Masa Tayangan
 

Golden Screen Cinemas - Suria Sabah

Level 8 Suria Sabah Shopping Mall, Jalan Tun Fuad Stephen, Kota Kinabalu, Sabah - 03-7806 8888
   
Sabtu
‎1:47‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Inggeris‎
11:45‎  ‎12:30‎  ‎14:05‎  ‎16:25‎  ‎16:35‎  ‎17:00‎  ‎18:45‎  ‎19:05‎  ‎20:40‎  ‎21:05‎  ‎21:50‎  ‎23:25‎
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎
11:00‎  ‎12:50‎  ‎14:40‎  ‎14:45‎  ‎16:30‎  ‎18:20‎  ‎18:50‎  ‎20:10‎  ‎22:00‎  ‎22:55‎  ‎23:50‎
‎2:2‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎14:30‎  ‎19:20‎  ‎00:10‎
‎1:56‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:40‎  ‎14:05‎  ‎16:30‎  ‎21:20‎  ‎23:50‎
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Crime/Thriller‎‎ - Cina‎
12:00‎  ‎16:45‎  ‎21:25‎
‎1:35‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Animation/Comedy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:15‎  ‎18:45‎
‎1:53‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎
16:25‎
‎1:49‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:30‎  ‎19:10‎  ‎23:50‎
‎1:45‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Cina‎
14:15‎  ‎20:45‎  ‎23:00‎
‎2:2‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:00‎  ‎16:20‎  ‎21:15‎  ‎23:45‎
‎2:2‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:00‎  ‎16:20‎  ‎21:15‎  ‎23:45‎
‎1:56‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:20‎  ‎18:50‎
‎1:56‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:20‎  ‎18:50‎
Ahad
‎1:47‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Inggeris‎
11:45‎  ‎14:05‎  ‎16:25‎  ‎17:00‎  ‎18:45‎  ‎19:05‎  ‎21:05‎  ‎21:50‎  ‎23:25‎
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎
11:00‎  ‎12:50‎  ‎14:40‎  ‎16:30‎  ‎18:20‎  ‎20:10‎  ‎22:00‎  ‎23:50‎
‎2:2‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎14:30‎  ‎19:20‎  ‎00:10‎
‎1:56‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:40‎  ‎14:05‎  ‎16:30‎  ‎21:20‎  ‎23:50‎
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Crime/Thriller‎‎ - Cina‎
12:00‎  ‎16:45‎  ‎21:25‎
‎1:35‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Animation/Comedy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:15‎  ‎18:45‎
‎1:53‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎
16:25‎
‎1:49‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:30‎  ‎19:10‎  ‎23:50‎
‎1:45‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Cina‎
14:15‎  ‎20:45‎  ‎23:00‎
‎2:2‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:00‎  ‎16:20‎  ‎21:15‎  ‎23:45‎
‎2:2‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:00‎  ‎16:20‎  ‎21:15‎  ‎23:45‎
‎1:56‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:20‎  ‎18:50‎
‎1:56‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:20‎  ‎18:50‎
Isnin - Selasa
‎1:47‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Inggeris‎
11:45‎  ‎14:05‎  ‎16:25‎  ‎17:00‎  ‎18:45‎  ‎19:05‎  ‎21:05‎  ‎21:50‎  ‎23:25‎
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎
12:50‎  ‎14:40‎  ‎16:30‎  ‎18:20‎  ‎20:10‎  ‎22:00‎  ‎23:50‎
‎2:2‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎14:30‎  ‎19:20‎  ‎00:10‎
‎1:56‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:40‎  ‎14:05‎  ‎16:30‎  ‎21:20‎  ‎23:50‎
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Crime/Thriller‎‎ - Cina‎
12:00‎  ‎16:45‎  ‎21:25‎
‎1:35‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Animation/Comedy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:15‎  ‎18:45‎
‎1:53‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎
16:25‎
‎1:49‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:30‎  ‎19:10‎
‎1:45‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Cina‎
14:15‎  ‎20:45‎  ‎23:00‎
‎2:2‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:00‎  ‎16:20‎  ‎21:15‎  ‎23:45‎
‎2:2‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:00‎  ‎16:20‎  ‎21:15‎  ‎23:45‎
‎1:56‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:20‎  ‎18:50‎
‎1:56‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:20‎  ‎18:50‎
Rabu
‎1:47‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Inggeris‎
11:40‎  ‎14:00‎  ‎16:20‎  ‎17:00‎  ‎18:40‎  ‎19:05‎  ‎21:50‎  ‎23:30‎
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎
12:50‎  ‎14:40‎  ‎16:30‎  ‎18:20‎  ‎20:10‎  ‎22:00‎  ‎23:50‎
‎2:2‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎14:30‎  ‎19:20‎  ‎00:10‎
‎1:56‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:40‎  ‎14:05‎  ‎16:30‎  ‎21:20‎  ‎23:50‎
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Crime/Thriller‎‎ - Cina‎
12:00‎  ‎16:45‎  ‎21:25‎
‎1:35‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Animation/Comedy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:15‎
‎1:53‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎
16:25‎
‎1:49‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:30‎  ‎19:10‎  ‎23:50‎
‎1:45‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Cina‎
14:15‎  ‎22:30‎
‎2:2‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:00‎  ‎16:20‎  ‎21:15‎  ‎23:45‎
‎2:2‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:00‎  ‎16:20‎  ‎21:15‎  ‎23:45‎
‎1:56‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:20‎  ‎18:50‎
‎1:56‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy/Fantasy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:20‎  ‎18:50‎
Khamis - Jumaat - 30 jul - 31 jul
‎1:47‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Inggeris‎
12:00‎  ‎16:45‎  ‎19:30‎  ‎21:40‎  ‎23:55‎
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎
11:50‎  ‎13:40‎  ‎20:00‎  ‎21:50‎  ‎23:40‎
‎2:2‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎14:30‎  ‎17:00‎  ‎21:45‎  ‎00:15‎
‎2:3‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎14:15‎  ‎16:30‎  ‎19:10‎  ‎21:30‎  ‎00:00‎
‎2:2‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:00‎  ‎19:00‎
‎2:2‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:00‎  ‎19:00‎
‎2:3‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎16:30‎  ‎21:30‎  ‎00:00‎
1 ogos
‎1:47‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Comedy‎‎ - Inggeris‎
12:00‎  ‎16:45‎  ‎19:30‎  ‎21:40‎  ‎23:55‎
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎
11:50‎  ‎13:40‎  ‎20:00‎  ‎21:50‎  ‎23:40‎
‎2:2‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:00‎  ‎14:30‎  ‎17:00‎  ‎21:45‎
‎2:3‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎14:15‎  ‎16:30‎  ‎19:10‎  ‎21:30‎  ‎00:00‎
‎2:2‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:00‎  ‎19:00‎
‎2:2‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:00‎  ‎19:00‎
‎2:3‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎16:30‎  ‎21:30‎  ‎00:00‎
last update:2016/07/23 09:00:09 JPT