Masa Tayangan
 

Golden Screen Cinemas - Suria Sabah

Level 8 Suria Sabah Shopping Mall, Jalan Tun Fuad Stephen, Kota Kinabalu, Sabah - 03-7806 8888
    
Khamis - Jumaat - Sabtu - Ahad
‎1:54‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller/Science fiction/Mystery‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎12:10‎  ‎13:50‎  ‎14:30‎  ‎16:10‎  ‎16:50‎  ‎18:30‎  ‎19:10‎  ‎20:50‎  ‎21:30‎  ‎23:10‎  ‎23:50‎
‎1:54‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎14:20‎  ‎16:40‎  ‎19:00‎  ‎21:20‎  ‎23:30‎
‎1:23‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:45‎  ‎13:35‎  ‎15:25‎  ‎19:25‎  ‎21:15‎
‎1:43‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller/Horror‎‎ - Inggeris‎
12:30‎  ‎14:40‎  ‎16:50‎  ‎19:00‎  ‎21:10‎  ‎23:20‎
‎1:44‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Romance‎‎ - Cina‎
12:20‎  ‎14:30‎  ‎16:40‎  ‎21:20‎  ‎23:30‎
‎1:30‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎
15:55‎  ‎21:55‎  ‎23:50‎
‎1:33‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller/Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:50‎  ‎17:50‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Comedy/Animation‎‎ - Inggeris‎
13:50‎  ‎19:50‎
‎1:2‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Anime‎‎ - Jepun‎
11:50‎  ‎17:10‎  ‎20:30‎
‎1:33‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Anime‎‎ - Jepun‎
15:15‎  ‎18:35‎  ‎21:55‎
‎2:15‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
18:50‎  ‎23:05‎
‎1:46‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Romance‎‎ - Cina‎
17:15‎
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:20‎  ‎23:55‎
Isnin - Selasa
‎1:54‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller/Science fiction/Mystery‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎12:10‎  ‎13:50‎  ‎14:30‎  ‎16:10‎  ‎16:50‎  ‎18:30‎  ‎19:10‎  ‎20:50‎  ‎21:30‎
‎1:54‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎14:20‎  ‎16:40‎  ‎19:00‎  ‎21:20‎
‎1:23‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:45‎  ‎13:35‎  ‎15:25‎  ‎19:25‎  ‎21:15‎
‎1:43‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller/Horror‎‎ - Inggeris‎
12:30‎  ‎14:40‎  ‎16:50‎  ‎19:00‎  ‎21:10‎
‎1:44‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Romance‎‎ - Cina‎
12:20‎  ‎14:30‎  ‎16:40‎  ‎21:20‎
‎1:30‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎
15:55‎  ‎21:55‎
‎1:33‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller/Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:50‎  ‎17:50‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Comedy/Animation‎‎ - Inggeris‎
13:50‎  ‎19:50‎
‎1:2‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Anime‎‎ - Jepun‎
11:50‎  ‎17:10‎  ‎20:30‎
‎1:33‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Anime‎‎ - Jepun‎
15:15‎  ‎18:35‎  ‎21:55‎
‎2:15‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
18:50‎
‎1:46‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Romance‎‎ - Cina‎
17:15‎
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:20‎
Rabu
‎1:54‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller/Science fiction/Mystery‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎12:10‎  ‎13:50‎  ‎14:30‎  ‎16:10‎  ‎16:50‎  ‎18:30‎  ‎19:10‎  ‎20:50‎  ‎21:30‎  ‎23:10‎  ‎23:50‎
‎1:54‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎14:20‎  ‎16:40‎  ‎19:00‎  ‎21:20‎  ‎23:30‎
‎1:23‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:45‎  ‎13:35‎  ‎15:25‎  ‎19:25‎  ‎21:15‎
‎1:43‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller/Horror‎‎ - Inggeris‎
12:30‎  ‎14:40‎  ‎16:50‎  ‎19:00‎  ‎21:10‎  ‎23:20‎
‎1:44‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Romance‎‎ - Cina‎
12:20‎  ‎14:30‎  ‎16:40‎  ‎21:20‎  ‎23:30‎
‎1:30‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎
15:55‎  ‎21:55‎  ‎23:50‎
‎1:33‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller/Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:50‎  ‎17:50‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Comedy/Animation‎‎ - Inggeris‎
13:50‎  ‎19:50‎
‎1:2‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Anime‎‎ - Jepun‎
11:50‎  ‎17:10‎  ‎20:30‎
‎1:33‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Anime‎‎ - Jepun‎
15:15‎  ‎18:35‎  ‎21:55‎
‎2:15‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
18:50‎  ‎23:05‎
‎1:46‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Romance‎‎ - Cina‎
17:15‎
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:20‎  ‎23:55‎
last update:2014/09/18 07:00:19 JPT