‎
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Adventure/Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:40‎  ‎19:00‎
‎1:33‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Science fiction/Horror‎‎ - Inggeris‎
11:45‎  ‎15:45‎  ‎19:45‎  ‎23:45‎
‎1:30‎‎ - Kategori tontonan NA‎‎ - Adventure/Comedy/Family‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
15:15‎  ‎17:20‎  ‎19:25‎  ‎21:30‎  ‎23:35‎
‎2:29‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller/Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:15‎  ‎18:05‎  ‎21:00‎  ‎23:55‎
‎1:37‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action‎‎ - Cina‎
11:40‎  ‎13:45‎  ‎17:45‎  ‎21:45‎  ‎23:40‎
‎2:25‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎14:50‎  ‎17:40‎  ‎20:30‎  ‎23:20‎
‎1:37‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Drama‎‎ - Cina‎ - Petikan
14:20‎  ‎16:25‎  ‎21:10‎  ‎23:15‎
‎2:5‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:50‎
‎2:6‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Drama/Martial arts‎‎ - Cina‎
18:40‎
last update:2014/12/18 07:00:11 JPT