Cartelera
 

Cinemacenter San Juan

Escalabrini Ortiz 1285, Hiper Libertad, San Juan - 0264 421-2121
    
Domingo
‎1h 29min‎‎ - Animación‎‎ - inglés‎
17:00‎  ‎19:10‎  ‎21:10‎
‎1h 48min‎‎ - Drama/Comedia‎‎ - español‎
19:40‎  ‎22:10‎
‎1h 29min‎‎ - Animación‎‎ - inglés‎
16:00‎  ‎16:30‎  ‎17:30‎  ‎18:10‎  ‎18:40‎  ‎20:50‎
‎2h 21min‎‎ - Acción/Aventuras/Ciencia ficción/Fantasía‎‎ - inglés‎
16:20‎  ‎19:20‎  ‎22:20‎
‎1h 37min‎‎ - Drama‎‎ - inglés‎
20:20‎  ‎22:30‎
‎1h 48min‎‎ - Drama‎‎ - español‎
21:00‎
‎2h 1min‎‎ - Comedia‎‎ - inglés‎
22:50‎
‎2h 21min‎‎ - Acción/Aventuras/Ciencia ficción/Fantasía‎‎ - inglés‎
18:00‎  ‎23:20‎
‎1h 22min‎‎ - Terror/Suspenso‎‎ - inglés‎
19:00‎  ‎21:10‎  ‎23:10‎
‎2h 0min‎‎ - Acción/Aventuras/Drama/Suspenso‎‎ - inglés‎
20:10‎  ‎22:40‎
‎2h 11min‎‎ - Acción/Aventuras‎‎ - inglés‎
17:20‎  ‎23:30‎
Lunes
‎1h 29min‎‎ - Animación‎‎ - inglés‎
17:00‎  ‎19:10‎  ‎21:10‎
‎1h 48min‎‎ - Drama/Comedia‎‎ - español‎
19:40‎  ‎22:10‎
‎1h 29min‎‎ - Animación‎‎ - inglés‎
17:30‎  ‎18:10‎  ‎18:40‎  ‎20:50‎
‎2h 21min‎‎ - Acción/Aventuras/Ciencia ficción/Fantasía‎‎ - inglés‎
19:20‎  ‎22:20‎
‎1h 37min‎‎ - Drama‎‎ - inglés‎
20:20‎  ‎22:30‎
‎1h 48min‎‎ - Drama‎‎ - español‎
21:00‎
‎2h 1min‎‎ - Comedia‎‎ - inglés‎
22:50‎
‎2h 21min‎‎ - Acción/Aventuras/Ciencia ficción/Fantasía‎‎ - inglés‎
18:00‎  ‎23:20‎
‎1h 22min‎‎ - Terror/Suspenso‎‎ - inglés‎
19:00‎  ‎21:10‎  ‎23:10‎
‎2h 0min‎‎ - Acción/Aventuras/Drama/Suspenso‎‎ - inglés‎
20:10‎  ‎22:40‎
‎2h 11min‎‎ - Acción/Aventuras‎‎ - inglés‎
17:20‎  ‎23:30‎
Martes
‎1h 29min‎‎ - Animación‎‎ - inglés‎
17:00‎  ‎19:10‎  ‎21:10‎
‎1h 48min‎‎ - Drama/Comedia‎‎ - español‎
19:40‎  ‎22:10‎
‎1h 29min‎‎ - Animación‎‎ - inglés‎
17:30‎  ‎18:10‎  ‎18:40‎  ‎20:50‎
‎2h 21min‎‎ - Acción/Aventuras/Ciencia ficción/Fantasía‎‎ - inglés‎
19:20‎  ‎22:20‎
‎1h 37min‎‎ - Drama‎‎ - inglés‎
20:20‎  ‎22:30‎
‎1h 48min‎‎ - Drama‎‎ - español‎
21:00‎
‎2h 1min‎‎ - Comedia‎‎ - inglés‎
22:50‎
‎2h 21min‎‎ - Acción/Aventuras/Ciencia ficción/Fantasía‎‎ - inglés‎
18:00‎  ‎23:20‎
‎1h 22min‎‎ - Terror/Suspenso‎‎ - inglés‎
19:00‎  ‎21:10‎  ‎23:10‎
‎2h 0min‎‎ - Acción/Aventuras/Drama/Suspenso‎‎ - inglés‎
22:40‎
‎2h 11min‎‎ - Acción/Aventuras‎‎ - inglés‎
17:20‎  ‎23:30‎
Miércoles
‎1h 29min‎‎ - Animación‎‎ - inglés‎
17:00‎  ‎19:10‎  ‎21:10‎
‎1h 48min‎‎ - Drama/Comedia‎‎ - español‎
19:40‎  ‎22:10‎
‎1h 29min‎‎ - Animación‎‎ - inglés‎
17:30‎  ‎18:10‎  ‎18:40‎  ‎20:50‎
‎2h 21min‎‎ - Acción/Aventuras/Ciencia ficción/Fantasía‎‎ - inglés‎
19:20‎  ‎22:20‎
‎1h 37min‎‎ - Drama‎‎ - inglés‎
20:20‎  ‎22:30‎
‎1h 48min‎‎ - Drama‎‎ - español‎
21:00‎
‎2h 1min‎‎ - Comedia‎‎ - inglés‎
22:50‎
‎2h 21min‎‎ - Acción/Aventuras/Ciencia ficción/Fantasía‎‎ - inglés‎
18:00‎  ‎23:20‎
‎1h 22min‎‎ - Terror/Suspenso‎‎ - inglés‎
19:00‎  ‎21:10‎  ‎23:10‎
‎2h 0min‎‎ - Acción/Aventuras/Drama/Suspenso‎‎ - inglés‎
20:10‎  ‎22:40‎
‎2h 11min‎‎ - Acción/Aventuras‎‎ - inglés‎
17:20‎  ‎23:30‎
last update:2015/10/04 17:50:04 JPT