Masa Tayangan
 

Golden Screen Cinemas - Suria Sabah

Level 8 Suria Sabah Shopping Mall, Jalan Tun Fuad Stephen, Kota Kinabalu, Sabah - 03-7806 8888
   
Sabtu
‎1:34‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Fantasy/Science fiction‎‎ - Cina‎
11:30‎  ‎13:35‎  ‎14:20‎  ‎15:40‎  ‎17:45‎  ‎18:55‎  ‎19:50‎  ‎21:00‎  ‎21:55‎  ‎00:00‎
‎1:46‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Science fiction/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:20‎  ‎14:40‎  ‎17:00‎  ‎19:20‎  ‎21:40‎  ‎00:05‎
‎1:53‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Cina‎
11:40‎  ‎14:10‎  ‎16:30‎  ‎18:50‎  ‎21:10‎  ‎23:30‎
‎1:54‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy‎‎ - Cina‎
11:45‎  ‎14:10‎  ‎16:35‎  ‎19:00‎  ‎21:25‎  ‎23:50‎
‎1:59‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Cina‎
11:20‎  ‎13:50‎  ‎16:20‎  ‎18:50‎  ‎21:15‎  ‎23:45‎
‎1:53‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Drama/Sports‎‎ - na‎
11:30‎  ‎21:20‎  ‎23:45‎
‎1:36‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy‎‎ - Cina‎
13:50‎  ‎16:00‎
‎1:46‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Science fiction/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎16:15‎  ‎21:00‎  ‎23:25‎
‎1:53‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Cina‎
13:50‎  ‎18:35‎
‎1:47‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy‎‎ - Cina‎
12:00‎  ‎16:30‎  ‎23:10‎
Ahad
‎1:34‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Fantasy/Science fiction‎‎ - Cina‎
11:30‎  ‎13:35‎  ‎14:20‎  ‎15:40‎  ‎17:45‎  ‎18:55‎  ‎19:50‎  ‎21:00‎  ‎21:55‎  ‎00:00‎
‎1:46‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Science fiction/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:20‎  ‎14:40‎  ‎17:00‎  ‎19:20‎  ‎21:40‎  ‎00:05‎
‎1:53‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Cina‎
11:40‎  ‎14:10‎  ‎16:30‎  ‎18:50‎  ‎21:10‎  ‎23:30‎
‎1:54‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy‎‎ - Cina‎
11:45‎  ‎14:10‎  ‎16:35‎  ‎19:00‎  ‎21:25‎  ‎23:50‎
‎1:59‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Cina‎
11:20‎  ‎13:50‎  ‎16:20‎  ‎18:50‎  ‎21:15‎  ‎23:45‎
‎1:53‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Drama/Sports‎‎ - na‎
12:30‎  ‎21:20‎  ‎23:45‎
‎1:36‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy‎‎ - Cina‎
14:55‎  ‎17:00‎  ‎19:10‎
‎1:46‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Science fiction/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎16:15‎  ‎21:00‎  ‎23:25‎
‎1:53‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Cina‎
13:50‎  ‎18:35‎
‎1:47‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy‎‎ - Cina‎
12:00‎  ‎16:30‎  ‎23:10‎
Isnin - Selasa
‎1:34‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Fantasy/Science fiction‎‎ - Cina‎
11:30‎  ‎12:10‎  ‎13:35‎  ‎14:20‎  ‎15:40‎  ‎17:45‎  ‎18:55‎  ‎19:50‎  ‎21:00‎  ‎21:55‎  ‎23:10‎  ‎00:00‎
‎1:46‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Science fiction/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:20‎  ‎14:40‎  ‎17:00‎  ‎19:20‎  ‎21:40‎  ‎00:05‎
‎1:53‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Cina‎
11:40‎  ‎14:10‎  ‎16:30‎  ‎18:50‎  ‎21:10‎  ‎23:30‎
‎1:54‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy‎‎ - Cina‎
11:45‎  ‎14:10‎  ‎16:35‎  ‎19:00‎  ‎21:25‎  ‎23:50‎
‎1:59‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Cina‎
11:20‎  ‎13:50‎  ‎16:20‎  ‎18:50‎  ‎21:15‎  ‎23:45‎
‎1:53‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Drama/Sports‎‎ - na‎
12:30‎  ‎16:30‎  ‎21:20‎  ‎23:45‎
‎1:36‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy‎‎ - Cina‎
14:55‎  ‎17:00‎  ‎19:10‎
‎1:46‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Science fiction/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎16:15‎  ‎21:00‎  ‎23:25‎
‎1:53‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Cina‎
13:50‎  ‎18:35‎
Rabu
‎1:34‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Fantasy/Science fiction‎‎ - Cina‎
11:00‎  ‎12:10‎  ‎13:00‎  ‎14:20‎  ‎15:00‎  ‎17:00‎  ‎18:55‎  ‎19:00‎  ‎21:00‎  ‎23:10‎  ‎23:30‎
‎1:46‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Science fiction/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:20‎  ‎14:40‎  ‎17:00‎  ‎19:20‎  ‎21:40‎  ‎00:05‎
‎1:53‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Cina‎
11:40‎  ‎14:10‎  ‎16:30‎  ‎18:50‎  ‎21:10‎  ‎23:30‎
‎1:54‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy‎‎ - Cina‎
11:45‎  ‎14:10‎  ‎16:35‎  ‎19:00‎  ‎21:25‎  ‎23:50‎
‎1:59‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Cina‎
11:20‎  ‎13:50‎  ‎16:20‎  ‎18:50‎  ‎21:15‎  ‎23:45‎
‎1:53‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Drama/Sports‎‎ - na‎
12:30‎  ‎16:30‎  ‎21:20‎  ‎23:45‎
‎1:36‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy‎‎ - Cina‎
14:55‎  ‎17:00‎  ‎19:10‎
‎1:46‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Science fiction/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎16:15‎  ‎21:00‎  ‎23:25‎
‎1:53‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Cina‎
13:50‎  ‎18:35‎
Khamis - Jumaat - 20 feb - 21 feb - 22 feb
‎1:34‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Fantasy/Science fiction‎‎ - Cina‎
12:00‎  ‎14:00‎  ‎16:00‎  ‎18:00‎  ‎20:00‎  ‎22:00‎  ‎00:00‎
‎1:46‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Science fiction/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:20‎  ‎14:35‎  ‎16:50‎  ‎19:05‎  ‎21:20‎  ‎23:35‎
‎1:54‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy‎‎ - Cina‎
14:35‎  ‎16:55‎  ‎19:15‎  ‎21:35‎  ‎23:55‎
‎1:46‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Science fiction/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:35‎  ‎16:05‎  ‎20:50‎  ‎23:10‎
last update:2016/02/13 09:00:07 JPT