Masa Tayangan
 

Golden Screen Cinemas - Suria Sabah

Level 8 Suria Sabah Shopping Mall, Jalan Tun Fuad Stephen, Kota Kinabalu, Sabah - 03-7806 8888
   
Isnin
‎2:13‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Adventure/Western‎‎ - Inggeris‎
12:00‎  ‎13:40‎  ‎14:40‎  ‎17:20‎  ‎18:40‎  ‎20:00‎  ‎21:20‎
‎1:26‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Animation/Comedy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:45‎  ‎15:40‎  ‎17:35‎  ‎19:30‎  ‎21:25‎
‎1:54‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Historical‎‎ - Inggeris‎
11:20‎  ‎12:10‎  ‎14:30‎  ‎16:20‎  ‎19:15‎  ‎21:35‎
‎1:58‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Drama/Thriller‎‎ - Korea‎
11:50‎  ‎16:50‎  ‎18:15‎  ‎20:40‎
‎1:35‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Thriller‎‎ - Cina‎
12:20‎  ‎16:35‎  ‎18:40‎
‎2:0‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Drama‎‎ - Jepun‎
11:30‎  ‎14:00‎  ‎16:30‎  ‎19:00‎  ‎21:30‎
‎1:31‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:45‎  ‎14:15‎  ‎16:15‎
‎1:31‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Biography/Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:50‎  ‎21:15‎
‎1:26‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Horror/Science fiction‎‎ - Inggeris‎
13:00‎  ‎19:25‎
‎1:43‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Adventure/Family‎‎ - Inggeris‎
14:25‎
‎2:13‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Adventure/Western‎‎ - Inggeris‎
13:40‎  ‎18:40‎  ‎21:20‎
‎2:0‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Anime‎‎ - Jepun‎
17:00‎
‎1:54‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Historical‎‎ - Inggeris‎
11:20‎  ‎16:20‎
Selasa
‎2:13‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Adventure/Western‎‎ - Inggeris‎
12:00‎  ‎13:40‎  ‎14:40‎  ‎17:20‎  ‎18:40‎  ‎20:00‎  ‎21:20‎
‎1:26‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Animation/Comedy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:45‎  ‎15:40‎  ‎17:35‎  ‎19:30‎  ‎21:25‎
‎1:54‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Historical‎‎ - Inggeris‎
11:20‎  ‎12:10‎  ‎14:30‎  ‎16:20‎  ‎19:15‎  ‎21:35‎
‎1:58‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Drama/Thriller‎‎ - Korea‎
11:50‎  ‎16:50‎  ‎18:15‎  ‎20:40‎
‎1:35‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Thriller‎‎ - Cina‎
12:20‎  ‎16:35‎  ‎18:40‎  ‎20:45‎
‎2:0‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Drama‎‎ - Jepun‎
11:30‎  ‎14:00‎  ‎16:30‎  ‎19:00‎  ‎21:30‎
‎1:31‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:45‎  ‎14:15‎  ‎16:15‎
‎1:31‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Biography/Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:50‎  ‎21:15‎
‎1:26‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Horror/Science fiction‎‎ - Inggeris‎
13:00‎  ‎19:25‎
‎1:43‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Adventure/Family‎‎ - Inggeris‎
14:25‎
‎2:13‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Adventure/Western‎‎ - Inggeris‎
13:40‎  ‎18:40‎  ‎21:20‎
‎2:0‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Anime‎‎ - Jepun‎
17:00‎
‎1:54‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Historical‎‎ - Inggeris‎
11:20‎  ‎16:20‎
Rabu
‎2:13‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Adventure/Western‎‎ - Inggeris‎
12:00‎  ‎13:40‎  ‎14:40‎  ‎17:20‎  ‎18:40‎  ‎20:00‎  ‎21:20‎  ‎22:40‎  ‎00:00‎
‎1:26‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Animation/Comedy‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
13:45‎  ‎15:40‎  ‎17:35‎  ‎19:30‎  ‎21:25‎  ‎23:20‎
‎1:54‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Historical‎‎ - Inggeris‎
11:20‎  ‎12:10‎  ‎14:30‎  ‎16:20‎  ‎19:15‎  ‎20:40‎  ‎23:00‎
‎1:58‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Drama/Thriller‎‎ - Korea‎
11:50‎  ‎16:50‎  ‎18:15‎
‎1:47‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Drama/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
21:35‎  ‎23:50‎
‎1:35‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Thriller‎‎ - Cina‎
12:20‎  ‎16:35‎  ‎18:40‎  ‎20:45‎
‎2:0‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Adventure/Drama‎‎ - Jepun‎
11:30‎  ‎14:00‎  ‎16:30‎  ‎19:00‎  ‎21:30‎  ‎00:00‎
‎1:31‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Animation‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:45‎  ‎14:15‎  ‎16:15‎
‎1:31‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Biography/Drama‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:50‎  ‎21:15‎
‎1:26‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Horror/Science fiction‎‎ - Inggeris‎
13:00‎  ‎19:25‎  ‎23:15‎
‎1:43‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Adventure/Family‎‎ - Inggeris‎
14:25‎
‎2:13‎‎ - Kategori tontonan 18‎‎ - Action/Adventure/Western‎‎ - Inggeris‎
13:40‎  ‎18:40‎  ‎21:20‎  ‎00:00‎
‎2:0‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Anime‎‎ - Jepun‎
17:00‎
‎1:54‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Historical‎‎ - Inggeris‎
11:20‎  ‎16:20‎
Khamis
‎1:47‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Drama/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎13:45‎  ‎16:00‎  ‎18:35‎  ‎21:00‎  ‎23:15‎
‎2:7‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎
12:30‎  ‎15:05‎  ‎17:40‎  ‎20:15‎  ‎22:50‎
‎1:47‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Drama/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:20‎  ‎19:10‎  ‎00:00‎
‎2:7‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎
11:45‎  ‎16:35‎  ‎21:25‎
‎2:7‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎
11:45‎  ‎16:35‎  ‎21:25‎
‎1:45‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Drama‎‎ - Jepun‎
19:00‎
‎2:4‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Drama‎‎ - Jepun‎
21:15‎
Jumaat
‎1:47‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Drama/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎13:45‎  ‎16:00‎  ‎18:35‎  ‎21:00‎  ‎23:15‎
‎2:7‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎
12:30‎  ‎15:05‎  ‎17:40‎  ‎20:15‎  ‎22:50‎
‎1:47‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Drama/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:20‎  ‎19:10‎  ‎00:00‎
‎2:7‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎
11:45‎  ‎16:35‎  ‎21:25‎
‎2:7‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎
11:45‎  ‎16:35‎  ‎21:25‎
‎1:59‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy‎‎ - Jepun‎
19:15‎
‎2:10‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Thriller‎‎ - Jepun‎
21:45‎
‎1:43‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Romance/Teen‎‎ - Jepun‎
17:00‎
Sabtu
‎1:47‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Drama/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎13:45‎  ‎16:00‎  ‎18:35‎  ‎21:00‎  ‎23:15‎
‎2:7‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎
12:30‎  ‎15:05‎  ‎17:40‎  ‎20:15‎  ‎22:50‎
‎1:47‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Drama/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:20‎  ‎19:10‎  ‎00:00‎
‎2:7‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎
11:45‎  ‎16:35‎  ‎21:25‎
‎2:7‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎
11:45‎  ‎16:35‎  ‎21:25‎
‎1:53‎‎ - Kategori tontonan U‎‎ - Drama‎‎ - Jepun‎
17:00‎
‎1:57‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Drama‎‎ - Jepun‎
14:30‎
‎2:0‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Anime‎‎ - Jepun‎
12:00‎
‎1:48‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Drama‎‎ - Jepun‎
19:20‎
Ahad
‎1:47‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Drama/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎13:45‎  ‎16:00‎  ‎18:35‎  ‎21:00‎  ‎23:15‎
‎2:7‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎
12:30‎  ‎15:05‎  ‎17:40‎  ‎20:15‎  ‎22:50‎
‎1:47‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Drama/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:20‎  ‎19:10‎  ‎00:00‎
‎2:7‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎
11:45‎  ‎16:35‎  ‎21:25‎
‎2:7‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎
11:45‎  ‎16:35‎  ‎21:25‎
‎1:57‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama‎‎ - Jepun‎
16:30‎
‎1:51‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama‎‎ - Jepun‎
12:00‎
‎1:52‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Drama/Teen‎‎ - Jepun‎
14:20‎
‎2:9‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Comedy/Historical‎‎ - Jepun‎
19:00‎
3 okt
‎1:47‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Drama/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎13:45‎  ‎16:00‎  ‎18:35‎  ‎21:00‎  ‎23:15‎
‎2:7‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎
12:30‎  ‎15:05‎  ‎17:40‎  ‎20:15‎  ‎22:50‎
‎1:47‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Drama/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:20‎  ‎19:10‎
‎2:7‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎
11:45‎  ‎16:35‎  ‎21:25‎
‎2:7‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎
11:45‎  ‎16:35‎  ‎21:25‎
4 okt
‎1:47‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Drama/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎13:45‎  ‎16:00‎  ‎18:35‎  ‎21:00‎
‎2:7‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎
12:30‎  ‎15:05‎  ‎17:40‎  ‎20:15‎
‎1:47‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Drama/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:20‎  ‎19:10‎
‎2:7‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎
11:45‎  ‎16:35‎  ‎21:25‎
‎2:7‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎
11:45‎  ‎16:35‎  ‎21:25‎
5 okt
‎1:47‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Drama/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
11:30‎  ‎13:45‎  ‎16:00‎  ‎18:35‎  ‎21:00‎  ‎23:15‎
‎2:7‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎
12:30‎  ‎15:05‎  ‎17:40‎  ‎20:15‎  ‎22:50‎
‎1:47‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Action/Drama/Thriller‎‎ - Inggeris‎ - Petikan
14:20‎  ‎19:10‎  ‎00:00‎
‎2:7‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎
11:45‎  ‎16:35‎  ‎21:25‎
‎2:7‎‎ - Kategori tontonan P13‎‎ - Adventure/Fantasy‎‎ - Inggeris‎
11:45‎  ‎16:35‎  ‎21:25‎
last update:2016/09/26 09:00:15 JPT