เวลาฉายภาพยนตร์ 


เมเจอร์ - เชียงใหม่

ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต 2 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100, เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่ - 053 283 939

ALL
เอส เอฟ ซีเนม่า ซิตี้ พรอมเมนาดา

 เวลาฉายภาพยนตร์ 

TOP

PC

冷蔵庫2.0 / j&c