Masa Tayangan
 

Golden Screen Cinemas - Suria Sabah

Level 8 Suria Sabah Shopping Mall, Jalan Tun Fuad Stephen, Kota Kinabalu, Sabah - 03-7806 8888
    
Rabu
‎2:6‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
18:15‎  ‎19:00‎  ‎20:50‎  ‎21:35‎  ‎23:25‎  ‎00:10‎
‎1:31‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Animation/Family‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎12:15‎  ‎13:30‎  ‎14:15‎  ‎15:30‎  ‎16:15‎  ‎17:30‎  ‎19:30‎  ‎21:30‎  ‎23:35‎
‎2:5‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:30‎  ‎13:50‎  ‎15:05‎  ‎16:25‎  ‎17:40‎  ‎18:20‎  ‎21:00‎  ‎23:35‎
‎2:0‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Drama/Crime‎‎ - Cina‎
11:30‎  ‎14:00‎  ‎16:30‎  ‎21:20‎  ‎23:50‎
‎1:56‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:40‎  ‎14:05‎  ‎16:30‎  ‎18:55‎  ‎21:20‎  ‎23:45‎
‎1:34‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller/Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:20‎  ‎14:20‎  ‎16:20‎  ‎21:10‎  ‎23:10‎
‎2:6‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
20:15‎  ‎22:50‎
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
19:00‎
‎1:29‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Drama‎‎ - Cina‎
11:50‎  ‎19:00‎
‎1:38‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:50‎
‎1:58‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Science fiction‎‎ - Jepun‎
14:00‎  ‎16:30‎
Khamis - Jumaat
‎2:6‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:15‎  ‎12:00‎  ‎12:45‎  ‎13:50‎  ‎14:40‎  ‎15:20‎  ‎16:25‎  ‎17:15‎  ‎18:10‎  ‎19:00‎  ‎19:50‎  ‎20:45‎  ‎21:35‎  ‎22:30‎  ‎23:25‎  ‎00:10‎
‎1:31‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Animation/Family‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:10‎  ‎14:20‎  ‎16:20‎  ‎19:20‎  ‎21:45‎  ‎23:45‎
‎2:5‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:40‎  ‎14:15‎  ‎19:10‎
‎2:0‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Drama/Crime‎‎ - Cina‎
11:50‎  ‎18:20‎  ‎20:50‎  ‎23:15‎
‎1:56‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:45‎  ‎14:10‎  ‎16:35‎  ‎19:00‎  ‎21:25‎  ‎23:50‎
‎1:34‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller/Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:10‎  ‎23:50‎
‎2:6‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:10‎  ‎16:45‎  ‎21:20‎  ‎23:55‎
‎1:28‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Family‎‎ - Cina‎
14:15‎  ‎16:10‎  ‎18:05‎  ‎20:00‎  ‎21:55‎
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
16:50‎
Sabtu
‎2:6‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:15‎  ‎12:00‎  ‎12:45‎  ‎13:50‎  ‎14:40‎  ‎15:20‎  ‎16:25‎  ‎17:15‎  ‎18:10‎  ‎19:00‎  ‎19:50‎  ‎20:45‎  ‎21:35‎  ‎22:30‎  ‎23:25‎  ‎00:10‎
‎1:31‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Animation/Family‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:10‎  ‎13:30‎  ‎15:30‎  ‎19:20‎  ‎21:45‎  ‎23:45‎
‎2:5‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:40‎  ‎14:15‎  ‎19:10‎
‎2:0‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Drama/Crime‎‎ - Cina‎
11:00‎  ‎17:30‎  ‎23:00‎
‎1:56‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:45‎  ‎14:10‎  ‎16:35‎  ‎19:00‎  ‎21:25‎  ‎23:50‎
‎1:34‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller/Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:10‎  ‎23:50‎
‎2:6‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:10‎  ‎16:45‎  ‎21:20‎  ‎23:55‎
‎1:28‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Family‎‎ - Cina‎
14:15‎  ‎16:10‎  ‎18:05‎  ‎20:00‎  ‎21:55‎
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
16:50‎
Ahad
‎2:6‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:15‎  ‎12:00‎  ‎12:45‎  ‎13:50‎  ‎14:40‎  ‎15:20‎  ‎16:25‎  ‎17:15‎  ‎18:10‎  ‎19:00‎  ‎19:50‎  ‎20:45‎  ‎21:35‎  ‎22:30‎  ‎23:25‎  ‎00:10‎
‎1:31‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Animation/Family‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:10‎  ‎14:20‎  ‎16:20‎  ‎19:20‎  ‎21:45‎  ‎23:45‎
‎2:5‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:40‎  ‎14:15‎  ‎19:10‎
‎2:0‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Drama/Crime‎‎ - Cina‎
11:50‎  ‎18:20‎  ‎20:50‎  ‎23:15‎
‎1:56‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:45‎  ‎14:10‎  ‎16:35‎  ‎19:00‎  ‎21:25‎  ‎23:50‎
‎1:34‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller/Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:10‎  ‎23:50‎
‎2:6‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:10‎  ‎16:45‎  ‎21:20‎  ‎23:55‎
‎1:28‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Family‎‎ - Cina‎
14:15‎  ‎16:10‎  ‎18:05‎  ‎20:00‎  ‎21:55‎
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
16:50‎
Isnin
‎2:6‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:15‎  ‎12:00‎  ‎12:45‎  ‎13:50‎  ‎14:40‎  ‎15:20‎  ‎16:25‎  ‎17:15‎  ‎18:10‎  ‎19:00‎  ‎19:50‎  ‎20:45‎  ‎21:35‎  ‎22:30‎  ‎23:25‎
‎1:31‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Animation/Family‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:10‎  ‎14:20‎  ‎16:20‎  ‎19:20‎  ‎21:45‎
‎2:5‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:40‎  ‎14:15‎  ‎19:10‎
‎2:0‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Drama/Crime‎‎ - Cina‎
11:50‎  ‎18:20‎  ‎20:50‎  ‎23:15‎
‎1:56‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:45‎  ‎14:10‎  ‎16:35‎  ‎19:00‎  ‎21:25‎
‎1:34‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller/Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:10‎
‎2:6‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:10‎  ‎16:45‎  ‎21:20‎
‎1:28‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Family‎‎ - Cina‎
14:15‎  ‎16:10‎  ‎18:05‎  ‎20:00‎  ‎21:55‎
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
16:50‎
Selasa
‎2:6‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:15‎  ‎12:00‎  ‎12:45‎  ‎13:50‎  ‎14:40‎  ‎15:20‎  ‎16:25‎  ‎17:15‎  ‎18:10‎  ‎19:00‎  ‎19:50‎  ‎20:45‎  ‎21:35‎  ‎22:30‎  ‎23:25‎
‎1:31‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Animation/Family‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:10‎  ‎14:20‎  ‎16:20‎  ‎19:20‎
‎2:5‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:40‎  ‎14:15‎  ‎19:10‎
‎2:0‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Drama/Crime‎‎ - Cina‎
11:50‎  ‎18:20‎  ‎20:50‎  ‎23:15‎
‎1:56‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:45‎  ‎14:10‎  ‎16:35‎  ‎19:00‎  ‎21:25‎
‎1:34‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller/Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:10‎
‎2:6‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:10‎  ‎16:45‎  ‎21:20‎
‎1:28‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Family‎‎ - Cina‎
14:15‎  ‎16:10‎  ‎18:05‎  ‎20:00‎  ‎21:55‎
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
16:50‎
8 jul
‎2:6‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:15‎  ‎12:00‎  ‎12:45‎  ‎13:50‎  ‎14:40‎  ‎15:20‎  ‎16:25‎  ‎17:15‎  ‎18:10‎  ‎19:00‎  ‎19:50‎  ‎20:45‎  ‎21:35‎  ‎22:30‎  ‎23:25‎  ‎00:10‎
‎1:31‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Animation/Family‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
12:10‎  ‎14:20‎  ‎19:20‎  ‎21:45‎  ‎23:45‎
‎2:5‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:40‎  ‎14:15‎  ‎19:10‎
‎2:0‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Drama/Crime‎‎ - Cina‎
11:50‎  ‎16:30‎  ‎18:55‎  ‎00:05‎
‎1:56‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Comedy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:45‎  ‎14:10‎  ‎16:35‎  ‎19:00‎  ‎21:25‎  ‎23:50‎
‎1:34‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller/Horror‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
23:30‎
‎2:6‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Science fiction‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:10‎  ‎16:45‎  ‎21:20‎  ‎23:55‎
‎1:28‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Family‎‎ - Cina‎
11:30‎  ‎13:25‎  ‎15:20‎  ‎17:15‎  ‎19:10‎
‎1:50‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
16:50‎
last update:2015/07/02 07:00:14 JPT