Cartelera
 

Cinemacenter San Juan

Escalabrini Ortiz 1285, Hiper Libertad, San Juan - 0264 421-2121
    
Sábado
‎1h 48min‎‎ - Drama‎‎ - español‎
15:10‎  ‎16:10‎  ‎17:30‎  ‎18:30‎  ‎19:50‎  ‎20:50‎  ‎22:10‎  ‎23:10‎  ‎00:30‎
‎Documental‎‎ - español‎
16:20‎  ‎18:40‎  ‎20:20‎  ‎21:00‎  ‎23:20‎  ‎01:30‎
‎1h 56min‎‎ - Acción/Aventuras/Comedia‎‎ - inglés‎
20:00‎  ‎22:30‎  ‎00:50‎
‎2h 5min‎‎ - Drama‎‎ - español‎
17:20‎  ‎20:10‎  ‎01:20‎
‎1h 37min‎‎ - Terror‎‎ - inglés‎
20:40‎  ‎23:00‎  ‎01:00‎
‎1h 48min‎‎ - Animación/Ciencia ficción/Fantasía‎‎ - inglés‎
15:20‎  ‎16:40‎  ‎17:40‎  ‎19:00‎
‎1h 48min‎‎ - Comedia‎‎ - inglés‎
22:50‎  ‎01:10‎
‎1h 31min‎‎ - Animación/Comedia/Familia‎‎ - inglés‎
18:10‎
‎1h 46min‎‎ - Animación‎‎ - inglés‎
18:00‎
‎1h 40min‎‎ - Terror‎‎ - inglés‎
21:20‎  ‎01:40‎
‎1h 31min‎‎ - Animación/Comedia/Familia‎‎ - inglés‎
15:50‎
‎1h 28min‎‎ - Terror/Suspenso‎‎ - inglés‎
23:30‎
‎1h 47min‎‎ - Acción/Aventuras‎‎ - inglés‎
22:40‎
Domingo
‎1h 48min‎‎ - Drama‎‎ - español‎
15:10‎  ‎16:10‎  ‎17:30‎  ‎18:30‎  ‎19:50‎  ‎20:50‎  ‎22:10‎  ‎23:10‎
‎Documental‎‎ - español‎
16:20‎  ‎18:40‎  ‎20:20‎  ‎21:00‎  ‎23:20‎
‎1h 56min‎‎ - Acción/Aventuras/Comedia‎‎ - inglés‎
20:00‎  ‎22:30‎
‎2h 5min‎‎ - Drama‎‎ - español‎
17:20‎  ‎20:10‎
‎1h 37min‎‎ - Terror‎‎ - inglés‎
20:40‎  ‎23:00‎
‎1h 48min‎‎ - Animación/Ciencia ficción/Fantasía‎‎ - inglés‎
15:20‎  ‎16:40‎  ‎17:40‎  ‎19:00‎
‎1h 48min‎‎ - Comedia‎‎ - inglés‎
22:50‎
‎1h 31min‎‎ - Animación/Comedia/Familia‎‎ - inglés‎
18:10‎
‎1h 46min‎‎ - Animación‎‎ - inglés‎
18:00‎
‎1h 40min‎‎ - Terror‎‎ - inglés‎
21:20‎
‎1h 31min‎‎ - Animación/Comedia/Familia‎‎ - inglés‎
15:50‎
‎1h 28min‎‎ - Terror/Suspenso‎‎ - inglés‎
23:30‎
‎1h 47min‎‎ - Acción/Aventuras‎‎ - inglés‎
22:40‎
Lunes - Martes - Miércoles
‎1h 48min‎‎ - Drama‎‎ - español‎
17:30‎  ‎18:30‎  ‎19:50‎  ‎20:50‎  ‎22:10‎  ‎23:10‎
‎Documental‎‎ - español‎
18:40‎  ‎20:20‎  ‎21:00‎  ‎23:20‎
‎1h 56min‎‎ - Acción/Aventuras/Comedia‎‎ - inglés‎
20:00‎  ‎22:30‎
‎2h 5min‎‎ - Drama‎‎ - español‎
17:20‎  ‎20:10‎
‎1h 37min‎‎ - Terror‎‎ - inglés‎
20:40‎  ‎23:00‎
‎1h 48min‎‎ - Animación/Ciencia ficción/Fantasía‎‎ - inglés‎
17:40‎  ‎19:00‎
‎1h 48min‎‎ - Comedia‎‎ - inglés‎
22:50‎
‎1h 31min‎‎ - Animación/Comedia/Familia‎‎ - inglés‎
18:10‎
‎1h 46min‎‎ - Animación‎‎ - inglés‎
18:00‎
‎1h 40min‎‎ - Terror‎‎ - inglés‎
21:20‎
‎1h 28min‎‎ - Terror/Suspenso‎‎ - inglés‎
23:30‎
‎1h 47min‎‎ - Acción/Aventuras‎‎ - inglés‎
22:40‎
last update:2015/08/29 17:50:03 JPT