Masa Tayangan
 

Golden Screen Cinemas - Suria Sabah

Level 8 Suria Sabah Shopping Mall, Jalan Tun Fuad Stephen, Kota Kinabalu, Sabah - 03-7806 8888
    
Ahad
‎1:44‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy/Fantasy/3D‎‎ - Cina‎
12:00‎  ‎14:15‎  ‎15:00‎  ‎16:30‎  ‎17:15‎  ‎18:45‎  ‎19:25‎  ‎21:00‎  ‎21:40‎  ‎23:15‎  ‎23:50‎
‎2:0‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Drama/Science fiction‎‎ - Inggeris‎
11:50‎  ‎14:15‎  ‎16:40‎  ‎19:05‎  ‎21:30‎  ‎23:55‎
‎1:41‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Adventure/Comedy/Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎14:10‎  ‎16:20‎  ‎18:40‎  ‎21:00‎  ‎23:10‎
‎2:15‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Superhero‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:15‎  ‎14:20‎  ‎16:30‎  ‎19:05‎  ‎21:15‎  ‎23:55‎
‎1:45‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller/Horror‎‎ - Inggeris‎
13:00‎  ‎15:10‎  ‎19:20‎  ‎21:25‎  ‎23:35‎
‎1:43‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Romance‎‎ - Cina‎
12:10‎  ‎17:00‎  ‎21:45‎  ‎23:50‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Thriller/Drama‎‎ - Inggeris‎
11:45‎  ‎23:20‎
‎1:41‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Adventure/Comedy/Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:20‎  ‎14:25‎  ‎19:10‎
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama/Sports‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:00‎  ‎18:45‎  ‎21:00‎
‎1:37‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy/Romance‎‎ - Cina‎
17:20‎
‎2:10‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
16:15‎
Isnin
‎1:44‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy/Fantasy/3D‎‎ - Cina‎
12:00‎  ‎14:15‎  ‎15:00‎  ‎16:30‎  ‎17:15‎  ‎18:45‎  ‎19:25‎  ‎21:00‎  ‎21:40‎
‎2:0‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Drama/Science fiction‎‎ - Inggeris‎
11:50‎  ‎14:15‎  ‎16:40‎  ‎19:05‎  ‎21:30‎
‎1:41‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Adventure/Comedy/Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎14:10‎  ‎16:20‎  ‎18:40‎  ‎21:00‎
‎2:15‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Superhero‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:15‎  ‎14:20‎  ‎16:30‎  ‎19:05‎  ‎21:15‎
‎1:45‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller/Horror‎‎ - Inggeris‎
13:00‎  ‎15:10‎  ‎19:20‎  ‎21:25‎
‎1:43‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Romance‎‎ - Cina‎
12:10‎  ‎17:00‎  ‎21:45‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Thriller/Drama‎‎ - Inggeris‎
11:45‎
‎1:41‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Adventure/Comedy/Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:20‎  ‎14:25‎  ‎19:10‎
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama/Sports‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:00‎  ‎18:45‎  ‎21:00‎
‎1:37‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy/Romance‎‎ - Cina‎
17:20‎
‎2:10‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
16:15‎
Selasa
‎1:44‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy/Fantasy/3D‎‎ - Cina‎
12:00‎  ‎14:15‎  ‎15:00‎  ‎16:30‎  ‎17:15‎  ‎18:45‎  ‎19:25‎  ‎21:00‎  ‎21:40‎
‎2:0‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Drama/Science fiction‎‎ - Inggeris‎
11:50‎  ‎14:15‎  ‎16:40‎  ‎19:05‎  ‎21:30‎
‎1:41‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Adventure/Comedy/Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎14:10‎  ‎16:20‎  ‎18:40‎
‎2:15‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Superhero‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:15‎  ‎14:20‎  ‎16:20‎  ‎19:05‎
‎1:45‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller/Horror‎‎ - Inggeris‎
12:30‎  ‎14:40‎  ‎18:50‎
‎1:43‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Romance‎‎ - Cina‎
12:10‎  ‎17:00‎  ‎21:45‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Thriller/Drama‎‎ - Inggeris‎
11:45‎
‎1:41‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Adventure/Comedy/Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:10‎  ‎14:15‎  ‎19:00‎
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama/Sports‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:00‎  ‎18:45‎  ‎21:00‎
‎1:37‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy/Romance‎‎ - Cina‎
16:50‎
‎2:10‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
16:15‎
Rabu
‎1:44‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy/Fantasy/3D‎‎ - Cina‎
12:00‎  ‎14:15‎  ‎15:00‎  ‎16:30‎  ‎17:15‎  ‎18:45‎  ‎19:25‎  ‎21:00‎  ‎21:40‎  ‎23:15‎  ‎23:50‎
‎2:0‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Drama/Science fiction‎‎ - Inggeris‎
11:50‎  ‎14:15‎  ‎16:40‎  ‎19:05‎  ‎21:30‎  ‎23:55‎
‎1:41‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Adventure/Comedy/Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎14:10‎  ‎16:20‎  ‎18:40‎  ‎21:00‎  ‎23:10‎
‎2:15‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Superhero‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:15‎  ‎14:20‎  ‎15:40‎  ‎19:05‎  ‎20:25‎
‎1:45‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Thriller/Horror‎‎ - Inggeris‎
13:00‎  ‎15:10‎  ‎19:20‎  ‎21:25‎  ‎23:35‎
‎1:43‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Romance‎‎ - Cina‎
12:10‎  ‎17:00‎  ‎21:45‎
‎1:40‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Thriller/Drama‎‎ - Inggeris‎
11:45‎  ‎23:20‎
‎1:41‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Adventure/Comedy/Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎13:35‎  ‎18:20‎
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama/Sports‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:00‎  ‎18:45‎  ‎21:00‎
‎1:37‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy/Romance‎‎ - Cina‎
17:20‎
‎2:10‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
16:15‎
Khamis - Jumaat - Sabtu - 27 apr
‎1:44‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy/Fantasy/3D‎‎ - Cina‎
12:00‎  ‎14:20‎  ‎16:40‎  ‎18:50‎  ‎21:00‎  ‎23:10‎
28 apr - 29 apr
‎1:44‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy/Fantasy/3D‎‎ - Cina‎
12:00‎  ‎14:20‎  ‎16:40‎  ‎18:50‎  ‎21:00‎
last update:2014/04/20 07:00:06 JPT